Jiri Vondrasek

Image: 
Affiliation: 
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR, v.v.i.