EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF01493 - GXGXG)
FAM PF01493
PID GXGXG
DES GXGXG motif
IPR IPR002489
ANO 29
ALN 286
AID 0.330201
APH ((((((((((O61143_PLAFA/1844-2068:0.45602,GLT1_YEAST/1315-1514:0.48327):0.02695,(GLSN_MEDSA/1380-1576:0.21549,(GLTA_BACSU/1242-1439:0.27273,(P96218_MYCTU/1268-1465:0.37696,GLTB_SYNY3/1282-1477:0.21380):0.07152):0.06209):0.14648):0.07065,((GLTB_AZOBR/1267-1463:0.16966,O08339_RHOSH/1262-1459:0.28079):0.32677,((O67512_AQUAE/1246-1438:0.39274,(((GLSF_CYACA/1302-1497:0.25958,GLSF_ANTSP/1290-1485:0.26005):0.08560,GLSF_PORPU/1290-1485:0.12147):0.07760,(GLSF_MAIZE/1361-1556:0.34922,(GLTS_SYNY3/1305-1500:0.21038,Q51579_PLEBO/1304-1499:0.13416):0.05466):0.05185):0.18221):0.04460,(GLTB_ECOLI/1264-1461:0.26371,P95456_PSEAE/1234-1433:0.25784):0.21249):0.07925):0.06741):0.97661,((O26209_METTH/3-196:0.79395,O26294_METTH/1-194:0.39057):0.41169,(O29308_ARCFU/30-255:0.63598,Y1350_METJA/4-228:0.39746):0.47427):0.28960):0.15037,Y238_METTH/19-279:1.69163):0.21363,O69449_METEX/4-237:1.48388):0.43569,O28348_ARCFU/55-237:0.48005):0.23369,(FMDC_METTH/55-252:0.45820,FMDC_METBA/88-274:0.44239):0.16253):0.17471,FWDC_METTH/56-242:0.25781):0.18332,FWDC_METMP/57-244:0.28221,FWDC_METJA/56-246:0.24110);
ATP ((((((((((O61143_PLAFA/1844-2068,GLT1_YEAST/1315-1514),(GLSN_MEDSA/1380-1576,(GLTA_BACSU/1242-1439,(P96218_MYCTU/1268-1465,GLTB_SYNY3/1282-1477)))),((GLTB_AZOBR/1267-1463,O08339_RHOSH/1262-1459),((O67512_AQUAE/1246-1438,(((GLSF_CYACA/1302-1497,GLSF_ANTSP/1290-1485),GLSF_PORPU/1290-1485),(GLSF_MAIZE/1361-1556,(GLTS_SYNY3/1305-1500,Q51579_PLEBO/1304-1499)))),(GLTB_ECOLI/1264-1461,P95456_PSEAE/1234-1433)))),((O26209_METTH/3-196,O26294_METTH/1-194),(O29308_ARCFU/30-255,Y1350_METJA/4-228))),Y238_METTH/19-279),O69449_METEX/4-237),O28348_ARCFU/55-237),(FMDC_METTH/55-252,FMDC_METBA/88-274)),FWDC_METTH/56-242),FWDC_METMP/57-244,FWDC_METJA/56-246);
ATL 17.5555
DNO 29
DLN 858
DID 0.430833
DPH (((((((((((((((GLSN_MEDSA/1380-1576:0.24242,(GLT1_YEAST/1315-1514:0.37559,O61143_PLAFA/1844-2068:0.34417):0.15186):0.10377,GLTA_BACSU/1242-1439:0.28850):0.09643,GLTB_SYNY3/1282-1477:0.23771):0.06724,P96218_MYCTU/1268-1465:0.27341):0.08421,O67512_AQUAE/1246-1438:0.39497):0.06526,(GLTS_SYNY3/1305-1500:0.16951,(Q51579_PLEBO/1304-1499:0.18325,(((GLSF_CYACA/1302-1497:0.23637,GLSF_ANTSP/1290-1485:0.21237):0.06852,GLSF_PORPU/1290-1485:0.17818):0.11178,GLSF_MAIZE/1361-1556:0.33559):0.10258):0.09622):0.19621):0.09528,(P95456_PSEAE/1234-1433:0.22217,GLTB_ECOLI/1264-1461:0.22702):0.07407):0.05829,(GLTB_AZOBR/1267-1463:0.16193,O08339_RHOSH/1262-1459:0.22219):0.16106):0.33193,O69449_METEX/4-237:0.66166):0.06417,Y238_METTH/19-279:0.81086):0.09490,((O26209_METTH/3-196:0.39793,O26294_METTH/1-194:0.31893):0.18789,(O29308_ARCFU/30-255:0.37317,Y1350_METJA/4-228:0.48323):0.31913):0.19125):0.21591,O28348_ARCFU/55-237:0.36856):0.14739,(FMDC_METTH/55-252:0.43069,FMDC_METBA/88-274:0.31822):0.13541):0.09827,FWDC_METTH/56-242:0.24076):0.16580,FWDC_METMP/57-244:0.21121,FWDC_METJA/56-246:0.28912);
DTP (((((((((((((((GLSN_MEDSA/1380-1576,(GLT1_YEAST/1315-1514,O61143_PLAFA/1844-2068)),GLTA_BACSU/1242-1439),GLTB_SYNY3/1282-1477),P96218_MYCTU/1268-1465),O67512_AQUAE/1246-1438),(GLTS_SYNY3/1305-1500,(Q51579_PLEBO/1304-1499,(((GLSF_CYACA/1302-1497,GLSF_ANTSP/1290-1485),GLSF_PORPU/1290-1485),GLSF_MAIZE/1361-1556)))),(P95456_PSEAE/1234-1433,GLTB_ECOLI/1264-1461)),(GLTB_AZOBR/1267-1463,O08339_RHOSH/1262-1459)),O69449_METEX/4-237),Y238_METTH/19-279),((O26209_METTH/3-196,O26294_METTH/1-194),(O29308_ARCFU/30-255,Y1350_METJA/4-228))),O28348_ARCFU/55-237),(FMDC_METTH/55-252,FMDC_METBA/88-274)),FWDC_METTH/56-242),FWDC_METMP/57-244,FWDC_METJA/56-246);
DTL 12.8267
RID 0.330201
RPH ((((((((((O61143_PLAFA/1844-2068:0.45602,GLT1_YEAST/1315-1514:0.48327):0.02695,(GLSN_MEDSA/1380-1576:0.21549,(GLTA_BACSU/1242-1439:0.27273,(P96218_MYCTU/1268-1465:0.37696,GLTB_SYNY3/1282-1477:0.21380):0.07152):0.06209):0.14648):0.07065,((GLTB_AZOBR/1267-1463:0.16966,O08339_RHOSH/1262-1459:0.28079):0.32677,((O67512_AQUAE/1246-1438:0.39274,(((GLSF_CYACA/1302-1497:0.25958,GLSF_ANTSP/1290-1485:0.26005):0.08560,GLSF_PORPU/1290-1485:0.12147):0.07760,(GLSF_MAIZE/1361-1556:0.34922,(GLTS_SYNY3/1305-1500:0.21038,Q51579_PLEBO/1304-1499:0.13416):0.05466):0.05185):0.18221):0.04460,(GLTB_ECOLI/1264-1461:0.26371,P95456_PSEAE/1234-1433:0.25784):0.21249):0.07925):0.06741):0.97661,((O26209_METTH/3-196:0.79395,O26294_METTH/1-194:0.39057):0.41169,(O29308_ARCFU/30-255:0.63598,Y1350_METJA/4-228:0.39746):0.47427):0.28960):0.15037,Y238_METTH/19-279:1.69163):0.21363,O69449_METEX/4-237:1.48388):0.43569,O28348_ARCFU/55-237:0.48005):0.23369,(FMDC_METTH/55-252:0.45820,FMDC_METBA/88-274:0.44239):0.16253):0.17471,FWDC_METTH/56-242:0.25781):0.18332,FWDC_METMP/57-244:0.28221,FWDC_METJA/56-246:0.24110);
RTP ((((((((((O61143_PLAFA/1844-2068,GLT1_YEAST/1315-1514),(GLSN_MEDSA/1380-1576,(GLTA_BACSU/1242-1439,(P96218_MYCTU/1268-1465,GLTB_SYNY3/1282-1477)))),((GLTB_AZOBR/1267-1463,O08339_RHOSH/1262-1459),((O67512_AQUAE/1246-1438,(((GLSF_CYACA/1302-1497,GLSF_ANTSP/1290-1485),GLSF_PORPU/1290-1485),(GLSF_MAIZE/1361-1556,(GLTS_SYNY3/1305-1500,Q51579_PLEBO/1304-1499)))),(GLTB_ECOLI/1264-1461,P95456_PSEAE/1234-1433)))),((O26209_METTH/3-196,O26294_METTH/1-194),(O29308_ARCFU/30-255,Y1350_METJA/4-228))),Y238_METTH/19-279),O69449_METEX/4-237),O28348_ARCFU/55-237),(FMDC_METTH/55-252,FMDC_METBA/88-274)),FWDC_METTH/56-242),FWDC_METMP/57-244,FWDC_METJA/56-246);
