EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF01335 - DED)
FAM PF01335
PID DED
DES Death effector domain
IPR IPR001875
ANO 40
ALN 95
AID 0.255611
APH (((((P88961_HHV8/5-80:0.99441,((CFLA_EHV2/2-75:1.38188,(CFLAR_HUMAN/2-79:0.16774,CFLAR_MOUSE/7-84:0.14262):0.16206):0.17585,(Q8UVG5_BRARE/5-89:1.01861,((VG71_SHV21/3-81:1.26938,(O11300_MCV1/10-82:0.44405,CFLA_MCV1/9-84:0.55170):0.35979):0.04699,Q99CX0_BHV4/4-80:1.45498):0.09731):0.15267):0.10368):0.50081,((CASPA_HUMAN/20-102:0.56325,Q9IB62_XENLA/3-86:0.60670):0.31995,(((Q9IB64_XENLA/17-100:0.68508,Q90WU1_CHICK/3-86:0.17931):0.28943,(CASP8_HUMAN/3-86:0.18687,(CASP8_MOUSE/3-86:0.18448,Q9JHX4_RAT/3-86:0.20872):0.13081):0.06254):0.31795,Q9I8J3_BRARE/4-82:0.38530):0.08525):0.10354):0.25509,(((CASPA_HUMAN/115-193:0.58307,Q9IB62_XENLA/98-177:0.60594):0.09652,(((Q99CX0_BHV4/95-177:0.66851,((CFLAR_HUMAN/93-176:0.01070,CFLAR_MOUSE/98-184:0.22201):0.27895,Q8UVG5_BRARE/102-185:0.33138):0.19338):0.21049,(Q9I8J3_BRARE/99-179:0.59506,(Q9IB64_XENLA/113-193:0.81254,(Q90WU1_CHICK/101-183:0.41656,(CASP8_HUMAN/101-183:0.31803,(CASP8_MOUSE/101-183:0.08555,Q9JHX4_RAT/101-183:0.19407):0.12452):0.13719):0.25533):0.11625):0.17829):0.14503,((((O11300_MCV1/94-170:0.75279,CFLA_EHV2/93-170:1.03575):0.15935,CFLA_MCV1/96-181:0.77501):0.08907,(P88961_HHV8/94-170:0.72025,Q9J2H2_9GAMA/94-168:0.60260):0.35737):0.42756,VG71_SHV21/94-167:1.29151):0.20401):0.13418):0.11144,(DEDD2_HUMAN/25-110:0.34748,DEDD_HUMAN/25-109:0.50472):0.84586):0.16359):0.04499,PE15_HUMAN/4-87:1.01476):0.83767,FADD_HUMAN/4-87:0.12342,Q8CD57_MOUSE/4-87:0.13178);
ATP (((((P88961_HHV8/5-80,((CFLA_EHV2/2-75,(CFLAR_HUMAN/2-79,CFLAR_MOUSE/7-84)),(Q8UVG5_BRARE/5-89,((VG71_SHV21/3-81,(O11300_MCV1/10-82,CFLA_MCV1/9-84)),Q99CX0_BHV4/4-80)))),((CASPA_HUMAN/20-102,Q9IB62_XENLA/3-86),(((Q9IB64_XENLA/17-100,Q90WU1_CHICK/3-86),(CASP8_HUMAN/3-86,(CASP8_MOUSE/3-86,Q9JHX4_RAT/3-86))),Q9I8J3_BRARE/4-82))),(((CASPA_HUMAN/115-193,Q9IB62_XENLA/98-177),(((Q99CX0_BHV4/95-177,((CFLAR_HUMAN/93-176,CFLAR_MOUSE/98-184),Q8UVG5_BRARE/102-185)),(Q9I8J3_BRARE/99-179,(Q9IB64_XENLA/113-193,(Q90WU1_CHICK/101-183,(CASP8_HUMAN/101-183,(CASP8_MOUSE/101-183,Q9JHX4_RAT/101-183)))))),((((O11300_MCV1/94-170,CFLA_EHV2/93-170),CFLA_MCV1/96-181),(P88961_HHV8/94-170,Q9J2H2_9GAMA/94-168)),VG71_SHV21/94-167))),(DEDD2_HUMAN/25-110,DEDD_HUMAN/25-109))),PE15_HUMAN/4-87),FADD_HUMAN/4-87,Q8CD57_MOUSE/4-87);
ATL 31.0141
DNO 40
DLN 285
DID 0.395273
DPH (Q9I8J3_BRARE/4-82:0.36748,(CASPA_HUMAN/20-102:0.29269,Q9IB62_XENLA/3-86:0.53909):0.12893,(((((VG71_SHV21/94-167:0.62685,VG71_SHV21/3-81:0.71290):0.29510,(((CASPA_HUMAN/115-193:0.40536,Q9IB62_XENLA/98-177:0.33091):0.11002,(Q9IB64_XENLA/113-193:0.55696,(Q90WU1_CHICK/101-183:0.24493,(CASP8_HUMAN/101-183:0.09714,(CASP8_MOUSE/101-183:0.03248,Q9JHX4_RAT/101-183:0.12781):0.14671):0.18195):0.19110):0.09547):0.05132,((Q9I8J3_BRARE/99-179:0.48758,((CFLAR_HUMAN/93-176:0.09644,CFLAR_MOUSE/98-184:0.13716):0.22986,Q8UVG5_BRARE/102-185:0.27548):0.17962):0.02892,Q99CX0_BHV4/95-177:0.47646):0.16793):0.07179):0.24005,(((((O11300_MCV1/94-170:0.39572,CFLA_MCV1/96-181:0.53434):0.23206,(P88961_HHV8/94-170:0.65973,Q9J2H2_9GAMA/94-168:0.33389):0.24998):0.15699,CFLA_EHV2/93-170:0.38810):0.25942,((DEDD2_HUMAN/25-110:0.