EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00641 - zf-RanBP)
FAM PF00641
PID zf-RanBP
DES Zn-finger in Ran binding protein and others
IPR IPR001876
ANO 23
ALN 33
AID 0.323345
APH (((((((((SOL_DROME/643-673:2.24229,(SOL_DROME/135-164:0.32348,(MDM2_HUMAN/299-328:1.16441,SOL_DROME/6-35:0.65058):0.80249):0.32568):0.81710,SOL_DROME/927-956:0.08288):0.99318,SOL_DROME/744-774:0.87877):0.08782,(((((NU153_HUMAN/722-751:0.29943,(NU153_HUMAN/793-822:0.09385,NU153_RAT/789-818:0.12874):0.43492):0.07220,NU153_HUMAN/851-880:0.17671):0.17598,((RBP2_HUMAN/1479-1508:0.13378,((RBP2_HUMAN/1543-1572:0.16921,RBP2_HUMAN/1415-1444:0.36969):0.06236,RBP2_HUMAN/1606-1635:0.03055):0.09217):0.12163,RBP2_HUMAN/1781-1810:0.37110):0.14484):0.18388,NU153_HUMAN/657-687:0.33199):0.06629,RBP2_HUMAN/1351-1381:0.50340):0.39684):0.16772,SOL_DROME/704-733:0.83325):0.39140,NRP1_YEAST/581-610:0.21064):0.28623,RBM5_HUMAN/181-210:0.90779):0.19076,NRP1_YEAST/355-384:0.45008):0.36033,EWS_HUMAN/518-549:0.07484,FUS_HUMAN/422-453:0.19210);
ATP (((((((((SOL_DROME/643-673,(SOL_DROME/135-164,(MDM2_HUMAN/299-328,SOL_DROME/6-35))),SOL_DROME/927-956),SOL_DROME/744-774),(((((NU153_HUMAN/722-751,(NU153_HUMAN/793-822,NU153_RAT/789-818)),NU153_HUMAN/851-880),((RBP2_HUMAN/1479-1508,((RBP2_HUMAN/1543-1572,RBP2_HUMAN/1415-1444),RBP2_HUMAN/1606-1635)),RBP2_HUMAN/1781-1810)),NU153_HUMAN/657-687),RBP2_HUMAN/1351-1381)),SOL_DROME/704-733),NRP1_YEAST/581-610),RBM5_HUMAN/181-210),NRP1_YEAST/355-384),EWS_HUMAN/518-549,FUS_HUMAN/422-453);
ATL 17.774
DNO 22
DLN 99
DID 0.426007
DPH ((NU153_HUMAN/657-687:0.25275,(((EWS_HUMAN/518-549:0.13581,FUS_HUMAN/422-453:0.13135):0.26445,((NRP1_YEAST/581-610:0.00000,SOL_DROME/927-956:0.70678):0.16795,NRP1_YEAST/355-384:0.61853):0.10214):0.03734,((RBM5_HUMAN/181-210:0.36845,SOL_DROME/704-733:0.54460):0.00000,((MDM2_HUMAN/299-328:0.58785,(SOL_DROME/6-35:0.26020,SOL_DROME/135-164:0.55095):0.21420):0.00000,(SOL_DROME/744-774:0.41019,SOL_DROME/643-673:0.71452):0.29486):0.40763):0.38649):0.38483):0.17725,(RBP2_HUMAN/1351-1381:0.35105,((RBP2_HUMAN/1415-1444:0.29394,(RBP2_HUMAN/1479-1508:0.13207,(RBP2_HUMAN/1543-1572:0.07029,RBP2_HUMAN/1606-1635:0.10447):0.03616):0.14044):0.00000,RBP2_HUMAN/1781-1810:0.31664):0.07926):0.15364,(NU153_HUMAN/722-751:0.15849,(NU153_HUMAN/851-880:0.24702,NU153_HUMAN/793-822:0.39383):0.14892):0.07996);
