EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00367 - PTS_EIIB)
FAM PF00367
PID PTS_EIIB
DES phosphotransferase system, EIIB
IPR IPR001996
ANO 18
ALN 35
AID 0.463594
APH (PTSB_VIBAL/7-41:0.18950,(PTSB_BACSU/7-41:0.11978,((((PTSA_PEDPE/7-40:0.07298,PTSA_LACLA/7-40:0.32210):0.17957,PTSA_STRMU/7-40:0.17090):0.09986,((((PTBA_ERWCH/7-41:0.20802,PTBA_BACSU/7-41:0.51092):0.23155,PTBA_ECOLI/5-39:0.16413):0.21425,(PTIB_ECOLI/73-107:0.51955,(PTOB_ECOLI/452-486:0.13801,((PTGA_STRPN/476-510:0.41267,PTAA_ECOLI/393-427:0.51764):0.22122,(PTGB_ECOLI/402-436:0.16152,(PTGA_BACSU/442-476:0.31018,PTGA_BACST/81-115:0.10770):0.25613):0.05961):0.22095):0.15261):0.31393):0.05238,PTDA_ECOLI/9-43:0.49437):0.16233):0.12046,PTSB_KLEPN/7-41:0.44216):0.01632):0.16900,SACX_BACSU/6-40:0.29414);
ATP (PTSB_VIBAL/7-41,(PTSB_BACSU/7-41,((((PTSA_PEDPE/7-40,PTSA_LACLA/7-40),PTSA_STRMU/7-40),((((PTBA_ERWCH/7-41,PTBA_BACSU/7-41),PTBA_ECOLI/5-39),(PTIB_ECOLI/73-107,(PTOB_ECOLI/452-486,((PTGA_STRPN/476-510,PTAA_ECOLI/393-427),(PTGB_ECOLI/402-436,(PTGA_BACSU/442-476,PTGA_BACST/81-115)))))),PTDA_ECOLI/9-43)),PTSB_KLEPN/7-41)),SACX_BACSU/6-40);
ATL 7.62644
DNO 18
DLN 105
DID 0.50582
DPH (((((((((PTSA_LACLA/7-40:0.34643,PTSA_PEDPE/7-40:0.10342):0.14505,PTSB_BACSU/7-41:0.23286):0.12209,PTSA_STRMU/7-40:0.27160):0.06226,PTSB_VIBAL/7-41:0.36238):0.06866,((PTBA_BACSU/7-41:0.26627,(PTBA_ECOLI/5-39:0.31290,PTBA_ERWCH/7-41:0.18005):0.09982):0.21112,SACX_BACSU/6-40:0.14704):0.11716):0.15291,(PTDA_ECOLI/9-43:0.30484,PTSB_KLEPN/7-41:0.35819):0.15174):0.11174,(PTOB_ECOLI/452-486:0.12575,PTIB_ECOLI/73-107:0.48281):0.15035):0.18994,PTGB_ECOLI/402-436:0.18861):0.09141,PTAA_ECOLI/393-427:0.41998,((PTGA_STRPN/476-510:0.39739,PTGA_BACSU/442-476:0.19417):0.17908,PTGA_BACST/81-115:0.25796):0.10089);
DTP (((((((((PTSA_LACLA/7-40,PTSA_PEDPE/7-40),PTSB_BACSU/7-41),PTSA_STRMU/7-40),PTSB_VIBAL/7-41),((PTBA_BACSU/7-41,(PTBA_ECOLI/5-39,PTBA_ERWCH/7-41)),SACX_BACSU/6-40)),(PTDA_ECOLI/9-43,PTSB_KLEPN/7-41)),(PTOB_ECOLI/452-486,PTIB_ECOLI/73-107)),PTGB_ECOLI/402-436),PTAA_ECOLI/393-427,((PTGA_STRPN/476-510,PTGA_BACSU/442-476),PTGA_BACST/81-115));
DTL 6.90687
RID 0.463594