RTL 17.5555
LNK FMDC_METBA/88-274:Q48943:X93084
LNK FMDC_METTH/55-252:O27002:AE000867
LNK FWDC_METJA/56-246:Q58571:U67558
LNK FWDC_METMP/57-244:O31112:BX957222
LNK FWDC_METTH/56-242:O27600:AE000916
LNK GLSF_ANTSP/1290-1485:Q06434:Z21705
LNK GLSF_CYACA/1302-1497:O19906:AF022186
LNK GLSF_MAIZE/1361-1556:P23225:M59190
LNK GLSF_PORPU/1290-1485:P51375:U38804
LNK GLSN_MEDSA/1380-1576:Q03460:L01660
LNK GLT1_YEAST/1315-1514:Q12680:X89221
LNK GLTA_BACSU/1242-1439:P39812:Z99113
LNK GLTB_AZOBR/1267-1463:Q05755:AF192408
LNK GLTB_ECOLI/1264-1461:P09831:U18997
LNK GLTB_SYNY3/1282-1477:P55037:X80485
LNK GLTS_SYNY3/1305-1500:P55038:D78371
LNK O08339_RHOSH/1262-1459:O08339:Y12482
LNK O26209_METTH/3-196:O26209:AE000800
LNK O26294_METTH/1-194:O26294:AE000806
LNK O28348_ARCFU/55-237:O28348:AE000970
LNK O29308_ARCFU/30-255:O29308:AE001038
LNK O61143_PLAFA/1844-2068:O61143:Y17045
LNK O67512_AQUAE/1246-1438:O67512:AE000746
LNK O69449_METEX/4-237:O69449:AF032114
LNK P95456_PSEAE/1234-1433:P95456:U81261
LNK P96218_MYCTU/1268-1465:P96218:BX842584
LNK Q51579_PLEBO/1304-1499:Q51579:D85735
LNK Y1350_METJA/4-228:Q58745:U67575
LNK Y238_METTH/19-279:O26340:AE000810
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.............xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.x.....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x...xxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.......................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.......................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..............................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx...xxx...............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Y1350_METJA/4-228
ASQ MEEVVIDAKDMHYRELNEKIHEILRENP---.............-DIKKIVLKNVLGQRFIADGIQKKD.............LTIEIYGIPgGDLGMFMSGPTIIVHGNAEFAPG....NTMDDGTIVIYGSSGDVTAHSMRGGKVFVRGDVGYRSGIHMKAYKD......KVPVLVIGGRAKDFLGEYMAGGIIIVLNIDEkgndlgkvkgRMIGTGIHGGAIYIRGEIDK--.-.-.....-DQLGVAADIKEFTEEDLEKIKPY.-...----IEEFCKWFNL
DSQ ATGGAAGAGGTTGTTATAGATGCAAAGGATATGCACTATAGAGAGCTGAATGAAAAAATACATGAAATTTTAAGGGAAAATCCA---------.......................................---GACATTAAAAAAATTGTCTTAAAAAACGTTTTAGGGCAGAGGTTTATTGCCGATGGAATACAGAAGAAAGAT.......................................TTAACTATAGAGATTTACGGCATTCCTggtGGAGATTTAGGAATGTTTATGAGCGGCCCTACAATAATAGTTCATGGAAATGCTGAATTTGCTCCTGGA............AACACGATGGATGATGGAACAATAGTTATCTATGGAAGTAGTGGGGATGTAACCGCCCACTCAATGAGAGGAGGAAAGGTTTTTGTTAGAGGGGATGTTGGTTATAGAAGTGGAATTCACATGAAAGCTTATAAAGAT..................AAAGTTCCAGTTCTTGTGATTGGTGGAAGAGCTAAGGATTTCTTAGGAGAATATATGGCTGGAGGTATTATAATTGTCTTAAACATTGATGAAaaaggaaatgatttaggaaaggttaaaggaAGAATGATAGGAACTGGAATTCATGGAGGGGCAATTTATATTAGAGGAGAGATAGACAAA------...---...---...............---GACCAATTAGGTGTTGCTGCAGATATAAAAGAATTTACTGAAGAGGATTTAGAAAAAATAAAACCATAC...---.........------------ATTGAAGAATTCTGCAAATGGTTTAATCTG
TRN 10010101100011000
NAM O29308_ARCFU/30-255
ASQ GDTAVIDAKGLTHKELNDLMRYAVVEKGVSR.............LKLLNVMGQRYIGTRLYLPDSRKVE.............IEVHGFPGN.-DLGAFLAGHKIVVYGNAQDGVG....NTMDDGEIIVHGRAGDVVAMAMRGGRIMIRDDVGYRTAIHMKEYKD......KVPVLIVGGTAQDFFGEYMAGGRVVLLGLNLgdk...phraRYIGTGMHGGIMYIRGKVEQ--.-.-.....-WQLGKEVGIVDMEEEDWKFLEKHiG...----DFCKEFGFEK
DSQ GGCGATACGGCAGTAATCGACGCTAAAGGGCTGACGCACAAGGAGCTGAACGATTTGATGAGGTATGCTGTGGTTGAGAAGGGAGTGTCGAGG.......................................CTCAAGCTGCTGAACGTGATGGGGCAGAGATATATCGGGACGAGGCTCTACCTCCCGGACTCCAGAAAGGTAGAA.......................................ATTGAAGTGCACGGCTTCCCAGGAAAC...---GACCTCGGAGCGTTTCTCGCAGGGCACAAAATTGTGGTTTACGGCAACGCACAGGATGGAGTCGGA............AACACGATGGATGATGGAGAAATAATAGTTCACGGCAGGGCAGGAGATGTCGTGGCTATGGCGATGAGGGGAGGGAGGATCATGATTCGGGACGACGTCGGCTACAGAACGGCAATCCACATGAAGGAGTACAAGGAC..................AAGGTTCCGGTGCTGATAGTCGGCGGAACGGCTCAGGACTTCTTTGGGGAGTACATGGCGGGTGGAAGGGTTGTTCTTCTCGGTCTCAATCTCggagacaag.........ccccacagagcgCGGTACATAGGAACGGGCATGCATGGGGGAATAATGTACATCCGCGGAAAGGTGGAGCAG------...---...---...............---TGGCAGCTTGGCAAGGAGGTCGGCATCGTTGATATGGAAGAAGAGGACTGGAAGTTCCTCGAAAAACACataGGA.........------------GACTTCTGCAAGGAGTTTGGTTTCGAGAAG
TRN 10010101100011011
NAM O26294_METTH/1-194
ASQ MREAVIDAGSKTPREVNRAIKSLAADHD---.............---RIVVKNPNAMHYIGAGLTGDVE.............LIIDGSAGY.-FAATMIHGPRVRINGNAGWFPA....DNMTEGEVVVDGSAGDGVGQGIYGGTVVVKKSAGSRTGEIM-----......KNGTIIIGGNSGFMTGLFMMGGRIIVLGDLA..........EDAGESIIRGTIYVRGEIK---.-.-.....--SLGKNARVEDITPE--------.-...------DEKELRET
DSQ ATGAGGGAAGCGGTAATTGATGCAGGATCAAAAACCCCGAGGGAGGTTAACAGGGCAATAAAATCCCTTGCAGCCGACCACGAC---------.......................................---------AGGATAGTCGTTAAAAACCCCAACGCAATGCACTATATAGGCGCAGGTCTTACAGGGGACGTTGAA.......................................CTCATAATAGATGGCTCAGCAGGATAC...---TTCGCAGCCACCATGATCCACGGCCCAAGGGTCAGGATAAATGGTAACGCAGGGTGGTTCCCTGCA............GACAACATGACAGAGGGTGAAGTGGTGGTGGATGGCTCAGCAGGTGACGGCGTGGGTCAGGGAATCTACGGGGGAACCGTGGTTGTTAAAAAAAGCGCCGGTTCAAGAACAGGCGAGATAATG---------------..................AAAAATGGGACCATAATCATAGGCGGGAATTCAGGTTTCATGACAGGCCTCTTCATGATGGGCGGCCGCATAATAGTACTCGGCGACCTCGCA..............................GAGGATGCAGGTGAATCCATCATAAGGGGAACCATCTATGTCAGGGGCGAAATAAAG---------...---...---...............------AGCCTCGGGAAGAACGCCAGGGTTGAGGATATAACCCCCGAG------------------------...---.........------------------GATGAGAAGGAACTGAGGGAAACA