DTP ((NU153_HUMAN/657-687,(((EWS_HUMAN/518-549,FUS_HUMAN/422-453),((NRP1_YEAST/581-610,SOL_DROME/927-956),NRP1_YEAST/355-384)),((RBM5_HUMAN/181-210,SOL_DROME/704-733),((MDM2_HUMAN/299-328,(SOL_DROME/6-35,SOL_DROME/135-164)),(SOL_DROME/744-774,SOL_DROME/643-673))))),(RBP2_HUMAN/1351-1381,((RBP2_HUMAN/1415-1444,(RBP2_HUMAN/1479-1508,(RBP2_HUMAN/1543-1572,RBP2_HUMAN/1606-1635))),RBP2_HUMAN/1781-1810)),(NU153_HUMAN/722-751,(NU153_HUMAN/851-880,NU153_HUMAN/793-822)));
DTL 10.4253
RID 0.322185
RPH (((((((((((MDM2_HUMAN/299-328:1.17702,SOL_DROME/6-35:0.64767):0.81315,SOL_DROME/135-164:0.32252):0.32592,SOL_DROME/643-673:2.24711):0.83798,SOL_DROME/927-956:0.07599):1.00043,SOL_DROME/744-774:0.87825):0.08516,(((((NU153_HUMAN/722-751:0.29204,NU153_HUMAN/793-822:0.48521):0.07663,NU153_HUMAN/851-880:0.18265):0.17018,((RBP2_HUMAN/1479-1508:0.13294,((RBP2_HUMAN/1543-1572:0.16867,RBP2_HUMAN/1415-1444:0.37145):0.06269,RBP2_HUMAN/1606-1635:0.03134):0.09332):0.12178,RBP2_HUMAN/1781-1810:0.36815):0.14501):0.18271,NU153_HUMAN/657-687:0.33765):0.06565,RBP2_HUMAN/1351-1381:0.50270):0.39956):0.16822,SOL_DROME/704-733:0.83656):0.39429,NRP1_YEAST/581-610:0.20681):0.29071,RBM5_HUMAN/181-210:0.91347):0.19261,NRP1_YEAST/355-384:0.44928):0.36391,EWS_HUMAN/518-549:0.07556,FUS_HUMAN/422-453:0.19242);
RTP (((((((((((MDM2_HUMAN/299-328,SOL_DROME/6-35),SOL_DROME/135-164),SOL_DROME/643-673),SOL_DROME/927-956),SOL_DROME/744-774),(((((NU153_HUMAN/722-751,NU153_HUMAN/793-822),NU153_HUMAN/851-880),((RBP2_HUMAN/1479-1508,((RBP2_HUMAN/1543-1572,RBP2_HUMAN/1415-1444),RBP2_HUMAN/1606-1635)),RBP2_HUMAN/1781-1810)),NU153_HUMAN/657-687),RBP2_HUMAN/1351-1381)),SOL_DROME/704-733),NRP1_YEAST/581-610),RBM5_HUMAN/181-210),NRP1_YEAST/355-384),EWS_HUMAN/518-549,FUS_HUMAN/422-453);
RTL 17.6679
LNK EWS_HUMAN/518-549:Q01844:X66899
LNK FUS_HUMAN/422-453:P35637:S62140
LNK MDM2_HUMAN/299-328:Q00987:M92424
LNK NRP1_YEAST/355-384:P32770:X68020
LNK NRP1_YEAST/581-610:P32770:X68020
LNK NU153_HUMAN/657-687:P49790:Z25535
LNK NU153_HUMAN/722-751:P49790:Z25535
LNK NU153_HUMAN/793-822:P49790:Z25535
LNK NU153_HUMAN/851-880:P49790:Z25535
LNK NU153_RAT/789-818:P49791:
LNK RBM5_HUMAN/181-210:P52756:U23946
LNK RBP2_HUMAN/1351-1381:P49792:L41840
LNK RBP2_HUMAN/1415-1444:P49792:L41840
