EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF01431 - Peptidase_M13)
FAM PF01431
PID Peptidase_M13
DES Peptidase family M13
IPR IPR000718
ANO 25
ALN 254
AID 0.283204
APH (P91519_CAEEL/177-357:0.00615,(Q09539_CAEEL/293-472:0.12438,(((Q09393_CAEEL/277-452:0.52374,((KELL_HUMAN/540-731:0.82384,(((O45569_CAEEL/1369-1582:0.50932,((O76751_HAECO/615-832:0.24028,Q22763_CAEEL/573-792:0.29813):0.14667,(O45131_HAECO/600-817:0.00000,Q25051_HAECO/570-787:0.00000):0.23432):0.31482):0.24837,(((PEPO_LACLC/433-623:0.02686,PEPO_LACLA/433-623:0.00000):0.47249,PEPO_LACHE/455-644:0.39468):0.25280,((O06075_MYCLE/460-663:0.01697,O53649_MYCTU/452-659:0.12195):0.42231,O50642_PORGI/485-686:0.32804):0.14269):0.37767):0.08754,(O16795_CAEEL/523-725:0.25932,O16607_CAEEL/452-651:0.35339):0.77116):0.17007):0.38847,(Q23427_CAEEL/308-496:0.88067,O45311_CAEEL/237-425:0.79480):0.20992):0.80670):0.76797,((O45151_CAEEL/315-494:0.01713,P91515_CAEEL/273-452:0.02228):0.06611,(P91466_CAEEL/215-418:0.06655,P91467_CAEEL/240-419:0.08827):0.04558):0.08277):0.11298,O44472_CAEEL/258-435:0.14336):0.24357):0.31615,O45157_CAEEL/339-519:0.01577);
ATP (P91519_CAEEL/177-357,(Q09539_CAEEL/293-472,(((Q09393_CAEEL/277-452,((KELL_HUMAN/540-731,(((O45569_CAEEL/1369-1582,((O76751_HAECO/615-832,Q22763_CAEEL/573-792),(O45131_HAECO/600-817,Q25051_HAECO/570-787))),(((PEPO_LACLC/433-623,PEPO_LACLA/433-623),PEPO_LACHE/455-644),((O06075_MYCLE/460-663,O53649_MYCTU/452-659),O50642_PORGI/485-686))),(O16795_CAEEL/523-725,O16607_CAEEL/452-651))),(Q23427_CAEEL/308-496,O45311_CAEEL/237-425))),((O45151_CAEEL/315-494,P91515_CAEEL/273-452),(P91466_CAEEL/215-418,P91467_CAEEL/240-419))),O44472_CAEEL/258-435)),O45157_CAEEL/339-519);
ATL 12.737
DNO 25
DLN 762
DID 0.41746
DPH ((KELL_HUMAN/540-731:0.71487,((O45569_CAEEL/1369-1582:0.38804,((Q22763_CAEEL/573-792:0.25417,O76751_HAECO/615-832:0.26046):0.04681,(Q25051_HAECO/570-787:0.00000,O45131_HAECO/600-817:0.00000):0.26020):0.17686):0.17970,((O16607_CAEEL/452-651:0.28988,O16795_CAEEL/523-725:0.22824):0.37699,((O45311_CAEEL/237-425:0.49330,Q23427_CAEEL/308-496:0.55714):0.13070,(Q09393_CAEEL/277-452:0.40395,((((P91467_CAEEL/240-419:0.05937,P91466_CAEEL/215-418:0.03996):0.01306,(P91515_CAEEL/273-452:0.01890,O45151_CAEEL/315-494:0.01521):0.04046):0.18799,O44472_CAEEL/258-435:0.14152):0.09032,(Q09539_CAEEL/293-472:0.18739,(P91519_CAEEL/177-357:0.01248,O45157_CAEEL/339-519:0.00817):0.26869):0.06379):0.54556):0.43113):0.22074):0.13258):0.06432):0.12588,((O53649_MYCTU/452-659:0.10986,O06075_MYCLE/460-663:0.10208):0.29352,O50642_PORGI/485-686:0.26893):0.14202,(PEPO_LACHE/455-644:0.31351,(PEPO_LACLA/433-623:0.00000,PEPO_LACLC/433-623:0.02391):0.32144):0.17432);
DTP ((KELL_HUMAN/540-731,((O45569_CAEEL/1369-1582,((Q22763_CAEEL/573-792,O76751_HAECO/615-832),(Q25051_HAECO/570-787,O45131_HAECO/600-817))),((O16607_CAEEL/452-651,O16795_CAEEL/523-725),((O45311_CAEEL/237-425,Q23427_CAEEL/308-496),(Q09393_CAEEL/277-452,((((P91467_CAEEL/240-419,P91466_CAEEL/215-418),(P91515_CAEEL/273-452,O45151_CAEEL/315-494)),O44472_CAEEL/258-435),(Q09539_CAEEL/293-472,(P91519_CAEEL/177-357,O45157_CAEEL/339-519)))))))),((O53649_MYCTU/452-659,O06075_MYCLE/460-663),O50642_PORGI/485-686),(PEPO_LACHE/455-644,(PEPO_LACLA/433-623,PEPO_LACLC/433-623)));
DTL 9.1517
RID 0.283204
RPH (P91519_CAEEL/177-357:0.00615,(Q09539_CAEEL/293-472:0.12438,(((Q09393_CAEEL/277-452:0.52374,((KELL_HUMAN/540-731:0.82384,(((O45569_CAEEL/1369-1582:0.50932,((O76751_HAECO/615-832:0.24028,Q22763_CAEEL/573-792:0.29813):0.14667,(O45131_HAECO/600-817:0.00000,Q25051_HAECO/570-787:0.00000):0.23432):0.31482):0.24837,(((PEPO_LACLC/433-623:0.02686,PEPO_LACLA/433-623:0.00000):0.47249,PEPO_LACHE/455-644:0.39468):0.25280,((O06075_MYCLE/460-663:0.01697,O53649_MYCTU/452-659:0.12195):0.42231,O50642_PORGI/485-686:0.32804):0.14269):0.37767):0.08754,(O16795_CAEEL/523-725:0.25932,O16607_CAEEL/452-651:0.35339):0.77116):0.17007):0.38847,(Q23427_CAEEL/308-496:0.88067,O45311_CAEEL/237-425:0.79480):0.20992):0.80670):0.76797,((O45151_CAEEL/315-494:0.01713,P91515_CAEEL/273-452:0.02228):0.06611,(P91466_CAEEL/215-418:0.06655,P91467_CAEEL/240-419:0.08827):0.04558):0.08277):0.11298,O44472_CAEEL/258-435:0.14336):0.24357):0.31615,O45157_CAEEL/339-519:0.01577);
