EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00982 - Glyco_transf_20)
FAM PF00982
PID Glyco_transf_20
DES Glycosyltransferase family 20
IPR IPR001830
ANO 25
ALN 642
AID 0.34958
APH ((((((((((TPS1_KLULA/16-482:0.17609,TPS1_CANAL/4-469:0.14160):0.04431,TPS1_PICAN/4-474:0.20262):0.06544,TPS1_YARLI/2-468:0.20071):0.05497,(TPSA_ASPNG/13-477:0.10019,TPSB_ASPNG/12-477:0.14627):0.11215):0.22866,(P93653_ARATH/92-559:0.13067,Q9ZR75_SELLP/104-571:0.14881):0.33614):0.08540,((O23617_ARATH/77-549:0.17933,((O64608_ARATH/27-511:0.12091,O80738_ARATH/59-546:0.16583):0.11750,Q9ZV48_ARATH/50-538:0.26976):0.05016):0.51834,(((O14145_SCHPO/78-547:0.71115,TPS2_YEAST/61-541:0.66375):0.11461,TPP1_SCHPO/30-536:0.57569):0.24779,(TPSX_SCHPO/173-652:0.51898,(TPS3_YEAST/254-733:0.15276,TSL1_YEAST/317-799:0.23287):0.33267):0.30296):0.26768):0.06696):0.27464,(OTSA_ECOLI/1-452:0.42477,OTSA_RHISN/2-458:0.47469):0.41881):0.03641,(GGPS_SYNY3/3-489:0.84774,O06353_MYCTU/20-492:0.54601):0.18829):0.19602,O27785_METTH/15-492:1.04841):0.83410,O45380_CAEEL/237-791:0.26568,Q23515_CAEEL/287-831:0.24939);
ATP ((((((((((TPS1_KLULA/16-482,TPS1_CANAL/4-469),TPS1_PICAN/4-474),TPS1_YARLI/2-468),(TPSA_ASPNG/13-477,TPSB_ASPNG/12-477)),(P93653_ARATH/92-559,Q9ZR75_SELLP/104-571)),((O23617_ARATH/77-549,((O64608_ARATH/27-511,O80738_ARATH/59-546),Q9ZV48_ARATH/50-538)),(((O14145_SCHPO/78-547,TPS2_YEAST/61-541),TPP1_SCHPO/30-536),(TPSX_SCHPO/173-652,(TPS3_YEAST/254-733,TSL1_YEAST/317-799))))),(OTSA_ECOLI/1-452,OTSA_RHISN/2-458)),(GGPS_SYNY3/3-489,O06353_MYCTU/20-492)),O27785_METTH/15-492),O45380_CAEEL/237-791,Q23515_CAEEL/287-831);
ATL 13.6025
DNO 23
DLN 1926
DID 0.451403
DPH ((((O27785_METTH/15-492:0.66999,O45380_CAEEL/237-791:0.63568):0.10742,((OTSA_ECOLI/1-452:0.40316,OTSA_RHISN/2-458:0.34312):0.18083,(GGPS_SYNY3/3-489:0.57005,O06353_MYCTU/20-492:0.44082):0.10546):0.05215):0.19300,((P93653_ARATH/92-559:0.18466,Q9ZR75_SELLP/104-571:0.19909):0.25233,((Q9ZV48_ARATH/50-538:0.24105,(O23617_ARATH/77-549:0.23043,(O64608_ARATH/27-511:0.15277,O80738_ARATH/59-546:0.18316):0.10962):0.03847):0.32242,(((TPS2_YEAST/61-541:0.50928,O14145_SCHPO/78-547:0.50620):0.11137,TPP1_SCHPO/30-536:0.43855):0.16422,(TPSX_SCHPO/173-652:0.46374,TSL1_YEAST/317-799:0.41694):0.18249):0.15615):0.07992):0.05557):0.12309,((TPS1_PICAN/4-474:0.26032,TPS1_CANAL/4-469:0.19434):0.07581,TPS1_KLULA/16-482:0.18809):0.10709,(TPS1_YARLI/2-468:0.23030,(TPSA_ASPNG/13-477:0.17059,TPSB_ASPNG/12-477:0.20704):0.12734):0.06950);
DTP ((((O27785_METTH/15-492,O45380_CAEEL/237-791),((OTSA_ECOLI/1-452,OTSA_RHISN/2-458),(GGPS_SYNY3/3-489,O06353_MYCTU/20-492))),((P93653_ARATH/92-559,Q9ZR75_SELLP/104-571),((Q9ZV48_ARATH/50-538,(O23617_ARATH/77-549,(O64608_ARATH/27-511,O80738_ARATH/59-546))),(((TPS2_YEAST/61-541,O14145_SCHPO/78-547),TPP1_SCHPO/30-536),(TPSX_SCHPO/173-652,TSL1_YEAST/317-799))))),((TPS1_PICAN/4-474,TPS1_CANAL/4-469),TPS1_KLULA/16-482),(TPS1_YARLI/2-468,(TPSA_ASPNG/13-477,TPSB_ASPNG/12-477)));
DTL 10.4569
RID 0.358548
RPH (((((((((TPS1_CANAL/4-469:0.14127,TPS1_KLULA/16-482:0.17591):0.04507,TPS1_PICAN/4-474:0.20075):0.06522,TPS1_YARLI/2-468:0.20005):0.05863,(TPSA_ASPNG/13-477:0.10013,TPSB_ASPNG/12-477:0.14549):0.10799):0.22479,(P93653_ARATH/92-559:0.13177,Q9ZR75_SELLP/104-571:0.14750):0.33905):0.09119,((((O45380_CAEEL/237-791:1.02666,O27785_METTH/15-492:1.00679):0.22323,(OTSA_ECOLI/1-452:0.42568,OTSA_RHISN/2-458:0.47529):0.42253):0.02594,(GGPS_SYNY3/3-489:0.84118,O06353_MYCTU/20-492:0.54943):0.19757):0.23149,(((O14145_SCHPO/78-547:0.70643,TPS2_YEAST/61-541:0.66478):0.10841,TPP1_SCHPO/30-536:0.58975):0.26381,(TPSX_SCHPO/173-652:0.51322,TSL1_YEAST/317-799:0.51919):0.28805):0.25893):0.07494):0.54414,O23617_ARATH/77-549:0.17698):0.05277,Q9ZV48_ARATH/50-538:0.26787):0.11775,O64608_ARATH/27-511:0.12086,O80738_ARATH/59-546:0.16550);
RTP (((((((((TPS1_CANAL/4-469,TPS1_KLULA/16-482),TPS1_PICAN/4-474),TPS1_YARLI/2-468),(TPSA_ASPNG/13-477,TPSB_ASPNG/12-477)),(P93653_ARATH/92-559,Q9ZR75_SELLP/104-571)),((((O45380_CAEEL/237-791,O27785_METTH/15-492),(OTSA_ECOLI/1-452,OTSA_RHISN/2-458)),(GGPS_SYNY3/3-489,O06353_MYCTU/20-492)),(((O14145_SCHPO/78-547,TPS2_YEAST/61-541),TPP1_SCHPO/30-536),(TPSX_SCHPO/173-652,TSL1_YEAST/317-799)))),O23617_ARATH/77-549),Q9ZV48_ARATH/50-538),O64608_ARATH/27-511,O80738_ARATH/59-546);
RTL 13.0414
LNK GGPS_SYNY3/3-489:P74258:D90913
LNK O06353_MYCTU/20-492:O06353:BX842583
LNK O14145_SCHPO/78-547:O14145:Z99167
LNK O23617_ARATH/77-549:O23617:Z97344
LNK O27785_METTH/15-492:O27785:AE000931
LNK O45380_CAEEL/237-791:O45380:Z93378
LNK O64608_ARATH/27-511:O64608:AC003671
LNK O80738_ARATH/59-546:O80738:AC004473
LNK OTSA_ECOLI/1-452:P31677:X69160
LNK OTSA_RHISN/2-458:P55612:AE000090
LNK P93653_ARATH/92-559:P93653:Y08568
LNK Q23515_CAEEL/287-831:Q23515:
LNK Q9ZR75_SELLP/104-571:Q9ZR75:U96736
LNK Q9ZV48_ARATH/50-538:Q9ZV48:AC005724
LNK TPP1_SCHPO/30-536:P78875:AJ242743
LNK TPS1_CANAL/4-469:Q92410:Y07918
LNK TPS1_KLULA/16-482:Q07158:X72499
LNK TPS1_PICAN/4-474:O94213:AJ010725
LNK TPS1_YARLI/2-468:O74932:AJ011032
LNK TPS2_YEAST/61-541:P31688:Z46796
LNK TPS3_YEAST/254-733:P38426:
LNK TPSA_ASPNG/13-477:Q00075:U07184
LNK TPSB_ASPNG/12-477:Q00217:U63416
LNK TPSX_SCHPO/173-652:O14081:AL031180
LNK TSL1_YEAST/317-799:P38427:X72788
AMK xxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxx.xx.xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx...................................................x...xxxxxxxx......xxxxxxxxx..........xxxxxxx......xxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxx...xxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxx.........................................................................................................................................................xxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..............................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...........................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM TSL1_YEAST/317-799
ASQ PKFGGYSNKSKLKkyaLLRSSQELFSRLPWSIVPSIKG..NGAMKNAINTAVlENiIPHRhVKWVGTVGIPTDEIP-.--...................................................-...ENILANIS......-DSLKDKYD..........SYPVLTD......DDTFKAAYKN...---YCKQILWPTLHYQIP---DNPNSKAFEDHSWKFYRNLNQRFADAIVKIYK-..KGDTIWIHDYHLMLVPQMVRDVLPF-..-.-AKIGFTLHVSFPSSEVFRCLA.-QREKILEGLTGADFVGFQTREYARHFLQTSNRLLM-----...........--ADVVHDEE---LKYNGRVVSVRFTPVGIDAFDLQSQLKDGSVMQWRQLIRERWQGK-...---KLIVCRDQFDRIRGIHKKLLAY.EKFLVENPEYVEKSTLIQICIGSSKDVE-.---LERQIMIVVDRINSLSTNIS-.ISQPVVFLHQ.DLDFSQYLALSSEADLFVVSSLREGMNLTCHEFIVCSED--.........----KNAPLLLSEFTGSASLLNDG-AIII.NP.WDTKNFSQAILKGLEMPFDKRRPQWKKLMKDIINNDSTNWIKTSLQDIHI
DSQ CCAAAGTTCGGCGGCTATTCCAATAAATCTAAACTTAAGaaatatgcgCTGTTAAGGTCATCTCAGGAGCTGTTTAGCCGTCTTCCATGGTCGATCGTTCCCTCTATCAAAGGT......AATGGCGCCATGAAGAACGCCATAAACACTGCAGTCttgGAGAATatcATTCCGCACCGTcatGTTAAGTGGGTCGGTACCGTCGGAATCCCAACGGATGAGATTCCG---...------.........................................................................................................................................................---.........GAAAATATCCTTGCGAACATCTCT..................---GACTCTTTAAAAGACAAGTACGAC..............................TCCTATCCTGTCCTTACGGAC..................GACGACACCTTCAAAGCCGCATACAAAAAC.........---------TACTGTAAACAAATCTTGTGGCCTACGCTGCATTACCAGATTCCA---------GACAATCCGAACTCGAAGGCTTTTGAAGATCACTCTTGGAAGTTCTATAGAAACTTAAACCAAAGGTTTGCGGACGCGATCGTTAAAATCTATAAG---......AAAGGTGACACCATCTGGATTCATGATTACCATTTAATGCTGGTTCCGCAGATGGTGAGAGACGTCTTGCCTTTT---......---...---GCCAAAATAGGATTTACCTTACATGTCTCGTTCCCCAGTAGTGAAGTGTTTAGGTGTCTGGCT...---CAGCGTGAGAAGATCTTAGAAGGCTTGACCGGTGCAGACTTTGTCGGCTTCCAGACGAGGGAGTATGCAAGACATTTCTTACAGACGTCTAACCGTCTGCTAATG---------------.................................------GCGGACGTGGTACATGATGAAGAG---------CTAAAGTATAACGGCAGAGTCGTTTCTGTGAGGTTCACCCCAGTTGGTATCGACGCCTTTGATTTGCAATCGCAATTGAAGGATGGAAGTGTCATGCAATGGCGTCAATTGATTCGTGAAAGATGGCAAGGGAAA---.........---------AAACTAATTGTGTGTCGTGATCAATTCGATAGAATTAGAGGTATTCACAAGAAATTGTTGGCTTAT...GAAAAATTCTTGGTCGAAAATCCGGAATACGTGGAAAAATCGACTTTAATTCAAATCTGTATTGGAAGCAGTAAGGATGTAGAA---...---------CTGGAGCGCCAGATCATGATTGTCGTGGATAGAATCAACTCGCTATCCACCAATATTAGT---...ATTTCTCAACCTGTGGTGTTTTTGCATCAA...GATCTAGATTTTTCTCAGTATTTAGCTTTGAGTTCAGAGGCAGATTTGTTCGTAGTCAGCTCTCTAAGGGAAGGTATGAACTTGACATGTCACGAATTTATCGTTTGTTCTGAGGAC------...........................------------AAAAATGCTCCCCTACTGTTGTCAGAATTTACTGGTAGTGCATCTTTATTGAATGATGGC---GCTATAATAATT...AACCCA...TGGGATACCAAGAACTTCTCACAAGCCATTCTCAAGGGGTTGGAGATGCCATTCGATAAGAGAAGGCCACAGTGGAAGAAATTGATGAAAGACATTATCAACAACGACTCTACAAACTGGATCAAGACTTCTTTACAAGATATTCATATT
