EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF01676 - Metalloenzyme)
FAM PF01676
PID Metalloenzyme
DES Metalloenzyme superfamily
IPR IPR006124
ANO 28
ALN 130
AID 0.276984
APH (((((((GPMI_BACSU/372-487:0.46263,(((((PMGI_MAIZE/400-527:0.07496,(PMGI_RICCO/397-524:0.05721,PMGI_MESCR/400-527:0.02217):0.02758):0.03564,PMGI_TOBAC/400-527:0.06998):0.88559,(GPMI_ECOLI/373-489:0.29558,GPMI_PSESM/369-485:0.19454):0.14063):0.11930,(GPMI_SYNY3/368-483:0.28441,(GPMI_ANTSP/369-484:0.48781,GPMI_PORPU/371-486:0.28369):0.15587):0.31075):0.14271,O44742_CAEEL/396-511:0.62518):0.12537):0.24361,(GPMI_HELPY/356-471:0.53401,(GPMI_MYCGE/367-482:0.01889,GPMI_MYCPN/367-482:0.32583):0.61838):0.12643):0.47325,(APGM2_METJA/273-378:0.70168,(((APGM_PYRHO/275-382:0.54439,APGM1_METJA/274-381:0.31275):0.14630,((APGM_AQUAE/273-377:1.23350,APGM1_ARCFU/272-378:0.33332):0.06807,(APGM2_ARCFU/253-361:0.50847,APGM2_METTH/267-375:0.43224):0.50413):0.10866):0.27311,APGM1_METTH/276-379:0.51091):0.09397):0.56758):0.43659,YHFW_ECOLI/268-376:0.85592):0.32961,(DEOB_HELPY/276-385:0.35278,DEOB_ECOLI/276-385:0.36670):0.31823):0.21293,DEOB_LACLC/276-385:0.43542):0.30438,DEOB_BACSU/258-367:0.14705,DEOB_BACST/257-366:0.18818);
ATP (((((((GPMI_BACSU/372-487,(((((PMGI_MAIZE/400-527,(PMGI_RICCO/397-524,PMGI_MESCR/400-527)),PMGI_TOBAC/400-527),(GPMI_ECOLI/373-489,GPMI_PSESM/369-485)),(GPMI_SYNY3/368-483,(GPMI_ANTSP/369-484,GPMI_PORPU/371-486))),O44742_CAEEL/396-511)),(GPMI_HELPY/356-471,(GPMI_MYCGE/367-482,GPMI_MYCPN/367-482))),(APGM2_METJA/273-378,(((APGM_PYRHO/275-382,APGM1_METJA/274-381),((APGM_AQUAE/273-377,APGM1_ARCFU/272-378),(APGM2_ARCFU/253-361,APGM2_METTH/267-375))),APGM1_METTH/276-379))),YHFW_ECOLI/268-376),(DEOB_HELPY/276-385,DEOB_ECOLI/276-385)),DEOB_LACLC/276-385),DEOB_BACSU/258-367,DEOB_BACST/257-366);
ATL 17.4271
DNO 28
DLN 390
DID 0.412145
DPH (((((((((((APGM1_ARCFU/272-378:0.33328,APGM1_METJA/274-381:0.37191):0.07005,(APGM2_ARCFU/253-361:0.40095,APGM2_METTH/267-375:0.30068):0.23487):0.10923,APGM_PYRHO/275-382:0.35107):0.12869,APGM_AQUAE/273-377:0.67861):0.07222,APGM1_METTH/276-379:0.34456):0.13266,APGM2_METJA/273-378:0.37230):0.26483,((GPMI_HELPY/356-471:0.46161,(GPMI_MYCGE/367-482:0.09861,GPMI_MYCPN/367-482:0.29775):0.32977):0.10723,((((PMGI_MESCR/400-527:0.07509,(PMGI_RICCO/397-524:0.09877,PMGI_MAIZE/400-527:0.17776):0.03215):0.09664,PMGI_TOBAC/400-527:0.05611):0.41550,O44742_CAEEL/396-511:0.37350):0.08727,(((GPMI_ECOLI/373-489:0.26662,GPMI_PSESM/369-485:0.23009):0.16305,((GPMI_ANTSP/369-484:0.40294,GPMI_PORPU/371-486:0.21828):0.18318,GPMI_SYNY3/368-483:0.30403):0.18262):0.08845,GPMI_BACSU/372-487:0.39742):0.11295):0.23422):0.17644):0.11426,YHFW_ECOLI/268-376:0.68592):0.15281,(DEOB_HELPY/276-385:0.39844,DEOB_ECOLI/276-385:0.35298):0.16676):0.07460,DEOB_LACLC/276-385:0.31253):0.24341,DEOB_BACSU/258-367:0.16255,DEOB_BACST/257-366:0.25611);
