EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00472 - RF-1)
FAM PF00472
PID RF-1
DES Peptidyl-tRNA hydrolase domain
IPR IPR000352
ANO 38
ALN 140
AID 0.427178
APH (((((((((((((RF1_THETH/204-316:0.27921,(RF1M_KLULA/244-354:0.22084,RF1M_SCHPO/245-356:0.39793):0.10639):0.15798,RF1_AQUAE/210-323:0.24538):0.05798,((RF1M_CAEEL/232-345:0.61460,RF1M_HUMAN/286-399:0.24099):0.12488,RF1_SYNY3/212-325:0.46380):0.08749):0.04657,((Q46286_CLOPE/8-121:0.15050,RF1_HELPY/206-318:0.24260):0.05431,(RF1_BACSU/206-319:0.18127,RF1_TREPA/206-319:0.18443):0.11238):0.06273):0.06927,(RF1_BORBU/207-320:0.11582,RF1_MYCLE/213-326:0.39023):0.06145):0.04491,((O80723_ARATH/242-355:0.32749,RF1_RICPR/206-319:0.19060):0.11016,((RF1_COXBU/210-323:0.18097,(RF1_ECOLI/208-321:0.12406,RF1_HAEIN/209-322:0.15149):0.09235):0.11326,RF1_CHLTR/208-321:0.20197):0.04593):0.03124):0.02241,(RF1_MYCCA/210-323:0.19905,RF1_MYCGE/209-322:0.25052):0.07793):0.23856,((RF2_BORBU/216-329:0.25107,((RF2_SYNY3/227-340:0.67412,RF2_AQUAE/223-336:0.11015):0.23254,((RF2_HELPY/224-335:0.22269,RF2_RICPR/223-336:0.21298):0.06796,RF2_ECOLI/225-337:0.18722):0.04009):0.09059):0.08802,(RF2_CHLTR/224-337:0.27665,(((RF2_STRCO/224-336:0.10006,RF2_MYCLE/229-341:0.15003):0.37467,RF2_BACSU/224-337:0.18973):0.09186,RF2_TREPA/218-331:0.25006):0.07497):0.06595):0.08080):0.38866,RFH_ECOLI/35-141:0.68160):0.44459,ICT1_HUMAN/63-194:1.21522):0.57616,YOL4_YEAST/56-189:1.15344):0.57778,O66115_ZYMMO/3-134:0.30907):0.34585,YAEJ_ECOLI/1-132:0.33931,YAEJ_PSEPU/1-132:0.15146);
ATP (((((((((((((RF1_THETH/204-316,(RF1M_KLULA/244-354,RF1M_SCHPO/245-356)),RF1_AQUAE/210-323),((RF1M_CAEEL/232-345,RF1M_HUMAN/286-399),RF1_SYNY3/212-325)),((Q46286_CLOPE/8-121,RF1_HELPY/206-318),(RF1_BACSU/206-319,RF1_TREPA/206-319))),(RF1_BORBU/207-320,RF1_MYCLE/213-326)),((O80723_ARATH/242-355,RF1_RICPR/206-319),((RF1_COXBU/210-323,(RF1_ECOLI/208-321,RF1_HAEIN/209-322)),RF1_CHLTR/208-321))),(RF1_MYCCA/210-323,RF1_MYCGE/209-322)),((RF2_BORBU/216-329,((RF2_SYNY3/227-340,RF2_AQUAE/223-336),((RF2_HELPY/224-335,RF2_RICPR/223-336),RF2_ECOLI/225-337))),(RF2_CHLTR/224-337,(((RF2_STRCO/224-336,RF2_MYCLE/229-341),RF2_BACSU/224-337),RF2_TREPA/218-331)))),RFH_ECOLI/35-141),ICT1_HUMAN/63-194),YOL4_YEAST/56-189),O66115_ZYMMO/3-134),YAEJ_ECOLI/1-132,YAEJ_PSEPU/1-132);
ATL 17.0844
DNO 35
DLN 420
DID 0.484745
DPH (((((((((RF1_BORBU/207-320:0.18352,RF1_MYCCA/210-323:0.17446):0.04029,((RF1_AQUAE/210-323:0.29691,Q46286_CLOPE/8-121:0.19860):0.07609,RF1_MYCGE/209-322:0.28355):0.04844):0.06924,((RF1_HELPY/206-318:0.37423,RF1_RICPR/206-319:0.18539):0.08978,(((RF2_AQUAE/223-336:0.32845,RF2_RICPR/223-336:0.24955):0.02721,(RF2_HELPY/224-335:0.29853,(((RF2_BACSU/224-337:0.21715,RF2_CHLTR/224-337:0.31043):0.06845,RF2_TREPA/218-331:0.33178):0.11882,(RF2_ECOLI/225-337:0.18248,(RF2_STRCO/224-336:0.12841,RF2_MYCLE/229-341:0.22532):0.24348):0.08484):0.07442):0.07420):0.22607,((((RF1_SYNY3/212-325:0.38106,RF1M_HUMAN/286-399:0.34553):0.11447,((RF1_TREPA/206-319:0.23825,(RF1_THETH/204-316:0.41217,RF1_MYCLE/213-326:0.28461):0.13457):0.07765,RF1_BACSU/206-319:0.26722):0.05840):0.07608,((RF1_HAEIN/209-322:0.19197,(RF1_ECOLI/208-321:0.21936,RF1_COXBU/210-323:0.25697):0.08187):0.13043,RF1_CHLTR/208-321:0.21833):0.08107):0.04118,O80723_ARATH/242-355:0.36791):0.00699):0.04005):0.03709):0.10602,RF1M_CAEEL/232-345:0.47089):0.09849,RF1M_KLULA/244-354:0.32911):0.10690,RF1M_SCHPO/245-356:0.28098):0.14899,RFH_ECOLI/35-141:0.78907):0.24496,(YOL4_YEAST/56-189:0.68193,ICT1_HUMAN/63-194:0.87263):0.24798):0.29223,O66115_ZYMMO/3-134:0.36216,YAEJ_ECOLI/1-132:0.64341);