RTP (P91519_CAEEL/177-357,(Q09539_CAEEL/293-472,(((Q09393_CAEEL/277-452,((KELL_HUMAN/540-731,(((O45569_CAEEL/1369-1582,((O76751_HAECO/615-832,Q22763_CAEEL/573-792),(O45131_HAECO/600-817,Q25051_HAECO/570-787))),(((PEPO_LACLC/433-623,PEPO_LACLA/433-623),PEPO_LACHE/455-644),((O06075_MYCLE/460-663,O53649_MYCTU/452-659),O50642_PORGI/485-686))),(O16795_CAEEL/523-725,O16607_CAEEL/452-651))),(Q23427_CAEEL/308-496,O45311_CAEEL/237-425))),((O45151_CAEEL/315-494,P91515_CAEEL/273-452),(P91466_CAEEL/215-418,P91467_CAEEL/240-419))),O44472_CAEEL/258-435)),O45157_CAEEL/339-519);
RTL 12.737
LNK KELL_HUMAN/540-731:P23276:M64934
LNK O06075_MYCLE/460-663:O06075:Z95398
LNK O16607_CAEEL/452-651:O16607:AF016665
LNK O16795_CAEEL/523-725:O16795:AF016688
LNK O44472_CAEEL/258-435:O44472:AF038610
LNK O45131_HAECO/600-817:O45131:AF047416
LNK O45151_CAEEL/315-494:O45151:AF047655
LNK O45157_CAEEL/339-519:O45157:AF047655
LNK O45311_CAEEL/237-425:O45311:U42830
LNK O45569_CAEEL/1369-1582:O45569:Z83229
LNK O50642_PORGI/485-686:O50642:AB010440
LNK O53649_MYCTU/452-659:O53649:BX842572
LNK O76751_HAECO/615-832:O76751:AF080172
LNK P91466_CAEEL/215-418:P91466:U80029
LNK P91467_CAEEL/240-419:P91467:U80029
LNK P91515_CAEEL/273-452:P91515:U80027
LNK P91519_CAEEL/177-357:P91519:U80027
LNK PEPO_LACHE/455-644:O52071:AF019410
LNK PEPO_LACLA/433-623:Q07744:AE006410
LNK PEPO_LACLC/433-623:Q09145:L04938
LNK Q09393_CAEEL/277-452:Q09393:Z48230
LNK Q09539_CAEEL/293-472:Q09539:Z48230
LNK Q22763_CAEEL/573-792:Q22763:U41546
LNK Q23427_CAEEL/308-496:Q23427:U29244
LNK Q25051_HAECO/570-787:Q25051:Z75054
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.......................xxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....................................................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM O45157_CAEEL/339-519
ASQ ASPENDAFQYNGGNHLLTVITRNDLTQQEKTM.......................-ADTYFITTHEIMH..LIYPVANSYINES-----..--------VWTGALECTLRDVKMLGETD-.-AVKPVD.GWYK-----..-PEIGYEDLINVMAMRVLMKMAAEKSVNE--..-----QQLKE------ALETVIGGLCKH.TGRKNELIP----DHHPLEISRNAAVRQYPLFNSLYGCKAGDRMFAKPNEYC
DSQ GCGAGTCCGGAGAATGACGCATTTCAGTATAATGGTGGAAATCACCTTCTCACCGTAATTACTAGGAATGATCTTACTCAACAAGAAAAGACGATG.....................................................................---GCCGATACCTACTTCATTACCACACACGAAATTATGCAT......TTAATTTATCCAGTTGCCAATAGTTATATAAACGAAAGT---------------......------------------------GTATGGACCGGTGCTCTCGAATGTACCCTTCGTGATGTTAAAATGTTAGGAGAGACTGAT---...---GCAGTGAAACCCGTGGAT...GGATGGTATAAG---------------......---CCAGAAATTGGCTATGAAGATCTGATCAATGTAATGGCGATGAGAGTTCTTATGAAAATGGCAGCGGAGAAGTCGGTCAATGAG------......---------------CAGCAGCTGAAAGAA------------------GCCCTGGAAACTGTAATCGGAGGTCTTTGCAAGCAT...ACTGGTAGGAAAAACGAGTTGATCCCC------------GACCATCATCCGTTGGAAATTTCTCGAAATGCGGCAGTACGTCAATATCCGTTATTCAACTCATTGTATGGATGTAAGGCTGGAGATCGAATGTTTGCAAAACCAAATGAGTATTGC
TRN 10010101100011000
NAM P91519_CAEEL/177-357
ASQ ASPENDAFQYNGGNHLLTVITRNDLTQQEKTM.......................-ADTYFITTHEIMH..LIYPVANSYINES-----..--------VWSGALECTLRDVKMLGETD-.-AVKPVD.GWYN-----..-ADIGYEDLINVMAMRVLMKMAAEKSVNE--..-----QQLKE------ALETVIGGLCKH.TGRKNELIP----DHHPLEISRNAAVRQYPLFNSLYGCKAGDRMFAKPNEYC
DSQ GCGAGTCCGGAGAATGACGCATTTCAGTATAATGGTGGAAATCACCTTCTCACAGTAATTACTAGGAATGATCTTACTCAACAAGAAAAGACGATG.....................................................................---GCCGATACATACTTCATTACCACACACGAAATTATGCAT......TTAATTTATCCAGTTGCCAATAGTTATATAAACGAAAGT---------------......------------------------GTATGGTCCGGTGCTCTCGAATGTACCCTTCGTGATGTTAAAATGTTAGGAGAGACTGAT---...---GCAGTGAAACCCGTGGAT...GGATGGTATAAT---------------......---GCAGATATTGGCTACGAAGATCTGATCAATGTAATGGCGATGAGAGTTCTTATGAAAATGGCAGCGGAGAAGTCAGTCAATGAG------......---------------CAGCAGCTGAAAGAA------------------GCCCTGGAAACTGTAATCGGAGGTCTTTGCAAGCAC...ACTGGTAGGAAAAACGAGTTGATCCCC------------GACCATCATCCGTTGGAAATTTCTCGAAATGCGGCAGTACGTCAATATCCGTTATTCAACTCATTGTATGGATGTAAGGCGGGAGATCGTATGTTTGCAAAACCAAATGAGTATTGC
TRN 10010101100011000
NAM Q09539_CAEEL/293-472