DTP (((((((((((APGM1_ARCFU/272-378,APGM1_METJA/274-381),(APGM2_ARCFU/253-361,APGM2_METTH/267-375)),APGM_PYRHO/275-382),APGM_AQUAE/273-377),APGM1_METTH/276-379),APGM2_METJA/273-378),((GPMI_HELPY/356-471,(GPMI_MYCGE/367-482,GPMI_MYCPN/367-482)),((((PMGI_MESCR/400-527,(PMGI_RICCO/397-524,PMGI_MAIZE/400-527)),PMGI_TOBAC/400-527),O44742_CAEEL/396-511),(((GPMI_ECOLI/373-489,GPMI_PSESM/369-485),((GPMI_ANTSP/369-484,GPMI_PORPU/371-486),GPMI_SYNY3/368-483)),GPMI_BACSU/372-487)))),YHFW_ECOLI/268-376),(DEOB_HELPY/276-385,DEOB_ECOLI/276-385)),DEOB_LACLC/276-385),DEOB_BACSU/258-367,DEOB_BACST/257-366);
DTL 12.8224
RID 0.276984
RPH (((((((GPMI_BACSU/372-487:0.46263,(((((PMGI_MAIZE/400-527:0.07496,(PMGI_RICCO/397-524:0.05721,PMGI_MESCR/400-527:0.02217):0.02758):0.03564,PMGI_TOBAC/400-527:0.06998):0.88559,(GPMI_ECOLI/373-489:0.29558,GPMI_PSESM/369-485:0.19454):0.14063):0.11930,(GPMI_SYNY3/368-483:0.28441,(GPMI_ANTSP/369-484:0.48781,GPMI_PORPU/371-486:0.28369):0.15587):0.31075):0.14271,O44742_CAEEL/396-511:0.62518):0.12537):0.24361,(GPMI_HELPY/356-471:0.53401,(GPMI_MYCGE/367-482:0.01889,GPMI_MYCPN/367-482:0.32583):0.61838):0.12643):0.47325,(APGM2_METJA/273-378:0.70168,(((APGM_PYRHO/275-382:0.54439,APGM1_METJA/274-381:0.31275):0.14630,((APGM_AQUAE/273-377:1.23350,APGM1_ARCFU/272-378:0.33332):0.06807,(APGM2_ARCFU/253-361:0.50847,APGM2_METTH/267-375:0.43224):0.50413):0.10866):0.27311,APGM1_METTH/276-379:0.51091):0.09397):0.56758):0.43659,YHFW_ECOLI/268-376:0.85592):0.32961,(DEOB_HELPY/276-385:0.35278,DEOB_ECOLI/276-385:0.36670):0.31823):0.21293,DEOB_LACLC/276-385:0.43542):0.30438,DEOB_BACSU/258-367:0.14705,DEOB_BACST/257-366:0.18818);
RTP (((((((GPMI_BACSU/372-487,(((((PMGI_MAIZE/400-527,(PMGI_RICCO/397-524,PMGI_MESCR/400-527)),PMGI_TOBAC/400-527),(GPMI_ECOLI/373-489,GPMI_PSESM/369-485)),(GPMI_SYNY3/368-483,(GPMI_ANTSP/369-484,GPMI_PORPU/371-486))),O44742_CAEEL/396-511)),(GPMI_HELPY/356-471,(GPMI_MYCGE/367-482,GPMI_MYCPN/367-482))),(APGM2_METJA/273-378,(((APGM_PYRHO/275-382,APGM1_METJA/274-381),((APGM_AQUAE/273-377,APGM1_ARCFU/272-378),(APGM2_ARCFU/253-361,APGM2_METTH/267-375))),APGM1_METTH/276-379))),YHFW_ECOLI/268-376),(DEOB_HELPY/276-385,DEOB_ECOLI/276-385)),DEOB_LACLC/276-385),DEOB_BACSU/258-367,DEOB_BACST/257-366);
RTL 17.4271
LNK APGM1_ARCFU/272-378:O28523:AE000982
LNK APGM1_METJA/274-381:Q59007:U67601
LNK APGM1_METTH/276-379:O27628:AE000918
LNK APGM2_ARCFU/253-361:O28847:AE001005
LNK APGM2_METJA/273-378:Q60326:U67460
LNK APGM2_METTH/267-375:O26518:AE000826
LNK APGM_AQUAE/273-377:O66820:AE000695
LNK APGM_PYRHO/275-382:O57742:AP000001
LNK DEOB_BACST/257-366:O24821:AB008120
LNK DEOB_BACSU/258-367:P46353:D84432
LNK DEOB_ECOLI/276-385:P07651:U14003
LNK DEOB_HELPY/276-385:P56195:AE000623