DTP (((((((((RF1_BORBU/207-320,RF1_MYCCA/210-323),((RF1_AQUAE/210-323,Q46286_CLOPE/8-121),RF1_MYCGE/209-322)),((RF1_HELPY/206-318,RF1_RICPR/206-319),(((RF2_AQUAE/223-336,RF2_RICPR/223-336),(RF2_HELPY/224-335,(((RF2_BACSU/224-337,RF2_CHLTR/224-337),RF2_TREPA/218-331),(RF2_ECOLI/225-337,(RF2_STRCO/224-336,RF2_MYCLE/229-341))))),((((RF1_SYNY3/212-325,RF1M_HUMAN/286-399),((RF1_TREPA/206-319,(RF1_THETH/204-316,RF1_MYCLE/213-326)),RF1_BACSU/206-319)),((RF1_HAEIN/209-322,(RF1_ECOLI/208-321,RF1_COXBU/210-323)),RF1_CHLTR/208-321)),O80723_ARATH/242-355)))),RF1M_CAEEL/232-345),RF1M_KLULA/244-354),RF1M_SCHPO/245-356),RFH_ECOLI/35-141),(YOL4_YEAST/56-189,ICT1_HUMAN/63-194)),O66115_ZYMMO/3-134,YAEJ_ECOLI/1-132);
DTL 14.925
RID 0.439853
RPH ((((((((((((RF1_THETH/204-316:0.27796,(RF1M_KLULA/244-354:0.22306,RF1M_SCHPO/245-356:0.39637):0.10649):0.16050,RF1_AQUAE/210-323:0.24427):0.05455,((RF1M_CAEEL/232-345:0.61325,RF1M_HUMAN/286-399:0.24296):0.12247,RF1_SYNY3/212-325:0.46199):0.08657):0.05864,((Q46286_CLOPE/8-121:0.15331,RF1_HELPY/206-318:0.23711):0.05319,(RF1_BACSU/206-319:0.18443,RF1_TREPA/206-319:0.18452):0.11800):0.05105):0.07229,(RF1_BORBU/207-320:0.12066,RF1_MYCLE/213-326:0.38359):0.05974):0.03828,(RF1_MYCCA/210-323:0.19658,RF1_MYCGE/209-322:0.25079):0.08317):0.03751,((O80723_ARATH/242-355:0.32716,RF1_RICPR/206-319:0.19076):0.11544,((RF1_COXBU/210-323:0.17727,(RF1_ECOLI/208-321:0.12306,RF1_HAEIN/209-322:0.15270):0.09399):0.11418,RF1_CHLTR/208-321:0.19997):0.04535):0.01372):0.20877,((RF2_AQUAE/223-336:0.34001,((RF2_RICPR/223-336:0.23934,RF2_ECOLI/225-337:0.17962):0.04023,RF2_HELPY/224-335:0.20945):0.06446):0.09202,(((RF2_CHLTR/224-337:0.32925,RF2_BACSU/224-337:0.20322):0.06340,RF2_TREPA/218-331:0.27490):0.05113,(RF2_STRCO/224-336:0.06626,RF2_MYCLE/229-341:0.18051):0.36390):0.06222):0.11161):0.42829,RFH_ECOLI/35-141:0.65668):0.38887,ICT1_HUMAN/63-194:1.23986):0.58779,YOL4_YEAST/56-189:1.21828):0.51198,O66115_ZYMMO/3-134:0.39521,YAEJ_ECOLI/1-132:0.55557);
RTP ((((((((((((RF1_THETH/204-316,(RF1M_KLULA/244-354,RF1M_SCHPO/245-356)),RF1_AQUAE/210-323),((RF1M_CAEEL/232-345,RF1M_HUMAN/286-399),RF1_SYNY3/212-325)),((Q46286_CLOPE/8-121,RF1_HELPY/206-318),(RF1_BACSU/206-319,RF1_TREPA/206-319))),(RF1_BORBU/207-320,RF1_MYCLE/213-326)),(RF1_MYCCA/210-323,RF1_MYCGE/209-322)),((O80723_ARATH/242-355,RF1_RICPR/206-319),((RF1_COXBU/210-323,(RF1_ECOLI/208-321,RF1_HAEIN/209-322)),RF1_CHLTR/208-321))),((RF2_AQUAE/223-336,((RF2_RICPR/223-336,RF2_ECOLI/225-337),RF2_HELPY/224-335)),(((RF2_CHLTR/224-337,RF2_BACSU/224-337),RF2_TREPA/218-331),(RF2_STRCO/224-336,RF2_MYCLE/229-341)))),RFH_ECOLI/35-141),ICT1_HUMAN/63-194),YOL4_YEAST/56-189),O66115_ZYMMO/3-134,YAEJ_ECOLI/1-132);
RTL 16.0787
LNK ICT1_HUMAN/63-194:Q14197:X81788
LNK O66115_ZYMMO/3-134:O66115:X93605
LNK O80723_ARATH/242-355:O80723:AC004411
LNK Q46286_CLOPE/8-121:Q46286:X86479
LNK RF1_AQUAE/210-323:O67032:AE000711
LNK RF1_BACSU/206-319:P45872:Z49782
LNK RF1_BORBU/207-320:O51214:AE001130
LNK RF1_CHLTR/208-321:O84026:AE001277
LNK RF1_COXBU/210-323:P47849:X78969
LNK RF1_ECOLI/208-321:P07011:U00096
LNK RF1_HAEIN/209-322:P43917:U32830
LNK RF1_HELPY/206-318:P55998:AE000529
LNK RF1M_CAEEL/232-345:O44568:AF039041
LNK RF1M_HUMAN/286-399:O75570:AF072934
LNK RF1M_KLULA/244-354:P41767:U19586
LNK RF1M_SCHPO/245-356:Q09691:Z50142
LNK RF1_MYCCA/210-323:P71496:D50100
LNK RF1_MYCGE/209-322:P47500:U39704
LNK RF1_MYCLE/213-326:P45833:AL583920
LNK RF1_RICPR/206-319:Q9ZD21:AJ235272
LNK RF1_SYNY3/212-325:P74707:D90917
LNK RF1_THETH/204-316:P96077:D87366
LNK RF1_TREPA/206-319:O83090:AE001190
LNK RF2_AQUAE/223-336:O67695:AE000758
LNK RF2_BACSU/224-337:P28367:AF013188
LNK RF2_BORBU/216-329:O51101:
LNK RF2_CHLTR/224-337:O84465:AE001320
LNK RF2_ECOLI/225-337:P07012:M11520
LNK RF2_HELPY/224-335:P55999:AE000537
LNK RF2_MYCLE/229-341:O32885:Z98271
LNK RF2_RICPR/223-336:Q9ZDQ2:AJ235271
LNK RF2_STRCO/224-336:Q53915:AL939114