TRN 10010101100011000
NAM TPS3_YEAST/254-733
ASQ PKFGGYSNNAKLRa.sLMRNSYELFKHLPWTIVDSDKG..NGSLKNAVNIAVaEKtVKEP.VSWVGTMGIPTDELP-.--...................................................-...HEVCHKIS......-KKLEQDFS..........SFPVVTD......DITFKGAYKN...---YAKQILWPTLHYQIP---DNPNSKAFEDHSWDYYQKVNQKFSDRIVSVYK-..PGDTIWIHDYHLMLVPQMVREKLPK-..-.-AKIGFFLHVSFPSSEVFRCLA.-NRERILEGIIGANFVGFQTKEYKRHFLQTCNRLLA-----...........--ADVSNDE----VKYHCNIVSVMYAPIGIDYYHLTSQLRNGSVLEWRQLIKERWRNK-...---KLIVCRDQFDRIRGLQKKMLAY.ERFLIENPEYIEKVVLIQICIGKSSDPE-.---YERQIMVVVDRINSLSSNIS-.ISQPVVFLHQ.DLDFAQYLALNCEADVFLVDALREGMNLTCHEFIVSSFE--.........----KNAPLLLSEFTGSSSVLKEG-AILI.NP.WDINHVAQSIKRSLEMSPEEKRRRWKKLFKSVIEHDSDNWITKCFEYINN
NAM TPSX_SCHPO/173-652
ASQ SRSLSFSMNGTPQ..rRMTFDAEAWKNVIFKIKPSSFG..NASFYNAISAATrSKqFDDH.-LFVGTCGIPTDSLP-.--...................................................-...DSLKERIS......-HDYITEHS..........SLVVYPT......DTDFVGHYNH...---YCKNILWPTFHYQIP---DNPKSKAYEDHSWANYVKVNKAFADTIVDNYE-..QDDMIWINDYHLLLVPEMVRERLPR-..-.-AKIGFFLHIPFPSSEVFRCLA.-TRQEILKGMLGANILGFQIPEFAYHFLQTCSRLVN-----...........--IDIRKNGV---VSFENRQIDVIALPISIDPGFIDRCLASPPVEHWAKVLQDRFRGK-...---HIILSHDKLDPIRGLRSKLISF.ERFLQKYPEYRENTILLQVAPESLQDSE-.---HLPHISDIVTRINSAYSNIAS.RHVPVILLRQ.KLGYAQFLALMMISDALIDNSLREGISLTSHQFIYVQRK--.........----RHRPLILSEFVGSASILNDN-AIIV.NP.WDYSKTAEAFRTALTMSEEECQKRNKAMCNLILRHDAASWAVTFQSLIKE
DSQ TCTCGCTCTTTATCCTTTAGTATGAATGGAACACCCCAG......cgaCGTATGACTTTTGACGCAGAAGCTTGGAAAAACGTTATCTTTAAAATCAAACCCAGCTCCTTTGGT......AACGCAAGTTTTTACAATGCCATCAGTGCTGCCACCcgtTCCAAGcaaTTCGACGACCAT...---CTTTTTGTCGGTACCTGCGGCATCCCCACCGACTCTCTTCCC---...------.........................................................................................................................................................---.........GATTCCCTGAAAGAACGTATTTCT..................---CACGACTACATAACTGAACACAGC..............................AGTCTTGTTGTCTATCCCACT..................GATACCGATTTTGTGGGTCACTACAATCAT.........---------TACTGCAAGAATATCCTTTGGCCCACCTTCCACTACCAAATCCCC---------GACAATCCAAAGTCTAAGGCATACGAGGATCATTCCTGGGCTAATTATGTTAAAGTCAACAAAGCATTTGCTGATACCATTGTTGATAACTACGAA---......CAGGACGATATGATTTGGATTAATGACTATCATTTACTGTTAGTTCCTGAAATGGTCCGTGAACGTCTTCCTCGC---......---...---GCAAAGATCGGCTTTTTCTTGCACATTCCCTTTCCTTCCTCAGAAGTCTTCCGTTGTCTGGCG...---ACGCGTCAAGAAATTTTGAAGGGCATGCTCGGTGCAAACATTTTGGGCTTCCAGATTCCCGAATTTGCTTATCATTTTCTTCAGACCTGTTCTCGACTAGTCAAC---------------.................................------ATTGACATTCGCAAGAATGGCGTC---------GTCTCTTTTGAAAACCGCCAGATAGATGTGATTGCCCTTCCGATCTCCATCGACCCAGGATTCATCGATCGCTGCCTTGCCAGTCCACCAGTGGAGCATTGGGCCAAGGTATTGCAGGATCGATTCAGAGGTAAA---.........---------CATATTATCCTTTCTCACGACAAGCTTGACCCCATTCGTGGTTTGCGCTCCAAGTTAATTTCTTTT...GAGCGATTTTTACAAAAGTACCCCGAGTATCGTGAAAACACCATTTTACTTCAGGTTGCCCCCGAATCCCTACAGGACAGTGAG---...---------CATCTTCCTCACATCTCCGACATTGTCACCCGAATAAACTCTGCCTATTCCAACATTGCCTCT...CGTCACGTGCCCGTTATTTTGCTGAGACAG...AAACTTGGTTATGCACAGTTTTTGGCTTTAATGATGATATCCGATGCCTTAATTGACAATTCCTTACGTGAGGGAATTAGCTTGACTAGCCATCAATTTATTTATGTGCAGCGCAAG------...........................------------AGACACAGGCCATTAATTCTTAGTGAATTCGTTGGCAGCGCCTCTATCTTGAATGACAAT---GCCATTATTGTC...AACCCA...TGGGATTACAGCAAAACAGCAGAGGCTTTCCGCACTGCATTAACCATGTCTGAAGAAGAGTGCCAAAAACGCAACAAGGCAATGTGTAATTTGATTCTCCGTCACGATGCTGCTTCTTGGGCAGTTACTTTCCAGAGTTTGATTAAGGAA
TRN 10010101100011000
NAM TPSB_ASPNG/12-477
ASQ HRLLIVSNRLPIT...IRRSG---GGK--YEFSMSSGG..LVTGLSGLSKT-.--.-TTF.-QWYGWPGLEVPEDE-.--...................................................-...---IDSVK......-QRLQEEFN..........ATPVFMD......DKLADRHYNG...---FSNSILWPLLHYHPG-------EIVFDEAAWDAYREANRLFAKTIAHEAR-..EGDLVWVHDYHLMLLPEVLREELAAL.gKnNIRIGFFLHTPFPSSEIYRILP.-VRSQLLRGVLQCDLIGFHTYDYARHFLSCCSHILG-----...........--LVTTPS----SVKFKDRSVAVGAFPIGIDPDKFTEGLKSPKVQNRIASLENKF-QGT...---KLMVSVDRLDYIKGIPQKLHAL.EVFLSQHPEWVGKVVLVQVAVPSRQDVEE.YQNLRAVVNELVGRINGKFGTVD-.-YMPIHFMHK.SVSFDELIALYAASDACVVSSTRDGMNLVSFEYVATQQK--.........----RKGVLILSEFAGAAQSLN-G-SIVV.NP.WNTEELASAYHEAVSMSDDLRAQKFEKLYKYISKYTSAFWGKSFVAELSK
DSQ CACCGCCTGTTGATCGTTTCCAATCGTCTGCCCATCACC.........ATTCGTCGCTCCGGG---------GGTGGGAAA------TATGAGTTTTCCATGTCCTCTGGTGGC......CTGGTGACTGGTTTGAGCGGACTATCAAAGACC---...------...---ACAACCTTC...---CAGTGGTATGGCTGGCCAGGACTGGAAGTGCCCGAGGATGAG---...------.........................................................................................................................................................---.........---------ATCGACTCCGTGAAA..................---CAGCGTTTGCAGGAAGAGTTCAAC..............................GCCACCCCGGTGTTCATGGAC..................GACAAACTGGCAGATCGCCACTACAATGGC.........---------TTCTCAAACTCAATCTTGTGGCCTCTTCTGCATTATCATCCCGGT---------------------GAAATTGTTTTTGACGAAGCTGCCTGGGATGCGTATCGTGAGGCGAACCGTCTGTTCGCAAAGACTATCGCCCATGAGGCCCGG---......GAAGGAGACCTTGTCTGGGTCCACGACTATCACCTCATGCTTCTTCCGGAAGTTCTCCGCGAAGAACTCGCAGCCTTG...ggcAAGaacAATATCCGCATTGGATTTTTCTTGCATACTCCATTCCCGAGCAGTGAGATCTATAGAATCCTTCCT...---GTGCGGAGTCAGTTGCTGCGCGGCGTGTTGCAGTGTGACTTGATCGGATTCCATACCTATGACTATGCGCGTCACTTCCTGAGCTGTTGCTCTCATATCCTTGGA---------------.................................------TTGGTCACAACCCCAAGC------------AGTGTCAAATTCAAAGACAGGTCTGTCGCCGTGGGAGCTTTCCCCATCGGCATTGATCCCGACAAGTTCACCGAGGGCCTAAAGAGCCCCAAGGTGCAGAACCGCATCGCAAGTCTCGAGAACAAGTTC---CAAGGAACC.........---------AAGTTGATGGTCAGCGTTGATCGCCTGGACTACATCAAGGGTATTCCCCAGAAGCTGCATGCCTTG...GAGGTCTTCCTCTCCCAGCATCCTGAATGGGTGGGCAAAGTCGTGCTGGTACAGGTAGCTGTCCCGAGTCGTCAGGATGTTGAAGAG...TATCAAAACCTGAGGGCCGTGGTGAACGAGCTGGTGGGCAGAATCAACGGAAAGTTCGGAACGGTCGAC---...---TACATGCCCATCCACTTCATGCACAAA...TCGGTGAGCTTTGATGAGCTCATCGCGCTGTATGCCGCCTCCGACGCGTGTGTCGTGTCGTCGACTCGCGACGGGATGAACCTAGTGTCGTTCGAATACGTTGCAACACAGCAGAAA------...........................------------CGCAAGGGGGTGCTAATTCTGTCGGAGTTTGCTGGAGCCGCGCAAAGCCTTAAC---GGC---AGCATTGTAGTC...AACCCG...TGGAACACGGAAGAACTTGCCAGCGCATACCACGAGGCCGTGTCGATGAGTGACGATCTGCGGGCCCAAAAATTCGAAAAGCTCTACAAATACATCTCCAAGTACACCAGTGCTTTCTGGGGCAAGTCATTTGTTGCCGAACTATCCAAG
TRN 10010101100011001
NAM TPSA_ASPNG/13-477
ASQ ARLLLVSNRLPIT...IKRSD---DGR--YDFSMSSGG..LVSGLSGLSKS-.--.-TTF.-QWYGWPGLEVPEEE-.--...................................................-...---IPVVK......-ERLKQEYN..........AVPVFID......DELADRHYNG...---FSNSILWPLFHYHPG-------EITFDESAWEAYKEANRLFAKAVAKEVQ-..DGDLIWVHDYHLMLLPEMLREEIGDS..KeNVKIGFFLHTPFPSSEIYRILP.-VRNELLLGVLHCDLIGFHTYDYTRHFLSACSRLLG-----...........--LTTTPN----GIEFQGKIIACGAFPIGIDPEKFEEGLKKEKVQKRIAMLEQKF-QGV...---KLMVGVDRLDYIKGVPQKLHAL.EVFLSDHPEWVGKVVLVQVAVPSRQDVEE.YQNLRAVVNELVGRINGKFGTVE-.-FMPIHFLHK.SVNFDELIALYAVSDACIVSSTRDGMNLVAYEYIATQKK--.........----RHGVLVLSEFAGAAQSLN-G-SIII.NP.WNTEELAGAYQEAVTMSDEQRALNFSKLDKYVNKYTSAFWGQSFVTELTR
DSQ GCTCGCTTGCTCCTCGTCTCCAATCGGCTTCCAATCACG.........ATCAAGCGATCGGAT---------GACGGTCGC------TATGACTTCTCCATGTCCTCCGGTGGC......CTGGTCAGTGGACTAAGTGGCCTGTCCAAATCC---...------...---ACAACCTTC...---CAATGGTACGGCTGGCCCGGTTTGGAGGTCCCGGAGGAGGAG---...------.........................................................................................................................................................---.........---------ATTCCCGTGGTGAAG..................---GAACGCTTGAAGCAGGAGTATAAC..............................GCCGTGCCAGTGTTCATTGAT..................GACGAGCTGGCAGACCGTCACTACAATGGC.........---------TTTTCTAACTCCATTCTCTGGCCCCTCTTCCATTACCATCCCGGT---------------------GAGATTACCTTTGACGAGTCCGCCTGGGAAGCATACAAGGAGGCCAACCGTCTTTTCGCCAAAGCGGTTGCGAAGGAAGTTCAA---......GATGGCGACTTGATCTGGGTGCATGATTATCACTTGATGCTTCTCCCTGAGATGCTGCGTGAGGAGATCGGCGATAGC......AAGgagAATGTCAAGATCGGCTTCTTCCTCCATACGCCCTTCCCTAGCAGCGAGATCTACAGAATTCTCCCA...---GTCCGGAACGAGTTGTTGCTCGGTGTCTTGCATTGCGACTTGATTGGGTTCCATACCTACGACTATACTAGGCACTTTTTGAGTGCTTGCTCGCGACTCTTGGGC---------------.................................------TTAACAACTACGCCTAAT------------GGGATCGAATTTCAGGGCAAGATCATTGCCTGCGGTGCCTTCCCTATCGGTATCGACCCGGAGAAGTTTGAAGAGGGGTTGAAGAAGGAGAAAGTCCAGAAACGCATTGCGATGCTGGAACAAAAATTC---CAGGGCGTG.........---------AAACTCATGGTGGGTGTGGACCGCCTGGATTACATCAAAGGTGTCCCCCAGAAGTTACATGCCCTT...GAGGTGTTCCTTAGCGATCATCCGGAGTGGGTTGGCAAGGTTGTCCTGGTTCAGGTTGCTGTTCCTAGTCGACAAGATGTGGAGGAA...TACCAGAACTTGAGGGCTGTTGTGAATGAGCTGGTGGGCCGGATTAACGGCAAATTTGGCACGGTTGAA---...---TTCATGCCTATCCATTTCCTGCACAAG...TCGGTCAACTTTGACGAGCTAATTGCCCTGTACGCGGTTTCTGACGCCTGCATTGTTTCGTCAACCCGCGACGGGATGAACCTCGTCGCCTATGAGTACATCGCCACTCAGAAAAAG------...........................------------CGTCATGGTGTCTTGGTGCTTTCCGAGTTCGCGGGTGCTGCTCAGAGCCTTAAC---GGC---AGTATCATCATA...AACCCC...TGGAACACCGAAGAGCTGGCGGGTGCTTATCAGGAAGCGGTAACCATGAGCGACGAGCAGAGAGCCCTCAACTTCTCCAAGCTCGACAAATATGTCAATAAATATACAAGTGCATTCTGGGGCCAGTCCTTCGTGACAGAATTGACTCGC