ASQ ANPANDGFQYLNNNH-ITVITRNDLNQPEKAI.......................-ADTIFVTTHEIMH..RVYPYGNFLMNSN-----..--------VTTAALQCARREVQMLGDTD-.-AVKPIS.GWFN-----..-KDVAHEDVVNIMAMRMIMKMATIKSTNE--..-----KQLKE------ALETIVGGLCKQ.SERKNELIP----HHNPLETSLNCAVRQYPLFKTLYGCRIGDRMFAKHEEFC
DSQ GCCAATCCAGCAAATGATGGTTTTCAATATTTGAATAACAATCAT---ATCACTGTGATAACCAGAAATGATCTCAACCAGCCAGAAAAAGCAATC.....................................................................---GCTGACACAATATTTGTCACAACACATGAAATCATGCAT......AGGGTGTATCCCTACGGAAACTTTTTGATGAACTCAAAT---------------......------------------------GTGACAACAGCTGCACTGCAATGTGCACGACGAGAGGTGCAGATGTTGGGAGACACCGAT---...---GCAGTGAAACCGATAAGT...GGATGGTTCAAC---------------......---AAAGATGTTGCCCATGAAGATGTCGTGAACATAATGGCGATGAGGATGATTATGAAAATGGCGACAATCAAGTCTACAAATGAA------......---------------AAACAGCTAAAAGAA------------------GCACTCGAAACAATTGTGGGGGGACTTTGTAAACAA...TCAGAAAGGAAAAACGAACTTATTCCT------------CATCATAATCCATTGGAAACATCCCTCAATTGTGCTGTTCGACAATATCCTCTTTTCAAAACGCTGTATGGCTGTCGCATAGGGGACAGAATGTTTGCAAAACATGAAGAATTTTGC
TRN 10010101100011001
NAM O44472_CAEEL/258-435
ASQ LNLESDAAQYISLIH-VTVVTRSDLQQPVKAI.......................-ADKLFVLAHELMH..WVYPQGTWLMDSI-----..--------VTRTAEKCARDEVKMMGDTD-.-AVKPVD.GWFS-----..-EEVTHEDLANIMAMRMVMKMAARKSANE--..-----KQLS--------LETIMSSLCVQ.GKPKNTVCR----NHHPFELSLNTAVRQYPLFSSLYGCRAGDRMFAKREEFC
DSQ TTGAATCTTGAAAGTGACGCAGCTCAGTACATTAGTTTGATTCAT---GTTACAGTAGTCACGAGAAGTGATCTTCAGCAGCCAGTTAAAGCGATA.....................................................................---GCCGATAAACTTTTCGTACTTGCTCATGAGCTTATGCAT......TGGGTATACCCACAAGGAACATGGCTGATGGATTCAATT---------------......------------------------GTTACTAGAACAGCTGAAAAATGTGCACGAGACGAGGTGAAGATGATGGGGGACACTGAT---...---GCAGTGAAGCCAGTTGAT...GGATGGTTTAGC---------------......---GAAGAAGTTACTCATGAAGATCTGGCGAATATAATGGCTATGAGGATGGTTATGAAGATGGCGGCCAGGAAATCTGCAAATGAA------......---------------AAGCAGCTCTCC------------------------CTGGAAACAATCATGAGTAGTTTGTGCGTCCAA...GGCAAACCGAAAAACACCGTATGCCGC------------AATCATCATCCCTTTGAGCTTTCTCTCAACACCGCTGTTCGTCAATATCCACTATTCAGCTCACTTTACGGATGTCGTGCCGGTGATCGGATGTTTGCTAAGCGGGAAGAGTTCTGT
TRN 10010101100011001
NAM O45151_CAEEL/315-494
ASQ SNMANEAFNQNSNIY-IGIVTRNDLQQPISTI.......................-ADTFSVLAHELMH..FVYPFGIRLLPSN-----..--------VTKAANKCTQDEVKMMGDSD-.-AVKPID.GWFS-----..-ENITHEDLPNLLGLRMVMKMVARKSANE--..-----EQLKN------ALETILSGLCIQ.GKPKNSILP----HHHPFEISINTAVRQYPLFSSLYGCRLGDRMFAEPEKFC
DSQ TCGAATATGGCAAATGAGGCGTTTAATCAAAACTCAAATATATAT---ATTGGAATTGTCACCCGAAATGATTTACAACAACCCATTTCAACGATA.....................................................................---GCCGACACGTTTTCCGTGCTTGCTCATGAGCTCATGCAC......TTTGTCTATCCATTCGGAATACGGTTACTGCCTTCTAAT---------------......------------------------GTTACAAAAGCAGCAAACAAGTGTACACAAGATGAAGTCAAGATGATGGGTGACTCTGAT---...---GCCGTGAAGCCAATAGAT...GGATGGTTCAGT---------------......---GAAAACATCACTCACGAAGATCTTCCAAATTTATTGGGATTAAGGATGGTTATGAAGATGGTCGCAAGGAAATCGGCGAATGAA------......---------------GAGCAGTTGAAAAAT------------------GCGCTTGAAACAATTTTGAGCGGATTATGCATCCAA...GGCAAACCAAAAAACTCAATTCTACCA------------CATCATCATCCCTTTGAAATATCCATCAACACAGCCGTTCGCCAATATCCATTGTTCAGTTCACTCTATGGATGTCGCCTTGGTGATCGAATGTTTGCTGAACCGGAAAAGTTTTGC
TRN 10010101100011000
NAM P91515_CAEEL/273-452
ASQ SNMANEAFNQNSNIY-CGIVTRSDLQEPILTI.......................-ADTIFVLAHELMH..FVYPFGIRLLPSN-----..--------VTKAANKCTQDEVKMMGDSD-.-AVKPID.GWFS-----..-ENITHEDLPNLLGLRMVMKMVARKSANE--..-----EQLKN------ALETILSGLCIQ.GKPKNSILP----NHHPFEISINTAVRQYPLFSSLYGCRLGDRMFAEPEKFC
DSQ TCGAATATGGCAAACGAGGCGTTTAATCAAAATTCAAATATTTAT---TGTGGAATTGTCACTCGAAGTGATTTACAAGAACCCATTTTAACGATA.....................................................................---GCCGACACCATTTTTGTACTCGCCCATGAGCTCATGCAC......TTTGTCTATCCATTCGGAATACGGTTACTGCCTTCTAAT---------------......------------------------GTTACAAAAGCAGCAAACAAGTGTACACAAGATGAAGTCAAGATGATGGGTGACTCTGAT---...---GCCGTGAAGCCAATAGAT...GGATGGTTCAGT---------------......---GAAAACATCACTCACGAAGATCTTCCAAATTTATTGGGATTAAGGATGGTTATGAAGATGGTCGCAAGGAAATCGGCGAATGAA------......---------------GAGCAGCTGAAAAAT------------------GCGCTTGAAACAATTTTGAGCGGATTATGCATCCAA...GGCAAACCAAAAAACTCAATTCTACCA------------AATCATCATCCCTTTGAAATATCCATCAACACAGCCGTTCGCCAATATCCATTGTTCAGTTCACTCTATGGATGTCGCCTTGGTGATCGAATGTTTGCTGAACCGGAAAAGTTTTGC
