spacer
spacer

Search ligand data 

Index of all ligands in the PDB

 A 

A . .

Part
code
A0.
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
AA.
AB.
AC.
AD.
AE.
AF.
AG.
AH.
AI.
AJ.
AK.
AL.
AM.
AN.
AO.
AP.
AQ.
AR.
AS.
AT.
AU.
AV.
AW.
AX.
AY.
AZ.
Ligand Description No. of PDB
entries
AC0   1-Phenylethanone   2
AC1-GLC-AC1-BGC   AC1=6-Methyl-5-(4,5,6-Trihydroxy-3-Hydroxymethyl-Cyclohex-2-Enylamino)-Tetrahydro-Pyran-2,3,4-Triol, GLC=Alpha-D-Glucose, BGC=Beta-D-Glucose.   1
AC2   9-Hyroxyethoxymethylguanine   5
AC4   Aminoimidazole 4-Carboxamide ribonucleotide   1
AC5   1-Aminocyclopentanecarboxylic acid   1
AC6   P-Hydroxyacetophenone   2
AC7   Dimethyl 3,3'-(6-Methoxy-6-Oxohex-1-Ene-1,1-Diyl)bis(5-Cyano-6-Methoxybenzoate)   1
AC8   [(2r,3r,4r,5r)-5-(6-Amino-9h-Purin-9-Yl)-3,4-Bis(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-Yl]methyl (3r)-3-
Hydroxy-2,2-Dimethyl-4-Oxo-4-({3-Oxo-3-[(2-
Sulfanylethyl)amino]propyl}amino)butyl dihydrogen diphosphate
  1
AC9   Trisacetylacetonatochromium(III)   1
ACA   6-Aminohexanoic acid   16
ACA-ACA   ACA=6-Aminohexanoic acid.   6
ACA-TY5-ALA-RE0-
ABN
  ACA=6-Aminohexanoic acid, TY5=O-Benzyl-L-Tyrosine, ALA=Alanine, RE0=3-[(3r)-3-Hydroxy-2-Oxo-2,3-Dihydro-1h-Indol-3-Yl]-L-Alanine, ABN=Benzylamine.   3
ACB-ARG-1ZN-FGA-
MDH
  ACB=3-Methyl-Beta-D-Aspartic acid, ARG=Arginine, 1ZN=(2s,3s,4e,6e,8s,9s)-3-Amino-9-Methoxy-2,6,8-Trimethyl-10-Phenyldeca-4,6-Dienoic acid, FGA=Gamma-D-Glutamic acid, MDH=N-Methyldehydrobutyrine.   2
ACB-ARG-MFD-FGA-
MDH
  ACB=3-Methyl-Beta-D-Aspartic acid, ARG=Arginine, MFD=(2s,3s,8s,9s)-3-Amino-9-Methoxy-2,6,8-Trimethyl-10-Phenyldeca-4,6-Dienoic acid, FGA=Gamma-D-Glutamic acid, MDH=N-Methyldehydrobutyrine.   1
ACB-VAL-1ZN-FGA-
MDH
  ACB=3-Methyl-Beta-D-Aspartic acid, VAL=Valine, 1ZN=(2s,3s,4e,6e,8s,9s)-3-Amino-9-Methoxy-2,6,8-Trimethyl-10-Phenyldeca-4,6-Dienoic acid, FGA=Gamma-D-Glutamic acid, MDH=N-Methyldehydrobutyrine.   3
ACC   N-[N-[2-Amino-6-Oxo-Hexanoic acid-6-Yl]cysteinyl]-S-Methylcysteine   1
ACD   Arachidonic acid   17
ACE   Acetyl group   57
ACE-0BN-CHG-MLY-
LEU-PRO-NH2
  ACE=Acetyl group, 0BN=4-Carbamimidoyl-L-Phenylalanine, CHG=Cyclohexyl-Glycine, MLY=N-Dimethyl-Lysine, LEU=Leucine, PRO=Proline, NH2=Amino group.   1
ACE-0BN-CHG-PRR   ACE=Acetyl group, 0BN=4-Carbamimidoyl-L-Phenylalanine, CHG=Cyclohexyl-Glycine, PRR=3-(Methyl-Pyridinium)alanine.   1
ACE-0LF-LEU-HIS-
SER-TPO-NH2
  ACE=Acetyl group, 0LF=(4r)-4-(4-Phenylbutoxy)-L-Proline, LEU=Leucine, HIS=Histidine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, NH2=Amino group.   1
ACE-1MH-ASP-B3L-
HLX-1U8
  ACE=Acetyl group, 1MH=3-Pyridin-3-Yl-L-Alanine, ASP=Aspartic acid, B3L=(3s)-3-Amino-5-Methylhexanoic acid, HLX=5-Methyl-L-Norleucine, 1U8=(3s)-3-Amino-5-[(2,6-Dimethylbenzoyl)oxy]-4-Oxopentanoic acid.   3
ACE-1PA-GLU-GLU-
ILE
  ACE=Acetyl group, 1PA=4-(Carboxymethyl)-L-Phenylalanine, GLU=Glutamic acid, ILE=Isoleucine.   1
ACE-40G-40G-40C-
40A-40T-40G-40C-
40C-NME
  ACE=Acetyl group, 40G=N-[(2-Amino-6-Oxo-1,6-Dihydro-9h-Purin-9-Yl)acetyl]-N-[(2s)-2-Aminopropyl]glycine, 40C=N-[(4-Amino-2-Oxopyrimidin-1(2h)-Yl)acetyl]-N-[(2s)-2-Aminopropyl]glycine, 40A=N-[(2s)-2-Aminopropyl]-N-[(6-Amino-9h-Purin-9-Yl)acetyl]glycine, 40T=N-[(2s)-2-Aminopropyl]-N-[(5-Methyl-2,4-Dioxo-3,4-Dihydropyrimidin-1(2h)-Yl)acetyl]glycine, NME=Methylamine.   1
ACE-4DB-ARG-THR-
THR-PRO-VAL
  ACE=Acetyl group, 4DB=(2s)-2-Amino-4-[5-(Dimethylamino)-1,3-Dioxo-1,3-Dihydro-2h-Isoindol-2-Yl]butanoic acid, ARG=Arginine, THR=Threonine, PRO=Proline, VAL=Valine.   1
ACE-56A-SER-TPO-
NH2
  ACE=Acetyl group, 56A=3-(8-Phenyloctyl)-L-Histidine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, NH2=Amino group.   1
ACE-ALA-ALA-PHE-
ALA-0QE
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PHE=Phenylalanine, 0QE=Chloromethane.   1
ACE-ALA-ALA-PHE-
ALM
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PHE=Phenylalanine, ALM=1-Methyl-Alaninal.   1
ACE-ALA-ALA-PRO-
2A1
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PRO=Proline, 2A1=(2s)-2-Aminopropan-1-Ol.   1
ACE-ALA-ALA-PRO-
ALA-MCM
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PRO=Proline, MCM=7-Amino-4-Methyl-Chromen-2-One.   2
ACE-ALA-ARG-THR-
LYS
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, ARG=Arginine, THR=Threonine, LYS=Lysine.   1