LNK RBP2_HUMAN/1479-1508:P49792:L41840
LNK RBP2_HUMAN/1543-1572:P49792:L41840
LNK RBP2_HUMAN/1606-1635:P49792:L41840
LNK RBP2_HUMAN/1781-1810:P49792:L41840
LNK SOL_DROME/135-164:P27398:M64084
LNK SOL_DROME/6-35:P27398:M64084
LNK SOL_DROME/643-673:P27398:M64084
LNK SOL_DROME/704-733:P27398:M64084
LNK SOL_DROME/744-774:P27398:M64084
LNK SOL_DROME/927-956:P27398:AE003568
AMK xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM SOL_DROME/643-673
ASQ RSK-MWIC.IKCSYAYNRLWLQTCEMCEAKAEQ
DSQ CGCAGTAAG---ATGTGGATATGC...ATCAAATGTTCCTATGCCTACAACCGACTCTGGCTCCAGACTTGCGAGATGTGCGAGGCCAAAGCCGAACAG
TRN 10010101110011011
NAM SOL_DROME/135-164
ASQ LNR-RWVC.-HACGTDNSSVTWHCLICDTVSYL
DSQ CTGAATCGG---CGGTGGGTGTGC...---CACGCCTGCGGCACGGACAACAGCTCGGTCACCTGGCACTGCCTCATCTGTGACACGGTCAGCTATCTG
TRN 11011111101111111
NAM SOL_DROME/6-35
ASQ SVL-QWSC.-TKCNTINPTESLKCFNCGTVRKV
DSQ TCCGTGCTG---CAGTGGTCGTGC...---ACCAAATGTAACACTATCAATCCCACGGAGTCGCTCAAGTGCTTCAATTGCGGCACCGTCCGCAAGGTG
TRN 11011101101011011
NAM MDM2_HUMAN/299-328
ASQ LAD-YWKC.-TSCNEMNPPLPSHCNRCWALREN
DSQ TTAGCTGAC---TATTGGAAATGC...---ACTTCATGCAATGAAATGAATCCCCCCCTTCCATCACATTGCAACAGATGTTGGGCCCTTCGTGAGAAT
TRN 10010101110011000
NAM RBP2_HUMAN/1781-1810
ASQ RKG-QWDC.-SVCCVQNESSSLKCVACDASKPT
DSQ AGGAAAGGA---CAGTGGGATTGT...---AGTGTTTGCTGTGTACAAAATGAGAGTTCTTCCTTAAAATGTGTGGCTTGTGATGCCTCTAAACCAACT
TRN 10110101110011010
NAM RBP2_HUMAN/1606-1635
ASQ KEG-QWDC.-SVCLVRNEASATKCIACQNPGKQ
DSQ AAGGAGGGA---CAGTGGGATTGC...---AGTGTGTGCTTAGTAAGAAATGAAGCCAGTGCTACCAAATGTATTGCTTGTCAGAATCCAGGTAAACAA
TRN 10110101110011010
NAM RBP2_HUMAN/1479-1508
ASQ KEG-QWDC.-SACLVQNEGSSTKCAACQNPRKQ
DSQ AAGGAAGGA---CAGTGGGATTGC...---AGTGCATGTTTGGTACAAAATGAGGGGAGCTCTACAAAATGTGCTGCTTGTCAGAATCCGAGAAAACAG
TRN 10110101110011011
NAM RBP2_HUMAN/1543-1572
ASQ KEG-QWDC.-SSCLVRNEANATRCVACQNPDKP
DSQ AAGGAAGGA---CAGTGGGATTGC...---AGTTCATGCTTAGTGCGAAATGAAGCAAATGCTACAAGATGTGTTGCTTGTCAGAATCCGGATAAACCA
TRN 10110101110011000
NAM RBP2_HUMAN/1415-1444
ASQ KEG-HWDC.-SICLVRNEPTVSRCIACQNTKSA
DSQ AAAGAAGGT---CACTGGGATTGT...---AGTATTTGTTTAGTAAGAAATGAACCTACTGTATCTAGGTGCATTGCGTGTCAGAATACAAAATCTGCT
TRN 10110101110011010
NAM RBP2_HUMAN/1351-1381
ASQ KEGSWWHC.-NSCSLKNASTAKKCVSCQNLNPS
DSQ AAAGAAGGGTCTTGGTGGCATTGT...---AACAGCTGCTCATTAAAGAATGCTTCAACTGCTAAGAAATGTGTATCATGCCAAAATCTAAACCCAAGC
TRN 11011101111011000