TRN 10010101100011000
NAM P91466_CAEEL/215-418
ASQ SNTENEAFKHNSAIY-SGIVPRNDLQQPMLAVreystlilmfmsvmgvnpfcwltIADTFSVLAHELMH..FVYPSGTELLTPN-----..--------VTKAANKCTQDEVKMMGDSD-.-AVKPID.GWFS-----..-KKVTHEDLANIMGLRMVMKMAAKKSVNE--..-----EQLKN------ALETILGGLCIQ.GKPKNSILP----HHHPFEISINTAVRQYPLFSSLYGCRPGDRMFAEAEKFC
DSQ TCGAATACGGAAAATGAAGCGTTTAAGCACAACTCAGCTATTTAC---AGTGGAATTGTCCCTCGAAATGATTTACAACAACCCATGTTAGCGGTAagggaatattcaacattaattttgatgtttatgtcagtcatgggtgttaatcctttttgttggctaacgATAGCCGACACCTTTTCCGTGCTTGCCCATGAGCTCATGCAC......TTTGTCTATCCAAGCGGAACAGAGTTACTGACTCCTAAT---------------......------------------------GTTACAAAAGCAGCAAACAAGTGTACACAAGATGAAGTCAAGATGATGGGTGACTCTGAT---...---GCCGTGAAACCAATAGAT...GGATGGTTCAGT---------------......---AAAAAGGTCACTCATGAAGATTTAGCAAACATAATGGGATTAAGGATGGTTATGAAGATGGCGGCAAAGAAATCGGTGAATGAA------......---------------GAGCAGCTGAAAAAT------------------GCGCTTGAGACAATTTTGGGCGGATTATGCATCCAA...GGCAAACCAAAAAACTCAATTCTACCA------------CATCATCATCCCTTTGAAATATCCATCAACACTGCAGTTCGCCAGTATCCATTGTTCAGTTCACTCTATGGGTGTCGCCCTGGTGATCGAATGTTTGCTGAAGCGGAAAAGTTTTGC
TRN 10010101100011000
NAM P91467_CAEEL/240-419
ASQ SNTENEAFKQISAVY-AGIVTRSDLQKPMLAI.......................-ADTVFVLAHELMH..FVYPSGKELLTPN-----..--------VTKSANKCAQDEAKRMGDSD-.-AVKPID.GWFS-----..-EKVTHEDLANLLGMRMVMKMVAKKSASE--..-----EQLRN------ALETILSGLCIQ.GKPKNSILP----RHHPFEISINTAVRQYPLFSSLYGCRSGDRMFAEPEKFC
DSQ TCGAATACGGAAAATGAAGCGTTTAAGCAAATCTCAGCTGTTTAT---GCTGGAATTGTCACTCGGAGTGATTTACAGAAACCCATGTTAGCGATA.....................................................................---GCCGACACCGTTTTTGTGCTTGCCCATGAGCTCATGCAC......TTTGTCTATCCAAGCGGAAAAGAGTTACTGACTCCTAAT---------------......------------------------GTTACAAAATCAGCAAACAAGTGTGCACAAGATGAAGCGAAGAGGATGGGTGACTCTGAT---...---GCCGTGAAGCCAATAGAT...GGATGGTTCAGT---------------......---GAAAAAGTCACCCATGAAGATCTCGCAAACTTATTGGGAATGAGAATGGTTATGAAGATGGTGGCGAAGAAATCGGCAAGTGAA------......---------------GAGCAGTTGAGGAAT------------------GCGCTTGAAACAATTTTGAGCGGATTATGCATCCAA...GGCAAACCAAAAAACTCAATTCTACCA------------CGTCATCATCCCTTTGAAATATCCATCAACACCGCCGTTCGTCAGTATCCATTGTTCAGCTCACTCTATGGATGTCGCTCTGGTGATCGAATGTTTGCTGAACCGGAAAAGTTTTGC
TRN 10010101100011000
NAM Q09393_CAEEL/277-452
ASQ AAASGLSFNYQNEIH-ISVFTMFNPIADPKSV.......................YDQFLYVLCHELQH..VHY----NVDPPV-----..-FDEATW---ASEKQCVVDR----IDHFA.AAYKTNR.ANWT-----..GAPFSYEDSANVAGLRLMLLYVAQKTSDS--..-----QEIRD------TVERSVARFCTK.-NRENLHHN-------PLDVSINVAASEMPTFNSLYNCKPGDRMYVAPENYC
DSQ GCAGCAGCTTCCGGACTTTCGTTCAATTATCAAAATGAGATTCAC---ATTTCAGTGTTTACAATGTTTAACCCAATTGCTGATCCAAAATCCGTG.....................................................................TACGATCAATTTTTGTATGTTTTATGTCACGAACTTCAACAT......GTTCACTAT------------AACGTGGATCCTCCAGTA---------------......---TTTGATGAAGCCACTTGG---------GCATCTGAAAAGCAGTGTGTTGTTGATCGA------------ATTGATCACTTTGCT...GCTGCTTATAAGACAAACCGT...GCAAATTGGACT---------------......GGCGCTCCATTTTCCTACGAAGACAGTGCGAACGTAGCTGGACTGCGTCTTATGCTTTTATATGTTGCTCAAAAAACATCCGACAGC------......---------------CAAGAAATTCGTGAT------------------ACTGTGGAACGGTCAGTGGCACGGTTTTGTACAAAG...---AACAGAGAGAATCTTCATCACAAT---------------------CCACTTGATGTTTCGATAAATGTAGCCGCTTCTGAAATGCCAACATTCAATTCTTTATACAACTGTAAACCTGGGGATCGGATGTATGTTGCACCAGAAAATTATTGC
TRN 10010101100011000
NAM O16795_CAEEL/523-725
ASQ NAFYT-DRNHLSFLVGYMDDPLFDATYPKYVN.......................IALTGNILAHETSH..GFDTAGIKRDENG-----..--EVRSW-MKPEDLKEYGKKTQCLVDQYN.EYDDPVF.GKNLN----..GTTTLNEMVADMIGVTVAWKVFEKLDSSKE-..--QKVIGFENENIDKLYFRAAALDFCS-.LPPTTSLVEELTRVHPTGNFRVNGIFSNMPQFATAFNCPEGSPMNPKTRCSI
DSQ AACGCGTTTTATACT---GATCGAAATCATTTGTCTTTCCTTGTCGGGTACATGGATGATCCGCTTTTCGACGCCACCTACCCAAAATACGTAAAT.....................................................................ATTGCTCTAACCGGAAACATTTTGGCTCACGAAACTAGTCAT......GGATTCGATACAGCAGGTATAAAGAGGGACGAAAACGGA---------------......------GAAGTCAGAAGTTGG---ATGAAGCCGGAGGATTTGAAGGAGTATGGGAAGAAAACTCAGTGCCTGGTAGATCAATACAAT...GAGTATGATGATCCGGTTTTT...GGCAAAAATCTCAAC------------......GGAACTACAACTCTCAACGAGATGGTGGCCGACATGATTGGAGTTACAGTTGCTTGGAAGGTCTTTGAAAAACTCGATTCATCAAAAGAG---......------CAAAAAGTCATTGGATTTGAAAATGAAAATATTGATAAGCTCTATTTCAGAGCGGCTGCTTTGGATTTCTGCTCG---...TTGCCCCCAACAACAAGCCTGGTAGAAGAGCTCACCAGAGTACACCCGACTGGAAATTTCCGTGTCAATGGGATCTTTTCCAATATGCCACAATTTGCGACAGCATTCAACTGCCCAGAAGGATCACCTATGAATCCCAAAACGAGGTGCTCGATT
