EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00932 - IF_tail)
FAM PF00932
PID IF_tail
DES Intermediate filament tail domain
IPR IPR001322
ANO 24
ALN 127
AID 0.38864
APH ((((((((((((IFA2_CAEEL/454-574:0.26260,Q17048_9BILA/507-628:0.05497):0.07510,((IFA4_CAEEL/453-572:0.29979,IFA1_CAEEL/452-572:0.13691):0.08323,AV71_ACAVI/269-389:0.09444):0.03383):0.08743,Q17050_9BILA/483-604:0.40340):0.10596,(IFEB_ASCSU/463-584:0.21498,IFB2_CAEEL/417-538:0.80283):0.07296):0.08500,((NF70_LOLPE/496-612:0.42676,Q25017_HELAS/518-642:0.24643):0.16065,(Q25089_HAEMA/476-595:0.53431,Q25421_LUMTE/476-593:0.52070):0.27069):0.10817):0.57437,(LMN1_CAEEL/434-550:0.71345,(LAM0_DROME/458-578:0.46195,LAMC_DROME/465-582:0.53232):0.36648):0.22654):0.06210,(LAM1_CHICK/426-545:0.14480,LAML1_XENLA/426-545:0.11793):0.27845):0.08197,(LAM2_CHICK/442-562:0.03427,LAML2_XENLA/465-585:0.17487):0.12837):0.04729,LAM2_MOUSE/435-551:0.33442):0.12174,LAML3_XENLA/426-546:0.47460):0.15262,LAMA_XENLA/422-542:0.07295):0.15201,LAMA_CHICK/426-546:0.09029,LAMA_HUMAN/425-545:0.09215);
ATP ((((((((((((IFA2_CAEEL/454-574,Q17048_9BILA/507-628),((IFA4_CAEEL/453-572,IFA1_CAEEL/452-572),AV71_ACAVI/269-389)),Q17050_9BILA/483-604),(IFEB_ASCSU/463-584,IFB2_CAEEL/417-538)),((NF70_LOLPE/496-612,Q25017_HELAS/518-642),(Q25089_HAEMA/476-595,Q25421_LUMTE/476-593))),(LMN1_CAEEL/434-550,(LAM0_DROME/458-578,LAMC_DROME/465-582))),(LAM1_CHICK/426-545,LAML1_XENLA/426-545)),(LAM2_CHICK/442-562,LAML2_XENLA/465-585)),LAM2_MOUSE/435-551),LAML3_XENLA/426-546),LAMA_XENLA/422-542),LAMA_CHICK/426-546,LAMA_HUMAN/425-545);
ATL 10.5024
DNO 23
DLN 381
DID 0.477299
DPH ((((((IFA2_CAEEL/454-574:0.23595,(((((IFB2_CAEEL/417-538:0.61423,IFA4_CAEEL/453-572:0.22860):0.12746,IFA1_CAEEL/452-572:0.13235):0.10019,AV71_ACAVI/269-389:0.14997):0.05643,Q17048_9BILA/507-628:0.24505):0.04686,Q17050_9BILA/483-604:0.36808):0.06125):0.13732,((NF70_LOLPE/496-612:0.31031,Q25017_HELAS/518-642:0.29437):0.11834,(Q25089_HAEMA/476-595:0.36210,Q25421_LUMTE/476-593:0.33107):0.15492):0.09738):0.31487,LAML3_XENLA/426-546:0.39006):0.05759,((LAM2_MOUSE/435-551:0.29606,((LAM1_CHICK/426-545:0.11404,LAML1_XENLA/426-545:0.18231):0.25734,(LAM2_CHICK/442-562:0.11957,LAML2_XENLA/465-585:0.18450):0.06513):0.09847):0.08007,((LAMA_CHICK/426-546:0.12201,LAMA_HUMAN/425-545:0.12790):0.11072,LAMA_XENLA/422-542:0.18636):0.16133):0.07834):0.20284,LMN1_CAEEL/434-550:0.52660):0.16993,LAM0_DROME/458-578:0.37001,LAMC_DROME/465-582:0.35877);
