EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF01028 - Topoisom_I)
FAM PF01028
PID Topoisom_I
DES Eukaryotic DNA topoisomerase I, catalytic core
IPR IPR001631
ANO 31
ALN 294
AID 0.428589
APH ((((((((((((TOP1_RAT/433-675:0.00418,(TOP1_CRIGR/433-675:0.00418,TOP1_MOUSE/433-675:0.00000):0.00000):0.01179,TOP1_HUMAN/431-673:0.00498):0.01259,TOP1_XENLA/487-729:0.05977):0.00496,P79994_CHICK/432-674:0.00000):0.13341,((Q27529_CAEEL/473-722:0.00000,O17966_CAEEL/473-722:0.00000):0.00000,O17965_CAEEL/401-650:0.00000):0.26016):0.09534,TOP1_DROME/654-891:0.15549):0.16984,(O59891_CRYNE/439-675:0.23098,(((TOP1_CANAL/373-609:0.17293,TOP1_YEAST/363-599:0.16597):0.13183,O13463_EMENI/464-700:0.23682):0.05946,(O60013_PNECA/358-594:0.16223,TOP1_SCHPO/410-646:0.15283):0.06808):0.09230):0.20076):0.09270,((Q9ZSC8_TOBAC/547-782:0.12979,TOP1_DAUCA/432-673:0.11435):0.04695,(O24307_PEA/557-792:0.14825,TOP1_ARATH/583-818:0.18331):0.02780):0.24100):0.13424,Q9Y180_LEIDO/257-494:0.31136):2.07850,(P87507_AMEPV/65-325:0.28201,Q9YVW2_MSEPV/65-321:0.25300):0.77468):0.05693,((Q84147_9POXV/62-307:0.36743,Q98254_MCV1/63-308:0.41816):0.14710,(((TOP1_VARV/62-305:0.00000,Q85387_VARV/62-305:0.00000):0.00000,Q89220_VARV/62-305:0.00414):0.00000,TOP1_VACCV/62-305:0.00413):0.16339):0.12074):0.24109,Q9Q8M6_9POXV/62-305:0.02663,TOP1_SFVKA/62-305:0.02420);
ATP ((((((((((((TOP1_RAT/433-675,(TOP1_CRIGR/433-675,TOP1_MOUSE/433-675)),TOP1_HUMAN/431-673),TOP1_XENLA/487-729),P79994_CHICK/432-674),((Q27529_CAEEL/473-722,O17966_CAEEL/473-722),O17965_CAEEL/401-650)),TOP1_DROME/654-891),(O59891_CRYNE/439-675,(((TOP1_CANAL/373-609,TOP1_YEAST/363-599),O13463_EMENI/464-700),(O60013_PNECA/358-594,TOP1_SCHPO/410-646)))),((Q9ZSC8_TOBAC/547-782,TOP1_DAUCA/432-673),(O24307_PEA/557-792,TOP1_ARATH/583-818))),Q9Y180_LEIDO/257-494),(P87507_AMEPV/65-325,Q9YVW2_MSEPV/65-321)),((Q84147_9POXV/62-307,Q98254_MCV1/63-308),(((TOP1_VARV/62-305,Q85387_VARV/62-305),Q89220_VARV/62-305),TOP1_VACCV/62-305))),Q9Q8M6_9POXV/62-305,TOP1_SFVKA/62-305);
ATL 9.15757
DNO 31
DLN 882
DID 0.489877
DPH ((((Q27529_CAEEL/473-722:0.00140,(O17966_CAEEL/473-722:0.00000,O17965_CAEEL/401-650:0.00000):0.00000):0.18896,(TOP1_DROME/654-891:0.22745,((TOP1_HUMAN/431-673:0.03369,(TOP1_CRIGR/433-675:0.03553,(TOP1_RAT/433-675:0.01501,TOP1_MOUSE/433-675:0.01386):0.01141):0.04741):0.04551,(P79994_CHICK/432-674:0.07910,TOP1_XENLA/487-729:0.14061):0.03789):0.19157):0.08830):9.62567,(((TOP1_DAUCA/432-673:0.15247,Q9ZSC8_TOBAC/547-782:0.16155):0.04279,(O24307_PEA/557-792:0.13678,TOP1_ARATH/583-818:0.21061):0.04236):0.20728,((O59891_CRYNE/439-675:0.29558,O13463_EMENI/464-700:0.27725):0.10179,((TOP1_SCHPO/410-646:0.19775,O60013_PNECA/358-594:0.18799):0.08935,(TOP1_CANAL/373-609:0.21889,TOP1_YEAST/363-599:0.18352):0.14595):0.02062):0.16502):6.88598):20.09050,((Q84147_9POXV/62-307:0.20004,Q98254_MCV1/63-308:0.25205):0.01708,((Q9Q8M6_9POXV/62-305:0.04786,TOP1_SFVKA/62-305:0.04520):0.19436,((TOP1_VACCV/62-305:0.00703,((Q89220_VARV/62-305:0.00283,TOP1_VARV/62-305:0.00000):0.00000,Q85387_VARV/62-305:0.00000):0.00000):0.13152,(P87507_AMEPV/65-325:0.23400,Q9YVW2_MSEPV/65-321:0.17799):0.55355):0.19216):0.33559):27.74384,Q9Y180_LEIDO/257-494:1.15677);
DTP ((((Q27529_CAEEL/473-722,(O17966_CAEEL/473-722,O17965_CAEEL/401-650)),(TOP1_DROME/654-891,((TOP1_HUMAN/431-673,(TOP1_CRIGR/433-675,(TOP1_RAT/433-675,TOP1_MOUSE/433-675))),(P79994_CHICK/432-674,TOP1_XENLA/487-729)))),(((TOP1_DAUCA/432-673,Q9ZSC8_TOBAC/547-782),(O24307_PEA/557-792,TOP1_ARATH/583-818)),((O59891_CRYNE/439-675,O13463_EMENI/464-700),((TOP1_SCHPO/410-646,O60013_PNECA/358-594),(TOP1_CANAL/373-609,TOP1_YEAST/363-599))))),((Q84147_9POXV/62-307,Q98254_MCV1/63-308),((Q9Q8M6_9POXV/62-305,TOP1_SFVKA/62-305),((TOP1_VACCV/62-305,((Q89220_VARV/62-305,TOP1_VARV/62-305),Q85387_VARV/62-305)),(P87507_AMEPV/65-325,Q9YVW2_MSEPV/65-321)))),Q9Y180_LEIDO/257-494);
DTL 67.3333
RID 0.428589
RPH ((((((((((((TOP1_RAT/433-675:0.00418,(TOP1_CRIGR/433-675:0.00418,TOP1_MOUSE/433-675:0.00000):0.00000):0.01179,TOP1_HUMAN/431-673:0.00498):0.01259,TOP1_XENLA/487-729:0.05977):0.00496,P79994_CHICK/432-674:0.00000):0.13341,((Q27529_CAEEL/473-722:0.00000,O17966_CAEEL/473-722:0.00000):0.00000,O17965_CAEEL/401-650:0.00000):0.26016):0.09534,TOP1_DROME/654-891:0.15549):0.16984,(O59891_CRYNE/439-675:0.23098,(((TOP1_CANAL/373-609:0.17293,TOP1_YEAST/363-599:0.16597):0.13183,O13463_EMENI/464-700:0.23682):0.05946,(O60013_PNECA/358-594:0.16223,TOP1_SCHPO/410-646:0.15283):0.06808):0.09230):0.20076):0.09270,((Q9ZSC8_TOBAC/547-782:0.12979,TOP1_DAUCA/432-673:0.11435):0.04695,(O24307_PEA/557-792:0.14825,TOP1_ARATH/583-818:0.18331):0.02780):0.24100):0.13424,Q9Y180_LEIDO/257-494:0.31136):2.07850,(P87507_AMEPV/65-325:0.28201,Q9YVW2_MSEPV/65-321:0.25300):0.77468):0.05693,((Q84147_9POXV/62-307:0.36743,Q98254_MCV1/63-308:0.41816):0.14710,(((TOP1_VARV/62-305:0.00000,Q85387_VARV/62-305:0.00000):0.00000,Q89220_VARV/62-305:0.00414):0.00000,TOP1_VACCV/62-305:0.00413):0.16339):0.12074):0.24109,Q9Q8M6_9POXV/62-305:0.02663,TOP1_SFVKA/62-305:0.02420);
RTP ((((((((((((TOP1_RAT/433-675,(TOP1_CRIGR/433-675,TOP1_MOUSE/433-675)),TOP1_HUMAN/431-673),TOP1_XENLA/487-729),P79994_CHICK/432-674),((Q27529_CAEEL/473-722,O17966_CAEEL/473-722),O17965_CAEEL/401-650)),TOP1_DROME/654-891),(O59891_CRYNE/439-675,(((TOP1_CANAL/373-609,TOP1_YEAST/363-599),O13463_EMENI/464-700),(O60013_PNECA/358-594,TOP1_SCHPO/410-646)))),((Q9ZSC8_TOBAC/547-782,TOP1_DAUCA/432-673),(O24307_PEA/557-792,TOP1_ARATH/583-818))),Q9Y180_LEIDO/257-494),(P87507_AMEPV/65-325,Q9YVW2_MSEPV/65-321)),((Q84147_9POXV/62-307,Q98254_MCV1/63-308),(((TOP1_VARV/62-305,Q85387_VARV/62-305),Q89220_VARV/62-305),TOP1_VACCV/62-305))),Q9Q8M6_9POXV/62-305,TOP1_SFVKA/62-305);
RTL 9.15757