TRN 10010101100011001
NAM O16607_CAEEL/452-651
ASQ NAFYQ-NTNFLAILAPVLDDPIFDTTFPRYVN.......................LAVIGNVLAHEIGH..AFDHTGINYDDAG-----..--QQRIW-LTPEDSEEYGKRLRCLLRQHD.EYDDPDF.GRNLN----..GSKTLHEISADRFGVEAAWRTFKKLDLSN--..-ESEIVGFQNFNIDQLYFRTAALIWCRQ.-RDTTDLQYALQREHPTNNFRVNGIYANMPQFAETFNCPLGSPMNPKKK---
DSQ AATGCGTTTTATCAG---AACACCAACTTTTTGGCAATTCTCGCTCCAGTCCTAGATGATCCAATTTTCGACACAACTTTTCCACGCTACGTGAAT.....................................................................CTGGCTGTAATCGGGAATGTGTTGGCACACGAGATCGGCCAC......GCGTTTGATCACACCGGGATAAACTATGATGATGCTGGC---------------......------CAACAACGGATATGG---CTCACACCGGAAGATTCAGAAGAGTATGGAAAGAGGCTCCGATGCTTGTTGAGGCAACACGAC...GAATATGATGATCCGGATTTT...GGGAGGAATCTGAAC------------......GGATCAAAAACCCTTCACGAAATCTCGGCTGACAGATTTGGAGTTGAAGCCGCCTGGAGAACATTCAAAAAGTTGGACTTGTCAAAC------......---GAGTCTGAAATTGTAGGATTTCAGAACTTTAATATTGATCAGCTCTATTTCAGAACGGCAGCTCTGATCTGGTGCCGACAG...---CGTGACACCACAGATTTGCAGTACGCATTACAACGAGAACACCCAACGAACAATTTTCGTGTGAACGGGATTTATGCAAATATGCCGCAATTTGCGGAGACATTCAATTGCCCGTTAGGATCGCCTATGAATCCAAAGAAAAAA---------
TRN 10010101100011000
NAM KELL_HUMAN/540-731
ASQ NAYYSVSDHVVVFPAGLLQPPFFHPGYPRAVN.......................FGAAGSIMAHELLH..IFY---QLLLPGG-----..--------CLACDNHALQEAHLCLKRHYA.AFPLPSR.TSFN-----..DSLTFLENAADVGGLAIALQAYSKRLLRHHG..-ETVLPSLDLS-PQQIFFRSYAQVMCRK.PSPQDSHDT-----HSPPHLRVHGPLSSTPAFARYFRCARGALLNPSSRCQL
DSQ AATGCTTACTATTCGGTATCTGACCATGTGGTAGTCTTTCCAGCTGGACTCCTCCAACCCCCATTCTTCCACCCTGGCTATCCCAGAGCCGTGAAC.....................................................................TTTGGCGCTGCTGGCAGCATCATGGCCCACGAGCTGTTGCAC......ATCTTCTAC---------CAGCTCTTACTGCCTGGGGGC---------------......------------------------TGCCTCGCCTGTGACAACCATGCCCTCCAGGAAGCTCACCTGTGCCTGAAGCGCCATTATGCT...GCCTTTCCATTACCTAGCAGA...ACCTCCTTCAAT---------------......GACTCCCTCACATTCTTAGAGAATGCTGCAGACGTTGGGGGGCTAGCCATCGCGCTGCAGGCATACAGCAAGAGGCTGTTACGGCACCATGGG......---GAGACTGTCCTGCCCAGCCTGGACCTCAGC---CCCCAGCAGATCTTCTTTCGAAGCTATGCCCAGGTGATGTGTAGGAAG...CCCAGCCCCCAGGACTCTCACGACACT---------------CACAGCCCTCCACACCTCCGAGTCCACGGGCCCCTCAGCAGCACCCCAGCCTTTGCCAGGTATTTCCGCTGTGCACGTGGTGCTCTCTTGAACCCCTCCAGCCGCTGCCAGCTC
TRN 10010101100011010
NAM O45569_CAEEL/1369-1582
ASQ NAWYQPELNSITFPAGILVPPYFNPNWPPSIN.......................YGGMGLVAGHELTH..GFDDQGVQWGPTG-----..--NLARW-MDDNSMAGFKNMSQCVINEYS.-GFCPLNaTNYSPNCVK..GPQTQGENIADNGGVHAAFNAYKTHQSLDGP.dPRLPDRLFGQFTHDQLFFMSFAQVWCEVrRTDDALYTQIMVDPHSPSMYRVYGTIQNFPAFQTAFNCPLGSKSAPEQHCEV
DSQ AATGCCTGGTATCAACCCGAGCTGAACTCGATCACCTTCCCAGCCGGAATCCTCGTCCCGCCATACTTCAATCCAAACTGGCCACCAAGCATCAAT.....................................................................TACGGAGGAATGGGATTGGTCGCCGGACACGAGTTGACTCAC......GGATTTGACGATCAGGGAGTTCAATGGGGACCGACTGGA---------------......------AACCTGGCCAGATGG---ATGGATGATAATTCTATGGCCGGATTCAAAAACATGTCACAGTGTGTTATCAATGAGTACAGT...---GGATTCTGTCCATTGAATgcgACGAACTACTCGCCAAATTGTGTCAAG......GGGCCGCAGACTCAAGGAGAGAATATTGCTGATAACGGAGGTGTCCACGCCGCGTTCAACGCCTACAAGACCCATCAATCCCTCGACGGACCC...gatCCACGACTTCCCGATCGTCTCTTCGGCCAGTTCACCCACGATCAGCTCTTCTTCATGAGCTTCGCCCAGGTTTGGTGTGAAGTCcgaCGGACCGATGACGCGTTGTACACTCAAATTATGGTCGACCCACACTCACCGTCAATGTACAGAGTTTATGGAACGATTCAGAACTTCCCAGCGTTCCAAACGGCGTTCAACTGCCCACTTGGCTCGAAGAGTGCTCCGGAACAACACTGTGAAGTA
TRN 10010101100011001
NAM O76751_HAECO/615-832
ASQ NAWYAPELNSLTLPFGILTSPHYDLQFPKAFN.......................FAGSGTVGGHELVH..GFDDEGVQFDYDGSLADC..SVYECGW-LEQKGKNGFKDMAQCVVTQYN.AQCCPAK.EGNVHCAN-..GAHTQGENIADLGGLQASYNAYKEYIKMKGA..EEMRLPGLEKFTPNQIFWISYGYSWCAK.ETQSSLVKRLLTNPHSPNSCRVNQVLQDIPSFAKDFQCALGQKMYPPAEQRC
