EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00211 - Guanylate_cyc)
FAM PF00211
PID Guanylate_cyc
DES Adenylate and Guanylate cyclase catalytic domain
IPR IPR001054
ANO 21
ALN 248
AID 0.294587
APH (((((((CYG2_RAT/399-582:0.40505,((GUC2C_HUMAN/815-1002:0.38855,ANPRA_HUMAN/867-1053:0.27971):0.07991,CYG1_CAEEL/889-1077:0.44800):0.16066):0.05057,(CYG3_BOVIN/473-660:0.21099,CYGH_DROME/456-645:0.46078):0.38184):0.13154,CYG1_BOVIN/412-605:0.41827):0.09212,((CYAA_STRCO/182-373:2.04420,(CYAA_ANACY/311-502:0.79913,CYAA_STIAU/221-410:0.59155):0.22609):0.24364,(CYAA_SCHPO/1323-1519:0.98952,CYAA_TRYEQ/94-307:0.59602):0.86079):0.20985):0.16152,(CYAG_DICDI/387-572:0.62563,(CYAA_DICDI/1180-1356:0.66461,(((ADCY3_RAT/914-1121:0.26173,ADCY1_BOVIN/862-1059:0.26017):0.05995,ADCY2_HUMAN/878-1078:0.31610):0.10903,ADCY8_HUMAN/973-1172:0.16222):0.43683):0.12851):0.10773):0.51586,ADCY9_MOUSE/385-573:0.40961):0.20191,ADCY1_BOVIN/296-480:0.26556,ADCY3_RAT/310-494:0.31076);
ATP (((((((CYG2_RAT/399-582,((GUC2C_HUMAN/815-1002,ANPRA_HUMAN/867-1053),CYG1_CAEEL/889-1077)),(CYG3_BOVIN/473-660,CYGH_DROME/456-645)),CYG1_BOVIN/412-605),((CYAA_STRCO/182-373,(CYAA_ANACY/311-502,CYAA_STIAU/221-410)),(CYAA_SCHPO/1323-1519,CYAA_TRYEQ/94-307))),(CYAG_DICDI/387-572,(CYAA_DICDI/1180-1356,(((ADCY3_RAT/914-1121,ADCY1_BOVIN/862-1059),ADCY2_HUMAN/878-1078),ADCY8_HUMAN/973-1172)))),ADCY9_MOUSE/385-573),ADCY1_BOVIN/296-480,ADCY3_RAT/310-494);
ATL 15.1007
DNO 20
DLN 744
DID 0.41714
DPH ((CYG2_RAT/399-582:0.35465,CYG1_CAEEL/889-1077:0.43355):0.09890,(ANPRA_HUMAN/867-1053:0.24135,((CYGH_DROME/456-645:0.33338,CYG3_BOVIN/473-660:0.27372):0.20621,(CYG1_BOVIN/412-605:0.40738,(((ADCY9_MOUSE/385-573:0.38019,(ADCY3_RAT/310-494:0.26005,ADCY1_BOVIN/296-480:0.20933):0.05992):0.21831,(CYAA_STIAU/221-410:0.34591,CYAA_STRCO/182-373:0.68854):0.27300):0.14765,(((CYAA_DICDI/1180-1356:0.38953,CYAG_DICDI/387-572:0.39506):0.00000,(CYAA_ANACY/311-502:0.58917,(CYAA_TRYEQ/94-307:0.67271,CYAA_SCHPO/1323-1519:0.42845):0.35555):0.22761):0.27542,(ADCY8_HUMAN/973-1172:0.21097,(ADCY3_RAT/914-1121:0.23209,ADCY1_BOVIN/862-1059:0.25533):0.08896):0.22089):0.15406):0.09151):0.06095):0.09025):0.11018,GUC2C_HUMAN/815-1002:0.25105);
DTP ((CYG2_RAT/399-582,CYG1_CAEEL/889-1077),(ANPRA_HUMAN/867-1053,((CYGH_DROME/456-645,CYG3_BOVIN/473-660),(CYG1_BOVIN/412-605,(((ADCY9_MOUSE/385-573,(ADCY3_RAT/310-494,ADCY1_BOVIN/296-480)),(CYAA_STIAU/221-410,CYAA_STRCO/182-373)),(((CYAA_DICDI/1180-1356,CYAG_DICDI/387-572),(CYAA_ANACY/311-502,(CYAA_TRYEQ/94-307,CYAA_SCHPO/1323-1519))),(ADCY8_HUMAN/973-1172,(ADCY3_RAT/914-1121,ADCY1_BOVIN/862-1059))))))),GUC2C_HUMAN/815-1002);
DTL 10.0318
RID 0.291332
RPH (((((((((GUC2C_HUMAN/815-1002:0.38843,ANPRA_HUMAN/867-1053:0.27935):0.08022,CYG1_CAEEL/889-1077:0.44696):0.16083,CYG2_RAT/399-582:0.40412):0.05126,(CYG3_BOVIN/473-660:0.21130,CYGH_DROME/456-645:0.45936):0.38045):0.12708,CYG1_BOVIN/412-605:0.42221):0.08918,((CYAA_STRCO/182-373:2.09232,(CYAA_SCHPO/1323-1519:0.97300,CYAA_TRYEQ/94-307:0.60558):0.70753):0.15260,(CYAA_ANACY/311-502:0.80450,CYAA_STIAU/221-410:0.59228):0.41487):0.25079):0.16592,(CYAG_DICDI/387-572:0.63613,(CYAA_DICDI/1180-1356:0.66166,((ADCY1_BOVIN/862-1059:0.27687,ADCY3_RAT/914-1121:0.24633):0.12135,ADCY8_HUMAN/973-1172:0.18024):0.41136):0.13462):0.09518):0.51285,ADCY9_MOUSE/385-573:0.40326):0.20503,ADCY1_BOVIN/296-480:0.26587,ADCY3_RAT/310-494:0.31068);
