EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00479 - G6PD_N)
FAM PF00479
PID G6PD_N
DES Glucose-6-phosphate dehydrogenase, NAD binding domain
IPR IPR001282
ANO 120
ALN 203
AID 0.385996
APH (((((((((G6PD_BORBU/12-181:0.57018,Q82X90_NITEU/17-194:0.54925):0.13833,((Q8MPF5_TOXGO/59-245:0.80679,(((G6PD_CAEEL/37-216:0.30096,((Q7QDZ0_ANOGA/17-192:0.17015,(G6PD_CERCA/47-223:0.18251,G6PD_DROME/39-214:0.17829):0.12494):0.13472,((Q6PCH4_XENLA/20-195:0.16170,(Q7YS37_BOSIN/35-210:0.22697,G6PD_HUMAN/34-209:0.03380):0.13459):0.10041,O57655_FUGRU/34-209:0.23499):0.13555):0.11019):0.14065,(((((G6PD_PICJA/12-188:0.32079,Q6BUJ0_DEBHA/13-192:0.18495):0.11035,((Q6FP06_CANGA/14-194:0.25422,G6PD_YEAST/14-195:0.14435):0.06883,(Q75E77_ASHGO/19-199:0.21624,G6PD_KLULA/12-192:0.24286):0.06786):0.12707):0.10603,((Q6C4Y7_YARLI/15-193:0.29600,(G6PD_EMENI/26-203:0.14364,Q7RV86_NEUCR/11-181:0.12288):0.20953):0.08376,G6PD_SCHPO/15-194:0.39193):0.07731):0.03168,(O14137_SCHPO/5-183:0.50864,Q869V9_DICDI/14-190:0.42651):0.21810):0.07561,((Q9GRG7_9TRYP/35-219:0.26795,Q869B7_LEIME/75-259:0.28274):0.22438,(Q8LNZ7_CHLVU/38-217:0.43072,(Q8RY51_ORYSA/33-210:0.14382,(Q9ZSR1_MESCR/37-222:0.15604,((G6PD_MEDSA/33-221:0.13286,G6PD5_ARATH/35-222:0.16893):0.05030,(O22405_PETCR/34-222:0.10642,G6PD_SOLTU/33-217:0.13630):0.01475):0.04898):0.13608):0.19657):0.08779):0.12019):0.04074):0.04841,(Q9STD4_CYACA/118-300:0.51164,((Q9STC7_DUNBI/99-281:0.25176,(Q9ST67_SOLTU/102-281:0.09355,G6PDC_SOLTU/94-273:0.15798):0.16012):0.10494,G6PD4_ARATH/157-336:0.54775):0.14721):0.21827):0.15999):0.15302,(Q893G0_CLOTE/7-182:0.76708,(Q6HG37_BACHK/7-189:0.45832,((G6PD_BACSU/12-188:0.24909,Q8EMB8_OCEIH/12-190:0.26421):0.06771,(Q99TY8_STAAM/13-191:0.35131,(Q8Y5S7_LISMO/12-190:0.18423,(Q74KV7_LACJO/9-188:0.31815,(G6PD_LEUME/9-187:0.47716,(Q88U49_LACPL/10-188:0.19672,((Q93AS4_ENTMU/9-187:0.11703,Q836V0_ENTFA/9-187:0.11961):0.11319,(Q9CDJ9_LACLA/10-188:0.21651,Q8DPK3_STRR6/8-186:0.22022):0.09054):0.06564):0.05204):0.04936):0.09921):0.13600):0.10312):0.17806):0.10828):0.09954):0.09419):0.09368,(((Q7UVB9_RHOBA/6-186:0.52942,(Q7NGJ1_GLOVI/30-210:0.33077,(((Q7VBH0_PROMA/24-203:0.19399,Q7U874_SYNPX/25-204:0.12845):0.08663,Q7V116_PROMP/25-204:0.18526):0.38225,(((Q8DLF3_SYNEL/25-206:0.11628,G6PD_SYNP7/26-207:0.22962):0.05496,G6PD_NOSPU/25-206:0.21709):0.06256,G6PD_SYNY3/25-206:0.09943):0.15990):0.11110):0.08054):0.08477,((Q8G732_BIFLO/72-255:0.28711,Q9LBW3_MYCGS/35-218:0.17368):0.05763,((Q8FT74_COREF/32-215:0.11135,Q6NH41_CORDI/67-250:0.17201):0.21292,((Q70AQ7_9ACTO/51-234:0.23903,((Q6A7F9_PROAC/43-226:0.17553,Q829U6_STRAW/25-208:0.16840):0.03923,Q6AF38_LEIXX/31-214:0.19365):0.04177):0.04913,Q741B6_MYCPA/32-215:0.20431):0.03857):0.04394):0.37663):0.07295,((Q6MD04_PARUW/27-214:0.32047,((G6PD_CHLMU/20-207:0.17132,Q822Y6_CHLCV/22-209:0.10553):0.09635,G6PD_CHLPN/24-210:0.17234):0.16914):0.13616,Q8RB20_THETN/11-193:0.49692):0.16362):0.09102):0.10998,((Q89FE1_BRAJA/17-199:0.20689,Q6N3Q7_RHOPA/17-200:0.16833):0.27311,(Q7NLF4_GLOVI/21-204:0.43037,(Q8KTE2_METEX/22-213:0.41018,(Q8PFA2_XANAC/13-205:0.47008,Q880N3_PSESM/21-207:0.50605):0.09322):0.12181):0.07958):0.15417):0.04109,((G6PD_TREPA/16-199:0.58147,(Q8A8E6_BACTN/7-186:0.52645,((Q6LS73_PHOPR/10-190:0.21878,Q87P08_VIBPA/11-192:0.19138):0.06378,((Q7VMX1_HAEDU/9-189:0.22429,G6PD_HAEIN/9-189:0.06905):0.04443,G6PD_ACTAC/9-189:0.15643):0.15292):0.14090):0.09634):0.11368,(Q7QWR2_GIALA/9-194:0.87182,G6PD_THEMA/28-192:0.43600):0.09435):0.10807):0.15675,(Q8KBB6_CHLTE/11-198:0.53490,((Q8U6H2_AGRT5/15-183:0.21217,Q98EK0_RHILO/27-195:0.23248):0.42141,Q9RU01_DEIRA/108-291:0.44182):0.11983):0.05740):0.14516,(((((G6PD_PSEAE/12-184:0.19789,(Q88P31_PSEPK/12-184:0.16540,Q887J2_PSESM/12-184:0.20229):0.10043):0.22017,((Q7P1R8_CHRVO/14-188:0.18274,Q9JTW0_NEIMA/10-185:0.35373):0.25293,(Q9HTC7_PSEAE/13-188:0.16524,Q88C32_PSEPK/13-188:0.29333):0.34190):0.07922):0.06828,Q6SFD4_9BACT/7-180:0.71408):0.08845,(((Q8L205_BARHE/14-189:0.39037,(Q989A2_RHILO/14-188:0.24719,(G6PD_RHIME/14-189:0.25556,Q8YCL5_BRUME/14-189:0.16947):0.09020):0.10158):0.26530,(Q73ZB6_MYCPA/32-205:0.69185,Q76EM3_GLUOX/13-189:0.50799):0.15319):0.10947,(Q8EE98_SHEON/14-187:0.34339,((Q7N538_PHOLL/13-186:0.16811,((G6PD_BUCBP/11-184:0.31779,(G6PD_BUCAP/12-185:0.09076,G6PD_BUCAI/12-185:0.22742):0.23910):0.12837,Q7VQY1_CANBF/14-187:0.34252):0.11349):0.05194,(G6PD_ERWCH/13-186:0.08774,G6PD_ECOLI/13-186:0.15015):0.04725):0.37318):0.18709):0.09256):0.06796,((Q8FS62_COREF/15-175:1.07357,Q9A6N0_CAUCR/2-172:0.32118):0.14563,G6PD_ZYMMO/9-183:0.53734):0.11832):0.07504):0.24993,G6PD_HELPJ/7-174:0.58563):0.47113,Q8P8U8_XANCP/6-176:0.14752,Q87EG5_XYLFT/29-199:0.18457);
ATP (((((((((G6PD_BORBU/12-181,Q82X90_NITEU/17-194),((Q8MPF5_TOXGO/59-245,(((G6PD_CAEEL/37-216,((Q7QDZ0_ANOGA/17-192,(G6PD_CERCA/47-223,G6PD_DROME/39-214)),((Q6PCH4_XENLA/20-195,(Q7YS37_BOSIN/35-210,G6PD_HUMAN/34-209)),O57655_FUGRU/34-209))),(((((G6PD_PICJA/12-188,Q6BUJ0_DEBHA/13-192),((Q6FP06_CANGA/14-194,G6PD_YEAST/14-195),(Q75E77_ASHGO/19-199,G6PD_KLULA/12-192))),((Q6C4Y7_YARLI/15-193,(G6PD_EMENI/26-203,Q7RV86_NEUCR/11-181)),G6PD_SCHPO/15-194)),(O14137_SCHPO/5-183,Q869V9_DICDI/14-190)),((Q9GRG7_9TRYP/35-219,Q869B7_LEIME/75-259),(Q8LNZ7_CHLVU/38-217,(Q8RY51_ORYSA/33-210,(Q9ZSR1_MESCR/37-222,((G6PD_MEDSA/33-221,G6PD5_ARATH/35-222),(O22405_PETCR/34-222,G6PD_SOLTU/33-217)))))))),(Q9STD4_CYACA/118-300,((Q9STC7_DUNBI/99-281,(Q9ST67_SOLTU/102-281,G6PDC_SOLTU/94-273)),G6PD4_ARATH/157-336)))),(Q893G0_CLOTE/7-182,(Q6HG37_BACHK/7-189,((G6PD_BACSU/12-188,Q8EMB8_OCEIH/12-190),(Q99TY8_STAAM/13-191,(Q8Y5S7_LISMO/12-190,(Q74KV7_LACJO/9-188,(G6PD_LEUME/9-187,(Q88U49_LACPL/10-188,((Q93AS4_ENTMU/9-187,Q836V0_ENTFA/9-187),(Q9CDJ9_LACLA/10-188,Q8DPK3_STRR6/8-186)))))))))))),(((Q7UVB9_RHOBA/6-186,(Q7NGJ1_GLOVI/30-210,(((Q7VBH0_PROMA/24-203,Q7U874_SYNPX/25-204),Q7V116_PROMP/25-204),(((Q8DLF3_SYNEL/25-206,G6PD_SYNP7/26-207),G6PD_NOSPU/25-206),G6PD_SYNY3/25-206)))),((Q8G732_BIFLO/72-255,Q9LBW3_MYCGS/35-218),((Q8FT74_COREF/32-215,Q6NH41_CORDI/67-250),((Q70AQ7_9ACTO/51-234,((Q6A7F9_PROAC/43-226,Q829U6_STRAW/25-208),Q6AF38_LEIXX/31-214)),Q741B6_MYCPA/32-215)))),((Q6MD04_PARUW/27-214,((G6PD_CHLMU/20-207,Q822Y6_CHLCV/22-209),G6PD_CHLPN/24-210)),Q8RB20_THETN/11-193))),((Q89FE1_BRAJA/17-199,Q6N3Q7_RHOPA/17-200),(Q7NLF4_GLOVI/21-204,(Q8KTE2_METEX/22-213,(Q8PFA2_XANAC/13-205,Q880N3_PSESM/21-207))))),((G6PD_TREPA/16-199,(Q8A8E6_BACTN/7-186,((Q6LS73_PHOPR/10-190,Q87P08_VIBPA/11-192),((Q7VMX1_HAEDU/9-189,G6PD_HAEIN/9-189),G6PD_ACTAC/9-189)))),(Q7QWR2_GIALA/9-194,G6PD_THEMA/28-192))),(Q8KBB6_CHLTE/11-198,((Q8U6H2_AGRT5/15-183,Q98EK0_RHILO/27-195),Q9RU01_DEIRA/108-291))),(((((G6PD_PSEAE/12-184,(Q88P31_PSEPK/12-184,Q887J2_PSESM/12-184)),((Q7P1R8_CHRVO/14-188,Q9JTW0_NEIMA/10-185),(Q9HTC7_PSEAE/13-188,Q88C32_PSEPK/13-188))),Q6SFD4_9BACT/7-180),(((Q8L205_BARHE/14-189,(Q989A2_RHILO/14-188,(G6PD_RHIME/14-189,Q8YCL5_BRUME/14-189))),(Q73ZB6_MYCPA/32-205,Q76EM3_GLUOX/13-189)),(Q8EE98_SHEON/14-187,((Q7N538_PHOLL/13-186,((G6PD_BUCBP/11-184,(G6PD_BUCAP/12-185,G6PD_BUCAI/12-185)),Q7VQY1_CANBF/14-187)),(G6PD_ERWCH/13-186,G6PD_ECOLI/13-186))))),((Q8FS62_COREF/15-175,Q9A6N0_CAUCR/2-172),G6PD_ZYMMO/9-183))),G6PD_HELPJ/7-174),Q8P8U8_XANCP/6-176,Q87EG5_XYLFT/29-199);
ATL 50.1575
DNO 119
DLN 609
DID 0.467092
DPH (((((((((((Q82X90_NITEU/17-194:0.41125,Q7QWR2_GIALA/9-194:0.60072):0.06777,G6PD_ZYMMO/9-183:0.49745):0.07605,(((Q8A8E6_BACTN/7-186:0.39154,((((((Q8Y5S7_LISMO/12-190:0.19113,((((G6PD_LEUME/9-187:0.36141,Q88U49_LACPL/10-188:0.19779):0.06007,(Q9CDJ9_LACLA/10-188:0.26180,Q8DPK3_STRR6/8-186:0.22111):0.09708):0.07230,(Q93AS4_ENTMU/9-187:0.15640,Q836V0_ENTFA/9-187:0.16153):0.07456):0.06861,Q74KV7_LACJO/9-188:0.27036):0.03868):0.06701,(G6PD_BACSU/12-188:0.29446,Q8EMB8_OCEIH/12-190:0.20196):0.11137):0.07590,Q99TY8_STAAM/13-191:0.26180):0.12521,((Q893G0_CLOTE/7-182:0.32188,Q8RB20_THETN/11-193:0.32936):0.09088,(Q6MD04_PARUW/27-214:0.26028,((G6PD_CHLMU/20-207:0.18334,Q822Y6_CHLCV/22-209:0.20788):0.08689,G6PD_CHLPN/24-210:0.20967):0.12160):0.16935):0.08266):0.03849,((G6PD_HELPJ/7-174:0.43167,G6PD_BORBU/12-181:0.38697):0.10155,Q6HG37_BACHK/7-189:0.33242):0.05878):0.16846,((Q6LS73_PHOPR/10-190:0.26668,Q87P08_VIBPA/11-192:0.22248):0.05837,((G6PD_HAEIN/9-189:0.13846,Q7VMX1_HAEDU/9-189:0.22185):0.03688,G6PD_ACTAC/9-189:0.18728):0.09885):0.10014):0.12965):0.11968,G6PD_TREPA/16-199:0.44920):0.07043,((((G6PD_CAEEL/37-216:0.37963,(((G6PD_CERCA/47-223:0.26854,G6PD_DROME/39-214:0.15024):0.09243,Q7QDZ0_ANOGA/17-192:0.22060):0.09470,(O57655_FUGRU/34-209:0.26267,(Q6PCH4_XENLA/20-195:0.24401,(Q7YS37_BOSIN/35-210:0.10994,G6PD_HUMAN/34-209:0.04025):0.11341):0.05032):0.12282):0.06924):0.05792,(Q8MPF5_TOXGO/59-245:0.65688,Q8LNZ7_CHLVU/38-217:0.32648):0.07149):0.04935,((((Q75E77_ASHGO/19-199:0.25269,((Q6BUJ0_DEBHA/13-192:0.27522,G6PD_KLULA/12-192:0.27895):0.08668,(Q6FP06_CANGA/14-194:0.22061,G6PD_YEAST/14-195:0.21348):0.07518):0.05771):0.11790,(Q6C4Y7_YARLI/15-193:0.24501,(G6PD_EMENI/26-203:0.20418,Q7RV86_NEUCR/11-181:0.14976):0.12274):0.10287):0.04860,G6PD_SCHPO/15-194:0.39378):0.05737,((Q9GRG7_9TRYP/35-219:0.37761,Q869B7_LEIME/75-259:0.20242):0.16187,(((O14137_SCHPO/5-183:0.41878,Q869V9_DICDI/14-190:0.34544):0.13365,(((Q9ST67_SOLTU/102-281:0.17841,G6PDC_SOLTU/94-273:0.19670):0.10310,Q9STC7_DUNBI/99-281:0.35094):0.05817,(G6PD4_ARATH/157-336:0.36900,Q9STD4_CYACA/118-300:0.38674):0.09704):0.14692):0.08913,(Q8RY51_ORYSA/33-210:0.20345,((((Q9ZSR1_MESCR/37-222:0.16138,G6PD_MEDSA/33-221:0.16392):0.03537,G6PD_SOLTU/33-217:0.15186):0.02653,O22405_PETCR/34-222:0.11861):0.03553,G6PD5_ARATH/35-222:0.15849):0.10484):0.20567):0.12129):0.06352):0.05277):0.16016,G6PD_THEMA/28-192:0.40696):0.08364):0.11847):0.06232,(((((Q8U6H2_AGRT5/15-183:0.28329,Q98EK0_RHILO/27-195:0.20482):0.18688,Q9RU01_DEIRA/108-291:0.32050):0.07356,((Q8FS62_COREF/15-175:0.47996,(Q8P8U8_XANCP/6-176:0.07668,Q87EG5_XYLFT/29-199:0.27946):0.31976):0.09009,Q8KBB6_CHLTE/11-198:0.36304):0.03307):0.04867,(((((((Q8G732_BIFLO/72-255:0.23850,Q9LBW3_MYCGS/35-218:0.17411):0.04733,Q6AF38_LEIXX/31-214:0.18299):0.03337,Q829U6_STRAW/25-208:0.13227):0.03480,(Q70AQ7_9ACTO/51-234:0.19141,Q741B6_MYCPA/32-215:0.15709):0.03176):0.02602,((Q8FT74_COREF/32-215:0.07897,Q6NH41_CORDI/67-250:0.34351):0.14179,Q6A7F9_PROAC/43-226:0.23759):0.04628):0.15658,(Q7NGJ1_GLOVI/30-210:0.31307,((((Q7VBH0_PROMA/24-203:0.16920,Q7V116_PROMP/25-204:0.28373):0.24290,Q7U874_SYNPX/25-204:0.11369):0.26374,Q7UVB9_RHOBA/6-186:0.37423):0.06845,((Q8DLF3_SYNEL/25-206:0.17588,(G6PD_SYNY3/25-206:0.18112,G6PD_NOSPU/25-206:0.28072):0.09299):0.09528,G6PD_SYNP7/26-207:0.21124):0.14949):0.07625):0.06028):0.05897,((Q8KTE2_METEX/22-213:0.26066,(Q89FE1_BRAJA/17-199:0.17067,Q6N3Q7_RHOPA/17-200:0.12946):0.19041):0.05378,((Q880N3_PSESM/21-207:0.32662,Q8PFA2_XANAC/13-205:0.26693):0.07554,Q7NLF4_GLOVI/21-204:0.37206):0.05186):0.06970):0.04662):0.03946,(Q73ZB6_MYCPA/32-205:0.40380,(((Q989A2_RHILO/14-188:0.17454,(G6PD_RHIME/14-189:0.16905,(Q8L205_BARHE/14-189:0.57072,Q8YCL5_BRUME/14-189:0.09297):0.10521):0.06288):0.13069,Q76EM3_GLUOX/13-189:0.42635):0.09460,((((Q6SFD4_9BACT/7-180:0.59572,((Q887J2_PSESM/12-184:0.21278,Q88P31_PSEPK/12-184:0.16155):0.06164,G6PD_PSEAE/12-184:0.14367):0.11359):0.05817,(Q7P1R8_CHRVO/14-188:0.12074,Q9JTW0_NEIMA/10-185:0.44594):0.12002):0.07633,(Q9HTC7_PSEAE/13-188:0.14649,Q88C32_PSEPK/13-188:0.22017):0.14290):0.05466,Q9A6N0_CAUCR/2-172:0.34090):0.06691):0.05763):0.03252):0.08846):0.22006,Q8EE98_SHEON/14-187:0.45712):0.15820,G6PD_ERWCH/13-186:0.12587):0.07570,G6PD_ECOLI/13-186:0.14187):0.21529,Q7N538_PHOLL/13-186:0.10935):0.18990,Q7VQY1_CANBF/14-187:0.24792):0.12835,G6PD_BUCBP/11-184:0.19121):0.15447,G6PD_BUCAP/12-185:0.08385,G6PD_BUCAI/12-185:0.15329);
DTP (((((((((((Q82X90_NITEU/17-194,Q7QWR2_GIALA/9-194),G6PD_ZYMMO/9-183),(((Q8A8E6_BACTN/7-186,((((((Q8Y5S7_LISMO/12-190,((((G6PD_LEUME/9-187,Q88U49_LACPL/10-188),(Q9CDJ9_LACLA/10-188,Q8DPK3_STRR6/8-186)),(Q93AS4_ENTMU/9-187,Q836V0_ENTFA/9-187)),Q74KV7_LACJO/9-188)),(G6PD_BACSU/12-188,Q8EMB8_OCEIH/12-190)),Q99TY8_STAAM/13-191),((Q893G0_CLOTE/7-182,Q8RB20_THETN/11-193),(Q6MD04_PARUW/27-214,((G6PD_CHLMU/20-207,Q822Y6_CHLCV/22-209),G6PD_CHLPN/24-210)))),((G6PD_HELPJ/7-174,G6PD_BORBU/12-181),Q6HG37_BACHK/7-189)),((Q6LS73_PHOPR/10-190,Q87P08_VIBPA/11-192),((G6PD_HAEIN/9-189,Q7VMX1_HAEDU/9-189),G6PD_ACTAC/9-189)))),G6PD_TREPA/16-199),((((G6PD_CAEEL/37-216,(((G6PD_CERCA/47-223,G6PD_DROME/39-214),Q7QDZ0_ANOGA/17-192),(O57655_FUGRU/34-209,(Q6PCH4_XENLA/20-195,(Q7YS37_BOSIN/35-210,G6PD_HUMAN/34-209))))),(Q8MPF5_TOXGO/59-245,Q8LNZ7_CHLVU/38-217)),((((Q75E77_ASHGO/19-199,((Q6BUJ0_DEBHA/13-192,G6PD_KLULA/12-192),(Q6FP06_CANGA/14-194,G6PD_YEAST/14-195))),(Q6C4Y7_YARLI/15-193,(G6PD_EMENI/26-203,Q7RV86_NEUCR/11-181))),G6PD_SCHPO/15-194),((Q9GRG7_9TRYP/35-219,Q869B7_LEIME/75-259),(((O14137_SCHPO/5-183,Q869V9_DICDI/14-190),(((Q9ST67_SOLTU/102-281,G6PDC_SOLTU/94-273),Q9STC7_DUNBI/99-281),(G6PD4_ARATH/157-336,Q9STD4_CYACA/118-300))),(Q8RY51_ORYSA/33-210,((((Q9ZSR1_MESCR/37-222,G6PD_MEDSA/33-221),G6PD_SOLTU/33-217),O22405_PETCR/34-222),G6PD5_ARATH/35-222)))))),G6PD_THEMA/28-192))),(((((Q8U6H2_AGRT5/15-183,Q98EK0_RHILO/27-195),Q9RU01_DEIRA/108-291),((Q8FS62_COREF/15-175,(Q8P8U8_XANCP/6-176,Q87EG5_XYLFT/29-199)),Q8KBB6_CHLTE/11-198)),(((((((Q8G732_BIFLO/72-255,Q9LBW3_MYCGS/35-218),Q6AF38_LEIXX/31-214),Q829U6_STRAW/25-208),(Q70AQ7_9ACTO/51-234,Q741B6_MYCPA/32-215)),((Q8FT74_COREF/32-215,Q6NH41_CORDI/67-250),Q6A7F9_PROAC/43-226)),(Q7NGJ1_GLOVI/30-210,((((Q7VBH0_PROMA/24-203,Q7V116_PROMP/25-204),Q7U874_SYNPX/25-204),Q7UVB9_RHOBA/6-186),((Q8DLF3_SYNEL/25-206,(G6PD_SYNY3/25-206,G6PD_NOSPU/25-206)),G6PD_SYNP7/26-207)))),((Q8KTE2_METEX/22-213,(Q89FE1_BRAJA/17-199,Q6N3Q7_RHOPA/17-200)),((Q880N3_PSESM/21-207,Q8PFA2_XANAC/13-205),Q7NLF4_GLOVI/21-204)))),(Q73ZB6_MYCPA/32-205,(((Q989A2_RHILO/14-188,(G6PD_RHIME/14-189,(Q8L205_BARHE/14-189,Q8YCL5_BRUME/14-189))),Q76EM3_GLUOX/13-189),((((Q6SFD4_9BACT/7-180,((Q887J2_PSESM/12-184,Q88P31_PSEPK/12-184),G6PD_PSEAE/12-184)),(Q7P1R8_CHRVO/14-188,Q9JTW0_NEIMA/10-185)),(Q9HTC7_PSEAE/13-188,Q88C32_PSEPK/13-188)),Q9A6N0_CAUCR/2-172))))),Q8EE98_SHEON/14-187),G6PD_ERWCH/13-186),G6PD_ECOLI/13-186),Q7N538_PHOLL/13-186),Q7VQY1_CANBF/14-187),G6PD_BUCBP/11-184),G6PD_BUCAP/12-185,G6PD_BUCAI/12-185);
DTL 41.8758
RID 0.385868
RPH ((((((((((Q8MPF5_TOXGO/59-245:0.80678,(((G6PD_CAEEL/37-216:0.30452,((Q7QDZ0_ANOGA/17-192:0.17264,(G6PD_CERCA/47-223:0.18245,G6PD_DROME/39-214:0.17797):0.12317):0.13653,((Q6PCH4_XENLA/20-195:0.16086,(Q7YS37_BOSIN/35-210:0.22709,G6PD_HUMAN/34-209:0.03360):0.13549):0.09805,O57655_FUGRU/34-209:0.23647):0.13269):0.10838):0.14159,(((O14137_SCHPO/5-183:0.50993,Q869V9_DICDI/14-190:0.42499):0.21997,(((Q6C4Y7_YARLI/15-193:0.29654,(G6PD_EMENI/26-203:0.15226,Q7RV86_NEUCR/11-181:0.11449):0.20918):0.08599,G6PD_SCHPO/15-194:0.38643):0.08583,(Q6BUJ0_DEBHA/13-192:0.26716,((Q6FP06_CANGA/14-194:0.24819,G6PD_YEAST/14-195:0.15206):0.07989,(Q75E77_ASHGO/19-199:0.20834,G6PD_KLULA/12-192:0.24794):0.05870):0.13784):0.09242):0.02180):0.07386,((Q9GRG7_9TRYP/35-219:0.26801,Q869B7_LEIME/75-259:0.28388):0.22341,(Q8LNZ7_CHLVU/38-217:0.42676,(Q8RY51_ORYSA/33-210:0.14623,(Q9ZSR1_MESCR/37-222:0.15572,((G6PD_MEDSA/33-221:0.13288,G6PD5_ARATH/35-222:0.16883):0.04994,(O22405_PETCR/34-222:0.10657,G6PD_SOLTU/33-217:0.13619):0.01507):0.04897):0.13400):0.19695):0.08885):0.12805):0.03840):0.04734,(Q9STD4_CYACA/118-300:0.51091,((Q9STC7_DUNBI/99-281:0.25027,(Q9ST67_SOLTU/102-281:0.09307,G6PDC_SOLTU/94-273:0.15842):0.16093):0.10604,G6PD4_ARATH/157-336:0.54599):0.14606):0.21430):0.16211):0.15337,(Q893G0_CLOTE/7-182:0.76591,(Q6HG37_BACHK/7-189:0.45771,((G6PD_BACSU/12-188:0.24919,Q8EMB8_OCEIH/12-190:0.26372):0.06789,(Q99TY8_STAAM/13-191:0.35041,(Q8Y5S7_LISMO/12-190:0.18422,(Q74KV7_LACJO/9-188:0.31827,(G6PD_LEUME/9-187:0.47732,(Q88U49_LACPL/10-188:0.19664,((Q93AS4_ENTMU/9-187:0.11708,Q836V0_ENTFA/9-187:0.11955):0.11319,(Q9CDJ9_LACLA/10-188:0.21642,Q8DPK3_STRR6/8-186:0.22026):0.09049):0.06566):0.05181):0.04941):0.09931):0.13675):0.10321):0.17647):0.10999):0.09934):0.09503,(G6PD_BORBU/12-181:0.57018,Q82X90_NITEU/17-194:0.55019):0.13936):0.09206,(((Q7UVB9_RHOBA/6-186:0.52988,(Q7NGJ1_GLOVI/30-210:0.33026,(((Q7VBH0_PROMA/24-203:0.19410,Q7U874_SYNPX/25-204:0.12828):0.08676,Q7V116_PROMP/25-204:0.18513):0.38159,(((Q8DLF3_SYNEL/25-206:0.11629,G6PD_SYNP7/26-207:0.22963):0.05497,G6PD_NOSPU/25-206:0.21709):0.06254,G6PD_SYNY3/25-206:0.09939):0.16070):0.11109):0.08033):0.08482,((Q8G732_BIFLO/72-255:0.28699,Q9LBW3_MYCGS/35-218:0.17362):0.05709,((Q8FT74_COREF/32-215:0.11143,Q6NH41_CORDI/67-250:0.17192):0.21281,((Q70AQ7_9ACTO/51-234:0.23897,((Q6A7F9_PROAC/43-226:0.17542,Q829U6_STRAW/25-208:0.16848):0.03923,Q6AF38_LEIXX/31-214:0.19365):0.04176):0.04909,Q741B6_MYCPA/32-215:0.20438):0.03850):0.04469):0.37577):0.07298,((Q6MD04_PARUW/27-214:0.31946,((G6PD_CHLMU/20-207:0.17136,Q822Y6_CHLCV/22-209:0.10544):0.09648,G6PD_CHLPN/24-210:0.17225):0.16991):0.13561,Q8RB20_THETN/11-193:0.49767):0.16444):0.08797):0.11176,((Q89FE1_BRAJA/17-199:0.20628,Q6N3Q7_RHOPA/17-200:0.16894):0.27489,(Q7NLF4_GLOVI/21-204:0.43213,(Q8KTE2_METEX/22-213:0.40977,(Q8PFA2_XANAC/13-205:0.46887,Q880N3_PSESM/21-207:0.50639):0.09426):0.12056):0.07943):0.15456):0.04106,((G6PD_TREPA/16-199:0.58203,(((Q6LS73_PHOPR/10-190:0.21929,Q87P08_VIBPA/11-192:0.19080):0.06353,((G6PD_HAEIN/9-189:0.06894,Q7VMX1_HAEDU/9-189:0.22432):0.04447,G6PD_ACTAC/9-189:0.15645):0.15323):0.14149,Q8A8E6_BACTN/7-186:0.52525):0.09601):0.11335,(G6PD_THEMA/28-192:0.43615,Q7QWR2_GIALA/9-194:0.87086):0.09430):0.10954):0.15517,(Q8KBB6_CHLTE/11-198:0.53533,((Q8U6H2_AGRT5/15-183:0.21224,Q98EK0_RHILO/27-195:0.23229):0.42145,Q9RU01_DEIRA/108-291:0.44174):0.11967):0.05750):0.14497,(((((G6PD_PSEAE/12-184:0.19786,(Q88P31_PSEPK/12-184:0.16546,Q887J2_PSESM/12-184:0.20225):0.10048):0.22009,((Q7P1R8_CHRVO/14-188:0.18275,Q9JTW0_NEIMA/10-185:0.35371):0.25290,(Q9HTC7_PSEAE/13-188:0.16524,Q88C32_PSEPK/13-188:0.29334):0.34204):0.07936):0.06841,Q6SFD4_9BACT/7-180:0.71391):0.08868,(((Q8L205_BARHE/14-189:0.39032,(Q989A2_RHILO/14-188:0.24724,(G6PD_RHIME/14-189:0.25556,Q8YCL5_BRUME/14-189:0.16942):0.09009):0.10158):0.26518,(Q73ZB6_MYCPA/32-205:0.69249,Q76EM3_GLUOX/13-189:0.50765):0.15364):0.10967,(Q8EE98_SHEON/14-187:0.34321,((Q7N538_PHOLL/13-186:0.16805,((G6PD_BUCBP/11-184:0.31771,(G6PD_BUCAP/12-185:0.09075,G6PD_BUCAI/12-185:0.22735):0.23905):0.12833,Q7VQY1_CANBF/14-187:0.34252):0.11343):0.05200,(G6PD_ERWCH/13-186:0.08774,G6PD_ECOLI/13-186:0.15013):0.04724):0.37313):0.18694):0.09243):0.06804,((Q8FS62_COREF/15-175:1.07441,Q9A6N0_CAUCR/2-172:0.32053):0.14547,G6PD_ZYMMO/9-183:0.53782):0.11830):0.07545):0.24938,G6PD_HELPJ/7-174:0.58568):0.47124,Q8P8U8_XANCP/6-176:0.14736,Q87EG5_XYLFT/29-199:0.18472);
