EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00984 - UDPG_MGDP_dh)
FAM PF00984
PID UDPG_MGDP_dh
DES UDP-glucose/GDP-mannose dehydrogenase family, central domain
IPR IPR001732
ANO 27
ALN 100
AID 0.332155
APH ((((((((((UDG_RICPR/197-292:0.37933,O31279_ACEXY/206-301:0.34496):0.15041,((O07248_MYCTU/203-300:0.48506,(O34862_BACSU/196-291:0.41085,Y1054_METJA/198-295:0.55637):0.09479):0.10807,((UGDH_DROME/209-306:0.04682,UGDH_CAEEL/220-317:0.16776):0.09304,UGDH_SOYBN/209-306:0.15987):0.46574):0.05102):0.02757,((P96718_BACSU/197-292:0.32465,TUAD_BACSU/198-293:0.11195):0.07410,(Q56812_XANCA/203-296:0.83615,P72834_SYNY3/219-314:0.02643):0.19147):0.07071):0.13702,((ALGD_PSEAE/203-300:0.07920,(ALGD_AZOVI/203-300:0.15893,ALGD_PSESH/203-300:0.02851):0.04008):0.67462,O29659_ARCFU/243-338:0.16448):0.15080):0.12924,Q54365_STRLN/196-291:1.19459):0.17540,UDG_STRPY/197-290:1.09598):0.76227,(O26924_METTH/203-298:0.15367,(((WECC_ECOLI/205-297:0.14832,EPSD2_RALSO/211-303:0.08153):0.22126,Y428_METJA/202-293:0.09228):0.06466,P72381_STAAU/197-289:0.21597):0.12069):0.23420):0.20829,P72132_PSEAE/211-307:0.51123):0.40115,Q55042_SHISO/202-295:0.14351):0.08587,CAPL_STAAU/196-290:0.11948,VIPA_SALTI/201-295:0.14212);
ATP ((((((((((UDG_RICPR/197-292,O31279_ACEXY/206-301),((O07248_MYCTU/203-300,(O34862_BACSU/196-291,Y1054_METJA/198-295)),((UGDH_DROME/209-306,UGDH_CAEEL/220-317),UGDH_SOYBN/209-306))),((P96718_BACSU/197-292,TUAD_BACSU/198-293),(Q56812_XANCA/203-296,P72834_SYNY3/219-314))),((ALGD_PSEAE/203-300,(ALGD_AZOVI/203-300,ALGD_PSESH/203-300)),O29659_ARCFU/243-338)),Q54365_STRLN/196-291),UDG_STRPY/197-290),(O26924_METTH/203-298,(((WECC_ECOLI/205-297,EPSD2_RALSO/211-303),Y428_METJA/202-293),P72381_STAAU/197-289))),P72132_PSEAE/211-307),Q55042_SHISO/202-295),CAPL_STAAU/196-290,VIPA_SALTI/201-295);
ATL 12.9437
DNO 27
DLN 300
DID 0.443281
DPH ((((((((P72834_SYNY3/219-314:0.29659,((UDG_RICPR/197-292:0.28651,Y1054_METJA/198-295:0.45445):0.09561,O34862_BACSU/196-291:0.39060):0.10335):0.07269,(((O07248_MYCTU/203-300:0.22835,((UGDH_DROME/209-306:0.18637,UGDH_CAEEL/220-317:0.29245):0.11340,UGDH_SOYBN/209-306:0.20971):0.30157):0.13061,((Q54365_STRLN/196-291:0.51051,Q56812_XANCA/203-296:0.45539):0.03959,((ALGD_PSESH/203-300:0.12513,ALGD_PSEAE/203-300:0.08432):0.03038,ALGD_AZOVI/203-300:0.04555):0.31991