LNK DEOB_LACLC/276-385:O32808:U80410
LNK GPMI_ANTSP/369-484:Q06464:X64705
LNK GPMI_BACSU/372-487:P39773:Z99121
LNK GPMI_ECOLI/373-489:P37689:U00039
LNK GPMI_HELPY/356-471:P56196:AE000606
LNK GPMI_MYCGE/367-482:P47669:U39725
LNK GPMI_MYCPN/367-482:P75167:AE000021
LNK GPMI_PORPU/371-486:P51379:U38804
LNK GPMI_PSESM/369-485:P52832:U12776
LNK GPMI_SYNY3/368-483:P74507:D90915
LNK O44742_CAEEL/396-511:O44742:AF039713
LNK PMGI_MAIZE/400-527:P30792:M80912
LNK PMGI_MESCR/400-527:Q42908:U16021
LNK PMGI_RICCO/397-524:P35493:X70652
LNK PMGI_TOBAC/400-527:P35494:X70651
LNK YHFW_ECOLI/268-376:P45549:U18997
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM GPMI_PORPU/371-486
ASQ DMSAELVTQKSISAINKGIYSCIVINYANAD-MLGHTGKLKETIRSIETVDNCIAL.LFDAVSQSNGTLIITADHGNAECMLTNE-...........GTSCTSHTTNLVPFILIEGEQATISGHGGQVEF
DSQ GATATGTCCGCTGAATTAGTAACTCAAAAAAGTATTAGTGCTATAAATAAAGGTATCTATTCTTGTATTGTAATTAACTATGCTAATGCAGAC---ATGTTAGGTCACACAGGAAAATTAAAAGAAACAATTAGATCTATTGAAACAGTCGATAATTGTATCGCCCTT...CTATTTGATGCGGTAAGTCAATCAAACGGGACATTAATAATTACTGCAGATCATGGTAATGCTGAATGTATGCTCACAAATGAA---.................................GGAACTTCTTGCACATCACATACTACTAATCTAGTTCCATTCATTTTGATTGAAGGCGAACAAGCAACTATATCTGGTCATGGGGGTCAAGTAGAATTT
TRN 10010101110011000
NAM GPMI_SYNY3/368-483
ASQ QMSAKAVTDAVCRAMEKGIYSLVVVNYANPD-MVGHTGKLKEAIQAIETVDLNLGR.LLASAAKVGGTVLITADHGNAEYMSDES-...........GNPWTAHTTNPVPFILVEGEGRKIPGHGGEVKL
DSQ CAGATGTCTGCCAAAGCCGTTACCGATGCGGTTTGTCGGGCCATGGAAAAAGGCATTTATTCCCTGGTGGTGGTCAACTATGCCAACCCCGAT---ATGGTGGGACACACCGGCAAGCTCAAAGAAGCCATTCAGGCGATCGAAACCGTCGACCTCAATTTGGGCCGC...CTTCTGGCCAGCGCCGCTAAAGTGGGGGGCACCGTGTTGATCACCGCGGACCATGGCAATGCGGAATATATGAGCGATGAATCC---.................................GGCAATCCCTGGACCGCCCACACCACTAATCCGGTGCCGTTTATTTTGGTGGAAGGGGAAGGACGTAAAATTCCTGGCCACGGCGGTGAAGTCAAGCTA
TRN 11011101101011011
NAM GPMI_ANTSP/369-484
ASQ EMSAYQLTNSLIEAINKQLYQFIVINYANPD-MIGHTGNMNATIEAIEIVDQCIEK.VLHTIEDTNNILIITSDHGNADYMLTDE-...........NKPCTSHSINPVPFILINNRQKKQTNLHSHGSL
DSQ GAAATGTCTGCATATCAATTAACTAACAGCCTAATAGAAGCAATTAATAAACAACTATATCAATTTATAGTAATAAATTATGCAAATCCGGAT---ATGATAGGACATACAGGCAATATGAATGCAACAATAGAAGCAATAGAAATTGTTGATCAATGTATTGAAAAA...GTTTTACATACAATTGAAGATACGAACAATATACTTATTATTACATCTGATCATGGTAATGCAGATTATATGCTAACAGATGAA---.................................AATAAACCATGCACATCACATAGTATTAACCCAGTTCCTTTTATATTAATAAACAATAGACAAAAAAAACAAACAAATTTACATTCTCATGGATCATTA
TRN 10010101110011000
NAM O44742_CAEEL/396-511
ASQ EMSAAGVADKMIEQLEAGTHPFIMCNFAPPD-MVGHTGVYEAAVKACEATDIAIGR.IYEATQKHGYSLMVTADHGNAEKMKAPD-...........GGKHTAHTCYRVPLTLSHPGFKFVDPADRHPAL
DSQ GAAATGTCTGCGGCCGGCGTTGCTGACAAAATGATTGAACAACTCGAGGCTGGAACTCATCCATTCATTATGTGCAACTTTGCTCCACCAGAT---ATGGTCGGGCATACGGGAGTCTATGAAGCTGCTGTCAAGGCCTGTGAAGCTACTGATATCGCAATCGGAAGA...ATCTATGAAGCAACTCAAAAGCACGGATACTCACTTATGGTTACTGCTGATCACGGAAATGCTGAAAAGATGAAGGCTCCAGAT---.................................GGTGGAAAACACACTGCTCACACATGTTACCGTGTTCCACTCACTTTGAGCCATCCAGGATTCAAATTTGTCGATCCAGCCGACCGTCATCCGGCCCTT