DTP ((((((IFA2_CAEEL/454-574,(((((IFB2_CAEEL/417-538,IFA4_CAEEL/453-572),IFA1_CAEEL/452-572),AV71_ACAVI/269-389),Q17048_9BILA/507-628),Q17050_9BILA/483-604)),((NF70_LOLPE/496-612,Q25017_HELAS/518-642),(Q25089_HAEMA/476-595,Q25421_LUMTE/476-593))),LAML3_XENLA/426-546),((LAM2_MOUSE/435-551,((LAM1_CHICK/426-545,LAML1_XENLA/426-545),(LAM2_CHICK/442-562,LAML2_XENLA/465-585))),((LAMA_CHICK/426-546,LAMA_HUMAN/425-545),LAMA_XENLA/422-542))),LMN1_CAEEL/434-550),LAM0_DROME/458-578,LAMC_DROME/465-582);
DTL 8.71134
RID 0.385528
RPH ((((((((((((IFA2_CAEEL/454-574:0.26288,Q17048_9BILA/507-628:0.05275):0.09863,AV71_ACAVI/269-389:0.10241):0.01778,(IFA4_CAEEL/453-572:0.27763,IFA1_CAEEL/452-572:0.15400):0.07320):0.06453,Q17050_9BILA/483-604:0.42357):0.11166,(IFB2_CAEEL/417-538:0.74249,((NF70_LOLPE/496-612:0.41323,Q25017_HELAS/518-642:0.25580):0.19107,(Q25089_HAEMA/476-595:0.51292,Q25421_LUMTE/476-593:0.54770):0.23438):0.15884):0.02575):0.56968,(LMN1_CAEEL/434-550:0.70235,(LAM0_DROME/458-578:0.45662,LAMC_DROME/465-582:0.53389):0.36700):0.20760):0.07372,(LAM1_CHICK/426-545:0.14514,LAML1_XENLA/426-545:0.11749):0.26412):0.09621,(LAM2_CHICK/442-562:0.03569,LAML2_XENLA/465-585:0.17370):0.12464):0.04827,LAM2_MOUSE/435-551:0.33800):0.11971,LAML3_XENLA/426-546:0.47521):0.15129,LAMA_XENLA/422-542:0.07140):0.15370,LAMA_CHICK/426-546:0.09028,LAMA_HUMAN/425-545:0.09203);
RTP ((((((((((((IFA2_CAEEL/454-574,Q17048_9BILA/507-628),AV71_ACAVI/269-389),(IFA4_CAEEL/453-572,IFA1_CAEEL/452-572)),Q17050_9BILA/483-604),(IFB2_CAEEL/417-538,((NF70_LOLPE/496-612,Q25017_HELAS/518-642),(Q25089_HAEMA/476-595,Q25421_LUMTE/476-593)))),(LMN1_CAEEL/434-550,(LAM0_DROME/458-578,LAMC_DROME/465-582))),(LAM1_CHICK/426-545,LAML1_XENLA/426-545)),(LAM2_CHICK/442-562,LAML2_XENLA/465-585)),LAM2_MOUSE/435-551),LAML3_XENLA/426-546),LAMA_XENLA/422-542),LAMA_CHICK/426-546,LAMA_HUMAN/425-545);
RTL 10.1407
LNK AV71_ACAVI/269-389:Q17107:X68557
LNK IFA1_CAEEL/452-572:P90901:X70834
LNK IFA2_CAEEL/454-574:O02365:X70835
LNK IFA4_CAEEL/453-572:P90900:X70833
LNK IFB2_CAEEL/417-538:Q19286:U49831
LNK IFEB_ASCSU/463-584:P23731:
LNK LAM0_DROME/458-578:P08928:X16275
LNK LAM1_CHICK/426-545:P14731:X16878
