EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | Pfam



PANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF02590 - DUF163)
FAM PF02590
PID DUF163
DES Uncharacterized ACR, COG1576
IPR IPR003742
ANO 31
ALN 178
AID 0.363702
APH (((((((((((Y2600_CLOPE/1-158:0.14660,Y3536_CLOAB/1-158:0.18430):0.06374,((YORX_STAHO/1-158:0.29659,(Y4007_BACHD/1-158:0.10127,(YYDA_BACSU/1-158:0.10700,Y321_LISIN/1-158:0.19063):0.03474):0.15213):0.08239,Y247_DESTE/1-158:0.58985):0.09559):0.05371,(YWAE_LACLA/1-158:0.39012,(Y2238_STRPN/1-158:0.13020,Y1863_STRP3/1-158:0.28159):0.18024):0.19304):0.10986,((Y254_MYCPU/1-144:0.57199,Y463_FUSNN/1-154:0.47363):0.16229,Y180_UREPA/1-158:0.62692):0.06099):0.16234,(Y2680_THETN/1-132:0.71754,Y844_THEMA/1-150:0.51226):0.22552):0.08750,(Y949_HELPY/1-149:0.95091,Y126_CAMJE/5-152:0.52746):0.34364):0.13842,U247_ARATH/39-192:0.83691):0.09836,((((Y2195_RALSO/1-154:0.29552,Y418_NEIMA/1-154:0.39730):0.25045,((Y2605_YERPE/1-154:0.26394,Y4004_PSEAE/1-154:0.35400):0.09732,(Y2613_XANCP/1-154:0.05995,Y338_XYLFA/2-155:0.24123):0.37690):0.22116):0.17660,Y1113_ACIAD/1-157:0.45149):0.18931,Y619_DEIRA/1-144:0.68428):0.16858):0.40833,Y3433_CAUCR/2-153:0.56625):0.29796,(Y211_BRUME/1-172:0.24688,Y4004_RHILO/1-158:0.33502):0.09011):0.14940,Y3164_RHIME/1-158:0.11349,Y2776_AGRT5/1-158:0.13337);
ATP (((((((((((Y2600_CLOPE/1-158,Y3536_CLOAB/1-158),((YORX_STAHO/1-158,(Y4007_BACHD/1-158,(YYDA_BACSU/1-158,Y321_LISIN/1-158))),Y247_DESTE/1-158)),(YWAE_LACLA/1-158,(Y2238_STRPN/1-158,Y1863_STRP3/1-158))),((Y254_MYCPU/1-144,Y463_FUSNN/1-154),Y180_UREPA/1-158)),(Y2680_THETN/1-132,Y844_THEMA/1-150)),(Y949_HELPY/1-149,Y126_CAMJE/5-152)),U247_ARATH/39-192),((((Y2195_RALSO/1-154,Y418_NEIMA/1-154),((Y2605_YERPE/1-154,Y4004_PSEAE/1-154),(Y2613_XANCP/1-154,Y338_XYLFA/2-155))),Y1113_ACIAD/1-157),Y619_DEIRA/1-144)),Y3433_CAUCR/2-153),(Y211_BRUME/1-172,Y4004_RHILO/1-158)),Y3164_RHIME/1-158,Y2776_AGRT5/1-158);
ATL 16.4616
DNO 29
DLN 534
DID 0.454588
DPH ((((((((((((((Y2680_THETN/1-132:0.59180,(Y2600_CLOPE/1-158:0.16914,Y3536_CLOAB/1-158:0.23851):0.03626):0.05643,(((Y949_HELPY/1-149:0.65380,Y126_CAMJE/5-152:0.38186):0.14690,Y180_UREPA/1-158:0.37138):0.08042,((Y254_MYCPU/1-144:0.31870,Y463_FUSNN/1-154:0.30439):0.06357,(U247_ARATH/39-192:0.63060,Y844_THEMA/1-150:0.38727):0.22192):0.06319):0.04582):0.07786,(Y2238_STRPN/1-158:0.19800,Y1863_STRP3/1-158:0.20317):0.16723):0.15189,YORX_STAHO/1-158:0.25825):0.12787,Y321_LISIN/1-158:0.20875):0.08284,(YYDA_BACSU/1-158:0.14896,Y4007_BACHD/1-158:0.13347):0.06309):0.18747,Y247_DESTE/1-158:0.40574):0.21606,Y1113_ACIAD/1-157:0.48591):0.12957,((Y2605_YERPE/1-154:0.37955,Y4004_PSEAE/1-154:0.25413):0.09078,(Y2613_XANCP/1-154:0.07282,Y338_XYLFA/2-155:0.30581):0.20909):0.08798):0.08594,(Y2195_RALSO/1-154:0.20214,Y418_NEIMA/1-154:0.24403):0.10724):0.08194,Y619_DEIRA/1-144:0.45540):0.13274,Y3433_CAUCR/2-153:0.30457):0.18574,Y4004_RHILO/1-158:0.23100):0.05513,Y211_BRUME/1-172:0.23554,Y2776_AGRT5/1-158:0.26788);
DTP ((((((((((((((Y2680_THETN/1-132,(Y2600_CLOPE/1-158,Y3536_CLOAB/1-158)),(((Y949_HELPY/1-149,Y126_CAMJE/5-152),Y180_UREPA/1-158),((Y254_MYCPU/1-144,Y463_FUSNN/1-154),(U247_ARATH/39-192,Y844_THEMA/1-150)))),(Y2238_STRPN/1-158,Y1863_STRP3/1-158)),YORX_STAHO/1-158),Y321_LISIN/1-158),(YYDA_BACSU/1-158,Y4007_BACHD/1-158)),Y247_DESTE/1-158),Y1113_ACIAD/1-157),((Y2605_YERPE/1-154,Y4004_PSEAE/1-154),(Y2613_XANCP/1-154,Y338_XYLFA/2-155))),(Y2195_RALSO/1-154,Y418_NEIMA/1-154)),Y619_DEIRA/1-144),Y3433_CAUCR/2-153),Y4004_RHILO/1-158),Y211_BRUME/1-172,Y2776_AGRT5/1-158);
DTL 11.9956
RID 0.361244