RTP (((((((((GUC2C_HUMAN/815-1002,ANPRA_HUMAN/867-1053),CYG1_CAEEL/889-1077),CYG2_RAT/399-582),(CYG3_BOVIN/473-660,CYGH_DROME/456-645)),CYG1_BOVIN/412-605),((CYAA_STRCO/182-373,(CYAA_SCHPO/1323-1519,CYAA_TRYEQ/94-307)),(CYAA_ANACY/311-502,CYAA_STIAU/221-410))),(CYAG_DICDI/387-572,(CYAA_DICDI/1180-1356,((ADCY1_BOVIN/862-1059,ADCY3_RAT/914-1121),ADCY8_HUMAN/973-1172)))),ADCY9_MOUSE/385-573),ADCY1_BOVIN/296-480,ADCY3_RAT/310-494);
RTL 14.7304
LNK ADCY1_BOVIN/296-480:P19754:M25579
LNK ADCY1_BOVIN/862-1059:P19754:M25579
LNK ADCY2_HUMAN/878-1078:Q08462:
LNK ADCY3_RAT/310-494:P21932:M55075
LNK ADCY3_RAT/914-1121:P21932:M55075
LNK ADCY8_HUMAN/973-1172:P40145:Z35309
LNK ADCY9_MOUSE/385-573:P51830:U30602
LNK ANPRA_HUMAN/867-1053:P16066:X15357
LNK CYAA_ANACY/311-502:P43524:D55650
LNK CYAA_DICDI/1180-1356:Q03100:L05499
LNK CYAA_SCHPO/1323-1519:P14605:M26699
LNK CYAA_STIAU/221-410:P40137:AJ223796
LNK CYAA_STRCO/182-373:P40135:AL939121
LNK CYAA_TRYEQ/94-307:P26338:X59386
LNK CYAG_DICDI/387-572:Q03101:M87278
LNK CYG1_BOVIN/412-605:P16068:Y00770
LNK CYG1_CAEEL/889-1077:Q09435:Z48009
LNK CYG2_RAT/399-582:P22717:M57507
LNK CYG3_BOVIN/473-660:P19687:X54014
LNK CYGH_DROME/456-645:Q07093:S57126
LNK GUC2C_HUMAN/815-1002:P25092:M73489
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...x..........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxx..............................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...........................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM GUC2C_HUMAN/815-1002
ASQ VEPELYEEVTIYFSDIVGFTTICKYST----PMEVVDMLNDIYKSFDHIVDHH--.DVYKVETIGDAYMVASGLPKRN--...-..........---------GNRHAIDIAKMALEILSFMGTFELEHLPGLP--.........-----IWIRIGVHSGPCAAGVVG--IKMPRYCLFGDTVNTASRMESTGLPL--RIHVSGSTIAILKRTEC-QFLY--EVRGETYLKGRGNE..---TTYWLTG
DSQ GTGGAGCCGGAACTATATGAGGAAGTTACAATCTACTTCAGTGACATTGTAGGTTTCACTACTATCTGCAAATACAGCACC------------CCCATGGAAGTGGTGGACATGCTTAATGACATCTATAAGAGTTTTGACCACATTGTTGATCATCAT------...GATGTCTACAAGGTGGAAACCATCGGTGATGCGTACATGGTGGCTAGTGGTTTGCCTAAGAGAAAT------.........---..............................---------------------------GGCAATCGGCATGCAATAGACATTGCCAAGATGGCCTTGGAAATCCTCAGCTTCATGGGGACCTTTGAGCTGGAGCATCTTCCTGGCCTCCCA------...........................---------------ATATGGATTCGCATTGGAGTTCACTCTGGTCCCTGTGCTGCTGGAGTTGTGGGA------ATCAAGATGCCTCGTTATTGTCTATTTGGAGATACGGTCAACACAGCCTCTAGGATGGAATCCACTGGCCTCCCTTTG------AGAATTCACGTGAGTGGCTCCACCATAGCCATCCTGAAGAGAACTGAGTGC---CAGTTCCTTTAT------GAAGTGAGAGGAGAAACATACTTAAAGGGAAGAGGAAATGAG......---------ACTACCTACTGGCTGACTGGG
TRN 10010101100011010
NAM ANPRA_HUMAN/867-1053
ASQ VQAEAFDSVTIYFSDIVGFTALSAEST----PMQVVTLLNDLYTCFDAVIDNF--.DVYKVETIGDAYMVVSGLPVRN--...-..........---------GRLHACEVARMALALLDAVRSFRIRHRPQEQ--.........-----LRLRIGIHTGPVCAGVVG--LKMPRYCLFGDTVNTASRMESNGEAL--KIHLSSETKAVLEEFG--GFEL--ELRGDVEMKGKGKV..---RTYWLLG