):0.16597):0.08610,O31279_ACEXY/206-301:0.30935):0.09973):0.08517,P96718_BACSU/197-292:0.26387):0.06867,(TUAD_BACSU/198-293:0.09400,UDG_STRPY/197-290:0.93396):0.11643):0.18190,O29659_ARCFU/243-338:0.20187):0.45301,(P72132_PSEAE/211-307:0.39428,((Y428_METJA/202-293:0.21972,(P72381_STAAU/197-289:0.19870,(WECC_ECOLI/205-297:0.18979,EPSD2_RALSO/211-303:0.17056):0.20589):0.10805):0.06171,O26924_METTH/203-298:0.34015):0.15800):0.08889):0.25391,Q55042_SHISO/202-295:0.20142):0.07939,CAPL_STAAU/196-290:0.19621,VIPA_SALTI/201-295:0.22915);
DTP ((((((((P72834_SYNY3/219-314,((UDG_RICPR/197-292,Y1054_METJA/198-295),O34862_BACSU/196-291)),(((O07248_MYCTU/203-300,((UGDH_DROME/209-306,UGDH_CAEEL/220-317),UGDH_SOYBN/209-306)),((Q54365_STRLN/196-291,Q56812_XANCA/203-296),((ALGD_PSESH/203-300,ALGD_PSEAE/203-300),ALGD_AZOVI/203-300))),O31279_ACEXY/206-301)),P96718_BACSU/197-292),(TUAD_BACSU/198-293,UDG_STRPY/197-290)),O29659_ARCFU/243-338),(P72132_PSEAE/211-307,((Y428_METJA/202-293,(P72381_STAAU/197-289,(WECC_ECOLI/205-297,EPSD2_RALSO/211-303))),O26924_METTH/203-298))),Q55042_SHISO/202-295),CAPL_STAAU/196-290,VIPA_SALTI/201-295);
DTL 10.8181
RID 0.332155
RPH ((((((((((UDG_RICPR/197-292:0.37933,O31279_ACEXY/206-301:0.34496):0.15041,((O07248_MYCTU/203-300:0.48506,(O34862_BACSU/196-291:0.41085,Y1054_METJA/198-295:0.55637):0.09479):0.10807,((UGDH_DROME/209-306:0.04682,UGDH_CAEEL/220-317:0.16776):0.09304,UGDH_SOYBN/209-306:0.15987):0.46574):0.05102):0.02757,((P96718_BACSU/197-292:0.32465,TUAD_BACSU/198-293:0.11195):0.07410,(Q56812_XANCA/203-296:0.83615,P72834_SYNY3/219-314:0.02643):0.19147):0.07071):0.13702,((ALGD_PSEAE/203-300:0.07920,(ALGD_AZOVI/203-300:0.15893,ALGD_PSESH/203-300:0.02851):0.04008):0.67462,O29659_ARCFU/243-338:0.16448):0.15080):0.12924,Q54365_STRLN/196-291:1.19459):0.17540,UDG_STRPY/197-290:1.09598):0.76227,(O26924_METTH/203-298:0.15367,(((WECC_ECOLI/205-297:0.14832,EPSD2_RALSO/211-303:0.08153):0.22126,Y428_METJA/202-293:0.09228):0.06466,P72381_STAAU/197-289:0.21597):0.12069):0.23420):0.20829,P72132_PSEAE/211-307:0.51123):0.40115,Q55042_SHISO/202-295:0.14351):0.08587,CAPL_STAAU/196-290:0.11948,VIPA_SALTI/201-295:0.14212);