RPH (((((((((((Y2600_CLOPE/1-158:0.13648,Y3536_CLOAB/1-158:0.19758):0.06266,((YORX_STAHO/1-158:0.28681,(Y4007_BACHD/1-158:0.09288,(YYDA_BACSU/1-158:0.10814,Y321_LISIN/1-158:0.18964):0.04286):0.16094):0.08524,Y247_DESTE/1-158:0.57628):0.09977):0.08073,((Y2238_STRPN/1-158:0.15928,Y1863_STRP3/1-158:0.25604):0.22727,Y463_FUSNN/1-154:0.55804):0.13999):0.11590,(Y254_MYCPU/1-144:0.62769,Y180_UREPA/1-158:0.56461):0.14249):0.10882,(Y949_HELPY/1-149:0.96205,Y126_CAMJE/5-152:0.50844):0.37228):0.10577,(Y2680_THETN/1-132:0.73031,Y844_THEMA/1-150:0.49721):0.21047):0.13544,U247_ARATH/39-192:0.87713):0.08502,((((Y2195_RALSO/1-154:0.29404,Y418_NEIMA/1-154:0.39701):0.24630,((Y2605_YERPE/1-154:0.26324,Y4004_PSEAE/1-154:0.35527):0.09513,(Y2613_XANCP/1-154:0.06021,Y338_XYLFA/2-155:0.24095):0.37780):0.22731):0.17431,Y1113_ACIAD/1-157:0.44876):0.18908,Y619_DEIRA/1-144:0.67142):0.17376):0.43127,Y3433_CAUCR/2-153:0.54461):0.29360,Y2776_AGRT5/1-158:0.24128):0.10422,Y211_BRUME/1-172:0.25992,Y4004_RHILO/1-158:0.31470);
RTP (((((((((((Y2600_CLOPE/1-158,Y3536_CLOAB/1-158),((YORX_STAHO/1-158,(Y4007_BACHD/1-158,(YYDA_BACSU/1-158,Y321_LISIN/1-158))),Y247_DESTE/1-158)),((Y2238_STRPN/1-158,Y1863_STRP3/1-158),Y463_FUSNN/1-154)),(Y254_MYCPU/1-144,Y180_UREPA/1-158)),(Y949_HELPY/1-149,Y126_CAMJE/5-152)),(Y2680_THETN/1-132,Y844_THEMA/1-150)),U247_ARATH/39-192),((((Y2195_RALSO/1-154,Y418_NEIMA/1-154),((Y2605_YERPE/1-154,Y4004_PSEAE/1-154),(Y2613_XANCP/1-154,Y338_XYLFA/2-155))),Y1113_ACIAD/1-157),Y619_DEIRA/1-144)),Y3433_CAUCR/2-153),Y2776_AGRT5/1-158),Y211_BRUME/1-172,Y4004_RHILO/1-158);
RTL 15.8954
LNK U247_ARATH/39-192:Q9LXB4:AL353995
LNK Y1113_ACIAD/1-157:O52828:AJ224767
LNK Y126_CAMJE/5-152:Q9PJ01:AL139074
LNK Y180_UREPA/1-158:Q9PQW3:AE002117
LNK Y1863_STRP3/1-158:Q8K5F8:AE014172
LNK Y211_BRUME/1-172:P67516:AE009463
LNK Y2195_RALSO/1-154:Q8XXC0:AL646068
LNK Y2238_STRPN/1-158:P72565:U76218
LNK Y247_DESTE/1-158:Q9ZH20:AF074396
LNK Y254_MYCPU/1-144:Q98QV7:AL445563
LNK Y2600_CLOPE/1-158:Q8XH85:AP003194
LNK Y2605_YERPE/1-154:Q8ZDG3:AJ414153
LNK Y2613_XANCP/1-154:Q8P7J8:AE012373
LNK Y2680_THETN/1-132:Q8R6V4:AE013208
LNK Y2776_AGRT5/1-158:Q8UBS4:AE009225
LNK Y3164_RHIME/1-158:Q92LB0:
LNK Y321_LISIN/1-158:Q92EY7:AL596164
LNK Y338_XYLFA/2-155:Q9PGG4:AE003886
LNK Y3433_CAUCR/2-153:Q9A2X3:AE006003
LNK Y3536_CLOAB/1-158:Q97DE2:AE007850
LNK Y4004_PSEAE/1-154:Q9HX23:AE004817
LNK Y4004_RHILO/1-158:Q98F00:AP003003
LNK Y4007_BACHD/1-158:Q9K5T1:AP001520
LNK Y418_NEIMA/1-154:P67518:AL162753
LNK Y463_FUSNN/1-154:Q8RG55:AE010558
LNK Y619_DEIRA/1-144:Q9RWP7:AE001920
LNK Y844_THEMA/1-150:Q9WZU8:AE001751
LNK Y949_HELPY/1-149:O25603:AE000604
LNK YORX_STAHO/1-158:Q8VUW1:AB063171
LNK YWAE_LACLA/1-158:Q9CDS7:
LNK YYDA_BACSU/1-158:Q45601:D78193
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Y247_DESTE/1-158
ASQ MHITLLCVGKLKEDFLLLAQKEYLKRLSPYAR------IELVEVREESLPASGRAGALEAVLKKEGTRLLERI..............PDNCVTIALDRKGMMLSSKEFAGYLAELGLRGQNKLCFIIGGSAGLAGDVLARASLRLSFSKFTFPHQLMRIILLEQIYRAFKIIRGEKYH
DSQ ATGCACATAACCCTGCTCTGCGTAGGAAAGTTAAAAGAGGATTTTTTACTTCTGGCCCAGAAGGAGTACCTCAAGCGGCTGAGTCCTTATGCCCGG------------------ATTGAACTGGTGGAGGTCAGAGAAGAATCTCTGCCGGCATCCGGAAGGGCAGGTGCGCTGGAGGCAGTTCTGAAAAAAGAGGGCACCCGCCTGCTGGAGCGAATT..........................................CCGGACAACTGCGTGACCATCGCCCTGGACAGGAAAGGAATGATGCTTTCCTCCAAGGAATTTGCCGGCTATCTGGCAGAGCTTGGCCTGCGGGGGCAGAACAAGCTTTGCTTTATTATCGGCGGAAGTGCCGGCCTGGCCGGGGACGTGCTTGCCAGGGCCTCCCTGCGGCTGTCCTTTTCCAAATTTACCTTTCCCCACCAGCTGATGCGCATTATTCTTCTGGAACAAATATACAGGGCCTTCAAAATTATTCGCGGCGAAAAATACCAT
TRN 10010101100011010
NAM Y4007_BACHD/1-158
ASQ MNISIISVGKLKEKYLKQGIAEYTKRLGAYAK------IELIEVPDEKAPEQLSDTEMEHVKQKEGERILAKL..............HPDTYVIALAIEGSMKSSEELADTMDRLATYGKSKVAFVIGGSLGLSDAVLKRADEKLSFSKMTFPHRLMRLILLEQVYRAFRINRGEPYH