TRN 10010101100011001
NAM O26209_METTH/3-196
ASQ VQEMKIAGDDLTTRDINRKIKDGLNNEI---.............--RRFEIESNAELDSIVVGIREEAE.............FILNGKFGD.-FIGALNHGPRIEINGKTGRYVG....NNMTAGEIVVHGDADDGVGFGTYNGTIVVHGDAGDGIGQLN-----......KGGIIIIDGDIGDLAGLYMLSGDLIITGDSG..........EDTGDWIIGGNIYVGGD-----.-.-.....---FDGGTNTRIVEME------D-.-...-----SDIRKLAAL
DSQ GTTCAGGAAATGAAAATTGCGGGTGATGACCTCACAACAAGGGACATCAACAGGAAGATAAAGGACGGGCTGAACAATGAAATC---------.......................................------AGGCGCTTCGAAATAGAAAGCAACGCCGAACTTGACTCCATTGTTGTTGGAATCAGGGAGGAAGCTGAA.......................................TTTATCCTGAATGGTAAATTCGGTGAC...---TTCATAGGTGCCCTCAACCACGGCCCCAGAATAGAGATAAATGGCAAAACCGGAAGATACGTTGGA............AACAACATGACAGCCGGCGAGATAGTGGTCCATGGGGATGCAGATGATGGTGTGGGTTTTGGAACCTACAACGGTACCATCGTTGTCCATGGGGATGCAGGTGATGGTATCGGCCAGCTTAAC---------------..................AAGGGAGGCATCATAATCATAGATGGAGACATCGGAGACCTTGCAGGACTCTACATGTTGAGCGGTGACCTCATAATAACCGGGGACAGCGGA..............................GAGGACACCGGTGACTGGATAATAGGGGGCAACATATACGTCGGAGGTGAC---------------...---...---...............---------TTCGATGGCGGTACCAACACCAGAATCGTTGAGATGGAG------------------GAC---...---.........---------------TCCGATATAAGGAAGCTAGCAGCCCTC
TRN 10010101100011011
NAM FWDC_METJA/56-246
ASQ LNDIEG--EPRIVIKNSSPKLKYIGSKM---.............-TKGEIVVEGDAGMYVGAEMKGGK-.............IVVNGNAES.-WAGQNMKGGELLIKGNAGD---....-------YVGSAYRG--DWRGMSGGTIIVEGNAGNEIGEFM-----......SKGLIHIKGNVGIMAGIHQNGGIIIIDGDVD..........VRVGGEMKAGAIVVYGKVEE--.-.-.....--ILPSFKFEGIVENP---VIKLS.-...KK--DAGTPIAGTF
DSQ TTAAATGATATTGAAGGA------GAACCAAGAATTGTAATTAAAAACTCAAGTCCAAAATTAAAATACATTGGTTCAAAGATG---------.......................................---ACAAAGGGAGAGATTGTTGTTGAAGGAGATGCTGGAATGTATGTTGGGGCAGAGATGAAGGGAGGAAAG---.......................................ATAGTTGTTAATGGAAATGCTGAGAGC...---TGGGCTGGACAGAATATGAAAGGAGGAGAGCTTTTAATCAAAGGAAATGCAGGAGAT---------............---------------------TACGTTGGTTCTGCGTATAGGGGA------GACTGGAGAGGTATGAGTGGAGGAACAATTATTGTTGAAGGAAACGCTGGAAATGAGATTGGAGAGTTTATG---------------..................AGTAAAGGTCTCATACATATAAAAGGAAATGTTGGAATAATGGCTGGAATTCATCAAAATGGAGGAATAATTATTATTGATGGAGATGTTGAT..............................GTGAGAGTTGGAGGAGAGATGAAGGCAGGAGCTATAGTTGTCTATGGAAAGGTTGAAGAG------...---...---...............------ATTTTACCTTCATTCAAGTTTGAGGGTATTGTGGAGAATCCA---------GTTATAAAATTAAGT...---.........AAAAAA------GACGCTGGAACACCAATAGCAGGAACCTTC
TRN 10010101110011000
NAM FWDC_METMP/57-244
ASQ KESDV----AKVTINNCCKKVKRIGEKM---.............-TSGEIVVNGDAGMYIGVEMKGGK-.............ITVNGDAES.-WVGQNLKGGEIIINGNAEN---....-------YVGSAYRG--DWRGMSGGKITITGNAGSELGEYL-----......KGGTIVIKGNTKIMPGIHQNGGMIIIEGDIE..........GRAGGEMMKGAIVVYGKILE--.-.-.....--PLPSFKFEGIVEDP---LVKLS.-...-K--KDAGTQLKGT
DSQ AAAGAAAGTGACGTT------------GCAAAAGTAACAATTAACAATTGCTGTAAAAAAGTTAAAAGAATCGGCGAAAAAATG---------.......................................---ACTTCCGGCGAAATCGTTGTAAACGGGGATGCTGGAATGTACATCGGAGTCGAAATGAAAGGCGGAAAA---.......................................ATTACCGTAAATGGTGATGCTGAAAGC...---TGGGTAGGTCAAAACCTTAAAGGCGGAGAAATCATCATTAACGGAAACGCTGAAAAC---------............---------------------TACGTAGGTTCTGCATACAGGGGC------GACTGGAGAGGAATGAGCGGTGGAAAAATTACTATTACGGGTAACGCTGGATCCGAACTTGGAGAGTACCTG---------------..................AAAGGTGGAACAATTGTTATTAAAGGTAACACAAAAATAATGCCTGGAATTCACCAAAACGGCGGTATGATTATCATCGAAGGAGATATCGAA..............................GGAAGAGCTGGTGGAGAAATGATGAAAGGTGCTATCGTAGTTTACGGTAAAATCTTAGAA------...---...---...............------CCGCTTCCATCATTCAAATTCGAAGGAATAGTTGAAGATCCA---------CTCGTTAAATTATCT...---.........---AAA------AAAGATGCTGGAACTCAGTTGAAAGGAACA
TRN 10010101100011000
NAM FWDC_METTH/56-242
ASQ GEPADSAADIKIIIDGDVYNTKRIGQDM---.............-TAGEILVKGNVNMYVGAGMKGGK-.............ITVEGNAKS.-WAGQDMRGGELEIFGDAGD---....-------YVGSSYRG--DWRGMSGGVITVHGNAGNEIGEYM-----......NGGKIIIKGDVNIMPGIHMNNGLIIIEGNAV..........ARVGGEMAGGTIVVKGMIEE--.-.-.....--FLPGFKYLGVEKD-----IEVN.-...------GETFPGAY
DSQ GGTGAACCAGCAGACTCAGCAGCCGACATAAAAATCATAATCGACGGCGATGTCTACAACACCAAGAGGATAGGCCAGGATATG---------.......................................---ACCGCCGGTGAAATCCTGGTGAAGGGTAACGTGAACATGTACGTCGGCGCAGGTATGAAGGGCGGTAAG---.......................................ATCACAGTGGAAGGCAACGCAAAATCC...---TGGGCAGGACAGGACATGAGAGGAGGAGAACTCGAAATCTTCGGAGATGCGGGCGAC---------............---------------------TACGTCGGATCCTCCTACCGTGGT------GACTGGAGAGGTATGAGCGGTGGAGTCATAACCGTACATGGAAACGCTGGAAACGAGATCGGAGAGTACATG---------------..................AACGGCGGCAAAATCATCATCAAGGGTGATGTTAACATAATGCCTGGAATACACATGAACAACGGCCTCATAATAATTGAGGGCAACGCCGTT..............................GCAAGGGTCGGCGGTGAAATGGCAGGCGGGACAATAGTCGTCAAGGGAATGATAGAGGAA------...---...---...............------TTCCTCCCAGGATTCAAGTACCTCGGTGTTGAAAAGGAC---------------ATAGAGGTTAAC...---.........------------------GGGGAAACCTTCCCTGGAGCATAC
TRN 10010101100011001
NAM O28348_ARCFU/55-237
ASQ KDGDD----KKLLLDGDFSRVKWIGCRM---.............-TDGEIVVKGSVGANCGAYMAGGK-.............IVIEGNADD.-WLGAEMKDGEIIVKGNAAN---....-------LVGCAYYG--DATGMSGGKILIEGNAGNYIGEKM-----......AGGEIEIKGNAGDFIGTEMKGGTIIIHGSCG..........-FVGGDMKAGEIKIGGEFE---.-.-.....--LMPTFVRQEDAWVG---DVNVK.-...------GEGVVKRL