TRN 10010101100011000
NAM TPS1_KLULA/16-482
ASQ GSVIVISNRLPVT...IKKDE--KTGE--YEYSMSSGG..LVTALQGLKKS-.--.-TTF.-QWYGWPGLEVPDED-.--...................................................-...---KAKVK......-RELLEKFN..........AIPIFLS......DEVADLHYNG...---FSNSILWPLFHYHPG-------EITFDDTAWLAYNEANMAFADEIEGNIN-..DNDVVWVHDYHLMLLPEMIRQRVIAK.kLkNIKIGWFLHTPFPSSEIYRILP.-VRQEILKGVLSCDLIGFHTYDYARHFLSAVQRILN-----...........--VNTLPN----GVEFDGRFVNVGAFPIGIDVETFTEGLKQDAVIKRIKELKESF-KGC...---KIIIGVDRLDYIKGVPQKLHAL.EVFLGAHPEWIGKVVLVQVAVPSRGDVEE.YQYLRSVVNELVGRINGQFGTAE-.-FVPIHFMHR.SIPFQELISLYAVSDVCLVSSTRDGMNLVSYEYISCQEE--.........----KKGTLILSEFTGAAQSLN-G-ALIV.NP.WNTDDLAESINEALTVPEEKRAANWEKLYKYISKYTSAFWGENFVHELYR
DSQ GGTAGTGTAATTGTCATTTCCAATAGACTGCCCGTAACT.........ATCAAAAAGGATGAA------AAGACCGGTGAA------TACGAATATTCTATGTCTTCCGGTGGG......TTAGTCACTGCATTACAGGGTTTGAAGAAATCT---...------...---ACTACGTTC...---CAATGGTATGGTTGGCCTGGTTTAGAAGTTCCTGATGAGGAT---...------.........................................................................................................................................................---.........---------AAGGCTAAGGTGAAA..................---AGAGAGTTGTTGGAAAAATTCAAT..............................GCGATTCCTATTTTCTTGAGT..................GACGAAGTTGCTGATCTTCATTACAACGGA.........---------TTTTCCAACTCTATTCTATGGCCATTGTTCCATTACCATCCTGGT---------------------GAGATCACTTTCGATGACACTGCATGGTTGGCGTACAACGAGGCAAATATGGCTTTTGCCGATGAAATTGAGGGAAATATCAAC---......GATAACGATGTGGTGTGGGTTCATGATTACCATTTGATGTTGTTACCGGAGATGATTCGTCAAAGAGTTATTGCCAAG...aagTTGaaaAACATCAAGATTGGTTGGTTCTTACATACGCCGTTCCCATCTTCTGAGATTTACAGAATTTTGCCT...---GTGAGACAAGAGATCTTGAAGGGTGTTTTGAGTTGTGATTTGATCGGATTCCATACTTACGATTATGCTAGACATTTCTTAAGTGCCGTGCAAAGGATTTTAAAC---------------.................................------GTGAATACGTTACCCAAT------------GGTGTCGAGTTTGACGGACGTTTCGTCAACGTTGGTGCTTTCCCTATTGGTATCGATGTGGAAACGTTCACAGAAGGTTTGAAGCAAGATGCTGTAATCAAGAGAATCAAAGAGTTGAAAGAATCCTTT---AAAGGTTGC.........---------AAGATAATAATTGGGGTCGATCGTCTTGATTACATCAAAGGTGTTCCTCAGAAGTTACACGCCTTG...GAAGTGTTCCTCGGTGCGCATCCTGAATGGATTGGTAAGGTGGTGCTAGTACAAGTCGCTGTACCAAGTCGTGGGGATGTTGAAGAG...TATCAATACTTGAGATCGGTGGTTAATGAACTAGTTGGTAGAATCAATGGTCAATTTGGTACAGCGGAA---...---TTCGTACCTATCCATTTCATGCACAGG...TCTATTCCTTTCCAAGAATTGATCTCCCTTTATGCCGTTAGTGACGTTTGCTTGGTCTCTTCCACTCGTGATGGTATGAATTTGGTCTCCTACGAATACATTTCCTGCCAGGAAGAG------...........................------------AAAAAGGGAACATTAATTCTTTCAGAGTTTACTGGGGCTGCTCAATCTTTGAAC---GGT---GCGTTGATCGTG...AATCCA...TGGAACACAGATGATTTAGCAGAATCAATTAACGAAGCCTTGACGGTACCTGAAGAGAAAAGAGCTGCTAATTGGGAAAAATTGTACAAATATATCTCGAAATATACAAGTGCTTTCTGGGGTGAAAACTTCGTCCATGAATTGTACAGA
TRN 10010101100011000
NAM TPS1_CANAL/4-469
ASQ GKVLVVSNRIPVT...IKRLD---NGS--YDYSMSSGG..LVTALQGLKKT-.--.-TEF.-QWYGWPGLEIPEDE-.--...................................................-...---QTKVN......-DELKSKFN..........CTAIFLS......DTIADLHYNG...---FSNSILWPLFHYHPG-------EMNFDENAWAAYIEANKKFALEIVKQVN-..DDDMIWVHDYHLMLLPEMLRQEIGNK..KkNIKIGFFLHTPFPSSEIYRILP.-VRKEILEGVLSCDLIGFHTYDYARHFISSVSRIVPN----...........--VSTLPN----GIKYQGRSISIGAFPIGIDVDNFIDGLKKDSVVERIKQLKSKF-KDV...---KVIVGVDRLDYIKGVPQKLHAF.EVFLNENPEWIGKVVLVQVAVPSRGDVEE.YQSLRSTVSELVGRINGEFGTVE-.-FVPIHYLHK.SIPFDELISLYNISDVCLVSSTRDGMNLVSYEYIACQQD--.........----RKGVLILSEFAGAAQSLN-G-ALIV.NP.WNTEDLSEAIKESLTLPEEKREFNFKKLFTYISKYTSGFWGESFVKELYK
DSQ GGAAAAGTCTTGGTGGTTTCAAATAGAATACCTGTTACA.........ATCAAAAGATTGGAT---------AATGGTTCA------TACGATTATTCCATGTCCTCCGGTGGA......CTCGTTACAGCATTACAAGGTTTGAAAAAAACA---...------...---ACTGAGTTT...---CAATGGTATGGATGGCCTGGATTGGAAATTCCAGAAGATGAG---...------.........................................................................................................................................................---.........---------CAAACTAAAGTAAAT..................---GACGAATTGAAATCCAAATTCAAT..............................TGTACAGCCATATTTTTAAGT..................GATACGATTGCTGATTTACATTATAATGGG.........---------TTTTCAAATAGTATTTTATGGCCACTTTTCCATTATCATCCTGGG---------------------GAAATGAACTTTGATGAAAATGCATGGGCAGCATATATTGAAGCCAATAAGAAATTTGCATTGGAAATAGTCAAACAAGTCAAT---......GATGATGATATGATTTGGGTTCATGATTATCATTTAATGCTTTTGCCAGAAATGTTAAGACAAGAAATTGGTAACAAG......AAGaaaAACATTAAAATTGGATTCTTCTTGCACACACCATTCCCATCATCAGAAATTTATCGTATTTTGCCA...---GTTCGTAAAGAAATTCTTGAAGGTGTGTTGAGTTGTGATTTAATTGGATTCCATACCTATGATTACGCCCGTCATTTCATCAGTTCGGTTTCAAGAATCGTGCCAAAC------------.................................------GTCAGTACTTTACCTAAT------------GGTATAAAGTACCAGGGACGTTCGATCAGCATCGGGGCTTTCCCCATTGGGATTGATGTTGATAACTTTATTGACGGTTTGAAAAAAGATAGTGTTGTGGAACGTATTAAACAATTGAAATCTAAATTC---AAAGACGTT.........---------AAGGTTATTGTTGGTGTTGATAGATTAGACTATATCAAAGGTGTTCCGCAAAAATTACATGCATTT...GAAGTCTTTTTGAATGAAAATCCCGAATGGATTGGCAAAGTAGTTTTGGTCCAAGTTGCTGTTCCATCCAGAGGTGATGTTGAAGAA...TATCAAAGTTTAAGAAGTACAGTGAGTGAATTGGTTGGAAGGATCAATGGTGAATTTGGTACTGTTGAA---...---TTTGTCCCTATACATTACTTGCACAAA...TCCATCCCCTTTGATGAATTGATCAGTTTATACAATATCAGTGATGTTTGTTTGGTTAGTTCTACTCGAGATGGTATGAATTTGGTTAGTTACGAGTATATTGCTTGTCAACAAGAT------...........................------------CGCAAGGGTGTCTTGATCTTATCTGAATTTGCTGGTGCAGCACAATCACTTAAT---GGT---GCCTTGATTGTT...AACCCA...TGGAACACTGAAGATTTAAGTGAAGCAATCAAAGAAAGTTTAACATTACCAGAAGAAAAGAGGGAATTTAATTTCAAGAAATTGTTCACCTACATTTCGAAATACACTTCAGGATTTTGGGGTGAAAGTTTTGTTAAAGAATTGTACAAA
TRN 10010101110011000
NAM TPS1_PICAN/4-474
ASQ GNVIVVSNRIPVT...IKKTEDDENGKSRYDYTMSSGG..LVTALQGLKN--.--.--PF.-RWFGWPGMSVDSEQG.--...................................................-...---RQTVE......-RDLKEKFN..........CYPIWLS......DEIADLHYNG...---FSNSILWPLFHYHPG-------EMNFDEIAWAAYLEANKLFCQTILKEIK-..DGDVIWVHDYHLMLLPSLLRDQLNSK.gLpNVKIGFFLHTPFPSSEIYRILP.-VRKEILEGVLSCDLIGFHTYDYVRHFLSSVERILK-----...........--LRTSPQ----GVVYNDRQVTVSAYPIGIDVDKFLNGLKTDEVKSRIKQLETRFGKDC...---KLIIGVDRLDYIKGVPQKLHAF.EIFLERHPEWIGKVVLIQVAVPSRGDVEE.YQSLRAAVNELVGRINGRFGTVE-.-FVPIHFLHK.SVNFQELISVYAASDVCVVSSTRDGMNLVSYEYIACQQD--.........----RKGSLVLSEFAGAAQSLN-G-ALVV.NP.WNTEELSEAIYEGLIMSEEKRRGNFQKMFKYIEKYTASYWGENFVKELTR
DSQ GGTAATGTTATAGTGGTTTCAAATAGAATCCCAGTCACT.........ATTAAGAAGACTGAAGATGATGAAAATGGAAAATCAAGATACGACTATACAATGTCATCAGGCGGA......TTAGTGACGGCATTACAAGGGCTCAAAAAT------...------...------CCATTT...---CGATGGTTTGGATGGCCTGGGATGTCTGTTGATAGCGAACAGGGA...------.........................................................................................................................................................---.........---------CGACAAACTGTCGAG..................---CGGGATTTGAAGGAAAAGTTCAAT..............................TGTTATCCGATATGGTTAAGT..................GACGAAATTGCAGACTTACATTATAACGGC.........---------TTTAGCAATTCTATACTTTGGCCATTGTTCCACTATCACCCAGGG---------------------GAGATGAATTTTGATGAAATTGCTTGGGCCGCTTATTTGGAAGCAAATAAACTGTTTTGCCAAACGATCTTAAAGGAGATAAAA---......GACGGGGACGTTATCTGGGTACATGATTATCATCTCATGTTGTTGCCTTCACTGCTAAGAGACCAACTTAATAGTAAG...gggCTAccgAATGTCAAAATTGGCTTTTTCCTTCATACTCCTTTTCCTTCAAGCGAAATATACAGGATACTTCCT...---GTAAGGAAAGAAATTCTCGAAGGAGTGCTTAGTTGTGATTTGATAGGTTTCCACACCTATGATTATGTCCGTCACTTTCTTAGTTCGGTTGAAAGAATATTGAAA---------------.................................------TTGCGAACGAGCCCACAA------------GGTGTTGTCTATAATGATAGACAGGTGACTGTAAGTGCTTATCCGATTGGCATTGACGTTGACAAATTCTTGAATGGTCTTAAGACTGATGAGGTCAAAAGCAGGATAAAACAGCTGGAAACCAGATTTGGTAAAGATTGT.........---------AAACTTATTATTGGGGTGGACAGGCTGGATTACATCAAAGGTGTACCTCAAAAACTCCACGCGTTT...GAAATTTTCTTGGAGAGACACCCTGAGTGGATTGGAAAAGTTGTTTTGATACAGGTGGCTGTCCCCTCACGAGGGGACGTTGAAGAA...TATCAATCTTTGAGGGCAGCTGTAAATGAGCTAGTGGGAAGAATCAATGGTAGATTTGGTACCGTCGAA---...---TTTGTTCCTATCCATTTCCTTCATAAA...AGCGTGAACTTCCAAGAGCTGATATCTGTCTACGCTGCTAGTGATGTTTGTGTAGTGTCATCGACACGGGACGGAATGAATTTGGTCAGTTATGAATACATTGCTTGTCAACAAGAT------...........................------------CGAAAGGGATCTCTAGTACTAAGTGAATTTGCGGGAGCTGCTCAGTCATTAAAT---GGC---GCTCTCGTAGTG...AATCCA...TGGAATACAGAAGAACTCAGTGAAGCTATTTACGAAGGCTTGATCATGAGTGAAGAGAAAAGGAGGGGCAATTTTCAGAAGATGTTCAAGTACATTGAGAAATATACTGCAAGTTATTGGGGAGAGAACTTTGTGAAAGAATTGACGAGA
TRN 10010101100011000
NAM TPS1_YARLI/2-468
ASQ PNVLVISNRLPVT...ISREE---DGT--YKYTMSSGG..LVTALSGLKQS-.--.-TTF.-QWFGWPGLEIPEKD-.--...................................................-...---KPRLI......-NDLETMFS..........CVPVFMD......DDLADLHYNG...---FSNSILWPLFHYHPG-------EMNFDQVAWEAYTQANRLFAKKVASIVK-..PGDIVWVHDYHLMLLPEMLREECENNsaLdGLKIGFFLHTPFPSSEIYRILP.-VRKEVLTGVLSCNLIGFHTYDYARHFLSSVSRILD-----...........--LETMPN----GTYYKGRHVVVGAFPIGIDVNKFLEGCKRPAVQERIAQLQDKF-KGI...---KVVVGVDRLDYIKGVPQKLHAF.EVFLSEHPEWIGKVVLVQVAVPSRGLVEE.YQNLRAVVNELVGRINGMFGTVE-.-FTPIHFMHR.SVDFNELIALYSISDVCFVSSTRDGMNLVSYEYVACQTE--.........----KHGSLILSEFTGAAQSLN-G-ALIV.NP.WNTEDMAEALYDSLTFSPEKKAENHRKLFKYVSKYTSQHWGEAFVSELKR