ACE-ALA-ARG-TYR-
PHE-ARG-ARG
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, ARG=Arginine, TYR=Tyrosine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-ALA-ASP-PTR-
GLU-PRO-PRO-NH2
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, ASP=Aspartic acid, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, PRO=Proline, NH2=Amino group.   2
ACE-ALA-ASP-VAL-
ALA-ASA
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, ASP=Aspartic acid, VAL=Valine, ASA=Aspartic aldehyde.   1
ACE-ALA-GLU-ILE-
LYJ
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, GLU=Glutamic acid, ILE=Isoleucine, LYJ=(2s)-2,6-Diaminohexan-1-Ol.   1
ACE-ALA-GLY-ALA-
GLY-ALA-GLY-NME
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, GLY=Glycine, NME=Methylamine.   2
ACE-ALA-LYS-BOR   ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, LYS=Lysine, BOR=(1r)-1-Amino-4-{[(E)-Amino(imino)methyl]amino}butylboronic acid.   1
ACE-ALA-PRO-ALA   ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PRO=Proline.   1
ACE-ALA-PRO-ALA-
LYS-GLN-LEU-LEU-
ASN-PHE
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PRO=Proline, LYS=Lysine, GLN=Glutamine, LEU=Leucine, ASN=Asparagine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-ALA-PRO-ALA-
LYS-GLU-LEU-LEU-
ASN-PHE
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PRO=Proline, LYS=Lysine, GLU=Glutamic acid, LEU=Leucine, ASN=Asparagine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-ALA-PRO-GLN-
VAL-STA-VAL-MET-
HIS-PRO
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PRO=Proline, GLN=Glutamine, VAL=Valine, STA=Statine, MET=Methionine, HIS=Histidine.   1
ACE-ALA-PRO-PRO-
ILE-PRO-PRO-PRO-
ARG
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PRO=Proline, ILE=Isoleucine, ARG=Arginine.   1
ACE-ALA-PRO-VAI-
FPA-PEA
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, PRO=Proline, VAI=(2s)-2-Amino-3-Methylbutane-1,1-Diol, FPA=Bromo(difluoro)acetic acid, PEA=2-Phenylethylamine.   1
ACE-ALA-SEP-PRO   ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, SEP=Phosphoserine, PRO=Proline.   1
ACE-ALA-VAL-SLL-
CYS
  ACE=Acetyl group, ALA=Alanine, VAL=Valine, SLL=(2s)-2-Azanyl-6-[(4-Hydroxy-4-Oxo-Butanoyl)amino]hexanoic acid, CYS=Cysteine.   1
ACE-ALC-ARG-ALA-
MET-CY1-SER-LEU-
NH2
  ACE=Acetyl group, ALC=2-Amino-3-Cyclohexyl-Propionic acid, ARG=Arginine, ALA=Alanine, MET=Methionine, CY1=Acetamidomethylcysteine, SER=Serine, LEU=Leucine, NH2=Amino group.   1
ACE-ALC-ARG-ALA-
ODA-SER-LEU-NH2
  ACE=Acetyl group, ALC=2-Amino-3-Cyclohexyl-Propionic acid, ARG=Arginine, ALA=Alanine, ODA=9-Amino-6,10-Dioxo-Octahydro-Pyridazino[1,2-A][1,2]diazepine-1-Carboxylic acid, SER=Serine, LEU=Leucine, NH2=Amino group.   1
ACE-ALC-ARG-MAA-
HAQ-SEL
  ACE=Acetyl group, ALC=2-Amino-3-Cyclohexyl-Propionic acid, ARG=Arginine, MAA=N-Methyl-L-Alanine, HAQ=5-Amino-4-Oxo-1,2,4,5,6,7-Hexahydro-Azepino[3,2,1-Hi]indole-2-Carboxylic acid, SEL=2-Amino-1,3-Propanediol.   1
ACE-ALC-ARG-MPQ-
MET-ALA-SER-TBG-
NH2
  ACE=Acetyl group, ALC=2-Amino-3-Cyclohexyl-Propionic acid, ARG=Arginine, MPQ=N-Methyl-Alpha-Phenyl-Glycine, MET=Methionine, ALA=Alanine, SER=Serine, TBG=3-Methyl-L-Valine, NH2=Amino group.   1
ACE-ALN-VAL-LEU-
ALA-GLU-ALN-NH2
  ACE=Acetyl group, ALN=Naphthalen-2-Yl-3-Alanine, VAL=Valine, LEU=Leucine, ALA=Alanine, GLU=Glutamic acid, NH2=Amino group.   1
ACE-ALN-VAL-STA-
GLU-ALN-NH2
  ACE=Acetyl group, ALN=Naphthalen-2-Yl-3-Alanine, VAL=Valine, STA=Statine, GLU=Glutamic acid, NH2=Amino group.   2
ACE-ARG-ARG-B3L-
MEA-NH2
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, B3L=(3s)-3-Amino-5-Methylhexanoic acid, MEA=N-Methylphenylalanine, NH2=Amino group.   1
ACE-ARG-ARG-B3L-
PHE-NH2
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, B3L=(3s)-3-Amino-5-Methylhexanoic acid, PHE=Phenylalanine, NH2=Amino group.   1
ACE-ARG-ARG-LEU-
ASN-FCL-NH2
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, LEU=Leucine, ASN=Asparagine, FCL=3-Chloro-L-Phenylalanine, NH2=Amino group.   1
ACE-ARG-GLU-ARG-
LYK-0QE
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, GLU=Glutamic acid, LYK=(2s)-2,6-Diaminohexane-1,1-Diol, 0QE=Chloromethane.   1
ACE-ARG-GLU-LYS-
BOR
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, GLU=Glutamic acid, LYS=Lysine, BOR=(1r)-1-Amino-4-{[(E)-Amino(imino)methyl]amino}butylboronic acid.   1