29065,DEDD_HUMAN/25-109:0.28473):0.30087,(FADD_HUMAN/4-87:0.09968,Q8CD57_MOUSE/4-87:0.06139):0.37035):0.06315):0.09839,PE15_HUMAN/4-87:0.52387):0.09468):0.09709,((((Q99CX0_BHV4/4-80:0.72845,P88961_HHV8/5-80:0.58535):0.15880,(CFLAR_HUMAN/2-79:0.11754,CFLAR_MOUSE/7-84:0.17755):0.23519):0.13267,(O11300_MCV1/10-82:0.27725,CFLA_MCV1/9-84:0.38240):0.25379):0.00286,(CFLA_EHV2/2-75:0.51800,Q8UVG5_BRARE/5-89:0.62045):0.17893):0.21730):0.04912,((Q9IB64_XENLA/17-100:0.51857,Q90WU1_CHICK/3-86:0.24775):0.11875,(CASP8_HUMAN/3-86:0.11789,(CASP8_MOUSE/3-86:0.08484,Q9JHX4_RAT/3-86:0.09487):0.09965):0.12434):0.21047):0.02897);
DTP (Q9I8J3_BRARE/4-82,(CASPA_HUMAN/20-102,Q9IB62_XENLA/3-86),(((((VG71_SHV21/94-167,VG71_SHV21/3-81),(((CASPA_HUMAN/115-193,Q9IB62_XENLA/98-177),(Q9IB64_XENLA/113-193,(Q90WU1_CHICK/101-183,(CASP8_HUMAN/101-183,(CASP8_MOUSE/101-183,Q9JHX4_RAT/101-183))))),((Q9I8J3_BRARE/99-179,((CFLAR_HUMAN/93-176,CFLAR_MOUSE/98-184),Q8UVG5_BRARE/102-185)),Q99CX0_BHV4/95-177))),(((((O11300_MCV1/94-170,CFLA_MCV1/96-181),(P88961_HHV8/94-170,Q9J2H2_9GAMA/94-168)),CFLA_EHV2/93-170),((DEDD2_HUMAN/25-110,DEDD_HUMAN/25-109),(FADD_HUMAN/4-87,Q8CD57_MOUSE/4-87))),PE15_HUMAN/4-87)),((((Q99CX0_BHV4/4-80,P88961_HHV8/5-80),(CFLAR_HUMAN/2-79,CFLAR_MOUSE/7-84)),(O11300_MCV1/10-82,CFLA_MCV1/9-84)),(CFLA_EHV2/2-75,Q8UVG5_BRARE/5-89))),((Q9IB64_XENLA/17-100,Q90WU1_CHICK/3-86),(CASP8_HUMAN/3-86,(CASP8_MOUSE/3-86,Q9JHX4_RAT/3-86)))));
DTL 19.7033
RID 0.255611
RPH (((((P88961_HHV8/5-80:0.99441,((CFLA_EHV2/2-75:1.38188,(CFLAR_HUMAN/2-79:0.16774,CFLAR_MOUSE/7-84:0.14262):0.16206):0.17585,(Q8UVG5_BRARE/5-89:1.01861,((VG71_SHV21/3-81:1.26938,(O11300_MCV1/10-82:0.44405,CFLA_MCV1/9-84:0.55170):0.35979):0.04699,Q99CX0_BHV4/4-80:1.45498):0.09731):0.15267):0.10368):0.50081,((CASPA_HUMAN/20-102:0.56325,Q9IB62_XENLA/3-86:0.60670):0.31995,(((Q9IB64_XENLA/17-100:0.68508,Q90WU1_CHICK/3-86:0.17931):0.28943,(CASP8_HUMAN/3-86:0.18687,(CASP8_MOUSE/3-86:0.18448,Q9JHX4_RAT/3-86:0.20872):0.13081):0.06254):0.31795,Q9I8J3_BRARE/4-82:0.38530):0.08525):0.10354):0.25509,(((CASPA_HUMAN/115-193:0.58307,Q9IB62_XENLA/98-177:0.60594):0.09652,(((Q99CX0_BHV4/95-177:0.66851,((CFLAR_HUMAN/93-176:0.01070,CFLAR_MOUSE/98-184:0.22201):0.27895,Q8UVG5_BRARE/102-185:0.33138):0.19338):0.21049,(Q9I8J3_BRARE/99-179:0.59506,(Q9IB64_XENLA/113-193:0.81254,(Q90WU1_CHICK/101-183:0.41656,(CASP8_HUMAN/101-183:0.31803,(CASP8_MOUSE/101-183:0.08555,Q9JHX4_RAT/101-183:0.19407):0.12452):0.13719):0.25533):0.11625):0.17829):0.14503,((((O11300_MCV1/94-170:0.75279,CFLA_EHV2/93-170:1.03575):0.15935,CFLA_MCV1/96-181:0.77501):0.08907,(P88961_HHV8/94-170:0.72025,Q9J2H2_9GAMA/94-168:0.60260):0.35737):0.42756,VG71_SHV21/94-167:1.29151):0.20401):0.13418):0.11144,(DEDD2_HUMAN/25-110:0.34748,DEDD_HUMAN/25-109:0.50472):0.84586):0.16359):0.04499,PE15_HUMAN/4-87:1.01476):0.83767,FADD_HUMAN/4-87:0.12342,Q8CD57_MOUSE/4-87:0.13178);