LNK O13463_EMENI/464-700:O13463:U91968
LNK O17965_CAEEL/401-650:O17965:Z93385
LNK O17966_CAEEL/473-722:O17966:Z93385
LNK O24307_PEA/557-792:O24307:Y14558
LNK O59891_CRYNE/439-675:O59891:AF009325
LNK O60013_PNECA/358-594:O60013:AF061533
LNK P79994_CHICK/432-674:P79994:AB000407
LNK P87507_AMEPV/65-325:P87507:U80056
LNK Q27529_CAEEL/473-722:Q27529:X96762
LNK Q84147_9POXV/62-307:Q84147:U12401
LNK Q85387_VARV/62-305:Q85387:L22579
LNK Q89220_VARV/62-305:Q89220:X76264
LNK Q98254_MCV1/63-308:Q98254:U60315
LNK Q9Q8M6_9POXV/62-305:Q9Q8M6:AF170726
LNK Q9Y180_LEIDO/257-494:Q9Y180:AF145121
LNK Q9YVW2_MSEPV/65-321:Q9YVW2:AF063866
LNK Q9ZSC8_TOBAC/547-782:Q9ZSC8:AF115482
LNK TOP1_ARATH/583-818:P30181:X57544
LNK TOP1_CANAL/373-609:Q00313:U40454
LNK TOP1_CRIGR/433-675:Q07050:Z21624
LNK TOP1_DAUCA/432-673:P93119:U60440
LNK TOP1_DROME/654-891:P30189:M74557
LNK TOP1_HUMAN/431-673:P11387:J03250
LNK TOP1_MOUSE/433-675:Q04750:D10061
LNK TOP1_RAT/433-675:Q9WUL0:AF140782
LNK TOP1_SCHPO/410-646:P07799:AL136536
LNK TOP1_SFVKA/62-305:P16472:M31723
LNK TOP1_VACCV/62-305:P68698:M13209
LNK TOP1_VARV/62-305:P32989:X67119
LNK TOP1_XENLA/487-729:P41512:L07777
LNK TOP1_YEAST/363-599:P04786:Z74748
AMK .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK ...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM TOP1_YEAST/363-599
ASQ aNSSLKGQSDYKKFEKAR----------QLKSYIDAIRRD.YTRNL----KSK.......VMLERQKAVAIYLIDVFALRAGGEKSEDE.ADTVGCCSLRYEHVTLKP--.....--.--PNTVIFDFLGKDSIRFYQEVEVDK-QVFKNLTIFK-RPPKQPGHQLFDRLD----.PSILNKYLQNYMPGLTAKVFRTYNASKTMQDQL----.DLIPn..KGSVAEKI-------LKYNAANRTVAILCNHQRTVTKGH-AQTVEKANNRIQELEWQKIRCKRAILQLDKDLL
DSQ gcgAACTCTTCATTGAAGGGTCAAAGTGACTACAAGAAGTTTGAAAAGGCGAGA------------------------------CAATTGAAATCCTATATCGATGCCATCAGAAGGGAT...TACACGAGAAATTTG------------AAAAGCAAA.....................GTTATGCTAGAGCGCCAAAAGGCCGTAGCCATTTATTTGATCGATGTATTCGCTTTAAGAGCCGGTGGTGAAAAATCCGAAGATGAA...GCCGATACTGTGGGTTGTTGTTCATTGCGATATGAGCATGTTACTTTGAAACCT------...............------...------CCGAATACTGTTATCTTTGATTTCTTAGGTAAGGATTCTATTAGATTTTATCAAGAGGTAGAAGTTGACAAA---CAAGTTTTCAAAAATTTGACAATTTTTAAA---AGGCCGCCCAAACAGCCAGGACATCAACTGTTTGATCGTCTAGAT------------...CCATCTATACTGAACAAATATCTACAAAACTACATGCCGGGATTGACTGCTAAAGTTTTCCGTACATATAATGCTTCCAAAACAATGCAAGATCAACTG------------...GATCTAATTCCAaat......AAAGGATCTGTCGCAGAGAAAATA---------------------TTGAAGTACAACGCAGCAAATAGAACTGTAGCCATCCTATGTAACCATCAAAGGACTGTCACGAAGGGGCAT---GCACAAACAGTGGAAAAGGCCAATAATAGAATACAAGAGTTGGAATGGCAAAAGATTCGTTGCAAGAGGGCCATTTTACAATTGGATAAGGATCTTTTA
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_CANAL/373-609
ASQ nNSSVKGQSDFKKFETAR----------KLRDHVDSIRKD.YTKML----KSE.......KMQDRQMATAMYLIDVFALRAGGEKGEDE.ADTVGCCSLRYEHVTLKP--.....--.--PNKVIFDLLGKDSIRFYQEVEVDK-QVFKNLRIFK-KSPKQPGDDLFDRIN----.PSLVNRQLQNYMKGLTAKVFRTYNASKTMQDQI----.DIIEn..EGTVAEKV-------AKFNAANRTVAILCNHQRTVSKTH-GDSVQRINDKLKKFMWQKIRLKKMILQLEPKLK
DSQ aatAATTCATCAGTTAAAGGACAATCTGATTTCAAAAAATTTGAAACGGCGAGA------------------------------AAATTAAGAGATCACGTTGATTCTATTAGAAAAGAT...TATACCAAAATGTTA------------AAATCAGAG.....................AAAATGCAAGATAGACAAATGGCCACGGCTATGTATCTTATTGATGTTTTTGCATTGAGGGCTGGTGGTGAAAAAGGTGAGGATGAA...GCCGATACCGTTGGTTGTTGTTCATTACGATATGAACATGTAACTTTAAAACCA------...............------...------CCCAACAAGGTTATTTTCGATCTTTTGGGTAAAGATTCAATTAGATTTTATCAAGAAGTTGAAGTTGATAAA---CAAGTTTTCAAAAATCTACGAATTTTCAAA---AAATCTCCTAAACAACCTGGTGATGATTTATTTGATCGTATAAAC------------...CCTTCATTAGTCAATCGACAATTACAAAATTATATGAAAGGATTAACAGCAAAAGTTTTCCGTACATATAATGCCTCGAAAACCATGCAAGATCAAATT------------...GATATAATTGAAaat......GAAGGTACAGTGGCGGAAAAAGTG---------------------GCTAAATTCAATGCTGCCAATAGAACGGTGGCTATTTTATGTAATCACCAGCGTACGGTCAGTAAAACCCAT---GGTGATAGTGTTCAGAGAATTAATGACAAATTGAAAAAATTCATGTGGCAAAAGATTAGATTAAAGAAAATGATCTTACAATTAGAACCCAAATTGAAA
TRN 10010101110011000
NAM O60013_PNECA/358-594
ASQ aGSSLKGQSDLKKYEKAR----------ELKLYIDNIRKQ.YRKEL----EDK.......LMEVRQRATAMYLIDLFALRAGNEKGEDE.ADTVGCCSLRYEHISLSP--.....--.--PNTVVFDFLGKDSIRYYNEVQVDP-QVFKNLKIFK-RSPKTEGDMLFDRLN----.TSKLNNHLTSLMPGLSAKVFRTHNASYTMSEQL----.KNTP.k.DASISDKV-------LAYNRANRMVAILCNHQRTISKTH-SAQMERIEDKILALKYQKIRLRKAILTLDPKLE
DSQ gcaGGAAGCTCTTTAAAAGGCCAGAGTGACTTAAAAAAATATGAAAAAGCTAGA------------------------------GAGCTTAAGCTATATATTGATAATATTAGAAAACAG...TATCGGAAAGAACTT------------GAAGATAAA.....................CTTATGGAAGTTCGTCAAAGGGCAACTGCCATGTATTTGATTGATTTATTTGCTCTTAGAGCAGGAAATGAGAAAGGCGAAGATGAA...GCAGATACTGTGGGATGTTGCTCACTAAGATATGAACATATATCTCTGAGTCCA------...............------...------CCGAATACTGTAGTCTTTGATTTTCTTGGCAAAGATTCTATAAGATATTATAATGAAGTACAAGTTGATCCA---CAAGTTTTTAAGAATTTAAAAATTTTTAAG---CGATCTCCTAAAACAGAAGGAGATATGCTTTTTGATCGTCTTAAT------------...ACTTCTAAATTAAACAATCATTTGACAAGTTTAATGCCTGGTTTATCTGCTAAAGTATTTCGTACTCACAATGCATCATATACGATGTCAGAACAACTC------------...AAAAATACACCT...aaa...GATGCTTCTATATCAGATAAGGTA---------------------TTGGCATATAACAGAGCAAATCGTATGGTGGCTATTCTTTGTAATCATCAGCGCACGATTAGCAAAACGCAT---AGTGCACAGATGGAAAGAATAGAGGATAAGATTTTGGCATTAAAATATCAAAAAATAAGATTACGCAAAGCTATTTTGACTTTAGACCCTAAATTGGAA
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_SCHPO/410-646
ASQ aGSSLKGQSDLKKYEKSR----------KLKDYIDDIRKG.YRKDL----KSE.......LTVERQRGTAMYLIDVFALRAGNEKGEDE.ADTVGCCSLRYEHVTLKP--.....--.--PRTVVFDFLGKDSIRYYNEVEVDP-QVFKNLKIFK-RPPKKEGDLIFDRLS----.TNSLNKYLTSLMDGLSAKVFRTYNASYTMAEEL----.KKMPk..NLTLADKI-------LFYNRANRTVAILCNHQRSVTKNH-DVQMERFAERIKALQYQRMRLRKMMLNLEPKLA
