EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF01938 - TRAM)
FAM PF01938
PID TRAM
DES TRAM domain
IPR IPR002792
ANO 35
ALN 84
AID 0.238705
APH (((((((((RR2A_CHLRE/104-169:1.22970,((((O54562_HALN1/80-139:0.58238,(O29961_ARCFU/13-71:0.42048,O27331_METTH/15-73:0.13077):0.14897):0.02314,Y660_METJA/20-77:0.29363):0.17322,YEFA_BACSU/6-64:0.55216):0.28578,(((Y1094_THEMA/1-55:0.76756,Y257_AQUAE/1-57:0.64112):0.18109,Y5901_STRCO/23-84:1.14574):0.15996,(RUMA_HAEIN/10-68:0.48323,RUMA_ECOLI/9-67:0.36016):0.42525):0.12343):0.02965):0.12338,((O07346_9SYNC/12-70:0.49961,RR2A_CHLRE/28-87:1.02578):0.03833,YFJO_BACSU/11-69:0.76026):0.07635):0.21694,(TRM2_YEAST/163-228:0.77071,YAD7_SCHPO/107-167:0.73863):0.42201):0.49799,Y1620_METJA/435-499:0.96524):0.34521,(Q9WZC1_THEMA/370-431:1.04616,((((Y3980_PSEAE/378-442:0.38974,(Y019_HAEIN/378-441:0.09645,YLEA_ECOLI/378-441:0.14327):0.26318):0.06753,((CK5P1_DROME/494-569:0.86249,CK5P1_CAEEL/478-543:0.67620):0.26673,Y754_TREPA/387-452:0.83054):0.25440):0.09869,(Y996_SYNY3/383-447:0.53932,(Y284_AQUAE/377-437:0.30970,YMCB_BACSU/440-503:0.60976):0.07690):0.29127):0.12062,(CK5P1_ARATH/538-618:0.63118,Y808_RICPR/383-445:0.82810):0.13894):0.11426):0.21249):0.15709,(Q9YBR9_AERPE/391-453:1.28913,Y1247_ARCFU/343-401:0.54070):0.08932):0.11377,Y867_METJA/373-427:0.49201):0.03700,Y826_METTH/368-424:0.80441):0.63319,Y1875_PYRHO/366-425:0.09370,Y1729_PYRAB/366-425:0.17758);
ATP (((((((((RR2A_CHLRE/104-169,((((O54562_HALN1/80-139,(O29961_ARCFU/13-71,O27331_METTH/15-73)),Y660_METJA/20-77),YEFA_BACSU/6-64),(((Y1094_THEMA/1-55,Y257_AQUAE/1-57),Y5901_STRCO/23-84),(RUMA_HAEIN/10-68,RUMA_ECOLI/9-67)))),((O07346_9SYNC/12-70,RR2A_CHLRE/28-87),YFJO_BACSU/11-69)),(TRM2_YEAST/163-228,YAD7_SCHPO/107-167)),Y1620_METJA/435-499),(Q9WZC1_THEMA/370-431,((((Y3980_PSEAE/378-442,(Y019_HAEIN/378-441,YLEA_ECOLI/378-441)),((CK5P1_DROME/494-569,CK5P1_CAEEL/478-543),Y754_TREPA/387-452)),(Y996_SYNY3/383-447,(Y284_AQUAE/377-437,YMCB_BACSU/440-503))),(CK5P1_ARATH/538-618,Y808_RICPR/383-445)))),(Q9YBR9_AERPE/391-453,Y1247_ARCFU/343-401)),Y867_METJA/373-427),Y826_METTH/368-424),Y1875_PYRHO/366-425,Y1729_PYRAB/366-425);
ATL 28.2227
DNO 33
DLN 252
DID 0.380692