DSQ GTGAATATTTCGATTATTTCAGTTGGAAAATTAAAAGAAAAATACTTAAAGCAAGGAATCGCCGAATACACGAAACGCCTCGGCGCCTACGCCAAG------------------ATCGAGCTCATCGAAGTCCCCGACGAAAAAGCCCCAGAGCAGCTCAGCGACACCGAAATGGAACACGTCAAACAAAAAGAAGGCGAGCGCATCCTCGCCAAACTC..........................................CACCCCGACACCTATGTGATTGCCCTAGCCATCGAAGGAAGCATGAAAAGTTCAGAAGAATTAGCCGATACTATGGATAGACTCGCCACTTATGGAAAGAGCAAGGTAGCCTTCGTCATCGGCGGCTCCCTCGGCCTCAGCGACGCCGTCCTCAAGCGCGCAGACGAAAAGCTCTCCTTTTCGAAGATGACCTTCCCCCATCGGCTCATGCGGTTGATCTTGTTGGAGCAGGTGTATCGGGCGTTTCGGATTAATAGGGGGGAACCGTACCAC
TRN 10010101110011000
NAM YYDA_BACSU/1-158
ASQ MNINIVTIGKLKEKYLKQGIEEYTKRLSAYAK------IDIIELPDEKAPENLSDQDMKIIKDKEGDRILSKI..............SPDAHVIALAIEGKMKTSEELADTIDKLATYGKSKVTFVIGGSLGLSDTVMKRADEKLSFSKMTFPHQLMRLILVEQIYRAFRINRGEPYH
DSQ GTGAATATCAATATTGTGACAATCGGAAAACTAAAAGAAAAATACCTCAAGCAAGGCATTGAAGAATACACCAAACGACTTTCGGCCTACGCAAAA------------------ATCGACATCATCGAACTCCCGGACGAAAAAGCGCCGGAAAACCTAAGCGACCAGGACATGAAAATCATAAAAGACAAAGAAGGCGACCGCATCCTATCCAAAATC..........................................AGCCCCGACGCCCACGTCATCGCCCTCGCCATCGAAGGAAAAATGAAAACATCCGAAGAACTAGCCGATACAATAGATAAGCTGGCTACTTATGGAAAAAGCAAAGTCACCTTCGTCATCGGCGGATCACTCGGATTGAGTGACACGGTGATGAAGCGAGCGGACGAGAAGCTATCGTTCTCGAAGATGACATTTCCTCATCAGTTGATGCGGCTTATTTTAGTGGAGCAGATTTATCGGGCTTTTCGGATTAATCGTGGGGAGCCTTATCAT
TRN 10010101100011000
NAM Y321_LISIN/1-158
ASQ MNIQIVTVGKLKEKYLVQGIAEYLKRLSAYAK------VSIVEVPDEKAPEVLSDAEMKQVKDKEGVRILAKI..............PDDAHVIALAIDGKMKSSEEFAADLDKLATYGKSKVAFVIGGSLGLSEAVLKRSNEQISFGRLTLPHQLMRLVLVEQVYRAFRIVRGEPYH
DSQ ATGAATATCCAAATTGTGACAGTCGGTAAATTAAAAGAAAAATATCTAGTCCAGGGGATTGCTGAATATTTAAAGCGACTGAGCGCATATGCTAAA------------------GTGTCAATTGTCGAAGTTCCAGATGAAAAGGCACCAGAAGTGTTGAGTGATGCGGAAATGAAACAAGTGAAGGATAAAGAAGGTGTGCGGATTTTAGCGAAGATT..........................................CCGGATGATGCCCACGTGATAGCGCTGGCGATTGATGGGAAAATGAAGTCGAGTGAGGAATTTGCAGCGGATTTGGATAAACTGGCGACTTATGGTAAGAGTAAGGTGGCGTTTGTGATTGGTGGATCGCTGGGGCTTAGTGAGGCTGTTTTGAAGCGGAGTAATGAGCAGATTTCGTTTGGGAGGTTAACGCTGCCGCACCAGTTGATGAGGTTGGTGCTTGTGGAGCAGGTTTACCGGGCGTTTCGGATTGTTCGGGGGGAGCCTTATCAT
TRN 10010101100011000
NAM YORX_STAHO/1-158
ASQ MKITILAVGKLKEKYWKQAIAEYEKRLGAYSK------IEMIEVPDEKAPETMSDKEIEKVKEKEGQRLLAQI..............KPQATVITLEIQGKMLSSEGLAKELQQRMTQGQSDFVFVIGGSNGLHQDVLNRSNYALSFSKMTFPHQMMRVVLIEQVYRAFKIMRGEAYH
DSQ ATGAAGATTACTATTTTAGCTGTCGGCAAATTAAAAGAAAAATACTGGAAACAAGCGATTGCTGAATATGAAAAAAGACTCGGAGCATATTCTAAA------------------ATTGAGATGATTGAAGTACCAGATGAAAAAGCACCTGAAACTATGAGTGATAAAGAGATTGAAAAAGTTAAAGAAAAAGAAGGACAACGATTATTAGCCCAAATT..........................................AAACCACAAGCCACCGTTATTACATTAGAAATACAAGGTAAAATGTTGTCATCGGAAGGGTTAGCTAAAGAACTACAACAACGTATGACACAAGGACAAAGCGACTTCGTCTTCGTCATTGGGGGATCAAACGGACTCCATCAAGACGTCTTAAATCGCAGCAACTACGCACTCTCATTCAGTAAAATGACCTTCCCACACCAAATGATGCGCGTCGTCTTAATCGAACAAGTGTATCGAGCATTTAAGATTATGAGAGGCGAAGCATATCAT
TRN 10010101110011000
NAM Y3536_CLOAB/1-158
ASQ MNITLITVGKLKEKYLKDAVNEYAKRLQKYCK------LNIIELQDEKTPEKASLKEEKLIKEKEGEKILSSI..............KDNSYVVSMDLKGKMFSSEEFSAFIDDLGVRGNSSIDFVIGGSLGLSDAVLARANYKLCFSKMTFPHQLFRVMLLEQVYRAFRISRGEPYH
DSQ ATGAATATAACACTTATAACTGTTGGAAAACTTAAAGAAAAGTATTTAAAGGATGCAGTAAATGAATATGCAAAGAGGCTTCAAAAGTATTGCAAA------------------CTAAACATAATTGAGCTTCAAGACGAAAAAACTCCAGAGAAAGCATCCCTAAAGGAAGAAAAGCTTATTAAAGAAAAAGAGGGGGAGAAAATACTTTCTTCTATA..........................................AAAGATAACTCATATGTAGTTTCAATGGATTTAAAAGGAAAGATGTTTTCTTCAGAAGAGTTCTCTGCTTTTATTGATGACTTAGGAGTAAGAGGAAATAGCAGTATTGATTTTGTTATAGGAGGTTCTCTTGGGCTTTCAGATGCAGTTTTAGCTAGAGCTAATTATAAGCTGTGTTTTTCAAAGATGACTTTTCCACATCAGCTTTTTAGGGTTATGCTTTTGGAGCAGGTTTATAGAGCTTTTAGGATTAGTAGGGGTGAACCGTACCAT