DSQ GTGCAGGCCGAAGCCTTTGACAGTGTTACCATCTACTTCAGTGACATTGTGGGTTTCACAGCGCTGTCGGCGGAGAGCACA------------CCCATGCAGGTGGTGACCCTGCTCAATGACCTGTACACTTGCTTTGATGCTGTCATAGACAACTTT------...GATGTGTACAAGGTGGAGACAATTGGCGATGCCTACATGGTGGTGTCAGGGCTCCCTGTGCGGAAC------.........---..............................---------------------------GGGCGGCTACACGCCTGCGAGGTAGCCCGCATGGCCCTGGCACTGCTGGATGCTGTGCGCTCCTTCCGAATCCGCCACCGGCCCCAGGAGCAG------...........................---------------CTGCGCTTGCGCATTGGCATCCACACAGGACCTGTGTGTGCTGGAGTGGTGGGA------CTGAAGATGCCCCGTTACTGTCTCTTTGGGGATACAGTCAACACAGCCTCAAGAATGGAGTCTAATGGGGAAGCCCTG------AAGATCCACTTGTCTTCTGAGACCAAGGCTGTCCTGGAGGAGTTTGGT------GGTTTCGAGCTG------GAGCTTCGAGGGGATGTAGAAATGAAGGGCAAAGGCAAGGTT......---------CGGACCTACTGGCTCCTTGGG
TRN 10010101100011001
NAM CYG2_RAT/399-582
ASQ VAAGEFETCTILFSDVVTFTNICAACE----PIQIVNMLNSMYSKFDRLTSVH--.DVYKVETIGDAYMVVGGVPVP---...-..........---------VESHAQRVANFALGMRISAKEVMNPVTG-EP--.........-----IQIRVGIHTGPVLAGVVG--DKMPRYCLFGDTVNTASRMESHGLPS--KVHLSPTAHRALKNKG---FEI--VRRGEIEVKGKGKM..---TTYFLIQ
DSQ GTGGCTGCAGGAGAATTTGAAACATGTACAATCCTTTTCAGCGATGTTGTGACATTTACCAACATCTGTGCAGCCTGTGAA------------CCTATCCAAATCGTGAACATGCTGAATTCAATGTACTCCAAGTTTGACAGGTTAACCAGTGTCCAT------...GATGTCTACAAAGTAGAAACAATAGGGGATGCTTACATGGTGGTGGGTGGAGTACCAGTACCC---------.........---..............................---------------------------GTTGAAAGCCATGCTCAAAGAGTCGCCAATTTTGCTCTGGGGATGAGAATTTCTGCAAAAGAAGTGATGAATCCTGTCACTGGG---GAACCT------...........................---------------ATCCAGATCAGAGTGGGAATCCACACTGGACCAGTCTTAGCAGGTGTTGTGGGA------GACAAGATGCCTCGGTACTGCTTGTTTGGTGACACTGTAAACACAGCCTCTAGGATGGAAAGTCACGGGCTTCCCAGC------AAAGTGCATCTGAGCCCCACAGCCCACAGAGCCCTGAAAAACAAAGGG---------TTTGAAATT------GTCAGGAGAGGCGAGATCGAAGTGAAGGGGAAAGGAAAGATG......---------ACCACATACTTTCTGATCCAG
TRN 10010101100011000
NAM CYG1_CAEEL/889-1077
ASQ VEPEGFDSVTVFFSDVVKFTILASKCS----PFQTVNLLNDLYSNFDTIIEQH--.GVYKVESIGDGYLCVSGLPTRN--...-..........---------GYAHIKQIVDMSLKFMEYCKSFNIPHLPREN--.........-----VELRIGVNSGPCVAGVVG--LSMPRYCLFGDTVNTASRMESNGKPS--LIHLTNDAHSLLTTHYPNQYET--SSRGEVIIKGKGVM..---ETFWVHG
DSQ GTGGAACCAGAAGGATTTGATTCAGTGACAGTATTCTTTTCCGATGTTGTAAAATTCACAATTCTTGCTTCAAAATGCTCC------------CCATTCCAAACTGTGAATTTATTAAACGACTTGTACAGCAATTTTGATACAATAATTGAGCAACAT------...GGCGTATATAAAGTAGAATCAATCGGTGATGGATATCTTTGTGTATCAGGGTTACCAACAAGAAAT------.........---..............................---------------------------GGATATGCACACATCAAACAGATTGTGGACATGTCGCTGAAATTCATGGAATACTGCAAAAGTTTTAATATTCCTCATTTGCCACGGGAAAAT------...........................---------------GTTGAGCTGAGGATTGGAGTGAACAGTGGACCCTGTGTTGCCGGAGTTGTCGGT------TTATCAATGCCTCGTTATTGCCTCTTTGGAGATACTGTGAACACTGCATCAAGAATGGAGAGTAATGGAAAACCATCC------CTTATACATCTAACAAACGATGCTCATTCTCTTCTAACCACTCATTATCCAAATCAATACGAAACG------AGTTCCCGAGGAGAAGTAATTATAAAAGGAAAAGGAGTTATG......---------GAAACATTTTGGGTGCACGGC
TRN 10010101100011000
NAM CYG1_BOVIN/412-605
ASQ VPAKRYDNVTILFSGIVGFNAFCSKHASGEGAMKIVNLLNDLYTRFDTLTDSRKNpFVYKVETVGDKYMTVSGLPEP---...-..........---------CIHHARSICHLALDMMEIAGQVQVDGES-----.........-----VQITIGIHTGEVVTGVIG--QRMPRYCLFGNTVNLTSRTETTGEKG--KINVSEYTYRCLMTPENSDPQFHLEHRGPVSMKGKKEP..--MQVWFLS-
DSQ GTGCCTGCGAAGAGATATGACAACGTGACTATCCTCTTCAGCGGCATTGTGGGCTTCAATGCTTTCTGCAGCAAGCACGCGTCTGGGGAAGGGGCCATGAAGATTGTCAACCTCCTCAATGACCTCTACACTAGATTTGACACTCTGACGGACTCCCGGAAAAATccaTTTGTTTATAAGGTGGAGACTGTCGGGGACAAGTACATGACAGTGAGCGGGCTGCCGGAGCCA---------.........---..............................---------------------------TGCATCCACCACGCACGGTCCATCTGCCACCTGGCCTTGGATATGATGGAGATTGCTGGCCAGGTCCAAGTAGATGGTGAATCT---------------...........................---------------GTTCAGATAACGATCGGGATCCACACAGGGGAGGTAGTGACCGGAGTCATAGGA------CAGAGGATGCCTCGCTACTGTCTTTTTGGAAACACTGTCAACCTCACAAGCCGAACAGAAACCACTGGAGAAAAAGGG------AAAATAAATGTGTCTGAATATACATACAGATGTCTCATGACACCAGAAAATTCAGACCCGCAATTCCATTTGGAGCACAGAGGCCCCGTGTCCATGAAGGGCAAAAAGGAGCCA......------ATGCAAGTTTGGTTTCTATCC---