RTP ((((((((((Q8MPF5_TOXGO/59-245,(((G6PD_CAEEL/37-216,((Q7QDZ0_ANOGA/17-192,(G6PD_CERCA/47-223,G6PD_DROME/39-214)),((Q6PCH4_XENLA/20-195,(Q7YS37_BOSIN/35-210,G6PD_HUMAN/34-209)),O57655_FUGRU/34-209))),(((O14137_SCHPO/5-183,Q869V9_DICDI/14-190),(((Q6C4Y7_YARLI/15-193,(G6PD_EMENI/26-203,Q7RV86_NEUCR/11-181)),G6PD_SCHPO/15-194),(Q6BUJ0_DEBHA/13-192,((Q6FP06_CANGA/14-194,G6PD_YEAST/14-195),(Q75E77_ASHGO/19-199,G6PD_KLULA/12-192))))),((Q9GRG7_9TRYP/35-219,Q869B7_LEIME/75-259),(Q8LNZ7_CHLVU/38-217,(Q8RY51_ORYSA/33-210,(Q9ZSR1_MESCR/37-222,((G6PD_MEDSA/33-221,G6PD5_ARATH/35-222),(O22405_PETCR/34-222,G6PD_SOLTU/33-217)))))))),(Q9STD4_CYACA/118-300,((Q9STC7_DUNBI/99-281,(Q9ST67_SOLTU/102-281,G6PDC_SOLTU/94-273)),G6PD4_ARATH/157-336)))),(Q893G0_CLOTE/7-182,(Q6HG37_BACHK/7-189,((G6PD_BACSU/12-188,Q8EMB8_OCEIH/12-190),(Q99TY8_STAAM/13-191,(Q8Y5S7_LISMO/12-190,(Q74KV7_LACJO/9-188,(G6PD_LEUME/9-187,(Q88U49_LACPL/10-188,((Q93AS4_ENTMU/9-187,Q836V0_ENTFA/9-187),(Q9CDJ9_LACLA/10-188,Q8DPK3_STRR6/8-186))))))))))),(G6PD_BORBU/12-181,Q82X90_NITEU/17-194)),(((Q7UVB9_RHOBA/6-186,(Q7NGJ1_GLOVI/30-210,(((Q7VBH0_PROMA/24-203,Q7U874_SYNPX/25-204),Q7V116_PROMP/25-204),(((Q8DLF3_SYNEL/25-206,G6PD_SYNP7/26-207),G6PD_NOSPU/25-206),G6PD_SYNY3/25-206)))),((Q8G732_BIFLO/72-255,Q9LBW3_MYCGS/35-218),((Q8FT74_COREF/32-215,Q6NH41_CORDI/67-250),((Q70AQ7_9ACTO/51-234,((Q6A7F9_PROAC/43-226,Q829U6_STRAW/25-208),Q6AF38_LEIXX/31-214)),Q741B6_MYCPA/32-215)))),((Q6MD04_PARUW/27-214,((G6PD_CHLMU/20-207,Q822Y6_CHLCV/22-209),G6PD_CHLPN/24-210)),Q8RB20_THETN/11-193))),((Q89FE1_BRAJA/17-199,Q6N3Q7_RHOPA/17-200),(Q7NLF4_GLOVI/21-204,(Q8KTE2_METEX/22-213,(Q8PFA2_XANAC/13-205,Q880N3_PSESM/21-207))))),((G6PD_TREPA/16-199,(((Q6LS73_PHOPR/10-190,Q87P08_VIBPA/11-192),((G6PD_HAEIN/9-189,Q7VMX1_HAEDU/9-189),G6PD_ACTAC/9-189)),Q8A8E6_BACTN/7-186)),(G6PD_THEMA/28-192,Q7QWR2_GIALA/9-194))),(Q8KBB6_CHLTE/11-198,((Q8U6H2_AGRT5/15-183,Q98EK0_RHILO/27-195),Q9RU01_DEIRA/108-291))),(((((G6PD_PSEAE/12-184,(Q88P31_PSEPK/12-184,Q887J2_PSESM/12-184)),((Q7P1R8_CHRVO/14-188,Q9JTW0_NEIMA/10-185),(Q9HTC7_PSEAE/13-188,Q88C32_PSEPK/13-188))),Q6SFD4_9BACT/7-180),(((Q8L205_BARHE/14-189,(Q989A2_RHILO/14-188,(G6PD_RHIME/14-189,Q8YCL5_BRUME/14-189))),(Q73ZB6_MYCPA/32-205,Q76EM3_GLUOX/13-189)),(Q8EE98_SHEON/14-187,((Q7N538_PHOLL/13-186,((G6PD_BUCBP/11-184,(G6PD_BUCAP/12-185,G6PD_BUCAI/12-185)),Q7VQY1_CANBF/14-187)),(G6PD_ERWCH/13-186,G6PD_ECOLI/13-186))))),((Q8FS62_COREF/15-175,Q9A6N0_CAUCR/2-172),G6PD_ZYMMO/9-183))),G6PD_HELPJ/7-174),Q8P8U8_XANCP/6-176,Q87EG5_XYLFT/29-199);
RTL 49.7992
LNK G6PD4_ARATH/157-336:Q93ZW0:AY056232
LNK G6PD5_ARATH/35-222:Q9LK23:AJ010970
LNK G6PD_ACTAC/9-189:P77809:D88189
LNK G6PD_BACSU/12-188:P54547:D84432
LNK G6PD_BORBU/12-181:O51581:AE001165
LNK G6PD_BUCAI/12-185:P57405:AP001119
LNK G6PD_BUCAP/12-185:Q8K9M2:AE014107
LNK G6PD_BUCBP/11-184:Q89AI7:AE014017
LNK G6PD_CAEEL/37-216:Q27464:Z73102
LNK G6PD_CERCA/47-223:P41571:S67872
LNK G6PD_CHLMU/20-207:Q9PKK8:AE002314
LNK G6PD_CHLPN/24-210:Q9Z8U6:AE001609
LNK G6PDC_SOLTU/94-273:Q43839:X83923
LNK G6PD_DROME/39-214:P12646:U42738
LNK G6PD_ECOLI/13-186:P22992:M55005
LNK G6PD_EMENI/26-203:P41764:X77830
LNK G6PD_ERWCH/13-186:P37986:X74866
LNK G6PD_HAEIN/9-189:P44311:U32737
LNK G6PD_HELPJ/7-174:Q9ZKB2:AE001530
LNK G6PD_HUMAN/34-209:P11413:X03674
LNK G6PD_KLULA/12-192:P48828:X70373
LNK G6PD_LEUME/9-187:P11411:M64446
LNK G6PD_MEDSA/33-221:Q42919:U18238
LNK G6PD_NOSPU/25-206:P48848:L32796
LNK G6PD_PICJA/12-188:P11410:
LNK G6PD_PSEAE/12-184:O68282:AF029673
LNK G6PD_RHIME/14-189:Q9Z3S2:AF045609
LNK G6PD_SCHPO/15-194:O00091:AL121764
LNK G6PD_SOLTU/33-217:P37830:X74421
LNK G6PD_SYNP7/26-207:P29686:U33285
LNK G6PD_SYNY3/25-206:P73411:D90906
LNK G6PD_THEMA/28-192:Q9X0N9:AE001772
LNK G6PD_TREPA/16-199:O83491:AE001224
LNK G6PD_YEAST/14-195:P11412:X57336
LNK G6PD_ZYMMO/9-183:P21907:M60615
LNK O14137_SCHPO/5-183:O14137:Z99568
LNK O22405_PETCR/34-222:O22405:AF012862
LNK O57655_FUGRU/34-209:O57655:U72484
LNK Q6A7F9_PROAC/43-226:Q6A7F9:AE017283
LNK Q6AF38_LEIXX/31-214:Q6AF38:AE016822
LNK Q6BUJ0_DEBHA/13-192:Q6BUJ0:CR382135
LNK Q6C4Y7_YARLI/15-193:Q6C4Y7:CR382131
LNK Q6FP06_CANGA/14-194:Q6FP06:CR380956
LNK Q6HG37_BACHK/7-189:Q6HG37:AE017355
LNK Q6LS73_PHOPR/10-190:Q6LS73:CR378667
LNK Q6MD04_PARUW/27-214:Q6MD04:BX908798
LNK Q6N3Q7_RHOPA/17-200:Q6N3Q7:BX572604
LNK Q6NH41_CORDI/67-250:Q6NH41:BX248357
LNK Q6PCH4_XENLA/20-195:Q6PCH4:BC059324
LNK Q6SFD4_9BACT/7-180:Q6SFD4:AY458648
LNK Q70AQ7_9ACTO/51-234:Q70AQ7:AJ605556
LNK Q73ZB6_MYCPA/32-205:Q73ZB6:AE017233
LNK Q741B6_MYCPA/32-215:Q741B6:AE017231
LNK Q74KV7_LACJO/9-188:Q74KV7:AE017201
LNK Q75E77_ASHGO/19-199:Q75E77:AE016815
LNK Q76EM3_GLUOX/13-189:Q76EM3:AB106335
LNK Q7N538_PHOLL/13-186:Q7N538:BX571866
LNK Q7NGJ1_GLOVI/30-210:Q7NGJ1:BA000045
LNK Q7NLF4_GLOVI/21-204:Q7NLF4:BA000045
LNK Q7P1R8_CHRVO/14-188:Q7P1R8:AE016910
LNK Q7QDZ0_ANOGA/17-192:Q7QDZ0:AAAB01008848
LNK Q7QWR2_GIALA/9-194:Q7QWR2:AACB01000068
LNK Q7RV86_NEUCR/11-181:Q7RV86:AABX01000462
LNK Q7U874_SYNPX/25-204:Q7U874:BX569691
LNK Q7UVB9_RHOBA/6-186:Q7UVB9:BX294137
LNK Q7V116_PROMP/25-204:Q7V116:BX572092
LNK Q7VBH0_PROMA/24-203:Q7VBH0:AE017164
LNK Q7VMX1_HAEDU/9-189:Q7VMX1:AE017153
LNK Q7VQY1_CANBF/14-187:Q7VQY1:BX248585
LNK Q7YS37_BOSIN/35-210:Q7YS37:AJ566767
LNK Q822Y6_CHLCV/22-209:Q822Y6:AE016996
LNK Q829U6_STRAW/25-208:Q829U6:BA000030
LNK Q82X90_NITEU/17-194:Q82X90:BX321857
LNK Q836V0_ENTFA/9-187:Q836V0:AE016950
LNK Q869B7_LEIME/75-259:Q869B7:AF374270
LNK Q869V9_DICDI/14-190:Q869V9:AC115684
LNK Q87EG5_XYLFT/29-199:Q87EG5:AE012554
LNK Q87P08_VIBPA/11-192:Q87P08:BA000031
LNK Q880N3_PSESM/21-207:Q880N3:AE016867
LNK Q887J2_PSESM/12-184:Q887J2:AE016860
LNK Q88C32_PSEPK/13-188:Q88C32:AE016794
LNK Q88P31_PSEPK/12-184:Q88P31:AE016777
LNK Q88U49_LACPL/10-188:Q88U49:AL935259
LNK Q893G0_CLOTE/7-182:Q893G0:AE015942
LNK Q89FE1_BRAJA/17-199:Q89FE1:BA000040
LNK Q8A8E6_BACTN/7-186:Q8A8E6:AE016931
LNK Q8DLF3_SYNEL/25-206:Q8DLF3:BA000039
LNK Q8DPK3_STRR6/8-186:Q8DPK3:AE008485
LNK Q8EE98_SHEON/14-187:Q8EE98:AE015690
LNK Q8EMB8_OCEIH/12-190:Q8EMB8:BA000028
LNK Q8FS62_COREF/15-175:Q8FS62:BA000035
LNK Q8FT74_COREF/32-215:Q8FT74:BA000035
LNK Q8G732_BIFLO/72-255:Q8G732:AE014663
LNK Q8KBB6_CHLTE/11-198:Q8KBB6:AE012938
LNK Q8KTE2_METEX/22-213:Q8KTE2:AF497853
LNK Q8L205_BARHE/14-189:Q8L205:AY074765
LNK Q8LNZ7_CHLVU/38-217:Q8LNZ7:AB085846
LNK Q8MPF5_TOXGO/59-245:Q8MPF5:AJ496760
LNK Q8P8U8_XANCP/6-176:Q8P8U8:AE012320
LNK Q8PFA2_XANAC/13-205:Q8PFA2:AE012057
LNK Q8RB20_THETN/11-193:Q8RB20:AE013065
LNK Q8RY51_ORYSA/33-210:Q8RY51:AY078072
LNK Q8U6H2_AGRT5/15-183:Q8U6H2:AE009412
LNK Q8Y5S7_LISMO/12-190:Q8Y5S7:AL591981
LNK Q8YCL5_BRUME/14-189:Q8YCL5:AE009687
LNK Q93AS4_ENTMU/9-187:Q93AS4:AF417113
LNK Q989A2_RHILO/14-188:Q989A2:BA000012
LNK Q98EK0_RHILO/27-195:Q98EK0:BA000012
LNK Q99TY8_STAAM/13-191:Q99TY8:BA000017
LNK Q9A6N0_CAUCR/2-172:Q9A6N0:AE005879
LNK Q9CDJ9_LACLA/10-188:Q9CDJ9:AE006450
LNK Q9GRG7_9TRYP/35-219:Q9GRG7:AJ249254
LNK Q9HTC7_PSEAE/13-188:Q9HTC7:AE004956
LNK Q9JTW0_NEIMA/10-185:Q9JTW0:AL162756
LNK Q9LBW3_MYCGS/35-218:Q9LBW3:AB034913
LNK Q9RU01_DEIRA/108-291:Q9RU01:AE002003
LNK Q9ST67_SOLTU/102-281:Q9ST67:AJ010712
LNK Q9STC7_DUNBI/99-281:Q9STC7:AJ132346
LNK Q9STD4_CYACA/118-300:Q9STD4:AJ006246
LNK Q9ZSR1_MESCR/37-222:Q9ZSR1:AF097663
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q8RB20_THETN/11-193
ASQ VIFGGTGDLTHKKLMPALYNLRYQNILPEN.FAVVAIGRRDKT.EEEYRNEMLESVKT.......-YSRFDIDEKIWQDLSSRIFYKRFDFN.YDNGYMELSYFLDELDR..KYN-TQGNRVYYLAVAPEYFGIIVEKLYRHGMV..SNETS..--WQRVVIEKPFGENLESARKLNKMITDVFTERNTYRIDHYLGKEMLQN
DSQ GTCATATTCGGTGGAACAGGAGATTTAACCCATAAAAAATTGATGCCGGCCCTTTACAACTTAAGATATCAAAATATCCTGCCTGAAAAT...TTTGCTGTAGTTGCTATAGGGAGAAGAGACAAGACT...GAAGAGGAATATAGAAATGAGATGCTGGAGTCTGTTAAAACT.....................---TATTCTAGATTTGACATTGACGAAAAAATCTGGCAAGATTTAAGTAGCAGGATATTCTACAAAAGATTTGATTTTAAC...TATGACAACGGATATATGGAACTTAGTTACTTTTTAGATGAACTGGATAGG......AAATACAAT---ACACAGGGCAACAGGGTATATTATCTTGCAGTTGCACCGGAATATTTTGGCATCATTGTGGAAAAGTTATACAGACACGGAATGGTA......AGTAATGAAACTTCA......------TGGCAGAGAGTAGTTATAGAAAAGCCTTTTGGAGAAAATTTAGAATCTGCCCGGAAACTAAATAAAATGATAACAGATGTCTTTACAGAAAGAAATACTTATAGAATTGATCACTATTTAGGAAAAGAGATGCTACAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM G6PD_CHLPN/24-210
ASQ VIFGATGDLTARKLLPALYHLTKEGRLSDQ.FVCVGFARREKS.NELFRQEMKQAVIQ.......-FSPSELDIKVWEDFQQRLFYHRSEFD.NNMGYTSLKDSLEDLDK..TYG-TRGNRLFYLSTPPQYFSRIIENLNKHKLF..YKNQDqgKPWSRVIIEKPFGRDLDSAKQLQQCINENLNENSVYHIDHYLGKETVQN
DSQ GTTATCTTTGGAGCGACTGGAGATCTGACGGCAAGGAAACTTTTACCCGCTCTATATCACCTCACTAAAGAAGGACGCCTTTCAGACCAG...TTTGTTTGCGTAGGATTTGCACGTCGAGAGAAATCG...AATGAACTGTTCCGCCAAGAGATGAAACAAGCTGTCATACAA.....................---TTTTCTCCTTCCGAATTAGATATTAAGGTATGGGAAGATTTCCAACAGCGCCTCTTTTATCATCGCTCAGAATTCGAT...AACAATATGGGATATACATCTCTCAAGGACTCCTTAGAAGATTTAGATAAA......ACGTACGGA---ACACGTGGAAATCGTCTTTTTTATCTTTCTACTCCCCCCCAATATTTTTCTAGAATCATTGAAAATTTAAATAAACATAAGCTTTTC......TATAAAAATCAAGACcaagggAAACCCTGGTCCCGTGTCATTATAGAAAAACCTTTTGGAAGAGACTTAGATAGTGCTAAGCAACTTCAGCAATGTATCAATGAGAATCTTAATGAAAATTCGGTCTATCATATAGATCACTATTTAGGGAAAGAAACGGTTCAAAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q822Y6_CHLCV/22-209
ASQ VIFGATGDLTARKLFPALYHLIKEGRLSEN.FVCVGFARRKKS.HEEFREEMKQAIQN.......FSRAQELDIRIWEEFESRIFYHESNFS.SPEGYASLKERLEDIDK..KYK-TQGNRLFYLSTPPEYFPEIIENINKHKLF..YHDQSegKPWSRVIIEKPFGVDLQSAKELQKYIDDNLDEDSVYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTAATCTTCGGAGCTACCGGAGATCTTACAGCGCGCAAGTTATTCCCAGCATTGTATCATCTTATTAAAGAGGGTAGGCTGTCTGAAAAC...TTTGTCTGCGTAGGTTTTGCTAGAAGAAAGAAAAGC...CATGAGGAATTTCGTGAAGAAATGAAACAGGCAATACAAAAC.....................TTTTCACGTGCTCAAGAGCTTGATATCCGCATTTGGGAAGAGTTTGAATCACGTATATTTTATCACGAATCCAACTTCTCT...TCTCCCGAGGGCTACGCCTCATTAAAAGAGAGACTTGAGGATATTGATAAG......AAATATAAG---ACACAAGGGAATCGGCTATTTTACTTATCAACGCCTCCAGAGTATTTCCCCGAGATTATCGAAAATATTAATAAGCATAAGCTTTTT......TATCATGATCAAAGCgaaggcAAGCCATGGTCTCGAGTGATTATAGAAAAACCCTTTGGTGTGGATCTACAAAGCGCTAAAGAACTACAAAAGTACATAGATGATAATCTAGATGAAGATTCTGTCTATCGTATCGATCATTATCTGGGGAAAGAAACTGTACAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM G6PD_CHLMU/20-207
ASQ VIFGATGDLTARKLFPALYNLTKEGRLSEN.FVCVGFARRPKS.HEQFREEMRQAIQN.......FSHSSEIDIRVWESLEHRIFYHQANFS.EAEGYSSLRSFLESVDQ..KYG-TKGNRLFYLSTPPDYFQEIIRNLNRHQLF..YHEQGaqQPWSRLIIEKPFGVDLQTAQELQQCIDANINEESVYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTTATTTTTGGGGCTACAGGAGACTTGACTGCAAGGAAGCTTTTTCCCGCTTTATACAATTTAACAAAAGAGGGACGGTTATCTGAAAAC...TTTGTTTGCGTGGGATTTGCCAGAAGACCCAAATCT...CATGAGCAATTTCGTGAAGAAATGAGACAAGCTATTCAAAAT.....................TTCTCTCATTCATCAGAAATTGATATTCGTGTTTGGGAGAGCCTTGAACACAGAATTTTCTATCATCAGGCGAATTTTTCC...GAAGCAGAAGGGTATTCTTCTTTAAGATCTTTCTTAGAGAGCGTGGATCAA......AAATATGGG---ACAAAAGGAAATCGTCTTTTCTACCTCTCCACTCCTCCAGATTATTTCCAAGAAATAATCCGGAACTTGAACAGACACCAACTATTT......TATCATGAGCAAGGAgcccaaCAGCCCTGGTCTAGGCTAATTATAGAAAAGCCTTTTGGAGTTGATTTACAAACTGCTCAAGAGCTTCAGCAATGCATTGATGCTAATATCAATGAAGAATCTGTTTATCGAATAGATCATTATCTTGGGAAAGAAACTGTTCAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM Q6MD04_PARUW/27-214
ASQ VIFGATGDLTARKLIPALYNLARDGQLPGH.FACVGFARRAKT.HDEFREEMLEAVNK.......FSRSKPVEQGLWKRFREQLFYHQSEFD.DDEGYKSLNQFLEKLDT..QMG-TKGNRVFYLSIQPSYFPLVVEKLSQHQLT..YPVKQvkDKWSRVIIEKPFGRDIESAKQLQQDLVQHLDESQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATTTTTGGAGCGACCGGTGATTTAACAGCTCGTAAACTAATTCCAGCTTTGTATAACTTAGCGAGAGACGGCCAACTTCCTGGTCAT...TTTGCCTGTGTAGGCTTTGCTAGAAGGGCAAAAACA...CATGATGAGTTTCGGGAAGAAATGTTAGAAGCAGTTAACAAA.....................TTTTCAAGATCGAAACCAGTTGAACAAGGACTCTGGAAACGCTTTCGTGAACAATTGTTTTATCATCAATCAGAATTTGAT...GATGATGAAGGGTATAAAAGCTTAAACCAATTTTTAGAAAAACTCGACACA......CAAATGGGA---ACTAAAGGTAACCGAGTTTTTTATTTATCTATCCAGCCTAGCTATTTTCCTCTCGTTGTTGAAAAGCTTAGCCAACACCAATTGACA......TATCCAGTTAAACAAgtcaaaGACAAATGGAGTCGTGTCATTATAGAAAAGCCTTTTGGAAGAGATATTGAATCAGCAAAACAACTTCAACAAGATCTTGTGCAACACCTAGATGAAAGTCAAATTTATCGAATTGATCATTATTTGGGAAAAGAAACTGTACAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM G6PD_NOSPU/25-206
ASQ VIFGASGDLTWRKLVPALYKLRRERRIPPE.TTIVGVARREWS.HEYFREQMQKGMEE.......-AHPDVDLGELWQDFSQGLFYSPGDID.NPESYQKLKTLLSELDE..KRG-TRGNRMFYLSVAPSFFPEAIKQLGSGGML..EDPYK..---HRLVIEKPFGRDLASAQSLNQVVQKYCKEHQVYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTTATCTTTGGCGCTTCTGGTGATCTCACCTGGCGCAAACTAGTGCCAGCACTTTACAAATTGCGGCGAGAACGGCGCATTCCACCAGAA...ACTACTATTGTTGGCGTAGCACGTCGAGAATGGAGC...CATGAATACTTCCGCGAACAAATGCAGAAGGGCATGGAAGAG.....................---GCACATCCTGATGTCGATTTAGGGGAACTCTGGCAAGACTTCTCTCAAGGTCTCTTCTACAGTCCTGGAGATATAGAC...AACCCTGAAAGCTACCAGAAACTAAAAACCTTACTGAGTGAATTAGACGAA......AAACGGGGC---ACGCGAGGCAATCGCATGTTCTACCTATCGGTTGCCCCTTCATTCTTTCCCGAAGCAATTAAGCAGCTAGGAAGCGGCGGGATGCTA......GAAGATCCCTACAAA......---------CATCGTCTAGTAATTGAAAAACCCTTTGGTCGGGACTTGGCTTCTGCCCAAAGCCTTAACCAAGTGGTACAGAAATATTGCAAAGAGCATCAAGTATATCGTATTGACCACTACTTGGGTAAAGAAACAGTCCAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM G6PD_SYNP7/26-207
ASQ VIFGATGDLTQRKLVPAIYEMHLERRLPPE.LTIVGVARRDWS.DDYFREHLRQGVEQ.......-FGGGIQAEEVWNTFAQGLFFAPGNID.DPQFYQTLRDRLANLDE..LRG-TRGNRTFYLSVAPRFFGEAAKQLGAAGML..ADPAK..---TRLVVEKPFGRDLSSAQVLNAILQNVCRESQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATCTTTGGGGCCACCGGCGACTTAACCCAGCGCAAACTGGTGCCTGCCATCTACGAGATGCACCTCGAACGGCGTTTGCCGCCAGAA...CTGACGATCGTGGGGGTGGCTCGGCGCGACTGGAGC...GATGACTATTTCCGAGAGCACCTTCGCCAAGGGGTTGAACAG.....................---TTTGGCGGCGGCATTCAAGCAGAGGAAGTTTGGAACACCTTTGCACAAGGCCTCTTCTTTGCGCCGGGCAACATTGAT...GACCCCCAGTTTTATCAAACCCTTCGCGATCGCCTTGCGAATCTGGATGAG......CTGCGCGGC---ACGCGGGGCAATCGCACTTTTTACCTCTCGGTCGCACCCCGTTTCTTTGGTGAAGCTGCAAAACAACTCGGGGCAGCCGGAATGCTT......GCCGATCCAGCTAAA......---------ACGCGGCTGGTCGTCGAAAAACCTTTTGGCCGCGATCTCAGCTCCGCTCAGGTGCTGAATGCCATCTTGCAGAACGTTTGCCGCGAAAGCCAGATCTATCGGATTGACCATTACCTCGGCAAAGAAACAGTTCAAAAC
TRN 11011101101011010
NAM G6PD_SYNY3/25-206
ASQ TIFGASGDLTQRKLVPAIYQMKRERRLPPE.LTVVGFARRDWS.HDHFREQMRKGIEE.......-FSTGIGSEDLWNEFAQGLFYCSGNMD.DPESYLKLKNFLGELDE..KRN-TRGNRVFYLAVSPNFFPPGIKQLGAAGML..SDPVK..---SRIVIEKPFGRDLSSAQSLNRVVQSVCKENQVYRIDHYLGKETVQN
DSQ ACCATTTTTGGTGCATCCGGGGACCTTACCCAACGGAAATTGGTGCCAGCCATCTACCAAATGAAACGAGAGCGCCGCTTGCCTCCAGAG...TTAACGGTGGTCGGTTTTGCGAGAAGGGACTGGAGC...CACGACCATTTTCGTGAGCAGATGCGTAAGGGCATCGAAGAA.....................---TTTTCCACCGGCATTGGCAGTGAAGACCTGTGGAATGAGTTTGCCCAGGGTTTATTCTACTGCTCTGGCAATATGGAT...GACCCAGAAAGCTATCTCAAATTGAAAAACTTCCTGGGGGAATTGGATGAA......AAACGTAAC---ACCAGAGGCAATCGAGTCTTTTATTTAGCTGTTTCCCCCAACTTCTTTCCCCCGGGTATTAAACAATTGGGGGCAGCGGGTATGCTG......AGTGACCCGGTTAAA......---------AGTCGCATTGTGATCGAAAAGCCCTTTGGTCGGGATTTGAGTTCAGCCCAAAGCTTGAACCGGGTAGTGCAGAGTGTCTGCAAAGAAAATCAGGTGTATCGCATCGATCATTACCTGGGCAAAGAAACGGTGCAAAAT
