CHEBI:137186 - N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-[β-D-Xyl-(1→2)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAcl-(1→4)-β-D-GlcNAc}-Asn residue

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-[β-D-Xyl-(1→2)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAcl-(1→4)-β-D-GlcNAc}-Asn residue
ChEBI ID CHEBI:137186
ChEBI ASCII Name N(4)-{beta-D-GlcNAc-(1->2)-alpha-D-Man-(1->3)-[beta-D-GlcNAc-(1->2)-alpha-D-Man-(1->6)]-[beta-D-Xyl-(1->2)]-beta-D-Man-(1->4)-beta-D-GlcNAcl-(1->4)-beta-D-GlcNAc}-Asn residue
Definition An N4-glycosylated L-asparagine residue derived from N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-[β-D-Xyl-(1→2)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAcl-(1→4)-β-D-GlcNAc}-Asn.
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Submitter Kristian Axelsen
Download Molfile XML SDF
Formula C59H96N6O41
Net Charge 0
Average Mass 1545.412
Monoisotopic Mass 1544.56115
SMILES O([C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)CO)CO)[C@@H]1O[C@@H]4OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6NC(=O)C)CO)CO)[C@H]7[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]8CO)NC(=O)C[C@H](N*)C(*)=O
ChEBI Ontology
Outgoing N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-[β-D-Xyl-(1→2)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAcl-(1→4)-β-D-GlcNAc}-Asn residue (CHEBI:137186) is a N4-glycosylated L-asparagine residue (CHEBI:59108)
Synonym Source
N4-{β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[β-D-GlcNAc-(1→2)-α-D-Man-(1→6)]-[β-D-Xyl-(1→2)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAcl-(1→4)-β-D-GlcNAc}-L-Asn residue UniProt
Manual Xref Database
N4-N-ACETYL-BETA-D-GLUCOSAMINYL-X MetaCyc
View more database links
Last Modified
09 August 2017