RTP ((((((((((UDG_RICPR/197-292,O31279_ACEXY/206-301),((O07248_MYCTU/203-300,(O34862_BACSU/196-291,Y1054_METJA/198-295)),((UGDH_DROME/209-306,UGDH_CAEEL/220-317),UGDH_SOYBN/209-306))),((P96718_BACSU/197-292,TUAD_BACSU/198-293),(Q56812_XANCA/203-296,P72834_SYNY3/219-314))),((ALGD_PSEAE/203-300,(ALGD_AZOVI/203-300,ALGD_PSESH/203-300)),O29659_ARCFU/243-338)),Q54365_STRLN/196-291),UDG_STRPY/197-290),(O26924_METTH/203-298,(((WECC_ECOLI/205-297,EPSD2_RALSO/211-303),Y428_METJA/202-293),P72381_STAAU/197-289))),P72132_PSEAE/211-307),Q55042_SHISO/202-295),CAPL_STAAU/196-290,VIPA_SALTI/201-295);
RTL 12.9437
LNK ALGD_AZOVI/203-300:P51585:U11240
LNK ALGD_PSEAE/203-300:P11759:Y00337
LNK ALGD_PSESH/203-300:O07299:AF001555
LNK CAPL_STAAU/196-290:P39861:U10927
LNK EPSD2_RALSO/211-303:Q45410:U17898
LNK O07248_MYCTU/203-300:O07248:BX842573
LNK O26924_METTH/203-298:O26924:AE000860
LNK O29659_ARCFU/243-338:O29659:AE001064
LNK O31279_ACEXY/206-301:O31279:Y11203
LNK O34862_BACSU/196-291:O34862:AF008220
LNK P72132_PSEAE/211-307:P72132:AE004739
LNK P72381_STAAU/197-289:P72381:U73374
LNK P72834_SYNY3/219-314:P72834:BA000022
LNK P96718_BACSU/197-292:P96718:Z92952
LNK Q54365_STRLN/196-291:Q54365:X79146
LNK Q55042_SHISO/202-295:Q55042:U34305
LNK Q56812_XANCA/203-296:Q56812:X79772
LNK TUAD_BACSU/198-293:O32271:AF015609
LNK UDG_RICPR/197-292:O05973:Y11785
LNK UDG_STRPY/197-290:Q07172:L08444
LNK UGDH_CAEEL/220-317:Q19905:AY147932
LNK UGDH_DROME/209-306:O02373:AF007870
LNK UGDH_SOYBN/209-306:Q96558:U53418
LNK VIPA_SALTI/201-295:Q04972:X67785
LNK WECC_ECOLI/205-297:P27829:U00096
LNK Y1054_METJA/198-295:Q58454:U67548
LNK Y428_METJA/202-293:Q57871:U67494
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Y428_METJA/202-293
ASQ AKTAEMVKLMENTYRDVNIALANEFAKIAEEIGINVWEAIELANKHPRVN-.--ILKPGPGVGGHCISIDPWFIVEKS----KNAKLIRTARELNDSMPL
DSQ GCTAAAACAGCAGAGATGGTTAAGTTAATGGAAAATACTTATAGAGATGTTAATATTGCCTTAGCCAACGAATTTGCAAAAATTGCAGAGGAAATTGGCATTAATGTTTGGGAAGCAATAGAATTAGCCAATAAACATCCAAGAGTAAAT---...------ATTTTAAAGCCAGGGCCAGGAGTAGGTGGGCATTGTATAAGCATAGACCCGTGGTTTATTGTTGAGAAATCA------------AAGAACGCTAAATTAATAAGAACTGCAAGAGAGTTAAACGACTCTATGCCATTA
TRN 10010101110011000
NAM O26924_METTH/203-298
ASQ LMTAEMVKLMENTYRDTNIALANELAVICEALGIDAINAIEAANHHPRVN-.--IHTPGPGVGGHCLSIDPYFIVEMAERKGVPARLIRTAREVNESMPL
DSQ CTCATGACAGCCGAGATGGTTAAACTGATGGAGAACACCTACAGGGACACCAACATAGCCCTTGCCAATGAGCTTGCGGTTATATGTGAGGCCCTTGGCATAGACGCCATAAACGCCATCGAGGCAGCAAACCACCATCCGAGGGTGAAC---...------ATACACACACCGGGTCCGGGTGTTGGCGGCCACTGCCTCTCAATAGACCCCTACTTCATAGTGGAGATGGCGGAGAGGAAGGGCGTGCCTGCAAGGCTAATAAGGACGGCCAGGGAGGTAAATGAGTCCATGCCCCTG