RTP (((((P88961_HHV8/5-80,((CFLA_EHV2/2-75,(CFLAR_HUMAN/2-79,CFLAR_MOUSE/7-84)),(Q8UVG5_BRARE/5-89,((VG71_SHV21/3-81,(O11300_MCV1/10-82,CFLA_MCV1/9-84)),Q99CX0_BHV4/4-80)))),((CASPA_HUMAN/20-102,Q9IB62_XENLA/3-86),(((Q9IB64_XENLA/17-100,Q90WU1_CHICK/3-86),(CASP8_HUMAN/3-86,(CASP8_MOUSE/3-86,Q9JHX4_RAT/3-86))),Q9I8J3_BRARE/4-82))),(((CASPA_HUMAN/115-193,Q9IB62_XENLA/98-177),(((Q99CX0_BHV4/95-177,((CFLAR_HUMAN/93-176,CFLAR_MOUSE/98-184),Q8UVG5_BRARE/102-185)),(Q9I8J3_BRARE/99-179,(Q9IB64_XENLA/113-193,(Q90WU1_CHICK/101-183,(CASP8_HUMAN/101-183,(CASP8_MOUSE/101-183,Q9JHX4_RAT/101-183)))))),((((O11300_MCV1/94-170,CFLA_EHV2/93-170),CFLA_MCV1/96-181),(P88961_HHV8/94-170,Q9J2H2_9GAMA/94-168)),VG71_SHV21/94-167))),(DEDD2_HUMAN/25-110,DEDD_HUMAN/25-109))),PE15_HUMAN/4-87),FADD_HUMAN/4-87,Q8CD57_MOUSE/4-87);
RTL 31.0141
LNK CASP8_HUMAN/101-183:Q14790:X98172
LNK CASP8_HUMAN/3-86:Q14790:X98172
LNK CASP8_MOUSE/101-183:O89110:AF067841
LNK CASP8_MOUSE/3-86:O89110:AF067841
LNK CASPA_HUMAN/115-193:Q92851:U60519
LNK CASPA_HUMAN/20-102:Q92851:U60519
LNK CFLA_EHV2/2-75:Q66674:U20824
LNK CFLA_EHV2/93-170:Q66674:U20824
LNK CFLA_MCV1/96-181:Q98325:U60315
LNK CFLA_MCV1/9-84:Q98325:U60315
LNK CFLAR_HUMAN/2-79:O15519:AF010127
LNK CFLAR_HUMAN/93-176:O15519:AF010127
LNK CFLAR_MOUSE/7-84:O35732:Y14041
LNK CFLAR_MOUSE/98-184:O35732:Y14041
LNK DEDD2_HUMAN/25-110:Q8WXF8:AF443591
LNK DEDD_HUMAN/25-109:O75618:AF083236
LNK FADD_HUMAN/4-87:Q13158:U24231
LNK O11300_MCV1/10-82:O11300:U86889
LNK O11300_MCV1/94-170:O11300:U86889
LNK P88961_HHV8/5-80:P88961:U75698
LNK P88961_HHV8/94-170:P88961:U75698
LNK PE15_HUMAN/4-87:Q15121:Y13736
LNK Q8CD57_MOUSE/4-87:Q8CD57:AK031396
LNK Q8UVG5_BRARE/102-185:Q8UVG5:AF448261
LNK Q8UVG5_BRARE/5-89:Q8UVG5:AF448261
LNK Q90WU1_CHICK/101-183:Q90WU1:AY057939
LNK Q90WU1_CHICK/3-86:Q90WU1:AY057939
LNK Q99CX0_BHV4/4-80:Q99CX0:AF318573
LNK Q99CX0_BHV4/95-177:Q99CX0:AF318573
LNK Q9I8J3_BRARE/4-82:Q9I8J3:AF273220
LNK Q9I8J3_BRARE/99-179:Q9I8J3:AF273220
LNK Q9IB62_XENLA/3-86:Q9IB62:AB038173
LNK Q9IB62_XENLA/98-177:Q9IB62:AB038173
LNK Q9IB64_XENLA/113-193:Q9IB64:AB038171
LNK Q9IB64_XENLA/17-100:Q9IB64:AB038171
LNK Q9J2H2_9GAMA/94-168:Q9J2H2:AF210726
LNK Q9JHX4_RAT/101-183:Q9JHX4:AF279308
LNK Q9JHX4_RAT/3-86:Q9JHX4:AF279308
LNK VG71_SHV21/3-81:Q01044:X64346
LNK VG71_SHV21/94-167:Q01044:X64346
AMK xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxx..xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q8UVG5_BRARE/102-185
ASQ YRVLMAD.VSENLDKEDLQSLIFLLS...SILPKER..STRATSFLDVVVE.LEKLNEVSCEKL....DFLEKCLKNIRRNDLVKKIQAYRNRGQ
DSQ TACAGGGTTCTAATGGCAGAT...GTGAGTGAAAACTTGGATAAGGAGGATTTACAATCTCTTATCTTCCTCCTAAGC.........AGTATCCTGCCCAAAGAAAGA......TCAACTAGAGCTACTAGCTTTCTAGATGTGGTGGTGGAG...TTGGAGAAATTAAATGAAGTATCTTGTGAGAAGCTG............GACTTTCTTGAAAAGTGTCTTAAAAATATTCGCAGAAATGACCTTGTCAAAAAAATTCAGGCGTACAGGAATAGAGGTCAG
TRN 10010101100011000
NAM CFLAR_MOUSE/98-184
ASQ YRVLLME.IGESLDQNDVSSLVFLTRitrDYTGRGK..IAKDKSFLDLVIE.LEKLNLIASDQL....NLLEKCLKNIHRIDLNTKIQKYTQSSQ
DSQ TATAGGGTCCTGCTGATGGAG...ATTGGTGAGAGCTTAGATCAGAACGATGTATCCTCCTTAGTTTTCCTTACAAGGattacaaggGATTACACAGGCAGAGGCAAG......ATAGCCAAGGACAAGAGTTTCTTGGATCTGGTGATTGAA...TTGGAGAAACTGAATCTAATTGCTTCAGACCAATTG............AATTTGTTAGAAAAATGCCTGAAGAACATCCACAGAATAGACTTGAACACAAAGATCCAGAAGTACACCCAGTCCAGCCAA
TRN 10010101100011000
NAM CFLAR_HUMAN/93-176
ASQ YRVLMAE.IGEDLDKSDVSSLIFLMK...DYMGRGK..ISKEKSFLDLVVE.LEKLNLVAPDQL....DLLEKCLKNIHRIDLKTKIQKYKQSVQ
DSQ TATAGAGTGCTGATGGCAGAG...ATTGGTGAGGATTTGGATAAATCTGATGTGTCCTCATTAATTTTCCTCATGAAG.........GATTACATGGGCCGAGGCAAG......ATAAGCAAGGAGAAGAGTTTCTTGGACCTTGTGGTTGAG...TTGGAGAAACTAAATCTGGTTGCCCCAGATCAACTG............GATTTATTAGAAAAATGCCTAAAGAACATCCACAGAATAGACCTGAAGACAAAAATCCAGAAGTACAAGCAGTCTGTTCAA