DSQ AAGGATGGCGATGAC------------AAGAAGCTTTTGCTTGATGGCGACTTCAGCAGGGTGAAGTGGATCGGCTGCAGAATG---------.......................................---ACGGATGGAGAGATAGTTGTGAAGGGCAGCGTTGGGGCGAACTGCGGAGCTTACATGGCGGGCGGAAAA---.......................................ATCGTCATCGAGGGCAACGCTGACGAC...---TGGCTTGGGGCAGAGATGAAGGACGGCGAAATAATCGTGAAGGGCAACGCTGCAAAC---------............---------------------CTTGTGGGCTGCGCTTACTACGGA------GATGCAACGGGAATGAGCGGTGGCAAGATTCTCATTGAGGGCAACGCCGGAAACTACATCGGCGAAAAGATG---------------..................GCTGGAGGAGAGATTGAGATCAAGGGCAATGCGGGAGATTTCATTGGGACAGAGATGAAGGGCGGGACAATAATCATCCACGGAAGCTGCGGG..............................---TTTGTTGGAGGGGACATGAAAGCAGGAGAAATCAAAATCGGCGGAGAGTTCGAG---------...---...---...............------CTGATGCCCACCTTCGTAAGGCAGGAGGATGCTTGGGTTGGG---------GATGTGAACGTCAAG...---.........------------------GGAGAGGGAGTTGTTAAGAGGCTT
TRN 10010101100011011
NAM FMDC_METBA/88-274
ASQ GNGGSSAAETLIRIKGDAMRIKRIGESM---.............-SAGKIEIEGSAGMHVGTGMKGGE-.............LVVYGDADS.-WAGMEMTGGLLHIKGNAGD---....-------HVGCAYRG--KWHGMKGGRIVIEGSARHQLGGGM-----......DGGEILVEGDVKSFCGIRQNGGLIFVKGSAL..........RGVGAEMAGGTIVIGGKIER--.-.-.....--FSPGFEFVSMENS-----ITSG.-...------EVELIGEF
DSQ GGTAATGGGGGCAGTTCTGCAGCTGAGACTCTGATCCGCATAAAAGGTGATGCAATGAGGATCAAAAGAATCGGTGAAAGCATG---------.......................................---AGCGCAGGAAAAATCGAAATTGAAGGTTCTGCTGGCATGCACGTAGGCACTGGGATGAAAGGAGGAGAG---.......................................CTCGTCGTTTACGGAGACGCGGATTCC...---TGGGCAGGTATGGAAATGACAGGTGGGCTGCTGCATATTAAAGGCAATGCCGGAGAC---------............---------------------CATGTAGGCTGTGCTTACAGAGGA------AAATGGCACGGCATGAAAGGCGGACGCATCGTTATTGAAGGTTCGGCGCGCCACCAGCTAGGAGGCGGCATG---------------..................GACGGCGGCGAAATTCTAGTTGAAGGCGATGTTAAAAGCTTCTGCGGAATCCGCCAGAACGGCGGGCTCATCTTCGTAAAAGGCAGCGCTCTT..............................CGTGGAGTAGGTGCTGAAATGGCAGGAGGCACCATAGTCATAGGAGGCAAAATCGAGCGT------...---...---...............------TTCTCCCCAGGTTTCGAATTTGTATCCATGGAAAATAGC---------------ATTACATCCGGA...---.........------------------GAGGTTGAGTTAATAGGCGAATTC
TRN 10010101100011010
NAM FMDC_METTH/55-252
ASQ ETPHA---DQLIRIDGDVSRVKYIGSGM---.............-KSGKIIINGDVGLQLGCEMKGGE-.............IEVNGNVSS.-WIGMEMHGGTIKINGNAGD---....-------YVGCAYRG--EWRGMKGGKIIIQGNAGNNIGGGM-----......MAGEIYIGGDAGNFCGIRMNGGEITVRGDAG..........RAPGAEMVSGIIKIHGRISS--.-.-.....--LLPGFKEISTFKEDGSLMILFKgDlseKN--PEGNLYINYN
DSQ GAGACACCCCATGCA---------GATCAGTTAATACGGATCGATGGTGATGTCAGCAGGGTGAAGTATATCGGTTCAGGGATG---------.......................................---AAATCCGGAAAAATCATCATAAACGGCGATGTTGGACTCCAGCTTGGCTGTGAAATGAAAGGCGGTGAA---.......................................ATAGAGGTAAATGGAAATGTTTCTTCA...---TGGATCGGCATGGAAATGCATGGTGGCACCATAAAAATTAATGGAAACGCGGGGGAT---------............---------------------TATGTTGGCTGCGCATATAGGGGA------GAGTGGCGTGGCATGAAAGGAGGTAAAATCATTATACAGGGTAATGCAGGGAACAATATTGGGGGTGGTATG---------------..................ATGGCCGGAGAAATTTATATAGGTGGAGATGCAGGTAATTTCTGCGGCATCCGAATGAATGGGGGTGAAATAACAGTACGCGGGGATGCTGGA..............................AGGGCCCCCGGGGCAGAGATGGTATCAGGTATCATCAAAATTCATGGCCGAATCTCCTCT------...---...---...............------CTCCTCCCGGGATTCAAGGAGATCTCAACATTCAAAGAAGATGGATCCCTTATGATCCTATTCAAAggaGATctatccgaaAAAAAT------CCGGAGGGTAATCTATACATCAATTATAAT
TRN 10010101110011000
NAM O69449_METEX/4-237
ASQ LRLRGDLPERVDLLNITPLALSGLSEAEAGK.............LAIGTSRRGLTLGDVFEISLDGSDS.............LVIEGGSARlDRVGAALSQGSIRVEGDVGQRLG....EGMAAGSLTVTGSAGPYAGTGATGGTITIEGDAGDHAGGAVYAAKAg....lDGATLVIKGAAGDHLGDRMRRGMILAGSAGA..........-FAASRMIAGTIVVSGALGDHPgYgMrrgtlIAGSHGTLLPTFVETGTPDLVFVR.-...--LLAQSLKHLGAA
DSQ CTGAGACTGCGCGGTGATCTGCCGGAGCGGGTCGACCTTCTCAACATCACCCCCCTCGCCCTGAGCGGTCTGTCCGAGGCCGAGGCGGGCAAG.......................................CTCGCCATCGGCACGAGCCGCCGCGGCCTGACCCTCGGCGACGTCTTCGAGATCAGCCTCGACGGCTCCGACAGC.......................................CTCGTGATCGAGGGCGGCTCTGCCCGGctcGACCGGGTGGGTGCGGCGCTCTCGCAAGGCTCGATCCGGGTCGAGGGCGATGTCGGCCAGCGCCTCGGC............GAAGGCATGGCGGCCGGCTCGCTCACGGTGACGGGCTCCGCCGGCCCCTATGCCGGCACGGGCGCCACCGGCGGCACCATCACGATCGAGGGCGATGCCGGTGACCACGCGGGCGGCGCCGTCTACGCTGCCAAGGCCggg............ctcGACGGCGCGACGCTCGTCATCAAGGGCGCGGCCGGCGACCATCTCGGCGACCGGATGCGCCGCGGCATGATCCTGGCAGGCTCCGCGGGCGCC..............................---TTCGCGGCCTCCCGCATGATCGCCGGCACGATCGTCGTCTCCGGCGCGCTCGGCGACCATCCGggcTACggcATGcgccgcggcacgctgATCGCAGGCAGCCACGGCACGCTGCTGCCGACCTTCGTCGAGACCGGCACCCCCGACCTCGTCTTCGTCCGG...---.........------CTGCTGGCCCAAAGCCTCAAGCATCTCGGCGCGGCG
TRN 10010101100011011
NAM Q51579_PLEBO/1304-1499
ASQ KSVEVVNTDRTVGTRISGAIAKQYGNSG-F-.............SGQVTLNFTGAVGQSFGAFNLPCMT.............LNLVGEAND.-YVGKGMHGGEIAIKPSPEA---....----TYDPSQNVIIGNTCLYGATGGRLFANGQAGERFAVRN-----......SLAEAVVEGV-GDHCCEYMTGGVVVVLGRAG..........RNVGAGMTGGLAYFLDEDG---.-.-.....--SFQEKVNPEIVKVQ---RVVA-.-...----PAGEQQLKEL