TRN 10010101110011001
NAM GPMI_BACSU/372-487
ASQ EMSAYEVKDALVKEIEADKHDAIILNFANPD-MVGHSGMVEPTIKAIEAVDECLGE.VVDAILAKGGHAIITADHGNADILITES-...........GEPHTAHTTNPVPVIVTKEGITLREGGILGDLA
DSQ GAGATGAGTGCGTATGAAGTGAAAGACGCGCTTGTCAAAGAAATTGAAGCTGACAAGCATGACGCGATCATTCTTAACTTCGCAAACCCTGAT---ATGGTCGGCCACTCCGGAATGGTTGAACCAACAATTAAAGCAATTGAAGCAGTGGACGAATGCTTGGGCGAA...GTCGTTGACGCGATCCTTGCTAAAGGCGGACACGCTATCATTACCGCTGATCACGGTAATGCTGACATTCTGATTACAGAATCA---.................................GGCGAACCGCACACTGCGCATACAACAAACCCAGTCCCTGTGATTGTAACGAAAGAAGGCATTACGCTGCGTGAAGGCGGAATCCTAGGCGACCTTGCA
TRN 11011101101011001
NAM GPMI_PSESM/369-485
ASQ EMSAPEVTDKIVDAIEHQRYDVIIVNYANGD-MVGHSGIMEAAIKAVEYLDVCVGR.ITDALEKVGGEALITADHGNVEQMTDDAT...........GQAHTAHTSEPVPFVYVGKRQLKVREGGVLADV
DSQ GAAATGAGCGCGCCGGAAGTGACCGACAAGATCGTCGACGCCATCGAGCATCAGCGTTACGACGTCATCATCGTCAACTACGCCAACGGCGAC---ATGGTTGGCCATAGCGGCATCATGGAAGCGGCGATCAAGGCCGTGGAATACCTCGACGTGTGTGTCGGACGG...ATTACCGATGCGCTGGAGAAAGTCGGCGGTGAAGCACTGATCACCGCCGACCACGGCAACGTCGAGCAGATGACCGATGACGCCACA.................................GGCCAGGCGCACACCGCGCACACGTCCGAGCCTGTACCTTTTGTGTACGTCGGCAAACGTCAGTTGAAGGTCCGCGAAGGCGGCGTTCTGGCCGACGTG
TRN 11011101101011011
NAM GPMI_ECOLI/373-489
ASQ EMSSAELTEKLVAAIKSGKYDTIICNYPNGD-MVGHTGVMEAAVKAVEALDHCVEE.VAKAVESVGGQLLITADHGNAEQMRDPAT...........GQAHTAHTNLPVPLIYVGDKNVKAVEGGKLSDI
DSQ GAAATGAGCTCCGCAGAGCTGACCGAAAAACTGGTTGCGGCCATCAAGAGCGGCAAATACGACACCATCATCTGTAACTATCCGAACGGCGAC---ATGGTAGGTCACACCGGGGTGATGGAAGCGGCGGTTAAAGCGGTTGAAGCGCTGGATCACTGCGTGGAAGAA...GTCGCGAAAGCGGTTGAGTCCGTGGGTGGACAACTGCTGATCACCGCTGACCACGGTAACGCTGAGCAGATGCGCGATCCGGCAACG.................................GGTCAGGCACACACGGCACACACCAACCTGCCAGTTCCGCTGATTTACGTTGGTGATAAGAACGTGAAAGCGGTTGAAGGCGGCAAACTTTCTGACATC
TRN 11011101101011011
NAM PMGI_TOBAC/400-527
ASQ KMKALEIAERTRDAILSGKFDQVRVNLPNGD-MVGHTGDIKATIEACKSADEAVKM.ILEAIEQVGGIYLVTADHGNAEDMVKRNKkgepaldkngnIQILTSHTCEPVPIAIGGPGLAPGVRFRQDLPT
DSQ AAAATGAAGGCGCTGGAGATTGCTGAAAGGACTAGAGATGCCATCCTTAGCGGGAAATTTGACCAGGTACGTGTGAACCTACCTAACGGTGAT---ATGGTTGGACATACTGGTGATATAAAAGCAACTATTGAAGCTTGCAAGTCTGCTGATGAGGCTGTCAAGATG...ATCCTTGAAGCTATTGAACAAGTTGGTGGAATATATCTAGTTACTGCCGACCATGGAAATGCTGAAGATATGGTTAAGAGAAATAAGaagggggagccagctcttgacaagaatgggaatATTCAGATACTCACTTCTCACACTTGCGAACCTGTTCCTATTGCAATTGGTGGTCCTGGACTGGCACCCGGTGTGAGATTCCGCCAAGATCTCCCTACC
TRN 10010101100011011
NAM PMGI_MESCR/400-527
ASQ KMKALEIAEKARDAILSGKFDQVRVNLPNSD-MVGHTGDIEATVVACKAADEAVKM.IIDAIEQVGGIYVITADHGNAEDMVKRDKkgqpamdkngnIQILTSHTLEPVPIAIGGPGLTPGVRFRNDIPT