TRN 10010101100011000
NAM Q99CX0_BHV4/95-177
ASQ YKQLIFS.IGQNIDDEDLISIKFISM...NYIGKSP..-SKIKNYLDWVRA.LEKVAMVGPDNL....DLFETLFKQIHRMDIVKMIKNYRTRET
DSQ TATAAACAACTGATTTTCTCC...ATCGGACAAAACATAGATGATGAAGATTTAATTTCTATAAAATTTATCTCAATG.........AACTATATTGGAAAATCCCCC......---TCAAAGATTAAAAATTATTTAGACTGGGTCAGGGCC...TTGGAAAAAGTTGCCATGGTAGGACCAGACAACCTA............GATCTCTTTGAAACATTATTCAAGCAAATACATAGAATGGACATTGTCAAAATGATCAAGAACTACAGAACCAGAGAAACA
TRN 10010101100011000
NAM CFLA_EHV2/93-170
ASQ FRCLMAL.VNDFLSDKEVEEMYFLCAprlESHLEPG..SKK--SFLRLASL.LEDLELLGGDKL....TFLRHLLTTIGRADLVK-------NLQ
DSQ TTCAGGTGCCTGATGGCCCTG...GTCAATGACTTCCTCTCGGACAAGGAGGTGGAGGAGATGTACTTTCTGTGCGCCccgcgcctgGAGAGTCACTTAGAGCCGGGC......TCCAAAAAG------TCTTTCCTCAGACTGGCCAGTCTG...CTGGAAGACCTGGAGCTGCTGGGGGGCGATAAGCTA............ACATTTTTAAGGCACCTCTTGACCACCATCGGACGGGCCGACCTGGTAAAA---------------------AATCTACAG
TRN 10010101100011010
NAM Q9JHX4_RAT/101-183
ASQ YRVMLFK.LSEDMDKEDLKSFKFLLI...TEIPKCK..LQDNSSLLDIFVE.MEKRTILAENNL....VTLKSICFRVN-RSLLGRIDDYERSST
DSQ TACAGGGTTATGCTCTTTAAG...CTCTCAGAAGACATGGACAAGGAGGATTTGAAATCTTTTAAGTTCCTTTTGATC.........ACTGAGATCCCTAAATGTAAA......CTGCAAGACAACTCGAGCCTGCTTGATATTTTCGTAGAG...ATGGAGAAGAGGACTATCCTGGCAGAAAACAACTTG............GTTACCCTAAAATCAATCTGTTTCCGGGTCAAC---AGGAGCTTGCTGGGAAGGATCGACGATTACGAACGATCAAGCACA
TRN 10010101100011001
NAM CASP8_MOUSE/101-183
ASQ YRVMLFK.LSEEVSELELRSFKFLLN...NEIPKCK..LEDDLSLLEIFVE.MEKRTMLAENNL....ETLKSICDQVN-KSLLGKIEDYERSST
DSQ TACAGGGTCATGCTCTTTAAG...CTCTCAGAAGAAGTGAGCGAGTTGGAATTGAGATCTTTTAAGTTCCTTTTGAAC.........AATGAGATCCCCAAATGTAAG......CTGGAAGATGACTTGAGCCTGCTTGAAATTTTTGTAGAA...ATGGAGAAGAGGACCATGCTGGCAGAAAATAACTTG............GAAACCCTAAAATCAATCTGTGACCAGGTCAAC---AAGAGCCTGCTGGGGAAGATCGAGGATTATGAAAGATCAAGCACA
TRN 10010101100011001
NAM CASP8_HUMAN/101-183
ASQ YRVMLYQ.ISEEVSRSELRSFKFLLQ...EEISKCK..LDDDMNLLDIFIE.MEKRVILGEGKL....DILKRVCAQIN-KSLLKIINDYEEFSK
DSQ TACAGGGTCATGCTCTATCAG...ATTTCAGAAGAAGTGAGCAGATCAGAATTGAGGTCTTTTAAGTTTCTTTTGCAA.........GAGGAAATCTCCAAATGCAAA......CTGGATGATGACATGAACCTGCTGGATATTTTCATAGAG...ATGGAGAAGAGGGTCATCCTGGGAGAAGGAAAGTTG............GACATCCTGAAAAGAGTCTGTGCCCAAATCAAC---AAGAGCCTGCTGAAGATAATCAACGACTATGAAGAATTCAGCAAA
TRN 10010101100011001
NAM Q90WU1_CHICK/101-183
ASQ FRYLLFQ.LSENITKDDMKCFKFLLG...KELPKCK..LSPETTMPDVFIE.MEKKGILKEDNL....TVLKTICGKVD-KSLLKKIEDYELNLL
DSQ TTCAGGTATCTGCTCTTTCAG...CTGTCAGAAAACATCACCAAAGATGACATGAAGTGTTTCAAGTTTCTTCTGGGG.........AAAGAATTACCAAAATGCAAG......CTAAGTCCTGAAACTACAATGCCGGACGTTTTCATTGAG...ATGGAGAAGAAGGGGATTTTGAAAGAAGACAACTTA............ACTGTCCTGAAGACTATTTGTGGGAAAGTGGAC---AAGAGCCTGTTGAAGAAAATTGAAGACTATGAATTAAACTTACTT
TRN 10010101100011000
NAM Q9I8J3_BRARE/99-179
ASQ YRKMLLK.ISEDMTEENFRAAKFLLD...--LPRAK..LGRSTSFLDALIE.MEKQQRLGPDNL....DELYRILEKCD-KQLAVMIERFRNQSH
DSQ TATAGAAAGATGCTATTGAAA...ATATCTGAGGACATGACAGAAGAAAACTTTCGCGCAGCAAAGTTTCTTTTGGAT.........------CTTCCAAGGGCAAAG......CTGGGAAGATCTACTTCATTTCTAGATGCTTTGATTGAG...ATGGAAAAACAACAGAGGCTTGGGCCAGACAATCTG............GATGAACTTTACAGAATTTTAGAAAAATGTGAC---AAACAGCTGGCTGTTATGATCGAGAGGTTCAGGAATCAGAGTCAC
TRN 10010101100011000
NAM Q9IB64_XENLA/113-193