TRN 10010101100011001
NAM CYGH_DROME/456-645
ASQ IDAKTYPDVTILFSDIVGFTSICSRAT----PFMVISMLEGLYKDFDEFCDFF--.DVYKVETIGDAYCVASGLHRA---...-..........---------S-IYDAHRCLDGLKMIDACSKHITHDGE--Q--.........-----IKMRIGLHTGTVLAGVVG--RKMPRYCLFGHSVTIANKFESGSEAL--KINVSPTTKDWLTKHEGFEFEL--QPRDPSFLPKEFPNpgGTETCYFLES
DSQ ATTGACGCCAAGACGTATCCCGATGTTACGATCCTGTTCAGCGACATCGTTGGCTTCACTAGCATCTGCTCGCGGGCCACT------------CCCTTCATGGTGATCAGCATGCTGGAGGGGCTGTACAAGGACTTCGACGAGTTCTGCGACTTCTTC------...GACGTGTACAAGGTGGAGACCATCGGGGATGCCTACTGCGTGGCCAGTGGACTCCACCGAGCC---------.........---..............................---------------------------TCC---ATCTACGACGCCCACAGGTGCCTGGATGGCCTGAAGATGATCGACGCCTGCTCGAAGCACATCACCCACGACGGCGAG------CAA------...........................---------------ATTAAAATGAGGATCGGCCTGCACACGGGCACTGTCCTAGCGGGAGTGGTGGGC------AGGAAGATGCCCAGGTACTGCCTCTTCGGGCACAGCGTCACCATCGCCAACAAGTTCGAGTCGGGCAGCGAGGCGCTG------AAGATTAATGTTAGCCCAACCACCAAGGATTGGCTGACCAAGCACGAGGGCTTTGAGTTTGAGCTG------CAGCCGCGGGATCCATCGTTCCTGCCCAAGGAATTCCCCAATcccggcGGCACCGAGACCTGCTACTTCCTGGAGAGC
TRN 10010101100011011
NAM CYG3_BOVIN/473-660
ASQ VQAKRFGNVTMLFSDIVGFTAICSQCS----PLQVITMLNALYTRFDRQCGEL--.DVYKVETIGDAYCVAGGLHKE---...-..........---------SDTHAVQIALMALKMMELSHEVVSPHGE--P--.........-----IKMRIGLHSGSVFAGVVG--VKMPRYCLFGNNVTLANKFESCSVPR--KINVSPTTYRLLKDCPGFVFTP--RSREE--LPPNFPS.dIPGICHFLEA
DSQ GTGCAGGCCAAGCGCTTCGGCAATGTCACCATGCTCTTCTCGGACATCGTGGGGTTCACGGCCATCTGTTCCCAGTGCTCC------------CCGCTGCAGGTCATCACCATGCTCAACGCACTCTACACCCGCTTTGACCGGCAGTGTGGAGAGCTG------...GATGTCTACAAGGTGGAGACGATTGGCGATGCGTACTGTGTGGCTGGGGGCTTACATAAAGAG---------.........---..............................---------------------------AGTGACACCCACGCTGTTCAGATCGCGCTGATGGCCCTCAAGATGATGGAACTCTCTCATGAAGTCGTGTCTCCCCACGGAGAA------CCC------...........................---------------ATCAAGATGCGCATTGGGCTGCATTCTGGGTCAGTTTTTGCTGGAGTTGTTGGA------GTTAAAATGCCTCGTTACTGCCTTTTTGGAAACAATGTCACCCTGGCTAACAAATTTGAATCGTGCAGTGTTCCCCGG------AAAATCAACGTCAGCCCAACCACTTACAGATTACTCAAGGACTGTCCTGGTTTTGTGTTTACACCT------CGATCAAGGGAAGAA------CTTCCACCAAACTTTCCTAGT...gacATTCCTGGGATCTGTCATTTTCTGGAAGCA
TRN 10010101100011000
NAM CYAG_DICDI/387-572
ASQ VVAERSNNACVFFLDIAGFTRFSSIHS----PEQVIQVLIKIFNSMDLLCAKH--.GIEKIKTIGDAYMATCGIFPKCD-...-..........--------DIRHNTYKMLGFAMDVLEFIPKEMSFHLG-----.........-----LQVRVGIHCGPVISGVISG-YAKPHFDVWGDTVNVASRMESTGIAG--QIHVSDRVYQLGKEDFNFSER-----CDIIHVKGKGR-..--MKTWYLMG
DSQ GTCGTGGCGGAGCGTTCAAATAATGCTTGTGTCTTCTTTTTAGATATCGCTGGTTTCACAAGATTCTCTTCAATTCATTCT------------CCGGAACAAGTTATACAAGTTTTAATTAAAATTTTCAATTCAATGGATTTACTTTGTGCAAAACAT------...GGTATTGAAAAAATTAAAACCATAGGTGATGCTTATATGGCCACTTGTGGTATCTTTCCGAAATGTGAT---.........---..............................------------------------GATATTCGTCATAATACTTATAAAATGTTGGGTTTTGCAATGGACGTTTTGGAATTCATACCAAAAGAGATGTCCTTTCATTTGGGT---------------...........................---------------CTACAGGTTCGTGTAGGCATTCATTGTGGTCCAGTTATATCGGGTGTCATTTCAGGT---TATGCAAAGCCACATTTCGATGTTTGGGGTGACACTGTCAATGTCGCCTCTAGAATGGAGTCTACGGGTATAGCTGGT------CAAATCCATGTTTCCGATCGTGTCTATCAATTGGGTAAAGAGGATTTCAATTTCTCTGAACGT---------------TGTGATATCATTCATGTCAAAGGTAAAGGTAGA---......------ATGAAAACTTGGTATCTCATGGGT
