EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF01746 - tRNA_m1G_MT)
FAM PF01746
PID tRNA_m1G_MT
DES tRNA (Guanine-1)-methyltransferase
IPR IPR002649
ANO 25
ALN 224
AID 0.228434
APH ((((((((((TRMD_ECOLI/22-221:0.47154,TRMD_SYNY3/22-218:0.36916):0.12615,(TRMD_BACSU/22-221:0.34850,(TRMD_MYCGE/22-216:0.14435,TRMD_MYCPN/22-216:0.12789):0.42378):0.08170):0.11130,((TRMD_MYCLE/21-224:0.33334,TRMD_STRCO/21-232:0.31159):0.33292,TRMD_AQUAE/27-222:0.54620):0.10061):0.08118,TRMD_BORBU/22-219:0.31181):0.22114,TRMD_HELPY/22-221:0.55472):2.38960,((Q9BI62_CAEEL/175-324:0.82824,(Q9DBC1_MOUSE/207-375:0.46602,Q9V8I3_DROME/200-370:0.56254):0.28092):0.20308,(Q9D075_MOUSE/135-308:0.80408,((Q9VR56_DROME/104-271:0.79190,((Q12400_YEAST/104-276:0.66186,O14214_SCHPO/104-273:0.29333):0.16963,(Q9FGI9_ARATH/127-293:0.40339,Q9Y2T9_HUMAN/4-170:0.49068):0.07255):0.12908):0.10200,Q19789_CAEEL/96-260:0.49789):0.10443):0.11444):0.65796):0.30849,Q97Z49_SULSO/105-260:0.87012):0.12671,Q9YET3_AERPE/129-296:0.60700):0.72395,O30204_ARCFU/102-269:0.42018):0.23673,O58442_PYRHO/158-338:0.13269,Q9UZ22_PYRAB/108-288:0.09889);
ATP ((((((((((TRMD_ECOLI/22-221,TRMD_SYNY3/22-218),(TRMD_BACSU/22-221,(TRMD_MYCGE/22-216,TRMD_MYCPN/22-216))),((TRMD_MYCLE/21-224,TRMD_STRCO/21-232),TRMD_AQUAE/27-222)),TRMD_BORBU/22-219),TRMD_HELPY/22-221),((Q9BI62_CAEEL/175-324,(Q9DBC1_MOUSE/207-375,Q9V8I3_DROME/200-370)),(Q9D075_MOUSE/135-308,((Q9VR56_DROME/104-271,((Q12400_YEAST/104-276,O14214_SCHPO/104-273),(Q9FGI9_ARATH/127-293,Q9Y2T9_HUMAN/4-170))),Q19789_CAEEL/96-260)))),Q97Z49_SULSO/105-260),Q9YET3_AERPE/129-296),O30204_ARCFU/102-269),O58442_PYRHO/158-338,Q9UZ22_PYRAB/108-288);
ATL 18.8678
DNO 24
DLN 672
DID 0.363688
DPH ((Q12400_YEAST/104-276:0.51546,O14214_SCHPO/104-273:0.30939):0.13527,(Q19789_CAEEL/96-260:0.37495,Q9Y2T9_HUMAN/4-170:0.41248):0.06707,(((((((TRMD_HELPY/22-221:1.03052,Q97Z49_SULSO/105-260:0.62059):0.00000,Q9YET3_AERPE/129-296:0.57777):0.00000,(O30204_ARCFU/102-269:0.32172,(O58442_PYRHO/158-338:0.17615,Q9UZ22_PYRAB/108-288:0.12911):0.17926):0.45129):0.06984,((((TRMD_MYCLE/21-224:0.31907,TRMD_STRCO/21-232:0.27785):0.22800,TRMD_ECOLI/22-221:0.32398):0.12710,TRMD_SYNY3/22-218:0.34362):0.15026,(TRMD_BACSU/22-221:0.30409,((TRMD_BORBU/22-219:0.34210,TRMD_MYCGE/22-216:0.39952):0.07942,TRMD_AQUAE/27-222:0.44613):0.12089):0.00000):0.76326):0.34518,Q9BI62_CAEEL/175-324:0.45711):0.18484,(Q9DBC1_MOUSE/207-375:0.34208,Q9V8I3_DROME/200-370:0.54289):0.22702):0.12675,(Q9D075_MOUSE/135-308:0.66075,(Q9VR56_DROME/104-271:0.63570,Q9FGI9_ARATH/127-293:0.31198):0.11861):0.03571):0.06731);
DTP ((Q12400_YEAST/104-276,O14214_SCHPO/104-273),(Q19789_CAEEL/96-260,Q9Y2T9_HUMAN/4-170),(((((((TRMD_HELPY/22-221,Q97Z49_SULSO/105-260),Q9YET3_AERPE/129-296),(O30204_ARCFU/102-269,(O58442_PYRHO/158-338,Q9UZ22_PYRAB/108-288))),((((TRMD_MYCLE/21-224,TRMD_STRCO/21-232),TRMD_ECOLI/22-221),TRMD_SYNY3/22-218),(TRMD_BACSU/22-221,((TRMD_BORBU/22-219,TRMD_MYCGE/22-216),TRMD_AQUAE/27-222)))),Q9BI62_CAEEL/175-324),(Q9DBC1_MOUSE/207-375,Q9V8I3_DROME/200-370)),(Q9D075_MOUSE/135-308,(Q9VR56_DROME/104-271,Q9FGI9_ARATH/127-293))));
DTL 46.114
RID 0.225729
RPH ((((((((((TRMD_BACSU/22-221:0.33858,TRMD_MYCGE/22-216:0.50927):0.08112,(TRMD_ECOLI/22-221:0.47626,TRMD_SYNY3/22-218:0.36594):0.13685):0.11608,((TRMD_MYCLE/21-224:0.33785,TRMD_STRCO/21-232:0.30733):0.33874,TRMD_AQUAE/27-222:0.54413):0.09576):0.07983,TRMD_BORBU/22-219:0.31142):0.22292,TRMD_HELPY/22-221:0.55208):2.38336,((Q9BI62_CAEEL/175-324:0.82788,(Q9DBC1_MOUSE/207-375:0.46601,Q9V8I3_DROME/200-370:0.56185):0.28085):0.20363,(Q9D075_MOUSE/135-308:0.80392,((Q9VR56_DROME/104-271:0.79243,((Q12400_YEAST/104-276:0.66207,O14214_SCHPO/104-273:0.29308):0.16928,(Q9FGI9_ARATH/127-293:0.40311,Q9Y2T9_HUMAN/4-170:0.49042):0.07256):0.12872):0.10145,Q19789_CAEEL/96-260:0.49749):0.10443):0.11387):0.65310):0.31389,Q97Z49_SULSO/105-260:0.86740):0.12951,Q9YET3_AERPE/129-296:0.60695):0.72538,O30204_ARCFU/102-269:0.42050):0.23677,O58442_PYRHO/158-338:0.13275,Q9UZ22_PYRAB/108-288:0.09896);