TRN 10010101100011000
NAM Y2600_CLOPE/1-158
ASQ MNITVISVGKLKEKYLKQAIDEYSKRLSRYCK------LEIIELPDEKTPDNASEKEELQIKEKEGKLILSKI..............KDNMHVIAMDLKGNEITSEKFSKYIENCGVMGNSNITFVIGGSLGLSQEVIKRADYKLCFSKMTFPHQLFRVMLLEQVYRAFRIMKNEPYH
DSQ ATGAATATAACAGTGATTTCAGTAGGGAAACTAAAGGAAAAGTATTTAAAGCAGGCTATAGATGAGTATTCAAAAAGATTAAGTAGATATTGCAAA------------------TTAGAAATAATAGAACTTCCTGATGAGAAAACACCAGATAATGCTTCAGAAAAAGAGGAGCTTCAAATAAAAGAAAAAGAAGGTAAGTTAATACTTTCAAAAATA..........................................AAGGATAATATGCATGTAATTGCTATGGATTTAAAAGGTAATGAAATAACTTCTGAGAAATTTTCAAAGTATATAGAGAATTGTGGAGTTATGGGAAATTCAAATATTACCTTTGTAATTGGAGGAAGCCTTGGTTTATCACAAGAAGTAATAAAAAGAGCTGATTACAAATTATGCTTTTCAAAAATGACATTTCCCCATCAATTATTTAGAGTAATGTTATTAGAACAAGTTTATAGAGCATTTAGAATTATGAAGAATGAACCTTATCAC
TRN 10010101110011000
NAM Y1863_STRP3/1-158
ASQ MKVKLICVGKLKERYLKDGISEYQKRLSRFCQ------FEMIELTDERTPDKASFADNQLIMSKEAQRIHKKI..............GERDFVIALAIEGKQFPSETFSELISGVTVKGYSTITFIIGGSLGLDSIIKKRANMLMSFGLLTLPHQLMRLVLTEQIYRAFMITKGSPYH
DSQ ATGAAAGTAAAACTAATTTGTGTTGGAAAACTAAAAGAAAGATACCTCAAAGATGGTATTTCAGAATATCAAAAAAGACTTTCCCGTTTTTGTCAA------------------TTCGAAATGATTGAGTTAACTGATGAAAGAACACCAGATAAAGCAAGTTTTGCTGATAATCAATTGATTATGAGTAAAGAAGCTCAGCGAATCCATAAAAAAATT..........................................GGAGAACGTGATTTTGTAATTGCATTAGCTATTGAAGGAAAACAGTTTCCTTCAGAGACATTTAGTGAATTAATATCAGGGGTTACTGTTAAGGGATATTCAACTATCACGTTTATTATTGGTGGAAGTCTTGGGTTAGATTCAATTATTAAAAAAAGAGCTAATATGCTAATGAGTTTTGGATTGTTAACCTTACCTCATCAGTTAATGCGTCTAGTTCTTACTGAGCAAATTTATCGTGCTTTTATGATTACAAAAGGCAGTCCTTATCAT
TRN 10010101110011000
NAM Y2238_STRPN/1-158
ASQ MKIKVVTVGKLKEKYLKDGIAEYSKRISRFAK------FEMIELSDEKTPDKASESENQKILEIEGQRILSKI..............ADRDFVIVLAIEGKTFFSEEFSKQLEETSIKGFSTLTFIIGGSLGLSSSVKNRANLSVSFGRLTLPHQLMRLVLVEQIYRAFTIQQGFPYH
DSQ ATGAAAATTAAAGTTGTAACAGTTGGGAAACTGAAAGAAAAGTATTTAAAAGATGGTATCGCAGAGTATTCAAAACGAATTTCTAGATTTGCTAAG------------------TTTGAAATGATTGAGTTATCAGATGAAAAAACACCAGATAAGGCCAGTGAATCAGAAAATCAAAAGATTTTAGAAATAGAAGGTCAGAGAATTTTATCAAAAATT..........................................GCTGACCGTGATTTCGTTATTGTGTTAGCCATTGAAGGGAAAACTTTCTTCTCAGAAGAATTTAGTAAGCAGTTAGAAGAAACTTCTATAAAAGGATTTTCTACTCTTACTTTTATTATTGGGGGAAGTTTAGGATTGTCATCATCTGTAAAAAATAGAGCCAATCTTTCTGTCAGTTTTGGTCGCCTAACCTTACCCCATCAGTTAATGAGACTAGTTCTTGTTGAACAAATCTATCGCGCTTTTACGATTCAGCAGGGATTCCCCTACCAT
TRN 10010101100011000
NAM YWAE_LACLA/1-158
ASQ MKIKLVVVGKLKEKYLKDGIAEYVKRMGTMLP------LEIIELADEKIPDNASEKEAEALKKREGEKILSRI..............QAGDQLAILAIQGKLMSSEEVADFVKKAEVYGTGNLVFVIGGSLGLSKEVYQRSDLQISFGRMTLPHQLMRLVLVEQIYRAQMINRGSAYH
NAM Y463_FUSNN/1-154
ASQ MNINIICIGKIKDKYINDGIAEFSKRMTSFVS------LNIIELKEYN-----KEDNINISIEKESLEILKQI.............sKSNSYNILLDLEGKEINSENMSKYIENLKNIGISSINFIIGGSNGVSKNVKNSVDMKLKFSHFTFPHQLMRLILLEQVYRWFAISNNIKYH
DSQ TTGAATATAAATATTATTTGTATTGGAAAAATAAAAGATAAATATATTAATGATGGTATTGCTGAATTTTCTAAAAGAATGACAAGTTTTGTCAGT------------------CTTAATATTATTGAACTAAAAGAATATAAT---------------AAGGAGGACAACATAAATATTTCTATTGAAAAGGAAAGTTTAGAGATATTAAAACAAATT.......................................tcaAAGTCCAATTCATATAATATCCTTTTAGATTTAGAGGGAAAAGAAATTAATTCTGAAAATATGTCTAAATATATTGAGAATCTAAAAAATATAGGGATAAGCAGTATAAACTTTATCATTGGTGGTTCTAATGGGGTTAGTAAAAATGTAAAAAATTCAGTTGATATGAAATTAAAATTTTCACATTTTACCTTTCCACATCAACTTATGAGGCTTATCCTTTTGGAACAAGTATATAGATGGTTTGCAATATCTAACAATATAAAATATCAT
TRN 10010101110011000
NAM Y180_UREPA/1-158
ASQ MMIKIISVGKLKQKAFVDLINDYLKRINHYLK------CQEIVVSDEPEPVQISNKSLEQIKSKEASKIFKNI..............NQNDFVIALIIESNIISSETLAKKIQQWLNTFSHDICFIIGGSNGLHESIYERANYHLSMSKMTFAHGLAKVMLCEQIYRALSILNNGKYH