DSQ AATGCGTGGTATGCACCGGAGCTGAATTCATTAACGCTACCTTTTGGAATTTTGACCTCACCTCATTACGACTTGCAATTCCCGAAAGCCTTCAAT.....................................................................TTCGCTGGGTCAGGTACAGTCGGTGGTCATGAACTTGTTCAC......GGATTTGATGACGAAGGTGTCCAGTTCGACTATGATGGAAGTCTCGCAGACTGC......TCCGTGTATGAATGTGGATGG---CTGGAACAAAAGGGTAAAAATGGATTCAAAGACATGGCTCAGTGTGTAGTGACGCAGTACAAC...GCTCAATGTTGTCCTGCCAAA...GAAGGAAACGTACACTGTGCCAAT---......GGGGCCCATACACAAGGAGAAAATATCGCCGATCTTGGGGGTTTACAAGCTTCCTACAACGCATACAAGGAGTACATAAAAATGAAGGGAGCT......GAAGAAATGAGACTTCCTGGACTGGAAAAGTTCACTCCAAATCAGATATTCTGGATTAGCTACGGCTACTCATGGTGTGCAAAG...GAAACACAGAGTAGCCTAGTCAAGAGGTTACTGACAAATCCACATTCTCCGAATTCATGCCGAGTAAATCAAGTACTACAAGATATTCCATCGTTTGCTAAGGATTTCCAATGTGCTCTTGGTCAAAAGATGTATCCACCAGCAGAGCAACGTTGT
TRN 10010101100011000
NAM Q22763_CAEEL/573-792
ASQ NAWYQPERNSITFPYAAWNPPYYNLNYPQAYN.......................FAGQGGTGGHELTH..GYDDEGVQFGFNGELTDC..SWNKCGW-MDTNSSSGFIDMAQCVVTQFS.TQCCPEK.TGNIHCAN-..GATTQGENIADLGGQQAAYRSYRQYVATTRKgvEEDRLPGLENYTPNQIFWITYGYSWCMK.QSDANLVHQLLTNPHSPAQCRTNQVMQDIPEFGKDFGCVRGSPMYPEPSGRC
DSQ AACGCCTGGTACCAACCGGAACGTAACTCAATCACTTTCCCATACGCTGCTTGGAACCCACCATACTACAACTTGAACTATCCACAAGCGTACAAT.....................................................................TTTGCTGGACAAGGAGGTACTGGAGGACACGAATTGACTCAC......GGATATGATGACGAAGGAGTGCAATTCGGTTTCAATGGAGAGCTGACTGATTGT......TCGTGGAACAAGTGTGGATGG---ATGGACACGAACTCTTCCTCTGGATTCATCGACATGGCTCAATGTGTTGTCACTCAATTTAGT...ACACAATGTTGCCCAGAAAAG...ACAGGAAATATTCATTGTGCAAAT---......GGAGCTACGACTCAAGGAGAAAACATTGCTGATTTGGGAGGACAACAGGCTGCATACAGATCATACAGACAATATGTTGCAACCACTAGAAAAggtgttGAAGAAGATAGACTTCCAGGATTGGAGAATTACACTCCTAATCAAATCTTCTGGATCACATATGGTTACTCATGGTGTATGAAG...CAATCCGACGCCAATTTAGTTCACCAGCTTCTTACCAACCCTCACTCACCGGCTCAATGCAGAACCAACCAGGTTATGCAAGATATTCCAGAGTTCGGAAAAGACTTTGGATGTGTTCGTGGTAGCCCAATGTACCCAGAACCATCCGGCAGATGC
TRN 10010101100011000
NAM O45131_HAECO/600-817
ASQ SAWYQPERNSLTLPCSLWVPPFYNKTYPKAFN.......................FGGHGAVVGHELVH..GFDNEGVQFDSEGKLACDpdRWNQCTW-MDKKSRKAFTDMSQCVITQYS.SQCCPVK.EGYVHCAN-..GVTTQGENVADIGGLQPAYQAYVKLMGDR--..VEKRLPGLEQYTPKQLFWMYYAYSWCEN.KGQDSLITQLLTNPHSPASCRVDQVVQDIPEFSADFGCQMGQKMFPTPDVRC
DSQ AGTGCTTGGTATCAACCAGAAAGGAATTCGTTAACCCTTCCATGTTCTCTTTGGGTTCCGCCTTTTTACAACAAAACCTATCCGAAGGCGTTCAAC.....................................................................TTTGGAGGTCATGGAGCTGTCGTGGGCCACGAGCTTGTGCAT......GGTTTCGACAATGAGGGTGTACAGTTCGATAGTGAAGGAAAGCTCGCCTGTGATcctgatAGATGGAATCAGTGCACTTGG---ATGGACAAGAAGTCAAGGAAGGCCTTCACAGATATGTCTCAGTGTGTCATCACTCAATATAGT...AGCCAATGTTGTCCAGTGAAG...GAAGGATATGTACATTGTGCCAAT---......GGAGTAACTACTCAAGGTGAAAACGTTGCTGACATAGGAGGACTACAGCCCGCGTATCAGGCATATGTGAAACTTATGGGCGATAGA------......GTTGAGAAAAGGTTACCCGGCCTGGAGCAGTACACTCCTAAGCAGCTCTTCTGGATGTATTACGCTTACAGCTGGTGTGAAAAC...AAAGGACAAGACAGCCTCATCACTCAGCTGCTCACAAATCCGCACTCACCAGCTTCATGTCGTGTCGATCAAGTGGTGCAAGATATTCCTGAATTCAGTGCAGATTTTGGATGTCAAATGGGACAGAAAATGTTCCCCACTCCTGATGTCCGATGT
TRN 10010101100011000
NAM Q25051_HAECO/570-787
ASQ SAWYQPERNSLTLPCSLWVPPFYNKTYPKAFN.......................FGGHGAVVGHELVH..GFDNEGVQFDSEGKLACDpdRWNQCTW-MDKKSRKAFTDMSQCVITQYS.SQCCPVK.EGYVHCAN-..GVTTQGENVADIGGLQPAYQAYVKLMGDR--..VEKRLPGLEQYTPKQLFWMYYAYSWCEN.KGQDSLITQLLTNPHSPASCRVDQVVQDIPEFSADFGCQMGQKMFPTPDVRC
DSQ AGTGCTTGGTATCAACCAGAAAGGAATTCGTTAACCCTTCCATGTTCTCTTTGGGTTCCGCCTTTTTACAACAAAACCTATCCGAAGGCGTTCAAC.....................................................................TTTGGAGGTCATGGAGCTGTCGTGGGCCACGAGCTTGTGCAT......GGTTTCGACAATGAGGGTGTACAGTTCGATAGTGAAGGAAAGCTCGCCTGTGATcctgatAGATGGAATCAGTGCACTTGG---ATGGACAAGAAGTCAAGGAAGGCCTTCACAGATATGTCTCAGTGTGTCATCACTCAATATAGT...AGCCAATGTTGTCCAGTGAAG...GAAGGATATGTACATTGTGCCAAT---......GGAGTAACTACTCAAGGTGAAAACGTTGCTGACATAGGAGGACTACAGCCCGCGTATCAGGCATATGTGAAACTTATGGGCGATAGA------......GTTGAGAAAAGGTTACCCGGCCTGGAGCAGTACACTCCTAAGCAGCTCTTCTGGATGTATTACGCTTACAGCTGGTGTGAAAAC...AAAGGACAAGACAGCCTCATCACTCAGCTGCTCACAAATCCGCACTCACCAGCTTCATGTCGTGTCGATCAAGTGGTGCAAGATATTCCTGAATTCAGTGCAGATTTTGGATGTCAAATGGGACAGAAAATGTTCCCCACTCCTGATGTCCGATGT
TRN 10010101100011000
NAM PEPO_LACLC/433-623
ASQ NAYYSPDSNTIVFPAAILQAPFYSLEQSSSQN.......................YGGIGTVIAHEISH..AFDNNGAQFDKEG-----..--NLNKW-WLDEDYEAFEEKQKEMIALF-.DGVETEA.GPAN-----..GKLIVSENIADQGGITAALTA----AKDE--..-----KDVD----LKAFFSQWAKIWRMK.ASKEFQQMLLSMDFHAPAKLRANIPPTNLEEFYDTFDVKETDKMYRAPENRL
