EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees

PF03448 phylogeny
for nucleotide alignment


 
(((((((((Q8ERS6_OCEIH/15-143,(Q8CPS5_STAEP/15-145,Q99V82_STAAM/15-145)),Q9K7Y3_BACHD/10-138),(Q8XL02_CLOPE/7-129,(Q8XKS1_CLOPE/162-290,Q97L78_CLOAB/2-130))),((O34442_BACSU/8-136,Q9KFG8_BACHD/7-135),Q92H85_RICCN/19-147)),(((Q895C8_CLOTE/5-133,(Q8RDN1_FUSNN/4-132,O83887_TREPA/2-130)),(((P73368_SYNY3/19-147,Q8YLW2_ANASP/21-149),Q8YWD1_ANASP/18-144),(Q8PWC9_METMA/2-127,(Q9X0P4_THEMA/3-131,((Q8KBD4_CHLTE/4-132,(((((Q885I7_PSESM/39-167,(Q8ZCW9_YERPE/50-178,Q9JWC7_NEIMA/43-171)),(Q8P704_XANCP/11-139,(Q8DE98_VIBVU/11-139,(Q8EAE0_SHEON/12-140,Q9S0K7_SHEVI/12-140)))),Q9A6C0_CAUCR/45-173),((O06312_MYCTU/7-136,(Q89JN2_BRAJA/30-158,((Q8UF52_AGRT5/32-160,Q92QC9_RHIME/31-159),Q98KU3_RHILO/28-156))),((Q9FBK4_STRCO/155-283,(O86315_MYCTU/159-287,Q8NRC7_CORGL/160-288)),((Q8PFA5_XANAC/1-125,(Q8FVG5_BRUSU/12-135,Q8UGN7_AGRT5/7-128)),Q98MM2_RHILO/1-125)))),Q8A0H9_BACTN/3-133)),(Q8NTS8_CORGL/8-136,Q8FUE7_COREF/31-159)))))),(O68316_VIBCH/17-133,O84197_CHLTR/14-143))),(Q8EHS2_SHEON/11-139,Q9PRD6_UREPA/19-147)),Q8EGN5_SHEON/17-145),Q9KLC8_VIBCH/8-137),Q87GS5_VIBPA/8-137,Q8D5W6_VIBVU/8-137);
(((((((((Q8ERS6_OCEIH/15-143:0.29431,(Q8CPS5_STAEP/15-145:0.11978,Q99V82_STAAM/15-145:0.17913):0.21581):0.08407,Q9K7Y3_BACHD/10-138:0.54639):0.22192,(Q8XL02_CLOPE/7-129:0.51165,(Q8XKS1_CLOPE/162-290:0.20713,Q97L78_CLOAB/2-130:0.19896):0.21607):0.06965):0.07171,((O34442_BACSU/8-136:0.40589,Q9KFG8_BACHD/7-135:0.33701):0.22533,Q92H85_RICCN/19-147:0.60377):0.04050):0.10276,(((Q895C8_CLOTE/5-133:0.24821,(Q8RDN1_FUSNN/4-132:0.29090,O83887_TREPA/2-130:0.47212):0.09024):0.12573,(((P73368_SYNY3/19-147:0.29731,Q8YLW2_ANASP/21-149:0.21573):0.18644,Q8YWD1_ANASP/18-144:0.40197):0.06861,(Q8PWC9_METMA/2-127:0.51218,(Q9X0P4_THEMA/3-131:0.37010,((Q8KBD4_CHLTE/4-132:0.37862,(((((Q885I7_PSESM/39-167:0.28346,(Q8ZCW9_YERPE/50-178:0.54559,Q9JWC7_NEIMA/43-171:0.29298):0.04430):0.21021,(Q8P704_XANCP/11-139:0.20351,(Q8DE98_VIBVU/11-139:0.22755,(Q8EAE0_SHEON/12-140:0.19856,Q9S0K7_SHEVI/12-140:0.18964):0.22671):0.26198):0.05556):0.18415,Q9A6C0_CAUCR/45-173:0.31058):0.08783,((O06312_MYCTU/7-136:0.58413,(Q89JN2_BRAJA/30-158:0.17479,((Q8UF52_AGRT5/32-160:0.18516,Q92QC9_RHIME/31-159:0.13742):0.05440,Q98KU3_RHILO/28-156:0.17257):0.20594):0.16936):0.07469,((Q9FBK4_STRCO/155-283:0.19824,(O86315_MYCTU/159-287:0.30338,Q8NRC7_CORGL/160-288:0.42984):0.07713):0.20614,((Q8PFA5_XANAC/1-125:0.32259,(Q8FVG5_BRUSU/12-135:0.34300,Q8UGN7_AGRT5/7-128:0.39098):0.11220):0.06577,Q98MM2_RHILO/1-125:0.47043):0.21575):0.06023):0.04751):0.07648,Q8A0H9_BACTN/3-133:0.44324):0.20426):0.11238,(Q8NTS8_CORGL/8-136:0.30682,Q8FUE7_COREF/31-159:0.47946):0.40366):0.07820):0.12784):0.08234):0.22652):0.03675,(O68316_VIBCH/17-133:1.08341,O84197_CHLTR/14-143:0.74762):0.02997):0.07032):0.10030,(Q8EHS2_SHEON/11-139:0.70751,Q9PRD6_UREPA/19-147:0.47505):0.04566):0.41808,Q8EGN5_SHEON/17-145:0.53449):0.26189,Q9KLC8_VIBCH/8-137:0.22253):0.06740,Q87GS5_VIBPA/8-137:0.19068,Q8D5W6_VIBVU/8-137:0.17207);