TRN 10010101100011000
NAM Q8DLF3_SYNEL/25-206
ASQ VIFGASGDLTQRKLIPSIYQLRLERRLPPE.LTIVGVARRNWS.HDYFRKHLRQGVEE.......-FGGGIQAEPLWQEFAQGLFYCSGNID.DPAAYTQLKTLLAELDE..KRQ-TRSNRVFYLAVSPSFFVEAIQQLGAAGLL..SDPQK..---HRLVIEKPFGRDLTSAQALNEVVQSVCKEEQVYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATTTTTGGTGCCAGTGGCGACCTTACTCAGCGCAAGCTGATTCCCTCGATTTATCAACTGAGACTCGAACGCCGTCTGCCCCCCGAA...CTGACCATTGTTGGCGTGGCGCGGCGCAACTGGAGT...CATGACTATTTTCGCAAGCACCTCCGTCAAGGGGTCGAGGAG.....................---TTTGGTGGCGGCATTCAGGCGGAACCCCTGTGGCAGGAATTTGCCCAAGGTTTGTTTTATTGCTCTGGCAATATCGAT...GATCCCGCCGCCTACACCCAGCTGAAAACACTGCTAGCTGAGCTAGATGAA......AAACGCCAA---ACTCGCAGCAATCGCGTCTTTTACCTTGCGGTCTCACCGAGCTTTTTCGTTGAGGCCATTCAGCAACTGGGGGCAGCGGGGCTATTG......AGTGATCCCCAAAAA......---------CATCGTCTTGTGATTGAAAAGCCCTTTGGCCGTGATCTCACCTCTGCCCAAGCCCTCAATGAGGTGGTGCAGTCGGTGTGCAAGGAGGAGCAAGTTTACCGCATTGACCACTACCTCGGTAAAGAGACGGTGCAAAAC
TRN 10010101100011001
NAM Q7NGJ1_GLOVI/30-210
ASQ TIFGASGDLTVRKLIPALYDLARDRRLPPE.FTVVGYARRPYS.HEEFREMMKEGVAK.......--YSRSKLGNLWESFSKGIYYFQGDLD.NLQNFKDLGEFLQTLDS..ERG-TLGNRAFYMATAPSFFAPIIENLGGAGLA..GDVRN..---TRLVIEKPFGHDLESAQNLNKVVQQVFHEKQVYRIDHYLGKETVQN
DSQ ACTATCTTCGGGGCCTCCGGAGATTTGACCGTCCGCAAGCTGATCCCAGCCCTTTACGACCTGGCCCGCGACCGGCGATTGCCCCCTGAA...TTCACGGTCGTGGGCTATGCCCGTCGCCCCTACAGC...CACGAAGAATTTCGCGAAATGATGAAGGAAGGGGTAGCCAAG.....................------TATTCGCGCAGCAAGCTGGGCAACCTCTGGGAAAGTTTCTCCAAGGGCATCTATTACTTCCAGGGGGACCTCGAC...AATCTCCAGAATTTTAAGGACCTCGGCGAATTTTTGCAGACTCTAGATAGC......GAGCGCGGC---ACCCTCGGCAACCGGGCCTTCTACATGGCTACCGCCCCGAGTTTCTTTGCGCCCATCATCGAGAATCTGGGCGGAGCGGGCCTGGCG......GGCGACGTGCGCAAC......---------ACGCGCCTGGTGATCGAAAAACCCTTCGGCCACGACCTGGAGTCGGCTCAAAATCTCAACAAAGTCGTCCAGCAAGTCTTTCACGAAAAGCAGGTCTACCGCATCGATCACTACCTGGGCAAAGAGACCGTTCAGAAT
TRN 11011101101011011
NAM Q7V116_PROMP/25-204
ASQ IIFGASGDLTHRKLIPALFELYLQRRIPSE.FAIVGCARRPWS.DQDFKEKMKGKLAD.......---QISDNEKEWEQFSNYLFYEPVDLQ.QSDHVVRLSKRLNEIDK..LQA-THGNNTFYLSVSPNFYGSGCKALKAAGLL..DDPKK..---SRIVIEKPFGRDYSSAKKLNKIVQSCADESQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ ATAATATTTGGAGCTAGTGGAGATCTTACTCATAGGAAACTTATACCTGCCTTATTTGAACTTTATCTGCAAAGAAGGATCCCAAGTGAA...TTCGCCATAGTTGGATGTGCAAGAAGGCCTTGGAGT...GATCAAGATTTTAAGGAAAAAATGAAGGGTAAGTTAGCTGAT.....................---------CAAATATCTGACAATGAAAAGGAATGGGAACAGTTTTCAAATTATCTATTCTACGAACCAGTTGATTTGCAG...CAAAGTGATCATGTAGTAAGACTTTCCAAAAGATTAAATGAGATTGATAAA......TTACAGGCT---ACACATGGAAATAACACCTTTTACTTATCAGTATCTCCAAACTTTTATGGAAGTGGATGTAAGGCTCTAAAGGCTGCTGGATTACTA......GATGATCCGAAGAAA......---------AGTCGAATCGTTATTGAAAAACCCTTTGGAAGAGATTATTCAAGTGCGAAGAAATTAAATAAGATCGTTCAAAGTTGTGCAGATGAAAGTCAGATATATCGAATAGATCATTATTTGGGGAAAGAGACTGTTCAAAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q7U874_SYNPX/25-204
ASQ VIFGASGDLTHRKLVPALFELFKQRRLPSE.FALLGCARRPWS.DDEFRGKMAEALAS.......---KIAENQEAWDQFVSKLFYEPVDLQ.QPEDVVRLGKRLETVDQ..QCA-TRGNRTFYLSVSPKFYGSGCRALADAGLL..KDPQR..---SRVVIEKPFGRDYGSAQALNRVVKSCGQENQIFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTAATTTTCGGCGCCAGTGGTGACCTGACCCACCGCAAGCTGGTCCCCGCGCTGTTCGAACTGTTCAAGCAGAGGCGACTTCCCAGTGAA...TTCGCCCTTCTCGGCTGCGCCCGCCGGCCCTGGAGC...GACGACGAGTTTCGCGGAAAAATGGCCGAGGCCCTGGCCAGC.....................---------AAGATCGCCGAGAACCAGGAAGCCTGGGATCAGTTCGTCTCGAAGTTGTTCTACGAACCCGTCGATCTGCAG...CAACCGGAGGATGTGGTTCGCCTGGGGAAACGCCTGGAAACCGTTGATCAA......CAGTGCGCC---ACCCGCGGCAACCGCACCTTCTATCTCTCGGTGTCACCGAAGTTCTACGGCAGTGGCTGTCGCGCGCTAGCGGATGCCGGTCTGCTG......AAGGATCCTCAACGC......---------AGCCGCGTGGTGATCGAGAAGCCTTTCGGTCGTGACTACGGCAGCGCTCAAGCCCTGAACCGTGTTGTAAAAAGCTGCGGGCAAGAGAATCAGATCTTCAGGATCGACCATTACCTAGGCAAGGAAACGGTCCAGAAC
TRN 10010101100011001
NAM Q7VBH0_PROMA/24-203
ASQ IIFGASGDLTHRKLVPALFKLFKQRRLPSE.FALLGCARRPWS.DIEFRKKMSVSLKD.......---EIKLNPNEWEEFITRLFYEPVNLE.RPEDLVKLGTRLEEIDR..IKA-THANRTFYLSVAPKFYASGCKALADAGLL..KDPRR..---SRVVIEKPFGRDYRSAQSLNRIVQNCALESQIFRIDHYLGKETVQN
DSQ ATTATTTTTGGGGCCAGTGGAGATTTAACTCATAGGAAACTTGTCCCTGCCCTTTTCAAGCTATTCAAACAAAGACGCTTGCCCAGTGAA...TTTGCATTACTAGGTTGCGCTAGAAGACCTTGGAGT...GACATTGAGTTCCGAAAAAAAATGTCAGTTTCTCTTAAAGAT.....................---------GAAATCAAATTAAATCCAAATGAATGGGAAGAATTCATAACTCGTCTTTTCTATGAACCAGTCAATCTTGAA...CGACCAGAAGATCTTGTAAAACTAGGTACAAGGCTCGAAGAAATAGACCGG......ATAAAAGCT---ACCCATGCAAATAGAACCTTTTATTTATCTGTTGCACCAAAATTCTATGCAAGTGGTTGCAAAGCTTTAGCAGATGCAGGCCTTCTC......AAAGACCCACGAAGA......---------AGCAGAGTGGTTATCGAGAAACCTTTCGGGAGGGATTACAGAAGCGCTCAAAGTTTAAATCGTATTGTTCAGAATTGTGCTCTTGAAAGTCAAATCTTTCGCATCGATCATTATCTAGGGAAAGAGACTGTTCAGAAC
TRN 10010101110011000
NAM Q7UVB9_RHOBA/6-186
ASQ VIFGASGDLTSRKLVPALFRLFSRGRLPDS.TRIVGVSRSPYE.HSEWRKSLRETTAK.......-FVGKSFSEEAWESFAPNIYYQPGDIK.DAESFQSLATFLDEIEE..---GKSTGRVYYLSTMPQLYEEAIQQLGAAGLA..CDKTG..--PRRVIIEKPFGTDLKTAQRLNESIHNVFREDQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATCTTTGGTGCCAGCGGCGACCTGACCAGCCGCAAACTGGTCCCGGCACTCTTCCGACTCTTCTCACGCGGACGCCTGCCCGACTCG...ACTCGCATTGTCGGTGTTTCGCGAAGTCCCTACGAA...CATTCCGAGTGGCGAAAATCGCTTCGCGAAACCACCGCCAAA.....................---TTTGTCGGCAAGTCTTTCAGCGAAGAAGCCTGGGAATCATTCGCACCGAACATCTACTACCAGCCCGGCGACATCAAA...GACGCAGAGTCGTTTCAATCGCTGGCGACGTTTTTGGATGAAATCGAAGAA......---------GGCAAATCGACCGGTCGAGTCTACTACCTGTCGACCATGCCACAGTTGTACGAAGAAGCGATCCAGCAACTCGGGGCCGCGGGACTCGCC......TGCGACAAAACCGGA......------CCGCGACGGGTGATCATCGAGAAACCGTTCGGCACGGATCTGAAAACGGCCCAGCGTCTGAACGAATCGATCCACAACGTTTTTCGCGAAGATCAGATCTACCGGATCGATCATTACCTCGGCAAAGAAACCGTACAGAAC
TRN 11011101101011001
NAM Q82X90_NITEU/17-194
ASQ VIFGATGDLASNKLLPALFELENAGRLADN.FSIVAFSRREWT.TDDWLEHLREILKN.......-RIDQSFPEGVLERFFARFRYQQGDLN.DIESYRVLAAGLAPGSA..-----CSRTVFYLAIRPADFVAVIRNLKAAGLN..EPRGM..---NRVVIEKPFGEDLESAQVLNRLLHQHFDEEQIYRIDHFLGKETVQN
DSQ GTCATTTTTGGTGCAACTGGAGATCTCGCCTCAAACAAGTTGCTGCCCGCGTTATTTGAGTTGGAAAATGCTGGCCGCCTGGCAGATAAT...TTTTCCATCGTTGCTTTCTCGCGCCGCGAGTGGACA...ACTGACGATTGGCTCGAACATCTGCGTGAAATACTGAAGAAT.....................---AGGATTGATCAATCTTTTCCGGAAGGAGTGCTGGAGCGTTTTTTTGCACGTTTCCGTTATCAGCAGGGAGATCTCAAC...GATATCGAATCCTATCGTGTGTTAGCTGCCGGTCTGGCGCCCGGATCGGCT......---------------TGTTCTCGTACGGTATTTTATCTTGCGATCAGGCCTGCTGATTTCGTTGCGGTGATCAGGAATCTCAAAGCTGCTGGCCTCAAT......GAGCCGCGAGGAATG......---------AACCGTGTAGTGATTGAAAAACCGTTTGGAGAGGATCTTGAATCGGCACAGGTACTGAATCGCTTATTGCATCAGCATTTTGATGAAGAGCAGATTTATCGTATCGATCATTTCCTTGGTAAGGAAACCGTACAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM G6PD_THEMA/28-192
ASQ VIFGASGDLTKRKLIPALNRLFEAGILPER.FFVLGAARTKMD.DKKFRSRFDAN---.......------------PDFLEHCSYISVDYQ.DPESFKQLKNTIETLIK..--RIDSSNLVFYLAVPPDLYIPILENLSKTGLN..EKP--..---ARVVIEKPFGKDLESARRLEDTLQKYFQEDQIFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTGATCTTCGGTGCTTCTGGTGACCTCACAAAAAGAAAGCTCATTCCCGCTTTGAACAGGTTGTTCGAGGCAGGTATTCTGCCCGAACGC...TTTTTCGTTCTCGGTGCGGCACGAACGAAAATGGAC...GATAAGAAATTCAGATCCAGATTCGATGCCAAC---------.....................------------------------------------CCTGATTTTTTGGAACATTGCAGTTACATCAGCGTGGATTATCAG...GATCCTGAGAGCTTCAAACAGTTGAAAAACACCATCGAGACTCTCATAAAA......------AGGATCGATTCCAGCAATCTGGTCTTCTATCTCGCTGTTCCTCCGGATCTTTACATCCCTATTCTGGAAAACCTCTCGAAAACTGGATTGAAC......GAAAAACCT------......---------GCGCGCGTTGTGATCGAAAAACCGTTCGGGAAAGACCTGGAATCGGCCAGAAGACTGGAAGACACTCTTCAGAAATACTTCCAGGAAGATCAGATTTTCAGAATCGATCATTACCTTGGAAAAGAAACCGTTCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM G6PD_TREPA/16-199
ASQ VIFGASGDLAARKLIPSLWDLFEQELLPRT.FGILGAGRTALS.TESFRARLAEAVTK.......HAVRTPHDPARLTEFLQKIHYFSFDPT.DSVAFADFATYVRTLDQ..SLH-TEGNFIFYLATPPSLYETIPTQLAMHHLN..REQGN..--FRRVVIEKPFGYNLETAQHLNASLRAHFQENQTYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTTATCTTTGGCGCTTCAGGCGACCTTGCCGCGCGGAAGCTTATCCCCTCGCTTTGGGATCTCTTTGAGCAAGAGCTCCTGCCCCGTACA...TTCGGTATACTCGGCGCAGGGCGTACGGCTCTGTCT...ACAGAGTCTTTTCGCGCACGGCTTGCAGAGGCGGTCACAAAG.....................CATGCAGTGCGCACACCGCACGACCCGGCGCGCCTCACCGAATTCCTGCAGAAGATCCACTACTTCTCGTTCGATCCCACC...GACTCTGTCGCCTTTGCCGACTTTGCCACGTACGTGCGCACCCTCGACCAG......TCGCTGCAC---ACCGAGGGCAACTTTATCTTCTATCTTGCCACTCCCCCTAGCCTGTACGAAACTATCCCCACGCAGCTTGCTATGCACCACTTGAAC......CGGGAACAGGGTAAT......------TTTCGCAGGGTAGTTATTGAAAAACCCTTTGGCTACAACCTAGAAACCGCGCAGCACCTTAATGCGAGCTTGCGTGCCCACTTTCAGGAAAACCAAACCTATCGCATCGATCACTATCTGGGTAAGGAAACGGTCCAAAAC
TRN 10010101100011001
NAM Q7VMX1_HAEDU/9-189
ASQ VIFGASGDLTFRKLIPALYNLFKVGRLGEH.FSVLGVSRSDLT.HDSFRQKMREALIK.......---YEQASGQFLDDFCNHLYYQAINTA.DPDDYAKLLPCLDELHN..KYG-SCGNTLYYLSTPPSLYGIIPECLAAHGLT..TEEYG..--WKRIIIEKPFGYDIKTAKQLDEKIHHYFEEHQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTAATTTTTGGTGCATCAGGGGACTTAACATTCCGTAAACTTATCCCAGCACTATATAATCTTTTTAAAGTAGGTCGGTTAGGCGAACAT...TTTTCTGTTTTAGGTGTTTCACGATCAGACCTAACT...CACGATTCTTTTAGACAAAAAATGCGTGAAGCATTAATCAAA.....................---------TATGAGCAAGCAAGCGGGCAGTTTTTAGATGATTTTTGCAATCACTTGTATTATCAAGCAATCAACACCGCT...GATCCGGACGATTATGCCAAACTATTACCTTGTTTAGATGAATTACACAAT......AAATACGGT---AGCTGTGGTAACACTTTATATTACCTTTCAACACCGCCTAGTTTATACGGCATTATCCCTGAATGCTTGGCGGCTCACGGCTTAACC......ACTGAAGAATATGGT......------TGGAAACGGATTATCATCGAAAAACCATTTGGTTACGATATTAAAACAGCCAAACAACTCGATGAGAAAATACATCATTATTTTGAAGAACATCAAATTTACCGGATCGATCATTATCTTGGTAAAGAAACCGTGCAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM G6PD_ACTAC/9-189
ASQ VIFGASGDLTYRKLIPALYNLYKIDRLGED.FSVLGVARTELN.DKSFREKMRQTLIK.......---NEGAKGECLEQFCSHLYYQAVNTA.DKADYAKLVPRLDELHD..TYR-TEGNTLYYLSTPPSLYGVIPECLGEHGLN..KEDRG..--WKRLIVEKPFGYDRETAEALDIQIHRFFEEHQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTAATTTTCGGCGCCTCCGGCGATCTCACTTATCGTAAACTTATTCCGGCTTTATATAACCTCTATAAAATTGATCGACTGGGTGAAGAT...TTCTCCGTTCTCGGCGTGGCACGTACCGAACTGAAT...GACAAATCATTCCGTGAGAAAATGCGCCAAACGCTGATCAAA.....................---------AATGAAGGCGCGAAAGGCGAGTGCTTGGAGCAATTTTGCAGCCACCTGTATTATCAGGCGGTCAATACGGCG...GACAAAGCGGATTACGCCAAACTGGTTCCGCGTCTTGACGAACTGCACGAC......ACCTATCGC---ACCGAAGGCAACACCTTGTATTATCTTTCCACGCCGCCGAGCCTATATGGCGTGATTCCGGAATGTTTGGGCGAACATGGCTTAAAT......AAAGAAGATCGCGGC......------TGGAAGCGTCTTATTGTGGAAAAACCGTTCGGTTATGACCGTGAAACCGCCGAAGCGCTGGATATTCAAATTCACCGTTTCTTTGAAGAACATCAAATTTACCGTATCGACCATTATCTTGGTAAAGAAACCGTCCAAAAC
TRN 11011101101011000
NAM G6PD_HAEIN/9-189
ASQ VIFGASGDLTHRKLIPALYNLYKIGRLSEN.FSVLGVARSDLN.DETFREKMREALIH.......---NEETTPETLDAFCSHLYYQAVNTS.DAQDYGKLVPRLDDLHD..KYQ-TCGNTFYYMSTPPSLYGVIPECLAAHGLN..TEEYG..--WKRIIVEKPFGYDEKTAQTLDVQIHRFFEEHQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATTTTTGGCGCGTCTGGTGACTTAACTCATCGTAAACTCATTCCAGCCCTTTATAATCTCTACAAAATCGGGCGTTTGAGTGAAAAC...TTTTCCGTTCTTGGTGTTGCACGTTCTGACTTGAAC...GATGAAACTTTCCGCGAAAAAATGCGTGAGGCGTTAATTCAT.....................---------AATGAAGAAACAACACCAGAAACCTTAGATGCTTTCTGCTCTCATCTTTATTACCAAGCAGTGAATACTTCG...GATGCTCAAGATTACGGCAAACTTGTTCCACGCTTAGACGATCTTCACGAT......AAATATCAA---ACCTGTGGTAACACCTTTTACTATATGTCCACTCCACCAAGTCTTTATGGCGTGATTCCTGAGTGTTTGGCTGCACATGGTTTAAAT......ACGGAAGAATATGGC......------TGGAAACGTATTATCGTTGAAAAACCTTTTGGTTACGATGAAAAAACAGCGCAAACATTAGACGTACAAATCCACCGTTTCTTTGAAGAACACCAAATTTATCGTATCGATCATTATTTAGGTAAAGAAACCGTTCAAAAC
TRN 11011101111011010
NAM Q87P08_VIBPA/11-192
ASQ VIFGASGDLTYRKLIPALYHLYANKQLPES.FAILGVSRTEYS.DESYREKLKKSLQE.......---MEKTEPETLDAFINHLHYQAINTS.DTQDYSKLATRLDQLAD..EYQFEQRNTLFYLATPPSLYSVIPASLAAHGLN..NEEDG..--WKRLIIEKPFGYDLESARTLDKEIHEHFQEHQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTTATTTTTGGTGCTTCAGGTGACCTTACATATCGTAAGCTCATTCCTGCTTTATACCACCTTTATGCGAACAAGCAGCTTCCAGAGAGT...TTTGCCATTCTTGGCGTAAGTCGTACTGAATACAGT...GACGAGTCCTACCGCGAGAAGCTGAAAAAATCGCTTCAAGAA.....................---------ATGGAAAAAACCGAGCCAGAAACGCTTGATGCATTTATCAACCATCTGCATTACCAAGCAATTAACACTTCT...GACACGCAAGATTACAGCAAGCTGGCAACACGTTTAGACCAACTTGCCGAC......GAATATCAATTCGAACAACGTAATACGCTTTTCTACCTAGCTACACCTCCAAGCCTATACAGTGTGATCCCTGCAAGCCTTGCAGCACATGGTTTGAAC......AATGAGGAAGATGGC......------TGGAAACGTCTGATCATCGAGAAACCGTTCGGTTACGACCTTGAGTCAGCACGCACGTTGGATAAAGAAATTCACGAGCACTTCCAAGAACATCAAATCTACCGTATAGACCATTATTTAGGTAAAGAGACGGTTCAAAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q6LS73_PHOPR/10-190
ASQ VIFGASGDLTHRKLIPAFYHLYANGLLPED.FAILGVSRTEYS.DQDFREKLKISLTE.......---TEKVNEETLIKFCEHLYYQALNTS.EVAEYALLKQRLGDLND..KHH-TQGNTIYYLATPPSLYGVIPECLGAHGLN..DETHG..--WKNLIVEKPFGYDLASANELDERIHAHFKEQQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTTATTTTTGGTGCGTCAGGCGATTTGACTCACCGAAAATTGATTCCAGCATTTTATCATCTCTATGCTAATGGGTTATTACCAGAAGAT...TTTGCAATTTTAGGCGTAAGTCGTACTGAATATAGT...GACCAAGATTTTCGTGAAAAACTAAAAATTTCACTCACAGAA.....................---------ACAGAAAAGGTAAACGAAGAAACGCTAATTAAATTTTGTGAGCATTTATATTACCAAGCATTGAATACGTCA...GAAGTGGCTGAATATGCGCTGTTAAAACAGCGTTTGGGTGATTTGAATGAT......AAGCATCAT---ACCCAAGGTAATACTATTTATTACTTGGCAACCCCACCAAGCTTGTATGGTGTTATTCCTGAATGTTTGGGTGCGCATGGCTTAAAC......GACGAAACGCACGGT......------TGGAAAAACCTTATTGTTGAAAAGCCATTTGGTTACGATTTAGCATCAGCCAACGAGCTTGATGAACGTATTCATGCGCATTTCAAAGAGCAACAAATTTACCGCATTGACCACTACTTAGGCAAAGAAACAGTACAGAAT
TRN 11011101101011000
NAM Q8A8E6_BACTN/7-186
ASQ IIFGASGDLTKRKLMPALYSLYRDKRLTGS.FTVLGIGRTVYS.DEDYRSYILGELQQ.......FVKAEEQNLELMSSFVSHLYYLPMDPA.KVEGYSQLRERLVELTK..EV--DPDNLLFYLATPPSLYGVVPLHLKAAGLN..TPH--..---SRIIVEKPFGYDLESALELNKIYSSVFDEHQIYRIDHFLGKETAQN
DSQ ATTATTTTTGGTGCTTCGGGCGACTTGACTAAACGCAAGTTGATGCCCGCATTGTACTCTCTGTATCGGGATAAACGGCTGACGGGGAGT...TTTACTGTTCTGGGAATTGGGCGTACTGTCTATTCT...GATGAAGATTACCGTTCATATATACTTGGGGAGTTGCAGCAG.....................TTTGTAAAGGCTGAAGAGCAGAATTTGGAGCTGATGTCTTCTTTTGTGTCTCATTTGTATTATTTGCCGATGGATCCTGCG...AAAGTGGAGGGATATTCGCAGTTGCGGGAGCGTTTGGTAGAGCTTACGAAG......GAGGTC------GATCCGGATAATTTGTTGTTCTATCTGGCTACTCCGCCTTCGCTGTATGGGGTGGTGCCTTTGCATTTGAAGGCGGCCGGGCTGAAT......ACTCCTCAT------......---------TCTCGTATTATTGTTGAGAAGCCGTTCGGGTATGATCTGGAGTCGGCGCTTGAGTTGAATAAGATTTACTCTTCTGTGTTTGATGAGCATCAGATTTATCGTATCGATCATTTTCTGGGCAAGGAGACGGCGCAGAAT
TRN 10010101100011001
NAM Q6N3Q7_RHOPA/17-200
ASQ VIFGATGDLTHRLVIPALYNLAEANLLPEK.FCVVGVTRKEMS.SDDLRDSLMQGLRK.......-YATRPVDDKVADQLLYCVTAVSADPS.EPASFERLRERLEKLEA..NRN-TGGNRLFYLATPPDAFAPIATELGRAGLL..KETSG..-AWRRLVVEKPFGTDLASAKALNDHLLSIISEHELYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATCTTCGGCGCCACCGGCGACCTCACCCATCGGCTGGTGATTCCGGCGCTCTACAACCTCGCCGAAGCCAACCTGCTGCCTGAAAAA...TTCTGCGTCGTCGGCGTCACCCGCAAGGAGATGTCC...AGCGACGATCTGCGCGACAGCCTGATGCAGGGCCTGCGCAAA.....................---TACGCGACCCGCCCGGTCGACGACAAGGTCGCTGATCAGCTTCTGTACTGCGTCACCGCGGTCAGCGCCGATCCCAGC...GAGCCGGCCTCGTTCGAGCGGTTGCGCGAGCGGCTGGAGAAGCTCGAGGCC......AATCGCAAC---ACCGGCGGCAACCGGCTGTTCTATCTCGCCACGCCGCCTGATGCGTTCGCGCCGATCGCCACCGAGCTCGGCCGCGCCGGGCTGCTT......AAGGAGACCAGCGGC......---GCCTGGCGCCGGCTGGTGGTGGAGAAGCCGTTCGGCACCGACCTCGCCTCGGCCAAGGCGCTGAACGATCATCTGCTCAGCATCATCTCCGAGCACGAGCTGTACCGGATCGATCACTACCTCGGCAAAGAGACGGTGCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM Q89FE1_BRAJA/17-199
ASQ VIFGVTGDLTHRLVMPSLYNLAAEHLLPEK.FCVVGVARKGQS.DDELRSSLLKGLRQ.......-FATRPVDDDIAQKLLQCLTFVEADPK.DSPSFDRLREHLDSLEC..AQD-TGGNRLFYLATPPAAFAPTARELGRTGMM..-EENG..-AWRRLVIEKPFGTDLASARALNAELLKIMDEHQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATCTTTGGCGTGACCGGAGACCTTACTCATCGCCTTGTGATGCCCTCGCTCTACAATCTCGCGGCCGAGCACCTGTTACCGGAAAAG...TTCTGTGTCGTCGGCGTGGCCCGCAAGGGCCAATCG...GATGACGAGCTGCGCAGCAGCCTGTTGAAGGGCCTGCGCCAG.....................---TTCGCGACGCGACCCGTGGACGACGATATCGCCCAGAAGCTGCTGCAATGCCTGACCTTCGTCGAGGCCGACCCGAAG...GACTCGCCGTCCTTCGACCGCTTGCGCGAGCATCTGGATTCGCTGGAATGC......GCGCAGGAC---ACCGGCGGCAACCGGCTGTTCTATCTGGCAACGCCGCCCGCCGCGTTCGCGCCGACCGCGCGCGAGCTCGGCCGCACCGGCATGATG......---GAGGAGAACGGC......---GCCTGGCGACGCCTCGTGATCGAAAAGCCGTTCGGCACCGATCTCGCCTCGGCACGCGCGCTGAACGCCGAGCTCCTGAAGATCATGGACGAGCACCAGATCTACCGGATCGATCACTATCTCGGCAAGGAGACGGTGCAGAAC
TRN 11011111101111110
NAM Q7NLF4_GLOVI/21-204
ASQ VVFGAAGDLTGRLLVPALYNLAAGGLLGEK.FVLIGLARAPLT.DTNFRTQLGEALQR.......-HGTAAVNPAVWDALAQRFFYLEANFE.APDTYARLRQRLAEAEA..EFN-TDGNTLFYLATAPEHFGGIVEQLGWAGLS..REETG..-HWRRVVLEKPFGQDLASAQALNARLRRDLSESQVYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCGTCTTCGGGGCGGCTGGAGATCTTACCGGTCGGCTACTGGTGCCGGCGCTCTATAACCTGGCCGCGGGCGGGCTATTAGGTGAAAAA...TTTGTCTTGATCGGGCTGGCCCGCGCCCCGCTCACC...GACACGAATTTTCGGACACAACTGGGCGAGGCGCTGCAGCGC.....................---CATGGCACTGCTGCAGTCAATCCGGCCGTCTGGGATGCCCTTGCGCAGCGATTTTTTTATCTGGAAGCCAACTTCGAA...GCTCCCGATACCTACGCCCGCCTGCGGCAGCGGCTGGCCGAGGCGGAAGCC......GAATTCAAC---ACGGACGGCAACACGCTATTTTATCTGGCGACCGCCCCTGAGCACTTCGGCGGCATTGTCGAGCAGTTGGGCTGGGCTGGGCTGTCC......CGCGAGGAGACCGGT......---CACTGGCGACGCGTCGTCCTCGAAAAACCCTTCGGTCAGGATCTCGCCTCCGCCCAAGCCCTCAACGCCCGCCTCCGGCGCGACCTCTCCGAAAGCCAGGTCTACCGCATCGATCACTACCTGGGCAAAGAAACCGTCCAGAAC