TRN 10010101110011000
NAM CYAA_DICDI/1180-1356
ASQ VYVQPHQDVSIMFIQIAGFQEYDEPKD-------LIKKLNDIFSFFDGLLNQKYGgTVEKIKTIGNTYMAVSGLDG----...-..........---------SPSFLEKMSDFALDVKAYTNSVAISRVV-----.........--------RIGISHGPLVAGCIG--ISRAKFDVWGDTANTASRMQSNAQDN--EIMVTHSVYERLNKLFYFDDEK------EILVKGKGK-..--MVTHVLKG
DSQ GTTTATGTTCAACCACATCAAGATGTTTCAATTATGTTCATTCAAATTGCAGGTTTCCAAGAATATGATGAACCAAAAGAT---------------------TTAATTAAGAAATTGAATGATATCTTTTCTTTCTTTGATGGTTTACTTAATCAAAAGTATGGTggaACCGTCGAAAAGATTAAAACCATTGGTAACACTTATATGGCGGTTTCAGGTTTAGATGGT------------.........---..............................---------------------------AGTCCATCATTCTTGGAGAAAATGTCTGATTTCGCTTTGGATGTTAAAGCATACACAAACTCTGTTGCAATTTCAAGAGTAGTT---------------...........................------------------------AGAATTGGTATTAGTCATGGTCCTTTGGTTGCTGGTTGTATCGGT------ATCAGTAGAGCAAAGTTTGATGTTTGGGGTGATACTGCCAATACCGCCTCTAGAATGCAATCCAATGCTCAAGATAAT------GAAATCATGGTAACTCATAGTGTTTATGAAAGATTGAATAAATTGTTTTACTTTGATGATGAAAAA------------------GAAATCCTTGTAAAAGGTAAAGGTAAA---......------ATGGTAACTCATGTACTTAAAGGT
TRN 10010101110011000
NAM ADCY8_HUMAN/973-1172
ASQ LYSQSYDAVGVMFASIPGFADFYSQTEMNNQGVECLRLLNEIIADFDELLGEDRFqDIEKIKTIGSTYMAVSGLSP----...-..........--EKQQCEDKWGHLCALADFSLALTESIQEINKHSFN--N--.........-----FELRIGISHGSVVAGVIG--AKKPQYDIWGKTVNLASRMDSTGVSG--RIQVPEETYLILKDQG-FAFDY----RGEIYVKGISEQ.eGKIKTYFLLG
DSQ CTGTATTCTCAATCCTATGATGCTGTTGGGGTGATGTTTGCCTCCATCCCAGGATTTGCGGACTTTTACTCTCAGACTGAAATGAATAACCAGGGAGTGGAATGCCTGCGCTTGCTCAATGAGATCATTGCTGACTTCGATGAGTTGCTTGGTGAAGACCGATTTcaaGACATTGAAAAGATTAAGACCATTGGCAGCACCTACATGGCCGTGTCAGGCCTGTCACCT------------.........---..............................------GAAAAACAGCAATGTGAAGACAAGTGGGGACATTTGTGTGCTCTGGCTGACTTCTCACTCGCCCTGACAGAAAGCATACAGGAGATCAACAAGCATTCATTCAAC------AAT------...........................---------------TTTGAACTCCGGATTGGCATCAGCCACGGCTCAGTGGTAGCTGGCGTTATCGGC------GCTAAGAAACCACAGTATGACATTTGGGGCAAAACTGTGAACCTGGCAAGCCGAATGGACAGCACGGGGGTTAGTGGC------CGGATCCAAGTCCCAGAGGAGACCTATCTCATCCTGAAGGACCAGGGC---TTTGCCTTTGATTAC------------CGAGGGGAGATCTATGTGAAGGGTATCAGTGAACAG...gaaGGAAAAATCAAAACGTACTTTCTTCTGGGA
TRN 10010101100011001
NAM ADCY3_RAT/914-1121
ASQ LYSQSYDEIGVMFASLPNFADFYTEESINNGGIECLRFLNEIISDFDSLLDNPKFrVITKIKTIGSTYMAASGVTPDVNTngfTs.......ssK-EEKSDKERWQHLADLADFALAMKDTLTNINNQSFN--N--.........-----FMLRIGMNKGGVLAGVIG--ARKPHYDIWGNTVNVASRMESTGVMG--NIQVVEETQVILREYG-FRFVR----RGPIFVKGK---..GELLTFFLKG
DSQ CTGTACAGCCAGTCTTATGACGAGATTGGAGTCATGTTTGCCTCCTTGCCCAACTTTGCCGACTTCTACACTGAGGAGAGCATCAATAATGGTGGCATCGAGTGTCTACGCTTCCTCAATGAGATCATCTCTGATTTTGACTCTCTCCTGGACAATCCCAAATTCcggGTCATCACCAAGATCAAAACCATCGGCAGCACCTATATGGCAGCTTCTGGAGTCACACCAGATGTCAACACCaatggctttACAagc.....................tccagcAAG---GAGGAAAAGTCAGACAAGGAGCGCTGGCAGCACCTGGCTGACCTGGCAGACTTTGCACTAGCCATGAAGGACACGCTTACAAACATCAACAACCAGTCATTCAAC------AAC------...........................---------------TTCATGCTGCGCATAGGCATGAACAAAGGAGGAGTTCTGGCTGGAGTCATTGGA------GCCCGGAAGCCACACTATGACATCTGGGGGAACACGGTCAATGTGGCCAGCAGGATGGAATCCACAGGGGTCATGGGC------AATATCCAGGTGGTAGAAGAGACACAGGTCATCCTTCGAGAGTATGGC---TTCCGCTTTGTGAGG------------CGAGGACCCATCTTTGTGAAGGGCAAA---------......GGGGAGCTTCTGACCTTTTTCTTAAAGGGG