DSQ ATGATGATAAAAATTATAAGTGTAGGGAAATTAAAACAAAAAGCTTTTGTTGATCTAATTAATGATTATTTAAAAAGAATTAACCATTATTTAAAA------------------TGCCAAGAAATTGTTGTTAGCGATGAACCTGAACCAGTTCAAATTTCAAATAAATCCTTAGAACAAATTAAAAGTAAAGAGGCCTCTAAAATTTTTAAAAATATT..........................................AATCAAAATGATTTTGTAATTGCTTTAATTATTGAAAGCAACATTATAAGTAGCGAAACATTAGCTAAAAAAATACAACAATGACTAAACACATTTTCTCATGATATTTGTTTCATTATTGGTGGATCTAATGGTTTACATGAAAGCATCTATGAGCGTGCTAATTATCATTTATCTATGTCAAAAATGACTTTTGCTCATGGCTTAGCAAAAGTCATGTTATGTGAACAAATATATAGGGCACTTAGTATTTTAAATAACGGAAAATATCAT
TRN 00010000000000000
NAM Y619_DEIRA/1-144
ASQ MRLHLITVGEPKLAYARSGWDEYEKRLRRYHK------VQVSRVSGKT-------------QQAESEAILKA-..............AGKSPLILLDPRGKQFSSEKLSEYLDAEALGGHGELAFAIGGPDGHTDALRGQAKLLWSLGELTLPHDLAMLVLVEALYRAATISAGEPYH
DSQ ATGCGCCTGCACCTGATTACTGTCGGAGAACCCAAGCTCGCCTACGCCCGCAGCGGCTGGGACGAGTACGAAAAGCGGCTGCGGCGCTACCACAAG------------------GTGCAGGTCAGCCGGGTCAGCGGCAAGACG---------------------------------------CAGCAGGCCGAGAGCGAGGCGATTCTGAAGGCC---..........................................GCCGGCAAAAGCCCGCTGATTTTGCTTGACCCGCGCGGCAAGCAGTTCAGCAGTGAAAAACTCAGTGAATATCTGGACGCCGAAGCGCTCGGCGGGCACGGCGAACTCGCCTTCGCCATCGGCGGGCCGGACGGCCACACCGACGCGCTGCGGGGGCAGGCTAAGTTGCTATGGAGCCTCGGCGAGCTGACCTTGCCGCACGACCTCGCCATGCTGGTGCTGGTGGAGGCCCTGTACCGCGCCGCCACCATCTCGGCAGGCGAGCCCTACCAC
TRN 11011101101011011
NAM Y254_MYCPU/1-144
ASQ MKINIISVGTLSKEF-QVIFDDYIKKINFYSN------VNLIKIKEFK------SNNKDLIIKNETMAILEKI..............PKNSKVFLCSLNAEQYSSEKFALFLQE-----D-NISFVIGGSHGVDEKMFKGA-WKINFSKMTFPHQLFHLMLIEQIYRGFSILNNKIYH
DSQ ATGAAAATTAACATTATTTCAGTTGGAACTCTTTCAAAAGAATTT---CAAGTTATTTTTGATGACTATATCAAAAAAATTAACTTTTATTCAAAT------------------GTCAATTTAATCAAGATAAAAGAGTTTAAA------------------AGTAATAACAAAGATTTAATTATTAAAAATGAAACTATGGCTATTTTGGAAAAAATT..........................................CCTAAAAATAGCAAAGTTTTTCTTTGTTCTTTAAATGCAGAGCAATATTCTTCAGAAAAATTTGCTCTTTTTCTTCAAGAA---------------GAC---AATATAAGCTTTGTCATTGGCGGCTCTCATGGAGTTGATGAAAAGATGTTTAAAGGTGCT---TGAAAAATAAATTTTTCAAAAATGACTTTTCCACACCAACTTTTTCATTTAATGTTAATTGAGCAAATATATCGAGGTTTTAGTATTTTAAATAACAAAATTTATCAT
TRN 00010000000000000
NAM Y844_THEMA/1-150
ASQ MRVRIAVIGKL-DGFIKEGIKHYEKFLRRFCK------PEVLEIKRVHR------GSIEEIVRKETEDLTNRI..............LPGSFVMVMDKRGEEVSSEEFADFLKDLEMKGK-DITILIGGPYGLNEEIFAKAHRVFSLSKMTFTHGMTVLIVLEQIFRAFKIIHGENYH
DSQ ATGAGAGTAAGAATAGCAGTAATTGGAAAACTG---GACGGTTTTATCAAAGAGGGAATAAAGCACTACGAAAAGTTCTTGAGGCGATTTTGTAAG------------------CCGGAAGTTCTCGAAATAAAGCGAGTCCACAGA------------------GGAAGCATCGAAGAAATCGTCAGGAAGGAAACGGAGGACCTGACGAACAGGATT..........................................CTCCCCGGAAGTTTTGTTATGGTTATGGATAAGAGAGGGGAAGAAGTTTCTTCAGAGGAGTTCGCCGACTTTCTCAAAGATCTGGAAATGAAGGGAAAG---GATATAACGATCCTGATAGGTGGGCCCTATGGGTTGAATGAGGAGATCTTCGCGAAGGCCCACCGTGTTTTTTCATTATCGAAGATGACCTTTACACATGGTATGACCGTTTTGATAGTTCTGGAACAGATATTCAGAGCGTTTAAAATAATCCATGGGGAAAACTATCAC
TRN 10010101100011000
NAM Y2680_THETN/1-132
ASQ MNYKFFIIAKKIEPFYQEAIEEYFKRLQRFCS---------ISLSICK------NSKKLPVKDLE--------..............--KSYKILITPQGKTISSEKFALKIKDLEMKSITDITFLIG--EGI--EIF---DEIFTISQMKMSKGLIATLLAEQLYRAYKILRNEPYH
DSQ ATGAACTACAAGTTTTTTATCATAGCCAAAAAAATAGAACCCTTTTACCAAGAAGCCATAGAGGAATATTTTAAGAGATTGCAGAGGTTTTGCAGC---------------------------ATTTCTCTTTCAATCTGTAAA------------------AATTCAAAAAAACTTCCTGTAAAAGATTTGGAA------------------------..........................................------AAATCTTATAAAATATTGATTACACCTCAAGGGAAAACCATCTCTTCCGAAAAATTTGCTTTAAAGATAAAGGACCTAGAAATGAAATCCATAACAGATATAACTTTTTTAATAGGA------GAAGGAATC------GAGATTTTT---------GATGAAATATTTACAATTTCGCAAATGAAAATGTCAAAGGGATTAATTGCTACGCTCCTCGCAGAACAGCTCTACCGCGCTTATAAAATATTGAGGAATGAACCATACCAC
TRN 10010101110011000
NAM Y126_CAMJE/5-152