LNK LAM2_CHICK/442-562:P14732:X16880
LNK LAM2_MOUSE/435-551:P21619:X54098
LNK LAMA_CHICK/426-546:P13648:X16879
LNK LAMA_HUMAN/425-545:P02545:X03445
LNK LAMA_XENLA/422-542:P11048:X06345
LNK LAMC_DROME/465-582:Q03427:L07933
LNK LAML1_XENLA/426-545:P09010:X06344
LNK LAML2_XENLA/465-585:P21910:X54099
LNK LAML3_XENLA/426-546:P10999:X13169
LNK LMN1_CAEEL/434-550:Q21443:Z96047
LNK NF70_LOLPE/496-612:Q01241:M64718
LNK Q17048_9BILA/507-628:Q17048:X86089
LNK Q17050_9BILA/483-604:Q17050:X86091
LNK Q25017_HELAS/518-642:Q25017:X86347
LNK Q25089_HAEMA/476-595:Q25089:U22459
LNK Q25421_LUMTE/476-593:Q25421:X83734
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q25421_LUMTE/476-593
ASQ EMSVKTTYQKSAKGPVAIYECSQDGKTVALENTGR-..-KDELKGNWSLTRNIDGKD--VATYKFSDSFVLRPGQKIKGWAKGTRPFTGASG--DIESDQNWES-SHIITKLVNPLGEDRATHIQQT
DSQ GAAATGTCAGTGAAGACAACCTATCAGAAAAGCGCAAAAGGTCCGGTTGCCATTTACGAGTGTTCTCAAGACGGCAAAACCGTTGCCCTGGAAAACACCGGAAGA---......---AAGGATGAATTGAAGGGCAACTGGAGTCTGACTCGCAACATTGATGGAAAGGAT------GTTGCCACTTACAAGTTCAGCGATTCCTTTGTTCTACGACCAGGACAGAAAATCAAGGGTTGGGCGAAGGGAACAAGACCTTTCACAGGGGCATCAGGT------GACATCGAATCGGACCAGAACTGGGAGTCG---TCGCATATCATCACCAAACTGGTCAACCCTCTCGGAGAGGATCGTGCAACGCACATTCAACAGACG
TRN 10010101100011001
NAM Q25089_HAEMA/476-595
ASQ LVGGRTSYQRNARGPVSIAECSPDGKFVILENTGK-..-RREELGGFTLRRKVDGKD--VPVYTFKADAGIDPHMKIKLWVKGAKPSNATAS-DIEVDILDWGTGQNITTQLFNTSGQDRASHIQKT
DSQ CTTGTTGGTGGAAGAACCAGCTACCAGAGGAACGCCAGAGGACCCGTTTCCATTGCCGAATGCTCTCCAGATGGCAAATTCGTCATTCTTGAAAACACCGGCAAG---......---AGGAGGGAGGAACTCGGAGGTTTCACCTTGAGGAGAAAGGTCGATGGAAAGGAC------GTTCCAGTCTACACCTTCAAGGCTGATGCCGGTATTGACCCACACATGAAGATCAAGTTGTGGGTGAAGGGAGCCAAGCCAAGCAACGCCACTGCTTCG---GACATTGAAGTCGATATCCTTGACTGGGGTACTGGCCAAAACATCACCACCCAACTCTTCAACACATCCGGACAGGATCGTGCTTCCCACATTCAGAAGACC
TRN 10010101110011011
NAM Q25017_HELAS/518-642
ASQ EVSAKTTYQRTANGPVSIAEANPEGKFILIENNSSGgvRKEVNLDGWKLQRIVDNNVKKPYVYTFR-NFVLKPSKNVKIFARSLA-SQAGPNDLVFRDADTWGAGAEVVTTLINEKGEEKASHIQKT
DSQ GAAGTGTCGGCTAAAACTACTTACCAGAGAACAGCAAATGGCCCGGTCAGCATTGCTGAAGCCAACCCTGAGGGAAAGTTCATTTTAATAGAGAATAACTCATCTGGGggagtcAGGAAGGAGGTGAACTTAGATGGCTGGAAGCTGCAGCGTATTGTGGACAACAACGTCAAGAAACCTTATGTATACACGTTTAGA---AATTTTGTGCTGAAGCCAAGCAAGAATGTCAAGATCTTTGCAAGATCACTGGCA---TCCCAGGCCGGGCCCAATGATCTGGTTTTCCGTGATGCCGACACTTGGGGTGCTGGTGCAGAAGTCGTAACCACCCTCATCAATGAAAAGGGAGAGGAGAAAGCCAGCCACATTCAGAAGACC