NAM NU153_HUMAN/657-687
ASQ KAGSSWQC.-DTCLLQNKVTDNKCIACQAAKLS
DSQ AAAGCTGGGTCATCATGGCAGTGT...---GATACATGTCTACTCCAGAACAAAGTTACAGACAACAAATGCATAGCCTGTCAAGCAGCAAAATTGTCA
TRN 10010101110011001
NAM NU153_RAT/789-818
ASQ PVG-SWEC.-PVCCVSNKAEDSRCVSCTSEKPG
NAM NU153_HUMAN/793-822
ASQ PIG-SWEC.-SVCCVSNNAEDNKCVSCMSEKPG
DSQ CCCATTGGA---TCTTGGGAGTGT...---TCAGTATGCTGTGTTTCTAATAATGCAGAAGACAATAAGTGTGTGTCCTGTATGTCTGAGAAACCAGGA
TRN 11111101111011001
NAM NU153_HUMAN/851-880
ASQ PEG-SWDC.-ELCLVQNKADSTKCLACESAKPG
DSQ CCCGAGGGA---AGCTGGGACTGT...---GAATTGTGCCTAGTGCAGAATAAGGCAGACTCTACCAAATGTTTGGCATGTGAAAGTGCAAAGCCAGGC
TRN 11011101111011011
NAM NU153_HUMAN/722-751
ASQ VIG-TWDC.-DTCLVQNKPEAIKCVACETPKPG
DSQ GTGATAGGC---ACTTGGGATTGT...---GATACCTGTTTAGTGCAAAATAAACCTGAAGCAATAAAATGTGTAGCCTGTGAAACACCGAAACCTGGA
TRN 10010101110011010
NAM RBM5_HUMAN/181-210
ASQ KFE-DWLC.-NKCCLNNFRKRLKCFRCGADKFD
DSQ AAGTTTGAA---GATTGGCTTTGT...---AACAAGTGCTGCCTTAACAATTTCAGGAAAAGACTAAAATGCTTCCGATGTGGAGCAGACAAGTTTGAC
TRN 10010101110011011
NAM FUS_HUMAN/422-453
ASQ RAG-DWKCpNPTCENMNFSWRNECNQCKAPKPD
DSQ CGAGCTGGT---GACTGGAAGTGTcctAATCCCACCTGTGAGAATATGAACTTCTCTTGGAGGAATGAATGCAACCAGTGTAAGGCCCCTAAACCAGAT
TRN 10110101110011011
NAM EWS_HUMAN/518-549
ASQ RAG-DWQCpNPGCGNQNFAWRTECNQCKAPKPE
DSQ CGAGCTGGA---GACTGGCAGTGTcccAATCCGGGTTGTGGAAACCAGAACTTCGCCTGGAGAACAGAGTGCAACCAGTGTAAGGCCCCAAAGCCTGAA
TRN 10110101110011011
NAM NRP1_YEAST/355-384
ASQ RPG-DWNC.-PSCGFSNFQRRTACFRCSFPAPS
DSQ AGACCAGGT---GACTGGAATTGC...---CCATCTTGTGGTTTTTCAAACTTTCAAAGACGTACTGCATGTTTTAGATGTTCTTTTCCGGCACCATCA
TRN 10110101110011001
NAM NRP1_YEAST/581-610
ASQ RAG-DWKC.-STCTYHNFAKNVVCLRCGGPKSI
DSQ AGAGCAGGA---GATTGGAAGTGT...---TCCACGTGCACGTATCATAACTTTGCTAAAAACGTAGTGTGCTTACGCTGTGGTGGTCCAAAATCAATA
TRN 10010101110011000
NAM SOL_DROME/927-956
ASQ STK-KWQC.-PACTYDNCAASVVCDICSSPRGL
DSQ AGCACAAAG---AAGTGGCAGTGT...---CCCGCGTGCACGTACGATAACTGTGCCGCTTCCGTCGTTTGTGACATCTGCTCGAGTCCGCGCGGCCTG
TRN 11011111101111111
NAM SOL_DROME/744-774
ASQ RKGEFWTC.-SHCTLKNSLHSPVCSACKSHRQP
DSQ CGAAAGGGCGAGTTCTGGACCTGC...---AGCCACTGTACGCTCAAGAACTCGCTGCACTCGCCGGTCTGCAGTGCCTGCAAGTCCCACCGCCAGCCG
TRN 11011111101111111
NAM SOL_DROME/704-733
ASQ RDE-PWTC.-KKCTLVNYSTAMACVVCGGSKLK
DSQ CGCGACGAG---CCATGGACCTGC...---AAGAAGTGCACCCTGGTTAACTACTCGACAGCAATGGCCTGCGTGGTGTGCGGCGGCTCCAAGCTGAAA
TRN 11011101101011011
//