RTP ((((((((((TRMD_BACSU/22-221,TRMD_MYCGE/22-216),(TRMD_ECOLI/22-221,TRMD_SYNY3/22-218)),((TRMD_MYCLE/21-224,TRMD_STRCO/21-232),TRMD_AQUAE/27-222)),TRMD_BORBU/22-219),TRMD_HELPY/22-221),((Q9BI62_CAEEL/175-324,(Q9DBC1_MOUSE/207-375,Q9V8I3_DROME/200-370)),(Q9D075_MOUSE/135-308,((Q9VR56_DROME/104-271,((Q12400_YEAST/104-276,O14214_SCHPO/104-273),(Q9FGI9_ARATH/127-293,Q9Y2T9_HUMAN/4-170))),Q19789_CAEEL/96-260)))),Q97Z49_SULSO/105-260),Q9YET3_AERPE/129-296),O30204_ARCFU/102-269),O58442_PYRHO/158-338,Q9UZ22_PYRAB/108-288);
RTL 18.8084
LNK O14214_SCHPO/104-273:O14214:Z98531
LNK O30204_ARCFU/102-269:O30204:AE001104
LNK O58442_PYRHO/158-338:O58442:BA000001
LNK Q12400_YEAST/104-276:Q12400:Z74835
LNK Q19789_CAEEL/96-260:Q19789:Z69360
LNK Q97Z49_SULSO/105-260:Q97Z49:AE006727
LNK Q9BI62_CAEEL/175-324:Q9BI62:U88173
LNK Q9D075_MOUSE/135-308:Q9D075:AK011746
LNK Q9DBC1_MOUSE/207-375:Q9DBC1:AK005047
LNK Q9FGI9_ARATH/127-293:Q9FGI9:AB025628
LNK Q9UZ22_PYRAB/108-288:Q9UZ22:AJ248287
LNK Q9V8I3_DROME/200-370:Q9V8I3:AE003799
LNK Q9VR56_DROME/104-271:Q9VR56:AE003574
LNK Q9Y2T9_HUMAN/4-170:Q9Y2T9:AF106046
LNK Q9YET3_AERPE/129-296:Q9YET3:BA000002
LNK TRMD_AQUAE/27-222:O67463:AE000742
LNK TRMD_BACSU/22-221:O31741:Z99112
LNK TRMD_BORBU/22-219:O51641:AE001170
LNK TRMD_ECOLI/22-221:P07020:X01818
LNK TRMD_HELPY/22-221:O25766:AE000621
LNK TRMD_MYCGE/22-216:P47683:U39726
LNK TRMD_MYCLE/21-224:O33017:Z97369
LNK TRMD_MYCPN/22-216:P75132:
LNK TRMD_STRCO/21-232:O69882:AL939124
LNK TRMD_SYNY3/22-218:P72828:D90901
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx....xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx..x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q9YET3_AERPE/129-296
ASQ KFMHTEEELSKLRLQIAVALSEVRKYLWDPHLVLTNMDPQTS-------------.---....GWISEVLGDN.KVTISQSKPSEIlwsMDADRVVILRPDAPQPLSGSEVLAAD--.--AFLIGGIVDRIPRPGVSRILDNLVPW--GV---PR.RIELRGS..-.---VAGVPER-----------.IN--RIVEILLKARYKYPGNL--EKAIITSMTKKD
DSQ AAGTTCATGCACACCGAGGAGGAGCTGTCGAAGCTCAGGCTCCAGATAGCCGTGGCCCTTAGCGAGGTTAGGAAGTACCTCTGGGACCCCCACCTGGTTCTCACCAATATGGACCCCCAGACCTCC---------------------------------------...---------............GGGTGGATAAGCGAGGTCCTGGGGGATAAC...AAGGTAACGATAAGCCAGAGCAAGCCCAGCGAGATActttggagcATGGACGCCGACAGGGTTGTTATACTCAGGCCCGACGCGCCCCAGCCTCTCAGCGGCAGCGAGGTCCTCGCAGCCGAC------...------GCGTTCCTCATAGGAGGGATAGTGGACCGCATACCCCGTCCGGGCGTGAGCAGGATACTCGACAACCTAGTACCATGG------GGCGTC---------CCCAGG...AGGATTGAGCTAAGAGGCTCG......---...---------GTAGCTGGGGTGCCGGAGAGG---------------------------------...ATAAAC------AGGATAGTCGAGATACTATTGAAAGCACGGTATAAATATCCTGGGAACCTT------GAGAAGGCGATAATAACCTCTATGACTAAGAAAGAC
TRN 10010101100011011
NAM Q97Z49_SULSO/105-260
ASQ MDLLQDEEKISLEQQILVSIKTIREYLFDYNLKLAHTPDSFKLE-----------.---....GRNKIEILNY.------------...IPKDNAIVLNPYGDTIANEEIIRNTK--.--FFIIGGIVDKGRRLKN---ATYELSRRYGYDELPQvKISLRNS..-.---TVGVPDR-----------.IN--SIIEILLKV----IVGYNLEEAIISTQSNAD