DSQ gcaGGAAGTTCTCTAAAAGGACAGAGTGACTTAAAAAAATACGAAAAGTCAAGA------------------------------AAGCTTAAGGATTATATTGATGATATCCGTAAAGGC...TACCGGAAAGATTTG------------AAAAGTGAG.....................TTAACGGTTGAGCGTCAAAGAGGAACTGCCATGTATTTAATTGATGTTTTTGCTTTAAGAGCAGGAAATGAAAAGGGTGAAGACGAG...GCGGATACTGTTGGTTGTTGTTCACTGCGATATGAACATGTTACACTGAAGCCA------...............------...------CCACGAACAGTCGTTTTCGATTTTCTTGGTAAAGATTCTATTCGTTACTACAACGAGGTTGAAGTTGATCCC---CAAGTTTTTAAAAATCTAAAGATCTTTAAA---CGTCCTCCCAAAAAAGAGGGTGATTTAATTTTCGACCGTCTCAGT------------...ACAAACAGTCTTAACAAATATCTGACTAGCCTTATGGATGGACTTTCAGCTAAAGTATTTCGTACCTACAATGCTTCATACACCATGGCCGAGGAACTT------------...AAGAAAATGCCTaag......AACCTCACCCTTGCAGACAAAATA---------------------CTATTTTATAATAGGGCAAATAGGACTGTTGCAATTTTATGTAATCATCAACGTTCCGTAACCAAAAATCAC---GATGTTCAAATGGAACGGTTTGCCGAAAGGATTAAGGCATTACAATACCAGCGGATGAGACTGCGAAAAATGATGCTGAATTTAGAGCCCAAGCTTGCT
TRN 10010101100011000
NAM O13463_EMENI/464-700
ASQ aNSDVKGQSDYKKFEKAR----------ELKKHIARIRKD.YQKNL----KHE.......LMVERQKATAVYLIDQFALRAGNEKGEDE.AETVGCCSLKYENVTLKP--.....--.--PNKVIFDFLGKDSIRFYDEVEVDP-QVFKNLKIFK-KPPKKEGDEIFDRLT----.TSALNKHLSQYMPGLTAKVFRTYNASHTMSELL----.KSMHa..TGNNAEKV-------KAYNDANRKVAILCNHKRTVGAVT-RDQMEKMSERIKGQRYQKWRLKQMMLDLDPSLK
DSQ gctAATTCCGACGTTAAGGGTCAGAGTGACTACAAGAAATTTGAGAAAGCCCGC------------------------------GAACTCAAGAAACATATTGCTCGGATTCGCAAGGAT...TATCAGAAGAATCTA------------AAGCACGAG.....................TTGATGGTAGAGCGACAAAAGGCCACCGCCGTTTACCTTATTGACCAGTTTGCTCTTCGTGCTGGCAATGAGAAGGGCGAAGACGAG...GCTGAAACGGTCGGCTGCTGCTCTTTGAAATATGAGAATGTCACGCTCAAACCT------...............------...------CCGAACAAGGTGATATTCGATTTTCTCGGTAAGGACAGCATTAGGTTTTACGACGAGGTCGAAGTCGATCCC---CAAGTCTTCAAAAACCTGAAAATCTTCAAG---AAGCCTCCCAAGAAGGAAGGTGACGAGATTTTTGATCGGTTAACA------------...ACATCTGCGCTAAATAAACATCTCTCCCAATATATGCCAGGCTTAACCGCCAAGGTGTTCCGTACCTACAACGCTTCTCACACAATGTCCGAACTCCTC------------...AAGTCAATGCATgct......ACCGGTAACAATGCAGAAAAGGTT---------------------AAGGCATATAACGACGCGAACCGAAAGGTTGCCATTCTATGTAATCACAAGCGCACAGTTGGCGCAGTCACG---CGCGACCAAATGGAGAAGATGAGCGAGCGAATCAAGGGGCAGCGGTACCAGAAATGGCGTCTTAAGCAGATGATGCTCGACCTCGATCCGTCCTTAAAG
TRN 10010101100011000
NAM O59891_CRYNE/439-675
ASQ aGSAWKGQSDRAKFEKAR----------ELIKHVDKIRKD.YTADL----KSK.......IMADRQRATALYFIDRLALRAGNEKGEDE.ADTVGCCSLRYEHVTLSP--.....--.--PNTIIFDFLGKDSMRFHQEVEVDP-QVFKNIKLFKADP-KKKGDDIFDRLT----.TTLLNKHLNGMMPGLTAKVFRTYNASWTFQEQL----.KN-Tpt.NGTVAEKI-------AAYNTANRDVAILCNHQKSVSKGF-EGSFAKAEDKIRALKYQRLKLRLQLFSLNPKIK
DSQ gctGGTAGTGCCTGGAAAGGCCAAAGTGATCGTGCCAAGTTTGAAAAGGCCCGT------------------------------GAGCTTATCAAACATGTCGACAAGATCCGAAAAGAC...TACACTGCCGATCTC------------AAATCCAAA.....................ATCATGGCTGACCGACAACGTGCCACCGCCCTGTACTTTATCGATCGTCTGGCTCTGCGAGCGGGCAATGAAAAGGGTGAAGACGAA...GCGGATACTGTTGGTTGTTGTTCTCTGCGATACGAACACGTGACGCTCTCACCA------...............------...------CCGAATACCATCATCTTTGATTTCCTCGGTAAGGACTCGATGAGGTTCCACCAGGAAGTCGAAGTCGATCCG---CAGGTGTTCAAGAACATAAAACTGTTCAAGGCTGATCCG---AAGAAGAAGGGTGACGATATCTTTGACCGGCTGACA------------...ACCACTCTTCTTAACAAGCACCTCAACGGCATGATGCCTGGTCTTACCGCCAAAGTCTTCCGTACCTACAACGCTTCTTGGACTTTCCAAGAACAACTC------------...AAAAAC---ACGcctacg...AACGGAACTGTAGCTGAGAAGATT---------------------GCGGCGTATAACACTGCCAATAGGGATGTAGCCATCTTGTGTAATCACCAAAAGAGTGTCAGCAAGGGTTTT---GAGGGCAGTTTTGCCAAAGCCGAGGATAAAATTCGTGCCCTCAAGTATCAACGTCTCAAGCTTCGTCTCCAACTTTTTTCCCTTAACCCCAAGATTAAG
TRN 10010101100011001
NAM TOP1_XENLA/487-729
ASQ pSSRIKGEKDWQKYETAR----------RLKMCVEKIRNT.YKEDW----KSK.......EMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGEtADTVGCCSLRVEHINLFQ--.....ELdGQEFVVEFDFPGKDSIRYYNKVPVEK-RVFKNLQLFM-EN-KQPDDDLFDRLN----.TSILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQL----.DELTns.DDNVPAKI-------LSYNRANRAVAILCNHQRAPPKTF-EKSMMNLQGKIDAKKDQLADARREFKSAKADAK
DSQ cctAGCTCCCGAATCAAGGGTGAGAAGGACTGGCAGAAATATGAGACTGCCCGA------------------------------AGGCTCAAGATGTGTGTTGAAAAGATTCGAAATACC...TACAAAGAAGACTGG------------AAGTCCAAA.....................GAGATGAAAGTTCGGCAGAGAGCAGTAGCTCTCTACTTTATAGACAAGCTTGCTTTGAGAGCTGGCAATGAAAAGGAAGAGGGAGAAaccGCAGATACAGTAGGTTGTTGCTCCTTGCGAGTAGAACACATCAATCTGTTCCAA------...............GAGTTGgacGGCCAAGAGTTTGTGGTGGAGTTTGACTTCCCGGGTAAAGATTCCATCCGCTACTACAACAAGGTGCCTGTGGAGAAA---AGGGTTTTCAAAAATCTTCAGCTCTTCATG---GAAAAC---AAGCAGCCTGACGATGACCTGTTTGACAGACTCAAT------------...ACAAGCATTTTGAACAAGCACCTTCAGGACCTGATGGAGGGACTAACAGCCAAAGTATTCAGAACATACAACGCCTCCATCACCCTGCAGCAACAGCTA------------...GATGAGCTTACTaactct...GATGACAACGTTCCCGCCAAGATC---------------------TTGTCCTATAACCGTGCCAACAGAGCAGTCGCCATCCTGTGTAACCATCAGCGGGCCCCTCCTAAAACATTT---GAGAAATCTATGATGAACCTACAGGGCAAGATAGATGCGAAGAAGGATCAGTTGGCAGATGCCAGGAGGGAGTTCAAGAGTGCGAAAGCAGATGCGAAG
TRN 10010101100011011
NAM TOP1_MOUSE/433-675
ASQ pSSRIKGEKDWQKYETAR----------RLKKCVDKIRNQ.YREDW----KSK.......EMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGEtADTVGCCSLRVEHINLHP--.....ELdGQEYVVEFDFPGKDSIRYYNKVPVEK-RVFKNLQLFM-EN-KQPEDDLFDRLN----.TGILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQL----.KELTap.DENVPAKI-------LSYNRANRAVAILCNHQRAPPKTF-EKSMMNLQSKIDAKKDQLADARRDLKSAKADAK
DSQ cccAGTTCACGAATCAAGGGTGAGAAAGACTGGCAGAAGTATGAGACTGCGCGG------------------------------CGTCTGAAGAAGTGTGTGGACAAGATCCGAAATCAG...TATCGGGAAGACTGG------------AAGTCCAAA.....................GAGATGAAAGTTCGTCAGAGAGCTGTAGCACTGTACTTCATTGATAAGCTTGCTCTGAGAGCAGGCAATGAGAAGGAAGAAGGAGAGacgGCAGACACTGTGGGCTGCTGTTCACTTAGAGTGGAACACATCAATTTACACCCA------...............GAATTGgatGGTCAGGAGTATGTGGTGGAATTTGACTTTCCTGGGAAGGACTCAATCAGATACTATAACAAAGTCCCAGTTGAGAAA---CGAGTTTTTAAAAACTTACAACTGTTTATG---GAGAAC---AAGCAGCCTGAGGACGATCTTTTTGATCGACTTAAT------------...ACTGGTATTCTAAATAAACATCTTCAGGATCTCATGGAGGGCTTGACTGCCAAGGTGTTCCGTACCTACAATGCCTCCATCACACTACAGCAGCAGCTT------------...AAAGAGCTCACAgcccct...GATGAGAATGTACCAGCGAAGATT---------------------CTATCTTATAACCGTGCCAATCGAGCTGTTGCAATTCTTTGTAACCACCAGAGGGCGCCACCAAAGACCTTT---GAGAAGTCAATGATGAACTTGCAGTCTAAGATTGATGCCAAGAAAGATCAGTTAGCAGATGCTCGAAGGGACCTGAAAAGTGCTAAGGCTGATGCCAAA
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_RAT/433-675