DSQ AAATCCGTTGAAGTCGTTAACACGGATCGAACGGTTGGGACTCGGATTTCAGGAGCGATCGCGAAACAATATGGTAACTCTGGC---TTC---.......................................AGCGGTCAGGTCACTCTAAACTTTACCGGAGCGGTGGGTCAAAGCTTTGGTGCGTTTAACTTACCTTGTATGACG.......................................TTGAATCTCGTTGGAGAAGCAAACGAT...---TACGTCGGTAAAGGAATGCATGGCGGTGAGATTGCTATCAAACCTTCTCCTGAAGCA---------............------------ACGTATGATCCATCTCAGAATGTGATCATTGGTAATACTTGCCTTTACGGTGCGACGGGCGGCAGACTATTTGCGAATGGTCAAGCTGGGGAACGGTTTGCAGTTCGTAAC---------------..................TCTCTGGCTGAAGCTGTGGTTGAAGGTGTG---GGTGACCACTGCTGTGAATATATGACAGGCGGTGTGGTCGTTGTTCTCGGTCGAGCAGGT..............................CGGAACGTTGGCGCAGGGATGACCGGAGGATTAGCTTACTTCTTAGATGAAGATGGC---------...---...---...............------AGCTTCCAAGAGAAAGTCAATCCTGAGATTGTCAAAGTTCAG---------CGAGTTGTCGCA---...---.........------------CCTGCGGGTGAGCAACAGTTAAAAGAACTG
TRN 10010101100011000
NAM GLTS_SYNY3/1305-1500
ASQ KTYRLVNTDRTVGTRLSGAIAKKYGNNG-F-.............EGNITLNFQGAAGQSFGAFNLDGMT.............LHLQGEAND.-YVGKGMNGGEIVIVPHPQA---....----SFAPEDNVIIGNTCLYGATGGNLYANGRAGERFAVRN-----......SVGKAVIEGA-GDHCCEYMTGGVIVVLGPVG..........RNVGAGMTGGLAYFLDEVG---.-.-.....--DLPEKINPEIITLQ---RITA-.-...----SKGEEQLKSL
DSQ AAAACCTATCGGCTGGTCAATACCGACCGCACTGTGGGCACCCGTCTCTCCGGGGCGATCGCCAAAAAGTATGGCAACAATGGT---TTT---.......................................GAAGGTAACATTACCCTCAACTTCCAAGGCGCCGCTGGTCAGAGTTTTGGTGCCTTTAACCTGGATGGCATGACC.......................................CTACATCTGCAAGGGGAAGCCAACGAC...---TATGTGGGCAAAGGCATGAATGGGGGTGAAATTGTCATCGTGCCCCATCCCCAGGCG---------............------------AGCTTTGCACCGGAAGACAATGTAATTATTGGTAACACCTGTCTCTATGGAGCGACGGGGGGCAACCTTTATGCCAACGGCCGGGCGGGGGAACGCTTTGCAGTGCGTAAC---------------..................TCCGTGGGTAAAGCCGTGATTGAAGGAGCT---GGCGATCACTGTTGTGAATATATGACCGGTGGCGTGATTGTCGTCCTTGGCCCTGTGGGT..............................CGGAACGTTGGTGCTGGCATGACTGGTGGTTTGGCTTACTTCCTCGATGAAGTAGGG---------...---...---...............------GATTTACCAGAAAAAATCAACCCGGAAATCATCACCTTGCAA---------AGGATCACAGCT---...---.........------------TCTAAAGGGGAGGAACAATTGAAATCCTTG
TRN 10010101100011010
NAM GLSF_PORPU/1290-1485
ASQ KHFKIANTNRTVGTRLSGVIAQKYGNEG-F-.............KGLIKLNFYGSAGQSFGAFLASGVN.............LKLMGEAND.-YVGKGMNGGSIIIVPPAGT---....----TYEDNNQVIIGNTCLYGATGGYLFAQGQAGERFAVRN-----......SLAKSVVEGV-GDHACEYMTGGTIVVLGKAG..........RNVGAGMTGGLAYFLDEEN---.-.-.....--KFIERVNSEIVKVQ---RVIT-.-...----KAGEQQLKNL
DSQ AAACATTTCAAAATTGCTAATACAAATAGAACAGTTGGAACAAGACTATCTGGCGTAATTGCACAAAAATATGGAAATGAGGGA---TTT---.......................................AAAGGGCTAATTAAGTTAAATTTTTATGGTTCTGCAGGACAAAGCTTTGGCGCATTTTTAGCTTCAGGGGTTAAC.......................................TTAAAACTAATGGGGGAAGCAAACGAT...---TATGTTGGTAAAGGAATGAATGGAGGTAGTATTATTATAGTACCTCCTGCTGGTACT---------............------------ACATATGAAGATAATAACCAGGTAATTATAGGAAATACCTGCTTATATGGTGCAACAGGCGGCTATTTATTTGCTCAAGGTCAAGCTGGTGAACGTTTTGCTGTAAGGAAT---------------..................TCTTTAGCTAAAAGTGTTGTTGAAGGAGTT---GGTGATCATGCTTGCGAATACATGACTGGGGGTACTATTGTAGTTCTTGGCAAAGCTGGC..............................AGAAATGTTGGAGCTGGAATGACAGGTGGGCTAGCATATTTTCTAGACGAAGAAAAT---------...---...---...............------AAATTTATTGAACGAGTAAACTCTGAGATTGTGAAAGTTCAA---------CGAGTAATTACT---...---.........------------AAAGCTGGGGAACAACAACTTAAAAATCTT
TRN 10010101110011000
NAM GLSF_ANTSP/1290-1485
ASQ QDIEILNTDRCVGARISGLITKMYGRDN-F-.............NGNLQLNFVGSAGQSFGAFISKGIH.............LYLKGEAND.-YVGKGMNGGEIIICPPIEQ---....----KTSSSNQVILGNTCLYGATGGYLFANGQAGERFAVRN-----......SNGYSVVEGV-GDHACEYMTGGLIVVLGTFG..........RNIGAGMTGGIAYFLDEDN---.-.-.....--TLKNKLNTEIVKAQ---RLLT-.-...----KESEEQLKNI
DSQ CAAGATATTGAAATACTTAATACAGATAGATGTGTAGGAGCGCGTATTTCCGGTTTAATTACTAAAATGTATGGTAGAGATAAT---TTT---.......................................AATGGTAACTTGCAATTAAATTTTGTTGGATCTGCTGGACAGAGTTTTGGTGCTTTTATTTCTAAGGGTATTCAT.......................................TTATACCTAAAAGGTGAAGCTAATGAT...---TATGTAGGTAAAGGTATGAATGGAGGAGAAATTATTATTTGTCCTCCTATAGAACAA---------............------------AAAACTAGTTCATCTAATCAAGTAATTCTAGGTAATACTTGTCTTTATGGAGCAACTGGTGGATATTTATTTGCAAATGGACAAGCAGGAGAACGTTTTGCTGTTCGAAAT---------------..................TCAAATGGTTATTCTGTGGTTGAGGGAGTA---GGAGATCATGCTTGTGAATATATGACAGGAGGTTTGATTGTCGTATTAGGTACATTTGGT..............................AGAAATATTGGTGCAGGCATGACTGGTGGTATCGCTTATTTTTTAGATGAAGATAAT---------...---...---...............------ACTTTGAAAAATAAATTGAATACTGAAATTGTTAAAGCTCAA---------AGATTATTAACT---...---.........------------AAAGAATCTGAAGAACAATTAAAAAATATT
TRN 10010101110011000
NAM GLSF_CYACA/1302-1497
ASQ KHIKISNSDRSVGAKLAGRLAKQYKNEG-F-.............RGSLILNFYGTAGQSFGSFNIKGVT.............LRLIGEAND.-YVGKSMSGGEIVIVPPSEV---....----AFDASEQVILGNTCLYGATGGFLFAYGAAGERFAVRN-----......SNAFSVLEGV-GDHACEYMTGGRVVVLGKAG..........RNIAAGMTGGIAYFLDEYS---.-.-.....--NLPEKVNLDIVRIQ---RVVT-.-...----NEARKQLIQL
DSQ AAACATATAAAAATTTCTAATTCAGACAGATCTGTGGGGGCTAAACTAGCAGGGAGACTAGCCAAACAATATAAGAATGAAGGG---TTT---.......................................CGTGGATCTTTAATTCTTAATTTCTATGGAACTGCTGGGCAAAGTTTTGGGTCTTTTAATATTAAGGGGGTTACA.......................................TTAAGGTTAATTGGAGAGGCTAATGAT...---TATGTTGGTAAGAGCATGAGTGGAGGCGAAATAGTAATTGTACCTCCTTCAGAGGTT---------............------------GCATTTGACGCTTCTGAACAAGTTATATTAGGAAACACATGCCTGTATGGTGCTACTGGTGGTTTTCTCTTTGCATATGGCGCAGCTGGGGAACGTTTTGCAGTGAGGAAC---------------..................TCTAATGCTTTTTCAGTATTAGAAGGAGTT---GGAGATCATGCATGTGAATATATGACAGGAGGTAGGGTTGTAGTGCTAGGTAAGGCAGGA..............................AGAAATATTGCTGCTGGAATGACAGGAGGAATCGCATATTTTTTAGATGAGTATAGT---------...---...---...............------AATTTGCCTGAAAAAGTAAATCTAGATATAGTAAGAATTCAA---------CGTGTTGTTACG---...---.........------------AATGAAGCAAGAAAACAATTAATACAACTT