ACE-ARG-GLU-PTR-
VAL-ASN-VAL
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, GLU=Glutamic acid, PTR=O-Phosphotyrosine, VAL=Valine, ASN=Asparagine.   1
ACE-ARG-HIS-ALY-
ALY
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, HIS=Histidine, ALY=N(6)-Acetyllysine.   4
ACE-ARG-HIS-ALY-
ALY-MCM
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, HIS=Histidine, ALY=N(6)-Acetyllysine, MCM=7-Amino-4-Methyl-Chromen-2-One.   1
ACE-ARG-HIS-LYS-
ALY-MCM
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, HIS=Histidine, LYS=Lysine, ALY=N(6)-Acetyllysine, MCM=7-Amino-4-Methyl-Chromen-2-One.   1
ACE-ARG-LYS-LEU-
PHE-GLY
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, LYS=Lysine, LEU=Leucine, PHE=Phenylalanine, GLY=Glycine.   1
ACE-ARG-TRP-1E3-
PHE-PRO-ALA-ARG-
PRO
  ACE=Acetyl group, ARG=Arginine, TRP=Tryptophan, 1E3=(2s)-2,9-Diaminononanoic acid, PHE=Phenylalanine, PRO=Proline, ALA=Alanine.   1
ACE-ASN-PRO-ILE   ACE=Acetyl group, ASN=Asparagine, PRO=Proline, ILE=Isoleucine.   1
ACE-ASN-SER-ASN-
ALA-ILE-LYS-ASN-
NH2
  ACE=Acetyl group, ASN=Asparagine, SER=Serine, ALA=Alanine, ILE=Isoleucine, LYS=Lysine, NH2=Amino group.   1
ACE-ASN-SER-PHE-
SER-ECC
  ACE=Acetyl group, ASN=Asparagine, SER=Serine, PHE=Phenylalanine, ECC=(4s)-4-Amino-5-Hydroxypentanamide.   1
ACE-ASN-SER-THR-
SER-ECC
  ACE=Acetyl group, ASN=Asparagine, SER=Serine, THR=Threonine, ECC=(4s)-4-Amino-5-Hydroxypentanamide.   1
ACE-ASN-TRP-GLU-
THR-PHE
  ACE=Acetyl group, ASN=Asparagine, TRP=Tryptophan, GLU=Glutamic acid, THR=Threonine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-ASP-ASN-LEU-
ASJ
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, ASN=Asparagine, LEU=Leucine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   1
ACE-ASP-ASP-PTR-
VAL-ASN-VAL
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, PTR=O-Phosphotyrosine, VAL=Valine, ASN=Asparagine.   1
ACE-ASP-GLN-MET-
ASJ
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, GLN=Glutamine, MET=Methionine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   1
ACE-ASP-GLU   ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid.   1
ACE-ASP-GLU-PTR-
ASP-ASP-PRO-PHE-
NH2
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, PTR=O-Phosphotyrosine, PRO=Proline, PHE=Phenylalanine, NH2=Amino group.   1
ACE-ASP-GLU-PTR-
LEU
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, PTR=O-Phosphotyrosine, LEU=Leucine.   1
ACE-ASP-GLU-VAL-
AKZ-0QE
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, VAL=Valine, AKZ=(3s)-3-Amino-4,4-Dihydroxybutanoic acid, 0QE=Chloromethane.   2
ACE-ASP-GLU-VAL-
ASJ
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, VAL=Valine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   8
ACE-ASP-GLU-VAL-
ASP
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, VAL=Valine.   1
ACE-ASP-GLU-VAL-
ASP-0QE
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, VAL=Valine, 0QE=Chloromethane.   31
ACE-ASP-GLU-VAL-
FPR
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, VAL=Valine, FPR=(3s)-3-Amino-4-Oxo-7-Phenylheptanoic acid.   1
ACE-ASP-MET-GLN-
ASJ
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, MET=Methionine, GLN=Glutamine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   2
ACE-ASP-SER-PHE-
ASP-ECC
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, SER=Serine, PHE=Phenylalanine, ECC=(4s)-4-Amino-5-Hydroxypentanamide.   1
ACE-ASP-VAL-ALA-
ASA
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, VAL=Valine, ALA=Alanine, ASA=Aspartic aldehyde.   2
ACE-ASP-VAL-ALA-
ASP-CF0
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, VAL=Valine, ALA=Alanine, CF0=Fluoromethane.   1
ACE-ASP-VAL-PRO-
ASP-TYR-ALA-SER
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, VAL=Valine, PRO=Proline, TYR=Tyrosine, ALA=Alanine, SER=Serine.   1
ACE-ASP-VAL-PRO-
ASP-TYR-ALA-SER-
LEU-NH2
  ACE=Acetyl group, ASP=Aspartic acid, VAL=Valine, PRO=Proline, TYR=Tyrosine, ALA=Alanine, SER=Serine, LEU=Leucine, NH2=Amino group.   1
ACE-CSO-ARG-ALA-
THR-LYS-MET-LEU
  ACE=Acetyl group, CSO=S-Hydroxycysteine, ARG=Arginine, ALA=Alanine, THR=Threonine, LYS=Lysine, MET=Methionine, LEU=Leucine.   1
ACE-CYS   ACE=Acetyl group, CYS=Cysteine.   2
ACE-CYS-HIS-PRO-
GLN-ASN-THR-NH2