DSQ ATGGATTTATTACAAGATGAGGAGAAAATAAGTCTAGAACAACAAATACTGGTTTCAATAAAAACCATTAGGGAGTATTTGTTTGACTATAACTTGAAGTTAGCTCATACTCCAGATTCTTTCAAATTAGAA---------------------------------...---------............GGTAGAAATAAAATAGAAATTCTTAATTAC...------------------------------------.........ATTCCTAAAGACAATGCTATTGTGTTAAACCCCTATGGTGACACTATCGCAAATGAGGAGATAATAAGGAATACGAAG------...------TTTTTCATAATTGGGGGGATAGTAGATAAGGGAAGAAGGCTTAAGAAT---------GCTACCTACGAACTATCAAGAAGATATGGATATGATGAGTTACCACAAgtcAAGATTTCGTTAAGAAACTCT......---...---------ACAGTTGGAGTCCCAGATAGG---------------------------------...ATAAAT------TCAATAATTGAAATACTATTAAAGGTA------------ATCGTGGGATATAACCTAGAAGAGGCTATTATATCGACACAATCAAATGCAGAC
TRN 10010101100011000
NAM Q9UZ22_PYRAB/108-288
ASQ WDKHIPKEKSKIILQLRETYGVMRRMMWPKMLAITWLNDEVKERLKIPLEKIK--.AYE....GPTSELLKDN.GI----------...---KRVVLLDPNADEVLSSNDLKEK---.--AFIIGGIVDMKGDKKGTTAKIGEVLEREGIDVLRR.KIVLRGD..-.---VVGVPNRINHITEILLRM.LYGEPMEKAILAVQAPAHARW----RLRKEIPKRK
DSQ TGGGATAAGCACATACCAAAGGAAAAGTCGAAGATTATTCTCCAGTTGAGAGAGACCTACGGCGTTATGAGGAGGATGATGTGGCCAAAAATGCTAGCGATAACTTGGCTAAACGATGAGGTTAAGGAGAGACTAAAGATACCCCTAGAAAAAATAAAG------...GCTTACGAA............GGCCCAACATCGGAGCTCCTCAAGGATAAT...GGAATA------------------------------.........---------AAGAGAGTCGTCCTTCTAGATCCAAATGCCGATGAAGTGCTTTCTTCCAATGATTTAAAGGAGAAG---------...------GCCTTCATTATAGGTGGAATAGTTGATATGAAAGGTGATAAGAAAGGAACAACGGCTAAAATCGGTGAGGTTTTAGAGAGAGAAGGGATAGATGTTCTTAGGAGA...AAGATAGTCCTGAGGGGCGAT......---...---------GTTGTTGGTGTTCCGAATAGGATAAATCATATAACGGAGATACTACTTAGGATG...CTTTACGGTGAACCCATGGAGAAGGCCATACTAGCCGTACAAGCTCCAGCTCATGCAAGGTGG------------AGGCTAAGGAAAGAAATCCCCAAGAGGAAA
TRN 10010101100011010
NAM O58442_PYRHO/158-338
ASQ WDKHIPKEKDKITLQVRETYAVMRRMYYPRKFAITWINEEYKKKNKLPLEKIV--.SYE....GTTAEFLKER.GI----------...---NRVVLLDPNADEALSEKDLEEK---.--AFIIGGIVDMKGDKKGTTAKIGEVLKKEGIEVLRR.KIVLRGD..-.---VIGVPDRINHITEILIRM.LYGEPMERAILAVQAPTHARW----RLRREIPKRK
DSQ TGGGATAAGCACATTCCAAAAGAGAAGGATAAGATTACCCTACAGGTAAGAGAAACCTACGCAGTTATGAGGAGGATGTACTACCCGAGGAAATTCGCAATAACTTGGATAAACGAGGAATATAAAAAGAAGAACAAGTTACCCCTCGAAAAAATTGTG------...AGCTATGAA............GGTACAACTGCAGAGTTCCTAAAGGAGAGG...GGAATT------------------------------.........---------AACAGGGTAGTCCTCCTAGATCCAAATGCTGATGAAGCTCTCAGCGAGAAGGATTTAGAGGAGAAA---------...------GCCTTTATAATTGGCGGAATTGTCGATATGAAGGGGGACAAGAAGGGAACGACAGCAAAGATTGGTGAGGTTCTTAAGAAAGAAGGAATAGAAGTTCTCAGGAGA...AAAATAGTGCTAAGGGGAGAC......---...---------GTAATTGGAGTTCCAGATAGGATAAATCATATCACCGAGATCCTGATAAGAATG...CTCTACGGTGAACCAATGGAAAGGGCTATTTTAGCTGTCCAAGCTCCAACTCACGCTAGATGG------------AGGTTGAGGAGGGAGATTCCGAAGAGGAAA
TRN 10010101100011010
NAM O30204_ARCFU/102-269
ASQ FDEHSEKERWKIELQVKQTLGIVREYMWDEKLVVTYRNVGFGKYY----------.---....PSTEEFLREK.GI----------...---ERVVLLDPNGDELYRRTGAE-----.--CFIIGGIVDKSGTKRGYTSRIGRALEREGVEVDYR.RIELRGD..-.---TVGVPDRINHIAEILLRVeLDGEDVESAIKAVQPPLVAKW----RLRKELHEK-
DSQ TTTGATGAGCACTCTGAAAAGGAAAGGTGGAAGATAGAGCTACAGGTGAAGCAGACTCTCGGCATTGTCAGGGAATACATGTGGGATGAGAAGCTGGTAGTGACCTACCGGAACGTTGGGTTTGGGAAATATTAT------------------------------...---------............CCCTCAACCGAGGAGTTTCTGAGGGAGAAG...GGGATT------------------------------.........---------GAGAGGGTCGTGCTGCTTGATCCAAACGGGGATGAGCTTTACAGAAGGACGGGGGCGGAG---------------...------TGCTTCATTATCGGAGGGATAGTGGACAAGTCGGGGACGAAGAGGGGGTACACGAGCAGAATTGGGAGGGCGCTTGAGAGGGAGGGCGTGGAGGTTGATTACCGC...AGAATTGAGCTCAGGGGGGAT......---...---------ACCGTTGGCGTGCCTGACAGAATAAACCACATAGCGGAGATTCTGCTGAGGGTTgaaCTGGATGGAGAGGACGTGGAAAGTGCGATAAAAGCTGTGCAGCCACCGCTCGTGGCGAAGTGG------------AGGCTTAGAAAAGAGCTGCACGAGAAG---
TRN 10010101100011001
NAM Q9Y2T9_HUMAN/4-170
ASQ DHLMVLKDIKKLHKQIQRCYAENRRALHPVQFYLTSHGGQLKKNMDENDKGWV--.---....NWKDIHIKPE.-------HYSEL...IKKEDLIYLTSDSPNILKELDESK----.--AYVIGGLVDHNHHKGL----TYKQASDYGIN--HA.QLPLGNF..-.---VKMNS------RKVLA--.VN--HVFEIILEYLE--TRDW--QEAFFTILPQRK