TRN 10010101100011001
NAM P72381_STAAU/197-289
ASQ ARTAEMSKLMENTYRDVNIALANELTKICNNLNINVLVVIEMANKHPRVN-.--IHQPGPGVGGHCLAVDPYFIIAKDP---ENAKLIQTGREINNSMPA
DSQ GCACGTACTGCTGAAATGAGTAAGCTAATGGAAAACACATATAGAGACGTGAATATTGCTTTAGCTAATGAATTAACAAAAATTTGCAATAACTTAAATATTAATGTATTAGTTGTGATTGAAATGGCAAACAAACATCCGCGTGTTAAT---...------ATCCATCAACCTGGTCCAGGAGTAGGCGGTCATTGTTTAGCTGTTGATCCGTACTTTATTATTGCTAAAGACCCT---------GAAAATGCAAAGTTAATTCAAACTGGACGTGAAATTAATAATTCAATGCCGGCC
TRN 10010101110011000
NAM EPSD2_RALSO/211-303
ASQ ARTAEMCKLTENAFRDVNIAFANELSMICDEIGVNVWELISVANRHPRVN-.--ILQPGPGVGGHCIAVDPWFIVDAAP---ESARLIRTAREVNDAKPH
DSQ GCGCGCACGGCCGAGATGTGCAAGCTGACGGAGAACGCTTTCCGCGACGTCAACATTGCGTTCGCCAATGAGCTGTCGATGATCTGCGATGAAATCGGCGTCAACGTGTGGGAGCTGATCAGCGTGGCGAACCGCCATCCGCGGGTCAAC---...------ATCCTGCAGCCGGGGCCCGGCGTGGGCGGGCATTGCATCGCCGTCGATCCCTGGTTCATCGTCGATGCGGCACCC---------GAGAGCGCGCGCCTGATCCGCACCGCGCGCGAGGTCAACGATGCCAAGCCGCAC
TRN 11011111101111111
NAM WECC_ECOLI/205-297
ASQ SRTAEMCKLTENSFRDVNIAFANELSLICADQGINVWELIRLANRHPRVN-.--ILQPGPGVGGHCIAVDPWFIVAQNP---QQARLIRTAREVNDHKPF
DSQ TCGCGGACGGCGGAAATGTGTAAGCTCACCGAAAACAGCTTCCGCGATGTGAATATCGCTTTTGCTAATGAATTGTCGCTGATTTGTGCCGATCAGGGGATTAACGTCTGGGAACTGATTCGCCTGGCGAATCGTCACCCTCGCGTTAAT---...------ATTCTTCAGCCTGGCCCTGGCGTGGGCGGTCACTGCATTGCTGTTGATCCGTGGTTTATCGTGGCACAGAACCCC---------CAGCAGGCGCGGCTTATCCGTACCGCGCGCGAAGTGAACGATCACAAACCGTTC
TRN 11011101101011011
NAM VIPA_SALTI/201-295
ASQ IKVAEAAKVIENTQRDLNIALVNELAIIFNRLNIDTEAVLRAAGSKWNFL-.--PFRPG-LVGGHCIGVDPYYLTHKSQGIGYYPEIILAGRRLNDNMGN
DSQ ATCAAAGTTGCTGAGGCAGCGAAGGTGATTGAAAATACGCAACGCGATCTGAATATTGCCTTGGTCAATGAGCTGGCGATTATTTTTAATCGTTTAAATATCGATACTGAAGCCGTGCTACGTGCCGCTGGCAGCAAATGGAATTTCCTG---...------CCATTCCGTCCGGGA---CTGGTCGGTGGTCACTGTATTGGCGTAGATCCCTATTATCTGACACATAAATCTCAGGGCATTGGCTATTATCCAGAAATCATACTTGCAGGACGCCGCCTGAACGACAACATGGGCAAC
TRN 10010101100011010
NAM CAPL_STAAU/196-290
ASQ IKVAEAAKVIENTQRDVNIALMNELAIIFDKLDIDTNEVLKASGTKWNFL-.--NFKPG-LVGGHCIGVDPYYLTHKAQEVGHHPEVILAGRRINDNMAK
DSQ ATTAAAGTAGCAGAAGCAGCAAAAGTCATTGAAAACACACAACGTGATGTAAATATTGCCCTAATGAATGAATTGGCAATTATTTTTGATAAATTAGATATAGATACTAACGAGGTATTAAAAGCTTCAGGAACAAAATGGAACTTCTTG---...------AATTTTAAACCAGGA---TTAGTAGGGGGACATTGCATTGGTGTGGACCCATATTATTTAACACATAAAGCTCAGGAAGTTGGGCACCATCCTGAAGTGATTTTAGCAGGTAGAAGAATAAATGATAATATGGCTAAA
