CHEBI:60637 - N4-{α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc}-Asn residue

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name N4-{α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc}-Asn residue
ChEBI ID CHEBI:60637
ChEBI ASCII Name N(4)-{alpha-D-Man-(1->2)-alpha-D-Man-(1->3)-[alpha-D-Man-(1->3)-[alpha-D-Man-(1->2)-alpha-D-Man-(1->6)]-alpha-D-Man-(1->6)]-beta-D-Man-(1->4)-beta-D-GlcNAc-(1->4)-beta-D-GlcNAc}-Asn residue
Definition An N4-glycosylated asparagine residue in which the glycan moiety is a branched nonasaccharide consisting of seven D-mannosyl residues and two N-acetylglucosamine residues, one of which at the reducing end is bonded to the asparagine N4 atom.
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Download Molfile XML SDF
Formula C62H102N4O47
Net Charge 0
Average Mass 1655.47190
Monoisotopic Mass 1654.57144
SMILES [C@H]1([C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)O)O)O[C@@H]3[C@@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO[C@@H]4[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)CO[C@@H]5[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)CO)O)O)O[C@@H]6[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)O)O[C@@H]7[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O7)CO)O)O)O)O)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H](O[C@@H]9CO)NC(C[C@@H](C(=O)*)N*)=O)NC(C)=O)O)NC(C)=O)O)O
ChEBI Ontology
Outgoing N4-{α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc}-Asn residue (CHEBI:60637) is a N4-glycosylated L-asparagine residue (CHEBI:59108)
IUPAC Name
N4-{α-D-mannopyranosyl-(1→2)-α-D-mannopyranosyl-(1→3)-[α-D-mannopyranosyl-(1→3)-[α-D-mannopyranosyl-(1→2)-α-D-mannopyranosyl-(1→6)]-α-D-mannopyranosyl-(1→6)]-β-D-mannopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-N-L-β-aspartyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl}-L-asparagine residue
Synonyms Sources
(GlcNAc)2 (Man)7 (Asn)1 KEGG GLYCAN
N4-(α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc)-L-Asn residue UniProt
Manual Xrefs Databases
G10680 KEGG GLYCAN
G12081 KEGG GLYCAN
View more database links
Last Modified
20 January 2018