TRN 10010101100011000
NAM ADCY1_BOVIN/862-1059
ASQ LYYQSYSQVGVMFASIPNFNDFYIELDGNNMGVECLRLLNEIIADFDELMDKDFYkDLEKIKTIGSTYMAAVGLAP----...Ta.......gtK-AKKCISS---HLSTLADFAIEMFDVLDEINYQSYN--D--.........-----FVLRVGINVGPVVAGVIG--ARRPQYDIWGNTVNVASRMDSTGVQG--RIQVTEEVHRLLRRGS-YRFVC----RGKVSVKGK---..GEMLTYFLEG
DSQ CTGTATTACCAGTCATACTCGCAGGTGGGGGTCATGTTTGCATCCATCCCCAACTTCAATGACTTCTACATCGAGCTGGATGGCAACAACATGGGGGTGGAATGTCTACGCCTTCTGAATGAGATCATCGCTGACTTTGATGAGCTCATGGACAAAGACTTTTACaagGACCTAGAGAAGATCAAGACCATTGGGAGCACGTACATGGCTGCTGTGGGGCTGGCGCCC------------.........ACTgct.....................gggaccAAG---GCTAAGAAGTGCATCTCCTCC---------CACCTCAGCACGTTGGCAGATTTTGCCATCGAGATGTTTGATGTCCTGGATGAGATCAACTACCAGTCTTATAAC------GAC------...........................---------------TTTGTGCTCCGTGTTGGCATCAATGTTGGCCCCGTGGTGGCTGGAGTGATCGGG------GCTCGCAGGCCGCAGTATGACATTTGGGGGAACACGGTCAATGTGGCCAGTCGGATGGACAGTACCGGCGTCCAGGGC------AGGATCCAGGTCACAGAGGAAGTTCACCGGCTGCTGCGGCGGGGTTCC---TACCGCTTCGTGTGC------------CGAGGCAAAGTCAGTGTCAAGGGCAAG---------......GGTGAGATGCTGACATACTTCCTGGAAGGC
TRN 10010101100011001
NAM ADCY2_HUMAN/878-1078
ASQ LYHQSYDCVCVMFASIPDFKEFYTESDVNKEGLECLRLLNEIIADFDDLLSKPKFsGVEKIKTIGSTYMAATGLSA----...VpsqehsqepeR--------QYMHIGTMVEFAFALVGKLDAINKHSFN--D--.........-----FKLRVGINHGPVIAGVIG--AQKPQYDIWGNTVNVASRMDSTGVLD--KIQVTEETSLVLQTLG-YTCTC----RGIINVKGKGD-..--LKTYFVNT
NAM ADCY9_MOUSE/385-573
ASQ FKMQQIEEVSILFADIVGFTKMSANKS----AHALVGLLNDLFGRFDRLCEQT--.KCEKISTLGDCYYCVAGCPEP---...-..........---------RADHAYCCIEMGLGMIKAIEQFCQEKKE--M--.........-----VNMRVGVHTGTVLCGILG--MRRFKFDVWSNDVNLANLMEQLGVAG--KVHISEATAKYLDDRYEMEDGRVIERLGQSVVADQLKG..--LKTYLISG
DSQ TTTAAGATGCAGCAGATTGAAGAAGTCAGTATTTTATTTGCAGACATTGTGGGTTTCACCAAGATGAGCGCCAACAAATCT------------GCGCATGCCTTGGTAGGCCTACTCAATGACCTGTTCGGTCGCTTTGACCGCCTGTGTGAGCAGACC------...AAGTGTGAGAAGATCAGCACTCTGGGGGACTGTTATTACTGTGTGGCAGGGTGTCCGGAGCCC---------.........---..............................---------------------------CGGGCAGACCATGCCTACTGCTGCATTGAAATGGGCTTAGGCATGATAAAAGCCATCGAGCAGTTCTGCCAGGAGAAGAAAGAG------ATG------...........................---------------GTGAACATGCGTGTTGGGGTTCACACGGGGACTGTCCTGTGTGGCATCCTGGGC------ATGAGGAGGTTTAAATTTGATGTGTGGTCCAACGATGTGAACTTGGCTAATCTCATGGAGCAGCTGGGAGTGGCTGGC------AAAGTTCACATATCTGAGGCCACTGCAAAATACTTAGACGACAGGTATGAAATGGAAGATGGGAGAGTTATTGAGCGCCTTGGGCAGAGTGTGGTGGCTGACCAGTTGAAAGGT......------TTGAAGACATACCTGATATCGGGT
TRN 10010101100011010
NAM ADCY3_RAT/310-494
ASQ MYMYRHENVSILFADIVGFTQLSSACS----AQELVKLLNELFARFDKLAAKY--.HQLRIKILGDCYYCICGLPDY---...-..........---------REDHAVCSILMGLAMVEAISYVREKTKT--G--.........-----VDMRVGVHTGTVLGGVLG--QKRWQYDVWSTDVTVANKMEAGGIPG--RVHISQSTMDCLKGEFDVEPG----DGGSRCDYLDEKG..--IETYLIIA
DSQ ATGTACATGTACCGCCATGAGAATGTCAGCATCCTGTTTGCAGATATTGTGGGCTTTACCCAGCTGTCCTCTGCTTGCAGT------------GCCCAGGAGCTCGTGAAGCTACTCAACGAGCTCTTTGCCCGCTTTGACAAGCTGGCGGCCAAATAC------...CACCAGCTGAGGATCAAGATCCTAGGCGACTGTTACTACTGCATCTGCGGCCTGCCTGACTAC---------.........---..............................---------------------------CGGGAGGACCACGCCGTGTGCTCCATCCTGATGGGGCTTGCCATGGTAGAGGCCATCTCGTACGTGCGGGAGAAGACCAAGACC------GGA------...........................---------------GTGGACATGCGTGTGGGGGTGCACACAGGCACTGTGCTAGGTGGCGTCCTGGGC------CAGAAGCGCTGGCAGTATGATGTATGGTCTACCGATGTCACTGTGGCAAACAAGATGGAGGCTGGCGGCATCCCAGGG------CGCGTGCACATTTCCCAGAGCACCATGGACTGCCTGAAAGGGGAGTTCGATGTCGAACCTGGT------------GATGGTGGCAGTCGCTGCGACTACCTAGATGAGAAGGGC......------ATCGAAACCTACCTCATCATTGCC