LNK RF2_SYNY3/227-340:P74476:
LNK RF2_TREPA/218-331:O83585:AE001233
LNK RFH_ECOLI/35-141:P28369:D83536
LNK YAEJ_ECOLI/1-132:P40711:L38619
LNK YAEJ_PSEPU/1-132:P45388:
LNK YOL4_YEAST/56-189:Q12322:Z48149
AMK ..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..x.xxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx
DMK ......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxx
NAM RF1_MYCGE/209-322
ASQ pqLEEVEITINPSDLRIDTYRASGAGGQHVNRTESAVRI---..-.-THLPTGIVVAC...QEGKSQFSNRD..KAMKMLRAKLWENAQNKQLSTQADLRKSQVG-----.-----SGERAEKIRTYNYPQNR-.ITDHR
DSQ cctcaaTTAGAAGAGGTAGAGATCACCATTAATCCTAGTGATTTGAGAATCGATACTTACCGTGCTTCAGGAGCGGGTGGACAACATGTTAACAGAACTGAAAGTGCAGTTAGAATT---------......---...---ACCCATCTACCTACGGGAATTGTTGTGGCTTGC.........CAAGAGGGTAAATCCCAGTTTTCTAACCGTGAT......AAAGCAATGAAAATGCTACGTGCTAAGTTATGGGAAAATGCTCAAAATAAACAACTCTCAACCCAAGCGGATTTAAGAAAAAGTCAAGTTGGT---------------...---------------AGTGGAGAGAGAGCTGAAAAAATTCGTACCTACAACTATCCTCAAAACAGA---...ATTACAGACCACAGG
TRN 10010101110011000
NAM RF1_MYCCA/210-323
ASQ peMSEVEIEIRSNDLRIDTYRASGAGGQHVNTTDSAVRI---..-.-THLPTGIVVTS...QDGRSQHDNKD..IAMTMLRAKVYEAEVEKQQAQADATRKNAVG-----.-----TGARSEKFRTYNYPQNR-.VTDHR
DSQ cctgaaATGAGTGAAGTTGAAATTGAAATTAGATCAAATGATTTAAGAATTGATACATATAGAGCTTCTGGAGCTGGTGGTCAACATGTTAACACTACTGATTCAGCAGTAAGAATT---------......---...---ACACATCTACCAACTGGAATTGTTGTAACTAGT.........CAAGATGGAAGATCTCAACATGATAATAAAGAT......ATAGCAATGACAATGTTAAGAGCAAAAGTTTATGAAGCTGAAGTTGAAAAACAACAAGCTCAAGCTGATGCAACAAGAAAAAATGCAGTTGGA---------------...---------------ACTGGTGCTAGATCTGAAAAATTTAGAACATATAATTACCCACAAAATCGT---...GTTACTGATCATAGA
TRN 10010101110011000
NAM RF1_BORBU/207-320
ASQ pnIEETEIDINEKDLRIDVYRSSGAGGQHVNTTDSAVRI---..-.-THLPTGIVVQC...QNERSQHKNKD..QAMKILRARLYEFEDSKKQEQRSSNRKQQVG-----.-----SGDRSERIRTYNFPQNR-.ITDHR
DSQ cctaatATTGAAGAAACTGAAATTGACATCAATGAAAAAGATTTAAGAATTGATGTTTACAGATCATCTGGAGCTGGTGGGCAACACGTCAATACAACTGATTCTGCAGTCAGAATA---------......---...---ACGCACCTACCAACAGGAATTGTTGTACAGTGC.........CAAAACGAAAGAAGCCAGCATAAAAACAAAGAT......CAAGCAATGAAAATATTAAGAGCAAGGCTTTATGAATTTGAAGATTCAAAAAAACAAGAGCAAAGATCAAGCAATAGAAAACAACAGGTCGGC---------------...---------------TCAGGAGATAGATCTGAAAGAATTAGAACCTATAATTTTCCTCAAAATAGA---...ATAACAGATCATAGA
TRN 10010101110011000
NAM RF1_RICPR/206-319
ASQ peAEGIDIKIEDKDLRIDTYRASGAGGQHVNTTDSAVRI---..-.-THIPTGITVAL...QDEKSQHKNKA..KALKILRARLYEEKRRQKEQERSDSRRGQVG-----.-----SGDRSERIRTYNFPQGR-.VSDHR
DSQ cctgagGCTGAAGGTATTGATATTAAAATTGAAGATAAAGATTTGAGGATTGATACTTATAGGGCTTCAGGGGCTGGTGGGCAGCACGTTAATACTACTGATTCTGCAGTGCGTATC---------......---...---ACTCATATCCCTACAGGTATTACCGTAGCCTTG.........CAAGATGAGAAGTCGCAGCATAAAAATAAAGCA......AAAGCATTAAAAATTCTTCGTGCTAGACTTTATGAAGAAAAACGACGTCAAAAAGAACAAGAAAGATCCGATAGCAGACGGGGACAGGTAGGT---------------...---------------TCGGGGGACCGTTCAGAACGGATACGTACCTATAATTTCCCACAGGGCAGA---...GTATCAGATCATAGA
TRN 10010101110011000
NAM RF1_TREPA/206-319
ASQ peMEETEVDIRAEDVRVDVMRASGPGGQCVNTTDSAVRL---..-.-THLPTGIVVVC...QDEKSQIKNKA..KAMRVLRSRVYDLEESKRQVARARERKSQVG-----.-----SGDRSERIRTYNFPQNR-.VTDHR
DSQ cctgagATGGAAGAGACTGAAGTGGACATTCGTGCTGAGGACGTGCGTGTTGATGTCATGCGTGCAAGTGGTCCTGGTGGGCAGTGTGTCAACACCACTGATTCTGCGGTGCGTCTT---------......---...---ACACATCTACCTACGGGCATTGTCGTTGTCTGT.........CAGGACGAGAAGAGTCAAATCAAAAACAAAGCC......AAGGCCATGCGTGTATTGCGCAGCAGAGTGTATGATTTAGAGGAATCGAAGCGCCAGGTTGCCCGTGCAAGGGAACGCAAAAGTCAAGTTGGT---------------...---------------TCAGGGGATCGTTCCGAGCGCATTCGCACGTATAATTTTCCTCAGAACCGT---...GTTACGGATCATCGC
TRN 10010101110011000
NAM RF1_BACSU/206-319
ASQ peAEEVEVDIHEKDIRVDTFASSGPGGQSVNTTMSAVRL---..-.-THLPTGVVVSC...QDEKSQIKNKE..KAMKVLRARIYDKFQQEAQAEYDQTRKSAVG-----.-----SGDRSERIRTYNFPQNR-.VTDHR