DSQ GATCACTTGATGGTATTAAAGGACATTAAGAAACTTCATAAGCAGATTCAACGATGTTACGCAGAAAACCGACGGGCACTGCATCCTGTGCAGTTTTACTTGACAAGCCACGGAGGCCAGCTGAAAAAGAACATGGATGAAAATGACAAAGGATGGGTC------...---------............AACTGGAAGGATATCCATATCAAACCAGAG...---------------------CACTATAGTGAACTC.........ATAAAGAAAGAAGACCTGATTTACCTTACGTCAGATTCACCTAATATACTGAAGGAATTAGATGAATCAAAG------------...------GCCTATGTGATTGGAGGATTAGTAGATCACAACCATCACAAGGGACTC------------ACATATAAACAAGCGTCAGATTATGGAATCAAT------CATGCA...CAGCTCCCACTTGGAAATTTT......---...---------GTGAAGATGAATAGT------------------CGAAAAGTTTTGGCA------...GTTAAT------CATGTGTTTGAAATTATTCTGGAATACCTGGAA------ACAAGAGACTGG------CAAGAAGCATTTTTTACTATCTTGCCCCAACGGAAA
TRN 10010101100011000
NAM Q9FGI9_ARATH/127-293
ASQ AHLMSESEISSLVQQIMYCYAVNGRSTSPCHLWLTGVQGKMSTELDKLP------.---....GFEKWFIEKE.SRCYIEAMA---...DQKDNLVYLTADSETVLDDLDPKH----.--IYIIGGLVDRNRFKGI----TMTKAQEQGIK--TA.KLPIGEY..-.---MKMSS------SQVLT--.VN--QVLEILVKFLE--TRDW--KTAFFTVIPQRK
DSQ GCTCATCTCATGTCTGAGTCTGAGATCTCAAGCCTCGTTCAGCAGATTATGTATTGCTATGCGGTGAATGGGAGAAGCACTTCACCTTGTCATCTATGGCTTACAGGAGTCCAAGGGAAGATGAGTACTGAGCTTGACAAGCTTCCT------------------...---------............GGTTTTGAGAAATGGTTCATTGAAAAGGAA...AGTAGGTGTTACATTGAAGCCATGGCT---------.........GATCAGAAAGATAATTTGGTGTATCTTACGGCTGATTCTGAAACTGTTTTGGATGATCTTGACCCTAAGCAT------------...------ATCTACATTATCGGTGGCTTAGTGGATCGAAACCGGTTCAAAGGGATC------------ACCATGACCAAGGCTCAAGAACAAGGCATTAAA------ACAGCT...AAGCTTCCCATAGGAGAGTAT......---...---------ATGAAAATGTCAAGT------------------TCTCAGGTTCTCACT------...GTGAAC------CAAGTTTTGGAGATACTCGTCAAGTTTCTGGAG------ACTAGGGACTGG------AAAACAGCCTTCTTCACTGTGATTCCTCAGAGGAAA
TRN 10010101100011000
NAM O14214_SCHPO/104-273
ASQ DDLMNDKEINSLCQQVTRCHSANRTALHPVELFATNFGGRLKTRQDFVLKGQQN-.---....NWKRYNPTTK.--SYLEEFE---...SQKEKLVYLSADSDNTITELDEDK----.--IYIIGAIVDKNRYKNL----CQNKASEQGIK--TA.KLPIDEY..-.---IKITD------RKILT--.VN--QVFEILSLWLE--YRDW--EKAFMEVIPKRK
DSQ GATGATCTGATGAACGATAAAGAAATCAACTCTTTATGTCAACAGGTTACTAGATGTCATTCTGCAAATCGTACAGCTTTACATCCTGTAGAACTTTTTGCTACCAACTTTGGTGGACGTTTGAAAACCAGACAAGATTTTGTGCTAAAGGGGCAACAAAAT---...---------............AATTGGAAACGATACAACCCAACTACTAAG...------TCTTATTTAGAGGAATTTGAA---------.........TCCCAAAAAGAAAAATTAGTATATCTTTCTGCTGATTCAGATAACACCATCACCGAACTCGATGAAGACAAG------------...------ATTTATATTATTGGTGCGATTGTCGACAAGAATCGGTACAAAAATTTA------------TGTCAAAATAAAGCGTCTGAGCAAGGGATCAAA------ACTGCA...AAGCTTCCAATTGATGAATAC......---...---------ATTAAAATTACGGAT------------------AGGAAAATACTTACG------...GTTAAT------CAGGTCTTTGAAATATTATCTCTTTGGTTAGAG------TACAGAGATTGG------GAAAAGGCATTCATGGAGGTCATTCCAAAAAGAAAG
TRN 10010101100011000
NAM Q12400_YEAST/104-276
ASQ DELMNDKEIVSLSNQVTRAYSANRRANHFAEIKVAPFDKRLKQRFETTLKNT---.NYE....NWNHFKFLPD.DKIMFGDEHI--...-SKDKIVYLTADTEEKLEKLEPGM----.--RYIVGGIVDKNRYKEL----CLKKAQKMGIP--TR.RLPIDEY..-.---INLEG------RRVLT--.TT--HVVQLMLKYFD--DHNW--KNAFESVLPPRK
DSQ GATGAGTTAATGAACGACAAGGAAATAGTAAGCTTGTCTAACCAGGTCACCAGGGCATACTCCGCGAATAGAAGGGCGAACCATTTTGCAGAAATAAAGGTGGCCCCATTCGACAAAAGACTAAAGCAAAGGTTTGAAACTACTCTGAAAAATACC---------...AATTATGAA............AACTGGAACCATTTTAAATTCCTACCAGAC...GACAAAATCATGTTTGGAGATGAGCATATA------.........---AGTAAGGACAAAATAGTGTATTTAACGGCCGATACAGAGGAAAAGCTGGAGAAGCTGGAACCCGGGATG------------...------CGATACATTGTTGGCGGCATTGTAGACAAGAATCGTTATAAAGAATTG------------TGTCTGAAGAAGGCCCAAAAGATGGGCATTCCT------ACGCGA...AGATTGCCCATTGACGAGTAC......---...---------ATCAATCTCGAAGGC------------------AGAAGAGTGTTGACG------...ACAACG------CACGTCGTGCAACTCATGCTGAAATACTTTGAT------GACCATAACTGG------AAAAATGCCTTTGAAAGCGTTTTACCACCCAGAAAG
TRN 10010101100011010
NAM Q9VR56_DROME/104-271