DSQ AATGCTTATTATAGTCCTGATAGTAATACAATTGTTTTTCCAGCAGCAATTTTGCAAGCTCCTTTTTACTCTCTTGAACAATCTTCATCACAAAAT.....................................................................TACGGTGGAATCGGCACAGTTATTGCTCACGAAATTTCTCAC......GCTTTTGATAACAACGGTGCCCAATTCGATAAAGAAGGA---------------......------AATTTGAACAAATGG---TGGTTAGATGAAGATTATGAAGCTTTTGAAGAAAAGCAAAAAGAAATGATTGCACTCTTT---...GACGGCGTAGAAACCGAAGCT...GGTCCAGCAAAC---------------......GGAAAACTCATTGTGTCAGAAAATATTGCTGACCAAGGAGGAATTACAGCGGCACTGACAGCA------------GCTAAAGATGAG------......---------------AAAGACGTTGAT------------TTGAAAGCTTTCTTTAGTCAGTGGGCTAAGATTTGGCGCATGAAA...GCAAGTAAAGAATTCCAACAAATGCTTTTGTCAATGGATTTTCATGCACCCGCTAAACTTCGTGCAAATATTCCTCCAACAAATCTCGAAGAATTTTACGATACTTTTGATGTTAAAGAAACAGATAAGATGTATCGTGCACCAGAAAATCGTCTT
TRN 11011101101011000
NAM PEPO_LACLA/433-623
ASQ NAYYSPDSNTIVFPAAILQAPFYSLEQSSSQN.......................YGGIGTVIAHEISH..AFDNNGAQFDKEG-----..--NLNKW-WLDEDYEAFEEKQKEMIALF-.DGVETEA.GPAN-----..GKLIVSENIADQGGITAALTA----AKDE--..---KDVDLKA------FFSQWAKIWRMK.ASKEFQQMLLSMDVHAPAKLRANIPPTNLEEFYETFDVKETDKMYRAPENRL
DSQ AATGCTTATTATAGTCCTGATAGTAATACAATTGTTTTTCCAGCAGCAATTTTGCAAGCTCCTTTTTACTCTCTTGAACAATCTTCATCACAAAAT.....................................................................TACGGTGGAATCGGCACAGTTATTGCTCACGAAATTTCTCAC......GCTTTTGATAACAACGGTGCCCAATTCGATAAAGAAGGA---------------......------AATTTGAACAAATGG---TGGTTAGATGAAGATTATGAAGCTTTTGAAGAAAAGCAAAAAGAAATGATTGCACTCTTT---...GACGGCGTAGAAACCGAAGCT...GGTCCAGCAAAC---------------......GGAAAACTCATTGTGTCAGAAAATATTGCTGACCAAGGAGGAATTACAGCGGCACTGACAGCA------------GCTAAAGATGAG------......---------AAAGACGTTGATTTGAAGGCT------------------TTCTTTAGTCAGTGGGCTAAGATTTGGCGCATGAAA...GCAAGTAAAGAATTCCAACAAATGCTTTTGTCAATGGATGTTCATGCACCCGCTAAACTTCGTGCCAATATTCCTCCAACAAATCTCGAAGAGTTTTACGAAACTTTTGATGTTAAAGAAACTGATAAGATGTATCGTGCACCAGAAAATCGTCTT
TRN 11011101101011000
NAM PEPO_LACHE/455-644
ASQ NACYDPQRNDLTFPAGILQAPFYDIHQSRGAN.......................YGGIGATIGHEVSH..AFDNSGAKFDEHG-----..--NMNNW-WTDEDFAEFNKRVGQMVDIFDgLQYGP--.AKIN-----..GKQVVGENIADLAGLACAVQAGK---NDN--..-----VDLKD------LFENYARSWMQK.QRPEAIKTEVQVDVHAPQPTRVNIPVQCQDDFYTAFDVKPDDGMWLDPEDRI
DSQ AATGCTTGTTATGATCCACAAAGAAATGATTTAACTTTCCCAGCTGGTATTTTGCAAGCGCCATTTTATGATATTCATCAATCCCGTGGTGCAAAT.....................................................................TACGGTGGTATCGGTGCAACTATTGGTCATGAAGTTTCTCAT......GCCTTTGATAATAGTGGTGCTAAATTTGATGAACACGGA---------------......------AATATGAATAACTGG---TGGACTGATGAAGACTTCGCTGAATTCAATAAGCGGGTTGGCCAAATGGTTGATATTTTTGATggcTTGCAATACGGTCCA------...GCTAAGATTAAC---------------......GGTAAGCAAGTAGTAGGAGAAAATATTGCTGACTTGGCAGGGCTTGCTTGTGCTGTTCAAGCTGGTAAG---------AACGACAAT------......---------------GTTGATTTGAAAGAC------------------TTGTTTGAAAATTATGCAAGAAGCTGGATGCAAAAG...CAACGTCCAGAAGCAATTAAAACTGAAGTGCAAGTTGACGTTCATGCACCACAACCAACTCGTGTAAATATCCCAGTTCAATGTCAAGACGATTTCTACACTGCATTTGATGTTAAGCCTGATGATGGCATGTGGCTTGATCCTGAAGATAGAATT
TRN 10010101110011010
NAM O06075_MYCLE/460-663
ASQ NAYYNPGMNEIVFPAAILQPPFFDVEADDAVN.......................YGGIGAVIGHEIGH..GFDDQGAKYDGDG-----..--NLIDW-WTDDDRTEFNTRTKALIEQY-.NVYTPRG.LDDH----HvnGAFTVGENIGDLGGLSIALLAYQLSLNGQS-..----APVIDGLTGVQRVFFGWAQMWRSK.SRDAETIRRLAVDPHSPPEFRCNGVIRNVDAFYDAFDVDEDDALFLEPQLRV
DSQ AACGCGTACTACAACCCAGGAATGAATGAAATCGTTTTCCCCGCAGCTATTCTTCAGCCGCCGTTCTTCGACGTCGAGGCCGACGACGCCGTCAAC.....................................................................TACGGTGGGATCGGGGCAGTGATCGGACACGAGATCGGGCAC......GGCTTCGACGACCAGGGAGCCAAATACGACGGCGACGGC---------------......------AATCTGATCGACTGG---TGGACTGACGACGATCGCACCGAGTTCAACACTCGCACCAAGGCGCTCATCGAGCAATAT---...AATGTGTACACCCCTCGGGGG...CTCGACGACCAC------------CACgtaaatGGCGCTTTCACCGTCGGTGAGAACATCGGCGATCTGGGCGGGCTGTCCATCGCACTACTAGCCTACCAGCTGTCGCTGAACGGCCAATCA---......------------GCTCCTGTTATCGACGGTCTCACCGGCGTACAGCGCGTGTTTTTCGGCTGGGCACAGATGTGGCGGTCCAAA...TCTCGAGACGCTGAGACAATACGACGGTTAGCCGTGGATCCGCATTCACCGCCAGAGTTCCGGTGCAATGGCGTTATCCGTAATGTTGACGCCTTTTACGACGCCTTTGACGTAGATGAAGACGACGCACTGTTCCTGGAACCTCAGCTCAGGGTC
TRN 10010101100011000
NAM O53649_MYCTU/452-659
ASQ NAYYNPGMNEIVFPAAILQPPFFDPQADEAAN.......................YGGIGAVIGHEIGH..GFDDQGAKYDGDG-----..--NLVDW-WTDDDRTEFAARTKALIEQY-.HAYTPRD.LVDHPGPPHvqGAFTIGENIGDLGGLSIALLAYQLSLNGNP-..----APVIDGLTGMQRVFFGWAQIWRTK.SRAAEAIRRLAVDPHSPPEFRCNGVVRNVDAFYQAFDVTEDDALFLDPQRRV