TRN 10010101100011000
NAM GLSF_MAIZE/1361-1556
ASQ KAFQIYNVDRAVCGRVAGVIAKKYGDTG-F-.............AGQLNITFNGSAGQSFGCFLTPGMN.............IRLVGEAND.-YVGKGMAGGELVVVPVDKT---....----GFVPEDATIVGNTCLYGATGGQVFVRGKAGERFAVRN-----......SLCQAVVEGT-GDHCCEYMTGGCVVVLGKAG..........RNVAAGMTGGLAYILDEDD---.-.-.....--TLVPKVNKEIVKMQ---RVNA-.-...----PAGQMQLKGL
DSQ AAGGCATTTCAAATCTATAATGTTGACAGAGCTGTCTGTGGTCGGGTAGCAGGTGTGATTGCCAAGAAGTATGGAGACACAGGT---TTT---.......................................GCTGGCCAGCTCAACATCACGTTCAATGGAAGTGCAGGGCAGTCCTTTGGTTGTTTCCTGACTCCTGGAATGAAC.......................................ATTCGGCTAGTTGGGGAGGCCAATGAT...---TATGTTGGAAAGGGTATGGCTGGTGGAGAACTGGTGGTAGTTCCTGTAGACAAAACA---------............------------GGATTTGTTCCTGAGGATGCTACTATAGTTGGAAACACTTGTCTGTATGGAGCTACAGGTGGTCAGGTATTTGTGAGAGGCAAGGCAGGAGAAAGATTTGCTGTTAGAAAC---------------..................TCTCTATGTCAGGCAGTGGTTGAGGGCACC---GGAGATCATTGCTGTGAGTACATGACTGGTGGCTGCGTAGTCGTACTTGGCAAAGCTGGG..............................AGGAATGTTGCAGCTGGAATGACTGGTGGTCTTGCCTACATTCTAGATGAGGATGAT---------...---...---...............------ACACTTGTCCCAAAGGTCAACAAGGAAATCGTCAAAATGCAG---------AGAGTGAATGCT---...---.........------------CCAGCTGGGCAGATGCAGCTAAAGGGCTTG
TRN 10010101100011011
NAM O67512_AQUAE/1246-1438
ASQ KEYTIRNVDRTIPTKINYFISLFYGDRG-LP.............EDTIKLTFRGTAGQSFGAFNHRGVS.............LTLIGDAND.-YVGKGMYGGRIVIIP--DG---....----VKETDKNVIMGNTCLYGATGGELFAAGVAGERFAVRN-----......SGATAVIEGA-GLHCCEYMTGGVVVVLGKVG..........FNLGAGMTGGHAYVLDD-----.-.-.....--ELDKKLNYAYVYAR---RLVG-.-...----EEEIKELREL
DSQ AAGGAGTACACCATAAGGAACGTGGACAGAACGATACCTACGAAGATAAACTACTTCATCTCCCTCTTCTACGGAGATAGGGGA---CTACCG.......................................GAGGACACTATAAAACTCACCTTCAGGGGAACCGCAGGACAGAGCTTCGGAGCCTTCAACCACAGGGGTGTGAGC.......................................CTTACGCTTATCGGAGACGCAAACGAC...---TACGTAGGAAAAGGAATGTACGGCGGGAGGATTGTGATAATTCCC------GACGGC---------............------------GTAAAAGAAACGGATAAAAACGTTATTATGGGCAATACATGCCTTTACGGAGCCACGGGAGGAGAACTATTCGCTGCAGGTGTTGCGGGTGAGAGGTTCGCGGTAAGAAAT---------------..................AGCGGTGCAACGGCGGTAATAGAGGGTGCG---GGTCTTCACTGCTGTGAATACATGACGGGAGGTGTTGTAGTAGTTCTCGGAAAAGTGGGC..............................TTTAACCTCGGAGCGGGAATGACCGGCGGACACGCCTACGTCCTTGACGAT---------------...---...---...............------GAACTCGATAAAAAGCTCAACTACGCCTATGTTTACGCAAGA---------AGATTGGTGGGA---...---.........------------GAAGAAGAAATTAAGGAGCTCAGAGAGTTA
TRN 10010101110011010
NAM P95456_PSEAE/1234-1433
ASQ YELDICNCDRSIGARVSGEIARLHGNQG-MA.............KAPVVFRFKGTAGQSFGVWNAGGLH.............LYLEGDAND.-YVGKGMTGGKLVITPPKGS---....----PFKTQESAIVGNTCLYGATGGKLFAAGTAGERFAVRN-----......SGSHAVVEGT-GDHCCEYMTGGFVCVLGKTG..........YNFGSGMTGGFAYVLDMDN---.-.-.....--TFVDRVNHELVEIQ---RISGE.-...AM--EAYRSHLRKV
DSQ TACGAGCTGGACATCTGCAACTGCGACCGATCCATCGGCGCGCGGGTATCCGGCGAGATCGCCCGCCTGCACGGCAACCAGGGC---ATGGCC.......................................AAGGCACCGGTGGTGTTCCGTTTCAAGGGCACCGCGGGACAGAGCTTCGGCGTGTGGAACGCCGGTGGCCTGCAC.......................................CTGTACCTGGAAGGCGACGCCAACGAC...---TACGTAGGCAAGGGCATGACCGGCGGCAAGCTGGTGATCACCCCGCCCAAGGGCAGT---------............------------CCGTTCAAGACCCAGGAATCGGCCATCGTCGGCAACACCTGCCTGTACGGCGCCACCGGCGGCAAGCTGTTCGCCGCCGGAACCGCCGGCGAGCGCTTCGCCGTGCGCAAC---------------..................TCCGGTTCCCATGCGGTGGTGGAAGGTACC---GGCGACCACTGCTGCGAATACATGACCGGCGGTTTCGTCTGCGTGCTGGGCAAGACCGGC..............................TACAACTTCGGCTCCGGCATGACCGGGGGCTTCGCCTACGTCCTCGACATGGACAAC---------...---...---...............------ACTTTCGTCGACCGCGTGAACCACGAGCTGGTGGAAATCCAG---------CGGATCAGCGGCGAG...---.........GCGATG------GAGGCCTATCGCAGCCACCTGCGCAAGGTC
TRN 11011111101111111
NAM GLTB_ECOLI/1264-1461
ASQ FWFDIRNTDRSVGASLSGYIAQTHGDQG-LA.............ADPIKAYFNGTAGQSFGVWNAGGVE.............LYLTGDAND.-YVGKGMAGGLIAIRPPVGS---....----AFRSHEASIIGNTCLYGATGGRLYAAGRAGERFGVRN-----......SGAITVVEGI-GDNGCEYMTGGIVCILGKTG..........VNFGAGMTGGFAYVLDESG---.-.-.....--DFRKRVNPELVEVL---SVD--.-...AL--AIHEEHLRGL
DSQ TTCTGGTTCGATATTCGCAACACCGACCGTTCTGTCGGCGCGTCGCTTTCAGGCTATATCGCCCAGACGCACGGCGATCAGGGG---CTGGCA.......................................GCCGATCCTATCAAAGCGTACTTCAACGGCACCGCAGGCCAGAGCTTCGGCGTGTGGAACGCGGGCGGCGTGGAA.......................................CTGTACCTGACCGGTGATGCCAACGAC...---TATGTCGGTAAAGGCATGGCGGGCGGCTTAATCGCCATTCGTCCTCCGGTTGGTTCC---------............------------GCCTTCCGCAGCCATGAAGCAAGCATTATCGGCAACACCTGCCTGTATGGCGCGACCGGTGGTCGTCTGTATGCCGCAGGCCGCGCGGGTGAACGTTTCGGCGTGCGTAAC---------------..................TCCGGTGCTATCACCGTGGTAGAAGGCATT---GGCGACAACGGTTGTGAATATATGACGGGTGGTATCGTCTGCATTCTGGGTAAAACCGGC..............................GTTAACTTCGGTGCGGGCATGACCGGCGGTTTCGCTTACGTTCTCGATGAAAGCGGC---------...---...---...............------GATTTCCGCAAACGCGTTAACCCGGAACTGGTCGAGGTCTTA---------AGCGTTGAC------...---.........GCTCTG------GCGATCCATGAAGAGCATCTGCGTGGTCTT
TRN 11011101101011000
NAM O08339_RHOSH/1262-1459
ASQ LSYAVRNTHRTIGTRASSHIVRKYGMRNNLQ.............PDHLTVKLTGSCGQSLGAFAAKGLK.............IEVAGDAND.-YVAKGLSGGTIVVHPQMES---....----PLVAAENTIIGNTVLYGATDGFLFAAGRAGERFAVRN-----......SGAKVVVEGC-GSNGCEYMTGGVAVILGRIG..........ANFGAGMTGGMAYLYDPSG---.-.-.....--VAEDFMNLETLVTC---AIGH-.-...----PHWEAQLKGL