DSQ cctgagGCAGAAGAGGTAGAGGTCGACATCCATGAGAAGGATATCCGTGTCGATACATTTGCTTCAAGCGGACCGGGCGGACAAAGCGTTAACACAACAATGTCTGCGGTTCGTCTG---------......---...---ACTCACTTGCCGACAGGTGTTGTTGTATCATGC.........CAGGATGAAAAATCTCAAATTAAGAACAAAGAA......AAAGCAATGAAGGTTCTCCGTGCCAGAATCTATGATAAATTTCAGCAGGAAGCCCAGGCTGAATATGATCAAACACGGAAATCAGCAGTCGGA---------------...---------------TCTGGTGACCGCTCTGAACGTATCCGCACATACAACTTCCCGCAAAACCGT---...GTGACGGATCACAGA
TRN 10010101100011001
NAM RF1_HELPY/206-318
ASQ peVDDVEVSINPSDLKIEVFRAGGHGGQCVNTTDSAVRI---..-.-THLPTNISVSM...QDEKSQHKNKD..KALKILKARLYEKQIEEQQLANAKDRKEQVG-----.-----SGDRSERIRTYNYPQNR-.LSEH-
DSQ cctgaaGTGGATGATGTGGAAGTTTCTATCAACCCTAGCGATTTAAAGATTGAAGTGTTTCGCGCTGGCGGGCATGGGGGGCAATGCGTCAATACTACAGACTCTGCGGTGCGTATC---------......---...---ACGCACCTTCCCACCAATATCAGCGTGAGCATG.........CAAGATGAAAAATCCCAACATAAAAACAAGGAT......AAAGCCCTAAAAATCTTAAAAGCGCGCCTTTATGAAAAACAAATTGAAGAGCAGCAACTCGCTAACGCCAAAGACCGAAAGGAGCAAGTGGGT---------------...---------------AGTGGGGATAGGAGCGAACGGATCCGCACTTATAATTACCCGCAAAACCGC---...TTGAGCGAACAT---
TRN 10010101110011010
NAM Q46286_CLOPE/8-121
ASQ peVDDVEIEINDKDIKIDVFRASGNGGQCVNTTDSAVRI---..-.-THLPSGLVVSC...QDEKSQLKNKE..KAMKVLRARLFEQAEAERLAGIAEDRKSQVG-----.-----TGDRSERIRTYNYPQGR-.VTDHR
DSQ ccagaaGTTGATGATGTAGAAATAGAAATAAACGATAAAGATATTAAAATAGACGTATTTAGAGCATCAGGTAATGGTGGTCAGTGCGTTAACACAACTGATTCAGCTGTAAGAATA---------......---...---ACTCACTTACCTTCAGGATTAGTTGTTTCATGT.........CAGGATGAAAAATCACAGCTTAAAAATAAAGAA......AAAGCTATGAAAGTATTAAGAGCAAGATTATTCGAGCAAGCTGAAGCTGAAAGATTAGCTGGTATTGCTGAAGATAGAAAGAGTCAGGTTGGT---------------...---------------ACTGGAGATAGAAGTGAAAGAATAAGAACTTACAACTATCCACAAGGAAGA---...GTAACTGATCACAGA
TRN 10010101110011000
NAM RF1_AQUAE/210-323
ASQ peVDETDIKIKPEELKIETFRASGAGGQYVNTTETAVRI---..-.-THIPTGIVVQC...QDERSQFQNKQ..KALKILYAKLKDYYERKKQEEIAKERKEQVG-----.-----TGERSEKIRTYNFPQNR-.VTDHR
DSQ cccgaaGTTGACGAAACGGACATAAAGATTAAGCCAGAGGAACTGAAAATAGAAACCTTCAGGGCTTCGGGAGCGGGCGGACAGTACGTGAACACCACCGAAACAGCTGTAAGGATT---------......---...---ACACACATACCTACGGGTATAGTGGTTCAGTGC.........CAGGATGAAAGGTCTCAATTCCAGAACAAACAA......AAAGCTCTTAAAATCCTGTACGCGAAACTAAAGGACTACTACGAAAGAAAGAAGCAGGAAGAAATAGCGAAGGAAAGAAAGGAACAGGTCGGA---------------...---------------ACTGGAGAGAGGAGTGAAAAGATAAGAACTTACAACTTCCCTCAAAATAGG---...GTTACCGATCACAGG
TRN 10010101100011011
NAM RF1_CHLTR/208-321
ASQ paEDDEEVFIDEKDLRIDTFRSSGAGGQHVNVTDSAVRI---..-.-THIPSGVVVTC...QDERSQHKNKA..KAMRVLKARIRDAEVQKRAQEASAMRSAQVG-----.-----SGDRSERIRTYNFPQNR-.VTDHR
DSQ ccagcaGAAGATGACGAAGAAGTTTTCATTGATGAGAAGGATTTACGTATTGATACCTTCCGTTCTTCTGGAGCCGGAGGCCAGCACGTCAACGTTACAGATTCCGCTGTGCGTATT---------......---...---ACTCATATTCCTTCTGGCGTTGTCGTTACGTGC.........CAAGATGAACGCAGTCAGCATAAAAATAAAGCT......AAGGCTATGCGCGTGCTAAAAGCTCGTATTCGCGATGCAGAAGTGCAGAAGCGCGCGCAAGAAGCCTCTGCTATGCGTTCTGCTCAGGTAGGA---------------...---------------AGCGGAGATCGTTCGGAGCGAATTCGAACCTATAATTTTCCTCAAAACCGT---...GTGACCGATCACCGA
TRN 11011101111011010
NAM RF1_HAEIN/209-322
ASQ elPESEMPEINPADLRIDTYRSSGAGGQHVNTTDSAVRI---..-.-THIPTGIVVEC...QDERSQHKNKA..KAMSVLASRIVQAEQERQAAEQTDMRRNLLG-----.-----SGDRSDKIRTYNYPQGR-.VTDHR
DSQ gaattgCCTGAATCTGAAATGCCAGAAATTAATCCAGCAGATTTGCGTATTGATACTTATCGTTCATCAGGCGCTGGTGGTCAGCACGTAAATACAACGGATTCTGCGGTGCGTATT---------......---...---ACACATATTCCAACAGGTATTGTGGTGGAATGT.........CAGGATGAGCGTTCACAGCACAAAAATAAAGCG......AAAGCAATGTCAGTATTAGCGTCACGTATTGTTCAAGCAGAGCAAGAACGCCAAGCCGCAGAACAAACAGATATGCGTCGTAACTTATTAGGT---------------...---------------TCGGGCGATCGTTCTGATAAAATTCGTACATATAATTATCCGCAAGGTCGA---...GTTACAGATCACCGT
TRN 11111101111011000
NAM RF1_ECOLI/208-321
ASQ elPDAELPDINPADLRIDTFRSSGAGGQHVNTTDSAIRI---..-.-THLPTGIVVEC...QDERSQHKNKA..KALSVLGARIHAAEMAKRQQAEASTRRNLLG-----.-----SGDRSDRNRTYNFPQGR-.VTDHR