  ACE=Acetyl group, CYS=Cysteine, HIS=Histidine, PRO=Proline, GLN=Glutamine, ASN=Asparagine, THR=Threonine, NH2=Amino group.   1
ACE-CYS-HIS-PRO-
GLN-GLY-PRO-PRO-
CYS-NH2
  ACE=Acetyl group, CYS=Cysteine, HIS=Histidine, PRO=Proline, GLN=Glutamine, GLY=Glycine, NH2=Amino group.   6
ACE-CYS-HIS-PRO-
GLN-PHE-CYS-NH2
  ACE=Acetyl group, CYS=Cysteine, HIS=Histidine, PRO=Proline, GLN=Glutamine, PHE=Phenylalanine, NH2=Amino group.   5
ACE-CYS-LYS-ILE-
ASP-ASN-CYS-NH2
  ACE=Acetyl group, CYS=Cysteine, LYS=Lysine, ILE=Isoleucine, ASP=Aspartic acid, ASN=Asparagine, NH2=Amino group.   1
ACE-CYS-VAL-ILE-
MSE
  ACE=Acetyl group, CYS=Cysteine, VAL=Valine, ILE=Isoleucine, MSE=Selenomethionine.   1
ACE-DAL-VR0-MEA-
ASP
  ACE=Acetyl group, DAL=D-Alanine, VR0=N~5~-[N-(Methylcarbamoyl)carbamimidoyl]-L-Ornithine, MEA=N-Methylphenylalanine, ASP=Aspartic acid.   1
ACE-DGL-HIS-DPR-
NH2
  ACE=Acetyl group, DGL=D-Glutamic acid, HIS=Histidine, DPR=D-Proline, NH2=Amino group.   1
ACE-DHI-PRO   ACE=Acetyl group, DHI=D-Histidine, PRO=Proline.   1
ACE-DHI-PRO-NH2   ACE=Acetyl group, DHI=D-Histidine, PRO=Proline, NH2=Amino group.   1
ACE-DLY-DHI-DPR-
DCY-DAS-DTY-DPR-
DGL-DTR-DGN-DTR-
DLE-DCY-DGL-DLE-
NH2
  ACE=Acetyl group, DLY=D-Lysine, DHI=D-Histidine, DPR=D-Proline, DCY=D-Cysteine, DAS=D-Aspartic acid, DTY=D-Tyrosine, DGL=D-Glutamic acid, DTR=D-Tryptophan, DGN=D-Glutamine, DLE=D-Leucine, NH2=Amino group.   1
ACE-DPN-HIS-DPR   ACE=Acetyl group, DPN=D-Phenylalanine, HIS=Histidine, DPR=D-Proline.   1
ACE-FTY-GLU-DIP   ACE=Acetyl group, FTY=Deoxy-Difluoromethelene-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, DIP=Dipentylamine.   1
ACE-GLN-ALA-ASP-
LEU-PHE
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, ALA=Alanine, ASP=Aspartic acid, LEU=Leucine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-GLN-ALC-ASP-
LEU-200
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, ALC=2-Amino-3-Cyclohexyl-Propionic acid, ASP=Aspartic acid, LEU=Leucine, 200=4-Chloro-L-Phenylalanine.   1
ACE-GLN-ALC-ASP-
LEU-ZCL
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, ALC=2-Amino-3-Cyclohexyl-Propionic acid, ASP=Aspartic acid, LEU=Leucine, ZCL=3,4-Dichloro-L-Phenylalanine.   2
ACE-GLN-DPN-DHI-
DPR
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, DPN=D-Phenylalanine, DHI=D-Histidine, DPR=D-Proline.   1
ACE-GLN-DPN-HIS-
DPR
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, DPN=D-Phenylalanine, HIS=Histidine, DPR=D-Proline.   1
ACE-GLN-DPN-HIS-
DPR-NH2
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, DPN=D-Phenylalanine, HIS=Histidine, DPR=D-Proline, NH2=Amino group.   1
ACE-GLN-GLU-ARG-
GLU-VAL-PRO-CYS
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, GLU=Glutamic acid, ARG=Arginine, VAL=Valine, PRO=Proline, CYS=Cysteine.   1
ACE-GLN-LEU-ALA-
LEU-PHE
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, LEU=Leucine, ALA=Alanine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-GLN-LEU-ASP-
ALA-PHE
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid, ALA=Alanine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-GLN-LEU-ASP-
LEU-ALA
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid, ALA=Alanine.   1
ACE-GLN-LEU-ASP-
LEU-PHE
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-GLN-PHE-HIS-
PRO-BAL-BAL
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, PHE=Phenylalanine, HIS=Histidine, PRO=Proline, BAL=Beta-Alanine.   1
ACE-GLN-VAL-PRO-
GLU-LEU-ILE-LYS-
PRO-SER
  ACE=Acetyl group, GLN=Glutamine, VAL=Valine, PRO=Proline, GLU=Glutamic acid, LEU=Leucine, ILE=Isoleucine, LYS=Lysine, SER=Serine.   1
ACE-GLU-ALA-MET-
PRO-PRO-THR-LEU-
PRO
  ACE=Acetyl group, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine, MET=Methionine, PRO=Proline, THR=Threonine, LEU=Leucine.   1
ACE-GLU-ASN-LEU-
TYR-PHE-GLN
  ACE=Acetyl group, GLU=Glutamic acid, ASN=Asparagine, LEU=Leucine, TYR=Tyrosine, PHE=Phenylalanine, GLN=Glutamine.   1
ACE-GLU-SER-MET-
ASJ
  ACE=Acetyl group, GLU=Glutamic acid, SER=Serine, MET=Methionine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   1
ACE-GLU-SER-THR-
LEU-ECC
  ACE=Acetyl group, GLU=Glutamic acid, SER=Serine, THR=Threonine, LEU=Leucine, ECC=(4s)-4-Amino-5-Hydroxypentanamide.   1
ACE-GLY-ALA-ALA-
GLN-GLU-GLU