TRN 11011101101011010
NAM Q8KTE2_METEX/22-213
ASQ VIFGVTGDLTHRLLMPALYNLARWKLLPER.FAIVGVGRSEMG.TDGLRHDLTRTMQGfvaerggEFSADSLDREAWNRVVGRLDYLAGDVE.DPATYEELSRRIGVSRD..AQA-AGGNVLFYLAVAARLFGPVVTRLGEAGLT..REGEG..-AWRRVIIEKPFGHDLASAKALNREVLAALSEDQIFRIDHFLGKETVQN
DSQ GTCATCTTCGGCGTCACCGGCGACCTGACGCACCGGCTCTTGATGCCGGCGCTCTACAACCTCGCGCGGTGGAAGCTCCTGCCCGAACGG...TTCGCCATCGTCGGCGTTGGCCGCAGCGAGATGGGC...ACCGACGGGCTGCGCCACGACCTCACCAGGACCATGCAGGGCttcgtcgccgagaggggcggcGAGTTCTCAGCCGACAGCCTCGACCGGGAGGCCTGGAACCGGGTCGTCGGCCGGCTGGACTATCTCGCCGGCGATGTCGAA...GACCCGGCGACTTACGAAGAGCTGTCGCGGCGCATCGGGGTCTCGCGAGAT......GCCCAGGCC---GCCGGCGGCAACGTGCTGTTCTACCTTGCGGTCGCGGCCCGCCTCTTCGGTCCGGTGGTGACGCGACTCGGCGAAGCGGGGCTCACC......CGAGAAGGGGAGGGC......---GCCTGGCGGCGGGTGATCATCGAAAAACCCTTCGGCCACGATCTCGCCTCGGCCAAGGCGCTCAACCGGGAGGTCCTCGCGGCCCTAAGCGAGGACCAGATCTTCCGGATCGACCACTTCCTCGGCAAGGAGACCGTCCAGAAC
TRN 10010101100011001
NAM Q8PFA2_XANAC/13-205
ASQ VVFGARGDLTKRLVMPALYNLRRSGALGDD.FAIVGMDHGDIS.ERAWRTNMGQSMTQllssrdaEFQTDEFDTATWDWLRERMHYLRGDFT.DQGAYRSLGGVLDKLHK..RYG-TQGNVLFYLATAARFFEPVLLNLGEAGLV..KQREG..EGWRRVIVEKPFGYDLPSAQHLNATVAKVLHEDQVFRIDHFLGKETVQN
DSQ GTGGTGTTCGGCGCACGCGGCGATCTGACCAAGCGCCTGGTCATGCCGGCGCTGTACAACCTGCGCCGTTCCGGTGCGCTGGGCGATGAT...TTCGCCATTGTCGGCATGGACCATGGCGACATCAGC...GAGCGCGCCTGGCGGACCAACATGGGGCAGTCGATGACGCAGctgctcagcagccgcgatgccGAATTCCAGACCGACGAATTCGACACCGCCACCTGGGACTGGCTGCGCGAACGCATGCATTACCTGCGCGGCGACTTCACC...GATCAGGGAGCCTATCGATCGCTGGGCGGCGTGCTGGACAAGCTGCACAAG......CGCTACGGC---ACGCAGGGCAATGTGCTGTTCTATCTGGCCACCGCCGCGCGCTTCTTCGAGCCGGTATTGCTCAACCTGGGCGAGGCTGGCCTGGTC......AAGCAGCGCGAAGGC......GAAGGCTGGCGCCGGGTCATCGTGGAAAAACCCTTCGGCTACGATCTGCCCAGCGCCCAGCACCTCAATGCCACGGTCGCCAAGGTGCTGCACGAGGATCAGGTGTTCCGCATCGATCATTTCCTGGGCAAGGAAACCGTGCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM Q880N3_PSESM/21-207
ASQ FLFGAHGDLVKRLLMPALYNLSRDGLVDEG.LHIVGVDHNAIS.DADFAKKLENFIRDeaagkiaGGGKDPLDPALWGTLAERISYVQGDFL.DDSTYQDIASKIESTGA..K------NAVFYLATAPRFFSEVAQRLGSSGLL..QETDD..G-FRRVIIEKPFGSDLASAVALNGCLLKVMSEKQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ TTTCTGTTCGGTGCACATGGTGACCTGGTCAAGCGTCTGCTGATGCCGGCGCTTTACAACCTGTCGCGCGACGGTCTGGTGGATGAAGGG...CTGCACATCGTCGGCGTCGATCACAACGCGATCAGC...GATGCGGACTTCGCCAAAAAACTCGAAAATTTCATTCGCGACgaggccgccggcaaaattgccGGCGGTGGCAAGGACCCTCTCGATCCTGCGTTGTGGGGCACGCTGGCCGAGCGTATCAGCTATGTGCAGGGTGACTTTCTG...GATGATTCGACCTATCAGGACATCGCCAGCAAGATTGAGAGCACCGGTGCG......AAA------------------AACGCGGTGTTTTATCTGGCCACCGCGCCGCGGTTCTTCAGCGAAGTGGCCCAGCGCCTGGGGTCGTCCGGTTTGCTG......CAGGAAACCGATGAC......GGG---TTCCGCCGGGTAATCATCGAAAAGCCGTTCGGCTCCGATCTGGCCAGTGCAGTGGCGCTCAATGGCTGCCTGCTCAAGGTCATGAGCGAAAAACAGATCTACCGGATCGACCATTACCTGGGCAAGGAGACGGTGCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM Q9LBW3_MYCGS/35-218
ASQ VLFGVTGDLARKKLVPAVYDLANRGLLPPS.FALVGFGRREWT.NEDFAAEVKANVKA.......-YARTPFDEAVWEQLSEGIRFVQGAFD.DETAFKRLRATLEDLDE..QRG-TRGNYAFYLSIPPKAFEQVCRQLSESGLA..QAEND..-KWRRVVIEKPFGHDLESARQLNDVVESVFPPDAVFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCCTGTTCGGAGTCACCGGCGATCTCGCCCGGAAGAAACTCGTGCCCGCGGTGTACGACCTCGCCAACCGGGGTCTGTTGCCGCCGAGC...TTTGCCTTGGTGGGCTTCGGCCGGCGCGAATGGACG...AACGAGGACTTCGCCGCCGAGGTCAAGGCGAACGTGAAGGCT.....................---TACGCCCGAACACCTTTCGACGAGGCCGTGTGGGAGCAACTCTCCGAGGGCATCCGCTTCGTCCAAGGCGCGTTCGAC...GACGAGACGGCGTTCAAACGGCTGCGCGCCACGCTGGAGGATCTCGACGAG......CAGCGCGGC---ACGCGCGGCAATTACGCCTTCTACCTTTCGATCCCACCCAAGGCCTTCGAACAGGTCTGCCGCCAGCTCTCCGAATCCGGGCTGGCG......CAGGCCGAGAACGAC......---AAGTGGCGCCGGGTGGTCATCGAGAAGCCGTTCGGACACGACCTCGAGTCGGCCCGCCAACTCAACGACGTCGTCGAGTCCGTGTTCCCGCCGGACGCCGTGTTCCGGATCGACCATTACCTGGGCAAGGAGACGGTCCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM Q6AF38_LEIXX/31-214
ASQ IIFGVTGDLSRKKLMPAVYDLANRGLLPPG.FSFVGFARRDWE.DQDFEKVVHDAVKQ.......-YARTPFDDDVWKQLTQGIRFVPGEFD.DAEAFRRLKETVESLDE..ERG-TMGNHAFYLSIPPKAFPLVTEQLRTSGLA..DQSGT..-GWRRVVIEKPFGSDLTTARELNHVVESVFPPDSVFRIDHYLGKETVQN
DSQ ATCATCTTCGGCGTCACAGGCGACCTGTCGCGCAAGAAGCTGATGCCGGCCGTGTACGACCTCGCGAACCGCGGTCTGCTGCCTCCCGGG...TTCTCCTTCGTCGGCTTCGCCCGGCGCGACTGGGAG...GATCAGGACTTCGAGAAGGTCGTCCACGACGCGGTCAAGCAG.....................---TACGCGAGAACGCCGTTCGACGACGACGTCTGGAAGCAGCTCACCCAGGGCATCCGCTTCGTCCCCGGCGAGTTCGAC...GACGCCGAGGCGTTCCGGCGCCTCAAGGAGACCGTCGAATCGCTGGACGAA......GAGCGTGGC---ACGATGGGCAACCACGCGTTCTACCTCTCGATCCCACCGAAGGCGTTCCCGCTCGTCACCGAGCAGTTGCGCACATCGGGTCTCGCC......GACCAGTCCGGCACG......---GGATGGCGTCGCGTCGTCATCGAGAAGCCGTTCGGCTCCGACCTGACGACCGCGCGCGAACTGAACCACGTTGTCGAGTCCGTCTTCCCGCCGGACTCGGTGTTCCGCATCGACCACTACCTCGGCAAAGAGACGGTTCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q829U6_STRAW/25-208
ASQ VIFGVTGDLSRKKLMPAVYDLANRGLLPPG.FSLVGFARRDWE.HEDFAQVVHDAVKE.......-HARTEFREEVWQQLIQGMRFVQGTFD.DDDAFERLRDTIGELDK..AQG-TGGNFAFYLSVPPSAFPVVIQQLKKHGLA..DQSDG..-SWRRAVIEKPFGHDLKSAEELNAIVHEVFGSDQVFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATCTTCGGCGTCACGGGCGATTTGTCACGTAAAAAGCTGATGCCAGCCGTGTACGATCTCGCCAACCGCGGGCTGCTGCCGCCGGGC...TTCTCGCTCGTCGGCTTCGCCCGCCGCGACTGGGAG...CACGAGGACTTCGCCCAGGTCGTCCACGACGCCGTCAAGGAA.....................---CACGCCCGTACGGAGTTCCGCGAGGAGGTCTGGCAGCAGCTCATCCAGGGGATGCGCTTCGTCCAGGGCACCTTCGAC...GACGACGACGCCTTCGAGCGGCTGCGCGACACCATCGGGGAACTGGACAAG......GCACAGGGC---ACGGGCGGCAACTTCGCCTTCTACCTGTCCGTGCCGCCGTCCGCCTTCCCGGTGGTCATCCAGCAGCTCAAGAAGCACGGCCTGGCC......GACCAGTCGGACGGC......---TCCTGGCGCCGCGCGGTCATCGAGAAGCCCTTCGGACACGACCTCAAGTCGGCCGAGGAGCTCAACGCGATCGTCCACGAGGTCTTCGGCTCGGACCAGGTCTTCCGCATCGACCACTACCTGGGCAAGGAGACCGTCCAGAAC
TRN 11011101101011001
NAM Q6A7F9_PROAC/43-226
ASQ VMFGVTGDLSRKKLMPAVYDLANRGLLPPG.FGLVGFARRDWE.DEDFAKVVHDAVAE.......-HARTPFREEVWEQLLEGIRFVRGEFD.DNDAFERLANTIRELDE..ERG-TGGNHAFYLSIPPRSFEAVISQLKRHGMT..GHDSS..-HWSRVVIEKPFGHDLESARDLDEIISSAFSPESVFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATGTTCGGGGTTACCGGTGACCTTTCACGCAAGAAACTCATGCCAGCTGTCTACGATCTGGCGAACCGTGGCCTACTCCCACCAGGT...TTTGGCCTGGTGGGTTTCGCCCGTCGAGATTGGGAG...GACGAGGACTTCGCCAAGGTCGTACACGACGCCGTGGCCGAG.....................---CATGCCCGTACCCCCTTCCGCGAGGAGGTGTGGGAGCAACTACTCGAAGGCATTCGGTTTGTCCGCGGCGAATTCGAC...GATAACGACGCCTTCGAGAGATTGGCTAACACGATCCGCGAACTTGATGAG......GAACGAGGC---ACTGGTGGTAATCACGCCTTCTACCTGTCGATCCCGCCGAGATCTTTTGAAGCGGTCATAAGCCAGCTCAAACGTCATGGCATGACC......GGCCACGACTCCTCT......---CACTGGAGCAGAGTCGTCATTGAGAAACCCTTCGGACACGATCTGGAAAGTGCCCGCGATCTCGACGAGATCATCAGCAGCGCCTTCAGCCCAGAATCGGTATTCCGCATTGACCACTACTTGGGCAAAGAGACCGTCCAGAAC
TRN 10010101100011001
NAM Q741B6_MYCPA/32-215
ASQ VIFGVTGDLARKKVMPAIYDLANRGLLPPS.FSLVGFARRDWS.TQDFGKVVYEAVKE.......-HCRTPFRQENWDRLAEGFRFVPGAFD.DDEAFGRLAETLDKLDA..ERG-TGGNHAFYLAIPPKSFPVVCEQLHKSGLA..RPQGD..-RWSRVVIEKPFGHDLESAQSLNKAVNAVFPEESVFRIDHYLGKETVRN
DSQ GTGATCTTCGGCGTCACCGGCGATCTGGCCCGCAAGAAGGTCATGCCCGCCATCTACGACCTGGCCAACCGCGGGCTGCTGCCGCCCAGC...TTCTCGCTGGTCGGCTTCGCCCGAAGGGATTGGAGC...ACCCAGGATTTCGGCAAGGTGGTATATGAGGCCGTCAAGGAG.....................---CACTGCCGCACCCCGTTCCGGCAGGAGAACTGGGATCGGCTGGCCGAGGGATTCCGTTTCGTGCCAGGCGCTTTCGAC...GACGACGAGGCGTTCGGCCGGCTCGCCGAGACGCTGGACAAACTCGACGCC......GAGCGGGGC---ACCGGCGGTAATCACGCCTTCTACCTGGCCATCCCGCCCAAGTCCTTCCCCGTCGTGTGCGAACAACTGCACAAGTCCGGGCTGGCC......CGCCCGCAGGGCGAC......---CGCTGGAGCCGAGTTGTCATCGAGAAGCCGTTCGGCCACGACCTGGAGAGCGCGCAGAGCCTGAACAAGGCCGTCAACGCCGTCTTTCCCGAGGAGTCGGTCTTCCGCATCGACCACTACCTGGGCAAGGAGACGGTCCGCAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q70AQ7_9ACTO/51-234
ASQ VLFGVTGDLAKRKLLPAIYDLGNRGLLPPG.FSLVGFARRDWK.DQDFAQLTHDAVKA.......-HARTPFREEVWKQIREGIHFVPGEFS.DDGAFDALAMALAEIDE..TRG-TGGNYAFYLSVPPKFFPVVVEQLKRTGLS..DAPDG..-SWRRVVIEKPFGHDLQSAHELNEITTSAFPESSIFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTGTTGTTCGGCGTGACGGGTGACCTGGCCAAGCGCAAGCTGCTACCGGCGATTTACGACCTGGGCAACCGGGGGCTGCTGCCGCCCGGC...TTCTCGCTGGTCGGCTTCGCCCGGCGCGATTGGAAA...GACCAGGATTTCGCCCAGTTGACGCACGACGCCGTCAAGGCG.....................---CATGCCCGGACACCCTTCCGTGAGGAGGTCTGGAAGCAGATCCGCGAGGGCATCCATTTCGTTCCCGGCGAGTTCTCG...GACGACGGGGCGTTCGACGCGCTGGCCATGGCGTTGGCAGAGATCGACGAG......ACCCGCGGC---ACGGGCGGAAACTACGCTTTCTACCTGTCGGTGCCGCCGAAGTTCTTCCCCGTGGTGGTGGAGCAGCTCAAGCGCACCGGGCTGTCC......GACGCGCCCGACGGC......---TCGTGGCGGCGGGTGGTGATCGAGAAGCCGTTCGGGCACGACCTGCAGTCGGCCCACGAGCTGAACGAGATCACCACCTCGGCCTTCCCGGAGAGCTCGATCTTCCGGATCGACCACTACCTGGGCAAGGAGACCGTCCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM Q8G732_BIFLO/72-255
ASQ VIFGVTGDLAQKKLLPAVYDLANRGLLPPS.FGLTGFARRDWT.QERFIEFVKAAVQA.......-HCRTPFKESTWRNLAAGIRFVQGTFD.DPEAFERLSATVQELDR..DRG-TQGNHAFYMSVPPRAFPQVAKQLAASGLS..RSSEG..-AWRRVIIEKPFGHDLASAKELDSVVSEVFDPSSVFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATTTTCGGTGTCACGGGCGATCTGGCACAAAAGAAACTGCTGCCAGCCGTCTACGACCTGGCGAACCGTGGCCTACTGCCGCCGAGC...TTCGGTCTGACCGGCTTCGCCCGCCGCGACTGGACA...CAGGAACGGTTCATCGAATTCGTCAAGGCCGCCGTCCAGGCG.....................---CATTGCCGTACGCCGTTCAAGGAGTCGACTTGGCGCAATCTGGCCGCCGGCATCCGCTTCGTGCAGGGTACGTTCGAC...GACCCGGAGGCCTTCGAGCGCCTGAGCGCCACCGTGCAGGAGCTTGACCGC......GACCGCGGC---ACGCAGGGTAACCATGCCTTCTACATGTCGGTGCCGCCGCGCGCATTCCCACAGGTCGCCAAGCAGCTGGCCGCCTCCGGCCTGTCG......CGCTCGTCCGAGGGC......---GCATGGCGCCGCGTGATCATCGAGAAGCCGTTCGGCCATGATCTGGCCAGCGCCAAGGAACTCGACAGCGTGGTATCCGAAGTGTTCGACCCGAGCTCCGTGTTCCGCATCGACCACTACCTCGGCAAGGAAACCGTGCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM Q6NH41_CORDI/67-250
ASQ VIFGVTGDLARKKLLPAIYDLAHRGLLPAG.FSLVGYGRRGWS.KADFENYVKQAVVA.......-GARTDFRENVWARLAEGMHFVQGNFD.DDAAFDSLASLLADLDQ..TRG-TAGNWAFYLSVPPDYFSDVCHQLQRSGMA..TAEGN..-SWRRVIVEKPFGHDQESARQLNNLINSVFPEKSVFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTTATTTTTGGTGTAACTGGTGATCTCGCTCGGAAAAAGCTCCTGCCAGCGATCTATGATCTTGCACACAGGGGCCTATTGCCTGCAGGT...TTCAGTCTTGTCGGCTACGGTCGACGAGGCTGGTCT...AAGGCCGACTTTGAAAATTACGTCAAGCAAGCAGTTGTTGCC.....................---GGTGCCCGTACCGATTTCCGCGAAAATGTTTGGGCACGACTTGCCGAAGGTATGCACTTCGTTCAAGGCAATTTCGAT...GATGATGCAGCATTTGATAGTTTGGCATCGCTTTTGGCGGATCTTGATCAG......ACCCGTGGA---ACTGCCGGTAACTGGGCCTTTTATCTCTCTGTTCCACCAGATTATTTTTCGGATGTTTGCCATCAACTTCAGCGCTCAGGCATGGCT......ACAGCCGAGGGCAAT......---TCATGGCGTCGCGTCATTGTGGAAAAGCCTTTTGGGCATGATCAAGAATCAGCACGTCAGCTAAACAACTTGATCAATTCAGTATTCCCTGAAAAGTCAGTATTTCGTATCGACCACTACTTGGGTAAAGAGACAGTGCAAAAT
TRN 10010101100011001
NAM Q8FT74_COREF/32-215
ASQ VIFGVTGDLARKKLLPAIYDLANRGLLPPG.FALVGYGRRDWS.KEDFENYVREAVEA.......-GARTEFRGNVWERLAEGMEFVKGNFD.DDSAFDNLADTLKRLDE..TRG-TAGNWAFYLSIPPDSFAAVCHQLERSGMA..ASTDE..-SWRRVIIEKPFGNDLKTAHELNETVNAVFPEESVFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATCTTCGGTGTCACCGGTGACCTCGCCCGCAAGAAGCTCCTCCCCGCGATCTATGATCTGGCCAACCGTGGTCTGCTCCCCCCGGGT...TTCGCCCTGGTGGGTTACGGACGCCGTGACTGGAGC...AAGGAGGACTTCGAGAACTACGTGCGCGAGGCCGTGGAGGCC.....................---GGCGCCCGTACCGAATTCCGCGGAAACGTGTGGGAACGCCTCGCCGAGGGCATGGAATTTGTCAAGGGCAACTTCGAC...GACGATTCCGCCTTCGACAATCTCGCGGACACGCTTAAGCGTCTCGACGAG......ACCAGGGGC---ACCGCCGGCAACTGGGCCTTCTACCTATCCATCCCGCCGGATTCCTTCGCGGCGGTCTGCCACCAGTTGGAGCGCTCAGGTATGGCG......GCATCCACAGACGAA......---TCCTGGCGACGGGTGATCATCGAGAAGCCCTTCGGCAATGATCTCAAGACCGCGCATGAACTCAATGAGACGGTCAACGCTGTCTTCCCCGAGGAATCGGTCTTCCGCATCGACCATTACCTGGGCAAGGAAACCGTCCAGAAC
TRN 10010101100011001
NAM Q9RU01_DEIRA/108-291
ASQ VIFGATGDLARRKLLPAVFGLWQDGLLGSA.FNIVGVGRQEMD.DEQFKDYAIDALKT.......SKETDEIKEGSLEKFRELLYYEYGEFG.EDEVYDKVRSELDRAET..ARG-GGKNALFYLSTPPSLFEPISSGLGRQGLQ..DETEG..--WRRIVIEKPFGRDLQSARELNDAIHRVWDESQVYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTGATTTTCGGCGCGACCGGCGACCTTGCCCGGCGCAAGTTGCTGCCCGCCGTGTTCGGCCTGTGGCAAGACGGCCTGCTCGGCAGCGCG...TTCAACATCGTCGGCGTGGGCCGGCAGGAAATGGAC...GACGAGCAGTTCAAGGACTACGCCATAGACGCCCTGAAGACC.....................TCCAAGGAAACCGACGAAATCAAGGAAGGCAGCCTGGAAAAGTTCCGCGAGCTGCTCTACTACGAATACGGCGAATTCGGC...GAGGACGAGGTGTACGACAAGGTCCGCAGTGAACTCGACCGCGCCGAGACC......GCCCGTGGC---GGCGGCAAGAACGCGCTGTTTTACCTCTCCACCCCGCCGAGCCTCTTCGAGCCGATTTCGAGCGGCCTGGGGCGGCAGGGCCTGCAA......GACGAGACGGAAGGC......------TGGCGGCGCATCGTCATCGAAAAACCCTTCGGGCGCGACCTGCAATCGGCCCGCGAACTCAACGACGCCATTCACCGCGTCTGGGACGAGTCGCAGGTGTACCGCATCGACCATTATCTCGGTAAGGAGACGGTGCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q8KBB6_CHLTE/11-198
ASQ VIFGASSDLASRKLFPSIFQLARWGHMPES.FRLIGVGRQEQS.HEEFRAFVRSRLLE.......HSPEAAGDAARLDAFCLRLFYARVDLD.DPASYEVLRDEIMREEK..VGGSTCRNLMFYLSIPPSLAPAVVRNLGKAGLGgrEQSCT..-GWRKLIAEKPYGHDLESARELNRVINEVFEENQVYRIDHYLGKEPVQN
DSQ GTCATCTTCGGCGCGAGCAGCGACCTGGCTTCGCGCAAGCTTTTTCCGTCGATTTTCCAGCTCGCGCGGTGGGGGCACATGCCTGAGAGC...TTCCGGCTGATTGGCGTCGGGCGGCAGGAGCAAAGC...CACGAGGAGTTCCGCGCGTTCGTCCGCAGTCGCCTGCTGGAG.....................CACTCGCCCGAAGCCGCCGGTGACGCCGCGCGGCTCGACGCCTTCTGCCTCCGCCTCTTTTATGCCCGCGTCGATCTGGAC...GATCCGGCGAGCTACGAAGTGCTGCGCGACGAGATCATGCGCGAGGAAAAA......GTGGGAGGGAGCACTTGCCGCAACCTGATGTTCTATCTGTCGATACCGCCGAGCCTTGCGCCTGCCGTGGTGCGCAATCTCGGCAAGGCCGGGCTGGGTggacgtGAACAGTCGTGCACC......---GGGTGGCGCAAGCTCATCGCCGAAAAGCCCTACGGCCACGATCTCGAAAGCGCCCGCGAGCTGAACCGCGTTATCAACGAGGTGTTCGAGGAGAACCAGGTCTATCGCATCGACCACTACCTCGGCAAGGAGCCGGTGCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q8DPK3_STRR6/8-186
ASQ TIFGASGDLAKRKLYPSLFRLYKSGNLSKH.FAVIGTARRPWS.KEYFESVVVESILD.......----LADSTEQAQEFASHFYYQSHDVN.DSEHYIALRQLQAELNE..KYQ-AEHNKLFFLSMAPQFFGTIAKHLKSENIV..DGKG-..--FERLIVEKPFGTDYATANKLNDELLATFDEEQIFRIDHYLGKEMIQS
DSQ ACAATTTTCGGTGCGAGTGGAGACCTGGCTAAACGCAAGCTCTACCCTTCCCTTTTTAGACTATATAAATCCGGCAATCTTTCCAAGCAC...TTTGCCGTTATTGGAACTGCCCGTAGACCTTGGAGT...AAGGAATATTTTGAATCTGTAGTTGTCGAGTCCATCCTTGAT.....................------------TTGGCAGATAGTACCGAGCAAGCCCAAGAATTTGCTAGCCACTTCTACTATCAAAGCCATGATGTCAAT...GATTCGGAACATTATATTGCTTTGCGTCAATTACAAGCTGAGCTTAATGAA......AAATACCAA---GCTGAACACAATAAGCTCTTCTTCTTGTCTATGGCACCTCAGTTCTTTGGAACCATTGCCAAACACCTCAAATCTGAAAACATTGTC......GATGGCAAAGGT---......------TTTGAGCGCTTGATCGTTGAAAAACCATTTGGTACAGATTACGCAACTGCAAACAAGTTGAATGACGAACTCCTAGCAACATTTGACGAAGAACAAATTTTCCGTATCGACCATTATCTTGGTAAGGAAATGATCCAAAGC
TRN 10010101100011010
NAM Q9CDJ9_LACLA/10-188
ASQ TIFGATGDLAKRKLYPSLFRLFKKGELADN.FAVIGTARRPWT.NEYYREVVLESIKD.......----LMNSKTEAENFASHFYYQSHDVS.DSSHYVNLKDLGEKLRK..QYK-TAGNQVFFLAMAPQFFGTISEHLKSENIL..TGEG-..--FERIVIEKPFGTSYDTAKSLNDSLAKVFSEEQIFRIDHYLGKEMIQA
DSQ ACCATCTTCGGAGCAACTGGTGACCTCGCTAAAAGAAAGCTCTACCCTTCACTCTTTCGCCTCTTCAAAAAAGGTGAACTAGCTGACAAT...TTTGCAGTCATCGGTACCGCTCGCCGTCCATGGACA...AACGAGTATTATCGTGAAGTTGTTTTAGAGTCTATCAAAGAT.....................------------TTAATGAACTCAAAAACGGAAGCCGAAAATTTCGCCAGCCATTTTTATTATCAAAGTCACGATGTTAGC...GACAGCTCACATTACGTTAACTTAAAAGATTTGGGTGAAAAATTGCGTAAA......CAGTATAAA---ACTGCTGGCAATCAAGTCTTCTTTTTAGCAATGGCTCCTCAATTTTTTGGCACTATCTCTGAACACCTTAAATCAGAAAATATTTTG......ACAGGTGAGGGT---......------TTTGAGAGAATCGTCATTGAAAAACCATTTGGAACAAGCTACGATACGGCAAAATCACTTAATGACAGCCTCGCAAAAGTATTTAGTGAAGAACAAATTTTCCGAATCGACCACTACCTTGGAAAAGAAATGATCCAGGCC
TRN 10010101110011000
NAM Q836V0_ENTFA/9-187
ASQ TIFGGTGDLAKRKLYPSLFRLYKKGLLAER.FAVIGTARREWT.DEYYREIVRETIQD.......----LNPTAEEATEFSSHFYYQSHNVN.DTEHYNTLKELSDRLNE..QYH-LEGNHVYYLAMAPQFFGTIVNHLKSQHII..SEEG-..--FDRLIIEKPFGSDYESAYELNEEIRAAFPEQDIFRIDHYLGKEMIQN
DSQ ACTATTTTCGGGGGGACAGGTGATCTTGCCAAACGTAAATTGTATCCTTCCCTGTTCCGCTTATATAAAAAAGGATTATTAGCTGAGCGT...TTTGCGGTGATTGGTACCGCACGTCGGGAATGGACA...GACGAATACTATCGTGAAATCGTCCGTGAAACCATTCAAGAC.....................------------TTAAATCCCACGGCCGAAGAGGCAACTGAATTTTCTAGTCATTTCTATTACCAATCACATAATGTGAAT...GATACGGAACATTATAATACCTTAAAAGAATTATCTGATCGCCTAAATGAA......CAATACCAC---TTAGAAGGCAATCATGTTTACTATTTAGCTATGGCCCCTCAATTCTTTGGAACCATTGTTAATCACTTGAAATCACAACATATTATT......TCGGAAGAAGGC---......------TTTGATCGTCTAATTATCGAAAAGCCATTTGGTTCTGATTATGAATCTGCCTACGAATTAAATGAAGAAATTCGTGCTGCATTTCCTGAACAAGATATTTTCCGAATTGACCATTACTTAGGCAAAGAAATGATCCAAAAT
TRN 11011101101011000
NAM Q93AS4_ENTMU/9-187
ASQ TIFGGTGDLAQRKLYPSLFRLYKKGNLSEH.FAVIGTARRPWS.DEHYREVVKGTIKT.......----LNPSAEEAERFASHFYYQSHDVN.DSSHYQTLKELSDRLDE..KYH-LNGNRMYYLAMAPQFFGTIVSHLKSQKII..TEAG-..--FNRLIIEKPFGSDFHSAFELNEKIRQVFPEDDIFRIDHYLGKEMIQN
DSQ ACTATATTTGGCGGTACAGGAGATTTAGCACAACGTAAATTGTATCCTTCCCTTTTTCGTTTATACAAAAAGGGCAACTTGAGCGAACAT...TTTGCTGTGATCGGTACAGCACGTCGTCCTTGGAGC...GATGAACACTATCGTGAAGTGGTTAAAGGAACAATCAAAACA.....................------------TTGAATCCTTCTGCCGAAGAAGCCGAACGATTTGCCAGCCATTTTTATTATCAATCCCATGATGTCAAT...GATTCTTCTCATTACCAAACATTAAAAGAATTATCTGATCGTTTAGATGAA......AAATACCAC---TTGAATGGTAATCGAATGTACTATTTAGCCATGGCTCCACAATTTTTCGGTACGATCGTTTCACATTTGAAATCTCAGAAAATCATC......ACTGAAGCTGGC---......------TTCAACCGATTGATTATCGAAAAACCTTTTGGTTCTGATTTCCATTCTGCCTTTGAATTGAATGAAAAAATTCGACAAGTCTTTCCAGAAGATGATATTTTCCGTATTGACCATTATTTAGGTAAAGAAATGATCCAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM Q88U49_LACPL/10-188
ASQ TIFGGTGDLAQRKLYPSLFKLYQKGYLKDH.FAVIGTARRPWT.DDHYHEVISDSLAD.......----LNADQETVTQFASHFYYQSHDVT.DAEHYRTLKKLSEKLDA..QYG-LQGNRIFYLAMAPNFFGTIAQHLRSENIL..TDNG-..--FNRVIIEKPFGHDYESAKELNDQLTATFNENQIYRIDHYLGKEMIQN