DSQ AAGATGAAGGCTTTGGAGATTGCTGAGAAGGCAAGGGATGCGATTCTCAGCGGTAAATTCGATCAGGTTCGTGTCAACCTACCCAATAGTGAT---ATGGTCGGCCATACTGGTGATATAGAAGCTACCGTCGTTGCTTGCAAGGCTGCAGATGAAGCTGTCAAGATG...ATCATTGATGCAATTGAGCAAGTTGGTGGAATATATGTTATCACTGCTGACCATGGAAATGCTGAAGACATGGTGAAGAGGGACAAGaaaggacaacctgctatggacaagaatggaaacATTCAGATTCTTACATCTCACACACTAGAACCGGTGCCCATTGCTATCGGAGGTCCTGGCCTCACTCCTGGTGTGAGATTCCGCAATGATATTCCTACC
TRN 10010101110011011
NAM PMGI_RICCO/397-524
ASQ KMKAIEIAEKARDAILSGKFQQVRVNIPNGD-MVGHTGDVEATVVGCKAADEAVKM.IIDAIEQVGGIYVVTADHGNAEDMVKRDKsgkpmadksgkIQILTSHTLQPVPIAIGGPGLTPGVRFRSDIPT
DSQ AAGATGAAGGCAATAGAGATTGCAGAGAAGGCAAGGGATGCTATCCTCAGTGGCAAATTCCAGCAGGTTCGTGTTAACATACCAAATGGTGAC---ATGGTTGGACATACAGGAGATGTTGAAGCCACAGTTGTCGGTTGCAAGGCTGCTGACGAAGCTGTGAAGATG...ATCATTGATGCTATAGAGCAAGTCGGTGGAATATATGTTGTTACTGCAGATCACGGCAATGCAGAAGACATGGTAAAGAGGGACAAGtctgggaaacctatggctgataagagtggcaagATTCAGATTCTCACATCTCACACTCTGCAGCCTGTGCCTATTGCCATAGGAGGTCCTGGATTGACACCTGGAGTGAGGTTCCGCAGCGATATTCCTACT
TRN 10010101100011011
NAM PMGI_MAIZE/400-527
ASQ NMKALEIAEKARDALLSGKFDQVRVNLPNGD-MVGHTGDIEATVVACKAADEAVKI.ILDAVEQVGGIYLVTADHGNAEDMVKRNKsgkplldkndrIQILTSHTLQPVPVAIGGPGLHPGVKFRNDIQT
DSQ AATATGAAGGCGCTTGAAATTGCTGAGAAAGCCAGGGATGCTCTCCTAAGTGGAAAGTTTGACCAGGTACGTGTCAACCTGCCAAATGGTGAC---ATGGTTGGTCACACTGGTGATATTGAGGCCACCGTAGTTGCTTGCAAGGCAGCTGATGAAGCTGTTAAGATT...ATTTTGGATGCTGTCGAGCAAGTTGGTGGTATTTACCTTGTTACCGCCGATCATGGCAATGCTGAGGATATGGTGAAAAGGAACAAGtctggcaagccgttgctcgacaagaatgaccgtATCCAGATTCTTACCTCGCATACCCTTCAGCCGGTCCCGGTTGCCATTGGAGGCCCTGGCCTTCACCCTGGAGTGAAATTCCGGAACGACATCCAAACC
TRN 10010101100011011
NAM GPMI_MYCPN/367-482
ASQ APEMACKGITDQLLNQINQFDLTVLNFANPD-MVGHTGNYAACVQGLEALDVQIQR.IIDFCKANHITLFLTADHGNAEEMIDSN-...........NNPVTKHTVNKVPFVCTDTNIDLQQDSASLANI
DSQ GCACCGGAAATGGCATGTAAGGGGATAACTGATCAATTACTAAATCAAATTAACCAGTTCGATTTGACGGTGTTGAACTTTGCCAACCCTGAT---ATGGTAGGTCATACTGGTAACTATGCCGCTTGTGTGCAGGGCTTAGAGGCCTTGGATGTGCAAATACAGCGC...ATTATTGATTTCTGCAAGGCTAACCACATTACCCTGTTCTTAACTGCTGACCATGGTAACGCGGAAGAGATGATTGACAGCAAC---.................................AATAACCCAGTTACCAAACACACTGTCAACAAGGTGCCGTTTGTATGTACTGATACAAACATTGACTTACAACAAGACAGTGCTAGTCTAGCCAATATT
TRN 10010101100011010
NAM GPMI_MYCGE/367-482
ASQ APEMSCKAITDALLEKLNNFDFTVLNFANPD-MVGHTGNYQACIKALEALDVQIKR.IVDFCKANQITMFLTADHGNAEVMIDNN-...........NNPVTKHTINPVPFVCTDKNVNFNQTGILANIA
DSQ GCTCCCGAAATGTCATGTAAAGCTATTACTGATGCACTACTAGAAAAGCTTAATAACTTTGATTTTACTGTTTTAAATTTTGCTAATCCTGAT---ATGGTAGGTCATACTGGTAACTATCAAGCTTGCATTAAAGCTCTTGAAGCACTCGATGTTCAAATTAAACGA...ATAGTTGATTTTTGTAAAGCTAATCAAATAACTATGTTTTTAACTGCAGATCATGGGAATGCAGAAGTGATGATTGATAATAAT---.................................AACAATCCAGTTACTAAACACACTATTAATCCTGTACCATTTGTATGTACTGACAAAAATGTTAACTTTAATCAAACTGGAATTTTAGCTAATATTGCT
TRN 10010101110011000
NAM GPMI_HELPY/356-471
ASQ PEMSAKEVTLAVLEQMKLGTDLIIVNFANGD-MVGHTGNFEASVKAVEAVDACLGE.ILSLAKKLDYAMLLTSDHGNCERMKDEN-...........QNPLTNHTAGSVYCFVLGDGVKSIKNGALNNIA