DPH ((((((((((YFJO_BACSU/11-69:0.50463,(((RR2A_CHLRE/28-87:0.46082,RR2A_CHLRE/104-169:0.72935):0.08837,(TRM2_YEAST/163-228:0.59742,YAD7_SCHPO/107-167:0.38079):0.16505):0.13428,O07346_9SYNC/12-70:0.38945):0.12040):0.02094,(((RUMA_HAEIN/10-68:0.44832,RUMA_ECOLI/9-67:0.30078):0.30681,Y257_AQUAE/1-57:0.40624):0.06484,Y5901_STRCO/23-84:0.70457):0.09432):0.24803,(O27331_METTH/15-73:0.29504,(Y660_METJA/20-77:0.24663,(YEFA_BACSU/6-64:0.40019,(O29961_ARCFU/13-71:0.26718,O54562_HALN1/80-139:0.37042):0.10330):0.09595):0.07480):0.01490):23.53264,Y1094_THEMA/1-55:1.78826):28.95712,(Y1729_PYRAB/366-425:0.46082,((((Y808_RICPR/383-445:0.52314,Y996_SYNY3/383-447:0.40973):0.13313,Y284_AQUAE/377-437:0.26180):0.10943,Y1620_METJA/435-499:0.50856):0.11284,(Y867_METJA/373-427:0.35475,YMCB_BACSU/440-503:0.41091):0.05754):0.10190):0.00173):0.20398,(CK5P1_ARATH/538-618:0.52890,(Y826_METTH/368-424:0.46666,(Q9YBR9_AERPE/391-453:0.61754,Y1247_ARCFU/343-401:0.31729):0.13248):0.17901):0.07086):0.12749,CK5P1_DROME/494-569:0.76621):0.08670,(Q9WZC1_THEMA/370-431:0.41043,Y754_TREPA/387-452:0.57548):0.06205):0.29269,Y3980_PSEAE/378-442:0.33077):0.15096,Y019_HAEIN/378-441:0.31140,YLEA_ECOLI/378-441:0.11625);
DTP ((((((((((YFJO_BACSU/11-69,(((RR2A_CHLRE/28-87,RR2A_CHLRE/104-169),(TRM2_YEAST/163-228,YAD7_SCHPO/107-167)),O07346_9SYNC/12-70)),(((RUMA_HAEIN/10-68,RUMA_ECOLI/9-67),Y257_AQUAE/1-57),Y5901_STRCO/23-84)),(O27331_METTH/15-73,(Y660_METJA/20-77,(YEFA_BACSU/6-64,(O29961_ARCFU/13-71,O54562_HALN1/80-139))))),Y1094_THEMA/1-55),(Y1729_PYRAB/366-425,((((Y808_RICPR/383-445,Y996_SYNY3/383-447),Y284_AQUAE/377-437),Y1620_METJA/435-499),(Y867_METJA/373-427,YMCB_BACSU/440-503)))),(CK5P1_ARATH/538-618,(Y826_METTH/368-424,(Q9YBR9_AERPE/391-453,Y1247_ARCFU/343-401)))),CK5P1_DROME/494-569),(Q9WZC1_THEMA/370-431,Y754_TREPA/387-452)),Y3980_PSEAE/378-442),Y019_HAEIN/378-441,YLEA_ECOLI/378-441);
DTL 18.2228
RID 0.241051
RPH ((((((((((((((TRM2_YEAST/163-228:0.80179,YAD7_SCHPO/107-167:0.69015):0.40822,((O07346_9SYNC/12-70:0.52471,(YFJO_BACSU/11-69:0.77305,RR2A_CHLRE/28-87:0.97498):0.02461):0.08174,(RR2A_CHLRE/104-169:1.24446,((((O54562_HALN1/80-139:0.57718,(O29961_ARCFU/13-71:0.41820,O27331_METTH/15-73:0.13219):0.14379):0.03216,Y660_METJA/20-77:0.29415):0.17950,YEFA_BACSU/6-64:0.53450):0.28166,(((Y1094_THEMA/1-55:0.77856,Y257_AQUAE/1-57:0.64005):0.19726,Y5901_STRCO/23-84:1.12471):0.16107,(RUMA_HAEIN/10-68:0.47409,RUMA_ECOLI/9-67:0.36787):0.41148):0.13651):0.01644):0.11971):0.23384):0.59672,Y1620_METJA/435-499:0.78939):0.44805,Y1729_PYRAB/366-425:0.70318):0.00000,Y826_METTH/368-424:0.78075):0.09986,Y867_METJA/373-427:0.49358):0.12060,Y1247_ARCFU/343-401:0.66196):0.09932,Q9YBR9_AERPE/391-453:1.22541):0.19462,Y808_RICPR/383-445:0.95125):0.09553,(CK5P1_ARATH/538-618:0.46158,CK5P1_DROME/494-569:0.90674):0.31320):0.11801,(Q9WZC1_THEMA/370-431:0.96395,Y754_TREPA/387-452:0.81019):0.17315):0.04168,(YMCB_BACSU/440-503:0.57692,(Y284_AQUAE/377-437:0.34379,Y996_SYNY3/383-447:0.55612):0.05112):0.30710):0.14314,Y3980_PSEAE/378-442:0.40035):0.24409,Y019_HAEIN/378-441:0.09291,YLEA_ECOLI/378-441:0.14592);