ASQ DDLMQERDIVKCVKQCLRIYTINRRSPQPGNLHFTGIRRNGHIHESFKKNE----.---....GWENWHVQYY.----FDRGHTDI...FEHSQLVYLTCESDRVLDKLQPGC----.--TYVIGGLVDHNHFKGL----CHSRATSAGLT--TA.RLPLSEH..-.---VDMKT------RAVLS--.TY--HVFELLTKVAA--GQDW--TTAILETIPMRK
DSQ GACGATCTGATGCAGGAACGGGACATCGTCAAGTGCGTGAAGCAGTGCCTTCGCATCTACACCATTAATCGGCGCAGCCCACAGCCGGGCAATCTGCACTTCACAGGCATCCGGCGCAACGGTCACATCCACGAGTCATTCAAGAAGAACGAA------------...---------............GGCTGGGAGAACTGGCACGTGCAGTACTAC...------------TTCGATCGCGGGCACACCGATATT.........TTCGAGCATAGCCAACTGGTCTACCTCACCTGCGAGTCGGATCGGGTGTTGGACAAGCTGCAGCCCGGCTGC------------...------ACCTACGTCATCGGTGGCCTGGTGGACCACAATCACTTCAAGGGCCTG------------TGCCACTCGAGGGCCACGTCGGCGGGGCTGACT------ACCGCT...CGCCTCCCGCTTAGCGAGCAT......---...---------GTAGACATGAAGACG------------------AGGGCCGTGCTGAGC------...ACCTAC------CATGTGTTTGAGCTGCTGACCAAAGTTGCTGCC------GGTCAGGACTGG------ACTACGGCCATTCTGGAAACTATTCCCATGCGCAAG
TRN 10010101100011001
NAM Q19789_CAEEL/96-260
ASQ DDLMIEKDQKRTVQQIGWCYTANRHSPDPFQFHVVGFDGPSRKIYD---------.---....GNEHNLNQDI.--HLHQEKLENL...FKPEEIVYLTSESENVLSDLDDTK----.--VYVIGGIVDHNSQKGL----CYRIAQEKGFG--HA.KLPLDEH..-.---LLMKS------RRVLT--.IN--QVYEILVHYSV--HKNW--KDALLSIIPERK
DSQ GACGATTTGATGATTGAAAAGGATCAAAAACGTACAGTTCAGCAAATCGGATGGTGTTATACTGCGAACAGACACAGTCCTGATCCATTTCAATTTCATGTTGTGGGGTTCGATGGACCATCGAGAAAAATTTATGAT---------------------------...---------............GGTAATGAGCACAACCTGAATCAAGACATC...------CATCTTCACCAAGAAAAATTGGAAAATTTA.........TTTAAACCAGAGGAAATAGTTTATTTGACTTCTGAATCTGAAAATGTCCTGAGCGATCTTGATGATACGAAA------------...------GTGTATGTAATTGGAGGAATTGTGGATCATAATTCTCAAAAAGGATTG------------TGCTATCGAATCGCTCAAGAAAAAGGATTTGGT------CATGCA...AAATTGCCTTTAGATGAACAT......---...---------CTTCTCATGAAATCT------------------CGACGGGTACTCACT------...ATCAAT------CAAGTCTATGAAATTCTGGTTCATTACTCTGTT------CACAAAAACTGG------AAAGATGCTCTTCTTTCAATTATTCCAGAACGGAAG
TRN 10010101100011000
NAM Q9D075_MOUSE/135-308
ASQ TQHMSKKELSRLAGQIRRLYGSKQKASRPFWICLTGFSTASPLYEECLRMND---.---....GFSAYLLDVT.-----EEDCFSL...FPLETLVYLTPDSEHSLEDIDQST----.--VYVIGGLVDESIQKKV----TFQKAREYSVK--TA.RLPIQEY..-.---MIKRQNEKNYHSEILA--.IN--QVFDILSTYFE--TRNW--PEALKKGVSPGK
DSQ ACCCAGCACATGTCAAAGAAGGAATTGAGTAGGTTGGCGGGACAGATTCGAAGGTTGTATGGTTCGAAACAAAAAGCCAGCAGGCCCTTTTGGATCTGCCTTACTGGATTCTCAACTGCCAGCCCCCTCTATGAGGAGTGTCTGAGGATGAACGAC---------...---------............GGGTTTTCTGCTTACTTGCTGGATGTGACA...---------------GAAGAAGACTGCTTTAGCCTT.........TTTCCTCTGGAAACCCTTGTGTACCTGACTCCTGACTCCGAACACTCCCTTGAAGACATTGATCAGAGCACA------------...------GTTTACGTTATTGGTGGACTTGTAGATGAGAGCATTCAGAAGAAGGTG------------ACATTTCAAAAAGCCCGAGAATACTCTGTCAAG------ACAGCC...CGCTTGCCAATCCAGGAATAC......---...---------ATGATCAAGCGCCAGAATGAGAAAAACTACCATTCGGAAATATTGGCC------...ATCAAC------CAAGTGTTCGATATCCTGTCTACTTACTTTGAA------ACTCGTAACTGG------CCTGAAGCACTGAAGAAAGGAGTTTCTCCAGGAAAA
TRN 10010101100011001
NAM Q9V8I3_DROME/200-370
ASQ DEHMNNREATYAAKQLMMCFAENRMNDEPFDLHYCNTQMDSRCMQSLQ-------.---....RYIPTMHNPEfPINLHSKCFTEL...FPKQNLVYLTPHCREDLVTYNPDD----.--IYIVGAMVDTMNNEPL----SLAKAKRLGLR--MA.RLPLDRY..-.---LQWGSGS----GKSLT--.LN--QMINIMLDLKK--TGDW---DTALKHVPRRK
DSQ GATGAGCACATGAACAATCGGGAGGCTACCTATGCAGCAAAGCAATTGATGATGTGCTTTGCGGAGAACCGGATGAATGATGAGCCCTTCGATCTGCACTATTGCAACACCCAGATGGACAGCAGATGCATGCAGAGCCTCCAA---------------------...---------............CGCTACATCCCCACCATGCACAATCCAGAGttcCCGATAAATTTGCATAGCAAGTGCTTTACGGAACTC.........TTTCCCAAGCAGAACCTGGTCTACCTAACGCCCCACTGCCGGGAGGATCTGGTCACTTACAACCCAGATGAC------------...------ATCTACATCGTGGGCGCCATGGTAGACACTATGAACAACGAACCCCTT------------TCGCTGGCCAAAGCCAAACGATTGGGCCTTCGG------ATGGCG...AGACTGCCCCTGGATCGCTAC......---...---------CTACAGTGGGGTTCCGGTTCG------------GGAAAGTCGCTAACT------...CTAAAC------CAGATGATCAACATTATGCTGGACCTCAAGAAA------ACCGGCGACTGG---------GATACGGCCTTGAAGCATGTGCCCCGTCGGAAG