  ACE=Acetyl group, GLY=Glycine, ALA=Alanine, GLN=Glutamine, GLU=Glutamic acid.   1
ACE-GLY-ALA-GLY-
ALA-GLY-ALA-NME
  ACE=Acetyl group, GLY=Glycine, ALA=Alanine, NME=Methylamine.   2
ACE-GLY-SER-ALA-
ARG-ALA-GLU-VAL-
HIS-LEU
  ACE=Acetyl group, GLY=Glycine, SER=Serine, ALA=Alanine, ARG=Arginine, GLU=Glutamic acid, VAL=Valine, HIS=Histidine, LEU=Leucine.   1
ACE-GPN-GPN-CPN-
APN-TPN-GPN-CPN-
CPN
  ACE=Acetyl group, GPN=2-Aminoethylglycine-Carbonylmethylene-Guanine, CPN=2-Aminoethylglycine-Carbonylmethylene-Cytosine, APN=2-Aminoethylglycine-Carbonylmethylene-Adenine, TPN=2-Aminoethylglycine-Carbonylmethylene-Thymine.   1
ACE-HIS-DPR   ACE=Acetyl group, HIS=Histidine, DPR=D-Proline.   1
ACE-HIS-DPR-NH2   ACE=Acetyl group, HIS=Histidine, DPR=D-Proline, NH2=Amino group.   1
ACE-HIS-ILE-PTR-
ASP-GLU-VAL-ALA-
ALA-ASP
  ACE=Acetyl group, HIS=Histidine, ILE=Isoleucine, PTR=O-Phosphotyrosine, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, VAL=Valine, ALA=Alanine.   1
ACE-HL2-HL2-OTH-
THC-HF2-DAM-ALA-
MAA
  ACE=Acetyl group, HL2=(2s,3r)-2-Amino-3-Hydroxy-4-Methylpentanoic acid, OTH=N,O-Dimethyl-L-Threonine, THC=N-Methylcarbonylthreonine, HF2=(2r)-2-Hydroxy-3-Phenylpropanoic acid, DAM=N-Methyl-Alpha-Beta-Dehydroalanine, ALA=Alanine, MAA=N-Methyl-L-Alanine.   1
ACE-ILE-ALA-PHL   ACE=Acetyl group, ILE=Isoleucine, ALA=Alanine, PHL=L-Phenylalaninol.   2
ACE-ILE-ALA-THR-
ALA-0QE
  ACE=Acetyl group, ILE=Isoleucine, ALA=Alanine, THR=Threonine, 0QE=Chloromethane.   1
ACE-ILE-GLU-PRO-
ASJ
  ACE=Acetyl group, ILE=Isoleucine, GLU=Glutamic acid, PRO=Proline, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   2
ACE-ILE-GLU-PRO-
ASP
  ACE=Acetyl group, ILE=Isoleucine, GLU=Glutamic acid, PRO=Proline, ASP=Aspartic acid.   1
ACE-ILE-GLU-THR-
ASA
  ACE=Acetyl group, ILE=Isoleucine, GLU=Glutamic acid, THR=Threonine, ASA=Aspartic aldehyde.   1
ACE-ILE-GLU-THR-
ASJ
  ACE=Acetyl group, ILE=Isoleucine, GLU=Glutamic acid, THR=Threonine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   1
ACE-ILE-PRO-PHL   ACE=Acetyl group, ILE=Isoleucine, PRO=Proline, PHL=L-Phenylalaninol.   3
ACE-ILE-TYR-GLU-
SER-LEU
  ACE=Acetyl group, ILE=Isoleucine, TYR=Tyrosine, GLU=Glutamic acid, SER=Serine, LEU=Leucine.   2
ACE-IML-ILE-THR-
04D
  ACE=Acetyl group, IML=N-Methyl-Isoleucine, ILE=Isoleucine, THR=Threonine, 04D=(2r,3r,4s)-4-Amino-2,6-Dimethylheptane-1,3-Diol.   1
ACE-LEU-ALA-ALA-
ECQ-OCQ
  ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, ALA=Alanine, ECQ=(3s)-3-[(2s)-2-Amino-3-Hydroxybutyl]pyrrolidin-2-One, OCQ=(3s)-3-[(2s)-2-Amino-4-Hydroxy-3-Oxobutyl]pyrrolidin-2-One.   1
ACE-LEU-ALA-ALA-
QMM-CF0
  ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, ALA=Alanine, QMM=N,N-Dimethyl-L-Glutamine, CF0=Fluoromethane.   2
ACE-LEU-ASN-PFF-
NH2
  ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, ASN=Asparagine, PFF=4-Fluoro-L-Phenylalanine, NH2=Amino group.   2
ACE-LEU-ASP-GLU-
SER-ASA
  ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, SER=Serine, ASA=Aspartic aldehyde.   1
ACE-LEU-ASP-GLU-
SER-ASJ
  ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, SER=Serine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   2
ACE-LEU-GLU-ALA-
LEU-PHE-GLN-CA1
  ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine, PHE=Phenylalanine, GLN=Glutamine, CA1=Ethyl propionate.   1
ACE-LEU-HIS-SER-
TPO-ALA-NH2
  ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, HIS=Histidine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, ALA=Alanine, NH2=Amino group.   1
ACE-LEU-LEU-AR7   ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, AR7=Amino{[(4s)-4-Amino-5,5-Dihydroxypentyl]amino}methaniminium.   13
ACE-LEU-LEU-ARG   ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, ARG=Arginine.   2
ACE-LEU-MET-24O-
VAL-LYT
  ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, MET=Methionine, 24O=(1r,2r)-2-[(1s,2s)-2-Amino-1-Hydroxy-4-Methylpentyl]-4-Oxocyclopentanecarboxylic acid, VAL=Valine, LYT=Butylamine.   1
ACE-LEU-PHE   ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-LEU-PHE-PHE-
GLK
  ACE=Acetyl group, LEU=Leucine, PHE=Phenylalanine, GLK=(4s)-4-Amino-5,5-Dihydroxypentanoic acid.   1
ACE-LYS-GLN-ALA-
THR-LEU-PHE-ASP-
PHE
  ACE=Acetyl group, LYS=Lysine, GLN=Glutamine, ALA=Alanine, THR=Threonine, LEU=Leucine, PHE=Phenylalanine, ASP=Aspartic acid.   1