ASQ pSSRIKGEKDWQKYETAR----------RLKKCVDKIRNQ.YREDW----KSK.......EMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGEtADTVGCCSLRVEHINLHP--.....ELdGQEYVVEFDFPGKDSIRYYNKVPVEK-RVFKNLQLFM-EN-KQPEDDLFDRLN----.TGILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQL----.KELTap.DENVPAKI-------LSYNRANRAVAILCNHQRAPPKTF-EKSMMNLQSKIDAKKDQLADARKDLKSAKADAK
DSQ cccAGTTCACGAATCAAGGGTGAGAAAGACTGGCAGAAGTATGAGACTGCTCGG------------------------------CGACTGAAGAAGTGTGTGGACAAGATCCGAAATCAG...TATCGGGAAGACTGG------------AAGTCCAAA.....................GAAATGAAAGTTCGGCAGAGAGCTGTAGCACTGTACTTCATTGATAAGCTTGCTCTGAGAGCAGGCAATGAGAAGGAAGAAGGAGAGacaGCAGACACTGTGGGTTGCTGTTCACTTAGAGTGGAACACATCAATCTACACCCA------...............GAATTGgatGGTCAGGAGTACGTGGTGGAGTTTGACTTTCCTGGGAAGGACTCAATCAGATACTACAACAAAGTCCCAGTTGAGAAA---CGAGTTTTTAAAAACTTACAACTATTTATG---GAGAAC---AAGCAGCCTGAGGATGATCTTTTTGATCGACTTAAT------------...ACTGGTATTCTAAATAAGCATCTTCAAGATCTCATGGAGGGCTTGACTGCCAAGGTGTTCCGTACCTACAATGCCTCCATCACGCTGCAGCAGCAGCTT------------...AAAGAGCTCACAgcccct...GATGAGAATGTACCAGCAAAGATT---------------------CTATCTTATAACCGTGCCAATCGCGCTGTTGCAATTCTTTGTAACCACCAGAGGGCGCCACCAAAGACCTTT---GAGAAGTCAATGATGAACTTGCAGTCTAAGATTGATGCCAAGAAAGATCAGCTAGCAGATGCTCGAAAGGACCTGAAAAGCGCTAAGGCTGATGCCAAA
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_CRIGR/433-675
ASQ pSSRIKGEKDWQKYETAR----------RLKKCVDKIRNQ.YREDW----KSK.......EMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGEtADTVSCCSLRVEHINLHP--.....ELdGQEYVVEFDFPGKDSIRYYNKVPVEK-RVFKNLQLFM-EN-KQPEDDLFDRLN----.TGILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQL----.KELTap.DENVPAKI-------LSYNRANRAVAILCNHQRAPPKTF-EKSMMNLQSKIDAKKDQLADARRDLKSAKADAK
DSQ cccAGTTCTCGAATCAAAGGTGAGAAAGACTGGCAAAAATACGAGACTGCTCGG------------------------------CGGCTGAAGAAGTGTGTGGACAAGATCCGAAATCAG...TATCGGGAAGACTGG------------AAGTCCAAA.....................GAGATGAAAGTTCGGCAGAGAGCTGTAGCTCTGTACTTCATTGATAAGCTTGCTCTGAGAGCAGGCAATGAGAAGGAGGAAGGAGAAacgGCAGACACTGTGAGTTGCTGTTCTCTTAGAGTGGAACATATCAATCTACACCCA------...............GAATTGgatGGTCAGGAGTATGTCGTGGAATTTGACTTTCCTGGAAAGGACTCAATCAGATACTATAATAAAGTCCCAGTTGAGAAA---CGGGTTTTTAAGAACTTACAACTATTTATG---GAGAAC---AAGCAGCCGGAGGATGATCTTTTTGATCGGCTGAAT------------...ACTGGCATTCTAAATAAACATCTTCAGGATCTCATGGAGGGATTAACTGCCAAGGTGTTCCGTACGTACAATGCCTCCATCACGCTACAGCAGCAGCTT------------...AAAGAGCTCACAgcccct...GATGAGAATGTACCAGCAAAGATT---------------------CTGTCTTACAATCGGGCCAATCGAGCTGTTGCAATTCTATGTAACCACCAGAGGGCACCACCAAAGACCTTT---GAGAAGTCAATGATGAACTTGCAGTCTAAGATTGATGCCAAGAAAGACCAGCTAGCAGATGCTCGAAGGGACCTGAAAAGTGCTAAGGCTGATGCCAAA
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_HUMAN/431-673
ASQ pSSRIKGEKDWQKYETAR----------RLKKCVDKIRNQ.YREDW----KSK.......EMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGEtADTVGCCSLRVEHINLHP--.....ELdGQEYVVEFDFLGKDSIRYYNKVPVEK-RVFKNLQLFM-EN-KQPEDDLFDRLN----.TGILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQL----.KELTap.DENIPAKI-------LSYNRANRAVAILCNHQRAPPKTF-EKSMMNLQTKIDAKKEQLADARRDLKSAKADAK
DSQ cctAGTTCACGAATCAAGGGTGAGAAGGACTGGCAGAAATACGAGACTGCTCGG------------------------------CGGCTGAAAAAATGTGTGGACAAGATCCGGAACCAG...TATCGAGAAGACTGG------------AAGTCCAAA.....................GAGATGAAAGTCCGGCAGAGAGCTGTAGCCCTGTACTTCATCGACAAGCTTGCTCTGAGAGCAGGCAATGAAAAGGAGGAAGGAGAAacaGCGGACACTGTGGGCTGCTGCTCACTTCGTGTGGAGCACATCAATCTACACCCA------...............GAGTTGgatGGTCAGGAATATGTGGTAGAGTTTGACTTCCTCGGGAAGGACTCCATCAGATACTATAACAAGGTCCCTGTTGAGAAA---CGAGTTTTTAAGAACCTACAACTATTTATG---GAGAAC---AAGCAGCCCGAGGATGATCTTTTTGATAGACTCAAT------------...ACTGGTATTCTGAATAAGCATCTTCAGGATCTCATGGAGGGCTTGACAGCCAAGGTATTCCGTACGTACAATGCCTCCATCACGCTACAGCAGCAGCTA------------...AAAGAACTGACAgccccg...GATGAGAACATCCCAGCGAAGATC---------------------CTTTCTTATAACCGTGCCAATCGAGCTGTTGCAATTCTTTGTAACCATCAGAGGGCACCACCAAAAACTTTT---GAGAAGTCTATGATGAACTTGCAAACTAAGATTGATGCCAAGAAGGAACAGCTAGCAGATGCCCGGAGAGACCTGAAAAGTGCTAAGGCTGATGCCAAG
TRN 10010101100011001
NAM P79994_CHICK/432-674
ASQ pSSRIKGEKDWQKYETAR----------RLKKCVDKIRNQ.YREDW----KSK.......EMKVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKEEGEtADTVGCCSLRVEHIKLHP--.....ELdGQEYVVEFDFLGKDSIRYYNKVPVEK-RVFKNLQLFM-EN-KQPEDDLFDRLN----.TSILNKHLQDLMEGLTAKVFRTYNASITLQQQL----.KELTnp.DDNIPAKI-------LSYNRANRAVAILCNHQRAPPKTF-EKSMMNLQSKIDAKKEQLADARRELKSAKADAK
DSQ cctAGCTCAAGAATTAAGGGTGAGAAGGACTGGCAAAAGTATGAGACAGCCCGG------------------------------AGGTTGAAGAAGTGCGTAGATAAAATCCGAAATCAA...TACAGAGAAGATTGG------------AAATCCAAA.....................GAGATGAAAGTACGGCAGAGGGCTGTGGCACTGTACTTCATTGATAAGCTTGCCCTGAGAGCTGGTAATGAAAAAGAAGAAGGGGAGacaGCTGACACCGTGGGCTGCTGCTCTCTGAGAGTAGAACATATCAAGCTGCATCCT------...............GAGCTGgatGGCCAGGAATACGTGGTTGAGTTTGACTTCCTCGGGAAGGACTCCATCCGATACTACAACAAAGTCCCTGTTGAGAAG---AGGGTTTTTAAGAATCTTCAGCTGTTCATG---GAGAAC---AAGCAGCCTGAGGATGACCTTTTTGACCGCCTCAAT------------...ACCAGTATCTTAAATAAACATCTTCAAGACCTTATGGAGGGACTGACAGCCAAGGTATTCCGTACTTACAATGCCTCCATCACGCTACAGCAGCAGCTC------------...AAGGAGCTCACTaacccg...GATGATAACATCCCAGCGAAGATC---------------------CTTTCCTATAACCGTGCCAACAGAGCGGTTGCCATTTTGTGTAACCACCAGAGGGCTCCACCGAAGACCTTT---GAGAAGTCCATGATGAACCTGCAGAGCAAGATCGATGCCAAGAAGGAGCAGTTAGCTGATGCCAGGAGAGAACTGAAAAGCGCCAAAGCTGATGCCAAG
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_DROME/654-891
ASQ pSSKLKGEKDHIKYETAR----------RLDKVIDKIRAT.YRDEW----KSK.......EMRVRQRAVALYFIDKLALRAGNEKDEDQ.ADTVGCCSLRVEHVQLHK--.....ELnGKENVVVFDFPGKDSIRYYNEVEVEK-RVFKNLELFM-EH-KKEGDDLFDRLN----.TQVLNEHLKELMEGLTAKVFRTYNASKTLQSQL----.DLLTdp.SATVPEKL-------LAYNRANRAVAILCNHQRSVPKSH-EKSMENLKEKIKAKREAIEKCESEYHSRD----