DSQ gaactgCCTGACGCAGAACTGCCGGACATCAACCCAGCAGATTTACGCATTGATACTTTCCGCTCGTCAGGGGCGGGTGGTCAGCACGTTAACACCACCGATTCGGCAATTCGTATT---------......---...---ACTCACTTGCCGACCGGGATTGTTGTTGAATGT.........CAGGACGAACGTTCACAACATAAAAACAAAGCT......AAAGCACTTTCTGTTCTCGGTGCTCGCATCCACGCTGCTGAAATGGCAAAACGCCAACAGGCCGAAGCGTCTACCCGTCGTAACCTGCTGGGG---------------...---------------AGTGGCGATCGCAGCGACCGTAACCGTACTTACAACTTCCCGCAGGGGCGC---...GTTACCGATCACCGC
TRN 11011101101011000
NAM RF1_COXBU/210-323
ASQ evDEIDQIKINPAELRIDTFRASGAGGQHVNRTDSAIRI---..-.-THLPTGVVVEC...QDERSQHKNKA..RAMSLLQSKLLAAERAKQDQEQAAKRKSLVG-----.-----SGDRSERIRTYNFPQGR-.VTDHR
DSQ gaagttGACGAAATCGATCAAATTAAAATTAACCCAGCAGAATTACGAATCGATACTTTTCGTGCTTCTGGCGCGGGCGGCCAACACGTTAATCGAACCGATTCCGCTATTCGGATT---------......---...---ACGCACCTACCCACCGGAGTGGTTGTCGAATGT.........CAGGACGAACGTTCGCAACACAAAAATAAAGCA......CGTGCGATGTCTTTATTGCAATCAAAATTACTGGCCGCCGAGCGAGCGAAGCAAGACCAAGAGCAAGCGGCTAAACGAAAATCGTTGGTAGGA---------------...---------------AGCGGTGATCGCTCGGAACGCATTCGTACCTACAATTTCCCTCAAGGCCGC---...GTGACAGACCATCGC
TRN 11011101101011000
NAM O80723_ARATH/242-355
ASQ pqADEVDVQLRNEDLRIDTYRSGGSGGQHANTTNSAVRI---..-.-IHLPTGMMVSI...QDERSQHMNRA..KALKVLCARLYEIERLRIQSSRSKLRSDQIG-----.-----SGDRSGRIRTYNFPQGR-.VTDHR
DSQ ccccagGCTGATGAGGTAGATGTTCAGCTAAGGAATGAAGATTTGAGGATTGACACTTATAGGTCTGGTGGCTCAGGCGGTCAACACGCCAACACAACAAACAGCGCAGTCCGAATA---------......---...---ATCCATCTTCCAACGGGGATGATGGTCTCAATC.........CAAGATGAAAGGTCACAACATATGAACAGAGCC......AAAGCACTTAAAGTACTATGTGCAAGGCTATATGAAATCGAAAGGTTGAGAATACAGAGCAGTCGATCAAAGCTACGGTCAGATCAGATTGGC---------------...---------------AGCGGAGACCGATCTGGACGAATCCGTACATACAATTTTCCACAAGGGCGA---...GTAACGGATCACCGT
TRN 10010101110011001
NAM RF1_MYCLE/213-326
ASQ epEEIGEVHIDESDLRIDVYRSSGKGGQGVNTTDSAVRI---..-.-THLPTGVVVTC...QNERSQLQNKT..RALQVLAARLQAMAEEQALANASADRASQIR-----.-----TVDRSERIRTYNFPENR-.ITDHR
DSQ gaacccGAGGAAATAGGTGAAGTGCACATCGACGAGTCGGATCTGCGCATCGATGTCTACCGGTCTTCAGGCAAAGGCGGCCAAGGCGTTAATACAACCGATTCCGCGGTGCGGATC---------......---...---ACTCATCTACCTACCGGGGTTGTTGTCACCTGT.........CAAAACGAACGGTCGCAGCTGCAGAACAAGACA......CGTGCGTTGCAGGTGTTGGCCGCCCGCCTGCAGGCAATGGCCGAGGAGCAAGCACTAGCCAACGCGTCGGCGGATCGGGCCAGCCAGATTCGC---------------...---------------ACGGTGGACCGTAGTGAACGCATTCGCACCTACAACTTCCCGGAGAACCGG---...ATCACGGATCACCGA
TRN 10010101100011001
NAM RF1M_HUMAN/286-399
ASQ pqPDEVDVKLDPKDLRIDTFRAKGAGGQHVNKTDSAVRL---..-.-VHIPTGLVVEC...QQERSQIKNKE..IAFRVLRARLYQQIIEKDKRQQQSARKLQVG-----.-----TRAQSERIRTYNFTQDR-.VSDHR
DSQ cctcagCCAGATGAGGTGGATGTGAAATTGGACCCCAAGGATTTGCGAATAGATACATTTCGAGCCAAAGGAGCAGGAGGGCAGCATGTTAATAAAACTGATAGTGCCGTCAGACTT---------......---...---GTCCACATCCCCACAGGGCTAGTAGTAGAATGC.........CAACAAGAAAGATCACAGATAAAAAATAAAGAA......ATAGCCTTTCGTGTGTTGAGAGCTAGACTCTACCAGCAGATTATTGAGAAAGACAAGCGTCAGCAACAAAGTGCTAGAAAACTGCAGGTGGGA---------------...---------------ACAAGAGCCCAGTCAGAGCGAATTCGGACATATAATTTCACCCAGGATAGA---...GTCAGTGACCACAGG
TRN 10010101100011001
NAM RF1M_SCHPO/245-356
ASQ ..NDESSSLYDSSEVKIEVMRSRGAGGQHVNRTESAVRL---..-.-THIPTGITVSM...QDSRSQHQNKE..KAFLVLNSRLAALNAAKENEAERLKRKNQVT-----.-----SSDRSEKLRTYNFNQNR-.VTDHR
DSQ ......AATGATGAATCCTCTTCTCTTTACGATTCATCTGAAGTTAAAATCGAAGTAATGAGATCTCGTGGAGCCGGTGGACAACACGTTAATAGAACAGAATCCGCCGTACGTTTA---------......---...---ACACACATACCCACTGGTATCACTGTTAGCATG.........CAAGATTCTCGTTCTCAGCATCAAAACAAAGAA......AAGGCATTTCTTGTACTGAATTCAAGATTGGCTGCCTTAAATGCCGCAAAAGAAAATGAGGCTGAAAGACTGAAACGTAAAAATCAAGTAACG---------------...---------------TCTTCAGATCGTTCGGAAAAGCTACGAACTTATAACTTCAACCAAAATCGA---...GTAACTGATCATCGG
TRN 10010101100011000
NAM RF1M_KLULA/244-354
ASQ .dAYERTFKP--DEIRIDVMRASGKGGQHVNTTDSAVRL---..-.-THYPSGIVISM...QEERSQHRNKA..KAFAILRARLAEKERLEKEEKERNARKDQVS-----.-----TTDRSDKIRTYNYPQNR-.ITDHR