TRN 10010101100011011
NAM ADCY1_BOVIN/296-480
ASQ IYIQRHDNVSILFADIVGFTGLASQCT----AQELVKLLNELFGKFDELATEN--.HCRRIKILGDCYYCVSGLTQP---...-..........---------KTDHAHCCVEMGLDMIDTITSVAEATEV--D--.........-----LNMRVGLHTGRVLCGVLG--LRKWQYDVWSNDVTLANVMEAAGLPG--KVHITKTTLACLNGDYEVEPG----HGHERNSFLKTHN..--IETFFIVP
DSQ ATTTACATCCAGCGGCATGACAACGTGAGCATCCTCTTTGCAGACATCGTGGGCTTCACAGGCTTGGCGTCACAGTGCACG------------GCCCAGGAGCTGGTGAAACTCCTCAATGAGCTCTTCGGGAAGTTTGACGAGCTGGCCACAGAGAAC------...CACTGCCGCCGCATCAAGATCCTGGGAGATTGCTACTACTGCGTGTCTGGCCTCACTCAGCCC---------.........---..............................---------------------------AAGACTGACCACGCCCACTGCTGTGTGGAGATGGGCCTGGACATGATCGACACCATCACGTCCGTGGCTGAGGCCACTGAGGTG------GAC------...........................---------------TTGAACATGCGTGTGGGGCTGCACACCGGCAGGGTCCTCTGCGGGGTCCTGGGC------CTGCGTAAGTGGCAGTATGATGTGTGGTCCAACGACGTGACCCTGGCCAACGTCATGGAGGCTGCCGGCCTGCCTGGG------AAGGTTCACATCACAAAGACCACCCTGGCGTGCCTGAATGGTGACTATGAGGTGGAGCCGGGA------------CACGGACACGAGAGGAACAGTTTTCTGAAAACTCATAAC......------ATTGAGACCTTTTTTATTGTGCCC
TRN 10010101100011001
NAM CYAA_STIAU/221-410
ASQ ETSPELREVTLLFADIRDFTSLSERLR----PEQVVTLLNEYYGRMVEVVFRH--.GGTLDKFIGDALMVYFGAPIA---...-..........---------DPAHARRGVQCALDMVQELETVNALRSARGEPC.........-----LRIGVGVHTGPAVLGNIGSATRRLEYTAIGDTVNLASRIESLTKTR--DVPILASRATREQAGDTFLWN----EMAPASVPGKSQP..---VAIFTPR
DSQ GAGACGTCCCCGGAGCTTCGCGAGGTCACCCTCCTGTTCGCGGACATCCGGGACTTCACCTCGCTGAGCGAGCGCCTGCGG------------CCCGAGCAGGTGGTCACCCTACTCAACGAGTACTACGGCCGCATGGTCGAGGTGGTGTTCCGCCAC------...GGCGGAACCCTGGACAAGTTCATCGGCGATGCGCTGATGGTGTACTTCGGCGCCCCCATCGCC---------.........---..............................---------------------------GATCCCGCGCATGCCCGGCGGGGGGTGCAGTGCGCCCTGGACATGGTCCAGGAGCTGGAGACCGTCAACGCCCTGCGTTCGGCCCGGGGAGAGCCCTGC...........................---------------CTGCGCATTGGCGTGGGCGTGCACACCGGCCCCGCCGTGCTCGGCAACATCGGCTCGGCCACCCGGCGCCTGGAGTACACCGCCATCGGGGACACGGTGAACCTGGCCAGCCGCATTGAAAGCCTGACCAAGACCCGG------GACGTGCCCATCCTGGCCTCCCGCGCCACCCGGGAGCAGGCCGGCGACACCTTCCTCTGGAAC------------GAGATGGCCCCCGCCTCCGTCCCGGGCAAGAGCCAGCCC......---------GTGGCCATCTTCACCCCCCGG
TRN 11011111101111111
NAM CYAA_ANACY/311-502
ASQ VGAASTRRMTILFCDIRGYTSMSEAME----PIEIFRFLNDYLACMGKAIDEA--.GGFIDKYIGDAIMALFDDGNT---...-..........--------DCALHAAILMQQALDKFNDERSMQTGKTGLPR--.........-----ISVGIGIHRGTVVMGTVG-FTSRIDSTVIGDAVNVASRIEGLTKQYGCNILITESVVRNLSCPESFSLR---LIDKSVKVKGKDE-..-AISIYEVKA
DSQ GTAGGTGCAGCTTCAACAAGGAGAATGACGATTTTATTCTGTGATATTCGCGGTTATACCTCAATGTCTGAAGCAATGGAA------------CCTATAGAAATCTTTAGGTTTTTGAATGACTATTTGGCTTGTATGGGAAAAGCCATAGATGAAGCA------...GGGGGATTTATTGATAAATATATTGGTGATGCTATTATGGCGCTATTTGACGATGGAAATACA---------.........---..............................------------------------GACTGCGCTTTACACGCCGCAATTTTAATGCAACAAGCTTTAGATAAGTTTAATGATGAGCGAAGTATGCAAACAGGAAAAACTGGTTTACCAAGA------...........................---------------ATTAGTGTTGGCATTGGTATTCATCGTGGTACAGTAGTTATGGGTACAGTAGGC---TTTACTTCCCGCATAGATTCTACTGTTATCGGTGATGCAGTTAATGTTGCCTCCCGAATTGAGGGGCTAACTAAGCAATATGGATGTAATATTCTCATCACCGAGTCAGTAGTGAGAAACTTATCTTGTCCTGAATCTTTTTCTCTGAGA---------CTAATAGATAAATCAGTGAAAGTCAAAGGCAAAGATGAA---......---GCAATATCTATTTATGAAGTAAAAGCA