DSQ CCCAACGTGCTGGTCATATCGAACCGTCTGCCGGTGACC.........ATTTCCCGCGAGGAA---------GATGGCACC------TACAAGTATACAATGAGCTCAGGGGGC......CTGGTAACAGCGCTGTCGGGCCTCAAGCAGTCG---...------...---ACGACCTTC...---CAATGGTTTGGGTGGCCCGGATTAGAGATCCCCGAAAAAGAC---...------.........................................................................................................................................................---.........---------AAGCCGCGACTCATC..................---AATGACCTTGAGACCATGTTCTCG..............................TGCGTGCCCGTGTTCATGGAC..................GACGATCTCGCCGACCTCCATTACAATGGC.........---------TTCTCCAACTCCATTCTGTGGCCCTTGTTCCACTACCATCCCGGA---------------------GAAATGAATTTCGACCAGGTGGCGTGGGAAGCTTACACACAGGCCAACCGGCTATTTGCCAAAAAGGTGGCATCAATCGTCAAA---......CCCGGCGACATTGTGTGGGTCCACGACTACCACCTCATGTTGCTACCCGAGATGCTGCGTGAAGAGTGCGAGAACAACagcgctCTCgacGGCCTGAAGATTGGATTCTTCCTGCACACGCCATTCCCATCTTCGGAAATCTACAGAATTTTGCCT...---GTCCGAAAGGAGGTGCTGACAGGTGTGCTGTCGTGCAACCTCATTGGCTTCCACACCTACGACTACGCTCGCCACTTTCTGTCGTCCGTCTCTCGAATCCTGGAT---------------.................................------CTAGAAACCATGCCCAAC------------GGAACGTATTACAAGGGGCGTCATGTCGTGGTAGGTGCGTTTCCTATCGGTATTGATGTCAACAAGTTTCTCGAAGGATGCAAACGACCAGCTGTTCAGGAACGAATCGCACAGCTCCAGGATAAGTTT---AAGGGCATC.........---------AAGGTGGTTGTGGGTGTCGACAGATTGGATTACATCAAGGGTGTGCCCCAGAAACTTCACGCCTTT...GAGGTCTTCCTGTCAGAACACCCCGAATGGATCGGCAAGGTCGTGCTGGTGCAGGTCGCAGTGCCTTCCCGAGGACTAGTGGAAGAG...TATCAGAACCTGAGAGCAGTGGTGAATGAGCTGGTCGGACGTATCAACGGTATGTTTGGTACTGTCGAG---...---TTTACGCCCATCCATTTCATGCACCGA...TCGGTGGACTTCAACGAGCTGATTGCTCTCTACTCGATATCAGATGTGTGTTTCGTGTCGTCTACGCGAGACGGAATGAACCTAGTGTCGTATGAGTATGTTGCTTGTCAAACTGAG------...........................------------AAGCACGGATCGCTGATCTTGTCTGAATTCACAGGTGCAGCTCAGAGTCTCAAC---GGA---GCCCTGATTGTC...AACCCA...TGGAACACCGAAGACATGGCCGAGGCTCTGTACGACTCTCTGACTTTTTCGCCCGAGAAGAAGGCTGAGAACCACCGCAAGCTGTTCAAGTACGTTAGTAAGTACACCTCTCAGCATTGGGGCGAGGCCTTTGTCTCCGAGTTGAAGCGG
TRN 10010101100011000
NAM Q9ZR75_SELLP/104-571
ASQ QRLLVVANRLPLS...ATRKG---ETE--WNLEMSAGG..LVSALLGVKQ--.--.-FEV.-TWIGWPGVYVQDEKG.--...................................................-...---EKSLR......-GALEEKG-..........FVPVLLD......EATVDQYYNG...---YCNNVLWPLFHYIGLRQEDRLAATRSLLSQFNAYKRANRLFAEAVFNFYQ-..EGDVVWCHDYHLMFLPSYLKEKDSQM..-.-K-VGWFLHTPFPSSEIYRTLP.-LRAELLQGVLAADLVGFHTYDYARHFVSACTRILG-----...........--LEGTPE----GVEDQGKNTRVAAFPVGIDSERFIEAVETDAVKKHMQELSQRF-AGR...---KVMLGVDRLDMIKGIPQKLLAF.EKFLEENSEWRDKVVLVQIAVPTRTDVLE.YQKLTSQVHEIVGRINGRFGSLT-.-AVPIHHLDR.SMKFPELCALYAITDVLLVTSLRDGMNLVSYEFVACQKD--.........----KKGALILSEFAGAAQSLGAG-SILI.NP.WNIIESSNAIADALNMPEEEREERHRHNFMHITTHSAQVWAETFISELND
DSQ CAGCGGTTGCTTGTGGTTGCCAATCGCCTTCCCTTGTCT.........GCCACGAGGAAAGGC---------GAGACGGAA------TGGAATTTGGAGATGAGCGCCGGGGGC......CTTGTAAGTGCGCTTTTGGGCGTCAAGCAG------...------...---TTTGAAGTC...---ACCTGGATCGGATGGCCTGGTGTCTATGTACAAGACGAGAAGGGT...------.........................................................................................................................................................---.........---------GAGAAATCGCTGCGA..................---GGAGCTCTTGAAGAAAAGGGA---..............................TTTGTGCCCGTTCTTCTCGAC..................GAGGCAACTGTTGATCAGTACTACAATGGC.........---------TATTGCAACAACGTGCTTTGGCCGCTTTTCCACTACATTGGTCTTAGGCAGGAAGACCGGCTGGCTGCCACGCGCAGCTTACTATCCCAGTTTAACGCATATAAACGTGCTAATCGTTTGTTTGCGGAGGCTGTGTTCAATTTCTACCAG---......GAAGGGGATGTGGTGTGGTGCCACGATTACCATCTTATGTTCCTCCCCAGCTACCTCAAGGAGAAGGACAGCCAGATG......---...---AAA---GTCGGGTGGTTCCTCCACACGCCGTTCCCCTCGTCTGAGATTTACAGAACGCTGCCG...---CTGCGGGCCGAGCTGCTCCAAGGCGTCTTAGCTGCGGATTTGGTGGGGTTCCACACATACGACTATGCAAGGCACTTTGTTAGCGCGTGCACACGGATACTCGGG---------------.................................------CTGGAAGGCACTCCCGAG------------GGTGTCGAGGATCAAGGGAAGAACACGCGAGTGGCTGCCTTCCCCGTGGGGATCGACTCGGAGCGATTTATCGAGGCCGTAGAAACTGATGCGGTCAAGAAACACATGCAAGAGCTGAGCCAGCGTTTT---GCTGGTCGT.........---------AAGGTTATGTTGGGGGTGGATAGGCTTGACATGATTAAAGGAATTCCACAGAAGCTGCTAGCCTTT...GAAAAATTCCTCGAGGAGAACTCCGAGTGGCGTGATAAGGTCGTCCTGGTGCAAATCGCGGTGCCGACTAGAACGGACGTCCTCGAG...TACCAAAAGCTTACGAGCCAGGTTCACGAGATTGTTGGTCGCATAAATGGACGTTTCGGCTCCTTGACG---...---GCTGTTCCTATCCATCACCTCGATCGC...TCCATGAAATTTCCGGAGCTTTGTGCCTTATATGCAATCACTGATGTCCTGCTCGTGACATCCCTGCGTGATGGCATGAACCTCGTGAGCTACGAGTTCGTTGCTTGCCAAAAGGAT------...........................------------AAGAAGGGCGCGCTTATTCTGAGTGAGTTTGCAGGCGCTGCGCAGTCTCTGGGTGCGGGG---TCTATCCTCATA...AATCCG...TGGAATATAATAGAGTCGTCCAACGCCATTGCGGACGCTCTCAACATGCCAGAAGAAGAACGGGAAGAACGGCATCGTCATAACTTCATGCACATAACTACTCACAGTGCTCAAGTATGGGCGGAGACGTTTATCAGCGAACTCAATGAT
TRN 10010101100011010
NAM P93653_ARATH/92-559
ASQ QRLLVVANRLPVS...PVRRG---EDS--WSLEISAGG..LVSALLGVKE--.--.-FEA.-RWIGWAGVNVPDEVG.--...................................................-...---QKALS......-KALAEKR-..........CIPVFLD......EEIVHQYYNG...---YCNNILWPLFHYLGLPQEDRLATTRSFQSQFAAYKKANQMFADVVNEHYE-..EGDVVWCHDYHLMFLPKCLKEYNSKM..-.-K-VGWFLHTPFPSSEIHRTLP.-SRSELLRSVLAADLVGFHTYDYARHFVSACTRILG-----...........--LEGTPE----GVEDQGRLTRVAAFPIGIDSDRFIRALEVPEVKQHMKELKERF-TDR...---KVMLGVDRLDMIKGIPQKILAF.EKFLEENANWRDKVVLLKIAVPTRPDVPE.YQTLTSQVHEIVGRIIGRLGTLT-.-AVPIHHLDR.SLDFHALCALYAVTDVALVTSLRDGMNLVSYEFVACQEA--.........----KKGVLILSEFAGAAQSLGAG-AILV.NP.WNITEVAASIGQALNMTAEEREKRHRHNFHHVKTHTAQEWAETFVSELND
DSQ CAACGACTACTTGTAGTGGCTAACAGGCTCCCAGTTTCT.........CCCGTGAGAAGAGGT---------GAAGATTCA------TGGTCTCTTGAGATCAGTGCTGGTGGT......CTAGTCAGTGCTCTCTTAGGTGTAAAGGAA------...------...---TTTGAGGCC...---AGATGGATAGGATGGGCTGGAGTTAATGTGCCTGATGAGGTTGGA...------.........................................................................................................................................................---.........---------CAGAAGGCACTTAGC..................---AAAGCTTTGGCTGAGAAGAGG---..............................TGTATTCCCGTGTTCCTTGAT..................GAAGAGATTGTTCATCAGTACTATAATGGT.........---------TACTGCAACAATATTCTGTGGCCTCTGTTTCACTACCTTGGACTTCCGCAAGAAGATCGGCTTGCCACAACCAGAAGCTTTCAGTCCCAATTTGCTGCATACAAGAAGGCAAACCAAATGTTCGCTGATGTTGTAAATGAGCACTATGAA---......GAGGGAGATGTCGTCTGGTGCCATGACTATCATCTTATGTTCCTTCCTAAATGCCTTAAGGAGTACAACAGTAAGATG......---...---AAA---GTTGGATGGTTTCTCCATACACCATTCCCTTCGTCTGAGATACACAGGACACTTCCA...---TCACGATCAGAGCTCCTTCGGTCAGTTCTTGCTGCTGATTTAGTTGGCTTCCATACATATGACTATGCAAGGCACTTTGTGAGTGCGTGCACTCGTATTCTTGGA---------------.................................------CTTGAAGGAACACCTGAG------------GGAGTTGAGGATCAAGGCAGGCTCACTCGTGTAGCTGCTTTTCCAATTGGCATAGATTCTGATCGGTTTATACGAGCACTTGAGGTCCCCGAAGTCAAACAACACATGAAGGAATTGAAAGAAAGATTT---ACTGACAGA.........---------AAGGTGATGTTAGGTGTTGATCGTCTTGACATGATCAAAGGGATTCCACAAAAGATTCTGGCATTC...GAAAAATTTCTCGAGGAAAATGCAAACTGGCGTGATAAAGTGGTCTTATTGAAAATTGCGGTGCCAACAAGACCTGACGTTCCTGAG...TATCAAACACTCACAAGCCAAGTTCATGAAATTGTTGGCCGCATTATTGGTCGTCTCGGGACACTGACT---...---GCAGTTCCAATACATCATCTGGATCGG...TCTCTGGACTTTCATGCTTTATGTGCACTTTATGCCGTCACAGATGTTGCGCTTGTAACATCTTTGAGAGATGGGATGAATCTTGTCAGTTATGAGTTTGTTGCTTGCCAAGAGGCC------...........................------------AAAAAGGGCGTCCTCATTCTCAGTGAATTTGCAGGTGCTGCACAGTCTCTGGGTGCTGGA---GCTATTCTTGTG...AATCCT...TGGAACATCACAGAAGTTGCTGCCTCCATTGGACAAGCCCTAAACATGACAGCTGAAGAAAGAGAGAAAAGACATCGCCATAATTTTCATCATGTCAAAACTCACACTGCTCAAGAATGGGCTGAAACTTTTGTCAGTGAACTAAATGAC
TRN 10010101100011000
NAM Q9ZV48_ARATH/50-538
ASQ PKRIVVSNQLPLR...AHRDIS--SNKWCFEFDNDSL-..YLQLKDGFPPE-.--.-TEV.-VYVGSLNADVLPSE-.--...................................................-...---QEDVS......-QFLLEKFQ..........CVPTFLP......SDLLNKYYHG...---FCKHYLWPIFHYLLP--MTQAQGSLFDRSNWRAYTTVNKIFADKIFEVLNP..DDDYVWIHDYHLMILPTFLRNRFHR-..-.-IKLGIFLHSPFPSSEIYRTLP.-VRDEILKGFLNCDLVGFHTFDYARHFLSCCSRMLG-----...........--LDYESKRGYIGLEYFGRTVSIKILPVGIHMGQIESIKASEKTAEKVKRLRERF-KGN...---IVMLGVDDLDMFKGISLKFWAM.GQLLEQNEELRGKVVLVQITNPARSSGKD.VQDVEKQINLIADEINSKFGRPG-.GYKPIVFING.PVSTLDKVAYYAISECVVVNAVRDGMNLVPYKYTVTRQGSPaldaalgfgEDDVRKSVIIVSEFIGCSPSLS-G-AIRV.NP.WNIDAVTNAMSSAMTMSDKEKNLRHQKHHKYISSHNVAYWARSYDQDLQR
