EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees

PF07726 phylogeny
for nucleotide alignment


 
(((((((((((((((((((Q7UHR2_RHOBA/45-175,Q9HSH7_HALN1/40-170),(O53314_MYCTU/42-172,Q9Z538_STRCO/49-179)),((Q7NRU5_CHRVO/34-164,((Q8XTJ9_RALSO/56-186,(Q9HZX1_PSEAE/35-165,Q8EF40_SHEON/36-166)),(Q8PNF5_XANAC/49-179,Q9RWP5_DEIRA/52-182))),((Q9K4W2_9ACTO/57-187,Q8G520_BIFLO/181-311),Q9S2W2_STRCO/39-169))),(Q9A4K5_CAUCR/47-181,(Q89SD5_BRAJA/53-186,Q7UT64_RHOBA/100-230))),(((Q9AAN1_CAUCR/45-175,Q983G8_RHILO/40-170),Q9HW79_PSEAE/56-186),Q82DC4_STRAW/52-182)),Q7TZZ6_MYCBO/73-203),(Q7X321_9BACT/66-196,Q8KGA5_CHLTE/51-181)),(((Q7ULH6_RHOBA/93-223,Q7MEK7_VIBVY/38-170),Q7VXU1_BORPE/37-170),(Q8PH80_XANAC/54-184,(Q87YN6_PSESM/37-167,Q87G66_VIBPA/36-166)))),(((Q7UYM5_RHOBA/76-210,((Q7UG27_RHOBA/55-188,Q7UM89_RHOBA/65-198),(Q7UWT7_RHOBA/64-198,Q7UQV9_RHOBA/75-208))),Q7UM29_RHOBA/70-204),Q7UQ04_RHOBA/49-182)),(Q7UNM3_RHOBA/60-193,Q8TL91_METAC/52-184)),(Q8A5M6_BACTN/48-178,(P72730_SYNY3/36-166,Q8DH78_SYNEL/50-180))),(Q8A9A5_BACTN/51-181,Q7UMK8_RHOBA/67-197)),(Q9HJP7_THEAC/44-174,(Q9YCE0_AERPE/35-165,O58122_PYRHO/40-170))),Q7MQU9_WOLSU/35-165),Q8EY06_LEPIN/76-206),((Q81P05_BACAN/32-162,Q81NY3_BACAN/34-164),Q81RC7_BACAN/41-171)),Q8RCQ1_THETN/39-169),Q44925_BORBU/48-178),Q898T1_CLOTE/27-157,Q897H3_CLOTE/43-175);
(((((((((((((((((((Q7UHR2_RHOBA/45-175:0.31524,Q9HSH7_HALN1/40-170:0.13533):0.10175,(O53314_MYCTU/42-172:0.22994,Q9Z538_STRCO/49-179:0.14223):0.06179):0.02794,((Q7NRU5_CHRVO/34-164:0.14131,((Q8XTJ9_RALSO/56-186:0.14105,(Q9HZX1_PSEAE/35-165:0.12852,Q8EF40_SHEON/36-166:0.29324):0.05802):0.04085,(Q8PNF5_XANAC/49-179:0.12196,Q9RWP5_DEIRA/52-182:0.21698):0.05475):0.05473):0.05490,((Q9K4W2_9ACTO/57-187:0.11530,Q8G520_BIFLO/181-311:0.28942):0.05263,Q9S2W2_STRCO/39-169:0.18050):0.05409):0.04315):0.04248,(Q9A4K5_CAUCR/47-181:0.15251,(Q89SD5_BRAJA/53-186:0.20918,Q7UT64_RHOBA/100-230:0.29241):0.04888):0.05104):0.02826,(((Q9AAN1_CAUCR/45-175:0.13302,Q983G8_RHILO/40-170:0.17465):0.09410,Q9HW79_PSEAE/56-186:0.17377):0.02960,Q82DC4_STRAW/52-182:0.20517):0.04229):0.03615,Q7TZZ6_MYCBO/73-203:0.25300):0.03266,(Q7X321_9BACT/66-196:0.21439,Q8KGA5_CHLTE/51-181:0.20005):0.07163):0.02574,(((Q7ULH6_RHOBA/93-223:0.16546,Q7MEK7_VIBVY/38-170:0.20477):0.12897,Q7VXU1_BORPE/37-170:0.13373):0.03735,(Q8PH80_XANAC/54-184:0.15949,(Q87YN6_PSESM/37-167:0.10949,Q87G66_VIBPA/36-166:0.27923):0.05433):0.08424):0.08566):0.07841,(((Q7UYM5_RHOBA/76-210:0.25590,((Q7UG27_RHOBA/55-188:0.16840,Q7UM89_RHOBA/65-198:0.20325):0.06468,(Q7UWT7_RHOBA/64-198:0.16636,Q7UQV9_RHOBA/75-208:0.20923):0.05384):0.04151):0.03891,Q7UM29_RHOBA/70-204:0.19096):0.06184,Q7UQ04_RHOBA/49-182:0.17329):0.05725):0.05642,(Q7UNM3_RHOBA/60-193:0.21550,Q8TL91_METAC/52-184:0.24504):0.05117):0.06211,(Q8A5M6_BACTN/48-178:0.25017,(P72730_SYNY3/36-166:0.17826,Q8DH78_SYNEL/50-180:0.15632):0.21531):0.08429):0.07796,(Q8A9A5_BACTN/51-181:0.16109,Q7UMK8_RHOBA/67-197:0.26366):0.08272):0.08034,(Q9HJP7_THEAC/44-174:0.23967,(Q9YCE0_AERPE/35-165:0.27159,O58122_PYRHO/40-170:0.25966):0.09194):0.10040):0.07846,Q7MQU9_WOLSU/35-165:0.29723):0.05562,Q8EY06_LEPIN/76-206:0.19190):0.07208,((Q81P05_BACAN/32-162:0.18447,Q81NY3_BACAN/34-164:0.25175):0.07259,Q81RC7_BACAN/41-171:0.23333):0.11411):0.06738,Q8RCQ1_THETN/39-169:0.24285):0.05385,Q44925_BORBU/48-178:0.29123):0.05566,Q898T1_CLOTE/27-157:0.20366,Q897H3_CLOTE/43-175:0.18998);