DSQ CTCTCCTACGCGGTGCGGAACACGCACCGCACCATCGGCACGCGCGCCTCGAGCCACATCGTGCGGAAATACGGGATGCGGAACAACCTGCAG.......................................CCCGACCATCTGACGGTGAAACTGACCGGCTCCTGCGGGCAGTCTCTGGGCGCCTTCGCGGCCAAGGGGCTGAAG.......................................ATCGAGGTCGCGGGCGATGCCAACGAC...---TATGTGGCCAAGGGCCTGTCGGGCGGCACCATCGTGGTCCATCCGCAGATGGAGAGC---------............------------CCGCTTGTGGCGGCCGAGAACACGATCATCGGCAACACCGTGCTTTACGGCGCGACCGACGGGTTCCTCTTCGCTGCCGGCCGCGCGGGCGAGCGGTTCGCGGTGCGCAAC---------------..................TCGGGCGCCAAGGTGGTGGTCGAGGGCTGC---GGCTCGAACGGCTGCGAATATATGACCGGCGGCGTCGCGGTGATCCTCGGGCGGATCGGC..............................GCGAACTTCGGCGCGGGCATGACCGGGGGCATGGCCTATCTCTACGACCCTTCGGGC---------...---...---...............------GTGGCAGAGGATTTCATGAACCTCGAGACGCTCGTGACCTGT---------GCGATCGGCCAT---...---.........------------CCGCACTGGGAGGCGCAGCTGAAGGGCCTG
TRN 11011101101011011
NAM GLTB_AZOBR/1267-1463
ASQ LAYNARNTQRAIGTRLSSMVTRKFGMFG-LQ.............PGHITIRLRGTAGQSLGAFAVQGIK.............LEVMGDAND.-YVGKGLSGGTIVVRPTTSS---....----PLETNKNTIIGNTVLYGATAGKLFAAGQAGERFAVRN-----......SGATVVVEGC-GSNGCEYMTGGTAVILGRVG..........DNFAAGMTGGMAYVYDLDD---.-.-.....--SLPLYINDESVIFQ---RIEV-.-...----GHYESQLKHL
DSQ CTCGCCTACAACGCCCGCAACACGCAGCGCGCCATCGGCACGCGGCTGTCCTCGATGGTGACCCGCAAGTTCGGGATGTTCGGG---CTGCAG.......................................CCCGGCCACATCACCATCCGTCTGCGCGGCACCGCCGGCCAGTCGCTCGGCGCCTTCGCGGTGCAGGGCATCAAG.......................................CTGGAGGTCATGGGCGACGCCAACGAC...---TATGTCGGCAAGGGCCTGTCGGGCGGCACCATCGTCGTCCGCCCGACGACCTCCAGC---------............------------CCGCTGGAGACCAACAAGAACACGATCATCGGCAACACGGTTCTCTATGGTGCTACGGCGGGCAAGCTGTTCGCCGCGGGCCAGGCCGGCGAGCGGTTCGCCGTCCGCAAC---------------..................TCCGGCGCCACCGTGGTGGTCGAAGGCTGC---GGCTCCAACGGCTGCGAATACATGACGGGCGGCACGGCGGTCATCCTCGGCCGCGTCGGC..............................GACAACTTCGCCGCCGGCATGACGGGCGGCATGGCCTATGTCTACGACCTGGACGAC---------...---...---...............------AGCCTGCCGCTGTACATCAACGACGAGAGCGTGATCTTCCAG---------CGCATCGAGGTC---...---.........------------GGCCATTACGAGAGCCAGCTCAAGCACCTG
TRN 11011111101111111
NAM O61143_PLAFA/1844-2068
ASQ IKMPIKNTDRAVGAMLSYHIIQKYGEEG-LP.............IDTINVKFRGTGGLSFGVFLTSGVN.............FELEGDQI-.-FVGKGLSGGIISVHFPKNALF-....----INECQKNVIAGNSVLYGATKGRAFFAGRAGERFAVRN-----......SGAIAVVEGV-GSHGCEYMTKGIVVVLGEIG..........CNFAAGMSGGIAYVLDINEKNVnHqMvdlkvCKTMDEKMTLEKLLHEHYERTNSYtAkmlLQNFDENLHSFTKI
DSQ ATTAAAATGCCTATTAAAAATACAGATAGAGCGGTTGGAGCTATGTTAAGTTATCATATAATACAAAAATATGGAGAAGAAGGA---TTACCA.......................................ATTGATACGATAAATGTGAAATTTCGAGGTACAGGTGGATTATCATTTGGTGTATTTTTAACGAGTGGAGTAAAT.......................................TTTGAATTAGAAGGAGATCAAATA---...---TTTGTAGGTAAAGGTTTATCAGGTGGTATCATATCAGTACATTTTCCAAAGAACGCTTTATTT---............------------ATAAACGAATGTCAAAAAAATGTTATAGCTGGAAATTCTGTTTTATATGGAGCTACAAAAGGAAGAGCATTTTTTGCTGGAAGAGCAGGTGAAAGATTTGCTGTTCGAAAT---------------..................TCAGGAGCAATTGCTGTTGTAGAAGGTGTT---GGTAGTCATGGTTGTGAATATATGACAAAAGGTATAGTAGTAGTGTTAGGTGAAATTGGT..............................TGTAATTTTGCTGCTGGTATGAGTGGAGGTATAGCATATGTATTAGATATAAATGAGAAAAATGTAaatCATcaaATGgttgatttgaaagttTGTAAAACTATGGATGAAAAAATGACTTTAGAAAAATTATTACATGAACATTATGAAAGAACTAATTCATATacaGCCaaaatgttaTTACAAAATTTTGATGAAAATTTACATAGTTTTACTAAAATT
TRN 10010101110011000
NAM GLTB_SYNY3/1282-1477
ASQ ATLPITNINRVVGTIVGNEITKRH-WEG-LP.............EDTVHLHFQGSAGQSFGAFIPKGMT.............LELEGDAND.-YLGKGLSGGKIIVYPPKGS---....----SFIASENIIAGNVCLYGATAGEVYISGMVGERFCVRN-----......SGVNTVVEAV-GDHGCEYMTGGKVVVLGQTG..........RNFAAGMSGGVAYIFDETG---.-.-.....--DFATRCNSAMVGLE---KLE--.-...-D--PEEIKDLKEL
DSQ GCCACTTTACCCATTACCAATATCAACCGGGTGGTGGGCACCATTGTCGGCAACGAAATCACCAAACGCCAT---TGGGAAGGT---TTACCG.......................................GAAGATACTGTCCATCTCCATTTCCAAGGCAGTGCGGGGCAAAGTTTTGGGGCCTTTATTCCCAAGGGCATGACC.......................................CTGGAACTGGAAGGGGATGCCAACGAT...---TACCTGGGTAAAGGATTGAGCGGCGGCAAAATTATTGTCTATCCCCCCAAAGGCTCT---------............------------AGTTTTATCGCTTCGGAAAACATCATTGCCGGTAATGTTTGTCTCTATGGCGCCACTGCTGGGGAAGTTTATATTTCCGGCATGGTGGGGGAACGGTTCTGTGTCCGCAAT---------------..................TCCGGCGTCAATACGGTGGTGGAAGCGGTG---GGCGATCATGGTTGCGAATATATGACCGGCGGTAAAGTCGTGGTTCTTGGTCAAACAGGA..............................CGAAACTTTGCGGCGGGCATGAGTGGTGGTGTGGCCTACATCTTCGATGAAACTGGG---------...---...---...............------GATTTTGCCACCCGTTGCAATTCCGCCATGGTGGGTTTAGAA---------AAACTAGAA------...---.........---GAT------CCCGAAGAAATTAAGGATCTCAAAGAGTTA
TRN 11011101101011010
NAM GLSN_MEDSA/1380-1576
ASQ IETPICNTNRAVGTMLSHEVTKRYNLAG-LP.............ADTIHIQFTGSAGQSFGAFLCPGIT.............LELEGDSND.-YIGKGLSGGKVVVYPPKGS---....----NFDPKDNILIGNVALYGATRGEAYFNGMAAERFCVRN-----......SGALAVVEGV-GDHGCEYMTGGTVVVLGKTG..........RNFAAGMSGGIAYVLDVDG---.-.-.....--TFQSRCNLELVDLD---KVE--.-...-E--EEDIITLRML
DSQ ATTGAAACACCGATCTGCAATACCAACCGTGCTGTGGGAACTATGCTTAGCCACGAGGTTACTAAGAGGTACAATTTAGCTGGT---CTTCCA.......................................GCCGATACCATCCATATCCAATTTACTGGTAGTGCAGGCCAAAGCTTTGGTGCATTCCTTTGTCCTGGAATCACA.......................................TTGGAACTTGAAGGTGATAGCAATGAC...---TACATTGGTAAAGGATTATCAGGTGGAAAAGTTGTAGTATATCCTCCAAAAGGAAGC---------............------------AATTTTGACCCCAAAGACAACATCTTAATTGGCAATGTGGCACTGTATGGGGCAACACGTGGTGAGGCATATTTCAATGGGATGGCAGCAGAAAGATTTTGTGTGCGTAAT---------------..................TCTGGGGCTCTGGCTGTAGTTGAAGGTGTT---GGTGATCATGGATGTGAGTACATGACTGGTGGGACCGTTGTTGTTCTTGGGAAAACTGGT..............................AGAAATTTTGCTGCAGGTATGAGTGGTGGAATCGCTTATGTTCTTGACGTGGATGGA---------...---...---...............------ACATTCCAGTCTCGGTGCAACCTGGAGCTTGTAGATCTGGAT---------AAGGTTGAA------...---.........---GAG------GAAGAGGACATTATTACTCTTAGGATGTTG