RTP ((((((((((((((TRM2_YEAST/163-228,YAD7_SCHPO/107-167),((O07346_9SYNC/12-70,(YFJO_BACSU/11-69,RR2A_CHLRE/28-87)),(RR2A_CHLRE/104-169,((((O54562_HALN1/80-139,(O29961_ARCFU/13-71,O27331_METTH/15-73)),Y660_METJA/20-77),YEFA_BACSU/6-64),(((Y1094_THEMA/1-55,Y257_AQUAE/1-57),Y5901_STRCO/23-84),(RUMA_HAEIN/10-68,RUMA_ECOLI/9-67)))))),Y1620_METJA/435-499),Y1729_PYRAB/366-425),Y826_METTH/368-424),Y867_METJA/373-427),Y1247_ARCFU/343-401),Q9YBR9_AERPE/391-453),Y808_RICPR/383-445),(CK5P1_ARATH/538-618,CK5P1_DROME/494-569)),(Q9WZC1_THEMA/370-431,Y754_TREPA/387-452)),(YMCB_BACSU/440-503,(Y284_AQUAE/377-437,Y996_SYNY3/383-447))),Y3980_PSEAE/378-442),Y019_HAEIN/378-441,YLEA_ECOLI/378-441);
RTL 27.0197
LNK CK5P1_ARATH/538-618:Q8H0V1:BT002022
LNK CK5P1_CAEEL/478-543:Q09316:
LNK CK5P1_DROME/494-569:Q9VGZ1:AE003687
LNK O07346_9SYNC/12-70:O07346:AB004554
LNK O27331_METTH/15-73:O27331:AE000893
LNK O29961_ARCFU/13-71:O29961:AE001085
LNK O54562_HALN1/80-139:O54562:AF016485
LNK Q9WZC1_THEMA/370-431:Q9WZC1:AE001738
LNK Q9YBR9_AERPE/391-453:Q9YBR9:BA000002
LNK RR2A_CHLRE/104-169:O47027:Y16473
LNK RR2A_CHLRE/28-87:O47027:Y16473
LNK RUMA_ECOLI/9-67:P55135:U29580
LNK RUMA_HAEIN/10-68:P44643:U32718
LNK TRM2_YEAST/163-228:P33753:Z25734
LNK Y019_HAEIN/378-441:Q57163:U32687
LNK Y1094_THEMA/1-55:Q9X0H9:AE001768
LNK Y1247_ARCFU/343-401:O29021:AE001018
LNK Y1620_METJA/435-499:Q59015:U67602
LNK Y1729_PYRAB/366-425:Q9UXX9:AJ248288
LNK Y1875_PYRHO/366-425:O59545:
LNK Y257_AQUAE/1-57:O66617:AE000681
LNK Y284_AQUAE/377-437:O66638:AE000682
LNK Y3980_PSEAE/378-442:Q51470:AE004816
LNK Y5901_STRCO/23-84:O54099:AL939125
LNK Y660_METJA/20-77:Q58074:U67513
LNK Y754_TREPA/387-452:O83735:AE001247
LNK Y808_RICPR/383-445:Q9ZCE8:AJ235273
LNK Y826_METTH/368-424:O26914:AE000860
LNK Y867_METJA/373-427:Q58277:U67530
LNK Y996_SYNY3/383-447:P73127:D90904
LNK YAD7_SCHPO/107-167:Q09833:Z56276
LNK YEFA_BACSU/6-64:O31503:Z99107
LNK YFJO_BACSU/11-69:O31545:D78509
LNK YLEA_ECOLI/378-441:P77645:U00096
LNK YMCB_BACSU/440-503:O31778:Z99112
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx....................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Y1620_METJA/435-499
ASQ KKYIGRVLEVIISERHFR-NKRDAIGYLPD...........sGLMVVVKDG-----AKFIGKTKKVKIIKAYE..KYLEGRILK
DSQ AAAAAATATATTGGAAGAGTTTTAGAGGTTATAATATCAGAGAGACACTTTAGA---AATAAAAGAGATGCTATTGGCTATCTTCCAGAT.................................agtGGGTTGATGGTTGTTGTTAAAGATGGA---------------GCTAAATTTATTGGAAAAACAAAGAAAGTTAAAATAATTAAAGCTTATGAA......AAGTATTTAGAAGGAAGAATTTTAAAA