DSQ ACCATCTTTGGCGGTACTGGTGACCTCGCACAGCGTAAACTGTACCCGTCACTATTTAAGCTCTATCAAAAGGGCTATCTCAAGGACCAC...TTTGCCGTTATTGGGACGGCTCGGCGTCCTTGGACT...GATGATCACTATCATGAAGTTATTAGTGACTCCCTAGCTGAT.....................------------CTGAATGCTGATCAGGAAACGGTGACGCAATTTGCGAGCCATTTTTATTATCAATCGCATGACGTTACT...GATGCTGAACATTACCGAACTTTGAAAAAATTATCAGAAAAGCTGGACGCC......CAATATGGT---TTACAAGGCAACCGGATCTTCTACTTAGCAATGGCACCAAACTTCTTCGGTACGATTGCCCAACACTTACGTTCCGAAAATATTCTG......ACAGATAACGGT---......------TTTAACCGCGTCATTATCGAAAAGCCTTTTGGTCATGATTATGAAAGTGCCAAGGAACTTAACGACCAATTAACGGCTACTTTTAACGAAAATCAGATTTATCGAATTGACCACTACCTTGGTAAAGAAATGATTCAAAAT
TRN 11011101101011000
NAM Q8Y5S7_LISMO/12-190
ASQ TIFGGTGDLANRKLYPSLYHLYSKGSLGDN.FAVIGTARREWS.NDFFRDKVKESIKD.......----IDGSEKDADAFASHFYYQSHDVT.NKESYLTLKDLSDELDA..KYE-LDGNRLFYLAMAPNFFGTIASRIKSEGFV..DTDG-..--FHRLIIEKPFGHDLASAEELNNSLRQAFKEDEIYRIDHYLGKEMIQN
DSQ ACTATTTTTGGCGGTACGGGAGATTTGGCAAATCGCAAACTTTACCCTTCGCTATATCATTTGTACAGTAAGGGATCTCTTGGCGACAAT...TTTGCTGTTATTGGAACGGCTCGTCGTGAATGGAGT...AACGATTTCTTCCGTGATAAAGTAAAAGAGTCTATCAAAGAC.....................------------ATTGACGGTTCTGAAAAAGACGCAGATGCATTTGCTTCTCACTTCTACTATCAATCTCATGATGTGACA...AATAAAGAATCTTATCTAACTTTAAAAGATTTGTCTGATGAATTAGATGCA......AAATACGAA---TTAGATGGCAATCGCCTTTTCTATCTTGCAATGGCGCCAAATTTCTTTGGAACTATCGCAAGTCGCATTAAATCTGAAGGCTTTGTT......GATACAGACGGT---......------TTCCATCGTTTAATTATCGAAAAACCATTCGGCCATGATTTAGCTAGTGCGGAAGAATTAAACAATTCACTTCGTCAAGCTTTCAAGGAAGATGAAATTTATCGTATTGACCATTATTTAGGAAAAGAAATGATCCAAAAT
TRN 11011101111011000
NAM Q74KV7_LACJO/9-188
ASQ IIFGGSGDLAHRKLYPALFNLYQKGLIHDH.FAVIGTARRPWS.HEYLQEQVVEAVKE.......--SCDNFDEKEAKEFASHFYYQSHDVT.DIGHYIALKELAAKLDE..KYQ-AEGNRIFYMAMAPRFFGTIATHINDQKLL..-GSG-..--FNRLVIEKPFGHDLASAEKLNREIGESFDEESVYRIDHYLGKEMVQN
DSQ ATTATTTTTGGTGGCTCCGGAGATTTAGCTCATAGAAAGCTTTATCCAGCCTTATTTAATTTGTATCAAAAAGGTTTAATTCATGATCAT...TTTGCTGTAATTGGTACAGCGAGAAGACCTTGGAGC...CATGAATATTTGCAAGAACAAGTAGTTGAAGCAGTTAAAGAA.....................------AGCTGTGACAACTTTGATGAAAAAGAAGCAAAAGAATTCGCTTCACATTTTTATTACCAGTCTCACGATGTAACT...GATATTGGCCACTACATTGCCTTGAAGGAATTAGCAGCTAAACTTGATGAA......AAATATCAA---GCAGAAGGAAATCGAATTTTCTACATGGCTATGGCACCAAGATTTTTTGGTACAATTGCTACTCACATTAATGATCAAAAATTGCTT......---GGTAGCGGC---......------TTTAACCGTTTAGTAATTGAAAAGCCATTTGGTCATGATTTAGCTTCAGCAGAAAAGTTAAACCGAGAAATTGGCGAAAGTTTTGATGAAGAGTCGGTATATCGAATTGACCACTATCTTGGAAAAGAAATGGTTCAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM Q99TY8_STAAM/13-191
ASQ TIFGATGDLSHRKLFPSIFHLYQQDNLDEH.IAIIGIGRRDIT.NDDFRNQVKSSIQK.......----HVKDTNKIDAFMEHVFYHRHDVS.NEESYQELLDFSNELDS..QFE-LKGNRLFYLAMAPQFFGVISDYLKSSGLT..DTKG-..--FKRLVIEKPFGSDLKSAEALNNQIRKSFKEEEIYRIDHYLGKDMVQN
DSQ ACAATCTTTGGTGCAACTGGTGACTTAAGCCATCGTAAGTTGTTTCCATCAATATTCCATCTCTACCAACAAGACAATTTAGATGAACAT...ATTGCCATCATCGGTATTGGACGTCGTGACATTACT...AATGATGATTTCCGTAATCAAGTAAAATCATCAATTCAAAAG.....................------------CACGTAAAAGATACAAACAAAATTGACGCGTTTATGGAACATGTCTTCTATCATAGACATGATGTTAGT...AATGAAGAAAGCTATCAAGAATTACTAGATTTTAGTAATGAATTAGATAGC......CAATTTGAA---TTAAAAGGTAATCGACTATTCTATTTAGCAATGGCACCACAATTCTTTGGCGTTATTTCTGATTATCTAAAATCTTCTGGTCTTACT......GATACAAAAGGA---......------TTTAAACGCCTTGTTATCGAAAAACCATTCGGTAGTGATTTAAAATCAGCCGAAGCATTAAACAATCAAATTCGTAAATCATTTAAAGAAGAAGAAATTTATCGTATTGACCACTATTTAGGAAAAGACATGGTTCAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM Q8EMB8_OCEIH/12-190
ASQ VIFGATGDLAKRKLFPSIYRLYRSGKLDEH.FAVIGLARRPWT.DEVLRENVENSIQD.......----ALSPDEDLSEFISHFYYKSFDVT.EKESYQGLNEIIQNLEG..QYQ-TEGNRLFYLAMAPDFFGAIANQLNDYGLK..NTSG-..--WTRLVIEKPFGHDLPSAKKLNHELQAAFREDQIYRIDHYLGKEMVQN
DSQ GTAATCTTCGGAGCAACTGGAGATTTAGCAAAGCGTAAATTATTCCCTTCCATTTATCGTTTGTACCGAAGCGGAAAATTAGATGAGCAT...TTTGCAGTAATTGGTTTAGCACGTCGTCCTTGGACA...GATGAAGTACTTAGAGAAAATGTGGAAAATTCCATACAAGAT.....................------------GCTCTTTCTCCGGATGAGGATTTATCCGAATTTATTTCCCATTTCTATTATAAATCTTTTGATGTGACG...GAAAAAGAATCGTATCAAGGACTTAATGAAATCATTCAAAACCTTGAAGGT......CAATACCAA---ACAGAAGGAAATAGACTATTTTATCTGGCAATGGCTCCAGATTTCTTTGGTGCTATTGCAAATCAACTCAATGATTATGGATTAAAG......AACACGAGTGGT---......------TGGACTAGACTTGTGATCGAAAAACCATTTGGACATGATTTACCTTCTGCTAAAAAGTTAAACCATGAATTACAAGCCGCATTTCGTGAAGATCAAATTTATCGTATCGACCACTATCTAGGTAAAGAGATGGTGCAAAAT
TRN 10010101100011010
NAM G6PD_BACSU/12-188
ASQ VIFGATGDLAKRKLYPSIHRLYQNGQIGEE.FAVVGVGRRPWS.NEDLRQTVKTSISS.......------SADKHIDDFTSHFYYHPFDVT.NPGSYQELNVLLNQLED..TYQ-IPNNRMFYLAMAPEFFGTIAKTLKSEGVT..ATTG-..--WSRLVIEKPFGHDLPSAQALNKEIREAFTEDQIYRIDHYLGKQMVQN
DSQ GTCATATTCGGTGCAACTGGAGATTTAGCAAAACGAAAATTGTATCCGTCTATTCACCGTTTATATCAAAACGGACAAATCGGAGAAGAG...TTTGCAGTGGTAGGAGTTGGAAGAAGACCTTGGTCT...AATGAGGATCTTCGCCAAACTGTTAAAACATCCATTTCCTCA.....................------------------TCTGCAGATAAGCATATAGATGATTTCACGTCTCATTTTTACTATCACCCGTTTGACGTGACA...AACCCTGGTTCTTATCAAGAGCTAAACGTATTGCTTAACCAGCTGGAAGAT......ACATATCAA---ATTCCTAACAACAGAATGTTCTACTTGGCAATGGCTCCTGAATTCTTCGGAACGATTGCAAAAACATTAAAATCAGAGGGTGTAACA......GCTACAACCGGC---......------TGGTCCCGCCTTGTCATCGAAAAACCGTTCGGCCATGATCTGCCAAGCGCACAGGCATTGAATAAAGAAATCCGCGAAGCATTTACGGAAGATCAAATTTACAGAATCGACCATTATCTAGGCAAACAAATGGTTCAGAAC
TRN 10010101100011000
NAM G6PD_LEUME/9-187
ASQ TFFGGTGDLAKRKLYPSVFNLYKKGYLQKH.FAIVGTARQALN.DDEFKQLVRDSIKD.......----FTDDQAQAEAFIEHFSYRAHDVT.DAASYAVLKEAIEEAAD..KFD-IDGNRIFYMSVAPRFFGTIAKYLKSEGLL..ADTG-..--YNRLMIEKPFGTSYDTAAELQNDLENAFDDNQLFRIDHYLGKEMVQN
DSQ ACTTTCTTTGGTGGCACTGGTGACTTGGCCAAGCGTAAGCTTTACCCATCAGTTTTCAATCTTTATAAAAAAGGCTACTTGCAAAAGCAT...TTTGCCATTGTTGGAACGGCCCGTCAAGCCCTCAAT...GATGACGAATTCAAACAATTGGTTCGTGATTCAATTAAAGAT.....................------------TTCACTGACGATCAAGCACAAGCTGAGGCGTTCATCGAACATTTCTCATACCGTGCACACGACGTAACA...GATGCTGCTTCATACGCTGTTTTAAAAGAGGCGATTGAAGAAGCTGCCGAC......AAATTTGAT---ATCGATGGCAACCGCATTTTCTATATGTCAGTTGCGCCACGTTTCTTTGGTACAATTGCCAAATATCTTAAGTCAGAAGGCCTACTA......GCTGACACTGGT---......------TACAACCGTTTGATGATTGAAAAGCCTTTCGGTACATCATATGACACAGCTGCCGAACTCCAAAATGACTTGGAAAACGCATTTGATGATAACCAACTATTCCGTATTGACCACTACCTTGGTAAGGAAATGGTTCAAAAC
TRN 11011101111011000
NAM Q6HG37_BACHK/7-189
ASQ VLFGATGDLAKRKIYPALYNLYRDQKLPKQ.ISVIGLGRREVS.HVDFQKRIKESIET.......FSRHREEGTPELEDFLDNFRYCPLDVS.KPEDYERLLQVVREREE..ELH-IKGNRMFYLSVAPEFFETIALNIKESGLD..KTDG-..--WKRLMIEKPFGHDLTSARELNDKLSRTFEEDEIYRIDHYLGKPMIQN
DSQ GTTTTATTTGGAGCGACAGGGGACTTAGCGAAACGCAAAATTTACCCCGCACTATATAACTTATATAGAGATCAAAAGCTTCCAAAGCAA...ATATCCGTTATCGGGCTTGGGAGACGTGAAGTATCT...CATGTAGATTTCCAAAAAAGAATAAAAGAATCAATAGAGACG.....................TTTTCTCGTCATAGAGAAGAAGGTACTCCAGAACTCGAAGATTTTTTAGATAATTTTCGCTATTGTCCATTAGATGTGAGT...AAGCCGGAAGACTATGAGAGATTATTACAAGTCGTTCGTGAAAGGGAAGAA......GAGCTACAT---ATAAAAGGGAATAGAATGTTCTATCTTTCTGTTGCTCCTGAATTTTTTGAGACAATCGCTTTAAATATTAAGGAAAGCGGACTTGAT......AAAACGGATGGA---......------TGGAAACGCCTAATGATTGAGAAACCGTTCGGGCACGATCTTACATCTGCTCGTGAGCTGAATGATAAGCTTAGTCGCACGTTTGAAGAAGACGAGATATACCGTATTGATCATTATTTAGGTAAGCCGATGATTCAAAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q893G0_CLOTE/7-182
ASQ TIFGGTGDLAYRKLFPSLYNLYMLGSINDE.YSIIGIGRRDYT.KEDYLTYIQAGVKK.......-FARINYSDDKFDKFSKIITYYKMDIQ.KEEEYKGLIKYYKDKDI..-----IKNHIYYYAVAPRFFIPITKGLKNNKCY..LKD--..---AKVIIEKPFGEDLESATYLNEQLSFVFKDKNIYHIDHYLGKEMIQN
DSQ ACCATATTTGGGGGAACAGGAGATTTAGCCTATCGAAAATTATTCCCTTCTCTATATAATTTATATATGTTAGGGAGTATTAATGATGAA...TATTCTATTATAGGAATTGGTAGGAGAGATTATACA...AAAGAGGATTATTTAACTTATATTCAAGCAGGAGTTAAAAAG.....................---TTTGCCAGAATAAATTATAGTGATGATAAGTTTGATAAGTTTTCTAAAATTATAACCTATTATAAAATGGATATTCAA...AAGGAAGAAGAATATAAGGGTTTAATTAAATATTATAAAGATAAAGATATT......---------------ATTAAAAATCATATTTACTATTATGCAGTTGCACCAAGATTTTTTATTCCAATAACTAAAGGATTAAAAAATAATAAATGTTAC......CTTAAAGAT------......---------GCAAAAGTTATTATTGAAAAGCCTTTTGGAGAAGATTTAGAATCAGCTACTTACCTAAATGAACAGCTTTCTTTTGTATTTAAGGACAAGAATATTTATCATATTGATCATTATTTAGGCAAAGAAATGATACAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM G6PD_BORBU/12-181
ASQ VIFGVTGNLSRKKLIPSLFNLFKNKCISN-.FRVIGFSRKIFT.DKEFRLYIKDSLWQ.......-----EETDSLIEIFLNFFVYVFGDFN.EKESYKNLFKFLDRSRE..--------TIYYLSTSPAFYGPIINHLKKYFLS..EKLTL..---SKIVLEKPFGSSLETAKKLNSLLYSAFKEDQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTAATTTTTGGGGTTACCGGGAATTTGTCTAGAAAAAAGCTTATTCCTTCACTTTTTAATTTATTTAAAAATAAATGTATTAGCAAT---...TTTAGGGTTATTGGTTTTTCTCGTAAGATTTTTACA...GATAAAGAATTTAGATTGTATATTAAAGATTCTTTATGGCAG.....................---------------GAAGAGACCGATTCGTTGATTGAGATTTTTTTAAATTTTTTTGTTTATGTATTTGGCGATTTTAAT...GAAAAGGAGTCTTATAAAAATTTATTTAAATTTTTAGATAGAAGTCGAGAA......------------------------ACGATATATTATCTTTCGACGTCTCCTGCATTTTATGGACCTATAATTAATCATTTGAAAAAGTATTTTTTAAGC......GAAAAATTGACTTTG......---------TCAAAAATAGTTCTTGAGAAGCCTTTTGGCTCTAGTCTTGAGACAGCAAAAAAATTAAATAGTTTGCTTTATTCTGCTTTTAAAGAAGATCAAATTTATAGAATAGATCACTATTTGGGTAAAGAAACGGTTCAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM Q76EM3_GLUOX/13-189
ASQ VIFGATGDLTMRKLLPALYNRLRMGQIPDD.ACIIGAARTELD.REAYVARARDALER.......FLPSDILGPGLVERFLARLDYVTLDSSrEGPQWDALKSLLAKAQP..------DRVRVYISQPHRSLRQHLRDLNRYELI..TPT--..---SRVVLEKPIGTNMATATAINDGVGQYFPEKQIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTCATCTTCGGTGCCACTGGCGATCTCACGATGCGCAAGCTGCTGCCCGCGCTCTACAACCGCCTTCGGATGGGCCAGATTCCGGATGAT...GCGTGCATCATCGGAGCCGCCCGTACGGAGCTGGAC...CGGGAGGCCTATGTCGCGCGGGCCCGAGACGCCCTTGAGCGG.....................TTTCTTCCCTCAGACATCCTGGGCCCGGGGCTGGTCGAGCGTTTCCTCGCCCGTCTCGATTACGTGACGCTGGACAGCAGCcgcGAGGGCCCGCAGTGGGACGCCCTGAAGTCCCTGCTGGCCAAGGCACAGCCT......------------------GACCGGGTGCGCGTCTATATTTCGCAACCGCACCGCAGCTTACGGCAGCATCTGCGAGACCTGAACCGCTACGAGCTGATC......ACCCCCACG------......---------TCGCGGGTTGTTCTCGAAAAGCCGATCGGTACGAACATGGCCACCGCCACCGCCATCAATGACGGGGTCGGCCAGTATTTTCCGGAAAAGCAGATCTACCGGATCGATCATTATCTCGGGAAAGAGACGGTCCAGAAC
TRN 11011101101011000
NAM Q8YCL5_BRUME/14-189
ASQ IVFGGTGDLAERKLIPALYQRQRAGQLSDP.TRIIGASRSQMT.DDEYRTFAGNAIKE.......HVKPEEVDQAEVEIFLKRLHYVAVDAK.SDEGWDALKTLIGKKPE..------KIRAFYLAVSPTLFGDIATRLKAHGLI..TRD--..---TRIVVEKPIGRDLDSAKALNDTLGSVFREDQIFRIDHYLGKETVQN
DSQ ATCGTTTTTGGTGGCACCGGCGATCTTGCCGAGCGCAAGCTTATTCCGGCGCTTTATCAGCGCCAGCGCGCAGGCCAGCTTTCCGACCCC...ACACGCATCATCGGCGCCTCGCGCAGCCAGATGACC...GACGACGAATATCGCACCTTCGCCGGCAATGCGATCAAGGAA.....................CATGTGAAACCGGAAGAGGTGGATCAGGCCGAAGTTGAAATCTTCCTCAAGCGGCTGCACTATGTGGCGGTGGACGCCAAG...TCCGACGAGGGCTGGGATGCGCTGAAGACCCTGATCGGCAAGAAGCCGGAA......------------------AAGATCCGAGCCTTTTATCTGGCCGTCAGCCCGACCCTGTTCGGCGATATCGCCACGCGGCTCAAGGCGCATGGCCTCATC......ACGCGCGAT------......---------ACGCGCATCGTCGTGGAAAAGCCGATTGGCCGCGATCTCGATTCCGCCAAGGCGCTCAACGACACGCTGGGCAGTGTGTTCCGCGAAGACCAGATTTTCCGCATAGACCACTATCTCGGCAAGGAAACGGTGCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM G6PD_RHIME/14-189
ASQ VVFGGTGDLAERKLLPALYHRQMEGQFTEP.TRIIGASRASLS.HDEYRRFASDALKE.......HLKSGEFNEAEVEKFTSRLYYVSVDAK.SEQGWDDLKKLLEEGKD..------RTRAFYLAVGPAIFSDISEKIRDHKLI..TRN--..---TRIVVEKPIGRDLASATELNDTIGKVFREEQIFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTGGTGTTCGGGGGCACCGGCGATCTTGCGGAGCGCAAGCTGCTGCCGGCACTTTATCACCGTCAGATGGAAGGTCAGTTCACGGAACCG...ACGCGGATCATCGGCGCATCGCGCGCGAGCCTTTCC...CATGACGAATACCGCAGGTTCGCGAGCGACGCCCTGAAAGAA.....................CACCTGAAGTCCGGGGAGTTCAACGAGGCGGAAGTCGAGAAATTCACCTCGCGTCTCTATTACGTCTCCGTCGACGCCAAG...TCCGAGCAGGGCTGGGACGATCTGAAGAAGCTCCTGGAAGAGGGCAAGGAT......------------------CGTACCCGTGCCTTCTATCTCGCCGTCGGGCCGGCGATTTTCAGCGACATTTCCGAAAAGATCCGCGATCACAAGCTTATC......ACGAGGAAC------......---------ACCCGCATCGTCGTCGAGAAGCCGATCGGCCGCGACCTCGCTTCCGCGACGGAGCTCAACGACACGATCGGCAAGGTCTTCCGCGAAGAGCAGATTTTCCGCATCGACCACTATCTCGGCAAGGAAACGGTGCAGAAT
TRN 10010101100011011
NAM Q989A2_RHILO/14-188
ASQ IIFGGTGDLSERKLLPSLYYRQRDHQFSEP.TRIIGTSRSKMS.DEEFRAFASQAISD.......HVKPADIDAKELKTFLARLSYISADAT.SGAGFDKLKKAIGESES..-------IRAFYLAVAPALFGDISHKLKENKLI..TPN--..---SRIVLEKPIGRDLASARALNDLVGDDFHESQIFRIDHYLGKETVQN
DSQ ATCATTTTCGGCGGCACCGGCGACCTGTCGGAACGCAAGCTTCTGCCGTCGCTCTATTATCGCCAGCGCGACCATCAATTCTCCGAGCCG...ACGCGCATCATCGGCACATCGCGCTCGAAAATGAGC...GACGAGGAATTCCGGGCCTTCGCCAGCCAGGCGATCTCCGAT.....................CACGTCAAGCCGGCCGATATCGACGCCAAGGAATTGAAGACCTTCCTGGCGCGGCTCTCCTATATCTCGGCCGATGCGACG...AGCGGCGCTGGCTTCGACAAGCTTAAGAAGGCGATCGGCGAGAGCGAGAGC......---------------------ATCCGCGCCTTCTATCTGGCGGTGGCGCCGGCGCTGTTCGGCGATATCTCGCACAAGCTGAAAGAGAACAAGCTGATC......ACGCCGAAC------......---------TCGCGCATCGTGCTGGAGAAGCCGATCGGCCGCGACCTTGCCTCGGCGCGGGCACTCAACGATTTGGTCGGCGACGACTTCCACGAAAGCCAGATTTTCCGCATCGACCACTATCTCGGCAAGGAGACGGTGCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM Q8L205_BARHE/14-189
ASQ IVFGGNGDLAARKLIPALYHCQCVGQLSEP.TRIIGVSRSSLS.GEEYQNFVRASLEK.......YVHPKDLNRIELNRFLARLTYISVDIT.SNRGWRDLALPLSEDPS..------DIRVFYLAVGSSLFGDIAMRLGQNGLV..TQK--..---TRIIIEKPIGCNVKTAVQLNDTFASVFDEDQIFRIDHYLGKETVQN
DSQ ATTGTGTTTGGTGGCAATGGTGATTTAGCAGCACGCAAACTTATACCTGCTTTATACCATTGTCAGTGTGTTGGGCAATTGAGCGAGCCA...ACACGTATTATTGGAGTTTCGCGCTCTTCTTTGAGT...GGTGAAGAGTATCAAAATTTTGTTCGTGCTTCTTTAGAAAAA.....................TATGTTCATCCAAAAGATCTCAATCGAATTGAACTCAATCGTTTTCTTGCGCGTTTAACCTATATTTCTGTTGATATTACA...TCAAATCGAGGGTGGAGAGATCTCGCTTTACCGCTCTCAGAAGATCCATCT......------------------GATATTCGAGTTTTTTATTTAGCAGTTGGTTCATCCCTTTTTGGTGATATTGCGATGAGATTGGGACAAAATGGTTTAGTA......ACGCAAAAA------......---------ACACGAATTATTATTGAAAAACCTATTGGTTGTAATGTAAAAACAGCGGTTCAGCTCAATGATACATTTGCAAGCGTATTTGATGAAGATCAGATTTTTCGCATTGACCATTATCTGGGCAAGGAGACCGTTCAAAAT
TRN 10010101100011000
NAM Q73ZB6_MYCPA/32-205
ASQ VLFGATGDLAKRKLIPGLAYLDQSELAPD-.IQIVATSLEDLS.NDEFRELAKNAIDS.......-FGTHKLTPDQWRNFADIITYIP----.QSAGSDALAAAVAEAEA..KLG-PNVRRLHYLSVPPKAARAVITMLRDAKLV..ER---..---SRVVMEKPFGTDLASAVALNDFVHQTFEESQIFRIDHFLGKEAAQN
DSQ GTCCTGTTCGGCGCCACCGGGGATTTGGCGAAACGCAAGCTGATCCCCGGTTTGGCGTATCTGGACCAGTCCGAGCTGGCACCCGAC---...ATCCAGATCGTCGCCACGTCGCTGGAGGACCTGAGC...AACGACGAATTCCGCGAGCTGGCCAAGAACGCGATCGACTCG.....................---TTCGGCACGCACAAGCTGACGCCCGACCAGTGGCGCAACTTCGCCGACATCATCACCTACATCCCG------------...CAGAGCGCCGGCTCCGACGCGCTGGCCGCCGCGGTGGCCGAGGCCGAGGCC......AAGCTGGGG---CCGAACGTGCGGCGGCTGCATTACCTGTCGGTGCCGCCGAAGGCGGCGCGCGCGGTGATCACCATGCTGCGCGACGCCAAACTGGTC......GAGCGG---------......---------TCGCGGGTGGTGATGGAGAAACCGTTCGGCACCGATCTGGCCAGCGCGGTGGCGCTCAACGACTTCGTGCACCAAACCTTCGAGGAATCCCAGATTTTCCGCATCGACCACTTCCTGGGTAAGGAGGCCGCCCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM Q98EK0_RHILO/27-195
ASQ VLFGATGDLAHKKIFPALYQMVAKGTLTEP.--VIGVAFDAWD.IKQLQARARDGIVN.......--ALGKIDEKVFAKFASLLRYVSGDYR.DPATFEKLKTALGTAQR..--------PLHYMAVPPTMFETVVQGLEQSGTA..-----..-RGARLMVEKPFGHDLQSARWLNRVLHLVFDEQSIFRIDHYLGKEAIQN
DSQ GTGCTCTTCGGCGCCACCGGCGACCTCGCCCACAAGAAGATATTTCCGGCGCTTTACCAGATGGTCGCCAAGGGCACGCTCACCGAACCG...------GTGATCGGCGTCGCCTTCGACGCCTGGGAC...ATCAAGCAGTTGCAGGCCCGCGCCCGCGACGGCATCGTCAAC.....................------GCGCTGGGCAAGATCGACGAGAAGGTGTTCGCCAAATTCGCTTCGTTGCTGCGCTATGTCAGCGGCGACTACCGC...GATCCGGCCACCTTCGAGAAACTGAAGACCGCGCTTGGCACCGCCCAGCGG......------------------------CCGCTGCACTACATGGCGGTGCCGCCGACCATGTTCGAGACTGTCGTTCAAGGGTTGGAGCAGTCGGGAACCGCG......---------------......---CGTGGCGCACGGCTGATGGTGGAAAAGCCGTTCGGCCATGATCTGCAGTCGGCGCGCTGGCTGAACCGGGTGCTGCATCTGGTGTTCGACGAACAGTCGATCTTCCGCATCGACCACTATCTCGGCAAGGAAGCGATCCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q8U6H2_AGRT5/15-183
ASQ VVFGATGDLAYKMIFPSLYAMVKRGALQTP.--IIGVAFDDWP.REQLIARARDAVAN.......--HLDKIDEAVFEKFAAQLTYVSGDYR.NEATFEKLRTALGGHQH..--------PLYYLAIPPSLFETVVTGLNRAGIA..-----..-ASARLMVEKPFGRDLASAEALNEALHAVFAEDAIFRIDHFLGKEAIQN
DSQ GTGGTGTTCGGCGCCACGGGTGATCTTGCCTATAAGATGATCTTTCCCTCTCTCTACGCCATGGTGAAACGCGGCGCGCTGCAAACGCCC...------ATCATCGGAGTCGCTTTCGACGATTGGCCG...CGTGAGCAGCTGATAGCGCGGGCGCGCGATGCGGTCGCCAAC.....................------CATTTGGACAAGATCGATGAAGCCGTCTTCGAAAAATTCGCCGCACAGCTGACCTATGTCTCCGGCGATTATCGC...AACGAAGCGACATTCGAAAAGCTGCGCACGGCGCTTGGCGGGCACCAGCAT......------------------------CCGCTTTATTATCTCGCCATTCCGCCTTCCCTGTTCGAAACCGTGGTAACCGGCCTCAACAGGGCGGGCATCGCC......---------------......---GCTTCGGCCCGGCTGATGGTGGAGAAACCCTTTGGCCGTGACCTTGCCTCCGCCGAAGCCTTAAATGAAGCGTTGCACGCGGTTTTCGCAGAGGATGCTATTTTCCGCATCGACCATTTCCTGGGCAAGGAAGCCATCCAGAAC
TRN 10010101100011010
NAM G6PD_BUCAI/12-185
ASQ VIFGAKGDLTKRKLLPALYKLEKSKKIHKY.TRIIASGRADWS.TEDYIEKIKTEVKN.......-FLNEEINDLIWKNLSSRIFFCNIDVH.EPLHFFRLKTILKQKKN..-------IIVYYCAVPSNTLNSIFIGLGNAHLN..SVP--..---SRIVLEKPLGVCLKTSKKINDQISKYFLESQIFRIDHYLGKESILN
DSQ GTAATTTTTGGCGCTAAAGGAGATCTAACAAAAAGAAAATTATTACCAGCTTTATATAAATTAGAAAAATCTAAAAAAATACATAAATAT...ACACGCATTATCGCTTCTGGTCGTGCTGATTGGAGC...ACAGAAGACTATATAGAAAAAATAAAAACAGAAGTAAAAAAT.....................---TTTTTAAATGAAGAAATAAATGATCTTATTTGGAAAAATTTGAGTTCTCGTATATTTTTTTGTAATATTGATGTACAT...GAACCATTGCATTTTTTTAGACTAAAAACGATACTTAAACAAAAAAAAAAT......---------------------ATCATAGTTTACTATTGCGCTGTTCCTTCTAATACGTTGAATTCTATTTTTATCGGTTTAGGAAATGCACATTTAAAT......TCTGTTCCA------......---------TCGCGTATAGTATTAGAAAAACCATTAGGAGTTTGTTTGAAAACATCAAAAAAAATCAATGATCAAATTTCTAAATATTTTCTAGAATCGCAAATTTTTCGTATTGATCACTATTTAGGAAAAGAATCAATACTTAAT