TRN 10010101100011000
NAM NF70_LOLPE/496-612
ASQ ELAAKTTYQRTSKGSVSIKEADSQGCFIALET----..KKEENLTGWKIVRKVDDN--KVYTYEIP-NLVLKTGTVVKIWSKNHQ-AQARGDDLVSRENDTWGTGSNVVTILQNEKGEDKANYTQNT
DSQ GAGTTGGCTGCCAAAACCACTTATCAGAGAACATCAAAAGGATCAGTATCCATCAAGGAAGCTGACTCTCAAGGATGCTTCATTGCTTTGGAAACC------------......AAAAAGGAAGAGAATTTGACAGGCTGGAAGATTGTGAGAAAGGTTGACGACAAC------AAGGTTTACACATATGAAATCCCT---AATTTGGTTTTGAAAACCGGAACGGTTGTCAAGATCTGGTCCAAGAACCACCAG---GCACAGGCTCGCGGTGATGATTTAGTCAGCAGGGAGAATGATACGTGGGGAACTGGGTCCAATGTTGTCACCATTCTGCAAAACGAGAAAGGAGAAGATAAAGCAAACTACACTCAGAATACC
TRN 10010101100011000
NAM Q17050_9BILA/483-604
ASQ ETTSKIHYHATAKGNLSIQDASVDGKFIVIENTSPT..-KEENIGEWQIKRSADNG--PEVVFTFPKGFILKPLKTVKIWARDQGGEDKPPDQLIFEKEDSFGFGSNAKTVLINASGEERASHLQTT
DSQ GAAACGACAAGCAAAATTCATTATCACGCCACGGCGAAAGGTAACCTCTCCATTCAGGACGCATCGGTTGATGGTAAATTCATCGTGATCGAAAATACCAGTCCAACA......---AAAGAGGAAAATATTGGTGAGTGGCAAATCAAAAGAAGTGCCGATAATGGA------CCGGAAGTGGTTTTTACGTTCCCAAAAGGATTCATCCTTAAACCACTCAAAACTGTTAAGATTTGGGCTCGTGATCAAGGCGGTGAGGATAAGCCTCCTGATCAGTTGATCTTTGAGAAGGAGGATTCGTTTGGCTTTGGCTCGAATGCCAAGACGGTCCTTATCAATGCGAGCGGAGAGGAACGTGCTAGTCACCTCCAAACCACA
TRN 10010101110011011
NAM Q17048_9BILA/507-628
ASQ ETSSRTSYTRSAKGNVSIQETSPDGKYIVLENTHRS..-KEEPIGEWKLKRKIDGK--KEIVYTLPKDFILKPCKHVKIWARGQGGIHAPPEQLIFEGEDSFGVGSNVQTILYNREGEERATHIQRS
DSQ GAAACGTCATCGCGCACTTCATACACTCGATCCGCGAAGGGTAACGTATCGATCCAAGAAACATCGCCGGATGGCAAATATATTGTCCTCGAAAATACCCACCGTTCG......---AAAGAGGAACCGATCGGCGAATGGAAATTAAAACGAAAGATCGATGGGAAG------AAAGAAATCGTCTATACCCTTCCAAAGGATTTCATACTGAAACCTTGTAAACACGTCAAGATCTGGGCTCGAGGTCAAGGTGGAATCCACGCTCCACCCGAGCAGCTCATCTTCGAAGGAGAGGATTCATTCGGAGTGGGCAGCAACGTACAAACAATCCTCTACAACAGAGAAGGCGAGGAAAGAGCGACGCACATTCAGAGATCG
TRN 10010101100011000
NAM AV71_ACAVI/269-389
ASQ ETASRTSFQRSAKGNVSIQDAASDGKYILSENTHRS..-KEEPIGEWRLKRKIDGK--REIVYTFPTNFVLKPGKSVKIWARGQG-VYSPPDQLVFDAEDSFGIGSNVQTILFNKEGEERASHIQRS
DSQ GAAACAGCGAGCCGTACGTCATTTCAACGTTCCGCAAAAGGCAATGTTTCCATACAGGATGCTGCGTCAGATGGTAAATACATTTTATCGGAGAACACGCATCGTTCC......---AAGGAAGAACCAATTGGTGAATGGAGATTGAAGCGGAAGATTGACGGCAAA------CGTGAAATTGTATACACTTTTCCAACAAATTTCGTTCTGAAACCCGGAAAATCGGTTAAGATTTGGGCTCGTGGCCAAGGA---GTGTACAGTCCACCTGATCAATTGGTTTTTGATGCGGAAGATTCGTTTGGAATTGGTTCTAATGTACAAACTATTCTCTTCAACAAAGAGGGAGAGGAACGTGCATCACACATTCAACGCTCA