TRN 10010101110011000
NAM Y754_TREPA/387-452
ASQ RARVGKTLPVLVESRSR-NNPEELFGHTEL............GEMTVLEGK---VDPTYIGRFVDVQVKEVRG..RTLRAHLVQ
DSQ CGCGCACGGGTAGGAAAGACATTGCCAGTGTTGGTAGAGTCGCGCTCGCGA---AATAATCCTGAAGAATTGTTTGGACATACAGAGCTT....................................GGGGAAATGACCGTGCTTGAAGGAAAG---------GTGGATCCTACGTACATCGGACGCTTTGTGGACGTGCAAGTGAAGGAAGTGCGCGGC......AGGACCTTGCGTGCCCATCTGGTGCAG
TRN 10010101100011011
NAM Y808_RICPR/383-445
ASQ QSCVGSTMRVLFDRDGK--FEDQIIGKTPY............MQSVYIHNP----NKSLLGKIVDVIITKAAL..NSLTGEIL-
DSQ CAAAGTTGTGTTGGTAGTACCATGAGAGTACTATTCGATCGTGATGGTAAA------TTTGAGGATCAAATAATAGGCAAAACTCCGTAC....................................ATGCAGTCCGTATATATCCATAATCCT------------AATAAATCTCTACTTGGTAAAATAGTCGATGTAATCATTACTAAGGCTGCGCTT......AATAGTTTAACCGGCGAAATATTA---
TRN 10010101110011010
NAM CK5P1_ARATH/538-618
ASQ DSQVGSTQLVLVEGPNKRAPETELIGKTDKghrvsfvtkplfDKACLLDGDDLKRNP-GIGDFVEVQIEKSTR..ASLFGEALA
DSQ GACTCTCAGGTAGGATCAACTCAGTTAGTTCTCGTCGAAGGACCAAACAAGAGAGCGCCTGAGACAGAACTCATTGGAAAAACTGATAAAggacacagagtttcgtttgtcacgaagcctctgtttGATAAAGCGTGTCTTCTTGATGGTGATGATCTGAAGAGGAATCCT---GGAATTGGGGATTTTGTTGAGGTTCAGATAGAGAAATCAACGAGG......GCATCGTTGTTTGGGGAAGCTCTCGCG
TRN 10010101100011000
NAM Y996_SYNY3/383-447
ASQ QRYLGRVEEVLVEGENL-KSPGQVMGRTRG............NRLTFFQGE----ISELLGKTVPVKITEARA..FSLTGEALS
DSQ CAACGTTACCTCGGTCGGGTGGAAGAAGTGCTGGTGGAAGGGGAAAACCTT---AAGAGCCCAGGGCAGGTGATGGGACGCACCAGGGGC....................................AACCGCTTAACTTTTTTCCAAGGAGAG------------ATTAGCGAACTATTGGGTAAAACAGTGCCGGTAAAAATTACCGAAGCCCGGGCC......TTTAGCCTCACCGGGGAAGCTTTAAGT
TRN 10010101100011010
NAM Y284_AQUAE/377-437
ASQ KKYEGTVQEVLVEEE---KN-GELIGRTTT............NKWASFKGD----PS-LLGKIVKIKVIKSSP..FSLEGELLE
DSQ AAAAAGTACGAAGGAACGGTTCAGGAAGTCCTTGTTGAAGAGGAG---------AAGAAC---GGTGAACTTATAGGCAGAACAACAACG....................................AACAAGTGGGCTTCCTTTAAGGGAGAC------------CCTTCA---CTTTTAGGAAAGATAGTGAAGATAAAGGTTATTAAGTCTTCTCCC......TTCAGTTTAGAGGGCGAACTTTTGGAG
TRN 10010101110011000
NAM YMCB_BACSU/440-503
ASQ KEYEGKVVEVLVEGESK-NNPDILAGYTEK............SKLVNFKGP----KE-AIGKIVRVKIQQAKT..WSLDGEMVG
DSQ AAGGAATACGAAGGCAAGGTTGTCGAAGTATTAGTTGAGGGTGAAAGCAAA---AATAACCCTGATATTCTTGCTGGCTATACTGAAAAA....................................AGCAAGCTTGTCAATTTCAAAGGGCCG------------AAGGAA---GCCATCGGCAAAATCGTCCGCGTGAAAATCCAGCAAGCGAAAACA......TGGTCGCTTGACGGAGAAATGGTAGGA
TRN 11011101111011010
NAM YLEA_ECOLI/378-441
ASQ RRMLGTTQRILVEGTSR-KSIMELSGRTEN............NRVVNFEG-----TPDMIGKFVDVEITDVYP..NSLRGKVVR