DSQ cccTCCTCGAAACTCAAGGGCGAGAAGGATCACATTAAGTACGAGACGGCGCGA------------------------------CGCCTGGACAAGGTAATCGATAAGATACGTGCCACC...TATCGCGACGAGTGG------------AAGTCCAAG.....................GAGATGAGGGTTCGCCAGCGAGCGGTGGCCCTTTACTTCATCGACAAACTGGCGCTGAGAGCAGGCAACGAAAAGGACGAGGATCAG...GCCGATACCGTGGGCTGTTGCTCGCTACGCGTGGAGCATGTCCAGCTCCACAAG------...............GAACTGaacGGAAAGGAGAACGTGGTGGTCTTTGATTTCCCCGGTAAGGACTCCATTCGGTATTACAACGAGGTCGAGGTGGAGAAG---CGTGTCTTCAAGAACCTCGAACTGTTCATG---GAGCAC---AAGAAGGAGGGCGACGACCTCTTCGATCGTCTCAAC------------...ACGCAGGTGCTTAATGAGCATCTCAAGGAGCTGATGGAAGGTCTCACGGCCAAGGTATTCCGTACGTACAACGCATCGAAAACACTGCAAAGTCAGCTG------------...GATCTGTTGACCgatccg...AGCGCCACGGTGCCGGAAAAGCTG---------------------TTGGCCTACAATCGCGCCAACCGTGCCGTGGCCATCCTCTGTAACCATCAGCGTTCCGTGCCCAAGAGCCAC---GAGAAGTCAATGGAGAATCTGAAGGAGAAGATCAAGGCCAAGCGGGAAGCCATCGAAAAATGCGAGTCCGAGTATCATTCGAGAGAC------------
TRN 10010101100011001
NAM O17965_CAEEL/401-650
ASQ pSSKIKGEKDFEKYETAR----------RLKKKIGGIRER.YTDDF----KSK.......EMRVRQRATALYFIDKLALRAGNEKDVDEaADTVGCCSLRVEHIKLFDSAklnedDKkEKEFVVEFDFLGKDSIRYFNRVSVEK-RVYKNLKIFM-EG-KAPSDDLFDRLD----.TATLNDHLRSLMDGLTVKVFRTYNASITLQEQL----.IKLTnp.KDNVAAKI-------LSYNRANRQVAILCNHQRAVSKGF-DESMQKLEQKIKDKKKEVKEAEAALKSARGAEK
DSQ ccaTCTTCAAAGATTAAAGGAGAAAAGGACTTTGAAAAGTACGAAACAGCGCGG------------------------------CGACTTAAAAAGAAGATTGGTGGAATTCGTGAGCGG...TATACTGACGATTTT------------AAGTCGAAG.....................GAGATGAGAGTTCGACAACGTGCTACGGCTTTGTATTTTATTGATAAGTTGGCTCTTCGTGCTGGAAATGAGAAGGATGTAGATGAAgctGCTGATACTGTTGGTTGTTGCTCACTTCGTGTTGAGCACATTAAGCTCTTCGATTCGGCGaaactgaatgaagatGATAAGaagGAAAAGGAGTTTGTTGTGGAATTCGATTTTCTTGGAAAGGATTCGATTCGTTATTTCAATCGAGTTTCTGTTGAGAAG---CGAGTCTACAAGAATTTGAAGATATTCATG---GAGGGA---AAAGCTCCGAGTGATGATCTTTTCGATCGTCTCGAC------------...ACTGCAACACTCAATGATCATTTGAGAAGTTTGATGGATGGTTTGACGGTAAAAGTGTTCCGTACCTATAATGCTTCGATCACACTTCAAGAGCAACTG------------...ATAAAGCTGACGaatccc...AAGGACAATGTGGCGGCAAAAATT---------------------CTGTCATACAATCGTGCTAATCGGCAGGTTGCGATCCTTTGTAACCATCAACGTGCCGTTTCGAAGGGATTC---GATGAGTCGATGCAAAAGTTGGAGCAAAAGATCAAGGACAAAAAGAAGGAGGTGAAGGAAGCCGAAGCCGCGCTGAAGTCTGCTCGCGGAGCAGAAAAG
TRN 10010101100011001
NAM O17966_CAEEL/473-722
ASQ pSSKIKGEKDFEKYETAR----------RLKKKIGGIRER.YTDDF----KSK.......EMRVRQRATALYFIDKLALRAGNEKDVDEaADTVGCCSLRVEHIKLFDSAklnedDKkEKEFVVEFDFLGKDSIRYFNRVSVEK-RVYKNLKIFM-EG-KAPSDDLFDRLD----.TATLNDHLRSLMDGLTVKVFRTYNASITLQEQL----.IKLTnp.KDNVAAKI-------LSYNRANRQVAILCNHQRAVSKGF-DESMQKLEQKIKDKKKEVKEAEAALKSARGAEK
DSQ ccaTCTTCAAAGATTAAAGGAGAAAAGGACTTTGAAAAGTACGAAACAGCGCGG------------------------------CGACTTAAAAAGAAGATTGGTGGAATTCGTGAGCGG...TATACTGACGATTTT------------AAGTCGAAG.....................GAGATGAGAGTTCGACAACGTGCTACGGCTTTGTATTTTATTGATAAGTTGGCTCTTCGTGCTGGAAATGAGAAGGATGTAGATGAAgctGCTGATACTGTTGGTTGTTGCTCACTTCGTGTTGAGCACATTAAGCTCTTCGATTCGGCGaaactgaatgaagatGATAAGaagGAAAAGGAGTTTGTTGTGGAATTCGATTTTCTTGGAAAGGATTCGATTCGTTATTTCAATCGAGTTTCTGTTGAGAAG---CGAGTCTACAAGAATTTGAAGATATTCATG---GAGGGA---AAAGCTCCGAGTGATGATCTTTTCGATCGTCTCGAC------------...ACTGCAACACTCAATGATCATTTGAGAAGTTTGATGGATGGTTTGACGGTAAAAGTGTTCCGTACCTATAATGCTTCGATCACACTTCAAGAGCAACTG------------...ATAAAGCTGACGaatccc...AAGGACAATGTGGCGGCAAAAATT---------------------CTGTCATACAATCGTGCTAATCGGCAGGTTGCGATCCTTTGTAACCATCAACGTGCCGTTTCGAAGGGATTC---GATGAGTCGATGCAAAAGTTGGAGCAAAAGATCAAGGACAAAAAGAAGGAGGTGAAGGAAGCCGAAGCCGCGCTGAAGTCTGCTCGCGGAGCAGAAAAG
TRN 10010101100011001
NAM Q27529_CAEEL/473-722
ASQ pSSKIKGEKDFEKYETAR----------RLKKKIGGIRER.YTDDF----KSK.......EMRVRQRATALYFIDKLALRAGNEKDVDEaADTVGCCSLRVEHIKLFDSAklnedDKkEKEFVVEFDFLGKDSIRYFNRVSVEK-RVYKNLKIFM-EG-KAPSDDLFDRLD----.TATLNDHLRSLMDGLTVKVFRTYNASITLQEQL----.IKLTnp.KDNVAAKI-------LSYNRANRQVAILCNHQRAVSKGF-DESMQKLEQKIKDKKKEVKEAEAALKSARGAEK
DSQ ccaTCTTCAAAGATTAAAGGAGAAAAGGACTTTGAAAAGTACGAAACAGCGCGG------------------------------CGACTTAAAAAGAAGATTGGTGGAATTCGTGAGCGG...TATACTGACGATTTT------------AAGTCGAAG.....................GAGATGAGAGTTCGACAACGTGCTACGGCTTTGTATTTTATTGATAAGTTGGCTCTTCGTGCTGGAAATGAGAAGGATGTAGATGAAgctGCTGATACTGTTGGTTGTTGCTCACTTCGTGTTGAGCACATTAAGCTCTTCGATTCGGCGaaactgaatgaagatGATAAGaagGAAAAGGAGTTTGTTGTGGAATTCGATTTTCTTGGAAAGGATTCGATTCGTTATTTCAATCGAGTTTCTGTTGAGAAG---CGAGTCTACAAGAATTTGAAGATATTCATG---GAGGGA---AAAGCTCCGAGTGATGATCTTTTCGATCGTCTCGAC------------...ACTGCAACACTCAATGATCATTTGAGAAGTTTGATGGATGGTTTGACGGTAAAAGTCTTCCGTACCTATAATGCTTCGATCACACTTCAAGAGCAACTG------------...ATAAAGCTGACGaatccc...AAGGACAATGTGGCGGCAAAAATT---------------------CTGTCATACAATCGTGCTAATCGGCAGGTTGCGATCCTTTGTAACCATCAACGTGCCGTTTCGAAGGGATTC---GATGAGTCGATGCAAAAGTTGGAGCAAAAGATCAAGGACAAAAAGAAGGAGGTGAAGGAAGCCGAAGCCGCGCTGAAGTCTGCTCGCGGAGCAGAAAAG
TRN 10010101100011001
NAM Q9Y180_LEIDO/257-494
ASQ pSSSVKGQSDMVKFEKAR----------KLKDKVDDIRAS.YMEDF----KSN.......DLHVAQRAVAMYFIDRLALRVGNEKGEDE.ADTVGCCSLRVEHIQLMP--.....--.--DNIVRFDFLGKDSIRYQNDVAVLP-EVYALLQRFT-RR-KSPGMDIFDQLN----.PTQLNDHLKSFMDGLSAKVFRTYNASITLDRWF----.KEKPvdpKWSTADKL-------AYFNKANTEVAILCNHQKSVSKNF-KLQMMQLTTKSEYTRKTIELLEKAEVTAKKKSV
DSQ ccgTCTTCCAGTGTCAAGGGACAGTCCGACATGGTGAAGTTCGAGAAGGCACGC------------------------------AAGCTCAAAGACAAAGTGGATGACATTCGCGCATCC...TACATGGAGGATTTC------------AAGTCCAAT.....................GATTTGCACGTGGCGCAGCGGGCCGTCGCCATGTACTTTATTGACCGCCTCGCCCTCCGCGTTGGTAATGAGAAGGGCGAGGACGAG...GCGGATACGGTGGGTTGCTGCTCGCTGCGTGTGGAGCACATCCAGCTCATGCCG------...............------...------GACAACATCGTGCGGTTCGACTTCCTGGGCAAGGACTCGATCCGCTACCAGAACGATGTGGCGGTGCTGCCG---GAGGTGTACGCGCTACTGCAGCGTTTCACT---CGTCGT---AAGTCGCCGGGCATGGACATCTTTGACCAGCTCAAC------------...CCCACGCAGCTGAATGACCACCTCAAGTCCTTCATGGACGGCCTCTCTGCCAAGGTGTTCCGTACCTACAATGCCTCCATCACCCTCGATCGGTGGTTC------------...AAAGAAAAGCCGgtcgaccccAAATGGTCCACCGCGGACAAGCTG---------------------GCCTACTTCAACAAGGCGAACACCGAGGTGGCCATTCTGTGCAACCATCAGAAGTCCGTCTCGAAGAACTTC---AAGTTGCAGATGATGCAGCTGACCACCAAGTCCGAGTACACCCGCAAGACGATTGAGCTCCTGGAGAAGGCGGAGGTGACCGCCAAGAAGAAGTCGGTC
TRN 11011101101011011
NAM TOP1_ARATH/583-818
ASQ aGSSLKGLSDKEKYEKAR----------NLTDHIDNIRTT.YTKNF----TAK.......DVKMRQIAVATYLIDKLALRAGNEKDDDE.ADTVGCCTLKVGNVECIP--.....--.--PNKIKFDFLGKDSIQYVNTVEVEP-LVYKAIGQFQ-AG-KSKTDDLFDELD----.TSKLNAHLKELVPGLTAKVFRTYNASITLDEML----.SQETk..DGDVTQKI-------VVYQKANKEVAIICNHQRTVSKTH-GAQIEKLTARIEELKEVLKELKTNLDRAKKGKP