TRN 10010101110011000
NAM G6PD_BUCAP/12-185
ASQ VIFGTKGDLARRKLLPALYKLEKSQKIHPD.TRIIGTGRADWN.TEDYIKIVKKAIKM.......-FLNEKIDEKIWKKLRSRLNFFYIDVF.QDLHFLELKNILNQKKN..-------IIIYYCAVPSNTFNAIFTGLGKVNLN..SFP--..---SRIIIEKPLGVSLETSKKINNQIAKYFLESQIFRIDHYLGKESILN
DSQ GTGATTTTTGGAACAAAAGGAGATTTAGCAAGAAGAAAATTGTTACCAGCTTTATATAAATTAGAAAAATCTCAAAAAATACATCCAGAT...ACACGTATAATTGGTACAGGTCGTGCTGATTGGAAT...ACAGAAGATTATATAAAGATAGTAAAAAAAGCAATAAAAATG.....................---TTTTTAAATGAAAAAATTGATGAAAAAATTTGGAAAAAATTACGTTCACGTTTAAATTTTTTTTATATTGATGTATTT...CAAGATCTTCACTTTTTAGAATTAAAAAATATATTAAATCAAAAAAAAAAC......---------------------ATTATTATTTATTATTGTGCAGTTCCTTCAAATACATTTAATGCTATTTTTACAGGATTAGGAAAAGTTAATTTAAAT......TCTTTTCCA------......---------TCAAGAATCATAATCGAAAAACCACTCGGTGTATCTTTAGAAACATCAAAAAAAATCAATAATCAAATTGCTAAATATTTTTTAGAATCGCAAATCTTTCGTATTGATCACTATCTTGGAAAAGAATCAATATTAAAT
TRN 10010101110011000
NAM Q7VQY1_CANBF/14-187
ASQ IIFGAKGDLARRKLIPALYQLEKIGSIHPR.TFILGVGRAEWD.LLTYIKIVRSSLER.......-FMKESINENIWCRFSKRFDFCNLDVN.QTEQFVHVLNKLKNLDL..-------LTINYFAMPPHTFGSICKGLSLVGLN..KER--..---NRIVIEKPLGMNFDSARVINSQVSKYFHETQIYRVDHYLGKEAILN
DSQ ATTATTTTTGGAGCTAAAGGAGATTTAGCTCGTAGGAAATTAATTCCTGCGCTATATCAATTAGAGAAAATCGGTTCTATACATCCTAGA...ACTTTTATATTAGGAGTAGGTAGAGCGGAATGGGAT...TTATTAACATATATTAAAATTGTGCGTTCTTCTTTAGAGAGA.....................---TTTATGAAAGAATCTATTAATGAAAATATATGGTGTCGTTTTTCTAAAAGATTTGATTTTTGTAATTTAGATGTTAAT...CAAACGGAACAATTTGTACATGTGCTGAATAAATTAAAAAATTTAGATTTA......---------------------TTGACAATAAATTATTTTGCAATGCCTCCTCATACATTTGGATCTATTTGTAAAGGATTAAGTTTAGTGGGTTTAAAT......AAAGAAAGA------......---------AATAGAATAGTGATAGAAAAGCCATTAGGAATGAACTTTGATTCTGCTCGTGTTATTAATTCTCAAGTATCTAAATATTTTCATGAAACTCAAATTTATCGGGTAGATCATTATTTAGGAAAAGAAGCTATTTTAAAT
TRN 10010101100011010
NAM G6PD_ECOLI/13-186
ASQ VIFGAKGDLARRKLLPSLYQLEKAGQLNPD.TRIIGVGRADWD.KAAYTKVVREALET.......-FMKETIDEGLWDTLSARLDFCNLDVN.DTAAFSRLGAMLDQKNR..-------ITINYFAMPPSTFGAICKGLGEAKLN..AKP--..---ARVVMEKPLGTSLATSQEINDQVGEYFEECQVYRIDHYLGKETVLN
DSQ GTCATTTTCGGCGCGAAAGGCGACCTTGCGCGTCGTAAATTGCTGCCTTCCCTGTATCAACTGGAAAAAGCCGGTCAGCTCAACCCGGAC...ACCCGGATTATCGGCGTAGGGCGTGCTGACTGGGAT...AAAGCGGCATATACCAAAGTTGTCCGCGAGGCGCTCGAAACT.....................---TTCATGAAAGAAACCATTGATGAAGGTTTATGGGACACCCTGAGTGCACGTCTGGATTTTTGTAATCTCGATGTCAAT...GACACTGCTGCATTCAGCCGTCTCGGCGCGATGCTGGATCAAAAAAATCGT......---------------------ATCACCATTAACTACTTTGCCATGCCGCCCAGCACTTTTGGCGCAATTTGCAAAGGGCTTGGCGAGGCAAAACTGAAT......GCTAAACCG------......---------GCACGCGTAGTCATGGAGAAACCGCTGGGGACGTCGCTGGCGACCTCGCAGGAAATCAATGATCAGGTTGGCGAATACTTCGAGGAGTGCCAGGTTTACCGTATCGACCACTATCTTGGTAAAGAAACGGTGCTGAAC
TRN 11011101101011010
NAM G6PD_ERWCH/13-186
ASQ VIFGAKGDLARRKLLPSLYQLEKAGHIHPE.TRIIGVGRAEWD.RDAYIKVVREALET.......-FLKEPLDPALWTTLSNRLDFCNLDVE.DTEGFKRLGTMLDQQNR..-------TTINYFAMPPSTFGAICRGLGQAGLN..KEP--..---ARVVMEKPLGTNLASSRVINNQVAEFFNECQVYRIDHYLGKETVLN
DSQ GTTATTTTCGGTGCAAAGGGCGACCTTGCGCGCCGCAAATTGCTGCCTTCACTGTATCAACTGGAAAAAGCAGGCCATATTCATCCGGAA...ACCCGCATTATCGGCGTGGGACGGGCGGAGTGGGAC...CGAGACGCCTATATCAAAGTGGTGCGCGAAGCGCTGGAAACC.....................---TTTCTCAAGGAGCCGCTCGACCCGGCATTGTGGACAACCCTGAGCAATCGGCTCGACTTTTGCAACCTTGATGTGGAA...GACACCGAGGGATTCAAACGGTTGGGTACGATGCTCGATCAGCAAAATCGC......---------------------ACCACCATCAATTATTTCGCCATGCCGCCGAGCACCTTCGGCGCTATCTGCCGCGGTCTGGGGCAGGCCGGCCTGAAC......AAGGAGCCG------......---------GCACGCGTGGTGATGGAAAAACCGCTGGGCACCAATCTGGCGTCGTCACGGGTGATCAACAATCAGGTAGCGGAGTTTTTCAACGAATGTCAGGTCTACCGCATCGACCACTATCTCGGCAAGGAAACCGTGCTGAAC
TRN 11011101101011001
NAM Q7N538_PHOLL/13-186
ASQ VIFGAKGDLARRKLLPSLYQLEKAGYIHPE.TRIIGVGRADWD.KKAYTKVVEEALNT.......-FLPEKLDSELWKILSERLAFCNLDVN.QKEDFAKLKAILKQDNR..-------PAIHYFAMPPSTFGSVCHGLGLAGLN..KEP--..---NRVVMEKPLGTDLESSKAINDEVAKYFNERQVYRIDHYLGKETVLN
DSQ GTCATTTTTGGCGCTAAAGGGGATTTGGCACGCCGGAAATTATTGCCTTCCCTTTATCAGCTTGAGAAAGCGGGTTATATCCACCCAGAA...ACCCGGATTATCGGTGTTGGCCGGGCTGATTGGGAT...AAAAAAGCTTATACCAAGGTTGTTGAAGAAGCTTTAAATACA.....................---TTCTTGCCAGAAAAATTAGATTCAGAATTATGGAAGATATTGAGTGAGCGTTTGGCGTTCTGCAATCTGGATGTTAAT...CAAAAAGAAGACTTTGCCAAATTGAAGGCAATTCTTAAGCAGGATAATCGG......---------------------CCTGCAATCCATTATTTTGCGATGCCACCCAGTACTTTTGGTTCGGTTTGTCACGGATTGGGCCTTGCAGGGCTAAAT......AAAGAGCCA------......---------AATCGAGTTGTGATGGAAAAGCCTTTAGGGACCGATCTTGAATCATCCAAAGCCATCAATGATGAAGTAGCTAAATATTTCAATGAGCGTCAGGTTTATCGCATCGATCATTATCTGGGTAAAGAAACCGTATTGAAT
TRN 10010101100011000
NAM G6PD_BUCBP/11-184
ASQ VIFGAKGDLSCRKLLPSLYQLEKKNKLCTH.TRIIGVGRANWD.KIIYTNVVYKSLIK.......-FLNETIIESIWKKFSSRLEFCNLDIN.CLHNFKKLKQIIQQNNN..-------IIINYLAMPPHTFGNICLGLESINLN..LEP--..---TRIIIEKPLGSSLKTSININNKIGKFFKEKQIFRIDHYLGKETIQN
DSQ GTTATTTTTGGAGCAAAAGGAGATCTATCTTGTAGAAAACTACTACCTTCATTATATCAATTAGAAAAAAAAAATAAATTATGTACTCAC...ACTAGAATAATAGGCGTAGGTCGCGCTAATTGGGAT...AAAATTATTTATACTAATGTAGTATATAAATCATTAATTAAA.....................---TTTTTAAATGAAACAATAATCGAATCTATTTGGAAAAAATTTTCGTCTCGGTTAGAATTTTGTAATTTAGATATTAAT...TGCTTGCACAATTTTAAAAAATTAAAACAAATAATTCAACAAAATAATAAC......---------------------ATTATAATTAATTATCTAGCTATGCCACCTCACACATTTGGAAATATTTGTTTAGGATTAGAATCAATAAATTTAAAT......TTAGAACCT------......---------ACGCGTATTATAATTGAAAAACCATTAGGTTCTTCTTTAAAAACATCTATAAATATTAATAACAAAATTGGAAAATTTTTTAAAGAAAAACAAATTTTTCGAATAGATCATTATCTTGGAAAAGAAACTATACAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM Q6SFD4_9BACT/7-180
ASQ IIFGASGDLSARKLFPALFQLDRAELLPSD.LRITAIARDQVD.VNTFLEGLRQRMHA.......YMGSESPSDAEWQHYSRHFQYVGADFA.NADSYSSIRATLDDTRI..--------SLFYLATPPSIFALICNNLATNNCL..TGD--..---CRIVLEKPIGECLASSKEVNETLARYFDEGSIYRIDHYLGKETVQN
DSQ ATTATTTTTGGCGCTTCCGGAGACCTTTCAGCAAGAAAGCTCTTTCCCGCACTGTTTCAACTCGACCGCGCCGAATTACTGCCCAGCGAC...CTGCGCATCACAGCAATTGCTAGAGATCAGGTCGAC...GTAAATACTTTTTTGGAAGGCCTAAGACAGCGAATGCATGCC.....................TACATGGGCTCTGAGTCGCCTTCCGATGCCGAGTGGCAGCACTACTCACGACATTTTCAATATGTGGGCGCCGACTTCGCC...AACGCTGACAGCTATTCCAGTATCAGGGCAACTCTAGATGATACCCGTATC......------------------------AGCTTATTTTACTTGGCTACACCACCCAGCATCTTCGCCCTAATTTGCAACAATCTGGCCACTAATAATTGCCTC......ACCGGCGAC------......---------TGCCGAATCGTACTCGAAAAACCCATTGGCGAATGTCTAGCCTCGTCAAAGGAAGTCAATGAAACGCTGGCTCGCTACTTTGACGAAGGATCTATTTATCGCATAGATCACTACCTGGGAAAGGAGACCGTTCAGAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q887J2_PSESM/12-184
ASQ ALFGALGDLAVRKLFPALYQLDRAGLLHED.TKILALAREPGD.EQSHLAYIEKSMRR.......FIPEAELEADNAARFLARLSYLHVDFL.KAEDYVALAERVGNAET..--------LIAYFATPASVYGAICENLASVNLA..ER---..---TRAVLEKPIGHDLASSRRVNDAVAQFFPENRVYRIDHYLGKDTVQN
DSQ GCCCTGTTTGGTGCCCTGGGGGACCTGGCGGTACGCAAGCTGTTCCCGGCTCTTTATCAGCTTGATCGCGCTGGACTGCTGCATGAAGAC...ACAAAAATTCTTGCCCTGGCGCGTGAACCAGGCGAC...GAACAGTCGCATCTGGCCTACATCGAAAAATCCATGCGCCGC.....................TTCATTCCCGAGGCGGAGCTTGAGGCCGACAACGCAGCGCGCTTCCTGGCGCGCCTCAGCTACCTGCATGTCGATTTTCTC...AAGGCCGAGGACTATGTTGCGCTGGCCGAGCGCGTTGGCAATGCCGAGACG......------------------------CTGATAGCCTACTTCGCCACGCCGGCCTCGGTGTACGGCGCGATCTGCGAGAACCTCGCGTCGGTGAACCTGGCC......GAGCGC---------......---------ACACGCGCCGTCCTGGAAAAGCCCATCGGCCATGACCTGGCCTCGTCGCGACGGGTCAACGACGCCGTTGCGCAGTTCTTCCCGGAAAACCGCGTCTACCGAATCGACCATTACCTGGGCAAGGACACGGTCCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q88P31_PSEPK/12-184
ASQ ALFGALGDLALRKLFPALYQLDRANLLHPD.TRLLALAREVGS.AQEHLDSIEAHLRR.......HVPEADIEPAALGRFLARLNYQHLDFL.QPEGYQALAEQLPGELP..--------LIAYFATAAAVYGAICENLDKVGLA..AR---..---TRVVLEKPIGHDLESSRRVNDAVARFFPESRVYRIDHYLGKETVQN
DSQ GCCCTGTTTGGCGCCCTCGGCGACCTGGCATTGCGCAAGCTGTTTCCTGCGCTCTACCAGCTCGACCGGGCCAACCTGTTGCACCCGGAC...ACCCGCCTGCTGGCCCTCGCCCGTGAGGTCGGCAGT...GCGCAGGAGCACCTGGACAGCATCGAAGCCCACCTGCGCCGG.....................CACGTGCCCGAGGCAGATATCGAGCCTGCTGCGCTGGGGCGCTTCCTTGCCCGCCTGAATTACCAGCACCTGGACTTCCTT...CAGCCCGAGGGCTATCAGGCCCTGGCCGAGCAGCTGCCGGGCGAGCTGCCG......------------------------CTGATCGCCTACTTCGCCACGGCGGCGGCGGTGTATGGGGCCATCTGCGAAAACCTCGACAAGGTCGGGCTGGCT......GCGCGC---------......---------ACCCGGGTAGTGCTCGAGAAACCTATTGGCCACGACCTGGAGTCGTCGCGCCGGGTCAACGACGCCGTGGCGCGGTTCTTCCCTGAAAGCCGGGTTTACCGCATTGACCATTACCTGGGCAAAGAGACGGTGCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM G6PD_PSEAE/12-184
ASQ ALFGALGDLALRKLFPALYQLDRENLLHRD.TRVLALARDEGA.PAEHLATLEQRLRL.......AVPAKEWDDVVWQRFRERLDYLSMDFL.DPQAYVGLREAVDDELP..--------LVAYFATPASVFGGICENLAAAGLA..ER---..---TRVVLEKPIGHDLESSREVNEAVARFFPESRIYRIDHYLGKETVQN
DSQ GCGCTGTTCGGTGCGCTGGGCGATCTCGCCTTGCGCAAGCTGTTCCCGGCGCTCTACCAACTCGATCGTGAGAACCTGCTGCACCGCGAT...ACCCGCGTCCTGGCCCTGGCCCGTGACGAAGGCGCT...CCCGCCGAACACCTGGCGACGCTGGAGCAGCGCCTGCGCCTG.....................GCAGTGCCGGCGAAGGAGTGGGACGACGTGGTCTGGCAGCGTTTCCGCGAACGCCTCGACTACCTGAGCATGGACTTCCTC...GACCCGCAGGCCTATGTCGGCTTGCGCGAGGCGGTGGATGACGAACTGCCG......------------------------CTGGTCGCCTACTTCGCCACGCCGGCCTCGGTGTTCGGCGGCATCTGCGAGAACCTCGCCGCCGCCGGTCTCGCC......GAGCGC---------......---------ACCCGGGTGGTGCTGGAGAAGCCCATCGGTCATGACCTGGAGTCGTCCCGCGAGGTCAACGAGGCAGTCGCCCGGTTCTTCCCGGAAAGCCGCATCTACCGGATCGACCATTACCTGGGCAAGGAGACGGTGCAGAAC
TRN 11011111101111111
NAM Q9JTW0_NEIMA/10-185
ASQ VLFGATGDLAMRKLLPCLYQAHVAGLLHPE.GRILGVSRSELD.TEGFLAKVETSSKI.......-HVKENFSDEAWASFVERLAYLKVDVT.QPDDFAALGDLVKARKN..-----TENVVIYLSTAPKFFAQACENLAAIGLN..ADN--..---VRVVLEKPLGTDLASSQQINTDVARYFKEGQIYRIDHYLGKESLQN
DSQ GTGTTGTTCGGTGCGACCGGCGATTTGGCAATGCGCAAACTTTTGCCCTGCCTGTATCAGGCGCACGTGGCCGGTTTGCTTCATCCCGAA...GGTCGTATTTTGGGTGTGAGCCGCAGCGAATTGGAT...ACCGAAGGTTTTCTGGCGAAGGTGGAAACCAGTTCCAAAATC.....................---CATGTGAAAGAAAATTTTTCCGATGAGGCTTGGGCATCGTTTGTCGAACGTCTCGCATATCTCAAAGTCGATGTTACG...CAGCCGGACGATTTTGCTGCTTTGGGCGATTTGGTCAAAGCGCGCAAGAAT......---------------ACTGAAAATGTCGTGATCTACCTCTCAACTGCGCCGAAATTCTTTGCGCAAGCCTGCGAGAACCTTGCTGCGATCGGTTTGAAT......GCCGACAAC------......---------GTGCGCGTGGTTTTGGAAAAACCGTTGGGTACGGACTTGGCTTCTTCCCAACAAATCAATACTGATGTTGCGCGTTATTTCAAAGAAGGGCAAATTTACCGCATCGACCACTACCTTGGCAAAGAAAGCCTGCAAAAC
TRN 11011101101011001
NAM Q7P1R8_CHRVO/14-188
ASQ VLFGGAGDLVMRKLLPSLYQAHNAGLLNEQ.GRILALGRKDLS.RDDYLASVEKQSRI.......-HIKSHFDDAAWQSFCSRIDYLRVDAS.QAADYPALAEKVGDDAG..------KVVVCYLATAPNLFAGICENLAAVGLN..RPN--..---VRVVLEKPLGTDLDSSNEINDDVARFFKEEQLYRIDHYLGKESVQN
DSQ GTGCTGTTCGGCGGCGCCGGCGACCTGGTGATGCGCAAGCTGCTGCCTTCATTGTACCAGGCGCATAACGCCGGCCTGCTCAACGAACAG...GGCCGCATCCTGGCGCTGGGCCGCAAGGACCTGAGC...CGCGACGACTACCTGGCTTCCGTCGAAAAGCAGTCCCGCATC.....................---CATATCAAGTCCCACTTCGACGATGCCGCCTGGCAGAGCTTCTGTAGCCGCATCGACTACCTGCGCGTCGACGCCTCC...CAGGCCGCCGACTACCCGGCGCTGGCCGAGAAGGTCGGCGACGACGCCGGC......------------------AAGGTGGTGGTGTGCTACCTTGCCACCGCGCCCAATCTGTTCGCCGGCATCTGCGAAAACCTGGCCGCGGTCGGCCTGAAC......CGCCCCAAT------......---------GTGCGGGTGGTGCTGGAAAAGCCGCTGGGCACCGACCTCGACTCGTCCAACGAGATCAACGACGACGTCGCCCGCTTCTTCAAGGAAGAGCAGCTGTACCGGATCGACCACTACCTGGGCAAGGAGTCGGTGCAGAAC
TRN 11011111101111101
NAM Q8EE98_SHEON/14-187
ASQ VLFGTKGDLARRKLLPSLYQLDKAELLDKD.TKVIGVAKDEFS.QDEYRDLVILALKT.......-FVKEPLCEDTLNRFVSRCYYVGTNFT.ESAGYGAFHELLKPEER..-------VMVSYFATPPSIFGDICRCLHEQNLI..HSD--..---SRVVLEKPIGSDLASSRIINDQVSAYFKESQVYRIDHYLGKETVQN
DSQ GTACTCTTTGGTACTAAAGGTGACTTAGCAAGACGTAAGTTATTACCTTCTTTATACCAGTTAGATAAGGCTGAGCTTCTCGATAAAGAT...ACTAAGGTGATAGGTGTCGCAAAAGATGAATTCAGT...CAGGATGAATACAGAGACTTAGTCATCCTTGCGTTAAAAACC.....................---TTCGTCAAAGAACCCCTCTGCGAAGACACTCTCAACCGATTCGTGTCCCGTTGTTATTATGTAGGCACTAATTTTACC...GAATCAGCAGGCTACGGTGCCTTCCATGAATTGCTCAAACCAGAAGAGCGT......---------------------GTCATGGTCAGTTACTTTGCCACCCCTCCATCGATTTTTGGTGATATCTGCCGCTGTTTACATGAACAAAACCTGATC......CACAGTGAC------......---------TCTCGCGTAGTACTCGAAAAACCCATTGGCTCTGATCTCGCATCTTCCCGTATTATTAACGATCAAGTGTCTGCCTACTTTAAAGAAAGCCAAGTCTACCGTATCGACCATTATCTTGGTAAAGAGACCGTTCAAAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q88C32_PSEPK/13-188
ASQ LVFGGTGDLALHKLLPALYHLFREARLNPA.VRVIALARRNLP.RIDYLKLAERHCRA.......QIARSDFDEEVWQRFSARVDYFPMDAS.QSADFGRLARYLGEPGG..------LTRIFYLATAPNLFVPIANHLRIAGLA..DTE--..---ARIVLEKPIGHSLESATAINEAIGTVFEERQVFRIDHYLGKETVQN
DSQ CTGGTCTTCGGCGGCACCGGTGATCTGGCCCTGCACAAATTGCTTCCGGCGCTCTACCACCTGTTTCGCGAGGCCCGTCTGAACCCTGCC...GTGCGGGTCATCGCACTGGCCAGGCGCAACCTGCCA...CGCATCGACTATCTGAAGCTCGCCGAACGCCATTGTCGGGCG.....................CAGATTGCCCGCAGCGACTTCGACGAAGAGGTGTGGCAGCGGTTTTCCGCACGGGTCGACTACTTCCCGATGGATGCTTCA...CAGAGCGCCGACTTCGGCCGCCTGGCACGCTACCTGGGCGAACCCGGTGGA......------------------CTGACACGCATCTTCTACCTGGCCACCGCTCCCAACCTGTTCGTGCCGATTGCCAACCACCTGCGCATTGCCGGACTGGCC......GACACCGAA------......---------GCGCGCATCGTGCTGGAAAAACCGATCGGCCATTCGCTGGAATCGGCCACTGCCATCAATGAAGCGATTGGCACGGTGTTCGAAGAAAGACAGGTGTTCCGCATCGACCACTACCTGGGCAAGGAAACCGTGCAGAAC
TRN 10010101100011001
NAM Q9HTC7_PSEAE/13-188
ASQ LVFGGTGDLALHKLLPALYRLHREDRLPAD.TRIFALARSALD.NAAFLALAERNVRA.......VVARSEFAAEQWKGFAARLDYLAMDAS.QSADFGRLARHLKSSEG..------RVLVHYLATSPSLFAPIAQNLSIAGLA..GPQ--..---ARIVLEKPLGHSLDSARAINQSIGRVFDESRVFRIDHYLGKETVQN
DSQ CTGGTCTTCGGCGGTACCGGCGACCTGGCCCTGCACAAGCTGCTGCCGGCGCTCTATCGCCTGCACCGGGAGGACCGCCTGCCGGCCGAT...ACACGGATCTTCGCCCTCGCCCGCAGCGCGCTGGAC...AACGCCGCCTTCCTCGCCCTCGCCGAGCGCAACGTCCGCGCG.....................GTGGTGGCGCGCAGCGAGTTCGCCGCCGAACAATGGAAAGGCTTCGCCGCGCGCCTCGACTACCTGGCCATGGACGCCTCG...CAGAGCGCCGACTTCGGCCGTCTCGCGCGGCACCTGAAGAGCAGCGAGGGC......------------------CGGGTGCTGGTGCACTACCTGGCGACCTCGCCGAGCCTGTTCGCGCCGATCGCGCAGAACCTCTCCATCGCCGGCCTCGCC......GGGCCGCAA------......---------GCGCGCATCGTGCTGGAAAAACCGCTGGGCCATTCGCTGGACTCGGCGAGGGCGATCAACCAGTCCATCGGCCGGGTGTTCGACGAGTCGCGGGTGTTCCGCATCGACCACTACCTGGGCAAGGAAACCGTGCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q9A6N0_CAUCR/2-172
ASQ VLLGGAGDLALRMLLPSLYFLELDRLLPHD.LRIIGVARADHD.AASYKALVREQLGK.......---RATVEEAVWNRLAARLDYVPANIT.SEEDTKKLAERIGAHGT..--------LVIFFSLSPSLYGPACQALQAAGLT..GPN--..---TRLILEKPLGRDLESSKATNAAVAAVVDESQVFRIDHYLGKETVQN
DSQ GTGCTGCTGGGCGGAGCGGGCGATTTGGCCCTCCGGATGCTGCTGCCTTCTCTGTATTTCCTGGAGCTCGACCGACTGCTGCCGCACGAT...CTGCGGATCATTGGCGTCGCCCGGGCCGACCATGAC...GCGGCCAGCTACAAGGCGCTGGTCCGCGAGCAACTGGGCAAG.....................---------CGCGCGACAGTGGAGGAGGCGGTTTGGAATCGCCTCGCCGCGCGCCTCGACTACGTGCCTGCGAACATCACC...AGTGAGGAAGACACCAAGAAGCTGGCCGAACGGATCGGTGCGCATGGCACG......------------------------CTGGTCATCTTCTTCTCGCTGTCGCCCAGCCTCTACGGCCCGGCTTGCCAGGCTTTGCAGGCCGCCGGCCTGACG......GGGCCCAAC------......---------ACGCGCTTGATCCTCGAAAAGCCGCTTGGCCGCGATCTCGAAAGCTCCAAGGCCACCAACGCCGCCGTCGCCGCTGTGGTCGACGAGAGCCAAGTGTTCCGCATCGACCACTATCTGGGCAAGGAAACCGTCCAGAAC
TRN 11011111101111111
NAM G6PD_ZYMMO/9-183
ASQ ILFGSTGDLSQRMLLPSLYGLDADGLLADD.LRIVCTSRSEYD.TDGFRDFAEKALDR.......FVASDRLNDDAKAKFLNKLFYATVDIT.DPTQFGKLADLCGPVEK..-------GIAIYLSTAPSLFEGAIAGLKQAGLA..GPT--..---SRLALEKPLGQDLASSDHINDAVLKVFSEKQVYRIDHYLGKETVQN
DSQ ATATTGTTTGGCTCGACTGGCGACCTTTCACAGCGTATGCTGTTGCCGTCGCTTTATGGTCTTGATGCCGATGGTTTGCTTGCAGATGAT...CTGCGTATCGTCTGCACCTCTCGTAGCGAATACGAC...ACAGATGGTTTCCGTGATTTTGCAGAAAAAGCTTTAGATCGC.....................TTTGTCGCTTCTGACCGGTTAAATGATGACGCTAAAGCTAAATTCCTTAACAAGCTTTTCTACGCGACGGTCGATATTACG...GATCCGACCCAATTCGGAAAATTAGCTGACCTTTGTGGCCCGGTCGAAAAA......---------------------GGTATCGCCATTTATCTTTCGACTGCGCCTTCTTTGTTTGAAGGGGCAATCGCTGGCCTGAAACAGGCTGGTCTGGCT......GGTCCAACT------......---------TCTCGCCTGGCGCTTGAAAAACCTTTAGGTCAAGATCTTGCTTCTTCCGATCATATTAATGATGCGGTTTTGAAAGTTTTCTCTGAAAAGCAAGTTTATCGTATTGACCATTATCTGGGTAAAGAAACGGTTCAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM G6PD_SOLTU/33-217
ASQ IVLGASGDLAKKKTFPALFNLYRQGFLQSNeVHIFGYARTKIS.DDDLRSRIRGYLSQ.......----GKENEGEVSEFLQLIKYVSGSYD.SAEGFTSLDKAISEHEFskNSTEGSSRRLFYFALPPSVYPSVCRMIKSYCMN..KSDLG..-GWTRTVVEKPFGKDLASSEQLSSQIGELFDEPQIYRIDHYLGKELVQN
DSQ ATTGTTCTTGGTGCTTCTGGTGATCTTGCCAAGAAGAAAACTTTTCCTGCTCTCTTCAACCTCTACCGCCAGGGATTTCTTCAATCCAATgaaGTTCACATTTTTGGCTACGCAAGGACAAAAATTTCT...GATGATGACTTGAGAAGCCGTATCCGTGGGTATCTTTCTCAG.....................------------GGGAAAGAAAATGAAGGAGAAGTATCAGAGTTTCTGCAACTGATTAAATACGTCAGTGGTTCTTATGAT...TCTGCTGAGGGATTTACGTCACTGGATAAGGCAATATCTGAGCACGAATTCtcaaaaAATAGCACAGAAGGATCATCCAGAAGACTCTTCTATTTTGCTCTTCCTCCATCAGTATATCCCTCTGTTTGCAGAATGATAAAAAGTTATTGTATGAAC......AAATCTGATCTTGGT......---GGTTGGACACGGACTGTTGTTGAGAAGCCCTTCGGCAAGGATTTAGCTTCATCTGAACAACTAAGTTCCCAGATCGGAGAACTATTTGACGAACCCCAAATTTATCGCATTGACCATTATTTGGGGAAGGAGTTGGTTCAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM O22405_PETCR/34-222
ASQ VVLGASGDLAKKKTFPALFNLYRQGFLQSHeVYIFGYARTKIS.DEELRDRIRGYLVP.......SKNTVEGHEEDLTNFLQLIKYVCGSYD.TEEGYQLLDKEISEHEIyrNCTEGSSRRLFYLALPPSVYPPVCKMIRKCCMN..KSDLG..-GWTRIVVEKPFGRDLESAEQLSNQIGELFEEPQIYRIDHYLGKELVQN
DSQ GTTGTTCTTGGTGCTTCTGGTGATCTTGCCAAGAAAAAGACTTTTCCAGCACTTTTCAATCTTTATCGTCAGGGGTTTTTGCAATCACATgaaGTCTACATTTTCGGCTATGCAAGGACAAAGATATCG...GACGAAGAGTTGAGAGATCGAATTCGTGGATATCTTGTTCCA.....................AGCAAGAATACTGTGGAGGGGCATGAAGAAGATTTAACTAACTTTCTGCAATTGATCAAATATGTTTGCGGATCTTATGAC...ACCGAGGAGGGGTATCAATTACTGGATAAAGAAATATCTGAGCACGAAATAtacagaAATTGCACGGAAGGATCATCCCGTAGACTATTTTACCTTGCTCTTCCTCCATCAGTATATCCTCCTGTCTGCAAGATGATCAGGAAATGCTGCATGAAT......AAATCTGATCTTGGT......---GGATGGACTCGGATTGTTGTTGAAAAGCCCTTTGGCAGGGATTTGGAGTCGGCTGAGCAACTCAGTAACCAGATAGGGGAGTTGTTTGAAGAGCCCCAGATTTACCGTATTGATCATTATCTGGGAAAAGAATTGGTGCAGAAC