DSQ AACGCCTACTACAACCCGGGGATGAACGAAATCGTCTTCCCCGCAGCGATTTTACAGCCACCATTTTTCGATCCGCAGGCCGACGAGGCCGCCAAC.....................................................................TACGGCGGGATCGGGGCGGTGATCGGGCACGAGATCGGGCAC......GGTTTCGACGATCAGGGCGCCAAATACGACGGCGACGGC---------------......------AATCTGGTCGATTGG---TGGACCGACGACGATCGCACCGAGTTCGCCGCCCGCACCAAAGCGTTGATCGAGCAGTAC---...CACGCTTACACGCCGCGCGAT...CTCGTCGACCACCCCGGCCCGCCTCATgtgcaaGGCGCGTTCACCATAGGCGAGAACATCGGCGACCTGGGCGGGCTGTCGATCGCCCTGCTGGCTTACCAGCTCTCGCTGAACGGCAACCCC---......------------GCTCCGGTTATCGACGGGCTGACCGGCATGCAACGGGTGTTCTTCGGCTGGGCACAAATATGGCGAACCAAA...TCGCGTGCAGCCGAAGCAATCCGCCGGTTGGCGGTCGATCCGCACTCCCCGCCGGAGTTCCGGTGCAACGGTGTGGTTCGCAACGTGGACGCTTTTTATCAGGCCTTCGACGTCACCGAGGATGACGCGCTGTTTCTGGACCCGCAGCGCAGGGTC
TRN 10010101100011010
NAM O50642_PORGI/485-686
ASQ NAYYNPTTNEICFPAAILQPPFFNMDADDAVN.......................YGGIGVVIGHEMTH..GFDDQGRNFDKDG-----..--NMINW-WTAEDAQKFETTARKLADQFS.EIYVADG.VRAN-----..GNMTLGENIADQGGLLISYLAFRNAAKGEV-..----MEEIDGFTPDQRFFIGYARLWGQN.IRPEEVLRLTQIDVHSLGELRVNQALRNIEAFYEAFNIQPTDMMYLEPEKRV
DSQ AATGCCTACTACAATCCGACCACGAACGAAATTTGTTTCCCTGCAGCCATCCTCCAACCTCCTTTCTTCAATATGGATGCAGACGATGCTGTCAAT.....................................................................TATGGCGGTATCGGCGTAGTGATCGGACACGAGATGACGCAT......GGATTCGACGATCAAGGCCGCAACTTCGACAAAGACGGC---------------......------AATATGATCAACTGG---TGGACTGCTGAAGATGCTCAGAAGTTCGAGACCACAGCCCGAAAACTGGCCGATCAGTTCAGC...GAGATCTACGTAGCCGATGGT...GTTCGTGCCAAT---------------......GGTAATATGACACTTGGCGAGAACATCGCAGATCAGGGCGGTCTCCTCATCTCTTATCTGGCTTTCCGCAATGCTGCCAAGGGTGAGGTA---......------------ATGGAAGAAATCGACGGATTCACTCCCGACCAGCGTTTCTTTATCGGTTATGCCCGTCTATGGGGACAAAAT...ATTCGTCCGGAAGAGGTTCTCCGTCTCACACAGATCGATGTGCACAGTTTGGGTGAGCTGCGCGTCAATCAAGCACTGCGCAATATCGAAGCTTTCTACGAAGCTTTCAATATACAGCCTACAGATATGATGTATTTGGAACCCGAAAAGCGTGTA
TRN 10010101100011011
NAM Q23427_CAEEL/308-496
ASQ NSVYI----GNEFLLLLNTDYFSDL-------.......................YGSIGFSMIHEIMHtlVFDDN--DLDKPLS----..-------KLWTKNADCVKDQALKTCETF-.-PTVTEM.HNMKPACN-..TTVTFEEDAADLAAYRIAWRIYENSYARK--..--TVVPNYEALDKKQLFFYGAAVFFCNQ.DGMSRVPFQNLA--HSNNYQRVNSLMSQMKQFSDAFKCKPTDKMITNRAKHC
DSQ AATAGCGTTTACATT------------GGAAATGAGTTCCTGCTTCTTCTGAATACGGACTACTTTTCTGATTTG---------------------.....................................................................TACGGGAGCATCGGGTTTTCAATGATCCATGAAATCATGCACacattgGTATTTGACGATAAC------GATCTAGACAAGCCACTTTCA------------......---------------------AAACTTTGGACAAAAAATGCAGATTGTGTAAAGGATCAAGCACTCAAAACATGTGAAACGTTT---...---CCGACTGTAACTGAAATG...CATAACATGAAACCAGCGTGTAAT---......ACTACAGTAACATTCGAAGAAGATGCTGCTGATTTAGCTGCGTATCGAATTGCGTGGAGAATTTACGAAAACTCCTATGCCAGAAAA------......------ACGGTTGTTCCGAACTATGAGGCCCTTGATAAAAAGCAATTATTCTTCTACGGAGCTGCAGTTTTCTTTTGCAATCAG...GATGGAATGTCCAGAGTTCCATTTCAAAACCTTGCA------CATTCAAACAACTACCAGAGAGTCAATTCCTTGATGTCTCAAATGAAACAGTTCTCCGATGCATTTAAGTGTAAACCAACTGATAAAATGATAACGAACAGAGCCAAACATTGT
TRN 10010101100011000
NAM O45311_CAEEL/237-425
ASQ NGYNAEGTIYFGFPN-YYHTTYGNW---RASK.......................LGYTGTRVGHEIGH..TFIEHSINPDGLP-----..-------YFSKPAEDCVQNQYLKTCNEYY.EGEVPDA.CNTS-----..-DYTFDDNGADVFGLQLAYAILERDLSDQ--..LREQADGLK-ITNEQLLFYSFAYRFCR-.GSKSNTTDG----SHSHHNVRIN-AVAQMPGFQQAFNCASDSRMMKSATKQC
DSQ AACGGCTACAATGCAGAAGGAACAATTTACTTTGGTTTTCCAAAT---TATTATCATACTACATATGGAAACTGG---------AGAGCATCAAAA.....................................................................CTGGGATACACAGGAACACGAGTAGGTCATGAAATCGGCCAT......ACTTTCATTGAACACAGTATCAATCCTGACGGTCTTCCG---------------......---------------------TATTTTTCAAAGCCAGCTGAGGATTGCGTTCAGAATCAATATTTAAAGACTTGCAATGAATATTAC...GAAGGGGAAGTTCCTGATGCT...TGCAATACTTCA---------------......---GACTATACATTTGATGATAATGGTGCTGATGTTTTTGGTCTGCAACTTGCATATGCAATACTGGAGAGAGATTTGAGCGACCAA------......TTGAGAGAGCAAGCTGATGGTTTAAAA---ATCACAAACGAACAATTGTTGTTCTATTCATTTGCCTACAGATTTTGCAGG---...GGATCAAAATCCAATACAACAGATGGC------------TCGCATTCGCATCACAATGTTCGAATTAAT---GCTGTTGCACAAATGCCAGGATTTCAGCAAGCATTTAATTGTGCAAGTGACTCAAGAATGATGAAGTCTGCAACAAAACAGTGC
TRN 10010101100011000
//