ASQ YRILLYD.ISQGLSKKEVEDLKYLLD...---LSTA..KTENASILEIFLE.LEKVGKLHPDDL....QKLKHDLETIGCKNLSRNIEDYERISE
DSQ TACAGGATTTTACTTTATGAC...ATTTCACAAGGTCTTTCTAAAAAAGAAGTCGAAGATTTGAAATACTTGCTGGAT.........---------CTGAGCACAGCC......AAAACAGAAAACGCTTCTATACTGGAAATATTCTTGGAA...CTGGAAAAAGTTGGAAAATTACATCCCGATGATCTA............CAGAAGCTAAAACACGATTTAGAAACAATTGGTTGTAAAAACCTTTCTAGGAACATTGAAGACTATGAAAGAATATCAGAA
TRN 10010101100011000
NAM Q9IB62_XENLA/98-177
ASQ YRQMLYE.LSENVTGEDEKRILFILP...---LHKK..HKENKTFLDVLCQ.LEKENAITEDNV....KLLEEVFRKVS-PDLLKIIEKYKERGD
DSQ TATAGGCAAATGCTTTATGAA...CTTTCAGAAAATGTAACTGGAGAAGATGAAAAGCGCATACTGTTCATACTGCCT.........---------CTTCATAAAAAG......CATAAAGAGAACAAGACCTTTCTGGATGTGTTGTGTCAA...CTGGAAAAAGAGAACGCCATTACAGAAGATAATGTG............AAACTCCTGGAAGAAGTCTTCAGAAAGGTTTCA---CCTGATCTATTGAAAATAATTGAAAAATACAAGGAACGAGGAGAT
TRN 10010101100011001
NAM CASPA_HUMAN/115-193
ASQ FRNLLYE.LSEGIDSENLKDMIFLLK...DSLPKTE..MTS----LSFLAF.LEKQGKIDEDNL....TCLEDLCKTVV-PKLLRNIEKYKREKA
DSQ TTTAGAAACCTGCTCTACGAA...CTGTCAGAAGGCATTGACTCAGAGAACTTAAAGGACATGATCTTCCTTCTGAAA.........GACTCGCTTCCCAAAACTGAA......ATGACCTCC------------CTAAGTTTCCTGGCATTT...CTAGAGAAACAAGGTAAAATAGATGAAGATAATCTG............ACATGCCTGGAGGACCTCTGCAAAACAGTTGTA---CCTAAACTTTTGAGAAACATAGAGAAATACAAAAGAGAGAAAGCT
TRN 10010101100011000
NAM PE15_HUMAN/4-87
ASQ YGTLLQD.LTNNITLEDLEQLKSACK...EDIPSEK..SEEITTGSAWFSF.LESHNKLDKDNL....SYIEHIFEISRRPDLLTMVVDYRTRVL
DSQ TACGGGACCCTCCTGCAAGAC...CTGACCAACAACATCACCCTTGAAGATCTAGAACAGCTCAAGTCGGCCTGCAAG.........GAAGACATCCCCAGCGAAAAG......AGTGAGGAGATCACTACTGGCAGTGCCTGGTTTAGCTTC...CTGGAGAGCCACAACAAGCTGGACAAAGACAACCTC............TCCTACATTGAGCACATCTTTGAGATCTCCCGCCGTCCTGACCTACTCACTATGGTGGTTGACTACAGAACCCGTGTGCTG
TRN 10010101100011011
NAM Q8UVG5_BRARE/5-89
ASQ FSTLVNK.VTASLSSDESKILLYLCT...DLFNNSC..VEE--LRGDLLAF.AQQNPNQA-GQPhsgnALLMELMFQMKRYDLLRKVFGTNKQQV
DSQ TTTTCTACTCTGGTTAACAAA...GTGACCGCATCTCTTAGCAGCGACGAGTCTAAGATCTTGCTGTATCTTTGCACT.........GATTTGTTCAACAACAGTTGT......GTGGAAGAA------CTGAGAGGAGATTTGCTGGCCTTT...GCCCAACAGAACCCCAATCAAGCA---GGTCAACCTcattctggaaatGCTCTGCTGATGGAGCTCATGTTTCAAATGAAGCGCTATGATTTACTACGCAAAGTTTTTGGCACCAACAAACAACAGGTA
TRN 10010101100011010
NAM VG71_SHV21/3-81
ASQ LKTTVLH.ITDSFTDEEMYCLLFLIN...GCIPRSC..NAV--NISDLIIEtLSKSTQWD---I....-CLMQCLYVLRKIGLLLNLFQVTKEAV
DSQ TTAAAAACAACTGTGTTACAC...ATAACAGACTCATTTACAGATGAAGAAATGTACTGTCTATTATTTTTAATTAAT.........GGGTGTATTCCAAGAAGCTGT......AATGCAGTT------AACATCTCAGATTTAATTATAGAAactTTATCAAAAAGTACACAATGGGAT---------ATT............---TGTCTAATGCAGTGTTTATATGTGCTTAGAAAAATAGGACTATTACTGAACCTCTTCCAAGTAACAAAAGAAGCTGTA
TRN 10010101100011000
NAM Q9JHX4_RAT/3-86
ASQ FHSCLYD.IAERLGNEELAALKFLCL...DHIPQKK..QESINDVLVLFQR.LQEEGMLEEDNL....SFLKELLFHISRRDLLSRVLKSSPEEM
DSQ TTCCACAGTTGTCTTTACGAT...ATTGCTGAACGTCTGGGCAACGAAGAACTGGCTGCCCTCAAGTTCCTGTGCTTG.........GACCACATCCCGCAGAAGAAG......CAGGAGTCCATCAATGATGTCCTGGTGCTATTTCAGAGG...CTGCAGGAAGAGGGGATGTTGGAGGAAGACAATTTG............TCCTTCCTGAAGGAGCTGCTTTTCCATATCAGTCGGCGGGATCTGCTGAGCAGAGTCCTAAAAAGCAGCCCAGAGGAAATG
TRN 10010101100011011
NAM CASP8_MOUSE/3-86
ASQ FQSCLYA.IAEELGSEDLAALKFLCL...DYIPHKK..QETIEDAQKLFLR.LREKGMLEEGNL....SFLKELLFHISRWDLLVNFLDCNREEM
