CHEBI:16286 - 3β-hydroxy-4β-methyl-5α-cholest-7-ene-4α-carbaldehyde

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name 3β-hydroxy-4β-methyl-5α-cholest-7-ene-4α-carbaldehyde
ChEBI ID CHEBI:16286
ChEBI ASCII Name 3beta-hydroxy-4beta-methyl-5alpha-cholest-7-ene-4alpha-carbaldehyde
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Secondary ChEBI IDs CHEBI:11907, CHEBI:1718
Supplier Information
Download Molfile XML SDF
Formula C29H48O2
Net Charge 0
Average Mass 428.69022
Monoisotopic Mass 428.36543
InChI InChI=1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)22-11-12-23-21-10-13-25-28(5,24(21)14-16-27(22,23)4)17-15-26(31)29(25,6)18-30/h10,18-20,22-26,31H,7-9,11-17H2,1-6H3/t20-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28-,29+/m1/s1
InChIKey HCOOTBJPHHNRCV-AQTSNUJDSA-N
SMILES [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@](C)(C=O)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
ChEBI Ontology
Outgoing 3β-hydroxy-4β-methyl-5α-cholest-7-ene-4α-carbaldehyde (CHEBI:16286) has functional parent 4α-hydroxymethyl-4β-methyl-5α-cholest-7-en-3β-ol (CHEBI:146140)
3β-hydroxy-4β-methyl-5α-cholest-7-ene-4α-carbaldehyde (CHEBI:16286) has parent hydride 5α-cholest-7-ene (CHEBI:35865)
3β-hydroxy-4β-methyl-5α-cholest-7-ene-4α-carbaldehyde (CHEBI:16286) is a 3β-sterol (CHEBI:35348)
3β-hydroxy-4β-methyl-5α-cholest-7-ene-4α-carbaldehyde (CHEBI:16286) is a steroid aldehyde (CHEBI:131565)
IUPAC Name
3β-hydroxy-4β-methyl-5α-cholest-7-ene-4α-carbaldehyde
Synonyms Sources
3beta-Hydroxy-4beta-methyl-5alpha-cholest-7-ene-4alpha-carbaldehyde KEGG COMPOUND
3β-hydroxy-4β-methyl-5α-cholest-7-ene-4α-carbaldehyde UniProt
Manual Xrefs Databases
C11509 KEGG COMPOUND
HMDB0059643 HMDB
View more database links
Last Modified
07 January 2019