ACE-LYS-GLN-LEU-
AR7-0QE
  ACE=Acetyl group, LYS=Lysine, GLN=Glutamine, LEU=Leucine, AR7=Amino{[(4s)-4-Amino-5,5-Dihydroxypentyl]amino}methaniminium, 0QE=Chloromethane.   2
ACE-LYS-TRP-LYS-
HSE-ALA
  ACE=Acetyl group, LYS=Lysine, TRP=Tryptophan, HSE=L-Homoserine, ALA=Alanine.   1
ACE-LYS-VAL-PRO-
LEU-0QE
  ACE=Acetyl group, LYS=Lysine, VAL=Valine, PRO=Proline, LEU=Leucine, 0QE=Chloromethane.   1
ACE-MET-GLN-SER-
SEP-PRO-LEU-NH2
  ACE=Acetyl group, MET=Methionine, GLN=Glutamine, SER=Serine, SEP=Phosphoserine, PRO=Proline, LEU=Leucine, NH2=Amino group.   1
ACE-MET-GLN-SER-
TPO-PRO-LEU-NH2
  ACE=Acetyl group, MET=Methionine, GLN=Glutamine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, PRO=Proline, LEU=Leucine, NH2=Amino group.   1
ACE-MET-GLU-GLU-
VAL-ASP
  ACE=Acetyl group, MET=Methionine, GLU=Glutamic acid, VAL=Valine, ASP=Aspartic acid.   3
ACE-MET-GLU-GLU-
VAL-PHE
  ACE=Acetyl group, MET=Methionine, GLU=Glutamic acid, VAL=Valine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-MET-LEU-SER-
VAL-GLU-GLU-GLU-
GLY
  ACE=Acetyl group, MET=Methionine, LEU=Leucine, SER=Serine, VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, GLY=Glycine.   1
ACE-MET-TYR-TRP-
TYR-PRO-TYR-NH2
  ACE=Acetyl group, MET=Methionine, TYR=Tyrosine, TRP=Tryptophan, PRO=Proline, NH2=Amino group.   1
ACE-MN8-MN1-PRO-
LEU-PRO-PRO-LEU-
PRO-NH2
  ACE=Acetyl group, MN8=2-(4-Carcoxy-5-Isopropylthiazolyl)benzopiperidine, MN1=4-Carboxypiperidine, PRO=Proline, LEU=Leucine, NH2=Amino group.   1
ACE-PHE   ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-PHE-ALA-THR-
ALA-0QE
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, ALA=Alanine, THR=Threonine, 0QE=Chloromethane.   2
ACE-PHE-ALA-TYR-
M3L-SER-NH2
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, ALA=Alanine, TYR=Tyrosine, M3L=N-Trimethyllysine, SER=Serine, NH2=Amino group.   1
ACE-PHE-ASP-GLU-
MET-GLU-GLU-CYS
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, MET=Methionine, CYS=Cysteine.   1
ACE-PHE-ASP-PRO-
PRO-LEU-HIS-SER-
TPO-ALA
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, ASP=Aspartic acid, PRO=Proline, LEU=Leucine, HIS=Histidine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, ALA=Alanine.   1
ACE-PHE-GLU-LEU-
ASP-LYS-ASP-PHE
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, GLU=Glutamic acid, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid, LYS=Lysine.   1
ACE-PHE-GLU-LYS-
ALV-0QE
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, GLU=Glutamic acid, LYS=Lysine, ALV=(2s)-2-Aminopropane-1,1-Diol, 0QE=Chloromethane.   1
ACE-PHE-HIS-THR-
ALA-NH2
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, HIS=Histidine, THR=Threonine, ALA=Alanine, NH2=Amino group.   1
ACE-PHE-LYS-PHE-
PSA-LEU-AAR
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, LYS=Lysine, PSA=3-Hydroxy-4-Amino-5-Phenylpentanoic acid, LEU=Leucine, AAR=Arginineamide.   1
ACE-PHE-LYS-PHE-
TA2-ALA-LEU-ARG-
NH2
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, LYS=Lysine, TA2=(2r,3s)-3-Amino-3-Phenylpropane-1,2-Diol, ALA=Alanine, LEU=Leucine, ARG=Arginine, NH2=Amino group.   1
ACE-PHE-MET-AIB-
PM3-6CW-GLU-1AC-
LEU
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, MET=Methionine, AIB=Alpha-Aminoisobutyric acid, PM3=2-Amino-3-(4-Phosphonomethyl-Phenyl)-Propionic acid, 6CW=6-Chloro-L-Tryptophan, GLU=Glutamic acid, 1AC=1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, LEU=Leucine.   1
ACE-PHE-MET-AIB-
PM3-6CW-GLU-1AC-
LEU-NH2
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, MET=Methionine, AIB=Alpha-Aminoisobutyric acid, PM3=2-Amino-3-(4-Phosphonomethyl-Phenyl)-Propionic acid, 6CW=6-Chloro-L-Tryptophan, GLU=Glutamic acid, 1AC=1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, LEU=Leucine, NH2=Amino group.   1
ACE-PHE-MET-AIB-
PM3-TRP-GLU-1AC-
LEU-NH2
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, MET=Methionine, AIB=Alpha-Aminoisobutyric acid, PM3=2-Amino-3-(4-Phosphonomethyl-Phenyl)-Propionic acid, TRP=Tryptophan, GLU=Glutamic acid, 1AC=1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, LEU=Leucine, NH2=Amino group.   1
ACE-PHE-PRO-PRO-
PRO-PRO
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, PRO=Proline.   1
ACE-PHE-THR-LEU-
ASP-ALA-ASP-PHE