TRN 10010101110011000
NAM Q55042_SHISO/202-295
ASQ IKVERLQSNVN-TQRDVNIALINELSIIFNKLGIDTLEVLEAAGTKWNLL-.--PFRPG-LVGGHCIGVDPYYLTHKAQSVGYHPEMILAGRRLNDSMGQ
DSQ ATAAAAGTAGAGAGGCTGCAAAGTAATGTAAAC---ACGCAGCGAGATGTCAATATTGCATTGATTAATGAGTTATCTATTATATTTAATAAGTTAGGGATTGATACCTTAGAGGTTCTTGAGGCTGCAGGTACGAAGTGGAATCTTTTA---...------CCTTTTAGGCCCGGT---TTAGTAGGTGGCCACTGTATAGGTGTAGATCCTTATTATCTTACACATAAAGCGCAAAGTGTCGGCTATCATCCGGAGATGATTTTAGCCGGACGTCGTTTAAATGATAGTATGGGGCAG
TRN 10010101100011010
NAM P72132_PSEAE/211-307
ASQ TKAAEMTKLLENIHRAVNIGLVNEMKIVADRMGIDIFEVVDAAATKPFGF-.-TPYYPGPGLGGHCIPIDPFYLTWKAREYGLHTRFIELSGEVNQAMPE
DSQ ACCAAGGCCGCCGAGATGACCAAGCTGTTGGAGAACATTCATCGCGCGGTCAATATCGGTCTGGTCAACGAAATGAAGATCGTTGCTGATCGCATGGGTATCGACATCTTTGAAGTGGTTGATGCTGCGGCGACCAAGCCGTTCGGTTTC---...---ACTCCTTACTACCCAGGGCCGGGACTGGGCGGGCACTGTATCCCGATCGATCCCTTCTACCTGACTTGGAAGGCTCGCGAATACGGACTGCATACCCGCTTCATCGAACTGTCTGGTGAGGTCAACCAGGCCATGCCGGAA
TRN 11011111101111111
NAM UGDH_SOYBN/209-306
ASQ LWSAELSKLAANAFLAQRISSVNAMSALCEATGANVQQVSYSVGTDSRIG-.PKFLNASVGFGGSCFQKDILNLVYICECNGLPEVAEYWKQVIKINDYQ
DSQ CTTTGGTCGGCAGAACTGTCTAAGCTTGCTGCTAATGCCTTCTTAGCACAAAGGATTTCATCTGTCAATGCCATGTCAGCACTTTGTGAGGCTACTGGGGCAAACGTTCAACAGGTGTCCTATTCTGTTGGTACAGACTCAAGGATTGGA---...CCCAAGTTTCTCAATGCCAGTGTTGGTTTTGGTGGATCCTGCTTCCAGAAGGATATCTTGAACCTTGTTTACATCTGTGAGTGCAATGGCCTTCCAGAGGTGGCTGAGTATTGGAAACAAGTGATCAAGATCAATGATTATCAG
TRN 10010101100011000
NAM UGDH_CAEEL/220-317
ASQ TWSSELSKLVANAFLAQRISSINSISAVCEATGAEISEVAHAVGYDTRIG-.SKFLQASVGFGGSCFQKDVLSLVYLCESLNLPQVADYWQGVININNWQ
DSQ ACATGGAGCAGCGAACTTTCGAAACTCGTTGCCAACGCATTCTTGGCTCAAAGAATTTCATCGATCAATTCAATTTCTGCCGTTTGCGAAGCTACCGGAGCTGAAATCTCGGAAGTTGCTCACGCAGTTGGATATGACACTCGAATTGGT---...AGCAAGTTCCTACAAGCATCTGTTGGCTTTGGAGGGAGCTGCTTCCAAAAAGATGTACTCTCACTTGTATATCTTTGCGAATCTCTCAATCTTCCACAAGTCGCTGATTATTGGCAAGGAGTGATTAATATTAACAACTGGCAA
TRN 10010101110011001
NAM UGDH_DROME/209-306
ASQ TWSSELSKLAANAFLAQRISSINSLSAVCEATGADVSEVARAVGLDSRIG-.SKFLQASVGFGGSCFQKDILNLIYICENLNLPEVAAYWQQVIDMNEYQ
DSQ ACGTGGAGCAGCGAGCTGTCTAAGCTGGCGGCCAACGCATTCCTCGCCCAGCGAATCTCCAGCATTAATTCGCTGTCGGCAGTGTGCGAGGCCACGGGCGCAGATGTTTCCGAGGTGGCGAGGGCCGTGGGTCTAGACTCTCGCATCGGT---...TCCAAGTTCCTGCAGGCGTCGGTGGGCTTCGGCGGCAGTTGCTTTCAGAAGGACATCCTCAATCTGATCTACATCTGCGAGAACCTCAATCTGCCCGAGGTGGCCGCCTACTGGCAGCAGGTGATCGACATGAATGAGTACCAG