DSQ CCGAAACGAATCGTGGTTTCGAATCAGCTTCCTCTTCGT.........GCTCACAGAGACATTTCG------TCGAACAAGTGGTGCTTTGAATTCGACAATGACAGTCTT---......TACTTACAACTCAAAGATGGGTTTCCTCCGGAG---...------...---ACGGAAGTC...---GTCTACGTCGGATCTTTAAACGCCGACGTCTTACCTTCAGAG---...------.........................................................................................................................................................---.........---------CAAGAGGACGTCTCT..................---CAGTTCTTGCTTGAGAAGTTTCAG..............................TGTGTTCCTACTTTCTTACCT..................AGTGACTTGCTCAACAAGTATTACCATGGT.........---------TTCTGTAAACACTATCTCTGGCCCATTTTTCACTATCTTCTTCCT------ATGACGCAAGCTCAAGGCTCTCTCTTTGATCGTTCGAATTGGAGAGCGTACACGACTGTTAACAAGATCTTCGCTGATAAGATCTTCGAAGTGCTAAACCCG......GATGATGATTACGTCTGGATTCATGATTATCACCTCATGATTTTGCCCACTTTTTTGAGGAACAGGTTTCATCGG---......---...---ATAAAGCTTGGGATTTTCCTCCATAGTCCCTTTCCTTCGTCGGAGATTTACCGTACTCTTCCT...---GTGAGAGACGAGATTCTCAAAGGGTTTCTGAATTGCGATTTGGTTGGTTTCCACACGTTTGATTACGCTAGGCATTTCTTGTCTTGTTGTAGTAGGATGCTTGGT---------------.................................------CTTGATTACGAATCTAAAAGAGGCTACATTGGTCTTGAATATTTTGGAAGAACGGTGAGCATCAAGATATTGCCCGTTGGGATTCATATGGGGCAGATTGAATCGATAAAGGCTTCGGAGAAAACTGCAGAGAAAGTGAAGAGATTGAGAGAAAGGTTC---AAGGGGAAC.........---------ATTGTGATGTTAGGTGTGGATGATTTGGATATGTTCAAAGGTATTAGCTTGAAGTTTTGGGCGATG...GGTCAGCTTCTTGAACAGAACGAAGAGCTTCGTGGGAAAGTGGTTCTCGTGCAGATTACTAATCCTGCTCGTAGTTCAGGTAAGGAT...GTTCAAGATGTAGAGAAACAGATAAATTTGATTGCTGATGAGATCAATTCTAAATTTGGGAGACCTGGT---...GGTTATAAGCCTATTGTGTTTATCAATGGA...CCTGTTAGTACTTTGGATAAAGTTGCTTATTACGCGATCTCGGAGTGTGTTGTCGTGAATGCTGTGAGAGATGGGATGAATTTGGTGCCTTATAAGTACACAGTGACTCGGCAAGGGAGCCCTgctttggatgcagctttaggttttgggGAGGATGATGTTAGGAAGAGTGTGATTATTGTTTCTGAGTTCATCGGTTGTTCTCCATCTCTGAGT---GGT---GCGATCCGTGTT...AATCCG...TGGAACATCGATGCAGTCACTAACGCCATGAGCTCTGCAATGACGATGTCCGACAAAGAGAAAAATCTGCGCCACCAGAAGCATCATAAGTACATAAGCTCTCACAATGTTGCCTATTGGGCGCGGAGTTATGACCAAGATCTTCAAAGG
TRN 10010101100011000
NAM O80738_ARATH/59-546
ASQ ERKIIVANFLPLN...GKKDSE--TGKWKFSLDNDSP-..LLHLKDGFSPE-.--.-TEV.-IYVGSLKTHVDVSE-.--...................................................-...---QDEVS......-HNLFEEFN..........CVATFLP......QDVHKKFYLG...---FCKQQLWPLFHYMLP--MCPDHGERFDRGLWQAYVSANKIFADKVMGVINL..EEDYIWIHDYHLMVLPTFLRRRFHR-..-.-VKLGFFLHSPFPSSEIYRTLP.-VREELLRGLLNCDLIGFHTFDYARHFLSCCCRMLG-----...........--LEYESKRGHIALDYLGRTVFLKILPIGIHMGRLESVLNLPATAEKLKEIQEKY-RGK...---KIILGVDDMDIFKGLSLKILAF.EHLLQQYPSMLGKIVLIQIVNPARGSGKD.VQEARKETYDTVKRINERYGSHD-.-YEPVVLIDR.PVPRFEKSAYYALAECCIVNAVRDGMNLVPYKYTVCRQGTPsmnkslgvsDDLPRTSTLVLSEFIGCSPSLS-G-AIRV.NP.WDVDAVADSLYSAITMSDFEKQLRHKKHFHYISTHDVGYWARSFSQDLER
DSQ GAGCGGAAAATCATTGTGGCCAATTTTCTTCCTTTGAAT.........GGTAAAAAGGATTCAGAA------ACTGGAAAGTGGAAATTCAGTCTCGACAATGATTCTCCC---......CTGTTACATCTCAAGGATGGTTTTTCTCCAGAG---...------...---ACTGAAGTC...---ATTTATGTTGGATCGCTCAAGACGCATGTTGATGTTAGTGAG---...------.........................................................................................................................................................---.........---------CAAGACGAGGTTTCC..................---CATAATCTTTTTGAGGAATTCAAT..............................TGTGTAGCGACTTTCCTCCCA..................CAAGATGTGCATAAAAAATTCTACCTTGGC.........---------TTTTGTAAACAGCAACTATGGCCACTTTTCCATTACATGTTACCC------ATGTGTCCTGATCATGGTGAACGGTTTGATCGTGGTCTTTGGCAGGCATATGTTTCTGCCAACAAGATATTTGCAGATAAGGTAATGGGTGTGATTAATCTT......GAAGAAGATTATATCTGGATTCATGACTATCATTTAATGGTTCTCCCAACATTTTTGAGAAGGCGGTTTCACAGG---......---...---GTTAAGCTTGGTTTCTTCCTCCACAGTCCATTCCCTTCTTCAGAAATTTATCGAACCTTACCT...---GTTCGAGAGGAACTACTAAGAGGGCTCTTAAATTGTGACTTAATTGGTTTTCACACGTTTGATTATGCACGGCATTTCTTGTCATGCTGCTGTAGAATGCTTGGA---------------.................................------TTGGAGTATGAATCTAAGAGAGGGCATATTGCTCTTGACTACTTGGGACGTACAGTTTTTCTGAAGATTCTTCCTATAGGTATTCACATGGGAAGGCTGGAATCCGTTCTGAATCTTCCTGCTACAGCTGAAAAGCTGAAAGAGATTCAAGAAAAGTAT---CGGGGTAAA.........---------AAGATAATTCTCGGTGTTGATGACATGGATATATTCAAAGGTTTAAGTCTTAAAATTTTGGCCTTT...GAACACCTCCTTCAGCAATATCCTAGCATGCTAGGGAAAATAGTTCTTATTCAGATTGTGAACCCAGCCAGAGGCTCAGGTAAAGAC...GTTCAGGAAGCGAGGAAAGAAACGTATGATACTGTTAAAAGAATCAACGAGCGTTATGGTTCACATGAT---...---TATGAGCCAGTGGTTCTGATTGATCGC...CCTGTTCCTCGGTTTGAGAAGTCTGCCTATTATGCCCTGGCAGAATGCTGCATAGTCAATGCAGTGAGGGATGGGATGAACTTAGTTCCGTACAAGTACACTGTTTGTCGGCAGGGAACTCCTagtatgaataagtctttgggagtaagtGATGATTTGCCTCGCACAAGCACCCTTGTTCTGTCCGAGTTCATTGGTTGCTCGCCTTCTCTAAGT---GGT---GCGATTAGGGTT...AATCCT...TGGGACGTTGACGCGGTAGCCGATTCACTATATTCTGCTATTACCATGTCTGATTTTGAGAAGCAACTACGACATAAAAAACACTTTCACTACATTAGTACACATGATGTGGGTTATTGGGCGCGCAGCTTTTCGCAGGATTTGGAGAGG
TRN 10010101100011000
NAM O64608_ARATH/27-511
ASQ ERKIIVANMLPLQ...SKRDAE--TGKWCFNWDEDSL-..QLQLRDGFSSE-.--.-TEF.-LYVGSLNVDIETNE-.--...................................................-...---QEEVS......-QKLLEEFN..........CVATFLS......QELQEMFYLG...---FCKHQLWPLFHYMLP--MFPDHGDRFDRRLWQAYVSANKIFSDRVMEVINP..EDDYVWIQDYHLMVLPTFLRKRFNR-..-.-IKLGFFLHSPFPSSEIYRTLP.-VRDEILRGLLNCDLIGFHTFDYARHFLSCCSRMLG-----...........--LDYESKRGHIGLDYFGRTVYIKILPVGVHMGRLESVLSLDSTAAKTKEIQEQF-KGK...---KLVLGIDDMDIFKGISLKLIAM.EHLFETYWHLKGKVVLVQIVNPARSSGKD.VEEAKRETYETARRINERYGTSD-.-YKPIVLIDR.LVPRSEKTAYYAAADCCLVNAVRDGMNLVPYKYIVCRQGTRsnk...avvDSSPRTSTLVVSEFIGCSPSLS-G-AIRV.NP.WDVDAVAEAVNSALKMSETEKQLRHEKHYHYISTHDVGYWAKSFMQDLER
DSQ GAGAGGAAGATCATTGTAGCTAACATGTTACCACTCCAA.........TCTAAAAGAGATGCAGAA------ACTGGTAAATGGTGTTTTAACTGGGACGAAGACTCTCTC---......CAGTTACAACTTAGAGATGGGTTCTCTTCAGAA---...------...---ACAGAGTTT...---CTCTACGTTGGATCACTTAACGTAGACATCGAAACTAACGAA---...------.........................................................................................................................................................---.........---------CAAGAAGAAGTTTCA..................---CAGAAGCTTTTAGAGGAATTTAAC..............................TGCGTTGCAACGTTTTTGTCT..................CAAGAGTTGCAAGAAATGTTCTATCTTGGT.........---------TTCTGTAAACATCAGTTATGGCCACTCTTTCATTACATGCTTCCA------ATGTTTCCTGATCATGGTGATCGTTTTGATCGACGTCTATGGCAAGCTTATGTATCAGCCAACAAGATATTTTCAGATAGAGTTATGGAAGTTATCAACCCT......GAGGATGATTACGTTTGGATTCAAGATTATCATCTTATGGTTCTTCCTACTTTCTTGAGGAAACGTTTTAATAGG---......---...---ATCAAACTCGGTTTCTTCCTTCATAGTCCGTTTCCTTCTTCAGAGATTTACCGCACATTGCCT...---GTTCGTGACGAGATTTTGAGAGGTTTGTTGAATTGTGATCTCATTGGTTTCCATACGTTTGATTACGCGAGGCATTTCTTGTCTTGTTGTAGTAGAATGCTTGGT---------------.................................------CTTGATTACGAGTCTAAGCGCGGTCACATAGGTCTTGATTACTTTGGTAGGACTGTGTATATCAAAATACTTCCTGTTGGTGTTCATATGGGTAGATTGGAGTCTGTTTTGAGTCTTGATTCTACTGCGGCGAAGACGAAAGAGATTCAAGAACAGTTT---AAAGGGAAG.........---------AAGCTTGTTCTTGGTATCGATGATATGGATATATTTAAAGGGATAAGCTTAAAGCTTATAGCAATG...GAACATCTCTTTGAGACTTATTGGCATTTGAAAGGGAAAGTTGTTCTTGTTCAGATAGTGAACCCTGCAAGATCTTCTGGTAAAGAT...GTTGAAGAAGCGAAGAGGGAGACGTATGAGACTGCGAGGAGGATCAATGAGCGTTACGGTACTTCTGAC---...---TATAAGCCGATAGTTTTGATCGATCGT...CTTGTTCCACGTTCTGAGAAAACCGCGTATTATGCTGCAGCAGATTGTTGCTTAGTGAATGCAGTGAGAGATGGTATGAACTTAGTTCCTTATAAGTATATCGTCTGCAGGCAGGGGACTCGAagtaataag.........gccgttgtgGATTCATCGCCTCGCACAAGCACTCTTGTCGTGTCTGAGTTTATTGGATGCTCACCTTCTTTGAGT---GGT---GCCATTAGGGTG...AATCCA...TGGGATGTGGATGCTGTTGCTGAAGCGGTAAACTCGGCTCTTAAAATGAGTGAGACTGAGAAGCAACTACGGCATGAGAAACATTATCATTATATTAGCACTCATGATGTTGGTTATTGGGCAAAGAGCTTTATGCAGGATCTTGAGAGA
TRN 10010101110011000
NAM O23617_ARATH/77-549
ASQ DRIIIVGNQLPIK...SHRNS---AGKLSFSWDNDSL-..LLQLKDGMRED-.--.-MEV.-VYIGCLKEQIDTVE-.--...................................................-...---QDDVS......-QRLLENFK..........CVPAYIP......PELFTKYYHG...---FCKQHLWPLFHYMLP--LTPDLGGRFDRSLWQAYLSVNKIFADKVMEVISP..DDDFVWVHDYHLMVLPTFLRKRFNR-..-.-VKLGFFLHSPFPSSEIYRTLP.-VRNELLRALLNADLIGFHTFDYARHFLSCCSRMLG-----...........--LSYQSKRGTIGLEYYGRT--------------LQSILNLPETQTKVAELRDQF-LDQ...---KVLLGVDDMDIFKGISLKLLAM.EQLLTQHPEKRGRVVLVQIANPARGRGKD.VQEVQSETEATVKRINEMFGRPG-.-YQPVVLIDT.PLQFFERIAYYVIAECCLVTAVRDGMNLIPYEYIICRQGNPklnetigldPSAAKKSMLVVSEFIGCSPSLS-G-AIRV.NP.WNIDAVTEAMDYALIVSEAEKQMRHEKHHKYVSTHDVAYWARSFIQDLER