DSQ gctGGCAGTTCTCTGAAAGGGCTGAGCGACAAAGAGAAGTACGAGAAAGCTAGG------------------------------AATCTTACGGATCATATAGATAATATAAGAACAACA...TACACCAAGAATTTT------------ACTGCCAAG.....................GATGTTAAAATGAGGCAAATTGCTGTGGCGACATATCTCATTGATAAATTGGCGCTTAGGGCTGGAAATGAGAAGGATGATGATGAG...GCCGACACTGTTGGTTGTTGTACTTTAAAAGTTGGAAATGTGGAGTGTATTCCT------...............------...------CCAAATAAAATAAAGTTTGATTTTCTTGGTAAGGATTCAATCCAGTATGTGAACACAGTCGAGGTTGAGCCT---CTTGTTTACAAGGCCATTGGACAGTTCCAG---GCGGGA---AAATCCAAAACAGATGATCTTTTTGATGAGTTAGAC------------...ACAAGTAAACTGAATGCTCATTTGAAGGAACTTGTGCCTGGTCTCACAGCTAAAGTATTCCGTACATATAATGCTTCCATCACTTTGGATGAAATGCTG------------...AGTCAAGAAACCaaa......GATGGCGATGTTACTCAAAAAATA---------------------GTAGTTTATCAGAAAGCAAATAAGGAGGTTGCCATAATCTGCAATCATCAGCGTACTGTATCAAAGACACAT---GGTGCGCAAATTGAAAAATTGACTGCGAGAATAGAAGAACTCAAGGAGGTTCTTAAAGAGCTCAAAACTAATCTTGACCGGGCTAAAAAGGGAAAACCA
TRN 10010101100011000
NAM Q9ZSC8_TOBAC/547-782
ASQ aSSSLKGQSDKEKYEKAR----------RLKDYIEGIRSA.YTKDF----TSK.......DPVKRQIAVATYLIDKLALRAGNEKDDDE.ADTVGCCTLKVENVEPVP--.....--.--PNILKFDFLGKDSIRYQNEVAVYK-PVFKAIQLFR-SG-KKGGDDLFDKLD----.TSKLNAHLKELMPGLTAKVFRTYNASVTLEQQL----.TKLTq..GGELAEKV-------AVYNLANKEVAIICNHQRSVSKSH-SVQISKLNEKIDELKALLEEFKVDLARAKKGKP
DSQ gccAGTAGTTCCTTGAAAGGGCAAAGCGATAAAGAAAAGTATGAGAAAGCAAGG------------------------------CGTTTAAAGGATTACATTGAAGGCATTAGATCTGCA...TATACAAAGGATTTT------------ACAAGTAAA.....................GATCCTGTGAAGCGTCAGATCGCAGTTGCAACTTATCTTATTGATAAATTAGCTTTGAGGGCAGGGAATGAGAAGGATGACGACGAA...GCTGATACAGTTGGTTGTTGTACTTTAAAAGTAGAGAATGTAGAGCCAGTACCT------...............------...------CCAAATATTTTGAAGTTCGATTTTCTTGGTAAAGATTCTATCAGGTATCAAAATGAGGTGGCTGTGTATAAG---CCTGTTTTCAAAGCTATTCAACTGTTCCGA---AGTGGA---AAAAAGGGCGGTGATGATCTTTTTGACAAGCTTGAC------------...ACGAGTAAGCTTAATGCCCATCTAAAGGAACTCATGCCAGGCCTGACAGCAAAAGTATTTCGTACTTATAATGCATCTGTTACACTGGAGCAGCAATTG------------...ACCAAGCTGACAcaa......GGTGGAGAGCTCGCTGAGAAAGTT---------------------GCGGTATATAATTTGGCAAATAAAGAGGTTGCAATAATTTGTAATCACCAGCGTAGTGTTTCAAAGTCGCAT---AGTGTACAAATTTCAAAGTTGAATGAGAAGATAGATGAATTAAAGGCTCTTTTGGAAGAATTCAAAGTAGATTTGGCTCGGGCCAAAAAAGGGAAGCCT
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_DAUCA/432-673
ASQ aSSSLKGKVTREKYEKSR----------KLKDYIEGIRAAaYTKDF----ASK.......DSKKRQIAVATYLIDKLALRAGNEKDDDE.ADTVGCCTLKVENVETKR--.....--.--PNILKFDFLGKDSIRYQNEVEVEP-RVFSAIEQFR-SG-KEGGDDLFDQLD----.TSKLNAHLKELMPGLTAKVFRTYNASITLDEMVRCKLlSRETk..GGDVAEKV-------VVYQHANKEVAIICNHQRTVSKSH-SAQMVRLNEKIEELKGLLKELQEDLTRVNKGKP
DSQ gctAGCAGTTCCTTGAAGGGCAAAGTGACAAGGGAAAAGTATGAAAAATCAAGA------------------------------AAGTTAAAGGATTACATAGAAGGAATCAGAGCAGCAgctTACACCAAGGATTTT------------GCCAGTAAA.....................GATAGCAAAAAGAGGCAAATAGCAGTAGCAACTTATTTGATTGACAAATTAGCTTTGAGAGCAGGCAACGAGAAGGATGATGATGAG...GCTGATACAGTTGGCTGTTGTACACTGAAAGTGGAAAATGTCGAAACAAAGCGA------...............------...------CCCAATATTTTGAAGTTTGATTTCCTCGGAAAAGATTCAATACGATACCAGAATGAGGTAGAGGTTGAACCT---CGAGTTTTCAGTGCTATTGAGCAGTTCCGA---AGTGGG---AAAGAAGGGGGCGATGATCTTTTTGACCAGCTTGAT------------...ACTAGTAAATTGAATGCCCACTTAAAGGAGTTGATGCCTGGTCTTACAGCAAAAGTGTTTCGTACATATAATGCATCCATAACATTGGATGAGATGGTTAGATGCAAGCTTcttAGTAGGGAAACTaag......GGGGGAGACGTTGCGGAGAAGGTT---------------------GTAGTTTATCAACATGCAAATAAAGAGGTAGCAATCATATGCAATCATCAGCGTACTGTTTCAAAGTCCCAC---AGTGCACAAATGGTGAGATTGAATGAGAAGATAGAAGAACTAAAGGGTCTCCTGAAAGAACTACAAGAAGATTTGACTAGGGTGAATAAAGGAAAGCCC
TRN 10010101100011000
NAM O24307_PEA/557-792
ASQ aSSSLKGQSDKEKYEKAR----------MLKDYIGNIRAY.YTKDF----TSK.......DITKQQIAVATYLIDKLALRAGNEKDDDE.ADTVGCCTLKVENVTRET--.....--.--PNKLKFNFLGKDSIKYENTVEVEL-PVYNAILKFQ-KD-KGPGDDLFDKLD----.TNKLNAHLKELMPGLTAKVFRTFNASITLDDKL----.NKDTk..DGDAAEKI-------VVYQHANKQVAIICNHQRSVSKSH-SAQMTKLNEKIDELQDVLKELKVDLDRARKGKS
DSQ gctAGTAGTTCCTTGAAGGGTCAAAGTGACAAGGAAAAGTATGAGAAGGCTAGG------------------------------ATGTTGAAGGATTATATAGGGAACATACGGGCTTAC...TATACAAAAGATTTT------------ACGAGTAAG.....................GATATTACAAAGCAGCAGATAGCCGTCGCTACTTATCTTATTGATAAACTGGCTCTGAGGGCTGGTAATGAGAAGGATGATGATGAA...GCTGATACTGTTGGCTGCTGCACATTAAAAGTTGAGAATGTGACAAGAGAAACC------...............------...------CCCAACAAATTGAAGTTTAACTTCCTTGGTAAAGATTCAATCAAGTATGAAAATACAGTTGAGGTTGAGCTT---CCTGTTTATAATGCAATTTTGAAGTTCCAA---AAAGAT---AAAGGCCCTGGTGATGATCTCTTTGATAAGCTGGAT------------...ACAAATAAATTGAATGCTCATCTGAAGGAACTCATGCCTGGCTTAACAGCAAAAGTCTTCCGTACATTCAATGCATCTATCACATTGGATGATAAGTTG------------...AATAAAGACACTaaa......GATGGAGATGCCGCAGAAAAGATT---------------------GTTGTTTATCAGCATGCAAATAAGCAGGTTGCAATCATCTGTAATCATCAACGGAGTGTTTCAAAATCTCAC---AGTGCACAAATGACAAAATTAAACGAGAAAATTGATGAACTTCAGGATGTTCTGAAGGAGCTAAAAGTAGATTTGGACAGGGCAAGAAAAGGAAAGTCC
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_VACCV/62-305
ASQ sDSKGRRQYFYGKMHVQNRNAKRDRIFVRVYNVMKRINCF.INKNI---KKSS.......TDSNYQLAVFMLMETMFFIRFGKMKYLKE.NETVGLLTLKNKHIEISP--.....--.---DEIVIKFVGKDKVSHEFVVHKSN-RLYKPLLKLT-DD-SSPEEFLFNKLS----.ERKVYECIKQF--GIRIKDLRTYGVNYTFLYNFWTNV.----...-----KSISPLPSPKKLIALTIKQTAEVVGHTPSISKRAYMATTILE-MVKDKNFLDVVSKT-TFDEFLSIVV
DSQ agcGATTCAAAAGGACGTAGACAATACTTTTACGGAAAAATGCATGTACAGAATCGCAACGCTAAAAGAGATCGTATTTTTGTTAGAGTATATAACGTTATGAAACGAATTAATTGTTTT...ATAAACAAAAATATA---------AAGAAATCGTCC.....................ACAGATTCCAATTATCAGTTGGCGGTTTTTATGTTAATGGAAACTATGTTTTTTATTAGATTTGGTAAAATGAAATATCTTAAGGAG...AATGAAACAGTAGGGTTATTAACACTAAAAAATAAACACATAGAAATAAGTCCC------...............------...---------GATGAAATAGTTATCAAGTTTGTAGGAAAGGACAAAGTTTCACATGAATTTGTTGTTCATAAGTCTAAT---AGACTATATAAGCCGCTATTGAAACTGACG---GATGAT---TCTAGTCCCGAAGAATTTCTGTTCAACAAACTAAGT------------...GAACGAAAGGTATATGAATGTATCAAACAGTTT------GGTATTAGAATCAAGGATCTCCGAACGTATGGAGTCAATTATACGTTTTTATATAATTTTTGGACAAATGTA...------------.........---------------AAGTCCATATCTCCTCTTCCATCACCAAAAAAGTTAATAGCGTTAACTATCAAACAAACTGCTGAAGTGGTAGGTCATACTCCATCAATTTCAAAAAGAGCTTATATGGCAACGACTATTTTAGAA---ATGGTAAAGGATAAAAATTTTTTAGATGTAGTATCTAAAACT---ACGTTCGATGAATTCCTATCTATAGTCGTA