TRN 10010101100011011
NAM Q9DBC1_MOUSE/207-375
ASQ DNYMKPSELQNTVSQLLESEGWNRRNVDPFHIYFCNLKIDSAYHRELVKRYRE--.---....KWDKLLLTAT.-----EKSPVDL...FPKDSIIYLTADSPNVMTTFKHDK----.--IYIIGSFVDKNTQTGT----SLAKAKRLNIA--TE.CLPLDKY..-.---LQWEIG-----NKNLT--.LD--QMIRILLCLKN--TGNW---EEALKFVPRRK
DSQ GATAATTACATGAAACCAAGTGAACTGCAGAATACTGTTTCTCAACTTTTAGAAAGTGAAGGATGGAACAGAAGAAATGTTGATCCTTTCCACATTTATTTCTGCAATCTTAAAATAGATAGTGCTTATCATAGAGAATTAGTTAAACGTTATAGAGAA------...---------............AAATGGGACAAATTGCTCTTAACAGCAACA...---------------GAAAAGTCTCCTGTTGATTTA.........TTTCCAAAGGACAGTATTATATATTTAACTGCAGATTCTCCCAATGTTATGACTACCTTCAAGCATGATAAA------------...------ATTTATATAATTGGATCATTTGTTGATAAAAATACACAGACAGGAACA------------TCCTTAGCCAAGGCCAAACGGTTAAACATAGCA------ACAGAG...TGCCTTCCACTAGATAAATAT......---...---------TTACAATGGGAAATTGGT---------------AACAAAAATCTCACC------...TTAGAT------CAGATGATCCGAATTTTGCTCTGCCTGAAAAAC------ACTGGTAACTGG---------GAAGAGGCTCTCAAGTTTGTTCCCAGGAGAAAG
TRN 10010101100011000
NAM Q9BI62_CAEEL/175-324
ASQ LSRLSPRGRGLTALQLQYLITENRRNPDPFRLHFVNY------------------.---....DSKNSSIQDN.------------...-HSKNVIYLSPDATEELESVDDDK----.--IYVIGGIVDRVPEPGIPKHASLEASQSAGVF--AR.KLPIDRY..-.---VDFKSG-----SKFLT--.LL--AVAEILRQVNI--HGDW--KKAMKVAIPVRN
DSQ CTGAGCCGGCTCAGTCCACGGGGACGTGGATTAACTGCACTTCAACTACAGTACCTCATCACCGAAAATCGACGAAACCCCGATCCATTTCGCCTTCATTTTGTAAATTAT------------------------------------------------------...---------............GATAGTAAAAATTCGAGTATTCAAGATAAT...------------------------------------.........---CACTCCAAAAATGTCATTTATCTATCACCGGATGCTACAGAAGAATTAGAATCTGTGGATGATGATAAA------------...------ATTTATGTAATCGGAGGAATCGTGGATCGTGTACCAGAACCAGGAATCCCAAAGCATGCATCGCTTGAAGCATCACAATCTGCAGGAGTATTT------GCCCGA...AAACTTCCAATTGATCGATAT......---...---------GTGGATTTCAAGTCTGGA---------------TCTAAATTTTTGACT------...CTTCTT------GCCGTGGCTGAAATTCTACGCCAGGTTAATATC------CACGGCGATTGG------AAGAAGGCGATGAAAGTGGCGATCCCTGTGAGAAAT
TRN 10010101100011000
NAM TRMD_MYCPN/22-216
ASQ MAQAQKAKLVEFEVINWRQYCKDKHQTVDDMAYGGGGGMVLKAEPILKALKAC--.RTP....QSKVVLLSPE.GQQFSQPMAQAL...TQTEHLILICGHYEGFDYRLYKHVDQ--.--IISLGDFVLSGGELVALSVIDATVRLIKGVI-NDQ.SLIHESF..-.NNYLLDFPAY----TRPYD--.LDGDKVPEILLSGDHKKIEAYRKEQQLLRTAQYRP
NAM TRMD_MYCGE/22-216
ASQ MLQAQKANLVQFEVVNWRNFCNDKHKTVDDMAYGGGSGMVLKAEPIINCLNFYKA.P--....NSHVVLLSPE.GEQFSQNCAKKL...TKYEHLILLSGHYEGFDQRIYKYIDQ--.--IVSLGDFVLSGGELVALSVIDATVRLIKGVI-NDQ.SLICESF..-.NDNLLDFPVY----TRPYD--.LKGDKVPEVLLSGDHQKIESFRKEQQILKTAKYRP
DSQ ATGTTACAAGCTCAAAAAGCAAATTTAGTTCAATTTGAAGTAGTAAATTGAAGAAATTTTTGCAATGATAAACATAAAACTGTGGATGATATGGCTTATGGTGGAGGAAGTGGCATGGTTTTAAAAGCTGAACCTATTATTAATTGTTTAAATTTTTATAAAGCC...CCA------............AATTCTCATGTAGTTTTACTCTCCCCAGAA...GGTGAACAATTTTCTCAGAATTGTGCTAAAAAACTT.........ACAAAATACGAACACTTAATTTTGTTATCTGGTCACTATGAAGGTTTTGATCAAAGAATTTATAAATATATTGATCAA------...------ATTGTTTCTTTAGGTGATTTTGTTTTAAGTGGTGGGGAACTTGTAGCACTAAGTGTTATTGATGCTACTGTTAGATTAATTAAAGGAGTTATT---AATGATCAG...AGTCTTATTTGTGAATCATTC......---...AATGATAATCTATTAGATTTTCCTGTTTAT------------ACAAGGCCATACGAT------...TTAAAAGGCGATAAAGTTCCTGAAGTTTTACTTTCAGGAGATCACCAAAAGATTGAATCATTTCGTAAAGAACAGCAAATCTTAAAAACTGCAAAATACAGACCT
TRN 00010000000000000
NAM TRMD_AQUAE/27-222
ASQ VKQAIKKGKVEVYPIDLREFAPKGQ--VDDVPYGGLPGMVLKPEPIYEAYDYVVE.NYG....KPFVLITEPW.GEKLNQKLVNEL...SKKERIMIICGRYEGVDERVKKIVDM--.--EISLGDFILSGGEIVALAVIDAVSRVLPGVLSEPQ.SIQEDSF..-.QNRWLGYPVY----TRPRE--.YRGMKVPEELLSGHHKLIELWKLWHRIENTVKKRP