DSQ GATCGAATCATCATCGTTGGAAACCAGCTTCCTATTAAA.........TCACATCGGAACTCT---------GCTGGTAAATTGAGTTTTAGTTGGGACAATGACTCGCTT---......CTCTTGCAGCTTAAAGATGGTATGCGTGAAGAT---...------...---ATGGAAGTT...---GTCTACATTGGTTGCCTTAAGGAACAGATTGATACAGTTGAG---...------.........................................................................................................................................................---.........---------CAAGATGATGTTTCT..................---CAAAGGTTGCTTGAGAATTTCAAA..............................TGTGTTCCTGCTTATATCCCA..................CCTGAGCTATTCACTAAGTACTATCATGGA.........---------TTCTGTAAGCAACATCTATGGCCTTTGTTTCACTACATGCTTCCC------TTAACTCCTGATCTTGGTGGTAGATTTGATCGTTCTTTATGGCAAGCTTATCTTTCGGTTAACAAGATCTTTGCTGATAAAGTGATGGAAGTGATTAGTCCT......GATGATGATTTTGTTTGGGTTCATGACTATCACTTAATGGTTTTGCCTACATTTCTAAGGAAGAGGTTTAATAGA---......---...---GTAAAGCTTGGTTTTTTCCTTCATAGCCCGTTCCCTTCCTCTGAGATTTACCGTACTCTTCCA...---GTGAGAAATGAGCTCTTACGTGCACTCCTCAACGCTGATTTGATTGGCTTTCATACCTTTGACTATGCAAGACACTTCCTTTCTTGTTGTAGCAGGATGCTTGGT---------------.................................------TTATCCTATCAGTCCAAACGTGGAACCATAGGGCTTGAGTATTATGGTCGAACG------------------------------------------CTTCAGTCAATTTTAAACCTCCCAGAGACTCAGACCAAAGTTGCTGAGCTAAGAGATCAGTTC---TTGGATCAG.........---------AAAGTTCTTCTCGGTGTTGATGACATGGACATCTTCAAAGGAATCAGCCTCAAACTCTTGGCAATG...GAACAACTTCTCACACAGCATCCCGAGAAGAGAGGTCGAGTTGTACTTGTCCAGATTGCAAACCCTGCAAGAGGTCGTGGGAAAGAC...GTTCAGGAGGTTCAGTCTGAAACTGAAGCCACGGTTAAAAGGATCAATGAAATGTTTGGAAGGCCGGGC---...---TACCAACCCGTGGTTCTGATTGATACA...CCGCTTCAATTCTTTGAGAGGATTGCTTACTATGTCATTGCAGAGTGTTGTCTTGTTACAGCGGTAAGAGATGGTATGAATCTTATACCTTATGAGTACATTATCTGCAGGCAAGGTAATCCGaaactcaacgagactataggccttgacCCTTCTGCTGCAAAGAAGAGTATGCTTGTTGTCTCTGAGTTTATTGGTTGTTCTCCTTCTTTAAGC---GGC---GCCATTAGAGTA...AATCCG...TGGAACATTGATGCTGTGACTGAAGCAATGGACTATGCATTGATAGTTTCAGAAGCAGAGAAGCAAATGCGTCACGAGAAGCATCACAAATATGTTAGCACACATGATGTTGCTTATTGGGCGCGTAGCTTTATACAAGATCTTGAAAGG
TRN 10010101100011000
NAM O06353_MYCTU/20-492
ASQ SDFVVVANRLPVD...LERLP---DGSTTWK--RSPGG..LVTALEPVLR-R.--.-RRG.-AWVGWPGVNDDGAE-.--...................................................-...PDLHVLDG......-PIIQDELE..........LHPVRLS......TTDIAQYYEG...---FSNATLWPLYH-------DVIVKPLYHREWWDRYVDVNQRFAEAASRAAA-..HGATVWVQDYQLQLVPKMLRMLRPD-..-.-LTIGFFLHIPFPPVELFMQMP.-WRTEIIQGLLGADLVGFHLPGGAQNFLILSRRLVGTDTSR...........GTVGVRSRFG--AAVLGSRTIRVGAFPISVDSGALDHAARDRNIRRRAREIRTELGNP-...--RKILLGVDRLDYTKGIDVRLKAFsELLAEGRVKRDDTV-VVQLATPSRERVES.YQTLRNDIERQVGHINGEYGEVG-.--HPVVHYLHrPAPRDELIAFFVASDVMLVTPLRDGMNLVAKEYVACRSDL-.........-----GGALVLSEFTGAAAELRHA--YLV.NP.HDLEGVKDGIEEALNQTEEAGRRRMRSLRRQVLAHDVDRWAQSFL-DALA
DSQ TCTGACTTCGTGGTGGTAGCCAATCGACTGCCCGTCGAT.........CTGGAGCGTCTTCCC---------GACGGCAGCACAACCTGGAAA------CGCAGCCCCGGAGGC......TTGGTCACCGCCTTGGAGCCGGTGCTGCGG---CGT...------...---CGGCGCGGG...---GCCTGGGTCGGCTGGCCCGGCGTTAACGACGACGGGGCCGAA---...------.........................................................................................................................................................---.........CCCGACCTCCACGTGCTGGACGGC..................---CCCATCATCCAAGACGAGCTGGAA..............................CTTCATCCGGTACGGCTGAGC..................ACCACGGACATAGCTCAGTACTACGAGGGA.........---------TTCTCCAACGCCACACTGTGGCCGCTGTACCAC---------------------GACGTCATCGTCAAGCCGCTCTACCACCGCGAATGGTGGGATCGCTACGTCGACGTCAACCAGCGCTTTGCCGAGGCCGCGTCGCGCGCCGCCGCC---......CACGGCGCAACCGTGTGGGTACAGGACTACCAGCTGCAGCTGGTACCGAAGATGCTGCGCATGCTGCGGCCCGAT---......---...---CTGACCATCGGTTTCTTTTTGCACATCCCGTTCCCGCCGGTAGAGCTGTTTATGCAGATGCCG...---TGGCGCACCGAGATCATCCAGGGCCTACTGGGCGCCGACCTGGTGGGCTTCCATCTTCCGGGCGGTGCCCAGAATTTCCTGATCCTGTCCCGGCGTCTGGTCGGCACCGACACTTCCCGC.................................GGAACCGTCGGTGTGCGGTCGCGGTTCGGT------GCGGCGGTGCTCGGGTCCCGCACCATACGAGTTGGCGCCTTTCCTATCTCGGTTGACTCCGGCGCGCTCGACCACGCTGCCCGCGACCGCAACATCAGGCGCCGGGCCCGCGAGATTCGCACCGAACTGGGAAATCCG---.........------CGCAAGATCCTGCTCGGTGTTGACCGGCTCGACTACACCAAGGGCATCGACGTACGGCTGAAGGCCTTTtccGAGCTGCTGGCCGAGGGCCGCGTCAAACGCGACGACACCGTC---GTGGTCCAGCTGGCTACCCCGAGCCGCGAGCGGGTGGAGAGC...TACCAGACGCTGCGCAACGACATCGAACGCCAGGTCGGCCACATTAACGGCGAGTACGGTGAGGTTGGC---...------CATCCGGTAGTGCATTACCTGCATcgaCCGGCTCCGCGCGACGAGCTTATCGCTTTCTTCGTGGCCAGCGACGTCATGCTGGTCACCCCACTACGCGACGGGATGAACCTGGTGGCCAAGGAGTACGTCGCTTGCCGCAGCGATCTT---...........................---------------GGCGGTGCCCTGGTGCTCAGCGAATTCACCGGGGCCGCAGCCGAACTCCGGCACGCA------TACCTGGTC...AACCCG...CACGACCTGGAAGGCGTCAAGGACGGGATAGAGGAAGCGCTCAACCAGACGGAGGAGGCGGGCCGGCGGCGAATGCGGTCGCTGCGACGCCAAGTGCTCGCCCACGACGTGGACCGCTGGGCACAGTCGTTTCTC---GACGCTCTCGCC
TRN 10010101100011011
NAM OTSA_RHISN/2-458
ASQ SRLVIVSN-----...--RVP---VPDKGGI--APAGG..LAVALKVALEEQ.--.-GGG.-IWMGWSGKSSGEDEP.--...................................................A...-----PLA......-QLQQGNIT..........YALTDLT......DTDVEEYYHG...---FANRVLWPICH-------YRLDLAEYGRKEMAGYFRVNRFFAHRLAPLVK-..PDDVIWVHDYPLIPLAAELRQMGLE-..-.-NRIGFFLHIPWPPADVLFTMP.-VHEEIMRGLSHYDVVGFQTDHDLENFASCLRREG------...........-IGDALGGGR---LSAYGRIFKGGVYAIGIETAAFAEFAKKASTNSTVKKARESIERR-...---SLIIGVDRLDYSKGLTQRIEAF.ERFILANPAQRGRVTYLQITPKSRSEVPE.YEAMQRTVAEQAGRVNGALGAVD-.-WVPMRYINR.SVGRRVLAGLYRLGKVGLVTPLRDGKNLVAKEYVAAQDPD-.........----DPGVLVLSRFAGAARELQGA--LLV.NP.YDIEGTANAMARSLSMPLEERQERWTTMMDQLLEHDVSRWCRDFLNDLTA
DSQ AGCCGTCTCGTCATTGTTTCCAAT---------------.........------CGCGTACCT---------GTTCCGGACAAGGGTGGCATT------GCGCCGGCCGGTGGG......CTGGCGGTCGCGCTGAAAGTCGCCCTCGAAGAGCAG...------...---GGCGGCGGC...---ATATGGATGGGCTGGTCGGGAAAGTCGAGTGGCGAGGACGAGCCG...------.........................................................................................................................................................GCG.........---------------CCGCTTGCG..................---CAACTGCAGCAGGGCAATATTACC..............................TATGCACTGACGGATCTGACC..................GATACCGACGTAGAGGAATACTACCACGGC.........---------TTCGCCAACCGCGTTCTCTGGCCGATTTGCCAC---------------------TACCGCCTTGATCTCGCCGAATACGGTCGCAAGGAAATGGCCGGGTATTTCCGCGTCAACCGCTTCTTCGCCCATCGCCTGGCGCCGCTTGTCAAA---......CCCGATGACGTCATTTGGGTGCACGACTACCCCTTGATTCCTCTCGCCGCGGAACTGCGTCAGATGGGCCTGGAG---......---...---AACCGCATCGGCTTCTTCCTCCACATTCCCTGGCCGCCTGCAGACGTACTCTTCACGATGCCC...---GTTCACGAGGAGATCATGCGCGGCCTGTCGCACTACGACGTCGTCGGCTTTCAGACCGATCATGACCTTGAGAACTTCGCCAGCTGCCTCAGGCGGGAAGGC------------------.................................---ATCGGCGACGCACTTGGCGGAGGCCGC---------TTGAGTGCCTATGGCCGCATATTCAAAGGCGGCGTCTATGCAATCGGCATCGAGACTGCGGCCTTCGCCGAATTCGCCAAAAAGGCATCGACCAACAGCACGGTCAAAAAGGCGCGTGAAAGCATCGAGCGCCGC---.........---------AGCCTCATCATCGGTGTCGATCGCCTCGATTATTCCAAGGGACTGACGCAGCGCATCGAAGCGTTT...GAGCGCTTCATCCTGGCCAATCCGGCACAGCGGGGGCGTGTCACCTATCTGCAAATCACGCCAAAGTCGCGCTCCGAAGTGCCGGAA...TATGAAGCCATGCAACGCACTGTTGCCGAACAGGCCGGCAGGGTGAACGGCGCGCTCGGCGCCGTCGAT---...---TGGGTGCCTATGCGCTACATCAACCGC...TCGGTGGGCCGCCGCGTTCTTGCAGGGCTTTACCGGCTTGGCAAAGTCGGCCTCGTGACGCCGCTTCGAGACGGCAAGAACCTCGTCGCAAAGGAATATGTTGCCGCGCAGGATCCGGAC---...........................------------GATCCGGGCGTGCTTGTTCTTTCGCGCTTCGCGGGCGCTGCCCGCGAGCTACAGGGAGCA------CTTCTTGTC...AATCCC...TACGACATAGAGGGCACCGCCAACGCCATGGCGCGCTCGCTCAGCATGCCGCTGGAAGAGCGGCAGGAACGCTGGACGACGATGATGGATCAATTGCTGGAACACGACGTTTCGCGCTGGTGCCGGGATTTTCTCAATGATCTGACGGCA
TRN 10010101100011011
NAM OTSA_ECOLI/1-452
ASQ SRLVVVSN-----...--RIA---PPDE-HA--ASAGG..LAVGILGALKAA.--.-GG-.-LWFGWSGETGNEDQ-.--...................................................-...-----PLK......-KVKKGNIT..........WASFNLS......EQDLDEYYNQ...---FSNAVLWPAFH-------YRLDLVQFQRPAWDGYLRVNALLADKLLPLLQ-..DDDIIWIHDYHLLPFAHELRKRGVN-..-.-NRIGFFLHIPFPTPEIFNALP.-TYDTLLEQLCDYDLLGFQTENDRLAFLDCLSNLT------...........-RVTTRSAKS---HTAWGKAFRTEVYPIGIEPK---EIAKQAAGPLPPKLAQLKAELKN...-V-QNIFSVERLDYSKGLPERFLAY.EALLEKYPQHHGKIRYTQIAPTSRGDVQA.YQDIRHQLENEAGRINGKYGQLG-.-WTPLYYLNQ.HFDRKLLMKIFRYSDVGLVTPLRDGMNLVAKEYVAAQDPA-.........----NPGVLVLSQFAGAANELTSA--LIV.NP.YDRDEVAAALDRALTMSLAERISRHAEMLDVIVKNDINHWQECFISDLKQ
DSQ AGTCGTTTAGTCGTAGTATCTAAC---------------.........------CGGATTGCA---------CCACCAGACGAG---CACGCC------GCCAGTGCCGGTGGC......CTTGCCGTTGGCATACTGGGGGCACTGAAAGCCGCA...------...---GGCGGA---...---CTGTGGTTTGGCTGGAGTGGTGAAACAGGGAATGAGGATCAG---...------.........................................................................................................................................................---.........---------------CCGCTAAAA..................---AAGGTGAAAAAAGGTAACATTACG..............................TGGGCCTCTTTTAACCTCAGC..................GAACAGGACCTTGACGAATACTACAACCAA.........---------TTCTCCAATGCCGTTCTCTGGCCCGCTTTTCAT---------------------TATCGGCTCGATCTGGTGCAATTTCAGCGTCCTGCCTGGGACGGCTATCTACGCGTAAATGCGTTGCTGGCAGATAAATTACTGCCGCTGTTGCAA---......GACGATGACATTATCTGGATCCACGATTATCACCTGTTGCCATTTGCGCATGAATTACGCAAACGGGGAGTGAAT---......---...---AATCGCATTGGTTTCTTTCTGCATATTCCTTTCCCGACACCGGAAATCTTCAACGCGCTGCCG...---ACATATGACACCTTGCTTGAACAGCTTTGTGATTATGATTTGCTGGGTTTCCAGACAGAAAACGATCGTCTGGCGTTCCTGGATTGTCTTTCTAACCTGACC------------------.................................---CGCGTCACGACACGTAGCGCAAAAAGC---------CATACAGCCTGGGGCAAAGCATTTCGAACAGAAGTCTACCCGATCGGCATTGAACCGAAA---------GAAATAGCCAAACAGGCTGCCGGGCCACTGCCGCCAAAACTGGCGCAACTTAAAGCGGAACTGAAAAAC.........---GTA---CAAAATATCTTTTCTGTCGAACGGCTGGATTATTCCAAAGGTTTGCCAGAGCGTTTTCTCGCCTAT...GAAGCGTTGCTGGAAAAATATCCGCAGCATCATGGTAAAATTCGTTATACCCAGATTGCACCAACGTCGCGTGGTGATGTGCAAGCC...TATCAGGATATTCGTCATCAGCTCGAAAATGAAGCTGGACGAATTAATGGTAAATACGGGCAATTAGGC---...---TGGACGCCGCTTTATTATTTGAATCAG...CATTTTGACCGTAAATTACTGATGAAAATATTCCGCTACTCTGACGTGGGCTTAGTGACGCCACTGCGTGACGGGATGAACCTGGTAGCAAAAGAGTATGTTGCTGCTCAGGACCCAGCC---...........................------------AATCCGGGCGTTCTTGTTCTTTCGCAATTTGCGGGAGCGGCAAACGAGTTAACGTCGGCG------TTAATTGTT...AACCCC...TACGATCGTGACGAAGTTGCAGCTGCGCTGGATCGTGCATTGACTATGTCGCTGGCGGAACGTATTTCCCGTCATGCAGAAATGCTGGACGTTATCGTGAAAAACGATATTAACCACTGGCAGGAGTGCTTCATTAGCGACCTAAAGCAG