DSQ CGCCGGATGCTCGGCACCACCCAGCGTATTCTGGTAGAAGGTACATCGCGT---AAGAGCATCATGGAGCTTTCCGGGCGTACGGAAAAT....................................AACCGCGTGGTCAACTTCGAAGGC---------------ACGCCGGATATGATCGGTAAATTCGTCGATGTAGAAATTACCGACGTCTACCCG......AACTCTCTGCGCGGTAAAGTGGTGCGT
TRN 11011101101011011
NAM Y019_HAEIN/378-441
ASQ RRMLGTEQRVLVEGPSK-KDIMELTGRTET............NRIVNFQG-----SPEMIGKFVDVKITDVYT..NSLRGEVVR
DSQ CGTCGTATGCTTGGCACAGAGCAGCGCGTGTTAGTTGAAGGCCCATCGAAG---AAAGATATTATGGAATTGACGGGACGTACTGAAACG....................................AATCGTATTGTTAATTTCCAAGGT---------------TCTCCAGAAATGATCGGTAAGTTTGTGGATGTGAAAATCACTGATGTTTATACT......AATTCGTTACGTGGCGAAGTGGTGCGT
TRN 11011101111011010
NAM Y3980_PSEAE/378-442
ASQ RRMVGSTQRILVTDFSK-KDPGMLQGRTEN............NRIVNFRCD----NPRLIGQFAQVHIDDALP..HSLRGTLID
DSQ CGGCGCATGGTCGGCAGCACCCAGCGGATCCTGGTCACCGACTTCTCGAAG---AAGGACCCAGGCATGCTCCAGGGGCGCACCGAGAAC....................................AACCGGATCGTCAACTTCCGCTGCGAC------------AATCCACGCCTGATCGGCCAGTTCGCCCAGGTGCACATCGACGACGCGCTGCCG......CACTCGCTGCGCGGTACCCTGATCGAC
TRN 11011111101111111
NAM Q9WZC1_THEMA/370-431
ASQ ERYRGKTVRIIVEAQA---KNGLFYGRDIR............NKIIAFEG-----EDWMIGRFADVKVEKITA..GPLYGKVVW
DSQ GAGCGATACAGAGGAAAGACGGTGCGTATCATCGTCGAAGCGCAGGCA---------AAGAACGGCCTCTTCTACGGCCGCGACATCAGG....................................AACAAGATCATCGCCTTCGAAGGT---------------GAAGATTGGATGATAGGGCGCTTTGCGGACGTGAAAGTGGAAAAGATCACTGCA......GGGCCCCTCTACGGAAAGGTGGTCTGG
TRN 10010101110011011
NAM Y826_METTH/368-424
ASQ RRLVGSFQEILVVERG---RKGGFIGRTGS............YIPVVTETG----EP---GSFRRVRIRDATG..TYLLAD---
DSQ AGACGCCTGGTGGGATCATTCCAGGAGATACTCGTTGTTGAGAGGGGA---------AGGAAGGGGGGTTTCATTGGAAGGACGGGTTCG....................................TACATCCCGGTTGTTACAGAAACCGGT------------GAGCCA---------GGGTCCTTCAGGAGGGTCAGGATAAGGGATGCCACAGGG......ACATACCTCCTGGCTGAT---------
TRN 10010101100011001
NAM Y1247_ARCFU/343-401
ASQ KRFVGKKLRVLVTKEG---KNGRNLARMNS............YRAVVTEG-----AV---GEFVEVKIKDCRF..NYLIGQLAA
DSQ AAACGATTTGTTGGGAAAAAGCTCAGAGTTCTGGTCACGAAGGAGGGC---------AAAAACGGCAGAAATCTGGCGAGGATGAATTCC....................................TACAGGGCTGTTGTCACCGAGGGA---------------GCGGTG---------GGGGAGTTTGTTGAGGTAAAGATAAAGGACTGCAGGTTC......AACTACCTCATAGGCCAGTTAGCTGCA
TRN 10010101100011010
NAM Y867_METJA/373-427
ASQ KKYIGKAMKVLVLDEG---K-G----YTDN............FKVVKFEGG----EV---GEFRKVKITDAKT..FGLKGELIL
DSQ AAAAAGTATATTGGAAAGGCTATGAAAGTTTTAGTTTTAGATGAGGGA---------AAA---GGT------------TATACTGACAAC....................................TTTAAAGTTGTTAAATTTGAAGGAGGG------------GAGGTA---------GGAGAGTTTAGAAAAGTGAAAATTACTGATGCTAAGACG......TTTGGATTGAAAGGGGAGCTTATCCTT