DSQ CCTGAAATGAGCGCTAAAGAAGTAACCCTTGCGGTGTTAGAGCAAATGAAACTAGGCACGGATTTGATCATTGTGAATTTTGCTAATGGCGAT---ATGGTAGGGCATACGGGGAATTTTGAAGCGAGCGTCAAAGCGGTGGAAGCAGTGGATGCATGTTTAGGGGAA...ATCCTTTCACTGGCTAAAAAATTGGATTACGCCATGCTTTTAACCAGCGATCATGGGAATTGCGAGCGCATGAAAGACGAAAAC---.................................CAAAACCCCTTAACCAACCACACCGCCGGGAGCGTGTATTGCTTTGTTTTAGGGGATGGAGTCAAATCCATAAAAAACGGAGCCTTAAACAATATCGCT
TRN 10010101100011000
NAM YHFW_ECOLI/268-376
ASQ LVDSQRIMDITLNEFNTHPTAFICTNIQETD-LAGHAEDVARYAERLQVVDRNLAR.LVEAMQPDD-CLVVMADHGNDPTIGHSH-...........------HTREVVPVLVYQQGMIATQLGVRTTLS
DSQ CTGGTGGATAGCCAGCGGATTATGGATATCACCCTCAACGAATTTAACACCCATCCGACGGCGTTTATTTGCACCAACATTCAGGAAACCGAC---CTCGCTGGTCATGCAGAAGACGTCGCACGTTATGCCGAACGTTTGCAGGTCGTTGACCGTAACCTTGCCCGG...CTTGTTGAGGCGATGCAGCCAGATGAT---TGCCTGGTCGTGATGGCGGATCACGGCAACGATCCGACCATTGGTCACAGCCAC---.................................------------------CATACCCGCGAAGTGGTGCCAGTGCTGGTTTATCAGCAAGGGATGATCGCTACGCAGCTCGGTGTGCGCACCACGCTTTCT
TRN 11011111101111111
NAM DEOB_ECOLI/276-385
ASQ TGLDALFDATIKEMKEAGDNTIVFTNFVDFDSSWGHRRDVAGYAAGLELFDRRLPE.LMSLLRDDD-ILILTADHGCDPTWTGTD-...........------HTREHIPVLVYGPKVKPGSLGHRETFA
DSQ ACTGGCCTGGACGCGCTGTTTGACGCCACCATCAAAGAGATGAAAGAAGCGGGTGATAACACCATCGTCTTCACCAACTTCGTTGACTTCGACTCTTCCTGGGGCCACCGTCGCGACGTCGCCGGTTATGCCGCGGGTCTGGAACTGTTCGACCGCCGTCTGCCGGAG...CTGATGTCTCTGCTGCGCGATGACGAC---ATCCTGATCCTCACCGCTGACCACGGTTGCGATCCGACCTGGACCGGTACTGAC---.................................------------------CACACGCGTGAACACATTCCGGTACTGGTATATGGCCCGAAAGTAAAACCGGGCTCACTGGGTCATCGTGAAACCTTCGCG
TRN 11011101101011001
NAM DEOB_HELPY/276-385
ASQ GSLMELCDVTLEQVKNAKNNSLIFTNFVHFDSDYGHRRDISGYANALEYFDARLKE.VLENLREND-LLILCADHGCDPSFKGTD-...........------HTREYIPVLFYHKDLQPAFLGKSESFA
DSQ GGTAGTTTGATGGAGCTATGCGATGTTACTTTAGAGCAAGTCAAAAACGCTAAAAACAACAGCTTGATTTTTACGAATTTTGTGCATTTTGATAGCGATTATGGGCATAGGCGCGATATTAGCGGGTATGCTAACGCTTTAGAGTATTTTGATGCGCGTTTAAAAGAG...GTTTTAGAAAATTTAAGGGAAAACGAT---TTGCTCATTCTTTGCGCCGATCATGGGTGTGATCCCAGCTTTAAAGGCACCGAT---.................................------------------CACACACGAGAATACATTCCTGTTTTGTTCTACCATAAAGATTTACAACCAGCCTTTTTAGGCAAGAGCGAGTCGTTTGCG
TRN 10010101110011010
NAM DEOB_LACLC/276-385
ASQ NDMDGVDRLLKAMTKTEFTEGFSFTNLVDFDAKYGHRRDVEGYGKAIEDFDGRLPE.IIDAMKEDD-LLMITADHGNDPSYVGTD-...........------HTREYIPLVIFSKSFKEPKVLPVGHFA
DSQ AATGACATGGATGGGGTTGATCGTCTACTTAAAGCAATGACGAAAACTGAATTTACTGAAGGATTTTCTTTTACAAACTTAGTTGATTTCGATGCGAAATATGGACATCGTCGCGATGTTGAAGGTTACGGAAAAGCAATTGAAGACTTTGACGGTCGCTTGCCAGAA...ATCATTGATGCAATGAAAGAAGATGAT---TTGTTGATGATTACTGCTGACCACGGGAATGACCCTTCATACGTAGGAACTGAC---.................................------------------CATACTCGTGAATATATTCCACTCGTAATTTTCTCTAAATCATTTAAAGAACCTAAAGTTTTACCTGTGGGACATTTTGCT
TRN 11011101111011000
NAM DEOB_BACST/257-366
ASQ TKSNMDGMDKLVNTLQMNFTGLSFLNLVDFDALYGHRRDPKGYGDALEEFDARLPE.VFERLKEDD-LLIITADHGNDPVHHGTD-...........------HTREYVPLLVYSPSMNGGKQLPLRETF
