EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees

PF00136 phylogeny
for amino acid alignment


 
((((((((P89285_GVXN/458-940,((DPOL_NPVLD/443-936,(DPOL_NPVBM/428-919,DPOL_NPVOP/425-914)),Q82482_9NUCL/441-938)),((DPOL_BPR69/386-859,DPOL_BPT4/383-855),(DPOL_ASFL6/457-978,(((((DPOL_THEGO/348-763,DPOL_METVO/393-818),((Q59691_PYROC/388-793,DPO2_AERPE/371-774),DPOL_ARCFU/361-774)),(O74046_CERSY/420-835,(DPO1_AERPE/535-951,(Q59690_PYROC/488-905,(DPO1_SULSO/450-869,(DPO1_SULOH/448-867,DPO1_SULAC/447-866)))))),DPO2_ECOLI/369-782),((Q9TX75_PLAFA/983-1507,(DPOA_TRYBB/684-1157,((((DPOA_OXYTR/809-1299,DPOA_OXYNO/783-1270),Q9Y1T1_TOXGO/1006-1612),((DPOA_YEAST/792-1248,DPOA_SCHPO/773-1222),DPOA_ORYSA/538-1012)),(DPOA_HUMAN/783-1246,DPOA_DROME/805-1258)))),((Q9U0U7_LEIMA/2240-2731,(Q9GSR1_DROME/1550-2010,DPOZ_YEAST/919-1384)),(((DPOD_PLAFK/544-1000,(((DPOD_SCHPO/534-990,(DPOD_YEAST/555-1006,DPOD_CANAL/484-939)),((DPOD_CAEEL/520-978,DPOD_DROME/534-994),DPOD_MESAU/546-1005)),DPOD_SOYBN/511-969)),(DPOL_CHVN2/432-881,O36638_9PHYC/422-974)),((Q86992_9VIRU/492-1090,(Q9QSK2_IRV6/578-1226,DPOL_RSIV/397-938)),(((Q9WT26_9BETA/517-998,O92827_9BETA/515-999),(((DPOL_TUHV2/556-1135,DPOL_RHCM6/533-1017),(DPOL_MCMVS/543-1050,DPOL_RCMVM/533-1077)),DPOL_GPCMV/556-1073)),((((((O36363_9GAMA/550-1026,Q9Q6Z6_9GAMA/520-997),DPOL_EBV/532-1013),DPOL_SHV21/522-994),(O40910_HHV8/533-1006,DPOL_EHV2/530-1004)),O41930_MHV68/528-1001),((((Q69390_9ALPH/516-1008,Q89604_9ALPH/639-1203),(DPOL_EHV1B/611-1173,O93043_FHV1/606-1159)),((DPOL_HHV21/617-1200,Q9QEL0_9ALPH/621-1171),DPOL_VZVD/597-1136)),(Q9WSY3_9ALPH/582-1139,Q69281_MEHV1/606-1168)))))))))))),Q9YQZ6_9HERP/602-1028),Q9YW56_MSEPV/569-1067),DPOL_FOWPV/483-977),Q98207_MCV1/494-994),DPOL_ORFN2/499-998),Q9Q8R2_9POXV/498-996,DPOL_VACCA/497-995);
((((((((P89285_GVXN/458-940:0.71667,((DPOL_NPVLD/443-936:0.39711,(DPOL_NPVBM/428-919:0.20125,DPOL_NPVOP/425-914:0.18230):0.37789):0.10485,Q82482_9NUCL/441-938:0.27871):0.17371):1.13806,((DPOL_BPR69/386-859:0.19928,DPOL_BPT4/383-855:0.35489):3.11417,(DPOL_ASFL6/457-978:1.55142,(((((DPOL_THEGO/348-763:0.33128,DPOL_METVO/393-818:0.53893):0.23877,((Q59691_PYROC/388-793:0.22805,DPO2_AERPE/371-774:0.24823):0.22457,DPOL_ARCFU/361-774:0.43003):0.14805):0.15568,(O74046_CERSY/420-835:0.50516,(DPO1_AERPE/535-951:0.39245,(Q59690_PYROC/488-905:0.24227