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, THR=Threonine, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid, ALA=Alanine.   1
ACE-PHE-VAL-LYS-
GLN-ASN-ALA-MAA-
ALA-LEU
  ACE=Acetyl group, PHE=Phenylalanine, VAL=Valine, LYS=Lysine, GLN=Glutamine, ASN=Asparagine, ALA=Alanine, MAA=N-Methyl-L-Alanine, LEU=Leucine.   1
ACE-PRO-ALA-PRO-
PHE
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, ALA=Alanine, PHE=Phenylalanine.   2
ACE-PRO-ALA-PRO-
PHL
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, ALA=Alanine, PHL=L-Phenylalaninol.   1
ACE-PRO-ALA-PRO-
TYR
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, ALA=Alanine, TYR=Tyrosine.   1
ACE-PRO-ASP-PTR-
GLU-ASN-LEU
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, ASP=Aspartic acid, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, ASN=Asparagine, LEU=Leucine.   1
ACE-PRO-GLN-GLN-
ALA-THR-ASP-ASP
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, GLN=Glutamine, ALA=Alanine, THR=Threonine, ASP=Aspartic acid.   1
ACE-PRO-ILE-GLN-
GLU-GLU
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, ILE=Isoleucine, GLN=Glutamine, GLU=Glutamic acid.   1
ACE-PRO-ILE-PRO-
PHE-LEU-HSE-GLN-
LYS
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, ILE=Isoleucine, PHE=Phenylalanine, LEU=Leucine, HSE=L-Homoserine, GLN=Glutamine, LYS=Lysine.   1
ACE-PRO-LEU-56A-
SER-28X-NH2
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, LEU=Leucine, 56A=3-(8-Phenyloctyl)-L-Histidine, SER=Serine, 28X=O-[(R)-{[(3r)-3,4-Dihydroxybutyl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]-L-Threonine, NH2=Amino group.   1
ACE-PRO-LEU-56A-
SER-TPO-NH2
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, LEU=Leucine, 56A=3-(8-Phenyloctyl)-L-Histidine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, NH2=Amino group.   1
ACE-PRO-LEU-HIS-
SER-TPO
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, LEU=Leucine, HIS=Histidine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine.   1
ACE-PRO-LEU-HIS-
SER-TPO-ALA-NH2
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, LEU=Leucine, HIS=Histidine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, ALA=Alanine, NH2=Amino group.   1
ACE-PRO-LEU-HIS-
SER-TPO-MET-NH2
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, LEU=Leucine, HIS=Histidine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, MET=Methionine, NH2=Amino group.   2
ACE-PRO-LEU-PRO-
PRO-TYR
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, LEU=Leucine, TYR=Tyrosine.   1
ACE-PRO-ONL-LEU-
PRO-PHE-NH2
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, ONL=5-Oxo-L-Norleucine, LEU=Leucine, PHE=Phenylalanine, NH2=Amino group.   1
ACE-PRO-PRO-PRO-
VAL-IPG-PRO-ARG
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, VAL=Valine, IPG=N-Isopropyl glycine, ARG=Arginine.   1
ACE-PRO-PRO-PRO-
VAL-IPG-PRO-ARG-
ARG
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, VAL=Valine, IPG=N-Isopropyl glycine, ARG=Arginine.   1
ACE-PRO-PRO-PRO-
VAL-PRO-PRO-ARG
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, VAL=Valine, ARG=Arginine.   1
ACE-PRO-THR-SER-
TYW-0QE
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, THR=Threonine, SER=Serine, TYW=(2s)-2-Amino-3-(4-Hydroxyphenyl)propane-1,1-Diol, 0QE=Chloromethane.   1
ACE-PRO-THR-THR-
THR-PRO-LEU-LYS-
NH2
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, THR=Threonine, LEU=Leucine, LYS=Lysine, NH2=Amino group.   8
ACE-PRO-TRP-ALA-
THR-CYS-ASP-SER-
NH2
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, TRP=Tryptophan, ALA=Alanine, THR=Threonine, CYS=Cysteine, ASP=Aspartic acid, SER=Serine, NH2=Amino group.   1
ACE-PRO-VAL-GLN-
GLU-THR-LEU-HIS
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, VAL=Valine, GLN=Glutamine, GLU=Glutamic acid, THR=Threonine, LEU=Leucine, HIS=Histidine.   1
ACE-PRO-VAL-GLN-
GLU-THR-LEU-HIS-
GLY-CYS
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, VAL=Valine, GLN=Glutamine, GLU=Glutamic acid, THR=Threonine, LEU=Leucine, HIS=Histidine, GLY=Glycine, CYS=Cysteine.   1
ACE-PRO-VAL-GLN-
GLU-THR-NH2
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, VAL=Valine, GLN=Glutamine, GLU=Glutamic acid, THR=Threonine, NH2=Amino group.   1
ACE-PRO-VAL-TYR-
TBG-GLN-GG7
  ACE=Acetyl group, PRO=Proline, VAL=Valine, TYR=Tyrosine, TBG=3-Methyl-L-Valine, GLN=Glutamine, GG7=[(1r)-1-Aminoethyl]phosphonic acid.   1