TRN 10010101100011011
NAM Y1054_METJA/198-295
ASQ WETAELIKYASNAFLATKISFINELAKLSDKVKADIKTISYAMGLDPRIG-.NKFLNAGIGYGGSCFHPDEVLFIDRGRGLECITFKELFELEDKDNVKI
DSQ TGGGAGACTGCAGAGTTAATAAAATATGCCTCTAACGCTTTCTTAGCAACAAAGATATCTTTTATAAATGAGTTGGCAAAATTATCGGATAAAGTTAAAGCTGATATAAAAACAATAAGCTATGCTATGGGTTTAGATCCAAGAATTGGG---...AATAAGTTTTTAAATGCTGGGATTGGTTATGGTGGGAGCTGTTTCCACCCAGATGAAGTTTTATTTATAGATAGAGGTAGAGGTTTAGAATGCATAACATTCAAAGAATTATTTGAATTAGAAGATAAAGATAATGTAAAGATT
TRN 10010101110011010
NAM P96718_BACSU/197-292
ASQ IRSAEMIKYASNAFLATKISFINEISNICEKVGADIEAVAYGMGQDKRIG-.SQFLKAGIGYGGSCFPKDTNALVQIAGNVEHDFE--LLKSVIKVNNNQ
DSQ ATCAGAAGCGCCGAGATGATCAAATATGCCTCAAATGCTTTTCTGGCCACTAAGATCAGTTTTATAAACGAAATTTCGAATATATGTGAAAAGGTCGGCGCCGATATTGAAGCAGTCGCATACGGGATGGGACAGGATAAGCGGATCGGG---...AGCCAGTTTTTAAAAGCGGGCATAGGCTACGGCGGCTCTTGTTTTCCAAAGGACACAAACGCCCTCGTGCAAATTGCCGGCAATGTCGAGCATGATTTTGAA------CTGCTGAAATCCGTTATCAAAGTCAACAACAATCAG
TRN 10010101100011000
NAM P72834_SYNY3/219-314
ASQ LSSAEMIKYAANAFLATKISFINEVANICDRVGADVTQVAQGIGLDSRIG-.SKFLNAGIGWGGSCFPKDVSALIHTAKDYGYTTS--ILNAVVEVNQVQ
DSQ CTTAGTTCGGCGGAAATGATTAAGTATGCGGCCAATGCTTTTTTGGCTACCAAAATTAGTTTTATTAACGAGGTGGCCAATATCTGTGACCGGGTAGGGGCGGATGTGACCCAGGTGGCCCAGGGCATTGGCTTGGATTCCCGTATCGGT---...AGTAAATTTCTTAATGCGGGCATTGGTTGGGGAGGTTCCTGTTTTCCGAAGGATGTGTCTGCGTTGATCCACACTGCGAAGGACTATGGTTACACCACTTCA------ATTTTGAATGCCGTAGTGGAGGTAAACCAGGTACAA
TRN 11011101111011001
NAM TUAD_BACSU/198-293
ASQ LESAEMIKYAANAFLATKISFINDIANICERVGADVSKVADGVGLDSRIG-.RKFLKAGIGFGGSCFPKDTTALLQIAKSAGYPFK--LIEAVIETNEKQ
DSQ CTAGAAAGTGCAGAAATGATTAAATACGCCGCGAATGCATTTCTGGCGACAAAGATTTCCTTTATCAACGATATCGCAAACATTTGTGAGCGAGTCGGCGCAGACGTTTCAAAAGTTGCTGATGGTGTTGGTCTTGACAGCCGTATCGGC---...AGAAAGTTCCTTAAAGCTGGTATTGGATTCGGCGGTTCATGTTTTCCAAAGGATACAACCGCGCTGCTTCAAATCGCAAAATCGGCAGGCTATCCATTCAAG------CTCATCGAAGCTGTCATTGAAACGAACGAAAAGCAG
TRN 10010101100011001
NAM O29659_ARCFU/243-338
ASQ IKTAEMIKYASNAFLATKISFANEIGNICKKLRIDVYKVFEGVGLDHRIN-.PSFFRAGIGFGGSCFPKDVRALIRKSEELGENPK--ILKAVMEVNERQ
DSQ ATAAAAACCGCTGAAATGATAAAATACGCATCGAACGCTTTTTTAGCTACGAAGATAAGCTTCGCCAACGAGATAGGAAACATATGCAAGAAGCTTAGGATTGATGTTTACAAGGTGTTTGAGGGTGTTGGTTTGGACCACAGAATAAAT---...CCATCATTTTTCAGAGCTGGGATTGGATTCGGGGGGAGCTGTTTTCCTAAGGATGTTAGAGCTTTGATTAGGAAGTCTGAAGAACTCGGCGAGAATCCGAAG------ATACTGAAAGCTGTTATGGAAGTAAATGAGAGACAG