TRN 10010101100011000
NAM IFA1_CAEEL/452-572
ASQ ETASRQSFQRSAKGNVSIHEASPDGKFIVLQNTHRA..-KDEAIGEWKLKRRIDGK--RENVYTLPRDFVLRAGKTLKIFARNQG-VASPPDQLVYDAEDSFGSGNNVQTILFNKEGEERATHIQRQ
DSQ GAAACTGCATCCCGTCAATCGTTCCAGCGTTCTGCAAAGGGAAATGTTTCTATCCACGAGGCATCGCCGGATGGAAAGTTCATCGTCCTCCAGAACACACATCGTGCC......---AAGGACGAGGCTATCGGTGAGTGGAAGTTGAAGAGACGTATCGACGGAAAA------CGTGAGAATGTCTACACGCTTCCAAGAGACTTTGTCCTTCGTGCCGGAAAGACCCTCAAAATCTTCGCCCGTAACCAAGGA---GTTGCCTCACCACCAGATCAATTGGTCTATGATGCTGAAGACTCGTTCGGAAGCGGAAACAACGTCCAAACCATCCTCTTCAACAAAGAAGGAGAGGAACGTGCTACCCACATCCAACGCCAG
TRN 10010101110011001
NAM IFA2_CAEEL/454-574
ASQ EHSSRTSYQRSAKGNVAIKETSPEGKFVILENTHRA..-KEEPLGDWKLKRKIDGK--REIVFTFPSDYILHPFQSVKIFARGQG-IANPPEVLIFEGDETFGVGANVQTILYNNKGEERATHIQRQ
DSQ GAACACTCCAGCAGAACATCTTATCAACGTTCAGCTAAAGGAAATGTGGCGATCAAGGAAACCTCCCCAGAAGGCAAATTTGTCATTTTGGAAAACACACACAGAGCC......---AAAGAAGAGCCACTCGGAGACTGGAAGCTTAAGAGAAAGATCGACGGAAAA------CGCGAGATCGTCTTCACCTTCCCATCCGACTACATCCTCCACCCATTCCAATCTGTCAAGATCTTCGCCCGCGGACAAGGA---ATCGCCAATCCTCCAGAAGTGCTCATTTTCGAAGGTGACGAAACATTCGGTGTTGGCGCCAACGTTCAAACAATCCTTTACAACAATAAGGGAGAGGAGCGCGCGACACACATCCAACGTCAA
TRN 10010101110011001
NAM IFA4_CAEEL/453-572
ASQ ETTSHSSYSRSAKGNIAIQEAEPSGKYIVLENISR-..-RDENIGDWKLRRKIAGK--REIVFTFPREFTLRAQKSVKIFARGQG-VHSPPDSLVYDLEDSFGTGNDVVTTLYNKEGEDRASHSQRA
DSQ GAAACGACTAGTCATTCGTCGTATTCCAGATCAGCAAAAGGAAATATTGCAATTCAGGAAGCCGAGCCATCTGGAAAGTACATTGTACTGGAGAACATCTCAAGA---......---CGTGATGAGAACATCGGAGACTGGAAACTCCGTCGGAAGATTGCCGGAAAA------CGCGAAATCGTGTTCACCTTCCCGCGCGAGTTCACCCTTCGTGCTCAAAAGAGCGTGAAAATTTTCGCACGTGGGCAGGGA---GTTCATTCCCCACCCGATAGTCTTGTGTACGACCTCGAAGACTCGTTCGGCACCGGAAACGACGTCGTTACTACTCTCTACAACAAAGAAGGAGAGGACCGTGCTTCCCACAGCCAACGTGCT
TRN 10010101100011001
NAM IFEB_ASCSU/463-584
ASQ EVSTKTTFQRSAKGNVTISECDPNGKFITLENTHRS..-KDENLGEHRLKRKLDNR--REIVYTIPPNTVLKAGRTMKIYARDQGGIHNPPDTLVFDGENTWGIGANVVTSLINKDGDERATHTQKT
NAM IFB2_CAEEL/417-538
ASQ EVQTRSSFKRHAKGNVSIVECDPQGKYIILENTSGS..-VAEDVSNFEIRRVIDGVQ--AFVFRLPSHLVIQQHGHLKIYGRNSGGINSPPDSIVMESHPSWGQGGQVETFLYNSHGIEKASHIQTT
DSQ GAGGTTCAAACTCGTTCCTCATTCAAGAGACACGCTAAGGGAAATGTGAGCATCGTTGAGTGCGATCCACAAGGAAAGTACATCATTCTTGAAAACACCAGTGGATCA......---GTTGCCGAAGATGTAAGCAACTTTGAAATCCGTCGTGTTATTGATGGAGTTCAA------GCCTTCGTTTTCCGTCTCCCATCTCACTTAGTTATTCAACAACACGGACATCTTAAGATCTACGGACGCAATTCAGGAGGAATTAACTCACCACCAGACTCAATTGTGATGGAATCTCACCCATCATGGGGACAAGGAGGACAAGTTGAAACATTCTTGTACAATAGTCACGGAATTGAGAAGGCTTCGCACATCCAGACGACG
