CHEBI:139504 - N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→4)]-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc}-L-Asn residue

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→4)]-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc}-L-Asn residue
ChEBI ID CHEBI:139504
ChEBI ASCII Name N(4)-{beta-D-GlcNAc-(1->2)-alpha-D-Man-(1->3)-[beta-D-GlcNAc-(1->4)]-[beta-D-GlcNAc-(1->2)-alpha-D-Man-(1->6)]-beta-D-Man-(1->4)-beta-D-GlcNAc-(1->4)-beta-D-GlcNAc}-L-Asn residue
Definition An N4-glycosylated L-asparagine residue derived from N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→4)]-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc}-L-Asn
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Submitter Kristian Axelsen
Download Molfile XML SDF
Formula C62H101N7O42
Net Charge 0
Average Mass 1616.490
Monoisotopic Mass 1615.59826
SMILES [C@H]1([C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)O)NC(C)=O)O[C@@H]3[C@@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)CO)O)O)NC(C)=O)CO[C@@H]5[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)CO)O)O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)NC(=O)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](O[C@@H]8CO)NC(C[C@@H](C(=O)*)N*)=O)NC(C)=O)O)NC(C)=O)O)O
ChEBI Ontology
Outgoing N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→4)]-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc}-L-Asn residue (CHEBI:139504) is a N4-glycosylated L-asparagine residue (CHEBI:59108)
Synonym Source
N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→4)]-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc}-L-Asp residue UniProt
Manual Xref Database
2-4-2-N-linked-Glycan MetaCyc
View more database links
Citation Waiting for Citations Type Source
1325461 PubMed citation SUBMITTER
Last Modified
28 February 2018