TRN 10010101100011000
NAM O34862_BACSU/196-291
ASQ LAGAELIKYANNFFLAAKISFINEMARICEAYQSDISDISRAIGLDPRIG-.KHFLQAGIGYGGSCFPKDLQALQFAAQEKNTETF--LLRAVQHINDTQ
DSQ TTAGCGGGAGCAGAGCTGATCAAATATGCCAACAATTTCTTTTTAGCGGCCAAAATTTCGTTCATTAACGAAATGGCCCGCATATGTGAAGCCTATCAATCAGATATCTCAGATATTTCCCGCGCTATCGGTCTAGACCCAAGGATCGGG---...AAGCACTTTTTGCAGGCAGGCATCGGATACGGAGGCTCTTGTTTTCCAAAGGATCTGCAGGCGCTGCAATTTGCTGCCCAGGAAAAAAACACGGAGACCTTC------CTGCTCCGGGCCGTGCAGCACATTAATGACACCCAG
TRN 10010101100011000
NAM O31279_ACEXY/206-301
ASQ LETAELIKYSANSFLAMKITFINEISDLCEKVGANVNDVARSIGLDGRIG-.KKFLHPSPGFGGSCFPKDTRALTAIGRNAGSPVR--LIETTVAVNEQR
DSQ CTGGAAACGGCGGAACTGATCAAATATTCCGCCAATTCATTCCTCGCGATGAAAATTACCTTCATCAATGAAATCTCGGACCTGTGTGAAAAGGTTGGCGCCAATGTGAATGACGTGGCGCGTTCCATCGGGCTGGATGGACGTATTGGC---...AAGAAATTCCTGCATCCCAGCCCCGGCTTTGGTGGTTCGTGCTTTCCCAAGGATACCCGCGCACTGACGGCAATTGGCCGCAATGCGGGATCCCCCGTGCGC------CTGATCGAGACCACGGTCGCGGTCAACGAACAGCGC
TRN 11011101101011001
NAM UDG_RICPR/197-292
ASQ LVTSELIKYVSNSFLATKIAFINEMADLCEKIGANIKDLSQGVGLDQRIG-.RNFLNAGPGFGGSCFPKDILALNNLVENHKIDCK--ILKSVIKSNKLR
DSQ TTAGTAACGAGTGAGCTTATTAAATATGTTTCAAATAGTTTTTTAGCAACGAAAATTGCTTTTATTAATGAAATGGCTGATTTATGCGAAAAAATCGGCGCTAACATTAAAGATTTATCTCAAGGTGTAGGACTTGATCAAAGAATCGGT---...CGAAATTTTTTAAATGCAGGACCTGGTTTTGGTGGTTCGTGTTTCCCAAAAGATATTCTGGCATTAAATAATCTTGTTGAAAATCATAAGATCGATTGTAAG------ATTCTTAAGTCAGTAATAAAGAGTAATAAGCTGCGG
TRN 10010101100011000
NAM O07248_MYCTU/203-300
ASQ LQTAELVKVSANAFLATKISFINAISEVCEAAGADVSQLADALGYDPRIG-.RQCLNAGLGFGGGCLPKDIRAFMARAGELGADQALTFLREVDSINMRR
DSQ CTGCAGACCGCGGAGTTGGTCAAGGTATCCGCCAATGCCTTTCTGGCGACCAAGATTTCGTTTATCAATGCGATCTCCGAAGTGTGCGAGGCGGCGGGTGCCGACGTTAGCCAGCTGGCCGATGCGCTCGGATACGACCCGCGGATCGGA---...CGCCAATGCCTCAACGCGGGCTTGGGTTTCGGCGGCGGCTGCTTGCCCAAGGACATCCGCGCTTTCATGGCCCGCGCCGGCGAACTGGGAGCCGACCAGGCGTTGACGTTCCTGCGTGAAGTGGACAGCATCAACATGCGCCGG
TRN 11011111101111111
NAM Q56812_XANCA/203-296
ASQ VRSAELTKYAANAMLATKISFMNEIANIAERVGADVEHVRNGIGSDPRIG-.--WHFIYPVPATARASRRCAGARKTAHEYGMQPT--LLNAVESVNNAQ
DSQ GTGCGCTCGGCCGAGCTGACCAAGTACGCGGCCAACGCGATGCTGGCGACCAAGATCAGTTTCATGAACGAGATCGCCAACATTGCCGAACGCGTCGGTGCGGACGTCGAGCATGTGCGTAACGGCATTGGTTCGGATCCGCGCATTGGC---...------TGGCACTTCATCTATCCGGTGCCGGCTACGGCTCGTGCTTCCCGAAGATGTGCAGGCGCTCGCAAGACCGCGCACGAGTACGGCATGCAGCCGACC------CTGCTCAACGCGGTGGAAAGCGTCAACAACGCGCAG
