EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF01721 - Bacteriocin_II)
FAM PF01721
PID Bacteriocin_II
DES Class II bacteriocin
IPR IPR002633
ANO 11
ALN 36
AID 0.52346
APH ((((((LCCC_LEUME/1-36:0.17346,(PPA1_PEDAC/19-54:0.21068,(MUTI_ENTMU/1-36:0.20620,SAKP_LACSK/19-54:0.08660):0.11832):0.19066):0.21055,(CBB2_CARPI/19-54:0.70365,LCCA_LEUGE/25-60:0.61429):0.19123):0.12043,Q47784_ENTFC/24-59:0.28542):0.26211,BAVM_LACSK/2-37:0.25225):0.39489,O30434_ENTFC/30-65:0.04702):0.09396,CBB1_CARPI/20-55:0.33175,SAKA_LACSK/20-55:0.14682);
ATP ((((((LCCC_LEUME/1-36,(PPA1_PEDAC/19-54,(MUTI_ENTMU/1-36,SAKP_LACSK/19-54))),(CBB2_CARPI/19-54,LCCA_LEUGE/25-60)),Q47784_ENTFC/24-59),BAVM_LACSK/2-37),O30434_ENTFC/30-65),CBB1_CARPI/20-55,SAKA_LACSK/20-55);
ATL 4.68592
DNO 8
DLN 108
DID 0.549603
DPH ((((CBB2_CARPI/19-54:0.40511,Q47784_ENTFC/24-59:0.36046):0.04445,((CBB1_CARPI/20-55:0.22775,O30434_ENTFC/30-65:0.11251):0.05610,SAKA_LACSK/20-55:0.19706):0.13959):0.15453,LCCA_LEUGE/25-60:0.38839):0.13968,PPA1_PEDAC/19-54:0.30500,SAKP_LACSK/19-54:0.19270);
DTP ((((CBB2_CARPI/19-54,Q47784_ENTFC/24-59),((CBB1_CARPI/20-55,O30434_ENTFC/30-65),SAKA_LACSK/20-55)),LCCA_LEUGE/25-60),PPA1_PEDAC/19-54,SAKP_LACSK/19-54);
DTL 2.72333
RID 0.505144
RPH ((Q47784_ENTFC/24-59:0.32875,((CBB2_CARPI/19-54:0.55034,LCCA_LEUGE/25-60:0.66923):0.19100,((CBB1_CARPI/20-55:0.34193,O30434_ENTFC/30-65:0.10627):0.11334,SAKA_LACSK/20-55:0.09662):0.29143):0.21938):0.37547,PPA1_PEDAC/19-54:0.12887,SAKP_LACSK/19-54:0.28738);
RTP ((Q47784_ENTFC/24-59,((CBB2_CARPI/19-54,LCCA_LEUGE/25-60),((CBB1_CARPI/20-55,O30434_ENTFC/30-65),SAKA_LACSK/20-55))),PPA1_PEDAC/19-54,SAKP_LACSK/19-54);
RTL 3.8065
LNK BAVM_LACSK/2-37:P80493:
LNK CBB1_CARPI/20-55:P38579:L29058
LNK CBB2_CARPI/19-54:P38580:L29059
LNK LCCA_LEUGE/25-60:P34034:M64371
LNK LCCC_LEUME/1-36:P81053:
LNK MUTI_ENTMU/1-36:P80925:
LNK O30434_ENTFC/30-65:O30434:AF005726
LNK PPA1_PEDAC/19-54:P29430:M83924
LNK Q47784_ENTFC/24-59:Q47784:X94181
LNK SAKA_LACSK/20-55:P80097:Z14233
LNK SAKP_LACSK/19-54:P35618:X75081
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM SAKP_LACSK/19-54
ASQ KYYGNGVHCGKHSCTVDWGTAIGNIGNNAAANWATG
DSQ AAATATTATGGTAACGGTGTACACTGTGGAAAACATTCATGTACCGTAGACTGGGGAACAGCTATTGGAAATATCGGAAATAATGCAGCTGCAAACTGGGCCACAGGC
TRN 11111101111011001
NAM MUTI_ENTMU/1-36
ASQ KYYGNGVSCNKKGCSVDWGKAIGIIGNNSAANLATG
NAM PPA1_PEDAC/19-54
ASQ KYYGNGVTCGKHSCSVDWGKATTCIINNGAMAWATG
DSQ AAATACTACGGTAATGGGGTTACTTGTGGCAAACATTCCTGCTCTGTTGACTGGGGTAAGGCTACCACTTGCATAATCAATAATGGAGCTATGGCATGGGCTACTGGT
TRN 10010101110011011
NAM LCCC_LEUME/1-36
ASQ KNYGNGVHCTKKGCSVDWGYAWTNIANNSVMNGLTG
NAM Q47784_ENTFC/24-59
ASQ KYYGNGVYCTKNKCTVDWAKATTCIAGMSIGGFLGG
DSQ AAATATTATGGAAATGGAGTGTATTGCACTAAAAATAAATGTACGGTCGATTGGGCCAAGGCAACTACTTGTATTGCAGGAATGTCTATAGGTGGTTTTTTAGGTGGA
TRN 10010101110011010
NAM BAVM_LACSK/2-37
ASQ KYYGNGVYCNSKKCWVDWGQAAGGIGQTVVXGWLGG
NAM LCCA_LEUGE/25-60
ASQ KYYGNGVHCTKSGCSVNWGEAFSAGVHRLANGGNGF
DSQ AAGTATTATGGTAACGGAGTTCATTGCACAAAAAGTGGTTGTTCTGTAAACTGGGGAGAAGCCTTTTCAGCTGGAGTACATCGTTTAGCAAATGGTGGAAATGGTTTC
TRN 11111101111011000
NAM SAKA_LACSK/20-55
ASQ RSYGNGVYCNNKKCWVNRGEATQSIIGGMISGWASG
DSQ AGATCATATGGCAACGGTGTTTACTGTAATAATAAAAAATGTTGGGTAAATCGGGGTGAAGCAACGCAAAGTATTATTGGTGGTATGATTAGCGGCTGGGCTAGTGGT
TRN 10110101110011001
NAM O30434_ENTFC/30-65
ASQ RSYGNGVYCNNSKCWVNWGEAKENIAGIVISGWASG
DSQ CGTTCATATGGTAATGGTGTTTATTGTAATAATAGTAAATGCTGGGTTAACTGGGGAGAAGCTAAAGAGAATATTGCAGGAATCGTTATTAGTGGCTGGGCTTCTGGT
TRN 11111101111011001
NAM CBB1_CARPI/20-55
ASQ ISYGNGVYCNKEKCWVNKAENKQAITGIVIGGWASS
DSQ ATCTCTTATGGCAATGGTGTTTATTGTAACAAAGAGAAATGTTGGGTAAACAAGGCAGAAAACAAACAAGCTATTACTGGAATAGTTATCGGTGGATGGGCTTCTAGT
TRN 10010101110011011
NAM CBB2_CARPI/19-54
ASQ VNYGNGVSCSKTKCSVNWGQAFQERYTAGINSFVSG
DSQ GTAAATTATGGTAATGGTGTTTCTTGCAGTAAAACAAAATGTTCAGTTAACTGGGGACAAGCCTTTCAAGAAAGATACACAGCTGGAATTAACTCATTTGTAAGTGGA
TRN 10110101110011001
//