DSQ ACAAAATCAAATATGGACGGAATGGACAAATTAGTAAATACGTTACAAATGAACTTTACAGGACTCAGCTTTTTGAATCTTGTTGATTTTGATGCACTATACGGTCATCGTCGCGACCCGAAGGGATATGGTGATGCGTTAGAAGAGTTCGATGCACGTTTGCCGGAA...GTGTTTGAACGTTTAAAAGAAGACGAT---TTATTAATCATTACAGCAGACCATGGAAACGACCCTGTTCATCACGGCACAGAT---.................................------------------CATACACGCGAATACGTACCGCTTCTTGTGTATAGCCCAAGCATGAACGGAGGTAAACAACTTCCATTGCGTGAAACGTTT
TRN 11011101111011000
NAM DEOB_BACSU/258-367
ASQ TVSNMDGMDKVIDTLGEDFTGLSFANLVDFDALFGHRRDPEGYGRALEEFDARLPE.VFGKMREDD-LLIITADHGNDPIHHGTD-...........------HTREYVPILAYSKKHKKAQMLPLADTF
DSQ ACGGTTTCTAATATGGACGGAATGGACAAGGTGATCGATACGCTGGGAGAAGATTTTACGGGTCTGAGCTTTGCGAACCTTGTTGATTTTGACGCGTTATTCGGACACCGCCGTGACCCTGAAGGCTACGGACGCGCGCTTGAAGAATTTGATGCGCGGCTTCCGGAA...GTGTTTGGAAAAATGAGAGAAGACGAT---CTGTTAATTATTACAGCCGACCACGGCAATGATCCGATTCATCATGGGACTGAC---.................................------------------CATACACGCGAGTATGTGCCGATTCTGGCTTACAGCAAAAAACATAAGAAAGCCCAAATGCTGCCGCTTGCAGATACATTT
TRN 10010101100011010
NAM APGM2_METTH/267-375
ASQ YLDTDYRAKGRYAAGALEEYDFLYVHVEAPD-EAGHAGDAEEKIRAIENIDRFVLGrLLDALSDHEHRIAVLPDHPT--PIEIRT-...........------HVPDPVPCILAGDGVDADQVKSYDEFT
DSQ TACCTGGACACAGACTACAGGGCCAAGGGCAGATACGCTGCCGGGGCCCTTGAGGAATATGACTTCCTCTACGTCCATGTTGAGGCACCCGAT---GAGGCAGGGCATGCCGGTGACGCTGAGGAGAAGATAAGGGCCATAGAGAATATAGACCGCTTCGTCCTCGGCaggTTACTTGATGCGCTCTCAGACCATGAGCACAGGATAGCGGTCCTCCCGGATCACCCCACA------CCCATTGAGATCAGGACC---.................................------------------CATGTACCCGACCCCGTACCATGCATCCTTGCAGGTGACGGCGTGGATGCTGATCAGGTGAAATCCTATGACGAGTTCACA
TRN 10010101100011000
NAM APGM2_ARCFU/253-361
ASQ YIDTNYRGLVRETARALEEHDFVVLHTEGID-EVGHEGDAELKVRAIELYDSKIVGkLLNKVDLDETRILLLPDHPT--PVKVKT-...........------HVAEPVPFTLYGRGRDEVKVYTEKSCR
DSQ TACATCGACACCAACTACAGGGGGCTTGTGAGGGAGACTGCGAGAGCACTGGAGGAGCATGATTTCGTTGTACTGCACACAGAGGGTATTGAT---GAGGTCGGACACGAGGGCGATGCTGAGCTGAAGGTTAGGGCGATTGAGCTTTACGACAGCAAAATTGTTGGAaagCTGCTGAACAAAGTTGATCTGGATGAGACAAGAATACTGCTCCTCCCAGACCATCCCACT------CCAGTTAAGGTGAAAACG---.................................------------------CACGTTGCTGAACCAGTCCCCTTTACTTTATACGGCAGGGGGAGAGATGAGGTTAAGGTTTACACGGAAAAAAGCTGCAGA
TRN 10010101100011010
NAM APGM_PYRHO/275-382
ASQ EYNTNEMAKAKKAVELLKDYDFVFLHFKPTD-AAGHDNKPKLKAELIERADRMIGY.ILDHVDLEEVVIAITGDHST--PCEVMN-...........------HSGDPVPLLIAGGGVRTDDTKRFGERE
DSQ GAGTACAATACCAATGAGATGGCGAAGGCTAAGAAAGCCGTCGAGCTTCTCAAGGATTACGACTTCGTTTTCCTCCACTTCAAGCCAACCGAT---GCAGCGGGTCACGACAACAAGCCCAAACTTAAGGCCGAGCTAATAGAGAGGGCCGACAGAATGATAGGTTAC...ATCCTGGATCATGTGGATCTTGAAGAGGTAGTAATAGCGATAACAGGGGATCACTCCACG------CCGTGCGAAGTCATGAAC---.................................------------------CATAGCGGCGATCCCGTCCCGCTGTTAATAGCGGGTGGAGGGGTTAGAACTGATGACACTAAAAGGTTCGGGGAAAGGGAA
TRN 10010101100011010
NAM APGM1_METJA/274-381