TRN 10010101100011010
NAM TPS2_YEAST/61-541
ASQ YEQHVVGWTGEIT..rTERNLFTREAK-EKPQDLDDDP..LYLTKEQING--.--.--LT.----TTLQDHMKSDKE.--...................................................-...--AKTDTT......-QTAPVTNN..........VHPVWLL......-RKNQSRWRN...---YAEKVIWPTFHYILN----PSNEGEQEKNWWYDYVKFNEAYAQKIGEVYR-..KGDIIWIHDYYLLLLPQLLRMKFNDE..-.SIIIGYFHHAPWPSNEYFRCLP.-RRKQILDGLVGANRICFQNESFSRHFVSSCKRLLDATAKK...........--SKNSSNSDQYQVSVYGGDVLVDSLPIGVNTTQILKDAFTKDIDSKVLSIKQAYQNK-...---KIIIGRDRLDSVRGVVQKLRAF.ETFLAMYPEWRDQVVLIQVSSPTANRNSPqTIRLEQQVNELVNSINSEYGNLN-.-FSPVQHYYM.RIPKDVYLSLLRVADLCLITSVRDGMNTTALEYVTVKSHMS.........NFLCYGNPLILSEFSGSSNVLKDA--IVV.NP.WDSVAVAKSINMALKLDKEEKSNLESKLWKEVP--TIQDWTNKFLSSLKE
DSQ TACGAGCAACACGTTGTTGGTTGGACCGGCGAAATAACA......agaACCGAACGCAACCTGTTTACTAGAGAAGCGAAA---GAAAAACCACAGGATCTGGACGATGACCCA......CTATATTTAACAAAAGAGCAGATCAATGGG------...------...------TTGACT...------------ACTACTCTACAAGATCATATGAAATCTGATAAAGAG...------.........................................................................................................................................................---.........------GCAAAGACCGATACTACT..................---CAAACAGCTCCCGTTACCAATAAC..............................GTTCATCCCGTTTGGCTACTT..................---AGAAAAAACCAGAGTAGATGGAGAAAT.........---------TACGCGGAAAAAGTAATTTGGCCAACCTTCCACTACATCTTGAAT------------CCTTCAAATGAAGGTGAACAAGAAAAAAACTGGTGGTACGACTACGTCAAGTTTAACGAAGCTTATGCACAAAAAATCGGGGAAGTTTACAGG---......AAGGGTGACATCATCTGGATCCATGACTACTACCTACTGTTATTGCCTCAACTACTGAGAATGAAATTTAACGACGAA......---...TCTATCATTATTGGTTATTTCCATCATGCCCCATGGCCTAGTAATGAATATTTTCGTTGTTTGCCA...---CGTAGAAAACAAATCTTAGATGGTCTTGTTGGGGCCAATAGAATTTGTTTCCAAAATGAATCTTTCTCCCGTCATTTTGTATCGAGTTGTAAAAGATTACTCGACGCAACCGCCAAAAAA.................................------TCTAAAAACTCTTCCAATAGTGATCAATATCAAGTCTCTGTGTACGGTGGTGACGTACTCGTAGATTCTTTGCCTATAGGTGTTAACACAACTCAAATACTAAAAGATGCTTTCACGAAGGATATAGATTCCAAGGTTCTTTCCATCAAGCAAGCTTATCAAAACAAA---.........---------AAAATTATTATTGGTAGAGATCGTCTGGATTCCGTCAGAGGCGTCGTTCAAAAATTAAGAGCTTTC...GAAACTTTCTTGGCCATGTATCCAGAATGGCGAGATCAAGTGGTATTGATCCAAGTCAGCAGTCCTACTGCCAACAGAAATTCCCCCcaaACTATCAGATTGGAACAACAAGTCAACGAGTTGGTTAACTCCATAAATTCTGAATACGGTAATTTGAAT---...---TTTTCTCCCGTCCAGCATTACTATATG...AGAATCCCTAAAGATGTATACTTGTCCTTACTAAGAGTTGCAGACTTATGTTTAATCACAAGTGTTAGAGACGGTATGAATACCACTGCTTTGGAATACGTCACTGTCAAATCGCACATGTCG...........................AACTTTTTATGCTACGGAAATCCATTGATCTTAAGTGAGTTTTCTGGCTCTAGTAACGTATTGAAAGATGCC------ATTGTGGTT...AACCCA...TGGGATTCGGTGGCCGTGGCTAAATCTATTAACATGGCTTTGAAATTGGACAAGGAAGAAAAGTCCAATTTAGAATCAAAATTATGGAAAGAAGTTCCT------ACAATTCAAGATTGGACTAATAAGTTTTTGAGTTCATTAAAGGAA
TRN 10010101100011000
NAM TPP1_SCHPO/30-536
ASQ LKSLGVSGRIIYVlrhLPFKSSINEETREWDLSGRRGAttMYSSMNWLANS-.--.-TYWqTTLVGWTGVIPTVSEK.--...................................................-...EENKDAVTrldsqdVKRFEETYSqwnsgersteYVPVWLPgpekgsETIINETRSQqsrWLAYAENVIRPLIHYKYWP---SSEVDENEEQWWRDYVKMNHAFADKICEIYK-..PGDFIIVQDYSLFLVPQLIRNKIDD-..-.-AVIGFYHHHPFPSSEIARCFP.-RRRAILRSVLGADFIGFEDYSYARHFISCCSRVLD-----...........--LEIGHD----WVNLNGNKVTVRAITVGIDVPRIIRSSGNVSVSEKLEELNKRYEN--...--MKVILGRDRLDELYGVPQKLRSF.QRFLRTYPEWRKKVVLIQITISSAFKHP-.--KLLSSIKKLVQAINQEFGTDD-.-YTPVHHVEE.QLEPADYFALLTRADALFINSIREGVSNLALEYVVCQRD--.........----RYGMVLLSEFTATSAMLHDV--PLI.NP.WDYNECAEIISNALSTPLERRKMIERESYKQVTTHTMQSWTSSLIRSLAN
DSQ CTGAAATCATTAGGCGTCAGTGGTCGCATTATATACGTTttgaggcacTTGCCTTTTAAAAGTAGTATTAATGAGGAAACTAGAGAATGGGACCTTAGCGGCCGCCGAGGTGCAacaacgATGTACTCAAGTATGAACTGGTTGGCTAATTCA---...------...---ACGTATTGGcaaACTACTTTGGTAGGATGGACTGGCGTGATTCCAACCGTGTCCGAGAAA...------.........................................................................................................................................................---.........GAAGAAAACAAAGATGCAGTGACGcgtttagattctcaggacGTTAAGCGATTTGAAGAGACATACAGCcaatggaattccggtgaacggagtacggagTACGTTCCTGTGTGGCTTCCTggtcctgaaaaaggatctGAAACTATCATTAATGAGACACGCTCTCAGcaatcgcgcTGGTTAGCCTATGCCGAAAATGTTATACGACCTTTGATCCATTATAAATATTGGCCA---------AGTAGTGAAGTTGACGAGAACGAGGAGCAATGGTGGAGGGATTACGTGAAAATGAACCATGCATTCGCTGACAAAATTTGTGAGATATATAAA---......CCAGGCGATTTTATTATTGTTCAGGATTACTCACTCTTCTTAGTCCCCCAACTTATTCGTAACAAAATTGATGAT---......---...---GCAGTCATCGGCTTTTACCATCATCATCCATTTCCCAGTTCGGAGATTGCACGTTGCTTTCCT...---CGTCGTCGTGCCATTTTACGGTCTGTTTTGGGAGCCGACTTTATTGGTTTTGAAGACTACTCTTACGCTCGTCATTTCATCAGCTGCTGTTCTCGAGTCCTTGAC---------------.................................------CTTGAAATTGGTCATGAT------------TGGGTTAACTTGAATGGTAATAAGGTTACCGTCCGCGCTATTACTGTGGGCATTGATGTCCCAAGAATTATTCGCTCTAGTGGTAATGTCTCTGTGTCGGAGAAGCTGGAAGAACTGAACAAGCGTTATGAAAAC------.........------ATGAAAGTGATTCTTGGTCGTGATCGATTGGATGAACTATACGGCGTTCCTCAGAAGCTCCGTTCTTTT...CAGCGTTTTTTGAGAACCTATCCCGAATGGCGCAAAAAGGTTGTGCTTATTCAAATAACTATTTCATCTGCTTTCAAGCATCCC---...------AAGCTATTAAGCAGTATTAAAAAACTTGTTCAGGCAATCAATCAAGAGTTTGGTACCGATGAT---...---TACACCCCCGTACATCACGTCGAGGAA...CAATTGGAACCGGCTGATTATTTCGCTTTGCTCACTCGTGCCGATGCATTATTTATTAACAGCATACGCGAAGGTGTCAGTAACTTGGCACTTGAGTATGTTGTTTGTCAAAGAGAC------...........................------------CGATATGGTATGGTACTCTTGTCAGAATTTACTGCTACTTCTGCTATGCTACATGACGTT------CCTTTGATT...AATCCT...TGGGATTATAACGAATGTGCCGAAATAATTAGCAACGCTTTATCAACTCCCTTGGAACGAAGAAAAATGATTGAACGCGAATCTTATAAACAGGTTACCACCCATACCATGCAGTCTTGGACGTCATCTTTAATCAGATCTTTAGCAAAC
TRN 10010101100011000
NAM O14145_SCHPO/78-547
ASQ GNDHTVETKIDEAa.vVHRSSSIVISPEDQEIFLKKAT..EYYRKKNIEAD-.--.-IVP.-VWGKVQRVPQAKSS-.--...................................................-...---SATIT......-PSVSNKLS..........--TAYQS......-IKSEALKDG...-PMYADSVLWDVLHYRIP-----TLDGYQQHNLWKNFTRWSQYFADNIVSNYR-..PGDLILIHDYSLFLLPRLIRKQLSD-..-.-APIVFFLHAPFCTSEVFRCLS.-KRAEILKGVLASNVIAMQTDSYTRHFLSTCSNVLG-----...........--LETTSTH---IDTSDGFRVVVFSSHVSIDVPRVYSRCNSKPVSLKIQQLKSLYPSDK...---KLIVGRDQLTKACGVTHKLRAF.RELLIHFPKWRGHVVLIQITSLPVGNNYS.-NEELKKTENLVAQINSEFGSLD-.-YTPVIHFHQ.LLDPDEYYALLSVANIACVSSVRDSMNTMALEYVACQQK--.........----NKGSLILSEFSGTAELLLSA--YLV.NP.YDYSRFAETINYCLNMTEKERERRFSSLWKQATSQSSQQWIYKLINRAAY
DSQ GGAAATGACCATACAGTGGAAACTAAGATTGATGAAGCTgct...gttGTTCATCGTTCTTCGTCGATTGTCATAAGCCCAGAGGATCAAGAAATTTTTCTAAAGAAGGCTACT......GAGTATTACAGGAAAAAGAACATAGAAGCTGAT---...------...---ATTGTCCCT...---GTATGGGGCAAGGTTCAACGTGTACCACAAGCTAAGTCCTCG---...------.........................................................................................................................................................---.........---------TCCGCGACTATTACT..................---CCATCCGTGTCTAACAAACTTTCC..............................------ACGGCTTATCAAAGT..................---ATTAAATCAGAAGCATTGAAGGATGGA.........---CCAATGTATGCTGATAGCGTCTTATGGGATGTGCTACATTATAGAATTCCA---------------ACCTTAGATGGATACCAGCAGCATAATTTATGGAAAAACTTTACTCGATGGTCTCAATATTTTGCTGACAATATTGTATCTAACTATCGT---......CCTGGTGATCTAATATTAATACATGATTATTCCTTATTTCTTCTTCCTAGGCTTATTCGTAAGCAGCTTTCAGAT---......---...---GCTCCTATCGTTTTCTTTTTGCATGCTCCTTTCTGTACTTCTGAAGTTTTTCGTTGTTTATCT...---AAAAGAGCTGAAATTTTAAAGGGTGTATTAGCATCAAATGTTATTGCAATGCAAACCGACTCATACACTAGGCATTTTTTGAGTACTTGTTCAAATGTTCTTGGG---------------.................................------TTAGAAACCACTTCCACACAT---------ATAGATACTTCTGATGGATTCCGCGTGGTAGTTTTCTCTTCACATGTGAGCATTGATGTTCCACGTGTCTATTCCCGTTGTAACAGTAAGCCTGTCAGCTTAAAGATTCAACAACTCAAATCGCTTTATCCCTCTGATAAA.........---------AAGCTCATTGTAGGGCGCGACCAATTAACTAAAGCTTGTGGTGTCACTCACAAACTACGCGCATTT...CGAGAACTACTAATACATTTCCCTAAATGGCGTGGTCATGTTGTCCTTATTCAAATTACGAGCCTTCCTGTAGGCAATAATTATTCT...---AATGAAGAACTCAAAAAAACAGAAAACTTAGTTGCCCAAATTAATTCAGAATTTGGTTCACTGGAT---...---TATACACCAGTCATACATTTTCACCAG...TTGCTAGATCCAGATGAGTATTACGCCCTTCTAAGTGTGGCAAATATAGCATGTGTTTCATCTGTTCGTGATTCAATGAATACAATGGCTCTAGAGTATGTTGCTTGTCAGCAAAAG------...........................------------AACAAGGGCTCCCTTATTTTAAGTGAATTCTCGGGGACTGCAGAACTTTTACTATCTGCT------TATTTAGTA...AACCCA...TATGACTATTCCCGTTTTGCAGAAACTATTAATTACTGCCTTAATATGACCGAAAAGGAAAGGGAGCGTAGATTTTCGTCTCTTTGGAAGCAAGCAACTTCCCAATCTTCTCAACAATGGATATATAAGCTGATAAATAGAGCAGCCTAT
TRN 10010101100011000
NAM GGPS_SYNY3/3-489