RPH (PTSB_VIBAL/7-41:0.18950,(PTSB_BACSU/7-41:0.11978,((((PTSA_PEDPE/7-40:0.07298,PTSA_LACLA/7-40:0.32210):0.17957,PTSA_STRMU/7-40:0.17090):0.09986,((((PTBA_ERWCH/7-41:0.20802,PTBA_BACSU/7-41:0.51092):0.23155,PTBA_ECOLI/5-39:0.16413):0.21425,(PTIB_ECOLI/73-107:0.51955,(PTOB_ECOLI/452-486:0.13801,((PTGA_STRPN/476-510:0.41267,PTAA_ECOLI/393-427:0.51764):0.22122,(PTGB_ECOLI/402-436:0.16152,(PTGA_BACSU/442-476:0.31018,PTGA_BACST/81-115:0.10770):0.25613):0.05961):0.22095):0.15261):0.31393):0.05238,PTDA_ECOLI/9-43:0.49437):0.16233):0.12046,PTSB_KLEPN/7-41:0.44216):0.01632):0.16900,SACX_BACSU/6-40:0.29414);
RTP (PTSB_VIBAL/7-41,(PTSB_BACSU/7-41,((((PTSA_PEDPE/7-40,PTSA_LACLA/7-40),PTSA_STRMU/7-40),((((PTBA_ERWCH/7-41,PTBA_BACSU/7-41),PTBA_ECOLI/5-39),(PTIB_ECOLI/73-107,(PTOB_ECOLI/452-486,((PTGA_STRPN/476-510,PTAA_ECOLI/393-427),(PTGB_ECOLI/402-436,(PTGA_BACSU/442-476,PTGA_BACST/81-115)))))),PTDA_ECOLI/9-43)),PTSB_KLEPN/7-41)),SACX_BACSU/6-40);
RTL 7.62644
LNK PTAA_ECOLI/393-427:P09323:M19284
LNK PTBA_BACSU/7-41:P40739:Z34526
LNK PTBA_ECOLI/5-39:P08722:M15746
LNK PTBA_ERWCH/7-41:P26207:M81772
LNK PTDA_ECOLI/9-43:P24241:M73326
LNK PTGA_BACST/81-115:P42015:U12340
LNK PTGA_BACSU/442-476:P20166:Z11744
LNK PTGA_STRPN/476-510:P35595:AE007383
LNK PTGB_ECOLI/402-436:P05053:J02618
LNK PTIB_ECOLI/73-107:P31451:L10328
LNK PTOB_ECOLI/452-486:P19642:M60722
LNK PTSA_LACLA/7-40:Q04938:M96669
LNK PTSA_PEDPE/7-40:P43470:Z32771
LNK PTSA_STRMU/7-40:P12655:M22711
LNK PTSB_BACSU/7-41:P05306:J03006
LNK PTSB_KLEPN/7-41:P27219:X57401
LNK PTSB_VIBAL/7-41:P22825:M76768
LNK SACX_BACSU/6-40:P15400:M29333
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM SACX_BACSU/6-40
ASQ AKELLLLAGGKNNIISISHCTTRLRFDVKDETKID
DSQ GCAAAAGAATTACTGCTGCTCGCAGGAGGAAAAAACAATATTATCAGCATCAGCCATTGTACGACCCGTCTTCGTTTTGATGTAAAGGACGAGACGAAAATTGAT
TRN 11011101101011010
NAM PTSB_VIBAL/7-41
ASQ AKELLTLLGGKSNITALAHCATRLRLAVADEQKID
DSQ GCAAAAGAGTTGTTAACTCTATTAGGTGGTAAAAGCAACATCACCGCACTTGCACATTGTGCGACACGCTTACGCCTTGCCGTTGCAGATGAGCAAAAAATAGAT
TRN 10010101110011010
NAM PTSB_BACSU/7-41
ASQ AKRLIELLGGKENIISAAHCATRLRLVMKDESKID
DSQ GCAAAACGCCTCATTGAGCTTCTCGGAGGGAAAGAAAATATTATCAGCGCGGCTCATTGTGCAACAAGACTGCGTTTAGTGATGAAAGATGAATCAAAGATAGAT
TRN 10010101100011000
NAM PTSA_PEDPE/7-40
ASQ ADRVLNAIG-KNNIQAAAHCATRLRLVIKDESKID
DSQ GCCGACCGCGTACTTAATGCAATTGGT---AAAAACAACATTCAAGCCGCCGCCCACTGTGCGACACGCCTCCGTTTGGTCATCAAGGATGAATCCAAGATTGAT
TRN 11011101111011011
NAM PTSA_STRMU/7-40
ASQ ASEVITAVG-KDNLVAAAHCATRLRLVLKDDSKVD
DSQ GCTAGTGAAGTCATCACAGCTGTTGGT---AAAGATAATCTTGTAGCTGCCGCTCACTGTGCGACACGTCTTCGTCTTGTTTTAAAAGATGACAGTAAAGTAGAT
TRN 11011101111011010
NAM PTSA_LACLA/7-40
ASQ AERILNAVG-RDNIQGARHCATRLRLVLKDTGVID