TRN 10010101100011000
NAM Q89220_VARV/62-305
ASQ sDSKGRRQYFYGKMHVQNRNAKRDRIFVRVYNVMKRINCF.INKNI---KKSS.......TDSNYQLAVFMLMETMFFIRFGKMKYLKE.NETVGLLTLKNKHIEISP--.....--.---DKIVIKFVGKDKVSHEFVVHKSN-RLYKPLLKLT-DD-FSPEEFLFNKLS----.ERKVYECIKQF--GIRIKDLRTYGVNYTFLYNFWTNV.----...-----KSISPLPSPKKLIALTIKQTAEVVGHTPSISKRAYMATTILE-MVKDKNFLDVVSKT-TFDEFLSIVV
DSQ agtGATTCAAAAGGACGTAGACAATACTTTTACGGAAAAATGCATGTACAGAATCGCAACGCTAAAAGAGATCGTATTTTTGTTAGAGTATATAACGTTATGAAACGAATTAATTGTTTT...ATAAACAAAAATATA---------AAGAAATCATCC.....................ACAGATTCCAATTATCAGTTGGCAGTTTTTATGTTAATGGAAACTATGTTTTTTATTAGATTTGGTAAAATGAAATATCTTAAGGAG...AATGAAACAGTAGGGTTATTAACACTAAAAAATAAACACATAGAAATAAGTCCC------...............------...---------GATAAAATAGTTATCAAGTTTGTAGGAAAAGACAAAGTTTCACATGAATTTGTTGTTCATAAGTCTAAT---AGACTATATAAACCGCTATTGAAACTGACG---GATGAT---TTTAGTCCCGAAGAATTTCTGTTCAACAAACTAAGT------------...GAACGAAAGGTATACGAATGTATCAAACAGTTT------GGTATTAGAATCAAGGATCTCCGAACGTATGGAGTCAATTATACGTTTTTATATAATTTTTGGACAAATGTA...------------.........---------------AAGTCCATATCTCCTCTTCCATCACCAAAAAAGTTAATAGCGTTAACTATCAAACAAACTGCTGAAGTGGTAGGTCATACTCCATCAATTTCAAAAAGAGCTTATATGGCAACGACTATTTTAGAA---ATGGTAAAGGATAAAAATTTTTTAGATGTAGTATCTAAAACT---ACGTTCGATGAATTCCTATCTATAGTCGTA
TRN 10010101100011000
NAM Q85387_VARV/62-305
ASQ sDSKGRRQYFYGKMHVQNRNAKRDRIFVRVYNVMKRINCF.INKNI---KKSS.......TDSNYQLAVFMLMETMFFIRFGKMKYLKE.NETVGLLTLKNKHIEISP--.....--.---DKIVIKFVGKDKVSHEFVVHKSN-RLYKPLLKLT-DD-SSPEEFLFNKLS----.ERKVYECIKQF--GIRIKDLRTYGVNYTFLYNFWTNV.----...-----KSISPLPSPKKLIALTIKQTAEVVGHTPSISKRAYMATTILE-MVKDKNFLDVVSKT-TFDEFLSIVV
DSQ agtGATTCAAAAGGACGTAGACAATACTTTTACGGAAAAATGCATGTACAGAATCGCAACGCTAAAAGAGATCGTATTTTTGTTAGAGTATATAACGTTATGAAACGAATTAATTGTTTT...ATAAACAAAAATATA---------AAGAAATCATCC.....................ACAGATTCCAATTATCAGTTGGCAGTTTTTATGTTAATGGAAACTATGTTTTTTATTAGATTTGGTAAAATGAAATATCTTAAGGAG...AATGAAACAGTAGGGTTATTAACACTAAAAAATAAACACATAGAAATAAGTCCC------...............------...---------GATAAAATAGTTATCAAGTTTGTAGGAAAGGACAAAGTTTCACATGAATTTGTTGTTCATAAGTCTAAT---AGACTATATAAACCGCTATTGAAACTGACG---GATGAT---TCTAGTCCCGAAGAATTTCTGTTCAACAAACTAAGT------------...GAACGAAAGGTATACGAATGTATCAAACAGTTT------GGTATTAGAATCAAGGATCTCCGAACGTATGGAGTCAATTATACGTTTTTATATAATTTTTGGACAAATGTA...------------.........---------------AAGTCCATATCTCCTCTTCCATCACCAAAAAAGTTAATAGCGTTAACTATCAAACAAACTGCTGAAGTGGTAGGTCATACTCCATCAATTTCAAAAAGAGCTTATATGGCAACGACTATTTTAGAA---ATGGTAAAGGATAAAAATTTTTTAGATGTAGTATCTAAAACT---ACGTTCGATGAATTCCTATCTATAGTCGTA
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_VARV/62-305
ASQ sDSKGRRQYFYGKMHVQNRNAKRDRIFVRVYNVMKRINCF.INKNI---KKSS.......TDSNYQLAVFMLMETMFFIRFGKMKYLKE.NETVGLLTLKNKHIEISP--.....--.---DKIVIKFVGKDKVSHEFVVHKSN-RLYKPLLKLT-DD-SSPEEFLFNKLS----.ERKVYECIKQF--GIRIKDLRTYGVNYTFLYNFWTNV.----...-----KSISPLPSPKKLIALTIKQTAEVVGHTPSISKRAYMATTILE-MVKDKNFLDVVSKT-TFDEFLSIVV
DSQ agtGATTCAAAAGGACGTAGACAATACTTTTACGGAAAAATGCATGTACAGAATCGCAACGCTAAAAGAGATCGTATTTTTGTTAGAGTATATAACGTTATGAAACGAATTAATTGTTTT...ATAAACAAAAATATA---------AAGAAATCATCC.....................ACAGATTCCAATTATCAGTTGGCAGTTTTTATGTTAATGGAAACTATGTTTTTTATTAGATTTGGTAAAATGAAATATCTTAAGGAG...AATGAAACAGTAGGGTTATTAACACTAAAAAATAAACACATAGAAATAAGTCCC------...............------...---------GATAAAATAGTTATCAAGTTTGTAGGAAAGGACAAAGTTTCACATGAATTTGTTGTTCATAAGTCTAAT---AGACTATATAAACCGCTATTGAAACTGACG---GATGAT---TCTAGTCCCGAAGAATTTCTGTTCAACAAACTAAGT------------...GAACGAAAGGTATACGAATGTATCAAACAGTTT------GGTATTAGAATCAAGGATCTCCGAACGTATGGAGTCAATTATACGTTTTTATATAATTTTTGGACAAATGTA...------------.........---------------AAGTCCATATCTCCTCTTCCATCACCAAAAAAGTTAATAGCGTTAACTATCAAACAAACTGCTGAAGTGGTAGGTCATACTCCATCAATTTCAAAAAGAGCTTATATGGCAACGACTATTTTAGAA---ATGGTAAAGGATAAAAATTTTTTAGATGTAGTATCTAAAACT---ACGTTCGATGAATTCCTATCTATAGTCGTA
TRN 10010101100011000
NAM TOP1_SFVKA/62-305
ASQ lDSKGRRQYFYGKMHVQRRNSARDTIFIKVHRVIDKIHKF.IDDTI----EHK.......NDVLFQLGVFMLMETSFFIRMGKVKYLKE.NDTVGLLTLKNKNIVREN--.....--.---RKILIHFVGKDKIIHNFTVHSSN-RLYKPLLRLI-GR-KEPDSFLFHKLS----.EKKVYKAVQQF--GIRLKDLRTYGVNYTFLYNFWTNV.----...-----KSLNPIPPIKKMISTSIKQTADIVGHTPSISKRAYIANTVLEYLTHDSELINTIRDI-SFDEFIRLIT
DSQ ttgGATTCGAAAGGACGTCGTCAGTACTTTTACGGGAAGATGCACGTACAAAGACGAAACTCCGCCCGCGATACTATATTTATCAAAGTACATCGTGTTATAGATAAAATACATAAATTT...ATAGATGATACGATT------------GAACACAAA.....................AACGATGTCTTATTTCAACTAGGCGTGTTTATGTTGATGGAAACGAGTTTTTTTATACGAATGGGTAAAGTAAAGTACCTTAAGGAA...AATGATACGGTGGGATTGTTAACATTGAAGAATAAAAATATCGTACGAGAGAAT------...............------...---------AGAAAAATATTAATACACTTCGTGGGAAAGGATAAGATAATACACAACTTTACCGTACATAGTTCCAAT---AGGCTATACAAACCTTTACTGCGCCTAATC---GGTCGT---AAAGAACCAGATAGCTTTTTATTTCATAAGCTAAGT------------...GAGAAGAAAGTATACAAAGCGGTACAACAGTTC------GGTATACGTTTAAAAGATTTACGCACCTATGGTGTGAATTACACGTTTTTATACAATTTCTGGACGAACGTA...------------.........---------------AAGTCTCTCAATCCAATTCCTCCTATTAAGAAGATGATATCTACGTCTATTAAACAGACTGCCGATATCGTGGGTCATACTCCGTCTATTTCAAAAAGAGCGTATATAGCAAATACTGTACTGGAGTATCTAACACACGATTCGGAGTTAATAAATACGATAAGAGACATA---TCATTCGACGAGTTTATTCGGTTAATTACG
TRN 10010101100011000
NAM Q9Q8M6_9POXV/62-305
ASQ lDSKGRRQYFYGKMHVQRRNSARDTIFIKVHRVIDKIHTF.IDDAI----KQK.......NDVLFQLGVFMLMETSFFIRMGKVKYLKE.NDTVGLLTLKHKNIVREH--.....--.---RKILIHFVGKDKVVHNFTVHSSN-KLYKPLLRLI-DR-KEPDSFLFHKLS----.EKKVYKAVQQF--GIRLKDLRTYGVNYTFLYNFWTNV.----...-----KSLNPIPPIKKMISTSIKQTADIVGHTPSISKRAYIANTVLEYLTHDSELINTIKDI-SFDEFIQLIT