TRN 10010101110011010
NAM Y1729_PYRAB/366-425
ASQ QKYIGKKVEVLIHGEG---KKGNVDAVTMN............YKHVILPFG----NS---GEFRIAEIKNATS..TYLLGEVMS
DSQ CAGAAGTACATCGGCAAGAAAGTTGAAGTTCTCATCCATGGGGAAGGG---------AAGAAAGGCAACGTAGATGCCGTTACAATGAAC....................................TACAAGCATGTAATTTTACCATTTGGG------------AATAGT---------GGAGAGTTCAGGATAGCTGAAATTAAAAACGCTACATCA......ACGTATTTACTTGGTGAGGTCATGTCA
TRN 10010101110011000
NAM Y1875_PYRHO/366-425
ASQ RKYIGKKVKVLIHGEG---KKGNVDAVTMN............YKHIILPEG----RK---GEFREARVKNAAS..TYLLGEIIT
NAM CK5P1_CAEEL/478-543
ASQ QALIGSEQTVLLEGKSK-RDASFSHGRIDG............GVKAVFDNSKLCLEP---GQYAKILITDANS..QTLKAQLIG
NAM CK5P1_DROME/494-569
ASQ RKMEGQEQLILIEGKSK-RSDAHWFGRNDAnik.....vivpSIYVPISGDSTARKSFGVGDFLAVRIEESNS..QVLKGTPLE
DSQ CGTAAAATGGAAGGCCAGGAGCAGCTCATACTTATAGAAGGGAAAAGCAAG---AGGTCCGATGCTCACTGGTTCGGTCGGAATGATGCCaatatcaag...............gtcatagttcctTCTATATATGTACCCATATCTGGAGATTCCACAGCCAGAAAATCGTTTGGAGTAGGTGACTTTTTGGCCGTCCGCATTGAGGAATCCAACTCA......CAGGTGCTGAAGGGCACGCCCCTCGAG
TRN 10010101100011001
NAM Q9YBR9_AERPE/391-453
ASQ GSYVGRRVRALVTERS--WREGSMTGRLDN............YTPIILPY-----EERAMGRWVYAEVEEATF..FDLRSSKFE
DSQ GGGAGTTATGTGGGGCGAAGGGTGAGAGCCCTCGTCACAGAGCGGTCC------TGGAGGGAGGGGAGCATGACCGGGAGGCTAGACAAC....................................TACACACCCATAATCCTACCCTAC---------------GAGGAGAGGGCTATGGGAAGGTGGGTCTATGCGGAAGTTGAGGAGGCCACATTC......TTCGACCTGAGGTCCTCGAAGTTCGAA
TRN 10010101100011011
NAM YAD7_SCHPO/107-167
ASQ PFERFQEIEVKISYLS---SSGDGIGLVCN...........dQYAVVVPFT----LP---GDIVKAKLHFLAD..TYALADFLE
DSQ CCTTTTGAGCGCTTTCAAGAAATAGAGGTCAAAATTAGTTATTTGAGC---------TCGTCTGGTGATGGAATTGGCCTTGTTTGCAAT.................................gatCAATATGCAGTAGTAGTACCCTTTACA------------CTTCCA---------GGTGATATCGTGAAAGCCAAATTGCATTTTCTAGCTGAC......ACTTATGCACTGGCTGATTTTTTAGAA
TRN 10010101100011010
NAM TRM2_YEAST/163-228
ASQ LQYHREVKNVKVLEIT---SNGNGLALIDNpve......tekKQVVIIPFG----LP---GDVVNIKVFKTHP..YYVESDLLD
DSQ TTACAATATCACCGAGAGGTAAAAAATGTCAAGGTCTTAGAAATTACT---------TCCAATGGCAACGGGTTGGCTTTGATCGATAATcctgttgaa..................acagaaaagAAGCAAGTTGTTATCATACCGTTTGGC------------CTGCCC---------GGTGATGTAGTTAATATCAAAGTCTTTAAGACCCACCCT......TACTATGTCGAGAGTGATTTATTAGAC
TRN 10010101100011010
NAM RR2A_CHLRE/28-87
ASQ KLIPGNVISLKITAMG---ANNVGINEFTF............GIPVLVPNAK-------LGETVQAKVLKILAskKIAIAKL--
DSQ AAATTAATTCCTGGAAATGTAATTTCTTTAAAAATTACTGCTATGGGT---------GCCAATAATGTAGGTATTAATGAATTTACATTT....................................GGTATTCCAGTGTTAGTACCAAACGCAAAA---------------------TTAGGTGAAACCGTTCAAGCTAAAGTGTTAAAAATTTTAGCAtcaaaaAAAATTGCTATTGCTAAATTA------