ASQ TPKTNFMGKAKALVEALKEYDFVLVNVKGAD-EASHDGNYELKKEVLEKIDEMLAY.VFEHINKDEVYFVLTGDHST--PIEMKD-...........------HSADPIPIVIWGKSVRVDDVTEFNEFA
DSQ ACACCGAAGACAAACTTCATGGGCAAAGCTAAAGCTTTAGTTGAGGCTTTAAAGGAGTATGATTTTGTTTTAGTGAATGTTAAAGGTGCTGAT---GAAGCAAGCCATGATGGTAACTATGAACTTAAAAAAGAAGTTTTGGAGAAAATAGATGAGATGCTTGCCTAT...GTATTTGAGCACATAAATAAGGATGAGGTTTATTTTGTTTTGACTGGAGACCATTCAACA------CCAATAGAGATGAAAGAC---.................................------------------CACTCAGCAGACCCTATTCCAATAGTTATCTGGGGAAAGAGTGTCAGAGTTGATGATGTTACAGAGTTTAACGAATTTGCA
TRN 10010101110011000
NAM APGM1_ARCFU/272-378
ASQ NKNTNLEAKVKAAINALESYDVVLLHIKATD-ELGHDGDFEGKKAFIEKLDEKIAP.L-LDLDFSKTCLILTADHST--PIKVKD-...........------HTADPVPVVIVHEDVRRDEVSSFSEFE
DSQ AACAAGAACACGAACCTTGAGGCAAAGGTTAAGGCGGCAATAAACGCCCTCGAAAGCTACGACGTTGTTCTGCTGCACATAAAAGCAACTGAC---GAACTCGGCCATGATGGAGATTTTGAGGGGAAGAAGGCCTTCATAGAGAAGCTTGACGAAAAGATAGCCCCA...CTG---CTCGACTTGGATTTCAGCAAGACCTGCCTCATTCTTACAGCAGACCACTCAACC------CCAATCAAGGTTAAGGAC---.................................------------------CACACCGCAGACCCGGTGCCTGTTGTAATCGTTCACGAGGATGTTAGAAGGGATGAGGTTAGCAGTTTCAGCGAGTTCGAG
TRN 10010101100011001
NAM APGM1_METTH/276-379
ASQ IDTDLESIKNAISSAIAADYDFLLINIDGAD-EAGHDGDLEGKVRFIERVDSILG-.---DLMGDDIYFILTADHST--PVSVMD-...........------HTGDPVPIAITGPEVRVDDVTSFSERA
DSQ ATAGACACAGACCTTGAGAGCATAAAGAACGCCATATCCAGTGCAATTGCCGCTGATTACGATTTCCTCCTCATAAACATCGATGGTGCTGAT---GAGGCTGGACACGACGGCGACCTCGAGGGAAAGGTCCGTTTCATTGAGAGGGTCGACTCCATCCTCGGG---...---------GACCTGATGGGGGATGATATCTACTTCATACTAACGGCGGACCACTCAACA------CCTGTATCTGTCATGGAC---.................................------------------CACACAGGTGACCCTGTGCCCATCGCCATAACCGGGCCGGAGGTCCGTGTTGATGATGTCACATCCTTCAGTGAGAGGGCC
TRN 10010101100011001
NAM APGM2_METJA/273-378
ASQ DFIKIESFEEGIDLIPELDYDFIHLHTKETD-EAAHTKNPLNKVKVIEKIDKLIGN.--LKLREDD-LLIITADHST--PSVGNL-...........-----IHSGESVPILFYGKNVRVDNVKEFNEIS
DSQ GATTTTATAAAAATTGAGAGCTTTGAGGAAGGGATAGACTTAATTCCAGAGTTGGATTATGATTTCATCCATCTGCATACAAAAGAAACAGAT---GAAGCAGCTCACACTAAAAATCCATTAAATAAGGTTAAAGTCATTGAAAAGATTGATAAGCTTATAGGAAAT...------TTAAAGCTTAGGGAGGATGAT---TTACTGATAATAACTGCAGACCATTCAACT------CCCTCTGTAGGGAATTTA---.................................---------------ATCCATTCTGGAGAAAGTGTGCCAATCTTATTTTACGGCAAAAATGTTAGAGTTGATAATGTTAAAGAATTTAATGAAATAAGT
TRN 10010101100011000
NAM APGM_AQUAE/273-377
ASQ FEGSTIQDEIDTLKKVWNEYDYFFVHIKKTD-SYGEDGNYEGKVSVIEDFDAHLP-.--QFLELKPDVLAITGDHST--PSILKG-...........------HSWHPVPLLIHSPYVLGGTSERFTERE
DSQ TTTGAGGGAAGTACCATACAGGACGAGATAGATACCTTAAAGAAGGTCTGGAACGAGTACGATTACTTCTTCGTCCACATAAAGAAGACCGAC---TCCTACGGTGAGGACGGGAATTACGAAGGAAAGGTAAGTGTAATTGAAGACTTTGACGCTCATCTTCCC---...------CAGTTTCTGGAATTAAAGCCAGACGTTCTGGCGATAACGGGGGACCACTCAACG------CCCTCTATATTAAAGGGA---.................................------------------CACTCTTGGCATCCGGTACCTCTCCTCATACACTCCCCTTACGTGCTGGGAGGAACTTCCGAGAGGTTCACCGAGAGAGAA
TRN 10010101100011000
//