TRN 10010101100011000
NAM G6PD5_ARATH/35-222
ASQ IVLGASGDLAKKKTFPALFNLFHQGFLNPDeVHIFGYARSKIT.DEELRDKIRGYLVD.......-EKNASKKTEALSKFLKLIKYVSGPYD.SEEGFKRLDKAILEHEIskKTAEGSSRRLFYLALPPSVYPPVSKMIKAWCTN..KSDLG..-GWTRIVVEKPFGKDLESAEQLSSQIGALFEEPQIYRIDHYLGKELVQN
DSQ ATTGTTCTTGGTGCTTCTGGTGATCTTGCTAAGAAGAAGACTTTTCCTGCACTTTTCAATCTATTTCATCAGGGATTTCTTAATCCAGATgaaGTTCATATATTTGGATATGCAAGGAGTAAGATTACT...GATGAGGAGCTTAGAGATAAAATCCGCGGATATCTTGTTGAT.....................---GAGAAGAATGCATCTAAGAAAACAGAAGCTTTGTCCAAGTTTCTAAAGCTGATTAAGTATGTGAGTGGACCTTATGAT...TCTGAGGAAGGGTTTAAGAGATTAGACAAGGCGATTTTGGAGCACGAGATAtctaaaAAGACTGCTGAAGGATCTTCGAGGAGATTGTTTTATCTTGCACTTCCTCCGTCTGTATACCCTCCTGTAAGCAAGATGATCAAGGCATGGTGCACTAAC......AAATCTGATCTTGGT......---GGATGGACTAGGATTGTTGTTGAGAAACCATTTGGAAAGGATTTGGAATCTGCAGAGCAGCTGAGTTCTCAGATTGGAGCCTTGTTTGAAGAACCACAGATTTATCGTATTGATCACTATCTGGGAAAAGAGTTAGTTCAAAAC
TRN 10010101100011010
NAM G6PD_MEDSA/33-221
ASQ VVLGASGDLAKKKTFPALFHLYKQELLPPDeVHIFGYARSKIS.DDELRNKLRSYLVP.......EKGASPKQLDDVSKFLQLVKYVSGPYD.SEDGFRLLDKEISEHEYlkNSKEGSSRRLFYLALPPSVYPSVCKMIKTCCMN..KSDLG..-GWTRVVVEKPFGRDLESAEELSTQIGELFEEPQIYRIDHYLGKELVQN
DSQ GTTGTGCTTGGTGCTTCTGGTGATCTTGCCAAGAAGAAGACTTTTCCTGCACTTTTTCACTTATATAAACAGGAATTGTTGCCACCTGATgaaGTTCACATTTTTGGCTATGCAAGGTCAAAGATCTCC...GATGATGAATTGAGAAACAAATTGCGTAGCTATCTTGTTCCA.....................GAGAAAGGTGCTTCTCCTAAACAGTTAGATGATGTATCAAAGTTTTTACAATTGGTTAAATATGTAAGTGGCCCTTATGAT...TCTGAAGATGGATTTCGCTTGTTGGATAAAGAGATTTCAGAGCATGAATATttgaaaAATAGTAAAGAGGGTTCATCTCGGAGGCTTTTCTATCTTGCACTTCCTCCTTCAGTGTATCCATCCGTTTGCAAGATGATCAAAACTTGTTGCATGAAT......AAATCTGATCTTGGT......---GGATGGACACGCGTTGTTGTTGAGAAACCCTTTGGTAGGGATCTAGAATCTGCAGAAGAACTCAGTACTCAGATTGGAGAGTTATTTGAAGAACCACAGATTTATCGTATTGATCACTATTTAGGAAAGGAACTAGTGCAAAAC
TRN 10010101110011000
NAM Q9ZSR1_MESCR/37-222
ASQ IVLGASGDLAKKKTFPALFNLYRQGFLPPSeVHIFGYARSKMT.DDDLRDRIRGHLIP.......-RNVTAEISEDVLNFLHLIKYVSGSYD.TEDGFHLLDDEISKYEC.qKNSQEHSKRLFYLALPPSVYPSVCRMIKLCCMN..KSDLG..--WTRIVVEKPFGRDLESAEQLSAQIGELFDESQIYRIDHYLGKELVQN
DSQ ATTGTTCTAGGTGCCTCTGGTGATCTTGCCAAGAAGAAGACCTTCCCTGCTCTGTTTAATCTTTACCGCCAGGGATTTCTTCCTCCCAGTgagGTTCACATATTTGGTTATGCAAGGTCAAAGATGACA...GATGATGACTTGAGAGATCGCATACGTGGACATCTGATTCCC.....................---AGGAATGTAACAGCGGAGATATCTGAGGATGTTTTGAACTTTCTGCATCTGATTAAATATGTTAGTGGGTCTTATGAC...ACTGAGGACGGTTTTCACTTGTTAGATGATGAAATATCAAAGTATGAGTGT...caaAAGAACAGCCAGGAACATTCTAAGAGACTCTTTTATCTTGCTCTTCCTCCATCAGTATATCCATCAGTCTGCAGAATGATAAAGCTTTGCTGTATGAAT......AAATCTGATCTTGGG......------TGGACTCGGATTGTTGTTGAGAAGCCTTTTGGAAGAGACTTAGAATCAGCAGAACAACTTAGTGCTCAGATTGGAGAGTTGTTTGATGAGTCACAGATTTACCGAATTGATCACTATTTGGGGAAGGAGTTGGTGCAGAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q8RY51_ORYSA/33-210
ASQ IVLGASGDLAKKKTFPALFHLFAQGFIQSGeVHIFGYARSNLS.DDGLRERIRGYLKG.......------ASEEHLSDFLQHIKYVSGSYD.SGEGFEKLNKEISEYEK..SNKSESPRRLFYLALPPSVYPSVCKMIRTYCMN..--PSG..--WTRVIVEKPFGKDLDSSEELSAQLGELFDENQLYRIDHYLGKELVQN
DSQ ATTGTCCTCGGGGCTTCTGGAGACCTAGCCAAGAAGAAAACTTTCCCGGCACTCTTCCATCTTTTTGCACAGGGATTTATACAATCAGGTgaaGTGCATATATTTGGGTATGCGAGATCAAACCTTTCT...GATGATGGGTTAAGGGAACGCATTCGTGGATACCTCAAAGGA.....................------------------GCCTCAGAAGAACATCTCTCAGACTTTTTGCAACATATAAAATATGTCAGTGGTTCCTATGAC...AGCGGAGAAGGATTTGAGAAATTGAACAAGGAAATTTCAGAGTATGAGAAG......TCAAACAAATCAGAAAGCCCTCGCAGGCTCTTCTATTTGGCATTGCCTCCATCTGTCTACCCTTCAGTCTGCAAAATGATCAGAACATATTGCATGAAT......------CCATCTGGA......------TGGACTAGAGTCATTGTTGAGAAGCCATTTGGAAAGGACTTGGACTCTTCAGAAGAATTAAGTGCCCAACTTGGGGAGCTATTTGACGAAAACCAACTCTACAGAATTGATCACTACTTGGGAAAAGAGTTGGTCCAAAAC
TRN 10010101110011000
NAM Q8LNZ7_CHLVU/38-217
ASQ VVAGASGDLARKKTYPALQFLFQHGFLPSN.VAIIGYARTDMN.DDKLREKLKPKLVG.......-------SDDDIDKFLKRCTYVAGSYD.GAEGWQGLAKVLDKRES..KCSKNPAGRLYYLALPPSVYPQVCAGLKEHCDNlrSVEGS..--WIRVIVEKPFGHDLQSSEQLADQLGKLYPEHQLYRIDHYLGKEMAQN
DSQ GTGGTTGCGGGGGCCTCTGGTGACCTGGCTCGTAAGAAGACCTACCCCGCGCTGCAGTTCCTCTTCCAGCATGGCTTCTTGCCAAGCAAT...GTGGCCATCATTGGCTATGCCCGCACCGACATGAAC...GACGACAAGCTGCGGGAGAAGCTGAAGCCAAAGCTGGTGGGC.....................---------------------AGCGACGATGACATTGATAAGTTCCTGAAGCGCTGCACATATGTGGCAGGGTCGTATGAT...GGTGCCGAGGGATGGCAAGGGCTGGCAAAAGTGCTGGACAAGCGCGAGTCA......AAGTGCAGCAAGAACCCTGCTGGCCGCCTCTACTACCTTGCACTGCCGCCCTCAGTCTACCCCCAAGTGTGCGCTGGCCTGAAGGAGCATTGCGACAACctacggAGCGTGGAGGGCTCC......------TGGATTCGAGTCATTGTTGAGAAGCCTTTTGGGCACGACCTGCAGAGCTCTGAGCAGCTGGCAGACCAGCTGGGGAAGCTGTACCCAGAGCACCAGCTGTATCGCATCGACCATTACCTGGGCAAGGAGATGGCGCAGAAC
TRN 11011101101011001
NAM Q869B7_LEIME/75-259
ASQ IVFGASGDLAKKKTFPALFSLYCGGLLPPD.VNIIGYARTKVD.DAE--KWKHETLMK.......HFSNLSERECHAEDFLKHISYFCGSYD.KVEDFKRLDIMIREKENafKGPEKGGNRLFYLALPPSVFATVCESIYKGVMP..QEVGG..--WVRVIIEKPFGRDTESSAELSRALEPFFNESQIYRIDHYLGKEMVQN
DSQ ATCGTGTTCGGTGCCAGCGGAGATCTGGCCAAGAAGAAGACATTTCCTGCCCTCTTCAGCCTGTACTGCGGTGGCCTTCTCCCCCCGGAT...GTCAATATTATCGGCTATGCGCGCACCAAGGTGGAC...GATGCCGAG------AAGTGGAAGCATGAGACGCTCATGAAG.....................CATTTTTCGAACTTGTCGGAGCGTGAATGCCACGCCGAGGATTTCTTGAAACATATCAGCTATTTTTGTGGATCATACGAC...AAGGTGGAAGACTTCAAGCGTCTTGACATTATGATTCGCGAAAAGGAGAATgcttttAAGGGCCCTGAAAAGGGTGGAAACCGTCTCTTCTACCTCGCTCTTCCGCCATCCGTTTTCGCGACTGTCTGTGAAAGCATTTACAAGGGCGTGATGCCG......CAAGAAGTAGGGGGA......------TGGGTTCGGGTGATCATCGAGAAGCCCTTTGGCCGCGATACTGAGAGCTCCGCGGAGCTGTCACGAGCGCTGGAGCCGTTCTTCAACGAGTCACAGATCTACCGCATTGATCACTACCTCGGGAAGGAGATGGTGCAGAAC
TRN 11011101101011001
NAM Q9GRG7_9TRYP/35-219
ASQ VVLGASGDLARNKTFPALFQLFCNGLIPRT.INIVGYARTKMP.DVE--QWKKESLAK.......HFPRAKDRCPHIEAFLKTITYISGSYD.GADDFFRLNDVITKFEEsfPGKQKGGNRLFYLALPPSVFMHACTGIRTHVMQ..KPGLG..--WVRIIIEKPFGHDTESSNELSRQLEPLFEESQIFRIDHYLGKEMVQN
DSQ GTCGTGCTTGGGGCAAGCGGTGACTTGGCGAGGAATAAAACGTTCCCGGCGCTGTTTCAACTATTCTGTAACGGATTAATTCCGCGAACG...ATTAACATTGTCGGCTACGCTCGCACCAAAATGCCT...GACGTGGAG------CAATGGAAAAAAGAGAGCCTAGCTAAG.....................CATTTTCCTCGGGCTAAGGATCGCTGCCCCCATATTGAGGCTTTCTTGAAGACAATCACCTATATCTCGGGCTCGTATGAC...GGTGCGGATGATTTTTTTCGTCTTAACGACGTGATAACAAAATTTGAGGAGtcgtttCCAGGAAAACAGAAAGGAGGCAACAGGTTGTTCTACCTTGCGTTACCACCTTCTGTATTTATGCATGCGTGCACGGGGATTCGCACTCATGTGATGCAG......AAACCGGGCCTGGGG......------TGGGTTCGAATAATTATTGAAAAGCCATTCGGGCACGACACGGAAAGTTCTAATGAACTTTCGAGGCAGTTGGAGCCTCTTTTCGAAGAATCCCAAATTTTTCGAATCGATCATTATCTTGGGAAGGAAATGGTGCAAAAT
TRN 10010101100011010
NAM G6PD_YEAST/14-195
ASQ SVFGASGDLAKKKTFPALFGLFREGYLDPS.TKIFGYARSKLSmEEDLKSRVLPHLKK.......--PHGEADDSKVEQFFKMVSYISGNYD.TDEGFDELRTQIEKFEK..SANVDVPHRLFYLALPPSVFLTVAKQIKSRVYA..--ENG..--ITRVIVEKPFGHDLASARELQKNLGPLFKEEELYRIDHYLGKELVKN
DSQ TCTGTCTTTGGTGCGTCAGGTGATCTGGCAAAGAAGAAGACTTTTCCCGCCTTATTTGGGCTTTTCAGAGAAGGTTACCTTGATCCATCT...ACCAAGATCTTCGGTTATGCCCGGTCCAAATTGTCCatgGAGGAGGACCTGAAGTCCCGTGTCCTACCCCACTTGAAAAAA.....................------CCTCACGGTGAAGCCGATGACTCTAAGGTCGAACAGTTCTTCAAGATGGTCAGCTACATTTCGGGAAATTACGAC...ACAGATGAAGGCTTCGACGAATTAAGAACGCAGATCGAGAAATTCGAGAAA......AGTGCCAACGTCGATGTCCCACACCGTCTCTTCTATCTGGCCTTGCCGCCAAGCGTTTTTTTGACGGTGGCCAAGCAGATCAAGAGTCGTGTGTACGCA......------GAGAATGGC......------ATCACCCGTGTAATCGTAGAGAAACCTTTCGGCCACGACCTGGCCTCTGCCAGGGAGCTGCAAAAAAACCTGGGGCCCCTCTTTAAAGAAGAAGAGTTGTACAGAATTGACCATTACTTGGGTAAAGAGTTGGTCAAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM Q6FP06_CANGA/14-194
ASQ VVFGASGDLAKKKTFPALFGLFREGYLHES.TKIIGYARSSLT.VEELTERIKPHLKT.......--PRGKEDEAKIPQFFKLLTYVSGPYD.QDDGFIRLREQIETFEG..AKCSTVPHRLFYFALPPSVFLPVATNIKRLVYA..--ENG..--VTRLIVEKPFGRDLETARKLQADLSPLFKEEEIYRIDHYLGKELVKN
DSQ GTGGTGTTTGGTGCTTCTGGTGATTTGGCCAAGAAGAAGACTTTCCCAGCTTTGTTTGGTTTGTTCAGAGAAGGATACCTGCACGAATCC...ACCAAGATTATCGGTTATGCGCGTTCCAGTCTTACC...GTTGAGGAATTGACTGAGCGTATCAAGCCTCACTTGAAGACT.....................------CCAAGGGGTAAGGAGGACGAGGCCAAGATTCCACAGTTCTTCAAGCTGCTGACCTATGTCTCCGGTCCTTACGAC...CAGGACGACGGTTTCATCCGCTTGCGTGAGCAGATTGAGACCTTCGAAGGT......GCCAAGTGCTCCACCGTGCCACACAGACTGTTCTACTTCGCTTTGCCACCAAGCGTGTTCTTGCCAGTCGCCACCAACATTAAGCGTCTGGTGTACGCC......------GAAAACGGT......------GTCACTAGACTGATCGTGGAGAAGCCATTTGGTAGAGATCTAGAGACCGCTAGAAAGCTACAAGCCGACTTGAGTCCATTGTTCAAAGAAGAAGAAATCTACAGAATTGACCATTACTTGGGTAAGGAATTGGTCAAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q75E77_ASHGO/19-199
ASQ TVFGASGDLAKKKTFPALYGLYREGYLDDS.TKIIGYARSELS.DAELRERVKPYLSK.......--PDDAASEAKQAEFLERMSYVAGPYD.KEEGYVQLREQIEAYER..ERGVEKPHRLFYLALPPSAFVSVAEKIKQFLYA..--EGG..--VTRLIVEKPFGHDLESSRKLQKQLEPLFREEEIFRIDHYLGKEMVKN
DSQ ACAGTGTTTGGAGCCTCAGGGGATCTTGCCAAGAAGAAGACGTTCCCAGCACTGTATGGATTGTATCGCGAGGGGTACCTGGACGACAGC...ACGAAGATTATTGGGTATGCTCGGTCGGAGCTATCT...GATGCGGAGCTGCGGGAGCGCGTCAAGCCGTACTTGAGCAAA.....................------CCAGACGACGCAGCGAGTGAGGCCAAGCAAGCCGAGTTCCTGGAGAGGATGAGCTACGTAGCTGGGCCTTACGAC...AAGGAGGAGGGGTACGTGCAGTTGCGGGAGCAGATTGAGGCTTACGAGCGC......GAACGGGGCGTTGAGAAACCTCACAGGTTGTTCTACTTGGCGCTTCCTCCCAGTGCGTTTGTCAGTGTTGCTGAGAAAATCAAGCAGTTCCTCTATGCG......------GAGGGCGGC......------GTTACAAGGTTAATTGTGGAAAAGCCCTTTGGCCATGACCTGGAGTCGTCTCGGAAGTTGCAAAAGCAGCTGGAGCCTCTGTTCCGTGAGGAGGAGATATTCCGGATTGACCACTACTTAGGAAAGGAGATGGTCAAGAAC
TRN 10010101100011000
NAM G6PD_KLULA/12-192
ASQ TIFGASGDLSKKKTFPALFGLYREGYLNPT.TKIIGYARSKLS.NEDLREKVKPFLKK.......--PNGAKDDAKVNEFLSMVSYHAGPYD.SDEGYLELKKIIEEFEA..EKKVDEPHRLFYLALPPSIFIDVCSKLKENLYT..--ESG..--IQRVIVEKPFGHDLQSATELQEKLAPLFSEDELFRIDHYLGKEMVKN
DSQ ACTATTTTTGGTGCTTCAGGTGATTTATCAAAGAAGAAAACGTTTCCTGCATTATTCGGGTTATATCGTGAAGGATATTTGAATCCAACT...ACAAAAATTATTGGGTATGCGCGTTCCAAGTTGAGC...AACGAGGATTTAAGAGAAAAGGTAAAGCCATTTTTAAAGAAA.....................------CCTAACGGAGCTAAGGATGATGCTAAAGTCAATGAATTTTTATCGATGGTTTCTTACCATGCTGGTCCGTATGAT...TCTGATGAAGGTTACTTGGAGTTGAAAAAGATTATCGAAGAGTTTGAGGCT......GAAAAAAAGGTCGATGAACCTCATAGACTCTTTTACTTAGCCTTGCCTCCTAGTATTTTCATTGACGTGTGTTCGAAACTAAAGGAAAACCTATACACA......------GAATCTGGA......------ATTCAAAGGGTTATTGTGGAAAAGCCTTTTGGTCACGATCTACAGTCTGCTACTGAATTACAGGAGAAGTTGGCGCCATTGTTTTCCGAGGACGAATTGTTCAGAATTGATCATTATTTGGGTAAAGAGATGGTAAAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM Q6BUJ0_DEBHA/13-192
ASQ VVFGASGDLAKKKTFPALFGLFREGELPST.IKVIGYARSELS.DADFKERISANFKG.......---VNDSNKHKVDEFLNLCSYTQGQYD.SAEGFKKLNEEMEKYEK..DSGVDKPERLFYLALPPSVFVTVASHIKENAYT..--KTG..--EVRLIVEKPFGNDLESSRKLQKSLAPLFTEEELYRIDHYLGKEMVKN
DSQ GTCGTCTTTGGGGCCTCTGGTGATTTAGCTAAGAAGAAGACGTTCCCAGCATTATTTGGATTATTCCGTGAAGGAGAATTGCCATCAACG...ATCAAGGTGATTGGGTATGCAAGATCAGAATTATCA...GATGCTGACTTTAAGGAAAGAATATCAGCCAATTTCAAGGGC.....................---------GTTAATGATAGTAACAAGCATAAGGTCGACGAATTCTTGAACTTGTGTTCTTATACTCAAGGTCAATACGAT...TCCGCAGAAGGTTTTAAAAAGTTGAATGAGGAGATGGAAAAGTATGAAAAA......GATTCCGGTGTTGACAAACCTGAAAGATTGTTCTACTTGGCTTTACCTCCATCGGTATTCGTCACTGTTGCAAGTCATATAAAGGAAAATGCCTACACC......------AAAACTGGT......------GAGGTTAGATTAATTGTCGAAAAGCCGTTTGGTAATGACTTGGAATCTTCTAGGAAGTTGCAAAAGAGCTTGGCCCCATTGTTCACAGAAGAAGAATTGTATAGAATTGACCACTACTTAGGAAAGGAAATGGTTAAGAAC
TRN 10010101110011000
NAM G6PD_PICJA/12-188
ASQ IVFGASGDLARKKTFPALFGLFREKQLPST.VQIIGYARSHLS.DKDFKDYISSHFKG.......------GDDKTKEDFLNLCSYISDPYD.TDEGYKKLEARCQEYES..KHNVKVPERLFYLALPPSVFHTVCEQVKKNVYP..--KNE..--KSRIIIEKPFGRDLETYRELQKQISPLFTEDEVYRIDHYLGKEMVKN
NAM Q7RV86_NEUCR/11-181
ASQ VVLGASGDLAKKKT-------YRNQFLPKD.IRIVGYARTKMD.HDEYIRRIKSYIKT.......---PTKESEQQLEEFCSICTYVSGQYD.RDDSFLQLNKHLEELEQ..--GRKENNRLFYMALPPSVFTIVSQHLKKCCYP..--SRG..--VARVIVEKPFGKDLASSRELQKSLEPDWKEEEIFRIDHYLGKEMVKN
DSQ GTTGTCCTTGGCGCCTCTGGCGATCTCGCTAAGAAGAAGACC---------------------TACCGCAACCAATTTTTGCCCAAGGAC...ATCCGGATTGTGGGCTATGCCAGAACTAAAATGGAC...CACGACGAGTACATCCGCCGCATCAAGTCGTACATCAAGACT.....................---------CCCACGAAGGAGAGCGAGCAGCAGCTTGAGGAGTTCTGCTCCATCTGCACATACGTTTCCGGCCAGTACGAT...CGCGACGACTCCTTCCTGCAGCTCAACAAGCATTTGGAGGAACTGGAGCAA......------GGAAGGAAAGAGAACAACCGACTCTTCTACATGGCTCTGCCTCCCAGCGTTTTCACCATTGTTTCACAGCATCTCAAGAAGTGTTGCTACCCC......------TCCAGGGGC......------GTTGCCCGTGTTATTGTCGAGAAACCCTTTGGCAAGGACTTGGCAAGCTCTCGAGAACTGCAGAAGTCTCTTGAGCCCGACTGGAAGGAAGAGGAGATCTTCCGTATCGACCATTATCTAGGCAAGGAGATGGTGAAGAAC
TRN 10010101100011001
NAM G6PD_EMENI/26-203
ASQ VVLGASGDLAKKKTFPALFGLFRNKFLPKG.IKIVGYARTQMD.HNEYLKRVRSYIKT.......---PTKEIEEQLNSFCELCTYISGQYD.QDDSFKNLAKHLEEIEK..--NQKEQNRVFYMALPPSVFITVSEQLKRNCYP..--KNG..--VARIIVEKPFGKDLQSSRDLQKALEPNWKEEEIFRIDHYLGKEMVKN
DSQ GTCGTACTAGGTGCCTCCGGGGATCTTGCAAAGAAGAAGACTTTCCCAGCTCTTTTTGGCCTTTTTCGCAACAAGTTCCTTCCCAAGGGT...ATCAAGATCGTCGGATATGCCCGGACACAGATGGAC...CACAATGAATACCTTAAGCGAGTGCGCTCATACATTAAGACC.....................---------CCGACAAAGGAGATCGAAGAGCAATTGAACAGCTTTTGCGAGCTTTGCACATACATCAGCGGCCAATACGAC...CAGGATGACTCATTCAAGAACCTCGCCAAGCACCTTGAGGAGATTGAGAAA......------AACCAAAAGGAACAGAACAGAGTCTTTTACATGGCGTTGCCCCCCAGCGTTTTCATCACAGTCTCAGAGCAACTAAAACGCAACTGCTACCCC......------AAAAATGGT......------GTCGCTCGTATTATTGTCGAGAAACCTTTCGGCAAGGACCTCCAGAGCTCTCGTGATCTCCAGAAGGCCCTTGAGCCCAACTGGAAAGAAGAAGAGATCTTCCGTATTGACCACTACCTCGGCAAGGAGATGGTTAAGAAC
TRN 10010101110011001
NAM Q6C4Y7_YARLI/15-193
ASQ VVLGASGDLAKKKTFPALFGLYRNGLLPKN.VEIIGYARSKMT.QEEYHERISHYFKT.......---PDDQSKEQAKKFLENTCYVQGPYD.GAEGYQRLNEKIEEFEK..-KKPEPHYRLFYLALPPSVFLEAANGLKKYVYP..--GEG..--KARIIIEKPFGHDLASSRELQDGLAPLWKESEIFRIDHYLGKEMVKN
DSQ GTGGTTCTTGGAGCCTCCGGCGACCTCGCTAAGAAGAAGACCTTCCCCGCCCTCTTCGGCCTTTACCGAAACGGCCTGCTGCCCAAAAAT...GTTGAAATCATCGGCTACGCACGGTCGAAAATGACT...CAGGAGGAGTACCACGAGCGAATCAGCCACTACTTCAAGACC.....................---------CCCGACGACCAGTCCAAGGAGCAGGCCAAGAAGTTCCTTGAGAACACCTGCTACGTCCAGGGCCCTTACGAC...GGTGCCGAGGGCTACCAGCGACTGAATGAAAAGATTGAGGAGTTTGAGAAG......---AAGAAGCCCGAGCCCCACTACCGTCTTTTCTACCTGGCTCTGCCCCCCAGCGTCTTCCTTGAGGCTGCCAACGGTCTGAAGAAGTATGTCTACCCC......------GGCGAGGGC......------AAGGCCCGAATCATCATCGAGAAGCCCTTTGGCCACGACCTGGCCTCGTCACGAGAGCTCCAGGACGGCCTTGCTCCTCTCTGGAAGGAGTCTGAGATCTTCCGAATCGACCACTACCTCGGAAAGGAGATGGTCAAGAAC
TRN 11011101101011001
NAM G6PD_SCHPO/15-194
ASQ VVFGASGDLSKKKTFPALFSLFSEGRLPKD.IRIVGYARSKIE.HEDFLDRITQNIKI.......-DEEDSQAKEKLEEFKKRCSYYRGSYD.KPEDFEGLNSHLCEREG..--DRSTHNRIFYLALPPDVFVSVATNLKKKCVP..--EKG..--IARLVIEKPFGVDLKSAQELQSQLAPLFDEKEIYRIDHYLGKEMVQN
DSQ GTCGTTTTCGGCGCTTCCGGTGATCTATCCAAGAAAAAGACGTTTCCAGCTCTTTTCTCTTTGTTTAGCGAAGGACGTCTCCCCAAAGAT...ATTAGAATCGTTGGCTATGCGCGCTCCAAGATTGAA...CATGAAGACTTTTTAGATCGCATTACCCAAAACATCAAAATT.....................---GATGAAGAGGATTCCCAGGCCAAAGAGAAGCTTGAGGAATTTAAAAAGAGATGCTCTTACTATCGTGGCTCTTACGAC...AAGCCTGAAGATTTCGAGGGCTTGAACTCTCATTTGTGTGAGAGGGAAGGC......------GACCGTTCTACCCACAACCGCATTTTCTATCTCGCGTTACCTCCCGACGTTTTCGTATCTGTAGCTACAAACCTTAAAAAAAAATGTGTGCCC......------GAAAAAGGT......------ATTGCTCGTCTTGTAATCGAGAAGCCATTTGGCGTCGATTTGAAATCCGCCCAGGAACTCCAATCCCAATTAGCTCCCCTTTTTGATGAGAAGGAAATTTATCGTATTGATCACTATTTAGGCAAGGAGATGGTTCAAAAT
TRN 10010101110011010
NAM Q869V9_DICDI/14-190
ASQ IILGASGDLAKKKTYPALFGLYLRDLLPSN.TIIYGYARSHIE.IGDFKARISKGLKG.......-------DEEKKKQFLNLLHYHSGKYD.EKASYDEFEKLILAEEK.kQQGVDKFNRLFYMAIPPSIFIEVSIGIHGSLIS..--KNG..--WSRVIVEKPFGRDLASSRELVSELGKLFKEKDLFRIDHYLGKEMVQN
DSQ ATTATTTTAGGTGCATCAGGTGATCTTGCAAAGAAAAAGACCTATCCAGCACTCTTTGGTTTATATCTTAGAGATTTGTTACCAAGCAAC...ACAATCATTTATGGTTATGCTAGATCACATATTGAA...ATTGGTGATTTCAAAGCTAGAATCTCAAAAGGATTAAAAGGT.....................---------------------GATGAAGAAAAGAAAAAACAATTTTTAAATTTATTACATTATCATTCAGGTAAATATGAT...GAAAAAGCATCCTATGATGAATTTGAAAAATTAATTTTAGCAGAAGAAAAG...aaaCAACAAGGTGTTGATAAATTCAATCGTTTATTCTATATGGCAATTCCACCATCAATTTTCATTGAAGTTAGTATTGGTATTCATGGTTCATTGATCTCA......------AAGAATGGT......------TGGTCAAGAGTTATCGTTGAGAAACCATTTGGACGTGATTTAGCATCCTCAAGAGAGTTGGTTAGTGAATTGGGTAAACTTTTCAAAGAGAAAGATTTATTCCGTATCGATCATTATTTGGGTAAAGAGATGGTACAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM G6PD_HUMAN/34-209
ASQ IIMGASGDLAKKKIYPTIWWLFRDGLLPEN.TFIVGYARSRLT.VADIRKQSEPFFKA.......----TPEEKLKLEDFFARNSYVAGQYD.DAASYQRLNSHMNALHL..---GSQANRLFYLALPPTVYEAVTKNIHESCMS..--QIG..--WNRIIVEKPFGRDLQSSDRLSNHISSLFREDQIYRIDHYLGKEMVQN
DSQ ATCATCATGGGTGCATCGGGTGACCTGGCCAAGAAGAAGATCTACCCCACCATCTGGTGGCTGTTCCGGGATGGCCTTCTGCCCGAAAAC...ACCTTCATCGTGGGCTATGCCCGTTCCCGCCTCACA...GTGGCTGACATCCGCAAACAGAGTGAGCCCTTCTTCAAGGCC.....................------------ACCCCAGAGGAGAAGCTCAAGCTGGAGGACTTCTTTGCCCGCAACTCCTATGTGGCTGGCCAGTACGAT...GATGCAGCCTCCTACCAGCGCCTCAACAGCCACATGAATGCCCTCCACCTG......---------GGGTCACAGGCCAACCGCCTCTTCTACCTGGCCTTGCCCCCGACCGTCTACGAGGCCGTCACCAAGAACATTCACGAGTCCTGCATGAGC......------CAGATAGGC......------TGGAACCGCATCATCGTGGAGAAGCCCTTCGGGAGGGACCTGCAGAGCTCTGACCGGCTGTCCAACCACATCTCCTCCCTGTTCCGTGAGGACCAGATCTACCGCATCGACCACTACCTGGGCAAGGAGATGGTGCAGAAC
TRN 10010101100011001
NAM Q7YS37_BOSIN/35-210
ASQ IIMGASGDLAKRNIYPTIWWLFQDGLLPKD.TFIVGYTDSHFT.VANIRKQSEPFFKS.......----TPEEEPKLEEFFAHSSYMASQYD.DVASYEHLNSGMNALHQ..---GPQANCLFYLALLPSGYRTVTKNICDTCTS..--QTG..--WNRIIVEKPFGRDLQSSNQLSNHIASLFHEDQIYRIDHYLGKEVVQN