TRN 11111101111011000
NAM YFJO_BACSU/11-69
ASQ ELKVGQTFPLTIKRLG---INGEGVGYFK-............KKVVFVPGA----LP---GEEVVVQATKVQP..KFSEGRIKK
DSQ GAACTGAAGGTCGGACAAACTTTTCCGCTGACGATTAAGCGTCTCGGC---------ATTAACGGAGAAGGTGTTGGCTATTTTAAG---....................................AAAAAAGTCGTCTTCGTGCCCGGCGCG------------CTTCCT---------GGCGAAGAAGTTGTTGTGCAGGCCACAAAGGTCCAGCCG......AAGTTTTCGGAGGGCCGCATTAAGAAA
TRN 11011101101011011
NAM O07346_9SYNC/12-70
ASQ LWQQGSVVELTITGLN---HQGEGIGRFN-............ERVVFVPDT----AP---GDRLEVRLVKVKR..NYALAQLLK
DSQ CTTTGGCAACAGGGGTCCGTAGTGGAACTGACCATTACCGGCCTCAAT---------CACCAAGGGGAGGGTATTGGCCGCTTTAAT---....................................GAGCGAGTAGTGTTTGTGCCCGACACG------------GCCCCC---------GGCGATCGCCTGGAAGTCCGCTTGGTAAAAGTCAAAAGA......AATTATGCCTTGGCCCAATTGCTCAAA
TRN 10010101100011011
NAM YEFA_BACSU/6-64
ASQ PVEKNEYYDVTFEDLT---HEGAGVAKVQ-............GFPIFVPNA----LP---EEKAQIKVTRVKK..GFAFGRLIE
DSQ CCAGTAGAAAAAAATGAATACTACGATGTGACATTTGAGGATTTGACA---------CATGAAGGAGCGGGCGTCGCAAAGGTCCAA---....................................GGCTTCCCGATCTTTGTGCCGAATGCC------------CTACCC---------GAGGAAAAAGCCCAAATCAAAGTGACACGCGTCAAAAAA......GGGTTCGCCTTCGGCCGCCTGATTGAG
TRN 11011101101011011
NAM O54562_HALN1/80-139
ASQ PVTEGEVRDVTIETVG---DQGDGIAKVER............GYVVIIPGA----QP---GDEPTIEIDQVQE..NVAFASVVD
DSQ CCGGTCACTGAAGGGGAAGTCCGTGACGTGACGATCGAGACAGTCGGC---------GATCAAGGCGATGGAATCGCGAAGGTCGAACGC....................................GGCTATGTCGTTATCATTCCAGGTGCG------------CAGCCC---------GGTGACGAGCCGACCATCGAAATCGACCAGGTCCAAGAG......AACGTCGCATTTGCCAGCGTTGTCGAT
TRN 11111111111111111
NAM O27331_METTH/15-73
ASQ PVNVGEEYEVKIEDLG---RDGDGIARVE-............GFVVFVPGA----GV---GDEVKIRISATRR..KFAFAEVVE
DSQ CCGGTGAATGTGGGTGAGGAGTACGAAGTTAAAATTGAAGACCTTGGC---------AGAGATGGTGATGGAATAGCCCGTGTCGAA---....................................GGTTTTGTTGTTTTTGTACCTGGTGCA------------GGTGTA---------GGCGACGAGGTCAAGATAAGGATAAGTGCAACCAGGCGC......AAGTTTGCTTTCGCTGAAGTTGTAGAA
TRN 10010101110011011
NAM O29961_ARCFU/13-71
ASQ PVEVGDIREVRIEAVG---SEGDGIAKVD-............GFVVFVPGV----KV---DDVVTIRITKVLR..KYGFAEVVE
DSQ CCTGTGGAAGTTGGAGACATTAGGGAAGTAAGAATTGAGGCAGTAGGT---------TCGGAAGGGGACGGAATAGCGAAAGTTGAT---....................................GGCTTCGTGGTCTTCGTGCCCGGAGTC------------AAAGTG---------GATGATGTGGTGACCATCAGGATAACAAAGGTCCTGAGA......AAGTACGGCTTTGCCGAAGTTGTTGAG
TRN 10010101100011011
NAM Y660_METJA/20-77
ASQ PVKEGETYTVTIEDMG---RGGDGIARVE-............GFVVFVPET----QK---GETVNVKITAVKS..KFAFAEKI-