DSQ TTCCAGAGTTGTCTTTATGCT...ATTGCTGAAGAACTGGGCAGTGAAGACCTGGCTGCCCTCAAGTTCCTGTGCTTG.........GACTACATCCCACACAAGAAG......CAGGAGACCATCGAGGATGCCCAGAAGCTATTTCTGAGG...CTGCGGGAAAAGGGGATGTTGGAGGAAGGCAATCTG............TCTTTCCTGAAAGAGCTGCTTTTCCACATCAGTCGGTGGGACCTGCTGGTCAACTTCCTAGACTGCAACCGAGAGGAGATG
TRN 10010101100011011
NAM CASP8_HUMAN/3-86
ASQ FSRNLYD.IGEQLDSEDLASLKFLSL...DYIPQRK..QEPIKDALMLFQR.LQEKRMLEESNL....SFLKELLFRINRLDLLITYLNTRKEEM
DSQ TTCAGCAGAAATCTTTATGAT...ATTGGGGAACAACTGGACAGTGAAGATCTGGCCTCCCTCAAGTTCCTGAGCCTG.........GACTACATTCCGCAAAGGAAG......CAAGAACCCATCAAGGATGCCTTGATGTTATTCCAGAGA...CTCCAGGAAAAGAGAATGTTGGAGGAAAGCAATCTG............TCCTTCCTGAAGGAGCTGCTCTTCCGAATTAATAGACTGGATTTGCTGATTACCTACCTAAACACTAGAAAGGAGGAGATG
TRN 10010101100011010
NAM Q90WU1_CHICK/3-86
ASQ FSQLLFV.ISEALDRTELASLKFLSL...EHVTVRK..REDIEEPKAFFQA.LQEKGMIEVGDL....FFLKELLYRINRIDLLASYLGSSREEM
DSQ TTCTCGCAGCTGCTCTTCGTG...ATCAGCGAGGCGCTGGACAGGACTGAGCTGGCGTCTCTGAAGTTTCTCAGCCTG.........GAGCACGTCACTGTAAGGAAG......CGGGAAGATATTGAGGAGCCCAAGGCCTTCTTCCAAGCA...TTACAGGAGAAAGGGATGATCGAGGTGGGGGACCTG............TTCTTCTTGAAGGAGCTGCTCTATCGGATCAATCGAATAGACCTTCTAGCTTCCTACCTGGGCTCCAGCCGAGAGGAGATG
TRN 10010101100011010
NAM Q9I8J3_BRARE/4-82
ASQ --QIFHE.IDENLTSGDVDQLKFLCL...DFIPKRR..LESVTDAKDLILR.LDEQGLLE-DEL....-LFPELLIAIGRIDLLE-ILKKSKEEV
DSQ ------CAGATCTTTCACGAG...ATTGATGAGAACCTGACAAGCGGTGATGTGGACCAGCTGAAGTTTCTGTGCTTA.........GATTTCATTCCCAAAAGGCGT......TTGGAGTCAGTGACTGATGCTAAAGACCTGATTCTGCGA...CTGGATGAGCAAGGATTGCTTGAG---GATGAGCTG............---CTCTTCCCTGAACTTCTGATCGCAATTGGCCGCATTGACTTGCTCGAG---ATTCTGAAAAAATCTAAAGAGGAAGTG
TRN 10010101100011000
NAM Q9IB64_XENLA/17-100
ASQ MNKLLFE.ISEDLDKTETLAMIFLCE...KRVTAQE..KENIKDAKTLFLC.LKKKDLICYNDL....SFLKELLYRIGRNDLLRGKLGVRTEEI
DSQ ATGAATAAACTGCTGTTTGAA...ATAAGTGAGGATCTGGACAAAACAGAAACCCTTGCAATGATTTTCCTTTGTGAG.........AAGCGCGTTACTGCCCAAGAA......AAAGAAAACATCAAAGATGCAAAGACATTGTTCCTGTGT...CTCAAAAAGAAAGATTTAATATGTTATAACGATCTG............TCCTTCTTGAAAGAGTTACTCTACAGAATTGGTAGAAACGACCTACTCAGAGGCAAATTAGGGGTTAGAACAGAAGAAATT
TRN 10010101100011010
NAM Q9IB62_XENLA/3-86
ASQ FNSMLLR.IDDGLGREDIEALKFLCR...DVLRKNK..LLSVQSGHELFQQ.LMTEDLINEDNY....FLLGELLYIINHHSLLHDLGTNKVEVQ
DSQ TTCAATTCCATGCTTCTCCGT...ATTGATGATGGATTAGGAAGAGAAGATATAGAGGCTTTAAAATTCCTCTGCAGG.........GATGTCCTAAGGAAAAATAAA......TTGTTATCTGTTCAGTCTGGCCATGAACTTTTTCAGCAA...CTCATGACTGAAGATTTAATAAATGAGGATAATTAT............TTTCTGTTGGGGGAACTTTTATACATTATTAATCACCACAGCCTTCTCCATGATCTTGGCACAAATAAAGTGGAAGTGCAG
TRN 10010101100011010
NAM CASPA_HUMAN/20-102
ASQ FREKLLI.IDSNLGVQDVENLKFLCI...GLVPNKK..LEKSSSASDVFEH.LLAEDLLSEEDP....FFLAELLYIIRQKKLLQ-HLNCTKEEV
DSQ TTTCGTGAGAAGCTTCTGATT...ATTGATTCAAACCTGGGGGTCCAAGATGTGGAGAACCTCAAGTTTCTCTGCATA.........GGATTGGTCCCCAACAAGAAG......CTGGAGAAGTCCAGCTCAGCCTCAGATGTTTTTGAACAT...CTCTTGGCAGAGGATCTGCTGAGTGAGGAAGACCCT............TTCTTCCTGGCAGAACTCCTCTATATCATACGGCAGAAGAAGCTGCTGCAG---CACCTCAACTGTACCAAAGAGGAAGTG
TRN 10010101100011001
NAM Q8CD57_MOUSE/4-87
ASQ FLVLLHS.LSGSLSGNDLMELKFLCR...ERVSKRK..LERVQSGLDLFTV.LLEQNDLERGHT....GLLRELLASLSRHDLLQRLDDFEAGTA
DSQ TTCCTGGTGCTGCTGCACTCG...CTGTCCGGCAGCCTGTCGGGCAACGATCTGATGGAGCTCAAGTTCTTGTGCCGC.........GAGCGCGTGAGCAAACGAAAG......CTGGAGCGCGTGCAGAGTGGCCTGGACCTGTTCACGGTG...CTGCTGGAGCAGAACGACCTGGAGCGCGGGCACACC............GGGCTGCTGCGCGAGTTGCTGGCCTCGCTGAGCCGACACGATCTACTGCAGCGCCTGGACGACTTCGAGGCGGGGACGGCG
TRN 11011101101011011
NAM FADD_HUMAN/4-87