,(DPO1_SULSO/450-869:0.19173,(DPO1_SULOH/448-867:0.13018,DPO1_SULAC/447-866:0.14132):0.03660):0.23699):0.07139):0.15447):0.71355):0.25286,DPO2_ECOLI/369-782:1.20438):0.10916,((Q9TX75_PLAFA/983-1507:0.75831,(DPOA_TRYBB/684-1157:0.59112,((((DPOA_OXYTR/809-1299:0.07626,DPOA_OXYNO/783-1270:0.12947):0.34074,Q9Y1T1_TOXGO/1006-1612:0.49377):0.08119,((DPOA_YEAST/792-1248:0.39579,DPOA_SCHPO/773-1222:0.26128):0.19961,DPOA_ORYSA/538-1012:0.39771):0.07055):0.20581,(DPOA_HUMAN/783-1246:0.26022,DPOA_DROME/805-1258:0.34174):0.18096):0.08811):0.09043):0.35058,((Q9U0U7_LEIMA/2240-2731:0.62960,(Q9GSR1_DROME/1550-2010:0.35262,DPOZ_YEAST/919-1384:0.45726):0.14652):0.59070,(((DPOD_PLAFK/544-1000:0.36979,(((DPOD_SCHPO/534-990:0.18040,(DPOD_YEAST/555-1006:0.31574,DPOD_CANAL/484-939:0.15635):0.06379):0.08777,((DPOD_CAEEL/520-978:0.31471,DPOD_DROME/534-994:0.14679):0.07338,DPOD_MESAU/546-1005:0.22684):0.08533):0.11034,DPOD_SOYBN/511-969:0.19411):0.12439):0.23402,(DPOL_CHVN2/432-881:0.74366,O36638_9PHYC/422-974:0.91559):0.18723):0.06023,((Q86992_9VIRU/492-1090:1.01048,(Q9QSK2_IRV6/578-1226:0.85580,DPOL_RSIV/397-938:0.86956):0.20780):0.41724,(((Q9WT26_9BETA/517-998:0.18012,O92827_9BETA/515-999:0.21488):0.26940,(((DPOL_TUHV2/556-1135:0.26911,DPOL_RHCM6/533-1017:0.29508):0.10640,(DPOL_MCMVS/543-1050:0.20829,DPOL_RCMVM/533-1077:0.16595):0.17891):0.07153,DPOL_GPCMV/556-1073:0.29461):0.12679):0.17484,((((((O36363_9GAMA/550-1026:0.20764,Q9Q6Z6_9GAMA/520-997:0.22316):0.08383,DPOL_EBV/532-1013:0.32513):0.05948,DPOL_SHV21/522-994:0.21472):0.05683,(O40910_HHV8/533-1006:0.22989,DPOL_EHV2/530-1004:0.26310):0.06699):0.12508,O41930_MHV68/528-1001:0.21250):0.31719,((((Q69390_9ALPH/516-1008:0.18325,Q89604_9ALPH/639-1203:0.19999):0.05632,(DPOL_EHV1B/611-1173:0.12801,O93043_FHV1/606-1159:0.17765):0.06115):0.03911,((DPOL_HHV21/617-1200:0.11292,Q9QEL0_9ALPH/621-1171:0.10674):0.14375,DPOL_VZVD/597-1136:0.29493):0.03799):0.06729,(Q9WSY3_9ALPH/582-1139:0.08731,Q69281_MEHV1/606-1168:0.11923):0.20865):0.41824):0.13659):0.39472):0.11623):0.13821):0.23688):0.15684):0.07149):0.15096):0.14841):0.27306,Q9YQZ6_9HERP/602-1028:2.14707):0.20989,Q9YW56_MSEPV/569-1067:1.06411):0.67383,DPOL_FOWPV/483-977:0.24716):0.18535,Q98207_MCV1/494-994:0.27343):0.10648,DPOL_ORFN2/499-998:0.29571):0.12912,Q9Q8R2_9POXV/498-996:0.17102,DPOL_VACCA/497-995:0.14813);