DSQ CCAGTTAAAGAAGGCGAAACCTACACTGTTACAATTGAAGATATGGGT---------AGAGGCGGAGACGGAATAGCAAGAGTTGAA---....................................GGATTCGTTGTCTTCGTCCCTGAAACA------------CAAAAA---------GGAGAAACAGTCAATGTAAAAATAACTGCTGTAAAAAGT......AAGTTTGCATTTGCAGAAAAAATT---
TRN 10010101110011011
NAM Y5901_STRCO/23-84
ASQ VSLVGEEYEVEVGPVA---HGGHCIARTSE............GQVLFVRHT----LP---GERVVARVTEGEEgaRFLRADAVE
DSQ GTCTCGCTGGTGGGCGAGGAGTACGAGGTCGAGGTCGGCCCCGTCGCC---------CACGGCGGCCACTGCATCGCCCGCACGTCCGAG....................................GGCCAGGTGCTGTTCGTCCGGCACACG------------CTGCCC---------GGCGAGCGGGTCGTGGCCCGGGTGACGGAGGGCGAGGAGggtgccCGCTTCCTGCGGGCGGACGCGGTCGAG
TRN 11011111101111111
NAM RUMA_ECOLI/9-67
ASQ RTTTRQIITVSVNDLD---SFGQGVARHN-............GKTLFIPGL----LP---QENAEVTVTEDKK..QYARAKVVR
DSQ CGCACGACGACGCGTCAGATCATAACCGTTTCAGTCAACGACCTCGAC---------TCTTTTGGTCAGGGCGTGGCGCGACATAAC---....................................GGCAAAACGCTATTTATCCCCGGATTA------------TTGCCG---------CAGGAAAACGCGGAAGTTACTGTTACTGAAGATAAAAAA......CAGTATGCCCGCGCTAAAGTCGTACGC
TRN 10010101110011000
NAM RUMA_HAEIN/10-68
ASQ KTKNVQTITADILDLD---YQGLGVAKIN-............GKTWFIENA----LP---HEKVECRILEDKR..QYGHAIVKK
DSQ AAAACAAAAAATGTTCAAACCATTACGGCTGATATTCTTGATTTAGAT---------TATCAAGGTTTAGGCGTGGCGAAAATTAAT---....................................GGTAAAACTTGGTTTATTGAAAATGCG------------CTTCCG---------CACGAAAAAGTGGAATGTCGTATTTTGGAAGATAAACGC......CAATATGGACACGCCATTGTAAAAAAA
TRN 11011101111011010
NAM Y257_AQUAE/1-57
ASQ --MKDKPLKLTVEKLV---YGGYGFSRLN-............GKAVFVRFA----SP---KELVEAKVVKEKK..DYTEAVVTK
DSQ ------ATGAAGGACAAACCTCTTAAACTCACTGTAGAAAAACTCGTT---------TACGGCGGTTACGGTTTTTCCAGATTAAAC---....................................GGTAAGGCAGTTTTTGTCCGCTTTGCG------------TCTCCC---------AAAGAACTGGTAGAGGCAAAAGTAGTAAAGGAGAAAAAG......GATTATACGGAAGCCGTAGTCACTAAA
TRN 10010101100011010
NAM Y1094_THEMA/1-55
ASQ -----MLEQVRIQKMV---NGGYGLAHLSN............GKVVLVEGA----YP---GEEVLIKTYREKR..DFSFGKVVS
DSQ ---------------ATGCTGGAGCAGGTGAGGATACAGAAGATGGTC---------AACGGAGGTTACGGCCTTGCCCATCTTTCAAAC....................................GGCAAGGTAGTTCTCGTAGAAGGAGCA------------TATCCC---------GGTGAGGAAGTCCTGATAAAGACCTACAGAGAGAAAAGG......GATTTTTCTTTTGGAAAGGTTGTTTCC
TRN 10010101100011001
NAM RR2A_CHLRE/104-169
ASQ ALTPGATLDVTITKLG---PNSTGIADLG-............NNYNNVNKLIVKKSAITIGEKVTVLVTRVKN..GYAFGVATV
DSQ GCATTAACACCAGGTGCTACGTTAGATGTAACTATTACAAAATTAGGA---------CCAAATTCAACAGGAATTGCTGATTTAGGT---....................................AATAATTACAATAATGTTAACAAACTAATTGTTAAAAAATCTGCTATTACAATTGGTGAAAAAGTTACAGTACTTGTAACACGTGTAAAAAAT......GGTTATGCATTTGGTGTAGCAACAGTT
TRN 11011101111011000
//