ASQ LQVNIFCI-QKSDEF-KTCSEKYSKLISKYAT------LKEINVFNKKIALAQNLNAIEAKKSYEEAFMPYK-..............--KGYCIALDEKGKDLTSIEFAKLIQD-----KNELSFFIGGAYGLREEFNQSLDFRLSLSKLTLAHQFVKTLLLEQIYRAFCINNNHPYH
DSQ TTGCAAGTTAATATCTTTTGTATT---CAAAAAAGTGATGAATTT---AAAACTTGTAGTGAGAAATACTCTAAACTCATCTCCAAATACGCCACT------------------TTAAAAGAAATAAATGTTTTTAATAAAAAAATAGCCTTAGCTCAAAATTTAAATGCCATAGAAGCAAAAAAAAGCTATGAAGAAGCTTTTATGCCTTATAAA---..........................................------AAAGGCTATTGTATCGCTCTTGATGAAAAAGGGAAAGATCTTACAAGTATAGAATTTGCAAAACTCATCCAAGAT---------------AAAAATGAATTAAGTTTTTTTATAGGAGGTGCTTATGGTTTAAGAGAAGAATTTAATCAAAGTTTGGATTTTAGACTATCATTAAGCAAACTTACTTTAGCACATCAATTTGTTAAAACCTTACTTTTAGAACAAATTTATCGTGCATTTTGCATCAACAACAATCACCCTTATCAC
TRN 10010101110011000
NAM Y338_XYLFA/2-155
ASQ MKCLLIATGERVPTWVAQGFAEYHKRLSYWLP------LELVEIEPSLR---GKNHDPQQAIEDEGRRVMAAL..............PKQPYAVTLDVKGKSLNSEQLAKRMEHWRGLGR-NLVFLIGGPEGHSQEVLNISNERWSLGPLTLPHMLVRLIVVEQLYRAATILTNHPYH
DSQ ATGAAATGCCTCCTCATTGCAACTGGTGAACGTGTTCCAACCTGGGTTGCGCAAGGCTTTGCTGAGTACCACAAACGTCTTTCTTACTGGCTACCG------------------CTCGAGTTGGTTGAAATCGAACCCAGCCTGCGC---------GGCAAAAACCACGATCCGCAACAAGCCATTGAAGACGAAGGACGACGCGTCATGGCCGCTTTA..........................................CCTAAACAACCCTATGCCGTCACCTTGGACGTGAAAGGTAAGTCCCTCAATTCAGAACAATTAGCAAAGCGCATGGAACACTGGCGTGGATTAGGACGT---AATTTAGTATTCTTGATCGGCGGACCTGAAGGGCATAGTCAGGAAGTACTTAATATCTCCAACGAGCGCTGGTCATTAGGGCCACTCACGCTACCACACATGCTGGTAAGGCTGATCGTTGTTGAACAATTATATCGAGCAGCAACGATACTCACTAACCACCCATACCAC
TRN 10010101100011000
NAM Y2613_XANCP/1-154
ASQ MKCRLIATGERAPAWVAQGFAEYQKRLSHWMP------LELVEIEPGLR---GKGRDAQRAIDDEGRRVLAAL..............PKNAHVVALDVPGRPLSSEQLAQRMEHWRGQGR-DLAFLIGGPEGHAADVVKSANESWSIGPLTLPHMLVRLIVAEQLYRAAAMLANHPYH
DSQ ATGAAATGCCGACTCATCGCCACCGGCGAGCGCGCACCGGCCTGGGTGGCGCAGGGCTTTGCCGAATATCAGAAACGTCTCTCGCACTGGATGCCG------------------CTGGAGCTGGTCGAGATCGAACCCGGCCTGCGC---------GGCAAGGGCCGCGACGCGCAACGCGCCATCGACGACGAAGGGCGCCGCGTGCTGGCGGCGCTT..........................................CCCAAGAATGCGCATGTGGTCGCGCTCGATGTGCCCGGGCGCCCGCTCAGTTCCGAACAGCTGGCCCAGCGCATGGAACATTGGCGCGGGCAGGGCCGC---GATCTGGCCTTTTTGATCGGCGGGCCCGAGGGCCATGCCGCCGACGTGGTGAAGAGCGCCAACGAGAGCTGGTCGATCGGCCCGCTGACGTTGCCACACATGCTGGTGCGCCTGATCGTCGCCGAGCAGCTCTATCGCGCGGCCGCAATGCTGGCCAATCATCCTTACCAT
TRN 11011101101011011
NAM Y4004_PSEAE/1-154
ASQ MRLRLIAVGSRMPRWVEEGWQEYVKRLPAELS------LELVEIPLNTR---GKNADVARLIRQEGEAMLARV..............QPGERVVTLEVEGRPWSTEQLARELDRWRLDAR-TVNLMVGGPEGLAPEVCARSEQRWSLSPLTLPHPLVRILVGEQIYRAWTVLSGHPYH
DSQ ATGCGGTTGCGCCTGATCGCGGTTGGCTCGCGCATGCCTCGCTGGGTCGAGGAAGGCTGGCAGGAATACGTCAAGCGCCTGCCGGCCGAGCTGTCC------------------CTCGAACTGGTGGAGATCCCGCTCAACACCCGC---------GGCAAGAACGCCGACGTGGCGCGCCTGATCCGTCAGGAAGGCGAGGCCATGCTGGCGCGCGTG..........................................CAGCCGGGGGAACGGGTGGTGACCCTGGAGGTCGAAGGTCGGCCCTGGAGCACCGAGCAACTGGCTCGCGAACTGGATCGCTGGCGTCTCGACGCACGC---ACCGTGAATCTCATGGTCGGCGGCCCGGAAGGGCTGGCGCCGGAGGTCTGCGCGCGCAGCGAGCAGCGCTGGTCGCTGTCGCCGTTGACGCTGCCGCACCCGTTGGTGCGGATCCTGGTCGGCGAGCAGATCTACCGGGCCTGGACCGTATTGTCCGGGCACCCCTACCAC
TRN 11011111101111111
NAM Y2605_YERPE/1-154
ASQ MKLQLVAVGTKMPDWVQTGFIEYLRRFPKDMP------FELAEIPAGKR---GKNADIKRILEKEGELMLAAV..............GKNNRIVTLDIPGTPWETPQLAQQLERWKQDGR-DVSLLIGGPEGLAPACKAAAEQSWSLSPLTLPHPLVRVLVAESLYRAWSITTNHPYH
DSQ GTGAAACTGCAACTGGTAGCCGTCGGCACGAAAATGCCAGACTGGGTGCAGACAGGTTTTATCGAATATCTGCGCCGCTTTCCCAAAGATATGCCC------------------TTCGAGCTGGCAGAAATACCTGCGGGTAAACGG---------GGCAAAAATGCCGATATCAAACGCATTCTGGAAAAAGAAGGCGAGCTGATGCTAGCTGCGGTA..........................................GGGAAAAATAACCGTATTGTCACGCTGGATATCCCAGGGACACCCTGGGAGACCCCGCAATTAGCCCAACAATTAGAACGTTGGAAGCAGGATGGCCGT---GATGTAAGCCTGCTGATTGGCGGGCCGGAGGGGTTAGCCCCGGCCTGTAAAGCCGCCGCAGAGCAGAGTTGGTCGCTCTCTCCGTTAACGCTACCTCATCCTTTAGTGCGTGTTTTAGTGGCTGAAAGCCTCTATCGTGCCTGGAGTATTACGACCAATCATCCTTATCAC