ASQ FLVLLHS.VSSSLSSSELTELKFLCL...GRVGKRK..LERVQSGLDLFSM.LLEQNDLEPGHT....ELLRELLASLRRHDLLRRVDDFEAGAA
DSQ TTCCTGGTGCTGCTGCACTCG...GTGTCGTCCAGCCTGTCGAGCAGCGAGCTGACCGAGCTCAAGTTCCTATGCCTC.........GGGCGCGTGGGCAAGCGCAAG......CTGGAGCGCGTGCAGAGCGGCCTAGACCTCTTCTCCATG...CTGCTGGAGCAGAACGACCTGGAGCCCGGGCACACC............GAGCTCCTGCGCGAGCTGCTCGCCTCCCTGCGGCGCCACGACCTGCTGCGGCGCGTCGACGACTTCGAGGCGGGGGCGGCG
TRN 11011111101111111
NAM CFLA_EHV2/2-75
ASQ SHYSMID.TYFSLDEDETETYLYLCR...D-LLKNK..-GEFQCTRDAFKF.LSDYACLS---A....ANQMELLFRVGRLDLIR-----RIFGQ
DSQ AGTCACTACAGTATGATTGAC...ACTTACTTCTCCCTGGACGAGGATGAGACCGAGACCTATCTGTACCTCTGCAGG.........GAC---CTCCTGAAAAATAAG......---GGAGAGTTCCAGTGCACCAGGGACGCCTTTAAATTT...CTGTCAGACTATGCGTGCCTCTCG---------GCC............GCCAACCAGATGGAGCTATTGTTTAGGGTGGGGAGGCTGGACTTGATAAGG---------------AGAATCTTTGGCCAG
TRN 10010101100011001
NAM CFLAR_MOUSE/7-84
ASQ SAEVIHQ.VEECLDEDEKEMMLFLCR...D-VTENL..AAP--NVRDLLDS.LSERGQLS---F....ATLAELLYRVRRFDLLKRILKTDKATV
DSQ TCTGCCGAGGTCATTCACCAG...GTGGAAGAGTGTCTTGATGAAGACGAGAAGGAGATGATGCTCTTCCTGTGTAGA.........GAT---GTGACTGAGAACCTG......GCTGCACCT------AACGTCAGGGACCTCCTGGATAGC...TTAAGTGAGAGAGGCCAGCTCTCT---------TTT............GCTACCTTGGCTGAATTGCTCTACAGAGTGAGGCGGTTTGACCTTCTCAAGAGGATCTTGAAGACAGACAAAGCAACCGTG
TRN 10010101100011010
NAM CFLAR_HUMAN/2-79
ASQ SAEVIHQ.VEEALDTDEKEMLLFLCR...D-VAIDV..VPP--NVRDLLDI.LRERGKLS---V....GDLAELLYRVRRFDLLKRILKMDRKAV
DSQ TCTGCTGAAGTCATCCATCAG...GTTGAAGAAGCACTTGATACAGATGAGAAGGAGATGCTGCTCTTTTTGTGCCGG.........GAT---GTTGCTATAGATGTG......GTTCCACCT------AATGTCAGGGACCTTCTGGATATT...TTACGGGAAAGAGGTAAGCTGTCT---------GTC............GGGGACTTGGCTGAACTGCTCTACAGAGTGAGGCGATTTGACCTGCTCAAACGTATCTTGAAGATGGACAGAAAAGCTGTG
TRN 10010101100011010
NAM CFLA_MCV1/9-84
ASQ SLPFLRH.LLEELDSHEDSLLLFLCH...DAAPGCT..TVT-----QALCS.LSQQRKLT---L....AALVEMLYVLQRMDLLKSRFGLSKEGA
DSQ AGCCTTCCATTTTTGCGACAC...TTGCTCGAAGAGTTGGACAGCCATGAGGACAGCTTGCTGCTGTTTCTGTGTCAC.........GACGCGGCCCCGGGCTGCACG......ACGGTCACG---------------CAAGCTTTGTGCTCG...CTTAGCCAACAGCGCAAGCTGACC---------CTC............GCGGCTCTGGTCGAGATGCTCTACGTGCTGCAGCGTATGGATCTTCTCAAGAGCCGCTTCGGGCTCAGCAAGGAGGGGGCC
TRN 11011111101111111
NAM O11300_MCV1/10-82
ASQ FLRNLLA.---ELDASEHEVLRFLCR...DVAPASK..TAE-----DALRA.LQRRRLLT---L....SSMAELLCALRRFDVLKVRFGMTRECA
DSQ TTCCTGCGGAATCTGCTGGCA...---------GAGCTGGACGCTAGCGAGCACGAGGTCTTACGGTTCCTGTGCCGC.........GATGTGGCGCCTGCTAGCAAG......ACTGCAGAA---------------GACGCTTTGCGAGCG...TTGCAGAGACGGCGTCTGCTGACA---------CTC............TCGAGCATGGCAGAACTGCTCTGTGCGCTCCGGCGCTTTGACGTTCTCAAGGTCCGCTTTGGTATGACGCGCGAGTGCGCG
TRN 10010101100011010
NAM P88961_HHV8/5-80
ASQ --EVLCE.VARKLGTDDREVVLFLLN...VFIPQPT..LAQ---LIGALRA.LKEEGRLT---F....PLLAECLFRAGRRDLLRDLLHLDPRFL
DSQ ------GAGGTTCTCTGTGAG...GTGGCGCGGAAACTGGGCACGGATGACAGGGAAGTGGTATTGTTCCTCCTAAAC.........GTGTTCATACCTCAACCCACA......CTGGCCCAA---------TTAATTGGAGCTCTTAGAGCT...TTAAAGGAGGAGGGCAGGTTAACG---------TTT............CCCCTGTTAGCGGAATGTCTGTTTCGTGCAGGTCGCAGAGACCTCTTGCGCGACCTGCTTCACTTAGACCCGCGTTTTTTA
TRN 10010101100011010
NAM DEDD_HUMAN/25-109
ASQ SLHRMFDiVGTHLTHRDVRVLSFLFV...DVIDDHE..RGLIRNGRDFLLA.LERQGRCDESNF....RQVLQLLRIITRHDLLPYVTLKRRRAV