TRN 10010101110011000
NAM LAMC_DROME/465-582
ASQ RTLSEYSVNAAAKGDLEIIEADVEGRFIKLHNKGT-..-EEINLTGWQLTRIAGDEE---LAFKFSRGSKILGGASVTIWSVDAGTAHDPPNN--LVMKKKWPVANSMRSVLANADKEDVASYDRVR
DSQ CGCACTCTGTCTGAGTACTCGGTGAATGCCGCCGCCAAGGGAGATCTGGAGATCATCGAGGCGGACGTTGAGGGACGCTTCATCAAGCTGCACAACAAGGGAACC---......---GAGGAGATCAATCTGACTGGCTGGCAGCTAACCCGCATTGCCGGCGACGAGGAA---------CTGGCCTTCAAGTTCTCGCGCGGATCGAAGATACTCGGCGGTGCTAGTGTCACCATTTGGTCCGTCGATGCCGGTACCGCACATGATCCACCCAACAAT------CTGGTGATGAAGAAGAAGTGGCCGGTGGCCAACTCGATGCGATCGGTGCTGGCCAATGCCGACAAAGAGGATGTTGCCAGCTACGACCGTGTCCGT
TRN 10010101100011011
NAM LAM0_DROME/458-578
ASQ HSVADYYVSASAKGNVEIKEIDPEGKFVRLFNKGS-..-EEVAIGGWQLQRLINEKG-PSTTYKFHRSVRIEPNGVITVWSADTKASHEPPSS-LVMKSQKWVSADNTRTILLNSEGEAVANLDRIK
DSQ CACAGCGTCGCCGATTACTATGTGTCCGCCAGTGCCAAGGGCAACGTGGAGATCAAGGAGATCGATCCCGAGGGCAAGTTCGTAAGGCTGTTCAACAAGGGCAGC---......---GAGGAGGTGGCCATCGGTGGCTGGCAGCTGCAGCGGCTAATCAACGAGAAAGGT---CCTTCGACCACTTACAAGTTCCATCGATCGGTGAGGATCGAGCCAAATGGCGTGATCACCGTTTGGTCGGCGGACACCAAGGCCTCGCACGAGCCGCCATCGAGC---CTTGTGATGAAGTCACAGAAGTGGGTCTCCGCCGACAACACTAGGACGATTTTGCTGAACTCCGAGGGCGAGGCCGTGGCCAATCTGGATCGCATCAAG
TRN 10010101100011001
NAM LAMA_XENLA/422-542
ASQ SRSSSFTQHARTTGKVSVEEVDPEGKYVRLRNKSN-..-EDQSLGNWQIKRQIGDETP--IVYKFPPRLTLKAGQTVTIWASGAGATNSPPSDLVWKAQSSWGTGDSIRTALLTSSNEEVAMRKLVR
DSQ TCGCGGAGCAGCAGCTTCACCCAACACGCCCGCACCACCGGGAAAGTGTCAGTGGAAGAGGTGGATCCCGAGGGGAAATATGTCCGACTGAGGAACAAGAGTAAT---......---GAGGACCAATCGCTGGGGAACTGGCAGATCAAGCGTCAGATCGGGGACGAGACCCCC------ATTGTGTACAAGTTCCCTCCCAGACTTACACTAAAGGCCGGACAAACCGTAACGATTTGGGCATCAGGAGCTGGAGCCACAAATAGTCCCCCCAGTGATTTAGTGTGGAAGGCCCAGAGCTCTTGGGGAACAGGCGACAGTATTCGCACAGCTCTGCTCACATCAAGCAATGAGGAAGTTGCTATGAGGAAACTGGTGCGA
TRN 10010101100011000
NAM LAMA_HUMAN/425-545
ASQ ESRSSFSQHARTSGRVAVEEVDEEGKFVRLRNKSN-..-EDQSMGNWQIKRQNGDDPL--LTYRFPPKFTLKAGQVVTIWAAGAGATHSPPTDLVWKAQNTWGCGNSLRTALINSTGEEVAMRKLVR
DSQ GAGAGCCGCAGCAGCTTCTCACAGCACGCACGCACTAGCGGGCGCGTGGCCGTGGAGGAGGTGGATGAGGAGGGCAAGTTTGTCCGGCTGCGCAACAAGTCCAAT---......---GAGGACCAGTCCATGGGCAATTGGCAGATCAAGCGCCAGAATGGAGATGATCCCTTG------CTGACTTACCGGTTCCCACCAAAGTTCACCCTGAAGGCTGGGCAGGTGGTGACGATCTGGGCTGCAGGAGCTGGGGCCACCCACAGCCCCCCTACCGACCTGGTGTGGAAGGCACAGAACACCTGGGGCTGCGGGAACAGCCTGCGTACGGCTCTCATCAACTCCACTGGGGAAGAAGTGGCCATGCGCAAGCTGGTGCGC