DSQ GTAAAGCAGGCTATAAAAAAGGGAAAAGTAGAAGTATATCCCATAGACCTTCGTGAGTTTGCACCAAAAGGACAA------GTTGACGACGTCCCCTACGGCGGACTTCCAGGGATGGTTTTAAAACCAGAACCCATATACGAAGCCTACGATTACGTCGTTGAA...AATTACGGA............AAACCCTTCGTTTTAATTACCGAGCCCTGG...GGAGAGAAACTAAACCAAAAGCTGGTAAACGAACTT.........TCTAAAAAGGAAAGGATAATGATAATTTGCGGGCGGTACGAGGGAGTGGACGAGAGGGTTAAGAAAATCGTGGATATG------...------GAAATTTCTCTTGGAGACTTTATACTCTCGGGAGGTGAAATCGTAGCCCTCGCGGTAATTGACGCGGTGAGCAGGGTTCTCCCCGGAGTTTTGAGTGAACCTCAG...AGCATTCAGGAAGACAGTTTT......---...CAAAACAGGTGGCTTGGCTACCCCGTTTAC------------ACGAGACCAAGGGAA------...TACAGGGGGATGAAGGTTCCGGAAGAGCTCCTTTCAGGACACCACAAATTGATAGAACTCTGGAAGTTATGGCACAGGATAGAAAACACGGTAAAAAAGAGACCG
TRN 10010101100011000
NAM TRMD_BORBU/22-219
ASQ MKKAINKGIVSFELVDVRDFSKDKHKRCDDLPYGGGAGMVLKAEPISFALEHV--.ESA....KKTTIFLSPS.GIKYSQELAYSL...SKREEIVIICGRYEGIDQRIIDLYVD--.-FEISIGDYVLSSGEIAALVLIDSVYRLLDGVI-NPN.SLLEESF..GvKNGLLEYPHY----TRPYD--.FKGIKVPEVLLSGHHANIKNWRLVKAREKTKKNRY
DSQ ATGAAAAAAGCTATTAATAAGGGAATAGTAAGTTTTGAGCTTGTTGATGTTAGAGATTTTTCAAAAGATAAGCATAAAAGATGTGATGATTTGCCTTATGGAGGCGGTGCTGGGATGGTATTGAAGGCCGAACCGATTTCTTTTGCTCTTGAGCATGTA------...GAGTCTGCC............AAGAAAACGACAATATTTTTAAGTCCTTCT...GGGATAAAGTATAGCCAAGAGTTGGCGTATTCCTTG.........TCAAAAAGAGAAGAAATTGTTATAATTTGTGGAAGATATGAAGGAATTGATCAACGTATTATAGATTTGTATGTTGAT------...---TTTGAGATTTCTATTGGAGATTATGTTTTATCTTCAGGAGAGATTGCAGCTCTTGTTTTAATAGATAGTGTATATAGGTTGCTAGATGGAGTAATA---AATCCCAAT...TCTTTATTAGAAGAATCATTT......GGTgtaAAAAATGGATTGCTTGAATATCCTCATTAT------------ACCAGGCCCTATGAT------...TTTAAGGGGATAAAGGTCCCAGAAGTTCTTCTTTCGGGACATCATGCAAATATAAAGAATTGGAGGCTTGTTAAAGCTAGAGAAAAAACTAAGAAAAATAGATAT
TRN 10010101110011000
NAM TRMD_SYNY3/22-218
ASQ LGKALEKAIASVNLINPRDFTTDKHRRVDDEPYGGGVGMVIKPEPIFAAVESLPVlS--....KREVILMTPQ.GQPMDQALFREL...TNYDQLVLICGHYEGVDERVCQLVTR--.--EVSLGDFVLTCGEIPALTLINGVIRLLPGTVGKEA.SLIAESF..-.STDLLDYPHY----TRPPV--.FRGLAVPPVLLSGNHQAIAQWRLEQQEERTQQRRP
DSQ CTAGGTAAAGCCCTCGAAAAGGCGATCGCCAGCGTTAATTTGATTAACCCCAGGGATTTCACCACGGATAAACATCGCCGGGTGGATGATGAACCCTACGGCGGTGGGGTGGGTATGGTGATCAAACCAGAGCCTATTTTTGCGGCGGTGGAATCGTTGCCAGTActgTCC------............AAACGGGAAGTGATTTTAATGACTCCCCAG...GGACAGCCCATGGACCAGGCTTTGTTTCGGGAATTG.........ACGAACTATGACCAATTGGTGTTGATCTGTGGCCATTACGAAGGGGTGGACGAAAGAGTCTGCCAACTGGTGACAAGG------...------GAGGTTTCCCTGGGGGATTTTGTGCTCACCTGTGGCGAAATTCCCGCTTTAACTTTAATTAATGGTGTCATCCGTTTACTACCCGGCACCGTGGGCAAAGAAGCA...TCTTTAATCGCTGAGAGTTTT......---...AGCACCGATCTGTTGGATTATCCCCACTAC------------ACCAGGCCGCCAGTG------...TTCCGGGGCTTGGCCGTGCCCCCAGTGTTACTTTCCGGCAACCACCAGGCGATCGCCCAATGGCGATTGGAACAGCAGGAGGAACGAACCCAACAGAGGCGGCCG
TRN 10010101100011010
NAM TRMD_BACSU/22-221
ASQ LQKAQEKDAVQFQVVNFREYSDNKHNTVDDYPYGGGAGMVLKPQPVFDAVEDLTSkAAA....APRIILVCPQ.GERFTQKKAEQL...AKEEHLLFICGHYEGYDERIREHLVT--.-DEISIGDFVLTGGELPAMMIADSVVRLLPGVLGKEA.SHIEDSF..-.STGLLEHPHY----TRPAD--.YKGLKVPETLLSGNHAKIEEWRNKESIRRTYLRRP
DSQ CTTCAAAAAGCCCAGGAAAAAGATGCGGTGCAGTTTCAAGTCGTAAATTTCCGAGAGTACTCTGATAACAAGCACAATACTGTTGATGATTATCCTTATGGCGGCGGGGCAGGCATGGTTCTCAAGCCCCAGCCTGTTTTTGACGCGGTCGAGGACCTGACATCAaagGCAGCCGCT............GCTCCGCGTATTATCCTCGTATGCCCGCAA...GGTGAGCGTTTTACCCAAAAAAAAGCCGAACAATTA.........GCTAAGGAAGAGCATTTGCTGTTCATTTGCGGCCACTATGAAGGCTATGATGAACGCATTCGCGAGCACTTGGTAACG------...---GATGAAATATCAATTGGCGACTTTGTTCTGACGGGCGGTGAGCTCCCTGCAATGATGATCGCAGACAGTGTGGTCAGACTGCTTCCGGGTGTACTGGGTAAAGAGGCT...TCCCATATTGAGGATTCCTTC......---...AGCACCGGACTTTTAGAGCACCCGCATTAT------------ACAAGACCGGCAGAT------...TACAAAGGTTTAAAAGTGCCTGAAACACTCTTGTCAGGAAACCATGCAAAAATTGAAGAATGGCGGAATAAAGAATCGATCAGAAGGACCTACCTAAGACGTCCG
TRN 10010101100011000
NAM TRMD_ECOLI/22-221
ASQ TGRAVKNGLLSIQSWSPRDFTHDRHRTVDDRPYGGGPGMLMMVQPLRDAIHAAKAaAGE....GAKVIYLSPQ.GRKLDQAGVSEL...ATNQKLILVCGRYEGIDERVIQTEID--.-EEWSIGDYVLSGGELPAMTLIDSVSRFIPGVLGHEA.SATEDSF..-.AEGLLDCPHY----TRPEV--.LEGMEVPPVLLSGNHAEIRRWRLKQSLGRTWLRRP