TRN 10010101100011011
NAM ALGD_PSESH/203-300
ASQ IAVAEMIKYTCNVWHATKVTFANEIGNIAKAVGVDGREVMDVVCQDKALNLsQYYMRPGFAFGGSCLPKDVRALTYRASSLDVEAP--LLNSLMRSNTSQ
DSQ ATCGCCGTTGCCGAAATGATCAAGTACACCTGCAACGTGTGGCACGCCACCAAGGTTACTTTCGCCAACGAAATCGGCAACATTGCCAAGGCCGTCGGCGTCGATGGTCGTGAAGTGATGGACGTGGTCTGCCAGGACAAGGCGCTGAACCTGtccCAGTACTACATGCGCCCAGGGTTCGCATTCGGCGGCTCCTGCCTGCCAAAAGACGTTCGCGCCCTGACCTACCGCGCCAGCAGCCTGGATGTCGAAGCGCCG------TTGCTCAACTCGCTGATGCGCAGCAACACCTCGCAA
TRN 11011101101011011
NAM ALGD_PSEAE/203-300
ASQ VEVAEMIKYTCNVWHAAKVTFANEIGNIAKAVGVDGREVMDVICQDHKLNLsRYYMRPGFAFGGSCLPKDVRALTYRASQLDVEHP--MLGSLMRSNSNQ
DSQ GTCGAGGTCGCCGAGATGATCAAGTACACCTGCAACGTCTGGCACGCCGCCAAGGTCACCTTCGCCAACGAGATCGGCAACATCGCCAAGGCGGTCGGCGTCGACGGCCGCGAGGTGATGGACGTGATCTGCCAGGACCACAAGCTCAACCTGtcgCGCTACTACATGCGTCCCGGCTTCGCCTTCGGCGGCTCCTGCCTGCCCAAGGATGTACGCGCCCTCACCTATCGCGCCAGCCAGCTGGACGTCGAGCACCCG------ATGCTCGGTTCGTTGATGCGCAGCAACTCCAACCAG
TRN 11011111101111111
NAM ALGD_AZOVI/203-300
ASQ IAVAEMIKYTCNVWHATKVTFANEIGNIAKAAGVDGREVMEVVCMDNKLNLsQYYMRPGLAFGGSCLPKDVSALSYRAHLWDIEAP--LISSLMRSNAAQ
DSQ ATCGCCGTCGCCGAGATGATCAAGTACACCTGCAACGTCTGGCACGCGACCAAGGTCACCTTCGCCAACGAGATCGGCAACATCGCCAAGGCCGCCGGCGTCGATGGCCGCGAGGTGATGGAAGTGGTCTGCATGGACAACAAGCTCAACCTGtccCAGTACTACATGCGGCCCGGCTTGGCGTTCGGCGGTTCCTGCCTGCCCAAGGACGTCAGCGCCCTCAGCTACCGTGCCCACCTGTGGGACATCGAGGCGCCG------CTGATCAGTTCGCTGATGCGCAGCAACGCCGCCCAG
TRN 11011111101111111
NAM UDG_STRPY/197-290
ASQ ASEAEAVKLFANTYLALRVAYFNELDTYAESRKLNSHMIIQGISYDDRIG-.MHYNNPSFGYGGYCLPKDTK--QLLANYNNIPQT--LIEAIVSSNNVR
DSQ GCTTCAGAAGCTGAAGCAGTAAAACTATTTGCCAATACTTATTTAGCGTTAAGGGTAGCTTATTTTAATGAGTTAGACACTTACGCAGAATCGAGAAAATTAAATAGTCACATGATTATTCAAGGAATTTCTTATGATGATCGAATAGGA---...ATGCATTATAATAACCCATCATTTGGTTATGGAGGTTATTGTCTACCTAAAGATACGAAG------CAATTATTGGCAAATTACAATAATATTCCCCAAACA------CTAATTGAAGCTATCGTTTCATCAAATAATGTGCGC
TRN 10010101110011000
NAM Q54365_STRLN/196-291
ASQ LTEAELVKHATNAYLGMCVSFGNELGWLAAHLGADPQVVARLLKADPRVAD.AAPLLPGAAFSGATLRRDLVALSRIGAKWGRPEF---FDTVLTVNDRH
DSQ CTCACCGAGGCCGAGCTCGTCAAGCACGCCACCAACGCCTACCTGGGCATGTGCGTGTCCTTCGGCAACGAGCTCGGCTGGCTCGCCGCCCACCTGGGCGCCGACCCTCAGGTGGTGGCGCGGCTCCTGAAGGCCGACCCGAGGGTGGCCGAC...GCGGCGCCCCTGCTGCCCGGCGCGGCGTTCTCCGGGGCCACCCTGCGCCGTGACCTGGTGGCGCTCAGCCGGATCGGCGCGAAGTGGGGCCGGCCGGAGTTC---------TTCGACACCGTTCTCACCGTCAACGACCGGCAC
TRN 10010101100011011
//