TRN 11011111101111101
NAM LAMA_CHICK/426-546
ASQ EGRTSFSHHARTSGRVGVEEVDLEGRFVRLRNKSN-..-EDQALGNWQVKRQNGDDPP--LTYRFPPKFTLKAGQAVTIWASGAGATHSPPSDVVWKAQSSWGSGDSLRTALINSNGEEVAMRKLVR
DSQ GAGGGCCGCACGAGCTTCTCGCACCACGCCAGGACCAGCGGGAGGGTCGGCGTCGAGGAGGTGGACCTGGAGGGGCGCTTCGTCCGCCTCCGCAACAAATCCAAT---......---GAGGACCAGGCCCTGGGGAACTGGCAGGTGAAGCGGCAGAACGGGGACGACCCCCCC------CTGACGTACCGCTTCCCCCCGAAGTTCACTCTGAAGGCGGGTCAGGCGGTCACGATCTGGGCCTCGGGGGCCGGCGCGACCCACAGCCCCCCCAGCGATGTGGTGTGGAAGGCGCAGAGCTCGTGGGGCAGCGGGGACAGTCTGCGCACCGCCCTCATCAACTCCAACGGAGAGGAGGTGGCCATGCGGAAGTTGGTGCGC
TRN 10010101100011011
NAM LAML2_XENLA/465-585
ASQ TTRFHLSQQASATGSISIEEIDLEGKYVHLKNNSD-..-KDQSLGNWRLKRKIGEEEE--IVYKFTPKYVLKAGQSVKIYSADAGVAHSPPSILVWKNQSSWGTGSNIRTYLVNTEEEEVAVRTVTK
DSQ ACTACTCGATTTCACTTGTCCCAGCAGGCTTCGGCCACAGGAAGTATCAGTATTGAGGAGATTGATTTGGAAGGAAAATATGTCCACCTGAAAAATAACTCTGAT---......---AAGGACCAGTCCCTTGGTAACTGGAGGCTGAAGAGAAAAATTGGAGAGGAGGAGGAA------ATAGTTTACAAATTCACGCCTAAATATGTACTTAAAGCAGGGCAGTCTGTTAAGATATACAGTGCTGATGCTGGGGTGGCTCACAGCCCCCCTTCCATTCTAGTGTGGAAGAACCAGAGTTCCTGGGGTACAGGCAGCAACATTAGAACATACTTGGTTAACACTGAAGAGGAGGAAGTAGCTGTGAGAACAGTTACAAAA
TRN 10010101100011011
NAM LAM2_CHICK/442-562
ASQ SSSFQMSQQASATGSISIEEIDLEGKYVQLKNNSE-..-KDQSLGNWRLKRQIGDGEE--IAYKFTPKYVLRAGQTVTIWGADAGVSHSPPSVLVWKNQGSWGTGGNIRTYLVNSDGEEVAVRTVTK
DSQ AGCAGTAGCTTCCAAATGTCCCAGCAAGCTTCAGCTACAGGAAGTATCAGCATTGAAGAGATAGACCTGGAGGGAAAATACGTTCAACTGAAGAACAACTCGGAG---......---AAGGATCAATCTTTGGGTAACTGGAGACTGAAAAGACAAATTGGAGATGGAGAAGAA------ATTGCTTACAAATTTACTCCGAAGTATGTCCTCAGGGCTGGGCAGACTGTAACAATCTGGGGTGCAGATGCAGGTGTGTCTCACAGCCCCCCTTCTGTTCTTGTGTGGAAGAATCAAGGCAGCTGGGGCACCGGAGGAAATATCCGCACATACCTCGTGAACTCTGATGGAGAGGAGGTTGCAGTGAGAACTGTTACTAAG
TRN 10010101100011001
NAM LAM2_MOUSE/435-551
ASQ SRLAQT----VATGVVNIDEVDPEGRFVRLKNSSD-..-KDQSLGNWRIKRQVLEGED--IAYKFTPKYVLRAGQTVTVWAAGAGATHSPPSTLVWKSQTNWGPGESFRTALVSADGEEVAVKAAKH
DSQ TCCCGCCTGGCTCAGACT------------GTGGCCACGGGTGTTGTGAACATCGACGAGGTGGACCCAGAGGGCAGGTTCGTGCGCCTTAAGAACTCTTCAGAC---......---AAGGACCAGTCTTTGGGGAACTGGAGGATCAAGAGACAGGTTCTGGAGGGTGAGGAC------ATTGCCTACAAGTTCACACCCAAGTATGTCCTCCGGGCCGGCCAGACTGTCACGGTGTGGGCAGCTGGCGCAGGGGCTACCCACAGTCCCCCATCAACCCTTGTGTGGAAAAGCCAGACCAACTGGGGCCCTGGGGAGAGCTTCCGCACTGCCCTGGTCAGTGCCGACGGTGAGGAGGTGGCCGTGAAGGCTGCAAAGCAC