DSQ ATCATCATGGGTGCATCGGGTGACCTGGCCAAGAGGAATATCTACCCCACCATCTGGTGGCTGTTCCAGGATGGCCTTCTGCCAAAAGAT...ACCTTCATTGTGGGCTACACCGACTCCCACTTCACA...GTGGCCAACATCCGCAAGCAGAGTGAGCCCTTCTTCAAGTCC.....................------------ACCCCAGAGGAGGAGCCCAAGCTGGAGGAGTTCTTTGCCCACAGCTCCTACATGGCCAGCCAGTATGAT...GACGTGGCTTCCTACGAGCACCTCAACAGTGGCATGAACGCTCTCCACCAG......---------GGTCCGCAGGCCAACTGCCTCTTCTACCTGGCCTTGCTCCCCAGCGGCTACAGGACTGTCACCAAGAACATCTGTGACACCTGCACGAGC......------CAGACAGGC......------TGGAACCGCATCATCGTGGAGAAGCCGTTTGGGAGGGACCTGCAGAGCTCCAACCAGCTGTCCAACCACATCGCCTCCCTGTTCCACGAGGACCAGATCTACCGCATCGACCACTACCTGGGTAAGGAGGTAGTCCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM O57655_FUGRU/34-209
ASQ IIMGASGDLAKKKIYPTLWWLFRDGLLPEQ.TYFVGFARSALT.VDAIRTSCMPYLKV.......----TETESDRLSAFFSRNSYISGNYT.AGGSFSELNAHIMSLPG..---ASDANRLFYLALPPTIYHSVTENIKHFCMS..--AKG..--WNRVIVEKPFGHDLQSSEELSTHLSSLFTEDQIYRIDHYLGKEMVQN
DSQ ATCATCATGGGCGCATCGGGAGATCTGGCCAAGAAGAAAATCTACCCAACTCTGTGGTGGTTGTTCAGAGACGGCCTTCTACCTGAGCAG...ACATATTTTGTGGGTTTTGCTCGCTCTGCTCTGACC...GTGGATGCTATTCGAACATCTTGCATGCCTTACCTGAAGGTG.....................------------ACAGAAACAGAATCGGACCGGCTGTCGGCCTTCTTCAGCAGGAACTCGTACATCAGCGGGAATTACACC...GCCGGGGGCTCCTTCTCCGAGCTCAACGCACACATCATGTCTCTGCCTGGG......---------GCGTCCGACGCAAACCGCCTCTTCTACCTGGCACTGCCTCCCACCATCTACCACAGCGTTACTGAGAACATCAAGCACTTCTGTATGAGC......------GCCAAAGGC......------TGGAACAGGGTGATTGTAGAGAAACCGTTCGGACACGATCTGCAGAGCTCCGAAGAGCTGTCCACTCACCTCTCCTCGCTCTTCACTGAAGACCAGATCTACCGAATAGATCACTACCTCGGCAAGGAAATGGTCCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q6PCH4_XENLA/20-195
ASQ IVVGASGDLAKKKIYPTLWWLYNDGLLPED.TYIVGFARSKLT.VQDIKKQSEPYFKV.......----SAEDALKLDTFFKRNSYISGQYS.DAASFQNLNQHLNSLPN..---GAKANRLFYLALPPSVYHDVTRNIKETCMS..--SVG..--WNRVIVEKPFGKDLESSNRLSEHISSLYKENQIYRIDHYLGKEMVQN
DSQ ATTGTCGTTGGAGCTTCGGGAGATCTGGCCAAAAAGAAGATCTACCCCACTCTGTGGTGGCTTTACAACGATGGTTTGCTCCCAGAAGAC...ACCTACATAGTAGGCTTTGCACGTTCAAAGCTGACA...GTGCAGGATATCAAAAAGCAGAGCGAGCCGTACTTCAAGGTA.....................------------TCTGCAGAGGATGCTTTGAAACTTGACACATTTTTCAAGCGCAACTCATATATTTCTGGACAATACTCA...GATGCAGCCTCCTTCCAAAACCTTAACCAGCACCTGAATTCATTACCCAAT......---------GGGGCAAAAGCCAACCGCCTCTTCTACCTAGCACTACCACCCAGTGTGTATCATGATGTTACCCGCAACATCAAAGAGACCTGCATGAGC......------TCTGTAGGA......------TGGAACCGTGTTATTGTGGAGAAACCTTTTGGCAAAGATCTGGAAAGTTCCAATCGTTTGTCGGAACACATCTCCTCCTTATACAAGGAAAACCAGATCTATCGTATCGACCATTACCTGGGCAAAGAGATGGTACAGAAC
TRN 10010101100011000
NAM G6PD_DROME/39-214
ASQ VIFGASGDLAKKKIYPTLWWLYRDDLLPKP.TKFCGYARSMLT.VDSIKEQCLPYMKV.......----QPHEQKKYEEFWALNEYVSGRYD.GRTGFELLNQQLEIMEN..---KNKANRIFYLALPPSVFEEVTVNIKQICMS..--VCG..--WNRVIIEKPFGRDDASSQALSDHLAGLFQEDQLYRIDHYLGKEMVQN
DSQ GTCATCTTTGGGGCGTCGGGCGATCTGGCCAAGAAGAAGATCTACCCCACGCTCTGGTGGCTCTACCGCGATGACCTGCTGCCCAAGCCG...ACCAAGTTCTGCGGCTATGCCCGTTCCATGCTGACC...GTCGATAGCATCAAGGAGCAGTGTCTGCCGTACATGAAGGTC.....................------------CAGCCGCACGAGCAGAAGAAGTACGAGGAGTTCTGGGCCCTCAATGAGTACGTGTCCGGCAGATATGAC...GGACGCACTGGCTTCGAGCTGCTTAACCAGCAGCTGGAGATTATGGAGAAC......---------AAGAACAAGGCCAACCGCATCTTCTATCTGGCCCTGCCGCCCAGCGTCTTCGAGGAGGTGACTGTCAACATCAAGCAGATCTGCATGTCG......------GTCTGCGGT......------TGGAACCGCGTGATCATCGAGAAGCCTTTCGGACGGGATGACGCCTCCTCGCAGGCGCTGAGCGACCATCTGGCCGGTCTGTTCCAGGAGGATCAGCTGTACCGCATCGATCACTACCTGGGCAAGGAGATGGTGCAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM G6PD_CERCA/47-223
ASQ VIFGASGDLAKKKIYPTLWWLYRDNLLPKS.TKFCGYARSKLT.IEELRAKCHQYMKV.......----QPDEQAKYEEFWQNHDYAAGSYD.QRSDFVALKERLSSLES..--CNCSCNRIFYLALPPSVFERVTVNIKDICLA..--ERG..--WNRVIIEKPFGRDDVTSKKLSDHLASLFHEDQLYRIDHYLGKEMVQN
DSQ GTCATCTTTGGTGCTTCGGGTGATTTGGCCAAAAAGAAAATCTATCCAACCTTGTGGTGGCTTTACCGTGATAATTTACTGCCGAAATCA...ACTAAATTCTGCGGTTATGCACGTTCGAAGTTAACG...ATTGAGGAGTTGCGGGCGAAGTGTCATCAATACATGAAGGTG.....................------------CAACCGGACGAGCAGGCAAAATATGAGGAATTCTGGCAGAATCATGACTACGCTGCGGGTAGCTATGAT...CAGCGCAGTGATTTTGTGGCTTTAAAAGAACGTTTGAGCAGTTTGGAGAGC......------TGCAATTGTAGTTGTAATCGCATATTTTATTTGGCCTTACCGCCGTCCGTCTTTGAGCGAGTTACTGTGAACATTAAGGACATTTGTTTGGCT......------GAACGCGGC......------TGGAATCGCGTTATTATCGAAAAACCTTTTGGTCGCGACGATGTCACTTCAAAGAAACTAAGCGATCATCTTGCATCACTCTTCCACGAGGACCAACTCTATCGTATCGATCATTATCTGGGCAAGGAAATGGTGCAAAAT
TRN 10010101100011000
NAM Q7QDZ0_ANOGA/17-192
ASQ VVFGASGDLAKKKIYPTLWWLFRDNLLPSD.TKFIGYARSKLS.VAELKEKCRQYMKV.......----QEDQVEKFEEFWSVNFYVAGSYD.SRRDFELLNQEISKFEV..---GRAANRLFYLALPPSVFESVTVHIRNTCMG..--EKG..--WNRIIVEKPFGRDAQSSNVLSVHLAKLFTEDQLYRIDHYLGKEMVQN
DSQ GTCGTGTTCGGCGCATCGGGAGATTTGGCCAAGAAGAAGATCTATCCAACCCTATGGTGGCTGTTCCGGGACAATTTGCTACCTTCCGAC...ACGAAGTTTATCGGTTACGCACGCAGTAAGCTTTCG...GTGGCCGAGCTGAAGGAGAAATGTCGTCAGTACATGAAGGTG.....................------------CAGGAGGATCAGGTGGAGAAGTTTGAAGAGTTTTGGTCGGTCAACTTTTACGTCGCCGGCAGCTACGAT...TCGCGCCGTGACTTTGAGCTGCTCAATCAGGAGATCAGCAAGTTCGAGGTG......---------GGCCGTGCGGCCAATCGGCTGTTTTACCTTGCGCTGCCACCATCCGTCTTCGAGTCGGTGACGGTACACATTCGCAACACCTGCATGGGC......------GAGAAGGGC......------TGGAATCGTATCATCGTGGAGAAACCGTTCGGTCGCGATGCGCAAAGCTCGAACGTGCTGAGCGTCCATCTGGCGAAGCTGTTCACCGAGGATCAGCTGTACCGTATCGATCACTATCTAGGCAAGGAGATGGTCCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM G6PD_CAEEL/37-216
ASQ VIFGASGDLAKKKIYPTLWWLFRDNLLPVN.IKFIGYARSDLT.VFKLRESFEKNCKV.......----RENEKCAFDDFIKKCSYVQGQYD.TSEGFQRLQSSIDDFQK..ESNNQAVNRLYYLALPPSVFNVVSTELKKNCMD..-HGDS..--WTRVIIEKPFGHDLKSSCELSTHLAKLFKEDQIYRIDHYLGKEMVQN
DSQ GTGATATTTGGAGCATCGGGAGATCTCGCAAAAAAGAAAATATACCCAACACTGTGGTGGTTGTTCCGTGACAACCTTTTGCCAGTCAAC...ATCAAATTTATTGGATATGCCCGTTCCGATCTGACA...GTTTTCAAGCTTCGTGAATCTTTTGAGAAAAACTGTAAAGTT.....................------------CGAGAAAATGAGAAATGTGCTTTTGATGACTTCATCAAGAAGTGCTCATACGTTCAGGGCCAATACGAC...ACTTCTGAAGGATTCCAACGCCTTCAATCTTCAATTGATGATTTCCAAAAA......GAAAGCAATAATCAAGCCGTCAATCGTCTCTACTACCTCGCTCTTCCTCCATCAGTTTTCAACGTGGTTTCTACGGAATTAAAGAAGAATTGTATGGAT......---CATGGTGATTCA......------TGGACACGTGTTATCATAGAAAAACCATTTGGACATGATTTGAAATCATCTTGTGAACTTTCAACTCATTTGGCGAAACTTTTTAAAGAAGATCAAATCTACCGTATTGATCATTATCTCGGAAAAGAAATGGTTCAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM G6PD4_ARATH/157-336
ASQ AVVGATGELARGKIFPALFALYYSGYLPED.VAIFGVSRKNLT.DEDLRSIIASTLTC.......RVDHQENCGGKMDAFQSRTYYINGGYN.NRDGMSRLAERMKQIEG..---ESEANRIFYLSVPQEALVDVACTIGDNAQA..--PRG..--WTRIIVEKPFGFNSHSSHQLTKSLLSKFEEKQIYRIDHMLGRNLIEN
DSQ GCTGTTGTAGGAGCCACTGGTGAGCTAGCAAGAGGGAAGATTTTCCCGGCATTGTTTGCGTTGTATTATAGCGGCTACCTTCCTGAGGAT...GTTGCTATATTTGGGGTTTCAAGAAAGAATCTGACA...GATGAAGACCTCAGATCCATCATTGCATCAACGCTGACTTGC.....................CGTGTTGATCATCAGGAGAATTGTGGGGGCAAGATGGATGCATTTCAGAGTAGAACATACTATATCAATGGAGGTTATAAT...AACAGGGATGGGATGTCCCGACTTGCCGAGAGAATGAAACAGATTGAGGGA......---------GAATCAGAAGCAAATAGAATCTTTTACCTCTCAGTACCTCAAGAAGCTCTGGTGGATGTGGCATGCACCATTGGAGATAACGCTCAGGCA......------CCACGAGGC......------TGGACTCGAATAATAGTTGAGAAACCTTTTGGTTTTAACTCACATTCGTCTCATCAGTTAACAAAGTCACTTCTCTCTAAGTTTGAAGAGAAGCAAATCTACAGGATAGATCACATGTTAGGAAGAAACCTCATTGAAAAT
TRN 10010101100011000
NAM G6PDC_SOLTU/94-273
ASQ TVIGASGDLAKKKILPALFALFYEDCLPEN.FVVFGYSRTKLS.DEELRNMISTTLTC.......RIDKRENCDAKMEHFLERCFYHSGQYN.SEDDFAELDYKLKEKEG..---CRVSNRLFYLSIPPNIFVDVVRCASLKASS..--TSG..--WTRVIVEKPFGRDLESSSELTRSLKKYLTEEQIFRIDHYLGKELVEN
DSQ ACTGTTATTGGAGCTTCAGGTGACCTAGCCAAGAAGAAGATTTTACCAGCTTTATTTGCTCTTTTCTATGAAGATTGTCTGCCTGAGAAT...TTTGTAGTTTTTGGCTACTCACGAACAAAATTGAGT...GATGAAGAGCTGAGAAATATGATCAGTACAACCTTAACTTGT.....................CGAATTGATAAGAGAGAGAATTGCGATGCCAAAATGGAGCATTTTCTGGAAAGATGCTTTTATCATTCGGGTCAGTACAAT...TCTGAGGATGATTTTGCAGAACTGGATTACAAATTAAAGGAAAAGGAGGGT......---------TGTAGGGTTTCTAATAGGTTGTTTTACTTATCAATACCTCCAAATATATTCGTGGATGTGGTGCGATGTGCAAGTCTTAAAGCTTCTTCA......------ACAAGTGGG......------TGGACAAGGGTCATTGTTGAGAAACCATTTGGTCGTGATTTAGAATCATCTAGTGAGCTGACCAGATCCCTAAAGAAGTACCTAACTGAGGAGCAAATTTTCCGAATTGACCATTACTTGGGAAAGGAACTTGTTGAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM Q9ST67_SOLTU/102-281
ASQ TVVGASGDLAKKKIFPALFALYYEGCLPEH.FTIFGYARSKMS.DDELRNMVSKTLTC.......RIDKRENCGEKMEQFLERCFYHSGQYD.SQEHFAELDKKLKEHEA..---GRFSNRLFYLSIPPNIFINAVRCASLSASS..--AHG..--WTRVIVEKPFGRDSESSAALTGALKQYLKEDQIFRIDHYLGKELVEN
DSQ ACTGTTGTTGGTGCTTCAGGAGATCTTGCCAAAAAAAAGATATTTCCTGCACTTTTTGCACTTTATTATGAGGGTTGCTTACCGGAGCAT...TTCACTATTTTTGGCTATGCCCGGAGTAAGATGTCT...GATGACGAACTCAGGAACATGGTCAGCAAGACACTTACTTGC.....................AGGATTGATAAGAGGGAAAATTGTGGTGAAAAGATGGAACAGTTTCTAGAAAGGTGTTTCTACCATAGTGGACAATATGAT...TCCCAGGAACACTTTGCAGAGCTTGATAAAAAGCTGAAAGAACATGAGGCT......---------GGAAGGTTTTCCAATCGTCTGTTCTACTTGTCCATTCCACCAAATATTTTTATAAATGCTGTACGATGTGCAAGCCTCTCTGCATCATCT......------GCTCATGGA......------TGGACTAGAGTCATTGTAGAGAAACCCTTTGGTCGGGATTCTGAATCCTCTGCTGCATTAACAGGAGCACTTAAGCAGTACTTGAAGGAAGATCAAATTTTCAGGATTGATCACTATTTAGGGAAGGAGCTTGTGGAAAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q9STC7_DUNBI/99-281
ASQ VVVGASGDLAKKKIFPALFALFYEGLLPPD.FQLFGYARSKMT.DEEFRDLIGNTLTC.......RIDARSRCEDSQAAFLSRCFYCPGQYD.APEGYANLDKKCKEQEA..LTGKMVANRMFFLSIPPNVFVQAAGGAADNCSS..--PTG..--WTRVIVEKPFGRDSASSAELGRGLARHLTEDQIYRIDHYLGKELIEN
DSQ GTTGTGGTGGGCGCCAGCGGCGACCTGGCCAAGAAGAAAATTTTTCCTGCACTTTTTGCCCTTTTCTATGAGGGCCTGCTGCCACCGGAC...TTCCAGCTCTTTGGATATGCACGCAGCAAGATGACT...GATGAGGAGTTCCGAGACCTCATCGGCAACACCCTGACGTGC.....................CGCATTGATGCCAGGTCCCGCTGCGAAGACTCCCAGGCCGCCTTCTTGTCGCGCTGCTTCTACTGCCCAGGCCAGTATGAT...GCCCCTGAGGGCTATGCCAACTTGGACAAGAAGTGCAAGGAGCAGGAGGCC......CTGACTGGCAAGATGGTAGCCAACCGCATGTTCTTCCTGTCCATCCCTCCCAACGTGTTTGTGCAAGCAGCAGGCGGCGCAGCCGACAACTGCTCTTCT......------CCCACCGGC......------TGGACGCGCGTCATTGTGGAGAAGCCCTTTGGCAGGGACAGCGCCAGCAGTGCTGAGCTTGGCAGGGGTCTGGCCAGGCATTTGACAGAGGACCAGATCTACCGTATTGACCACTACCTGGGGAAGGAGCTGATTGAGAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q9STD4_CYACA/118-300
ASQ VVIGASGDLAKKKTFPALFSLYYHDLLPKD.FLIVGYARRQMT.QEEFRNSIMESLTC.......RVIDGPQCQRKMDEFLPKCHYMSGMYD.RTEDFVRLDQFLNNFEQ..SFPNTRVDRLYYLAVPSQVFENVVHHVHESGRT..--QRG..--WNRIVMEKPFGKDITSYLQLRNSLRNCISEDEIYRIDHYLGKELVQN
DSQ GTTGTTATTGGTGCTAGTGGAGACTTGGCAAAGAAGAAAACTTTTCCTGCTTTGTTTTCCTTGTATTATCACGATTTGTTACCAAAGGAC...TTTCTCATTGTAGGTTATGCTAGAAGACAAATGACT...CAAGAAGAGTTTAGAAACTCTATTATGGAATCATTGACTTGT.....................AGAGTTATCGATGGCCCACAGTGTCAACGAAAGATGGATGAGTTTCTACCCAAATGTCACTATATGTCAGGTATGTATGAT...AGAACTGAAGATTTTGTTCGATTGGATCAATTTTTGAACAACTTTGAACAA......TCATTTCCCAATACTCGAGTGGATAGACTATATTATTTAGCTGTTCCTTCTCAAGTATTTGAAAATGTGGTACATCATGTTCATGAAAGCGGAAGAACG......------CAACGAGGT......------TGGAATCGCATCGTCATGGAAAAACCATTTGGAAAAGACATTACTTCTTATCTACAGCTTCGAAATAGTCTTCGCAATTGTATTTCTGAAGATGAAATATACCGAATTGATCACTATTTGGGAAAGGAGTTGGTACAAAAT
TRN 10010101110011000
NAM O14137_SCHPO/5-183
ASQ MVFGASGNLANKKTFPALFHLFKRNLVDRSsFYVLGYARSKIP.IGEFRESIRESVKP.......----DTESKQVFQDFIDRVSYFSGQYD.QSSSYVEFRKHLESVEK..KADSSKALRIFYIALPPSVYVTVSSHIYENLYL..PGK--..---SRLVIEKPFGKNYQSAVKLKEEVHKHWKEEEIYRIDHYTAKDMVNN
DSQ ATGGTATTTGGTGCATCAGGCAACCTCGCCAACAAAAAGACATTCCCTGCCCTGTTCCATCTCTTCAAACGAAACCTGGTAGATCGTTCTtccTTTTACGTACTTGGATATGCTAGAAGTAAGATACCT...ATCGGTGAATTCAGGGAAAGTATTCGTGAATCTGTGAAGCCA.....................------------GATACTGAAAGCAAACAGGTGTTTCAGGACTTCATTGACCGAGTATCTTACTTCAGTGGTCAGTATGAT...CAGAGCAGTTCTTATGTGGAATTTCGAAAACACCTAGAATCAGTTGAAAAA......AAAGCAGACTCTTCGAAAGCACTTCGTATCTTTTATATCGCCTTACCACCATCTGTTTACGTGACAGTCAGTTCTCATATATATGAGAATTTATATTTA......CCAGGAAAA------......---------TCGCGGTTAGTTATTGAAAAACCGTTTGGTAAAAACTATCAATCGGCTGTTAAACTCAAAGAAGAAGTTCATAAGCATTGGAAAGAGGAAGAAATTTATCGGATTGATCATTATACAGCCAAAGATATGGTTAACAAT
TRN 10010101100011000
NAM Q8MPF5_TOXGO/59-245
ASQ IFYGATGDLCRRKIYPTVFQLYLEKKLPES.FLIVGMSNQAMS.LVDFRKMHRPQLENv....lrSYKRLRDPARLLNQFEQRMSYTTGSID.DDNILSHFCHNISRMEQ.aQSPNASWGRVLYLALPPHIFAPAAAGFKRNCST..HNG--..--WTRVVVEKPFGRDYESSELLSEQLRSVLLEEETYRIDHYLGKEMLQA
DSQ ATTTTTTACGGCGCAACCGGAGATCTCTGCAGGAGGAAAATTTACCCGACGGTCTTCCAACTATATTTGGAGAAAAAGCTGCCGGAGTCG...TTTCTCATTGTAGGCATGAGCAATCAAGCCATGAGC...TTGGTCGACTTCCGTAAGATGCATCGTCCTCAGCTCGAGAATgtc............ttgcgtTCTTATAAGCGGCTACGTGATCCTGCGAGGCTACTGAATCAGTTTGAGCAGCGGATGAGCTACACCACGGGATCGATCGAC...GATGATAATATTTTAAGTCATTTCTGCCACAATATATCGAGAATGGAACAG...gcaCAATCCCCTAACGCTTCTTGGGGCCGAGTACTGTACTTGGCGCTGCCTCCTCATATTTTCGCTCCGGCGGCGGCCGGCTTCAAGCGGAATTGCTCGACA......CATAACGGG------......------TGGACGCGAGTAGTAGTTGAAAAACCATTTGGACGTGATTATGAGAGCTCAGAGCTTCTTTCGGAGCAGCTGAGGAGCGTGCTGCTTGAAGAGGAAACATACCGAATAGATCACTATCTCGGCAAGGAGATGTTACAGGCA
TRN 10010101100011000
NAM Q7QWR2_GIALA/9-194
ASQ VIMGASGDLTYKKLIPAIYSLASDGYLHKD.TCILGVARSDIK.LDAFHSRIKDGIDKys..rhgTGPGSATNREPWSTFVKRLNYHRINNMeALSDYKALAEIVLCKEP..--YKDLERVVIYLALPPGAFYAAVTNLGESGLN..NRK--..---CTIVVEKPLGSDLHTAMELEKLLHSQFKEDQIARIDHYLGKMQALN
DSQ GTCATCATGGGGGCATCAGGGGATCTTACTTATAAGAAGCTTATCCCTGCCATCTACAGCCTTGCCTCGGACGGCTACCTTCACAAGGAC...ACTTGCATCCTTGGCGTTGCACGCTCAGACATTAAG...CTGGACGCCTTTCATAGTCGTATTAAGGACGGTATAGATAAGtattca......cgccatgggACAGGCCCTGGGTCTGCTACAAATCGAGAACCCTGGAGCACCTTTGTGAAGAGACTCAACTACCATCGCATAAACAACATGgagGCACTGAGTGACTATAAGGCGCTAGCGGAGATTGTACTCTGTAAGGAGCCG......------TATAAGGACCTTGAGCGCGTTGTCATTTATCTTGCCCTCCCGCCTGGCGCTTTCTATGCCGCAGTCACCAACTTGGGGGAGTCGGGTCTCAAT......AACAGGAAG------......---------TGTACAATAGTAGTGGAGAAGCCCCTCGGGTCAGATCTCCACACAGCCATGGAACTCGAAAAGTTGCTCCACAGCCAGTTCAAAGAAGACCAGATAGCCCGCATTGACCATTATCTGGGGAAGATGCAAGCACTCAAT
TRN 10010101100011001
NAM Q87EG5_XYLFT/29-199
ASQ LLFGATGDLAQRYLFPSLLQLFTDGLLPQD.FRIRALALSPHN.TTQFRDILRTRLEQ.......--ALPIANTAHIQALLQRVDYLSVDLN.DPTSIAEAVRDLTEHPC..---------ISYLAIPPGLYTNTALGLAQGGAL..QTP--..---HRLMLEKPIGRDSINAREILNTIGTLIDEDRIFRVDHYLGKAAVQN
DSQ TTATTGTTTGGCGCCACCGGCGACCTCGCCCAACGCTATCTCTTCCCCTCCTTACTGCAACTGTTTACTGATGGCTTATTGCCACAAGAC...TTCCGCATTCGTGCTCTGGCCTTGTCACCCCATAAC...ACCACACAATTCCGCGACATCCTGCGCACGCGCTTGGAACAA.....................------GCACTACCCATCGCCAACACCGCGCACATCCAAGCCCTACTACAACGTGTCGACTACCTTTCCGTAGACTTGAAC...GACCCAACATCAATCGCCGAAGCAGTCCGAGATCTGACGGAACATCCCTGC......---------------------------ATCAGCTACTTGGCAATCCCACCAGGCCTGTATACCAACACCGCCCTAGGATTGGCACAAGGAGGGGCACTG......CAGACACCA------......---------CACCGATTGATGCTGGAAAAACCGATCGGACGCGACTCAATAAACGCACGCGAAATCCTAAACACCATCGGCACACTGATTGACGAAGATCGCATCTTCCGCGTAGACCACTATCTAGGCAAAGCAGCAGTGCAGAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q8P8U8_XANCP/6-176
ASQ ILFGATGDLAQRYLFPSLLRLFVDGLLPED.FRIRALALSQHD.TDAFREVLRPRLAQ.......--ALPIATAAQIDALLQRIDYRSADLR.NAESVAEAVRELASRQC..---------VSYLAIPPGLYISTCQGLALGGAL..AAP--..---HRLMLEKPIGHDSDSAREILQSIGALIDEDRVFRLDHYLGKAAVQN
DSQ ATCCTGTTCGGCGCCACCGGCGATCTCGCCCAGCGCTATCTCTTTCCATCCCTGCTGCGCCTGTTTGTCGACGGCCTGTTGCCGGAGGAC...TTCCGCATCCGTGCGTTGGCCCTGTCGCAGCACGAC...ACCGACGCCTTCCGCGAGGTACTGCGCCCGCGCCTGGCCCAG.....................------GCGCTGCCGATTGCCACCGCCGCGCAGATCGATGCGCTGCTGCAGCGCATCGACTACCGCTCGGCGGACCTGCGC...AATGCCGAATCGGTGGCCGAGGCCGTGCGCGAACTGGCCAGCCGCCAGTGC......---------------------------GTAAGCTATCTGGCGATTCCACCGGGCCTGTACATCAGTACCTGCCAGGGCCTGGCCCTGGGCGGCGCGCTG......GCTGCACCG------......---------CACCGGTTGATGCTGGAAAAACCGATCGGCCACGATTCGGACAGCGCCCGCGAGATCCTGCAGTCGATCGGCGCACTGATCGACGAAGACCGCGTGTTCCGTCTCGACCACTACCTGGGCAAGGCCGCGGTGCAGAAC
TRN 11011101101011011
NAM G6PD_HELPJ/7-174
ASQ VLFGATGDLAMRKLFVSLYEIYIHYGFKND.SRIIASGRKELS.NEEFLALLCEKTQL.......------HSREKGEEFLTHISYLRVRLD.NPKDFEELSKIATNNKP..--------LIFYFSISPSFFATTAQNLAQNALN..HAN--..---TRLILEKPLGHDLKTCKEIFQSISAFFKEEQIFRIDHYLGKKGVQN
DSQ GTTCTTTTTGGCGCGACTGGGGATTTAGCCATGCGAAAGCTCTTTGTTTCGCTTTATGAAATTTATATTCATTATGGTTTTAAAAACGAT...TCTAGGATTATCGCATCGGGGCGTAAGGAGCTATCC...AATGAAGAGTTTTTAGCGCTTCTTTGTGAAAAAACACAACTG.....................------------------CATTCAAGAGAAAAGGGTGAGGAATTTTTAACCCATATCAGTTATTTGCGCGTCCGTTTGGAT...AACCCTAAAGACTTTGAAGAATTGAGTAAAATCGCCACAAACAATAAGCCC......------------------------TTGATTTTCTACTTTTCTATCTCCCCTAGTTTTTTTGCAACGACCGCTCAAAATTTAGCCCAAAACGCGCTCAAT......CACGCTAAC------......---------ACTCGTTTGATTCTAGAAAAGCCTTTAGGGCATGATTTAAAGACTTGTAAAGAGATTTTCCAAAGCATTAGCGCTTTTTTTAAAGAAGAACAAATTTTTAGAATCGATCATTATTTAGGGAAAAAGGGCGTTCAAAAT
TRN 10010101100011000
NAM Q8FS62_COREF/15-175
ASQ YILGGAGDLVRRLLIPGMAGYLREYEGTR-.INIVATGRSEID.--DYPQLVRDSLAA.......--AGTDIDDRVVDSLAGHASFLASDAT.DPAELQELLDSREPGDR..--------PVLYFALSPSVTAQAVDALAGVTLP..-----..-EGIVLALEKPFGEDADTARELNEKLWKITDEEHIFRVDHF-------N
DSQ TACATCCTCGGCGGCGCGGGAGATCTCGTGCGTCGTCTGCTCATCCCCGGTATGGCGGGGTACCTCCGGGAGTATGAGGGCACCCGG---...ATCAACATCGTCGCCACGGGGCGTTCGGAGATCGAC...------GACTACCCGCAGCTGGTGCGCGATTCCCTCGCCGCA.....................------GCCGGCACAGACATCGATGACCGGGTGGTCGACAGCCTGGCCGGGCATGCCTCTTTCCTGGCGTCGGATGCCACT...GATCCGGCCGAGCTGCAGGAGCTGCTCGATTCCCGGGAACCCGGTGACCGC......------------------------CCGGTGCTCTACTTCGCGCTCTCGCCTTCCGTGACCGCGCAGGCCGTCGATGCCCTGGCGGGGGTCACCCTGCCC......---------------......---GAGGGCATCGTGCTTGCCCTGGAAAAACCCTTCGGCGAGGACGCGGACACCGCCCGCGAGCTCAACGAGAAATTGTGGAAAATCACCGATGAGGAGCACATCTTCCGCGTCGACCACTTC---------------------AAC
TRN 11011101101011011
//