DSQ AGCCTGCACCGCATGTTTGACatcGTGGGCACTCATCTGACACACAGAGATGTGCGCGTGCTTTCTTTCCTCTTTGTT.........GATGTCATTGATGACCACGAG......CGTGGACTCATCCGAAATGGACGTGACTTCTTATTGGCA...CTGGAGCGCCAGGGCCGCTGTGATGAAAGTAACTTT............CGCCAGGTGCTGCAGCTGCTGCGCATCATCACTCGCCACGACCTGCTGCCCTACGTCACCCTCAAGAGGAGACGGGCTGTG
TRN 10010101100011010
NAM DEDD2_HUMAN/25-110
ASQ SLHRMFEvVGGQLTECELELLAFLLD...E-APGAAggLARARSGLELLLE.LERRGQCDESNL....RLLGQLLRVLARHDLLPHLARKRRRPV
DSQ TCGCTTCACCGTATGTTCGAGgtgGTGGGCGGGCAACTGACCGAGTGCGAGCTGGAGCTCCTGGCCTTTCTGCTGGAT.........GAG---GCTCCTGGCGCCGCCggaggcTTAGCCCGGGCCCGCAGCGGCCTAGAGCTCCTGCTGGAG...CTGGAGCGCCGCGGGCAGTGCGACGAGAGCAACCTG............CGGCTGCTGGGGCAACTCCTGCGCGTGCTGGCCCGCCACGACCTGCTGCCGCACCTGGCGCGCAAGCGGCGCCGGCCAGTG
TRN 11011111101111110
NAM Q99CX0_BHV4/4-80
ASQ -RDVLLA.IETHLNQNEKTFVMYFLL...DPYIPKE..CED---FLPTLEN.LHSKRKII---Y....PILIELMYILQRFDLLRSIFLLDHRFV
DSQ ---AGGGATGTGTTGCTTGCC...ATCGAGACACATCTTAACCAAAATGAAAAAACCTTTGTCATGTATTTTCTTCTG.........GACCCATATATCCCCAAAGAG......TGTGAGGAT---------TTTCTCCCTACTCTAGAAAAT...CTACATAGCAAGAGGAAAATAATA---------TAC............CCCATTTTAATTGAACTGATGTATATATTACAAAGATTTGACTTACTGAGAAGCATCTTCCTATTAGACCACAGATTTGTC
TRN 10010101100011010
NAM Q9J2H2_9GAMA/94-168
ASQ YKHLMLS.IDRQLSERDVKNLVFLTG...DQLGRRR..NQS-PTFFRWLSQ.MEKAALVSPSNY....MVLSDLLQAVSRRDVAK--------VV
DSQ TACAAACACCTGATGCTCTCC...ATTGACCGCCAGCTCTCAGAAAGGGACGTGAAAAATTTAGTTTTTCTAACGGGC.........GACCAGCTTGGTCGCAGGCGC......AACCAGTCA---CCCACCTTTTTTCGGTGGCTCTCGCAA...ATGGAAAAGGCGGCCCTGGTCAGCCCCTCAAACTAC............ATGGTTTTAAGTGACCTGCTGCAGGCCGTCTCCAGGCGCGACGTGGCCAAG------------------------GTCGTG
TRN 10010101100011000
NAM P88961_HHV8/94-170
ASQ YQLTVLH.VDGELCARDIRSLIFLSK...DTIGSRS..TPQ--TFLHWVYC.MENLDLLGPTDV....DALMSMLRSLSRVDLQR-----QVQTL
DSQ TATCAGCTCACTGTTCTCCAC...GTAGACGGGGAGCTGTGTGCGAGGGATATTAGGTCTTTGATATTTTTAAGCAAG.........GACACTATAGGGTCTCGCAGC......ACACCACAG------ACATTCTTACACTGGGTGTACTGT...ATGGAAAACTTAGACCTACTGGGTCCCACTGACGTG............GATGCCCTAATGTCAATGCTTAGATCTTTGTCAAGAGTAGACCTACAGCGC---------------CAAGTGCAAACCCTA
TRN 10010101100011000
NAM CFLA_MCV1/96-181
ASQ YRKLMVC.VGEELDSSELRALRLFAC.nlNPSLSTA..LSESSRFVELVLA.LENVGLVSPSSV....SVLADMLRTLRRLDLCQQLVEYEQQEQ
DSQ TACCGCAAGCTCATGGTTTGC...GTGGGTGAGGAGCTCGACTCGAGCGAGCTACGCGCTCTACGCTTGTTCGCGTGC...aacctgAATCCGAGCCTGAGCACGGCG......CTTTCTGAGAGCAGCCGCTTTGTCGAGCTTGTACTCGCG...CTTGAAAACGTAGGACTCGTCTCGCCATCGAGTGTT............TCCGTGCTTGCGGACATGTTGCGCACTCTTCGGCGCCTCGATTTGTGCCAGCAGCTTGTTGAGTACGAACAACAAGAGCAA
TRN 11011111101111111
NAM O11300_MCV1/94-170
ASQ YRLQVAA.INNMVGSEDLRVMC-LCA...GKLLPPS..CTP-RCLVDLVSA.LEDVGAISPQDV....SVLVTLLHAVCRYDLSV-----ALSAV
DSQ TACAGGCTTCAAGTTGCTGCC...ATCAACAACATGGTCGGGAGCGAAGACCTACGCGTCATGTGC---CTTTGCGCG.........GGAAAGCTCTTGCCGCCAAGC......TGCACGCCG---CGCTGCCTTGTCGATCTTGTCTCCGCG...CTCGAGGACGTGGGGGCTATCTCTCCGCAGGACGTT............TCTGTCCTGGTGACCCTCCTTCACGCCGTTTGCAGATACGATCTTTCCGTG---------------GCGCTGTCGGCAGTA
TRN 10010101100011011
NAM VG71_SHV21/94-167
ASQ HVLTLVN.VNNNLTAKDEKRLCFILD...QFFPRNV..AAP-SVILCVFSN.MLCEMHVL-ECL....CQLKKCLKQIGRSDLAK--------TV
DSQ CATGTTTTGACTCTAGTTAAT...GTCAATAACAACTTAACTGCTAAAGACGAAAAGCGCTTGTGTTTTATTCTCGAT.........CAATTCTTTCCCAGAAATGTA......GCTGCCCCA---TCTGTAATTTTATGTGTGTTTTCTAAT...ATGTTATGTGAAATGCATGTGCTA---GAGTGTTTA............TGTCAGCTGAAAAAGTGCCTCAAACAGATAGGGCGAAGTGACCTTGCCAAA------------------------ACTGTT
TRN 10010101100011010
//