TRN 10010101100011001
NAM LAML1_XENLA/426-545
ASQ SSSVSIDHSAAATGDVSIEEVDVDGKYIRLKNNSE-..-KDHPLGGWELTRTIGEAS---VNFKFTSRYVLKAEQTVTIWAADAGVKASPPSDLIWKNQNSWGTGEDVKATLKNSQGEEVAQRTTIY
DSQ AGCAGTAGTGTCAGCATTGATCATTCTGCGGCTGCTACTGGGGATGTGAGCATTGAAGAAGTTGATGTGGATGGCAAATATATCCGACTGAAAAACAATTCCGAG---......---AAGGATCATCCTTTAGGGGGTTGGGAATTGACCAGAACAATCGGAGAAGCTTCT---------GTGAATTTCAAGTTTACCTCAAGATATGTACTTAAAGCTGAACAGACTGTCACAATCTGGGCTGCTGATGCTGGAGTAAAAGCAAGTCCACCATCTGACCTAATCTGGAAGAATCAGAATTCATGGGGTACAGGAGAAGATGTGAAGGCCACACTGAAGAATTCTCAGGGAGAGGAAGTAGCACAGCGCACAACAATCTAT
TRN 10010101100011000
NAM LAM1_CHICK/426-545
ASQ SSSVSISHSASATGNISIEEIDVDGKFIRLKNTSE-..-QDQPMGGWEMIRKIGDTS---ASYRYTSRYVLKAGQTVTIWAANAGVTASPPTDLIWKNQNSWGTGEDVKVVLKNSQGEEVAQRSTVF
DSQ AGCAGTAGTGTCAGCATCTCCCATTCGGCTTCTGCCACTGGAAATATCTCTATTGAGGAGATAGATGTTGATGGAAAATTCATCCGCTTGAAGAATACCTCTGAA---......---CAGGATCAACCTATGGGAGGTTGGGAGATGATCAGAAAAATAGGAGACACTTCT---------GCTAGTTACAGATATACTTCAAGATATGTACTAAAGGCGGGACAGACTGTTACAATATGGGCTGCAAATGCTGGAGTAACTGCTAGCCCTCCCACTGACCTCATCTGGAAGAACCAGAATTCCTGGGGCACTGGTGAAGATGTGAAGGTTGTGCTGAAAAATTCTCAGGGGGAGGAAGTTGCTCAGAGAAGCACTGTCTTT
TRN 10010101100011001
NAM LAML3_XENLA/426-546
ASQ KRSYKVVQQASSTGPVSVEDIDPEGNYVRLLNNTE-..-EDFSLHGWVVKRMHMSLPE--IAFKLPCRFILKSSQRVTIWAAGAGAVHSPPTDLVWKSQKTWGTGDNIKITLLDSTGEECAERTLYR
DSQ AAAAGGTCCTATAAAGTAGTTCAACAGGCCTCTTCCACAGGGCCAGTGTCTGTAGAAGATATTGACCCAGAAGGGAACTATGTCAGGCTGTTGAACAACACAGAA---......---GAGGATTTTTCTCTGCATGGATGGGTTGTTAAGAGAATGCATATGAGCCTTCCAGAA------ATTGCATTTAAACTTCCATGTCGCTTCATTTTGAAATCCAGTCAACGTGTCACTATCTGGGCTGCTGGTGCTGGTGCTGTACACAGTCCTCCCACCGATTTGGTCTGGAAATCTCAGAAGACTTGGGGAACAGGCGATAATATTAAAATCACTCTCCTTGATTCCACTGGTGAAGAATGCGCTGAGCGAACCCTTTATAGA
TRN 10010101100011011
NAM LMN1_CAEEL/434-550
ASQ NRRSKL--NKETVGPVGIDEVDEEGKWVRVANNSE-..-EEQSIGGYKLVVKAGNKE---ASFQFSSRMKLAPHASATVWSADAGAVHHPPEVYVMKKQQ-WPIGDNPSARLEDSEGDTVSSITVEF
DSQ AACCGTCGCTCCAAACTC------AACAAAGAGACTGTTGGCCCAGTTGGAATCGACGAGGTTGATGAGGAAGGAAAGTGGGTCCGTGTTGCAAACAACTCTGAA---......---GAAGAACAATCCATCGGAGGATACAAGTTGGTGGTCAAAGCTGGAAACAAAGAA---------GCCTCCTTCCAATTTTCATCTCGTATGAAGCTCGCTCCACATGCTAGCGCCACCGTTTGGTCTGCGGATGCTGGTGCCGTTCACCACCCACCAGAAGTCTACGTTATGAAGAAGCAACAG---TGGCCAATTGGAGATAACCCATCAGCTCGTCTTGAGGATAGTGAAGGAGACACTGTTTCTTCTATCACCGTTGAATTC
TRN 11011101111011001
//