CHEBI:59092 - N-{α-Man-(1→3)-[α-Man-(1→2)-α-Man-(1→6)]-α-Man-(1→6)-[α-Man-(1→6)-[α-Man-(1→2)-α-Man-(1→2)]-α-Man-(1→3)]-β-Man-(1→4)-β-GlcnAc-(1→4)-β-GlcNAc}-L-Asn residue

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name N-{α-Man-(1→3)-[α-Man-(1→2)-α-Man-(1→6)]-α-Man-(1→6)-[α-Man-(1→6)-[α-Man-(1→2)-α-Man-(1→2)]-α-Man-(1→3)]-β-Man-(1→4)-β-GlcnAc-(1→4)-β-GlcNAc}-L-Asn residue
ChEBI ID CHEBI:59092
ChEBI ASCII Name N-{alpha-Man-(1->3)-[alpha-Man-(1->2)-alpha-Man-(1->6)]-alpha-Man-(1->6)-[alpha-Man-(1->6)-[alpha-Man-(1->2)-alpha-Man-(1->2)]-alpha-Man-(1->3)]-beta-Man-(1->4)-beta-GlcnAc-(1->4)-beta-GlcNAc}-L-Asn residue
Definition An N-glycan residue involved in post-translational modification of proteins.
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Submitter Bijay
Download Molfile XML SDF
Formula C74H122N4O57
Net Charge 0
Average Mass 2009.82210
Monoisotopic Mass 1978.67708
SMILES N([C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O[C@H]3[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)CO[C@@H]4[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)CO[C@@H]5[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)CO)O)O)O[C@@H]6[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)O)O[C@@H]7[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O7)CO)O)O)O)O)O)O[C@@H]8[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O8)CO[C@@H]9[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O)O)O[C@@H]%10[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O%10)CO)O)O)O[C@@H]%11[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O%11)CO)O)O)O)O)O)NC(=O)C)O)NC(=O)C)C(C[C@@H](C(=O)*)N*)=O
ChEBI Ontology
Outgoing N-{α-Man-(1→3)-[α-Man-(1→2)-α-Man-(1→6)]-α-Man-(1→6)-[α-Man-(1→6)-[α-Man-(1→2)-α-Man-(1→2)]-α-Man-(1→3)]-β-Man-(1→4)-β-GlcnAc-(1→4)-β-GlcNAc}-L-Asn residue (CHEBI:59092) is a N4-glycosylated L-asparagine residue (CHEBI:59108)
Synonyms Sources
(GlcNAc)2(Man)9(Asn)1 KEGG GLYCAN
N-{α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-α-D-Man-(1→6)-[α-D-Man-(1→6)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)]-α-D-Man-(1→3)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcnAc-(1→4)-β-D-GlcNAc}-L-Asn residue ChEBI
Manual Xref Database
G01813 KEGG GLYCAN
View more database links
Last Modified
09 March 2011