DSQ GCTGAACGCATTTTAAATGCAGTTGGG---CGTGATAACATTCAAGGAGCTCGACATTGTGCGACACGACTACGTTTAGTCCTAAAAGATACTGGCGTTATTGAT
TRN 11011101111011010
NAM PTSB_KLEPN/7-41
ASQ SRSLLPLLGGKENIASAAHCATRLRLVLVDDALAD
DSQ TCCCGCTCACTGCTTCCCCTGCTGGGCGGCAAGGAAAATATCGCCAGCGCCGCGCACTGCGCCACCCGCCTGCGGCTGGTGCTGGTCGACGACGCGCTCGCCGAT
TRN 11011111101111101
NAM PTDA_ECOLI/9-43
ASQ ARSVIAALGGVDNISAVTHCMTRLRFVIKDDALID
DSQ GCACGCTCGGTGATAGCGGCACTGGGCGGCGTTGATAACATCTCGGCGGTCACGCACTGTATGACGCGGTTGCGCTTTGTTATCAAAGATGATGCACTTATCGAC
TRN 10010101100011011
NAM PTBA_ERWCH/7-41
ASQ ASEIRDGVGGQENIISVIHCATRLRFKLRDNTNAN
DSQ GCCAGTGAAATAAGAGATGGCGTAGGCGGTCAGGAAAATATTATTAGCGTGATACATTGCGCCACGCGCCTGCGGTTTAAACTCAGGGACAATACCAACGCCAAT
TRN 10010101100011011
NAM PTBA_ECOLI/5-39
ASQ ARKIVAGVGGADNIVSLMHCATRLRFKLKDESKAQ
DSQ GCCAGAAAAATAGTCGCAGGAGTCGGGGGCGCAGATAACATTGTGAGTCTGATGCATTGCGCAACGCGATTACGTTTTAAATTAAAGGATGAAAGCAAAGCGCAA
TRN 10010101100011010
NAM PTBA_BACSU/7-41
ASQ SKDILQLVGGEENVQRVIHCMTRLRFNLHDNAKAD
DSQ TCGAAGGACATATTACAACTCGTAGGCGGTGAAGAAAACGTTCAGCGCGTGATCCACTGCATGACGAGGCTGCGTTTTAATCTTCATGACAACGCGAAGGCGGAT
TRN 10010101100011010
NAM PTIB_ECOLI/73-107
ASQ AAGILQALGGVGNISSINNCATRLRIALHDMSQTL
DSQ GCTGCCGGTATCCTGCAAGCCCTGGGCGGGGTCGGCAATATCTCCAGCATTAACAATTGCGCGACGCGTTTACGTATTGCACTGCATGACATGTCACAAACGCTG
TRN 11011111101111100
NAM PTOB_ECOLI/452-486
ASQ VPAILEALGGADNIVSLDNCITRLRLSVKDMSLVN
DSQ GTTCCTGCAATCCTCGAAGCATTAGGCGGTGCCGACAATATTGTCAGCCTCGATAACTGCATTACCCGTCTGCGTTTGTCTGTGAAAGATATGTCGCTTGTTAAT
TRN 11011101101011010
NAM PTGB_ECOLI/402-436
ASQ APALVAAFGGKENITNLDACITRLRVSVADVSKVD
DSQ GCACCGGCTCTGGTTGCTGCATTTGGTGGTAAAGAAAACATTACTAACCTCGACGCATGTATTACCCGTCTGCGCGTCAGCGTTGCTGATGTGTCTAAAGTGGAT
TRN 11011101101011011
NAM PTGA_BACSU/442-476
ASQ PYEILQAMGDQENIKHLDACITRLRVTVNDQKKVD
DSQ CCTTATGAGATTCTGCAGGCAATGGGTGACCAGGAAAACATCAAACACCTTGATGCTTGTATCACTCGTCTGCGTGTGACTGTAAACGATCAGAAAAAGGTTGAT
TRN 11011101101011011
NAM PTGA_BACST/81-115
ASQ PYEVLAALGGKENIEHLDACITRLRVSVHDIGRVD
DSQ CCGTACGAAGTGCTCGCCGCCCTTGGCGGAAAGGAAAACATCGAACATTTGGACGCATGCATTACGCGTTTGCGCGTTTCGGTCCATGATATCGGCCGGGTCGAT
TRN 11011111111111111
NAM PTGA_STRPN/476-510
ASQ AVNIINLLGGRVNIVDVDACMTRLRVTVKDADKVG
DSQ GCTGTAAACATTATCAACCTTCTTGGTGGACGTGTAAACATCGTTGATGTTGATGCATGTATGACTCGTCTTCGTGTAACTGTTAAAGATGCAGATAAAGTAGGA
TRN 11011101111011011
NAM PTAA_ECOLI/393-427
ASQ ATNYIAAVGGTDNLKAIDACITRLRLTVADSARVN
DSQ GCAACCAACTATATTGCTGCGGTTGGCGGCACTGACAACCTGAAAGCGATTGACGCCTGTATCACCCGTCTGCGCCTTACAGTGGCTGACTCTGCCCGCGTTAAC
TRN 11011101101011011
//