DSQ ACTGGCCGGGCAGTTAAAAATGGCCTGCTGAGCATCCAGAGCTGGAGTCCTCGCGACTTCACGCATGACCGGCACCGTACCGTGGACGATCGTCCTTACGGCGGCGGACCGGGGATGTTAATGATGGTGCAACCCTTGCGGGACGCCATTCATGCAGCAAAAGCCgcgGCGGGTGAA............GGCGCAAAGGTGATTTATCTGTCACCACAG...GGACGCAAGCTTGATCAAGCGGGCGTCAGCGAACTG.........GCAACGAATCAAAAATTGATTCTGGTGTGCGGTCGCTACGAAGGTATAGATGAGCGCGTGATCCAAACCGAAATTGAC------...---GAAGAATGGTCAATCGGCGATTACGTTCTCAGTGGTGGTGAGTTACCAGCAATGACGCTGATTGACTCCGTTTCCCGGTTTATTCCGGGAGTACTGGGACATGAAGCC...TCGGCAACGGAAGATTCCTTT......---...GCTGAAGGATTGCTGGATTGCCCGCACTAT------------ACGCGGCCTGAGGTG------...TTAGAAGGGATGGAAGTTCCGCCAGTGTTACTGTCGGGCAACCATGCCGAGATACGTCGCTGGCGTTTGAAACAGTCGCTGGGCCGTACCTGGCTTAGAAGACCT
TRN 10010101100011000
NAM TRMD_STRCO/21-232
ASQ VGKARARGQLGVHVHDLRDWTYDRHNTVDDTPYGGGPGMVMKTEPWGDALDSVLAdGYEtgcgEPALVVPTPS.GRPFTQELAVHL...SERPWLIFTPARYEGIDRRVVDEYATRMpVYEVSIGDYVLAGGEAAVLVVTEAVARLLPGVLGNAE.SHRDDSFapGaMANLLEGPVH----TKPPQ--.WRGRGIPDVLLSGHHGKIARWRRDEALRRTTANRP
DSQ GTCGGCAAGGCACGCGCGCGCGGACAGCTCGGCGTCCATGTGCACGACCTGCGCGACTGGACGTACGACCGCCACAACACGGTCGACGACACCCCCTACGGCGGCGGCCCCGGCATGGTCATGAAGACCGAGCCGTGGGGCGACGCCCTGGACTCCGTCCTGGCCgacGGCTACGAGacggggtgcggcGAGCCCGCCCTCGTCGTGCCCACGCCCAGC...GGCCGCCCGTTCACCCAGGAGCTCGCCGTCCACCTC.........TCCGAGCGGCCCTGGCTGATCTTCACCCCCGCCCGCTACGAGGGCATCGACCGCCGGGTCGTCGACGAGTACGCGACCCGGATGccgGTGTACGAGGTGTCCATCGGCGACTACGTCCTGGCCGGCGGCGAGGCCGCCGTACTCGTCGTCACCGAGGCCGTGGCCCGGCTGCTGCCCGGGGTGCTGGGCAACGCCGAG...TCCCACCGGGACGACTCCTTCgctcccGGCgccATGGCCAACCTGCTGGAGGGGCCCGTCCAC------------ACCAAGCCGCCGCAG------...TGGCGCGGGCGCGGCATCCCGGACGTGCTGCTCAGCGGCCACCACGGTAAGATCGCCCGCTGGCGGCGCGACGAGGCGCTGCGCCGCACCACGGCCAACCGGCCC
TRN 11011111101111111
NAM TRMD_MYCLE/21-224
ASQ PGKAIESGLVDVQVHDLRRWTHDVHHSVDDVPYGGGPGMVMKAPVWGEALDEI--.CFD....ETLLVIPTPA.GALFTQATAQCW...STERHLVFACGRYEGIDQRVVDDAVRRMrVEEVSIGDYVLPGGESAAVVMIEAVLRLVAGVLGNPA.SHRDDSH.sPdLGRLLEGPSY----TRPPT--.WRGLDVPPVLLSGDHARIAAWRREASLRRTRKRRP
DSQ CCGGGCAAGGCGATTGAGTCGGGCCTGGTCGATGTGCAGGTGCACGACCTGCGGCGGTGGACCCATGATGTACACCACTCGGTGGACGACGTGCCCTATGGTGGTGGTCCGGGGATGGTGATGAAAGCGCCGGTATGGGGGGAAGCGTTAGATGAAATC------...TGTTTCGAC............GAGACACTGTTGGTGATCCCCACCCCCGCT...GGTGCGCTGTTCACCCAGGCCACCGCACAGTGCTGG.........AGCACCGAGAGACACCTGGTGTTCGCCTGCGGTCGCTACGAGGGCATCGATCAGCGAGTCGTTGATGATGCAGTACGACGAATGcgaGTCGAAGAGGTTTCAATCGGTGACTATGTGTTGCCGGGTGGCGAGTCAGCGGCCGTGGTAATGATCGAGGCTGTTCTGCGCCTGGTGGCTGGGGTGCTCGGCAATCCTGCG...TCGCACCGCGATGATTCACAC...tcgCCGgacCTGGGTCGACTCTTGGAGGGGCCGAGCTAT------------ACTCGCCCACCTACC------...TGGCGTGGTCTCGACGTTCCGCCGGTTTTGTTGTCTGGTGATCATGCTCGAATCGCCGCTTGGCGCCGAGAGGCTTCGCTCCGGAGAACTCGTAAACGCCGTCCC
TRN 10010101100011000
NAM TRMD_HELPY/22-221
ASQ LKRALEKNLFELEVLNLRDFSANKYQKADHTLIGGGAGQILDPEMVENALHSVKN.---....PKHTIFLSAV.GKPFKQTDAMRL...AQKKHVVLVCGRYEGFDERSIELGAD--.-EVFCIGDFILTGGELGALCLIDSIARHIQGVLGNAQ.SLENESF..-.ENHYLEAPNFANAVFKSKE--.INKIPAPLEYSKGNHAKIKQLKLDLSKLRTKFYRL
DSQ TTAAAAAGAGCGTTAGAAAAAAATCTTTTTGAATTGGAAGTGTTAAACCTTAGGGATTTTAGCGCTAATAAATATCAAAAAGCGGATCACACGCTCATTGGTGGGGGTGCAGGGCAGATTTTAGACCCTGAGATGGTAGAAAACGCGCTCCACTCTGTTAAAAAC...---------............CCTAAACACACGATTTTTTTAAGCGCGGTG...GGCAAGCCTTTCAAGCAAACAGATGCGATGCGTTTG.........GCTCAAAAAAAGCATGTCGTTTTGGTGTGCGGGCGTTATGAGGGCTTTGATGAACGCTCTATTGAACTTGGTGCTGAT------...---GAGGTTTTTTGTATAGGCGATTTTATTTTAACAGGGGGCGAGCTTGGGGCGTTGTGCTTGATAGATAGTATCGCTCGCCACATTCAAGGGGTTTTGGGTAACGCTCAA...TCTTTAGAAAATGAGAGCTTT......---...GAAAACCATTATTTGGAAGCCCCTAATTTCGCTAACGCTGTTTTTAAATCCAAAGAA------...ATCAATAAAATCCCTGCACCTTTAGAATATTCTAAAGGAAATCATGCTAAAATCAAGCAACTGAAACTTGATTTGTCAAAATTAAGGACGAAATTTTACCGCCTT
TRN 10010101100011000
//