TRN 10010101100011000
NAM CYAA_TRYEQ/94-307
ASQ APKELTDPVTLIFTDIESSTALWAAHP-----ELMPDAVATHHRLIRSLIGRY--.GCYEVKTVGDSFMIASKSPFAAVQ...-..........-LAQELQLCFLHHDWGTNAIDESYQQLEQQRAEEDAKYTPPTarldlkvysRLWNGLRVRVGIHTGLCDIRRDE---VTKGYDYYGRTSNMAARTESVGNGG--QVLMTTAAYMSLSAEEREQIDVT--ALGDVPLRGVAKP..--VEMYQLNA
DSQ GCACCAAAAGAATTGACAGACCCCGTGACACTAATATTTACTGACATTGAGAGCAGTACGGCGTTGTGGGCAGCACACCCT---------------GAGCTGATGCCCGATGCCGTTGCAACACATCATCGTCTGATTCGTTCACTGATTGGGAGGTAT------...GGCTGCTACGAAGTCAAAACTGTTGGAGATTCTTTTATGATAGCGAGTAAGAGTCCTTTCGCTGCCGTCCAA.........---..............................---CTCGCACAGGAACTACAGCTGTGTTTCTTGCATCATGACTGGGGAACAAATGCGATTGATGAATCTTACCAGCAGTTGGAGCAGCAGCGTGCGGAGGAGGACGCGAAGTACACACCGCCAACTgctcggttggaccttaaagtgtacagtCGTTTGTGGAATGGCCTGCGTGTACGTGTTGGAATCCACACCGGGCTGTGCGACATCCGACGCGATGAA---------GTAACGAAGGGATATGACTATTATGGACGTACATCCAACATGGCAGCAAGGACGGAGAGTGTTGGTAACGGTGGT------CAGGTGCTGATGACGACTGCGGCGTACATGTCACTTTCAGCTGAGGAGCGTGAGCAAATTGATGTGACT------GCACTTGGTGATGTGCCGCTACGTGGTGTGGCGAAGCCT......------GTGGAAATGTACCAGTTGAATGCC
TRN 10010101100011001
NAM CYAA_SCHPO/1323-1519
ASQ EVSPPKGCIAMVFTDIKNSTLLWERHP-----IAMRSAIKTHNTIMRRQLRAT--.GGYEVKTEGDAFMVCFQTVPAA--...-..........----LLWCFSVQLQLLSADWPNEIVESVQGRLVLGSK-NE--.........VLYRGLSVRIGVNYGVTVSELDP---ITRRMDYYGPVVNRTSRVVSVADGG--QIAVSAEVVSVLNQLDSETMSSEKTNVNEMEVRALKQ-..---IGYIIHN
DSQ GAAGTCTCTCCCCCGAAAGGTTGTATTGCCATGGTTTTTACTGATATTAAGAATTCCACATTATTGTGGGAAAGACATCCT---------------ATTGCAATGAGATCTGCGATCAAAACTCATAATACTATTATGCGTCGGCAACTCCGTGCAACT------...GGAGGCTATGAAGTAAAAACCGAAGGAGATGCGTTTATGGTTTGTTTTCAAACAGTTCCTGCTGCA------.........---..............................------------TTACTTTGGTGTTTTTCAGTACAATTACAGTTACTTTCGGCAGATTGGCCCAACGAAATAGTTGAGTCAGTGCAAGGACGGTTGGTACTCGGCTCAAAA---AATGAG------...........................GTGTTATATCGAGGGCTTAGTGTTCGAATTGGTGTCAATTATGGTGTAACCGTGAGTGAACTAGATCCC---------ATCACTAGACGTATGGACTATTACGGGCCTGTAGTAAACAGAACATCTAGGGTTGTATCAGTCGCTGATGGTGGT------CAAATTGCTGTTTCTGCTGAGGTGGTATCTGTATTGAATCAGCTTGATTCAGAAACAATGTCATCAGAGAAGACGAATGTCAACGAAATGGAAGTTCGTGCTCTTAAACAA---......---------ATCGGTTATATTATCCATAAC
TRN 10010101110011000
NAM CYAA_STRCO/182-373
ASQ DEEMVDRRLAVGFADLVGFTRLTRRME----EEELGELVEAFETTSADLVAAR--.GGRLVKTLGDEVLYAADDAG----...-..........---------TAAEIALLLVETMAHDETMPELRVGIAFG----.........----TVTTRMGDVFGTTVNLASRLTSIAPKDAVLVDTAFAEELIRTRDAPASEAAAAEEAAAAEKEGEEPPVYRFALQPMWQRPVRGLG--..-VVEPWLLTR
DSQ GACGAGGAGATGGTGGACCGGCGGCTCGCGGTGGGCTTCGCGGACCTGGTCGGCTTCACTCGGCTGACCCGGCGGATGGAG------------GAGGAGGAGCTCGGCGAGCTGGTCGAGGCCTTCGAGACCACCTCCGCCGACCTGGTGGCCGCGCGC------...GGCGGACGGCTGGTCAAGACCCTCGGCGACGAGGTGCTCTACGCCGCCGACGATGCCGGT------------.........---..............................---------------------------ACGGCCGCCGAGATCGCGCTGCTCCTCGTCGAGACGATGGCCCACGACGAGACCATGCCGGAACTGCGCGTCGGCATCGCCTTCGGC------------...........................------------ACGGTCACCACCCGGATGGGCGACGTCTTCGGCACCACCGTCAACCTGGCCTCCCGGCTCACCTCGATAGCCCCCAAGGACGCGGTCCTCGTCGACACCGCCTTCGCGGAGGAGCTGATCCGCACCCGGGACGCCCCCGCCTCGGAGGCGGCGGCAGCGGAGGAGGCCGCCGCGGCGGAGAAGGAGGGCGAGGAGCCGCCGGTGTACCGCTTCGCGCTCCAGCCGATGTGGCAGCGGCCGGTGCGCGGCCTCGGC------......---GTGGTCGAGCCGTGGCTGCTCACCCGC
TRN 10010111100111011
//