DSQ ...gatGCATACGAGAGGACTTTCAAGCCA------GATGAGATTCGTATCGATGTCATGAGAGCCAGTGGTAAAGGTGGGCAGCATGTCAACACTACAGATTCTGCTGTCAGGTTG---------......---...---ACACATTATCCATCAGGCATTGTGATTTCAATG.........CAGGAAGAAAGGTCTCAACACAGAAACAAAGCC......AAAGCCTTTGCTATCCTACGAGCAAGGTTGGCCGAAAAGGAAAGGCTTGAGAAAGAGGAGAAAGAGAGGAATGCAAGGAAAGATCAAGTTTCC---------------...---------------ACGACAGACAGATCTGACAAGATCAGAACTTATAATTACCCACAGAATAGA---...ATCACGGACCATAGA
TRN 10010101110011001
NAM RF1_THETH/204-316
ASQ .kAEEEDFALNMDEIRIDVMRASGPGGQGVNTTDSAVRV---..-.-VHLPTGIMVTC...QDSRSQIKNRE..KALMILRSRLLEMKRAEEAERLRKTRLAQIG-----.-----TGERSEKIRTYNFPQSR-.VTDHR
DSQ ...aagGCGGAGGAGGAGGACTTCGCCCTCAACATGGACGAGATCCGCATTGACGTGATGCGGGCCTCGGGGCCCGGGGGGCAGGGGGTGAACACCACGGACTCGGCGGTGCGGGTG---------......---...---GTCCACCTGCCCACGGGGATCATGGTCACCTGC.........CAGGACTCCCGCAGCCAGATCAAGAACCGGGAG......AAGGCCCTCATGATCCTAAGAAGCCGTCTCCTGGAGATGAAGCGGGCGGAGGAGGCGGAAAGGCTCCGGAAGACCCGCCTTGCCCAGATCGGC---------------...---------------ACCGGGGAGCGCTCGGAGAAGATCCGCACCTACAACTTCCCCCAGTCCCGG---...GTCACGGACCACCGC
TRN 10010101100011011
NAM RF1_SYNY3/212-325
ASQ peVDDVEVKIDPKDIEMSTARSGGAGGQNVNKVETAVDL---..-.-FHKPTGIRIFC...TEERSQLQNRE..RAMQILRAKLYDMMLQEQNDAISSNRRSQVG-----.-----TGSRSEKIRTYNYKDNR-.VTDHR
DSQ ccggaaGTGGATGATGTGGAAGTAAAAATTGATCCCAAAGACATTGAAATGAGTACGGCTCGCTCCGGTGGAGCCGGTGGACAGAACGTTAACAAGGTGGAAACGGCGGTGGATCTG---------......---...---TTCCATAAACCCACAGGTATTCGGATTTTTTGC.........ACCGAAGAACGTTCCCAACTCCAAAACCGTGAA......CGGGCGATGCAAATTCTCCGGGCCAAGCTCTATGACATGATGCTCCAAGAACAAAATGATGCCATCAGTTCCAATCGGCGATCGCAGGTGGGT---------------...---------------ACGGGTTCCCGTTCGGAGAAAATCCGCACCTATAACTACAAAGATAATCGA---...GTTACCGACCACCGC
TRN 11011101101011011
NAM RF2_MYCLE/229-341
ASQ vvEITDHIDIPEGDVRVDVYRSSGPGGQSVNTTDSAVRL---..-.-THVPTGLVVTC...QNEKSQLQNKV..SAMRVLQAKLLERKRLEERAELDALKGRGG------.------SSWGNQIRSYVLHPYQM.VKDLR
DSQ gtggtgGAGATCACCGATCACATCGACATTCCCGAAGGCGATGTGCGCGTCGATGTCTACCGATCCAGCGGTCCTGGCGGCCAGTCGGTCAACACCACCGACTCTGCGGTACGGCTA---------......---...---ACTCACGTCCCAACCGGTCTTGTCGTTACCTGC.........CAGAACGAGAAATCGCAGCTGCAGAACAAGGTA......TCGGCGATGCGCGTGCTGCAAGCAAAGTTGTTGGAGCGTAAGCGTTTAGAAGAACGCGCTGAGCTAGATGCATTAAAGGGTAGGGGTGGC------------------...------------------AGCTCGTGGGGCAATCAGATACGGTCCTATGTACTGCACCCTTATCAGATG...GTCAAGGATCTGCGA
TRN 10010101100011010
NAM RF2_STRCO/224-336
ASQ vvEQTDHIEIDESELRVDVYRSSGPGGQGVNTTDSAVRL---..-.-THIPTGIVVSC...QNERSQIQNKA..TAMNVLQAKLLERRRQEEQAKMDALKGDGGN-----.-------SWGNQMRSYVLHPYQM.VKDLR
DSQ gtggtcGAGCAGACCGACCACATCGAGATCGACGAATCCGAGCTGCGGGTAGACGTATACCGCTCCTCCGGCCCCGGCGGCCAGGGCGTGAACACCACCGACTCGGCGGTGCGCCTG---------......---...---ACCCACATCCCCACCGGCATCGTCGTCTCCTGC.........CAGAACGAGCGCTCCCAGATCCAGAACAAGGCC......ACCGCCATGAACGTCCTCCAGGCCAAGCTCCTGGAGCGGCGCCGCCAGGAGGAACAGGCCAAGATGGACGCCCTCAAGGGCGACGGGGGCAAC---------------...---------------------TCCTGGGGCAACCAGATGCGTTCGTACGTGCTGCACCCGTACCAGATG...GTCAAGGACCTGCGC
TRN 11011111101111111
NAM RF2_BACSU/224-337
ASQ efNDEIDIDIRTEDIKVDTYRASGAGGQHVNTTDSAVRI---..-.-THLPTNVVVTC...QTERSQIKNRE..RAMKMLKAKLYQRRIEEQQAELDEIRGEQKE-----.------IGWGSQIRSYVFHPYSM.VKDHR
DSQ gaatttAACGATGAAATTGATATTGATATTCGTACGGAGGATATTAAAGTTGACACGTACCGTGCAAGCGGCGCGGGCGGACAGCACGTCAATACGACGGATTCAGCCGTTCGGATT---------......---...---ACTCACTTGCCGACGAACGTAGTTGTGACATGC.........CAAACGGAGCGCTCACAAATTAAAAACCGTGAA......AGAGCCATGAAAATGCTGAAGGCCAAGCTGTATCAGCGCAGAATTGAAGAGCAGCAGGCAGAGCTGGATGAAATTCGCGGTGAACAAAAAGAA---------------...------------------ATCGGCTGGGGCAGCCAAATCCGTTCTTATGTATTCCATCCGTATTCCATG...GTAAAAGACCATCGG
TRN 10010101100011001
NAM RF2_TREPA/218-331
ASQ vlDDHVEVHIRSEDMRVDTYRSGGAGGQHVNKTDSAVRI---..-.-THLPTGIVVTC...QNERSQISNRA..TALSLLRARLYAYERQKKQQEHQRFASEKKD-----.------ISWGNQIRSYVFHPYTM.VKDHR
DSQ gtattaGACGATCACGTTGAGGTGCACATACGGAGCGAAGACATGCGGGTAGATACCTACCGCTCAGGGGGAGCAGGCGGTCAACATGTCAATAAAACGGACTCTGCCGTGCGCATC---------......---...---ACGCATCTGCCTACAGGGATAGTAGTCACCTGC.........CAGAACGAGCGCAGCCAAATCAGCAACCGTGCA......ACGGCGCTGAGCTTGTTACGCGCCCGCCTGTACGCCTATGAACGGCAAAAAAAACAGCAGGAACATCAACGGTTTGCTTCTGAAAAGAAGGAT---------------...------------------ATTTCGTGGGGAAATCAGATTCGCTCGTACGTCTTTCATCCCTACACCATG...GTTAAAGATCACCGC