TRN 10010101100011010
NAM Y1113_ACIAD/1-157
ASQ MKIRILTIGQKMPAWVLTGFEDYFKRIQPFVQ------TQVIELPMAKRGKNDSDADILKYCQIEGESILAAL..............KPNEVLIALEVGGRELSTEKLADTMKSWMLEGH-DIALAIGGPDGLSDQVRKAAAWHWSLSKLTMPHPMVRILLIEQLYRAMSINHNHPYH
DSQ ATGAAAATCCGTATTCTTACCATCGGTCAAAAAATGCCAGCTTGGGTACTCACGGGTTTTGAAGATTATTTCAAACGTATCCAGCCTTTTGTACAA------------------ACTCAGGTGATTGAACTACCTATGGCAAAACGCGGAAAAAATGATTCAGATGCAGACATACTCAAATATTGCCAGATTGAAGGTGAAAGTATCTTGGCAGCACTT..........................................AAGCCGAATGAAGTTCTGATTGCATTAGAAGTAGGTGGACGAGAGCTCAGTACAGAAAAACTGGCAGACACCATGAAATCATGGATGTTAGAAGGTCAT---GACATCGCTTTGGCAATTGGTGGTCCAGATGGCCTATCAGATCAAGTGCGTAAAGCTGCTGCATGGCACTGGTCACTTTCAAAGCTCACCATGCCCCACCCAATGGTTCGTATTTTACTCATTGAACAGCTTTATCGTGCAATGAGTATCAACCACAATCATCCATATCAC
TRN 10010101100011000
NAM Y418_NEIMA/1-154
ASQ MNITVLAVGTKMPRWVDEAVAEYAKRFGRDVA------YALKEIKPEKR---GAGVNAAQGMAAEEKRILEAI..............PQGAFLVVLDERGKAPTSVELAEHLKSWRQNGE-HVCFVIGGADGMTDRLKQQARMMMRLSSLTLPHGMVRVFLTEQLYRAVSILHNHPYH
DSQ TTGAACATCACCGTTTTGGCAGTCGGCACCAAAATGCCGCGCTGGGTTGATGAGGCCGTCGCCGAATACGCCAAACGCTTCGGACGCGACGTCGCC------------------TACGCACTCAAAGAAATCAAACCCGAAAAACGC---------GGCGCGGGCGTGAATGCCGCCCAAGGTATGGCGGCGGAAGAAAAACGCATCCTTGAAGCCATT..........................................CCGCAAGGCGCGTTCCTCGTCGTTCTTGACGAACGCGGCAAAGCACCGACCTCCGTCGAGCTGGCGGAACACCTCAAAAGCTGGCGGCAAAACGGCGAA---CACGTCTGCTTCGTCATCGGCGGCGCGGACGGCATGACCGACCGCCTCAAACAGCAGGCACGCATGATGATGCGCCTGTCCAGCCTGACCCTGCCGCACGGCATGGTGCGCGTCTTTCTGACCGAGCAGCTCTACCGCGCCGTTTCCATCCTGCACAACCATCCCTATCAT
TRN 11011101101011011
NAM Y2195_RALSO/1-154
ASQ MQLLIVAVGHKMPRWIEDGFAEYAKRMPPELR------IELREIKPEQR---SGSRTAATVMQLEAARIEAAL..............PKGCRIVALDERGKDLTTAALADALTGWQREG-GDVALIIGGADGLDPALKARAHMLMRLSSLTLPHGMVRVLLAEQLYRAWSITQNHPYH
DSQ ATGCAGTTGCTGATCGTCGCAGTCGGGCACAAGATGCCGCGCTGGATCGAAGACGGCTTCGCCGAATACGCCAAGCGCATGCCGCCCGAACTGCGC------------------ATCGAGCTGCGCGAAATCAAGCCGGAGCAGCGC---------TCCGGCAGCCGCACCGCCGCCACCGTCATGCAGCTCGAAGCCGCGCGCATCGAAGCCGCGCTG..........................................CCCAAGGGCTGCCGCATCGTCGCGCTGGACGAGCGCGGCAAGGACCTGACCACGGCCGCACTGGCCGACGCCCTCACCGGCTGGCAGCGCGAGGGC---GGTGACGTCGCCCTCATCATCGGCGGCGCGGATGGGCTGGATCCGGCGCTCAAGGCGCGCGCCCACATGCTGATGCGCCTGTCGAGCCTGACGCTGCCGCACGGCATGGTGCGCGTGCTGCTGGCCGAGCAGCTCTACCGCGCATGGAGCATCACGCAGAACCACCCCTACCAT
TRN 11011111101111111
NAM Y3433_CAUCR/2-153
ASQ MKITILTVGKLGRMVEAQLALDYASRATASGRALALGPVDILEVEARKPG-----------KAAEAEVLRPHL..............-EGAYVVACDEHGKAWKSRAFADHLARLRDDGNRRVVFLIGGADGLDPSILAAANETMAFGVQTWPHALARAMLAEQIYRAATILSGSPYH
DSQ ATGAAGATCACCATCCTCACCGTCGGAAAACTCGGCCGTATGGTCGAGGCGCAGCTGGCTCTGGACTATGCGTCCCGCGCCACAGCGTCCGGCCGCGCCCTGGCGCTGGGCCCCGTCGACATTCTCGAGGTCGAGGCCAGGAAGCCCGGC---------------------------------AAGGCCGCCGAGGCCGAGGTGCTGCGCCCGCATCTG..........................................---GAGGGCGCCTATGTCGTGGCGTGTGACGAGCACGGCAAGGCCTGGAAGAGCCGCGCCTTCGCCGATCACCTGGCCCGCCTGCGCGATGACGGAAACCGCCGCGTGGTGTTCCTGATCGGCGGCGCCGACGGTCTGGATCCCTCGATCCTGGCGGCGGCGAACGAGACCATGGCCTTCGGCGTCCAGACCTGGCCGCACGCCCTGGCCCGCGCCATGCTGGCCGAGCAGATCTATCGCGCCGCCACCATCCTGTCGGGCTCGCCCTATCAC
TRN 10010101100011011
NAM Y4004_RHILO/1-158
ASQ MKISVHAVGRMKAGPERELADRYFERFAKSGPAVGLEFAGITEIAEGR-----SQSAIERQRD-EGSRLQAQL..............QPGTALILLDERGKSLSSQDLANRIGQLRDGGRKVLVLAIGGADGHDPPLRDQADLVLSFGALTWPHQLVRVMLGEQLYRVATILSGHPYH
