CHEBI:63666 - β-D-IdoA-(1→4)-α-D-GlcNS6S-(1→4)-β-D-IdoA2S-(1→4)-α-D-GlcNS3S-(1→4)-β-D-GlcA-(1→3)-β-D-Gal-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-β-D-Xyl-yl group

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name β-D-IdoA-(1→4)-α-D-GlcNS6S-(1→4)-β-D-IdoA2S-(1→4)-α-D-GlcNS3S-(1→4)-β-D-GlcA-(1→3)-β-D-Gal-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-β-D-Xyl-yl group
ChEBI ID CHEBI:63666
ChEBI ASCII Name beta-D-IdoA-(1->4)-alpha-D-GlcNS6S-(1->4)-beta-D-IdoA2S-(1->4)-alpha-D-GlcNS3S-(1->4)-beta-D-GlcA-(1->3)-beta-D-Gal-(1->3)-beta-D-Gal-(1->4)-beta-D-Xyl-yl group
Definition A linear octasaccharide glycosyl group consisisting of two iduronic acid residues, one of which is sulfated on O-2, two glucosamine residues, both sulfated on nitrogen and with one also sulfated at O-3 and the other sulfated at O-6, one glucuronic acid residue, and two galactose residues linked to a xylosyl residue at the reducing end and which is commonly bonded to an amino acid residue.
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Download Molfile XML SDF
Formula C47H75N2O55S5
Net Charge 0
Average Mass 1708.40400
Monoisotopic Mass 1707.17368
SMILES [C@@H]1([C@@H]([C@H]([C@H](O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O[C@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5NS(=O)(O)=O)OS(O)(=O)=O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]6OS(=O)(=O)O)O)O[C@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7NS(=O)(O)=O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]8O)O)O)C(O)=O)COS(O)(=O)=O)C(O)=O)CO)C(O)=O)O)CO)O)CO)CO1)O)O)*
ChEBI Ontology
Outgoing β-D-IdoA-(1→4)-α-D-GlcNS6S-(1→4)-β-D-IdoA2S-(1→4)-α-D-GlcNS3S-(1→4)-β-D-GlcA-(1→3)-β-D-Gal-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-β-D-Xyl-yl group (CHEBI:63666) is a glycosyl group (CHEBI:24403)
IUPAC Names
β-D-(idopyranosyluronic acid)-(1→4)-2-deoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-2-O-sulfo-β-D-(idopyranosyluronic acid)-(1→4)-2-deoxy-3-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-(glucopyranosyluronic acid)-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-β-D-xylopyranosyl
β-D-idopyranuronosyl-(1→4)-2-deoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-2-O-sulfo-β-D-idopyranuronosyl-(1→4)-2-deoxy-3-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranuronosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-β-D-xylopyranosyl
Last Modified
19 January 2012