TRN 10010101100011000
NAM RF2_CHLTR/224-337
ASQ eiDDKIEVEIRPGDIRIDTYRSSGAGGQHVNVTDSAVRI---..-.-THFPTGIVVSC...QNERSQIQNRE..ACMNMLRARIYQKLLQERLEKQNIDRKNKKE-----.------ISWGSQIRNYVFQPYTL.VKDVR
DSQ gagattGATGATAAAATAGAAGTTGAGATCCGTCCCGGAGATATTCGTATTGATACGTATCGTTCTTCTGGAGCTGGAGGACAACATGTAAACGTAACAGATTCAGCGGTACGGATT---------......---...---ACACACTTCCCTACGGGAATTGTAGTGTCATGT.........CAGAATGAGCGTAGTCAAATTCAAAACCGAGAA......GCTTGTATGAATATGCTGCGCGCTAGGATTTACCAGAAGTTGTTACAAGAACGTTTAGAGAAACAGAATATAGATAGAAAAAATAAAAAAGAA---------------...------------------ATCAGCTGGGGATCTCAGATTCGTAATTATGTATTTCAGCCTTATACGCTG...GTGAAAGATGTAAGG
TRN 10010101100011000
NAM RF2_RICPR/223-336
ASQ eiDDDIAITIEDKDLRIDTFRSSGAGGQHVNTTDSAVRI---..-.-THIPTNTVTQC...QSDRSQHKNKA..QAMKMLQAKLYKLEMQKRNENVDKQNANKTD-----.------NSWGHQIRSYVLQPYQI.VKDLR
DSQ gaaattGATGATGATATAGCAATCACTATTGAAGATAAAGATTTAAGAATCGATACTTTTAGATCATCAGGAGCAGGCGGACAACACGTTAATACAACAGATTCTGCAGTACGTATC---------......---...---ACACATATACCAACAAATACAGTAACACAATGT.........CAAAGTGATAGATCACAACATAAGAATAAAGCT......CAAGCAATGAAGATGCTTCAAGCAAAACTCTATAAGCTTGAAATGCAGAAACGTAATGAAAATGTTGATAAACAGAATGCCAATAAAACCGAT---------------...------------------AATAGCTGGGGACATCAAATTAGATCATATGTCTTGCAACCTTATCAAATT...GTAAAAGATCTACGT
TRN 10010101110011000
NAM RF2_ECOLI/225-337
ASQ evDDDIDIEINPADLRIDVYRTSGAGGQHVNRTESAVRI---..-.-THIPTGIVTQC...QNDRSQHKNKD..QAMKQMKAKLYELEMQKKNAEKQAMEDNKSD-----.------IGWGSQIRSYVLDDSR-.IKDLR
DSQ gaagttGATGATGATATTGATATCGAAATCAACCCGGCGGATCTGCGCATTGACGTTTATCGCACGTCCGGCGCGGGCGGTCAGCACGTTAACCGTACCGAATCTGCGGTGCGTATT---------......---...---ACCCACATCCCGACCGGGATCGTGACCCAGTGC.........CAGAACGACCGTTCCCAGCACAAGAACAAAGAT......CAGGCCATGAAGCAGATGAAAGCGAAGCTTTATGAACTGGAGATGCAGAAGAAAAATGCCGAGAAACAGGCGATGGAAGATAACAAATCCGAC---------------...------------------ATCGGCTGGGGCAGCCAGATTCGTTCTTATGTCCTTGATGACTCCCGC---...ATTAAAGATCTGCGC
TRN 11011101101011011
NAM RF2_HELPY/224-335
ASQ elDDDIDIEIDEKDVRYDYYRSSGAGGQHVNKTESAVRI---..-.-THFPTGIVVQC...QNDRSQHKNKA..SALKMLKSKLYELELEKQQS--SAKNEEKSE-----.------IGWGHQIRSYVLAPYQQ.VKDAR
DSQ gaattaGACGATGACATTGATATAGAAATTGATGAAAAAGATGTCCGTTACGATTATTATAGATCCAGTGGGGCAGGCGGTCAGCATGTCAATAAAACAGAAAGCGCGGTTAGGATC---------......---...---ACGCATTTTCCTACCGGTATTGTGGTGCAATGC.........CAAAACGACAGGAGCCAGCATAAAAACAAAGCG......AGCGCGTTAAAAATGCTTAAATCCAAGCTTTATGAATTGGAATTAGAAAAGCAGCAAAGC------AGCGCCAAAAATGAAGAAAAAAGCGAG---------------...------------------ATCGGCTGGGGGCATCAAATAAGAAGTTATGTCCTAGCCCCCTACCAACAA...GTCAAAGACGCGCGC
TRN 10010101110011010
NAM RF2_BORBU/216-329
ASQ viDDKIEITIKPEDIRIDTYRASGAGGQHVNKTSSAVRI---..-.-THIETGIVTQS...QSDRSQHKNKD..LAMKVLKSRLYEYYKSKEDEKNKSKQDTKKE-----.------ISWGNQIRSYVFQPYNL.VKDHR
NAM RF2_AQUAE/223-336
ASQ qiDEDIKIEIKPEDLKIETFRASGAGGQYVNKTDTAVRI---..-.-THIPTGITVSC...QQERSQYQNKR..KALELLKAKLYQLEMKKLEEKKKQYEGEKTD-----.------IGWGHQIRSYVFHPYKL.IKDLR
DSQ cagataGACGAGGACATAAAGATAGAAATAAAACCTGAGGACCTGAAGATAGAAACCTTCAGGGCTTCGGGAGCGGGAGGACAGTACGTAAACAAAACCGATACTGCGGTTAGGATT---------......---...---ACACACATTCCCACAGGCATAACAGTATCCTGT.........CAGCAAGAAAGGTCTCAGTACCAGAACAAGAGA......AAAGCACTTGAACTTCTGAAGGCTAAACTCTATCAGCTCGAGATGAAGAAACTGGAAGAAAAGAAAAAGCAGTACGAAGGCGAGAAAACGGAC---------------...------------------ATAGGCTGGGGTCACCAGATCAGATCCTACGTCTTTCACCCCTACAAACTA...ATAAAGGACCTCAGA
TRN 10010101100011011
NAM RF2_SYNY3/227-340
ASQ lgEEAISLDIPDKDLDISTSRAGGKGGQNVNKVETAVRI---..-.-VHLPTGLAVRC...TQERSQLQNKE..KALAILKAKLLIVLEEQRAQAIAEIRGDMVE-----.------AAWGTQIRNYVFHPYQL.VKDLR
NAM RF1M_CAEEL/232-345
ASQ pePEEVSVVVPSDSVKIEAMRASGPGGQNVNKRSTAVRM---..-.-THKETGIAVHC...MDERFQHLNIQ..IAYKRLAAILMQKQVDAMLEKIVSKRKLQVG-----.-----SKARAEKIRTYNFQHDR-.VTDHR