DSQ ttgGATTCGAAAGGACGTCGTCAGTACTTTTACGGGAAGATGCACGTACAAAGACGAAACTCCGCCCGCGATACTATATTTATCAAAGTACATCGTGTTATAGACAAAATACATACATTT...ATAGACGACGCGATT------------AAACAAAAA.....................AACGACGTCTTGTTTCAACTAGGCGTATTCATGTTGATGGAAACGAGTTTTTTTATACGAATGGGTAAGGTAAAGTACCTTAAGGAA...AATGATACGGTGGGGTTGTTGACGCTGAAACATAAAAATATCGTACGCGAACAC------...............------...---------AGAAAAATATTAATACACTTTGTGGGAAAGGATAAGGTCGTTCACAACTTCACCGTTCATAGTTCTAAT---AAGTTATATAAACCTTTACTGCGCCTAATA---GACCGT---AAAGAACCCGATAGTTTTTTATTTCATAAGCTAAGC------------...GAAAAGAAAGTATACAAAGCGGTACAACAGTTC------GGTATACGTTTAAAAGATTTACGCACATACGGGGTAAACTACACGTTTTTGTACAATTTCTGGACGAATGTC...------------.........---------------AAGTCACTCAACCCCATTCCGCCTATTAAGAAGATGATCTCTACGTCTATTAAACAGACCGCCGATATCGTGGGACATACTCCGTCTATTTCAAAAAGAGCGTATATAGCAAATACTGTACTGGAGTATCTCACCCATGATTCGGAGTTAATAAATACGATAAAGGATATA---TCGTTCGACGAGTTTATTCAGTTAATTACG
TRN 10010101100011000
NAM Q84147_9POXV/62-307
ASQ rDAKGRKQYFYGRGHVERRTAVRNAVFVRVHRVMNKINAF.IDDHLA----SG.......SEAEAQMAAFLLMETSFFIRVGKTRYERE.SGTVGMLTLRNKHLAEAE--.....--.-GGEEIRVAFVGKDRVAHEFAVREGQ-RLFAALRRLW-DP-GAPDRLLFDRLS----.ERRVYTFMRRF--GIRVKDLRTYGVNYTFLYNFWSNV.----...-----RSLEPRPSVKSLICTSVRQTAETVGHTPSISRSAYMATAVLE-LVRDGAFLDRVAATDTLDDFVDIVV
DSQ cgcGACGCCAAGGGCCGAAAGCAGTACTTCTACGGGCGCGGACACGTGGAGCGGCGCACGGCCGTCCGCAACGCCGTGTTCGTGCGCGTGCACCGCGTCATGAACAAGATAAACGCCTTC...ATCGACGACCACCTCGCC------------TCCGGC.....................AGCGAGGCCGAGGCGCAGATGGCCGCCTTCCTGCTCATGGAGACGAGCTTCTTCATCCGCGTCGGCAAGACGCGCTACGAGCGCGAG...AGCGGCACCGTGGGCATGCTCACGCTGCGCAACAAGCACCTCGCCGAGGCCGAG------...............------...---GGCGGTGAGGAGATCCGCGTCGCCTTCGTGGGCAAGGACCGAGTCGCGCACGAGTTTGCCGTGCGCGAGGGGCAG---CGGCTCTTCGCGGCGCTGCGTCGGCTCTGG---GACCCG---GGCGCGCCCGACAGGCTGCTGTTCGACCGGCTGAGC------------...GAGCGCCGCGTGTACACCTTCATGCGACGCTTC------GGCATCCGCGTCAAGGACCTGCGCACCTACGGCGTGAACTACACCTTCCTGTACAACTTCTGGTCCAACGTG...------------.........---------------CGCTCGCTGGAGCCGCGTCCCTCCGTGAAGTCGCTCATCTGCACCTCCGTGCGGCAGACCGCCGAGACGGTGGGGCACACGCCCTCGATCTCGCGCAGCGCCTACATGGCCACCGCGGTGCTCGAG---CTCGTCAGGGACGGCGCGTTCCTGGACAGAGTCGCCGCCACCGACACGCTCGACGACTTCGTGGACATCGTCGTG
TRN 10010101100011011
NAM Q98254_MCV1/63-308
ASQ lDSKQRAQYFYGKLHVQRRHERRDAIFVRVFGIMDGLRRF.IDRHLDS-PEAA.......RDSKTQLAIFLLMETSFYIRTGKMRYFRE.NETVGMLTLKNRHLHEED--.....--.---GLLAIRFVGKDQVTHEFRVHAED-RLYVPLMRLR-DA-DAPEAFLFSRLS----.ERVVYRFLRTF--GVRVKDLRTYGVNVTFLSSLWTNV.----...-----KELPALPSARKLVALSIRQTAEAIGHSPHIARQAYMALTVLE-LARDASVFEHIRTLS-RDEFLAFIV
DSQ ttgGACAGCAAGCAGCGCGCGCAGTACTTCTACGGGAAGCTGCACGTGCAGCGGCGCCACGAGCGCCGCGACGCCATTTTCGTGCGCGTCTTCGGAATCATGGACGGGCTCCGCCGCTTT...ATCGACAGGCACCTGGACAGC---CCCGAGGCGGCG.....................CGCGACTCCAAGACGCAGCTGGCCATCTTTTTGCTCATGGAGACGAGCTTTTACATCCGCACAGGCAAGATGCGCTACTTCCGCGAG...AACGAGACTGTGGGCATGCTCACGCTCAAGAACAGGCACCTGCACGAGGAGGAC------...............------...---------GGGCTGCTGGCCATCCGCTTCGTAGGCAAAGACCAGGTCACGCATGAGTTCCGAGTGCACGCCGAGGAC---AGGCTTTACGTACCGCTCATGCGCTTGCGC---GACGCC---GACGCGCCCGAGGCGTTCCTCTTCTCGCGGCTCAGC------------...GAGCGCGTGGTCTACCGCTTCCTGCGAACCTTT------GGCGTGCGCGTCAAGGACCTACGCACCTACGGCGTGAACGTCACGTTTCTGAGCAGCCTCTGGACCAACGTC...------------.........---------------AAGGAGCTGCCCGCGCTGCCATCCGCGCGCAAGCTGGTGGCGCTGTCCATCCGGCAAACGGCGGAAGCCATCGGGCACTCCCCGCACATCGCGCGGCAGGCCTACATGGCGCTGACAGTGCTGGAG---CTGGCGCGCGACGCCAGCGTCTTCGAGCACATCCGCACGCTCAGC---CGCGACGAGTTCCTGGCCTTCATCGTG
TRN 10010101100011011
NAM Q9YVW2_MSEPV/65-321
ASQ .DSTNKKQYIYGINFVTNRKKNKIKTFLKVNQKIPDIERY.IKKELDIFNKSDn....pkISINTLFAVILLMEMNFFIRTGKKKYLND.NETIGLLTLQKSNFTFNNDK.....--.----YIDILFKGKKKQLQQFTVDKENHKLLYKILKLLIN---NTEDFIFKTTDNILFsESKMYQMMKMF--SISLKDIRTFGVNRILINELWKAM.----...-QLIDISYIKKNDIRRMITDVINKTANIIGHTPSISKKSYIVDELRSIITPD-LF---IYKDTSFKDFYNIII
DSQ ...GATTCAACTAATAAAAAACAATATATATATGGTATAAATTTTGTAACGAATAGAAAAAAAAATAAAATAAAAACATTTTTAAAAGTTAATCAAAAAATACCAGATATAGAACGATAT...ATAAAAAAAGAATTAGATATATTTAATAAAAGCGATaat............ccaaaaATATCTATTAATACATTATTTGCTGTAATTTTATTAATGGAAATGAATTTTTTTATAAGAACCGGTAAAAAAAAATATTTAAATGAT...AATGAAACTATTGGACTATTAACATTACAAAAATCAAATTTTACTTTTAATAATGATAAA...............------...------------TATATTGATATATTATTTAAAGGAAAAAAGAAACAATTACAGCAATTTACTGTAGATAAAGAAAATCATAAATTACTATATAAAATATTAAAATTGCTTATAAAT---------AACACAGAAGATTTTATATTTAAAACAACAGATAATATATTATTTtctGAATCAAAAATGTATCAAATGATGAAAATGTTT------TCAATTTCTTTAAAAGATATACGTACATTTGGTGTTAATAGAATTTTAATAAATGAATTATGGAAAGCAATG...------------.........---CAATTAATAGATATATCTTATATTAAAAAAAATGATATTAGAAGAATGATAACAGATGTTATAAATAAAACTGCAAACATTATTGGACATACACCATCTATATCAAAAAAATCATATATAGTTGATGAACTTAGATCAATAATTACTCCAGAT---TTATTT---------ATATATAAAGATACATCTTTTAAAGATTTTTATAATATTATAATA
TRN 10010101110011000
NAM P87507_AMEPV/65-325
ASQ .DSKNKKQYIYGINYVKKRRNDRIKIFLKVENKIPKIEKY.INKELNIFKKNGsnsshiyITDKMIFAIILLVEMCFFIRTGKKKYLED.NETIGLLTLQKNNFTIENDV.....--.-----IYINFKGKLSQNQNFSILKDEHLLIYNMIKILYN---KTNDFIFKNSDDIIFnESKLYSMIKQF--NIKLKDIRTFGVNRVLIQELWKNV.----...-RDLDIMDIRHKDIKKIISEVVKRTANIIGHTPTISKNSYIVDEIRSIIDKDTIN---KAKEMTFDEYYKYIV
DSQ ...GATAGTAAAAATAAAAAACAATATATTTACGGAATAAATTACGTAAAAAAAAGAAGAAATGACAGAATAAAAATATTTTTAAAAGTAGAAAATAAAATACCTAAAATAGAAAAATAT...ATTAATAAAGAATTGAATATATTCAAAAAAAATGGTagtaattcatcacacatatacATAACTGATAAAATGATTTTTGCTATTATATTATTAGTAGAAATGTGTTTTTTTATAAGAACTGGAAAAAAAAAATATTTAGAAGAT...AATGAAACTATCGGATTATTGACATTACAAAAAAATAATTTTACAATAGAAAATGATGTT...............------...---------------ATATATATAAATTTTAAAGGAAAATTATCTCAAAATCAAAATTTTAGCATATTAAAAGATGAGCATTTATTAATATACAATATGATTAAAATATTATATAAT---------AAGACTAATGATTTTATATTTAAAAATAGTGATGATATAATATTTaatGAATCTAAATTATATTCTATGATTAAACAATTT------AATATAAAGTTAAAAGATATAAGAACATTTGGAGTTAATAGAGTTTTAATACAAGAATTGTGGAAAAATGTT...------------.........---AGAGATTTAGATATTATGGATATTAGGCATAAAGATATAAAAAAAATAATATCAGAAGTAGTTAAAAGAACAGCTAATATAATTGGTCATACACCAACTATATCCAAAAATAGTTATATAGTAGATGAAATAAGATCTATAATAGATAAAGATACTATAAAC---------AAAGCTAAAGAAATGACATTTGATGAATATTATAAATATATTGTA
TRN 10010101110011000
//