TRN 10010101100011000
NAM GLTA_BACSU/1242-1439
ASQ ISIEINNTNRVAGTITGSEISKRYGEEG-LP.............EDTIKLHFTGSAGQSFGAFVPKGMT.............LYLDGDSND.-YVGKGLSGGKIIVKSSEGF---....----NSASDDNVIIGNVAFYGATSGEAYINGRAGERFAVRN-----......SGVNVVVEGI-GDHGCEYMTGGSVVVLGDVG..........KNFAAGMSGGIAYVLTEDVK--.-.-.....--RFKRKCNLEMILFE---SLE--.-...-D--EKEIQQIKAM
DSQ ATTTCGATTGAAATCAATAATACAAATCGTGTAGCCGGAACGATAACCGGCAGTGAAATCTCAAAGCGTTACGGAGAAGAAGGT---CTTCCT.......................................GAAGATACAATCAAGCTGCACTTTACCGGATCAGCCGGCCAAAGCTTTGGAGCTTTCGTTCCTAAAGGGATGACG.......................................CTTTATTTGGACGGAGACTCAAATGAT...---TACGTCGGAAAAGGGCTTTCTGGCGGAAAAATCATCGTCAAGTCATCAGAAGGATTC---------............------------AACTCTGCTTCGGATGACAATGTCATTATCGGCAACGTGGCTTTTTACGGTGCGACAAGCGGAGAAGCATATATTAACGGGCGTGCTGGTGAACGCTTTGCCGTTCGAAAC---------------..................AGCGGTGTGAACGTAGTTGTAGAAGGCATC---GGCGACCACGGCTGTGAATACATGACTGGCGGCAGCGTTGTCGTTCTCGGTGATGTAGGC..............................AAAAACTTTGCGGCAGGTATGTCCGGCGGAATCGCTTATGTACTGACCGAAGATGTCAAA------...---...---...............------CGGTTTAAACGCAAATGCAACCTTGAGATGATTTTATTTGAA---------TCATTAGAG------...---.........---GAT------GAGAAAGAAATCCAGCAAATCAAAGCAATG
TRN 10010101100011000
NAM P96218_MYCTU/1268-1465
ASQ FSTTIGNVNRTVGTMLGHELTKAYGGQG-LP.............DGTIDITFDGSAGNSFGAFVPKGIT.............LRVYGDAND.-YVGKGLSGGRIVVRPSDDAPQ-....----DYVAEDNIIGGNVILFGATSGEVYLRGVVGERFAVRN-----......SGAHAVVEGV-GDHGCEYMTGGRVVILGRTG..........RNFAAGMSGGVAYVYDPDG---.-.-.....--ELPANLNSEMVELE---TLD--.-...----EDDADWLHGT
DSQ TTCTCCACCACCATAGGCAATGTCAACCGCACGGTGGGCACCATGCTCGGCCACGAGCTGACGAAGGCCTATGGCGGCCAAGGC---TTGCCG.......................................GACGGAACCATCGATATCACGTTCGACGGATCCGCGGGAAACAGCTTCGGAGCCTTCGTGCCCAAGGGAATTACC.......................................TTGCGGGTGTATGGCGACGCCAATGAC...---TACGTCGGCAAAGGGCTATCCGGTGGCCGGATTGTGGTGCGGCCGTCGGATGACGCGCCGCAG---............------------GATTATGTCGCCGAGGACAACATCATCGGGGGCAATGTGATTCTGTTCGGCGCAACCAGTGGCGAGGTTTACCTGCGCGGTGTGGTAGGCGAACGGTTCGCGGTGCGCAAT---------------..................TCCGGGGCCCACGCCGTGGTAGAGGGTGTC---GGCGATCACGGCTGCGAGTACATGACCGGCGGCAGGGTTGTCATTCTGGGCCGCACCGGC..............................CGTAACTTTGCGGCGGGTATGTCCGGCGGTGTGGCCTATGTTTACGATCCCGACGGT---------...---...---...............------GAACTGCCGGCCAACCTCAACTCGGAGATGGTCGAACTCGAG---------ACCCTCGAC------...---.........------------GAGGATGACGCGGACTGGCTGCACGGCACC
TRN 10010101100011011
NAM GLT1_YEAST/1315-1514
ASQ IDASIINTDRALGSTLSYRVSKKFGEDG-LP.............KDTVVVNIEGSAGQSFGAFLASGIT.............FILNGDAND.-YVGKGLSGGIIVIKPPKDS---....----KFKSDENVIVGNTCFYGATSGTAFISGSAGERFGVRN-----......SGATIVVERIKGNNAFEYMTGGRAIVLSQME.........sLNAFSGATGGIAYCLTSDYD--.-.-.....--DFVGKINKDTVELE---SLC--.-...-D--PVEIAFVKNL
DSQ ATTGACGCCTCTATAATCAATACTGATCGTGCACTCGGTTCTACTTTATCTTACAGAGTCTCGAAGAAATTTGGTGAAGATGGT---TTGCCA.......................................AAGGACACCGTTGTCGTTAACATAGAAGGTTCAGCGGGTCAATCTTTTGGTGCTTTCCTAGCTTCTGGTATCACT.......................................TTTATCTTGAATGGTGATGCTAATGAT...---TATGTTGGTAAAGGTTTATCCGGTGGTATTATTGTCATTAAACCACCAAAGGATTCT---------............------------AAATTCAAGAGTGATGAAAATGTAATTGTTGGTAACACTTGTTTCTATGGTGCTACTTCTGGTACTGCATTCATTTCAGGTAGTGCCGGTGAGCGTTTCGGTGTCAGAAAC---------------..................TCTGGTGCCACCATCGTTGTTGAGAGAATTAAGGGTAACAATGCCTTTGAGTATATGACTGGTGGTCGTGCCATTGTCTTATCACAAATGGAA...........................tccCTAAACGCCTTCTCTGGTGCTACTGGTGGTATTGCATACTGTTTAACTTCCGATTACGAC------...---...---...............------GATTTTGTTGGAAAGATTAACAAAGATACTGTTGAGTTAGAA---------TCATTATGT------...---.........---GAC------CCGGTCGAGATTGCGTTTGTTAAGAATTTG
TRN 10010101110011000
NAM Y238_METTH/19-279
ASQ PDGPVDCIADFTYNFYWQHRGEKLDPDERIPgtshtfrevvehlKDGGEVIVRGDAGHRLASSMGADLAyfgggggvmdagvVTVEGDVDT.-RMGISMVSGTIYVKGAVRDPIGniieVRSDRRGYKKFMSVTDILMNGLRAEPVNVTLEPGRMVIDDGHVRDTlgarldADVEIIHHGNVDLSTGILMRRGTVRVMGDAG..........KNTGALLSGGTVIIQGDCDDFS.-.-.....--GIDMRDGYLIVDGDAGKFLGAQrR..gGVILARRGKPVPPT
DSQ CCCGACGGTCCGGTTGACTGCATAGCTGATTTTACCTACAACTTCTACTGGCAGCACCGTGGTGAAAAGCTGGACCCTGATGAGAGGATTCCAggaaccagccacaccttccgggaggttgttgaacacctcAAGGATGGAGGAGAGGTCATTGTGAGGGGTGACGCCGGACACAGGCTGGCCTCCAGCATGGGCGCCGACCTCGCCtacttcgggggcggcggaggtgtgatggatgcaggggttGTTACCGTGGAGGGGGACGTTGACACC...---AGGATGGGCATAAGCATGGTCTCAGGCACCATATACGTGAAGGGTGCAGTCAGGGACCCCATAGGAaacatcattgagGTCAGATCCGACAGGAGGGGCTACAAAAAGTTCATGTCAGTCACGGACATCCTCATGAATGGTCTCAGAGCTGAACCCGTGAATGTGACCCTTGAACCTGGACGCATGGTCATAGATGACGGTCATGTGCGGGACACCctgggggcccggctggatGCTGATGTGGAGATAATCCACCACGGTAACGTTGATCTCTCAACCGGGATACTCATGAGGCGCGGAACCGTCCGTGTTATGGGTGATGCAGGT..............................AAGAATACCGGGGCGCTCCTGAGTGGAGGTACCGTCATCATCCAGGGGGACTGTGACGATTTCTCG...---...---...............------GGTATAGACATGAGGGATGGTTATCTCATAGTGGACGGCGATGCCGGAAAGTTCCTGGGGGCCCAGaggCGT......ggtGGTGTCATCCTTGCAAGGAGGGGTAAACCAGTACCACCTACC
TRN 10010101100011001
//