DSQ cccgagCCAGAAGAGGTTTCTGTGGTGGTTCCAAGTGATTCGGTGAAGATTGAAGCAATGCGAGCGTCTGGACCTGGCGGTCAGAATGTGAATAAGCGATCGACAGCCGTACGGATG---------......---...---ACACATAAAGAGACGGGAATTGCTGTGCATTGT.........ATGGATGAGAGATTTCAACATTTAAATATTCAG......ATTGCCTATAAACGTCTCGCAGCCATTTTGATGCAAAAACAAGTTGATGCCATGCTGGAAAAGATCGTTTCAAAACGAAAACTTCAAGTTGGA---------------...---------------TCCAAAGCTCGCGCTGAAAAAATTCGAACGTACAATTTCCAACACGACAGA---...GTCACTGATCATCGG
TRN 10010101100011000
NAM RFH_ECOLI/35-141
ASQ ..-FTADEQEQSDAIRYETLRSSGPGGQHVNKTDSAVRA---..-.-THLASGISVKV...QSERSQHANKR..LARLLIAWKLEQQQQENSAALKSQRRMFHHQ-----.------IERGNPRRTFTGMAFI-.--EG-
DSQ ......---TTTACCGCTGATGAGCAGGAACAATCGGATGCAATCCGTTATGAGACGCTGCGTTCGTCGGGGCCGGGCGGTCAACATGTCAATAAAACCGACTCGGCGGTACGCGCC---------......---...---ACGCATTTGGCATCCGGTATTAGCGTGAAGGTT.........CAGTCAGAGCGTAGTCAGCATGCTAACAAGCGG......CTGGCACGATTGCTGATTGCCTGGAAGCTGGAGCAACAGCAACAGGAAAATAGCGCGGCGCTGAAATCGCAGCGGCGAATGTTCCATCACCAG---------------...------------------ATTGAACGTGGCAACCCGCGACGGACATTTACAGGGATGGCTTTTATC---...------GAAGGA---
TRN 11011101101011001
NAM ICT1_HUMAN/63-194
ASQ ngAKQADSDIPLDRLTISYCRSSGPGGQNVNKVNSKAEVR--..-.-FHLATAEWIAEpvrQKIAITHKNKInrLGELILTSESSRYQFRNLADCLQKIRDMITEASQTP.KEPTKEDVKLHRIRIENMNRERLrQKRIH
DSQ aatggtGCAAAGCAAGCCGACAGTGACATCCCTCTAGATCGCTTGACAATATCTTATTGTCGGAGTAGTGGTCCTGGGGGGCAGAATGTGAACAAAGTGAATTCCAAGGCAGAAGTCAGG------......---...---TTCCATTTGGCAACTGCCGAGTGGATCGCGGAGcccgtgcggCAGAAGATAGCCATCACGCATAAAAACAAGATCaacaggTTAGGAGAGTTGATCCTTACCTCTGAGAGCAGCCGCTATCAGTTCCGGAATCTGGCAGATTGCCTGCAGAAAATTCGAGACATGATCACTGAGGCCAGCCAGACACCG...AAGGAGCCAACAAAAGAAGATGTTAAACTTCATAGAATCAGGATAGAAAACATGAATCGGGAAAGGCTGagaCAAAAGAGAATTCAT
TRN 10010101100011010
NAM YAEJ_PSEPU/1-132
ASQ mlTISNNVHLPDAEIELTYIRAQGAGGQNVNKVSSAVHLRFD..IpASSLPEFYKERL...LALRDSRITGD..GVLIIKAQQYRTQDQNRADALARLAELIIAAGKTEK.KRRPTKPTLGSKTRRLEGKARRStVKAGR
NAM YAEJ_ECOLI/1-132
ASQ miVISRHVAIPDGELEITAIRAQGAGGQHVNKTSTAIHLRFD..IrASSLPEYYKERL...LAASHHLISSD..GVIVIKAQEYRSQELNREAALARLVAMIKEL-TTEKkARRPTRPTRASKERRLASKAQKSsVKAMR
DSQ atgattGTGATTTCCCGACATGTTGCTATTCCCGATGGTGAGCTTGAGATCACCGCCATTCGTGCGCAGGGCGCGGGCGGGCAGCATGTTAATAAGACCTCAACGGCTATTCATCTGCGTTTTGAC......ATTcggGCGTCCAGCCTGCCAGAGTATTACAAAGAGCGTCTG.........CTCGCCGCCAGCCATCATTTGATCAGCAGTGAT......GGCGTGATTGTCATTAAGGCACAGGAATACCGCAGTCAGGAACTGAACCGCGAAGCAGCTCTGGCCCGGCTGGTGGCTATGATTAAAGAATTA---ACAACAGAAAAAaaaGCCCGACGACCCACGCGGCCCACCCGTGCATCGAAAGAGCGCAGGCTGGCATCGAAAGCACAAAAATCAagcGTGAAGGCGATGCGC
TRN 10010101100011000
NAM O66115_ZYMMO/3-134
ASQ kyFITQRISIDSDSIEEYFIRASGPGGQNVNKVSSAVELRFD..MaISGLPELVINRL...QEIAASRINNK..GILVIQAQRFRDQPLNRQDAFERLVELIRSATFIPK.KRKPTKATYASKQRRLDGKSKRSmVKSHA
DSQ aagtatTTTATTACTCAAAGAATAAGTATCGATTCAGATTCTATAGAAGAATATTTTATTCGAGCATCAGGCCCCGGTGGCCAAAATGTGAATAAAGTTTCTTCGGCTGTAGAATTGCGTTTTGAT......ATGgcgATTTCTGGCTTACCCGAACTTGTCATCAATCGCTTA.........CAGGAAATAGCGGCATCAAGAATTAACAACAAA......GGTATTCTTGTTATTCAAGCGCAACGTTTTAGGGACCAGCCTTTAAATCGGCAGGATGCTTTCGAACGCCTTGTCGAGCTAATCCGTTCAGCTACTTTTATTCCTAAA...AAACGGAAACCGACCAAAGCCACATATGCCAGTAAGCAACGACGTTTAGACGGCAAAAGTAAGCGTTCTatgGTCAAATCGCACGCC
TRN 10010101110011000
NAM YOL4_YEAST/56-189
ASQ .vGALNVTGLPLNQFILRYDRASGPGGQNVNKVNSKCTLTLSglSnCAWIPQEVRNIL...SSGRFRYYAKG.sDSIVIQSDETRSRETNKLKCFEKLVQEIRQTCQFPN.DTTAETSKKWNKIKEKANKERLLdKKVHS
DSQ ...gtaGGAGCACTTAACGTAACGGGCTTGCCCTTAAATCAATTTATTTTACGTTACGATAGAGCCAGCGGGCCAGGAGGCCAAAACGTTAATAAGGTAAATAGTAAATGTACTTTGACACTTTCTggtttaTCAaacTGTGCTTGGATTCCTCAGGAAGTGAGAAACATCTTA.........AGTAGCGGCAGGTTTCGATACTACGCTAAGGGC...agcGATTCTATAGTAATTCAATCTGATGAAACTAGGTCAAGGGAAACCAACAAATTAAAATGCTTCGAGAAGTTGGTTCAAGAAATTCGGCAAACGTGCCAATTTCCTAAT...GATACCACTGCTGAGACCTCAAAGAAATGGAATAAAATAAAAGAGAAAGCCAACAAAGAGCGACTTCTTgacAAAAAAGTTCACAGC
TRN 10010101110011000
//