ASQ SSLVILYHREPYD...EVRE----NGKTVYREKKSPNG..ILPTLKSFFADA.--.-EQS.-TWVAWKQVSPKQKD-.--...................................................-...DFQADMSI......-EGLGDRCT..........VRRVPLT......AEQVKNFYHI...---TSKEAFWPILH-------SFPWQFTYDSSDWDNFQHINRLFAEAACADAD-..DNALFWVHDYNLWLAPLYIRQLKPN-..-.-AKIAFFHHTPFPSVDIFNILP.-WREAIVESLLACDLCGFHIPRYVENFVAVARSLKPVEITRrvvvdqaftpyGTALAEPELTT-QLRYGDRLINLDAFPVGTNPANIRAIVAKESVQQKVAEIKQDLGG--...--KRLIVSAGRVDYVKGTKEMLMCY.ERLLERRPELQGEISLVVPVAKAAEGMRI.YRNAQNEIERLAGKINGRFAKLS-.-WTPVMLFTS.PLAYEELIALFCAADIAWITPLRDGLNLVAKEYVVAKNGE-.........-----EGVLILSEFAGCAVELPDA--VLT.NP.YASSRMDESIDQALAMDKDEQKKRMGRMYAAIKRYDVQQWANHLLREAYA
DSQ TCATCCCTTGTGATCCTTTACCACCGTGAGCCCTACGAC.........GAAGTTAGGGAA------------AATGGCAAAACGGTGTATCGAGAGAAAAAGAGTCCCAACGGG......ATTTTGCCCACCCTCAAAAGTTTTTTTGCCGATGCG...------...---GAACAGAGC...---ACCTGGGTCGCATGGAAACAGGTTTCGCCGAAGCAAAAGGAT---...------.........................................................................................................................................................---.........GATTTTCAGGCGGATATGTCCATT..................---GAAGGCCTTGGCGATCGTTGTACG..............................GTGCGCCGGGTGCCCCTGACG..................GCGGAGCAGGTAAAAAACTTCTATCACATC.........---------ACTTCCAAGGAAGCCTTTTGGCCCATTCTCCAC---------------------TCTTTCCCCTGGCAGTTCACCTACGATTCTTCTGATTGGGATAATTTTCAGCACATTAACCGCTTATTTGCCGAGGCGGCCTGTGCCGATGCCGAT---......GACAATGCATTGTTTTGGGTCCACGACTATAACCTCTGGTTAGCGCCCCTTTACATTCGTCAGCTCAAGCCCAAC---......---...---GCCAAGATTGCCTTTTTCCACCACACCCCCTTCCCCAGCGTTGATATTTTCAATATTTTGCCC...---TGGCGGGAGGCGATCGTAGAAAGCTTGCTGGCCTGTGATCTCTGTGGTTTTCATATTCCCCGCTACGTAGAAAATTTTGTCGCCGTGGCCCGTAGTCTCAAGCCGGTGGAAATCACCAGAcgggttgtggtagaccaagcctttaccccctacGGTACGGCCCTGGCGGAACCGGAACTCACCACC---CAGTTGCGTTATGGCGATCGCCTCATTAACCTCGATGCGTTTCCCGTGGGCACCAATCCGGCAAATATCCGGGCGATCGTGGCCAAAGAAAGTGTGCAACAAAAAGTTGCTGAAATTAAACAAGATTTAGGCGGT------.........------AAGAGGCTAATTGTTTCCGCTGGGCGGGTGGATTACGTGAAGGGCACCAAGGAAATGTTGATGTGCTAT...GAACGTCTACTGGAGCGTCGCCCCGAATTGCAGGGGGAAATTAGCCTGGTAGTCCCCGTAGCCAAGGCCGCTGAGGGAATGCGTATT...TATCGCAACGCCCAAAACGAAATTGAACGACTGGCAGGGAAAATTAACGGTCGCTTTGCCAAACTGTCC---...---TGGACACCAGTGATGCTGTTCACCTCT...CCTTTAGCCTATGAGGAGCTCATTGCCCTGTTCTGTGCCGCCGACATTGCCTGGATCACTCCCCTGCGGGATGGGCTAAACCTGGTGGCTAAGGAGTATGTGGTGGCTAAAAATGGCGAA---...........................---------------GAAGGAGTTCTGATCCTCTCGGAATTTGCCGGTTGTGCGGTGGAACTACCCGATGCG------GTGTTGACT...AACCCC...TACGCTTCCAGCCGTATGGACGAATCCATTGACCAGGCCCTGGCCATGGACAAAGACGAACAGAAAAAACGCATGGGGAGAATGTACGCCGCCATTAAGCGTTACGACGTTCAACAATGGGCCAATCACCTACTGCGGGAAGCCTACGCC
TRN 10010101100011000
NAM O27785_METTH/15-492
ASQ KNPVIVSNRGP--...VEFFK----ENDETVMKRGAGG..LVSTLLPLVER-.--.-FSG.-VWISSAMTVEDARVAsG-...................................................-...-YPENRVP......LPEDDPRFT..........VSFVIVD......RERYESYYSI...---ISNPLLWFVQHYMWNTPYDPQIDDKVYRAWEDGYVHVNKKFGDKVISEIERneKDSLIMLQDYHLYLCPFFIKKEIGD-..-.-VFLSHFIHIPWPQRDYFNILPeRMRADIIGGLLSNTILGFHIERYCANFFECCEDLG------...........--YEVDGDRG--IVRNGDEKTLVKSYPISVDPESMERTVSSPTFMEKDEFVRKLKGN--...--MFLIYRTDRADLSKNIIRGFRAY.ELFLRDHPEFHGKVKFLATGKPTRQQIRE.YRNYSEEVKDTVEEINEKYGTDE-.-WKPIEYIYR.-ADYELVAAAFKNYDCLIVNPIADGMNIVPKEAAIINRE--.........-----DGALILSERAGCYDELAEH-VIGV.NP.FDIKETADAIYSAMKMSPGKRKKLSEGLKSRVLKRTIYHWINEQFDDFED
DSQ AAGAACCCCGTTATTGTATCCAACAGGGGGCCT------.........GTGGAATTCTTCAAG------------GAAAATGATGAAACTGTTATGAAGAGGGGTGCCGGTGGC......CTTGTCTCAACACTGCTGCCCCTCGTTGAAAGG---...------...---TTCAGTGGT...---GTCTGGATTTCAAGTGCAATGACAGTTGAGGATGCAAGGGTCGCCtcaGGG---.........................................................................................................................................................---.........---TACCCTGAGAACAGGGTTCCA..................CTCCCTGAAGATGATCCCAGATTCACG..............................GTTTCATTCGTTATAGTGGAT..................CGTGAACGATATGAGTCATACTACAGCATT.........---------ATAAGCAATCCTCTTCTCTGGTTCGTCCAGCACTACATGTGGAATACTCCCTACGATCCTCAGATAGATGATAAAGTTTACCGTGCCTGGGAAGATGGCTATGTCCATGTCAATAAAAAATTTGGGGATAAGGTGATATCTGAAATTGAGAGAaatgaaAAGGATTCCCTGATTATGTTACAGGATTACCATCTTTATTTATGTCCTTTCTTCATAAAAAAGGAAATTGGTGAC---......---...---GTCTTTTTAAGTCACTTCATACATATACCCTGGCCACAAAGGGATTACTTCAATATACTTCCTgaaAGGATGAGGGCTGACATAATAGGAGGCCTTCTATCAAATACCATCCTCGGCTTCCATATAGAGAGATACTGCGCCAATTTCTTTGAGTGCTGTGAGGACCTTGGT------------------.................................------TATGAGGTTGACGGGGACAGAGGT------ATCGTGAGGAACGGGGATGAAAAAACCCTTGTTAAAAGTTATCCCATATCTGTTGACCCTGAAAGCATGGAAAGGACCGTCAGCTCCCCCACCTTCATGGAAAAGGATGAATTTGTTCGGAAATTAAAGGGGAAC------.........------ATGTTTCTCATATACCGCACAGATAGGGCTGATCTCAGCAAAAACATAATACGTGGTTTCCGGGCCTAT...GAATTATTTTTGAGGGATCATCCAGAATTTCATGGAAAGGTAAAGTTTCTTGCAACCGGTAAACCAACAAGACAGCAGATAAGAGAA...TACAGGAATTACTCTGAGGAGGTCAAAGATACTGTAGAGGAGATCAACGAGAAATATGGTACAGATGAA---...---TGGAAACCCATTGAATACATTTACCGT...---GCCGACTACGAACTTGTTGCAGCCGCCTTCAAGAACTATGACTGCCTGATTGTAAATCCCATTGCAGATGGTATGAACATCGTGCCAAAGGAGGCTGCGATTATCAATAGAGAA------...........................---------------GATGGTGCCCTGATACTCTCAGAACGGGCTGGATGCTATGATGAACTTGCTGAGCAT---GTAATAGGTGTA...AACCCC...TTTGATATAAAGGAAACTGCAGATGCGATTTACAGTGCCATGAAAATGAGTCCCGGGAAAAGGAAGAAGCTTTCAGAAGGTCTTAAGTCAAGGGTCCTTAAAAGAACAATCTACCACTGGATCAACGAGCAGTTCGATGATTTTGAGGAT
TRN 10010101100011000
NAM Q23515_CAEEL/287-831
ASQ QRVINVSNAPPVS...ISRKT---SGSWEIK--QGSGG..LVACVDPVMSAD.--.-KKN.-IWLSNLGVNMQEE--.-Lkehststnslglplikqacag.........evfcvlernekkeeltpkqqaVesdMSLLSVLN......-TYNKHSYQ..........LNPVVVN......QDDYNTYYGG...---ISNGLLWPALHNLPQYISPCFDDPELLREQWCAYVRVNYLFAINAARNSR-..AQDFIWIHDYHLMLCGQIMRSLESS-..-.-LDIGFFIHIPFQPPANFMTKYkTVADPIMRALLRFTKVGFQTSRDRDTFVKLVAKHIKRTKIE...........-YDSRLDRYT---IEHDGWTCSLGVFPVSIKIADFVNIAKNPQTIIEAEEIKKQIMGRSa..DGGQLFFSVERFDYTKGISEKLRAW.QRYFEKYPDRIGKDVLFQVAVTNRRSVDS.YRQYQDDVLAVADLINQKFKSEDYpEWKPVIFETD.GLPRTRLIAHYLAMDIGVVTPSKDGMNLVAKEMLVCNPTAS........lVLSTGAGTEVQLSNAQFYSEQEGKCYHRV.EEiSNTEAFADNFFAAATESKETRTKHGEKINQFLCVHDIDEWSDQFLDPKWT
NAM O45380_CAEEL/237-791
ASQ QRVINVSNAPPVS...LKREK---TGD--WEIKQGSGG..LVACVDPVMSKD.--.-HEN.-LWLANLGMNINDKK-.-QkrpgsvasipesfpstntlglplikqtiaevffhvladddmdapknekqkkAreeMSLLGVLN......-NYNRGNYK..........LNPVVVQ......EDDYNVYYGG...---ISNGLLWPALHNLPEYIVSEYDDEKILRAHWCAYVRVNYQFAIDAVRNSR-..PQDFIWIHDYHLMLVGMIMQSLDQH-..-.-LEVGFFLHIPFQPPGEFFSKYsTVGFAVLRGLLRFTKVGFQTHRDRTKYIELVQHYFG--TAK...........--IVYDNKMDIYSITNEGWTCSLGVFPVSIKNDDFLKFVDLPETIKLKNDLRKRVMGDTpapDG-RFFFSVERFDYTKGIMEKLQAY.KRYFERHPDRIGKDVLFQIAVTNRRSVDT.YRVYQDECIDLADKINEIFKDPNNpTWKPLVFQTD.GLPRSELVAAYLAMDIGVVTPKKDGMNLVAKEMLVCNPKAG........lVLSTGAGSEIQFTTAGLYSDKEKN-YHRIsNV.FDPDSYCDAFYSAALEPEDVRAEHGKRLHEFIMANDIERWSCAFLDPSWT
DSQ CAACGTGTCATCAACGTGTCCAACGCACCACCTGTTTCT.........CTAAAGCGTGAAAAA---------ACCGGCGAC------TGGGAGATCAAGCAAGGTTCCGGAGGA......CTGGTCGCATGTGTGGATCCAGTTATGTCGAAGGAT...------...---CACGAAAAC...---TTATGGTTGGCTAATTTGGGAATGAACATTAATGATAAAAAA---...---CAAaaaagacccggatcagtagcctccatcccggaatcattcccatcaacgaatactctggggcttccacttattaagcaaacaattgcggaagtgttcttccacgttctcgctgatgacgatatggatgcaccgaagaatgagaaacagaagaaaGCTcgtgaagaaATGTCTCTTCTTGGTGTCCTCAAC..................---AATTACAATCGCGGAAACTACAAG..............................TTGAATCCGGTAGTTGTTCAA..................GAAGACGACTATAACGTTTACTATGGAGGC.........---------ATCAGTAACGGACTACTATGGCCTGCACTTCACAATCTCCCAGAATACATTGTCAGTGAGTACGACGACGAGAAAATTCTCCGAGCTCATTGGTGCGCCTATGTTCGAGTCAATTACCAATTCGCAATTGACGCCGTGAGAAACAGTCGG---......CCACAAGATTTCATCTGGATCCATGACTACCATTTGATGCTTGTTGGAATGATCATGCAGTCTTTAGATCAACAT---......---...---CTAGAAGTCGGATTCTTCTTGCACATTCCCTTCCAGCCACCTGGAGAGTTTTTCTCAAAGTACtccACTGTGGGATTTGCGGTGCTCAGAGGGTTGCTGAGGTTTACTAAAGTTGGATTCCAAACTCACAGGGATCGTACAAAATATATAGAACTTGTTCAACATTACTTTGGA------ACCGCGAAA.................................------ATTGTGTATGACAATAAGATGGATATTTATTCCATAACAAATGAAGGATGGACATGCTCCCTCGGAGTCTTCCCGGTGAGCATTAAGAACGACGATTTCTTGAAATTTGTGGATCTTCCTGAAACCATCAAACTCAAAAATGACCTCCGAAAACGCGTCATGGGAGACACAccagccccaGACGGT---AGATTCTTCTTCTCGGTCGAAAGATTCGATTACACCAAAGGAATTATGGAAAAGCTTCAGGCCTAT...AAGAGGTATTTCGAGAGACATCCAGATCGAATTGGCAAGGATGTACTTTTTCAAATCGCTGTTACAAATCGAAGAAGTGTGGATACG...TATCGAGTGTATCAGGATGAATGTATTGATCTTGCGGATAAGATCAATGAAATATTCAAAGATCCCAATAACcccACATGGAAACCATTGGTCTTCCAAACTGAC...GGGCTTCCAAGAAGTGAACTAGTTGCTGCCTATCTTGCAATGGACATTGGTGTAGTAACTCCGAAGAAGGATGGAATGAACCTCGTCGCCAAAGAAATGCTTGTCTGTAATCCGAAAGCTGGA........................ctaGTACTCTCTACAGGTGCAGGATCTGAAATTCAGTTCACTACTGCTGGGCTTTATAGCGATAAGGAGAAGAAT---TATCATAGAATTtccAATGTC...TTTGATCCGGACTCTTATTGCGATGCCTTCTACTCAGCGGCTTTGGAACCAGAGGATGTACGAGCAGAGCATGGAAAGAGGCTTCACGAGTTTATAATGGCCAATGATATTGAGAGATGGAGTTGTGCATTTTTGGATCCAAGTTGGACA
TRN 10010101100011000
//