DSQ ATGAAGATTTCAGTTCATGCCGTGGGCCGAATGAAAGCCGGCCCCGAGCGGGAGTTGGCCGACCGCTATTTCGAGCGCTTCGCCAAGAGCGGGCCTGCGGTCGGGCTCGAATTCGCCGGAATTACCGAGATCGCCGAGGGCCGG---------------TCGCAGAGCGCTATCGAGCGCCAGCGCGAC---GAAGGCTCCCGACTGCAGGCGCAGCTG..........................................CAGCCGGGCACGGCGCTGATCCTGCTCGATGAGCGCGGCAAGAGCCTTTCCTCGCAGGATTTAGCCAATCGCATCGGACAGTTGCGCGACGGTGGGCGCAAGGTGCTGGTGCTGGCCATAGGCGGCGCCGACGGCCATGATCCGCCGCTGCGCGACCAGGCCGATCTGGTGCTATCGTTCGGCGCGCTGACCTGGCCGCATCAGCTGGTGCGGGTGATGCTGGGGGAGCAGCTCTACAGGGTGGCGACGATCCTCTCCGGCCACCCCTATCAT
TRN 10010101100011000
NAM Y2776_AGRT5/1-158
ASQ MRISIFAVGRLKSGPEKDLAARYIERLAKTGPAIGLEFSRVIEVGESR------ASNAETRKREEAAMLEKHL..............ADGAVLVLLDERGKALDSPAFASLFGDLRDSGKRDLVIAIGGADGLDSALYDKATAVLNLGKLTWPHQIVRILIAEQLYRAVTILSGHPYH
DSQ ATGCGGATTTCAATTTTTGCGGTGGGACGGCTGAAATCCGGCCCTGAAAAGGATCTTGCGGCCCGTTATATCGAGCGTCTGGCCAAGACCGGCCCGGCGATCGGGCTGGAGTTTTCCCGGGTGATCGAGGTGGGCGAAAGCCGT------------------GCTTCCAATGCCGAGACCCGCAAGCGCGAAGAAGCGGCGATGCTGGAAAAACATCTG..........................................GCTGACGGCGCAGTCCTCGTCTTGCTGGACGAGCGCGGGAAAGCCCTTGATAGTCCTGCCTTCGCTTCGCTTTTTGGCGATCTGCGCGATAGCGGCAAGCGTGACCTCGTGATCGCCATAGGCGGGGCAGACGGGCTCGATTCCGCGCTTTACGACAAGGCGACGGCGGTTCTCAATCTCGGCAAGCTGACCTGGCCGCATCAGATCGTTCGTATCCTGATTGCCGAACAGCTCTACCGCGCCGTCACCATCCTTTCCGGCCATCCCTACCAC
TRN 10010101100011001
NAM Y3164_RHIME/1-158
ASQ MRIGLFAVGRLKAGPEKDLAGRYLDRFAKAGPAVGLELARVVETAESR------AANAETRKREEAGQLEKAL..............ADGSLLVLLDERGKALDSEAFARLLGTLRDSGKRDLMIAIGGADGLDPALHARADAVLNLGKMTWPHQLVRILIAEQLYRAVTILSGHPYH
NAM Y211_BRUME/1-172
ASQ MRVSVFAVGRMKSGPERELVERYFDRFAKAGPPLGLEFAGVSEIPESR------GQTAQLRKAEEAQRIHEALdnaksggaksggtsSGGAALILLDERGKTLGSEAFAAIVGRMRDDGKRQLIVAIGGPDGHDPALRSRADLVLALGELTWPHQIARILIAEQLYRAATILAGHPYH
DSQ ATGCGTGTGAGTGTTTTTGCCGTGGGCCGGATGAAGTCCGGCCCCGAACGGGAGCTGGTTGAGCGTTATTTCGACCGATTTGCAAAGGCTGGGCCGCCCTTGGGGCTTGAATTCGCCGGTGTCAGCGAAATTCCTGAAAGCCGG------------------GGCCAGACGGCACAGTTGCGCAAGGCCGAAGAGGCCCAGCGTATCCATGAGGCGCTTgacaatgccaagtccggtggggccaagtccggtgggaccagtTCCGGGGGCGCTGCCCTGATCCTGCTTGACGAGCGCGGCAAGACACTTGGTTCGGAAGCTTTTGCGGCCATTGTCGGACGTATGCGCGACGACGGCAAGCGCCAGCTTATCGTTGCCATTGGCGGCCCGGACGGCCATGACCCGGCATTGCGGTCGCGCGCTGATCTTGTTCTGGCGCTGGGGGAGCTCACCTGGCCGCACCAGATTGCCCGTATCCTGATTGCCGAACAGCTTTACCGCGCCGCCACCATTCTGGCGGGGCACCCCTATCAT
TRN 11011111101111111
NAM U247_ARATH/39-192
ASQ LPIRVITVGKKRSEGVRLLVDEYKIKLKPYCS------FEDSLVRSNPR----NAQDVRAQVEDEEVAMMKLI..............GSDDWVVVLDERGRDIDSEQMAELLGDAGNSGASRISFCIGGAYGHGTQVRKRANVTIRLSSMVLNHQIALVVLMEQLYRSWTILKGQNYH
DSQ CTTCCTATACGAGTAATAACAGTGGGGAAAAAGAGATCAGAAGGTGTTCGACTCTTGGTCGATGAATACAAAATCAAGCTTAAACCTTACTGTTCC------------------TTTGAAGATTCATTGGTTCGCTCCAATCCTCGA------------AATGCTCAGGATGTTAGAGCTCAGGTCGAGGATGAAGAAGTGGCTATGATGAAGCTTATT..........................................GGGTCTGATGATTGGGTTGTGGTGCTTGACGAGAGAGGCCGCGACATTGATTCAGAGCAGATGGCTGAGTTACTTGGGGATGCAGGAAACAGTGGAGCTTCGCGGATCTCGTTTTGTATAGGTGGAGCTTACGGACATGGAACGCAAGTGAGGAAGCGAGCTAATGTGACCATTAGACTTTCCTCCATGGTCCTGAATCATCAGATAGCTCTTGTGGTGCTCATGGAACAGCTTTACAGGTCATGGACTATTCTCAAGGGACAAAATTACCAT
TRN 10010101100011000
NAM Y949_HELPY/1-149
ASQ MRCVVYSIAKSSP---LELVKIYQKQCRQFDCE-----LELVDLFPKNT---ANAQKVSKKLAQKSYSLAFEPy............lNPKAKNIALHPKAQRGDSFAFSKMLEN-----HLNINFFIAGAYGFEENFLKDC-QAWSLSEMTFSHEVAKIVLCEQIYRALSIIFKHPYH
DSQ ATGCGTTGCGTGGTGTATTCTATCGCTAAAAGTTCGCCT---------TTAGAGTTAGTGAAAATCTATCAAAAGCAATGCAGGCAATTTGATTGCGAG---------------CTGGAATTGGTGGATTTATTCCCTAAAAATACC---------GCCAACGCTCAAAAAGTTTCTAAAAAACTGGCTCAAAAAAGCTACTCTCTAGCTTTTGAGCCGtat....................................ttaAACCCTAAGGCAAAAAATATCGCCTTACACCCTAAAGCTCAAAGGGGCGATAGCTTTGCGTTTAGTAAAATGTTAGAAAAT---------------CATCTTAATATTAATTTTTTTATCGCTGGAGCGTATGGGTTTGAAGAAAATTTTTTAAAGGATTGT---CAAGCTTGGAGTTTGAGCGAGATGACTTTTAGCCATGAAGTGGCTAAAATTGTCTTATGCGAGCAAATCTATAGGGCTTTAAGCATTATTTTTAAGCATCCATACCAT
TRN 10010101100011010
//