ACE-PTH-GLU-DIP   ACE=Acetyl group, PTH=Ce1-Methylene-Hydroxy-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, DIP=Dipentylamine.   2
ACE-PTR-02K-ASN-
NH2
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, 02K=1-Aminocyclohexanecarboxylic acid, ASN=Asparagine, NH2=Amino group.   1
ACE-PTR-192-ASN-
NH2
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, 192=1-Aminocyclobutanecarboxlic acid, ASN=Asparagine, NH2=Amino group.   1
ACE-PTR-AC5-ASN-
NH2
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, AC5=1-Aminocyclopentanecarboxylic acid, ASN=Asparagine, NH2=Amino group.   1
ACE-PTR-GLU-DIP   ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, DIP=Dipentylamine.   2
ACE-PTR-GLU-DIX   ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, DIX=Methyl(cyclopentyl-Propyl)amine.   1
ACE-PTR-GLU-DIY   ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, DIY=5-Butylpiperidine.   1
ACE-PTR-GLU-GLU-
GLY
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, GLY=Glycine.   1
ACE-PTR-GLU-GLU-
ILE
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, ILE=Isoleucine.   2
ACE-PTR-GLU-GLU-
ILE-GLU
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, ILE=Isoleucine.   2
ACE-PTR-THR-PRO-
GLU-PRO-NH2
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, THR=Threonine, PRO=Proline, GLU=Glutamic acid, NH2=Amino group.   1
ACE-PTR-VAL-ASN-
NH2
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, VAL=Valine, ASN=Asparagine, NH2=Amino group.   1
ACE-PTR-VAL-ASN-
VAL
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, VAL=Valine, ASN=Asparagine.   1
ACE-PTR-VAL-PRO-
MET-LEU
  ACE=Acetyl group, PTR=O-Phosphotyrosine, VAL=Valine, PRO=Proline, MET=Methionine, LEU=Leucine.   1
ACE-SER-ALA-VAL-
ALC-HSO
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, ALA=Alanine, VAL=Valine, ALC=2-Amino-3-Cyclohexyl-Propionic acid, HSO=Histidinol.   1
ACE-SER-ALA-VAL-
LEU-HSO
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, ALA=Alanine, VAL=Valine, LEU=Leucine, HSO=Histidinol.   1
ACE-SER-ASP-ALY-
THR-NH2
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, ASP=Aspartic acid, ALY=N(6)-Acetyllysine, THR=Threonine, NH2=Amino group.   1
ACE-SER-ASP-PRK-
THR-NH2
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, ASP=Aspartic acid, PRK=N~6~-Propanoyl-L-Lysine, THR=Threonine, NH2=Amino group.   1
ACE-SER-GLU-ALA-
ALA-ALA-SER
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine.   2
ACE-SER-GLU-ALA-
ALA-ALA-SER-THR
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine, THR=Threonine.   1
ACE-SER-GLY-ARG-
GLY-LYS
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, GLY=Glycine, ARG=Arginine, LYS=Lysine.   1
ACE-SER-GLY-ARG-
GLY-LYS-GLY-GLY-
LYS
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, GLY=Glycine, ARG=Arginine, LYS=Lysine.   1
ACE-SER-HIS-VAL-
ALA-VAL-GLU-ASN-
ALA-LEU
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, HIS=Histidine, VAL=Valine, ALA=Alanine, GLU=Glutamic acid, ASN=Asparagine, LEU=Leucine.   1
ACE-SER-LEU-ASN-
JG3-ILE-VME
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, LEU=Leucine, ASN=Asparagine, JG3=1-[(2s,3s)-3-Amino-2-Hydroxy-4-Phenylbutyl]-L-Proline, ILE=Isoleucine, VME=Methyl l-Valinate.   2
ACE-SER-LEU-ASN-
PHE
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, LEU=Leucine, ASN=Asparagine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-SER-LYS-SER-
LYS-ASP-ARG-LYS-
TYR
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, LYS=Lysine, ASP=Aspartic acid, ARG=Arginine, TYR=Tyrosine.   3
ACE-SER-LYS-SER-
M3L-ASP-ARG-LYS-
TYR
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, LYS=Lysine, M3L=N-Trimethyllysine, ASP=Aspartic acid, ARG=Arginine, TYR=Tyrosine.   1
ACE-SER-LYS-SER-
MLY-ASP-ARG
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, LYS=Lysine, MLY=N-Dimethyl-Lysine, ASP=Aspartic acid, ARG=Arginine.   1
ACE-SER-LYS-SER-
MLY-ASP-ARG-LYS-
TYR
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, LYS=Lysine, MLY=N-Dimethyl-Lysine, ASP=Aspartic acid, ARG=Arginine, TYR=Tyrosine.   1
ACE-SER-LYS-SER-
MLZ-ASP-ARG-LYS
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, LYS=Lysine, MLZ=N-Methyl-Lysine, ASP=Aspartic acid, ARG=Arginine.   1
ACE-SER-LYS-SER-
MLZ-ASP-ARG-LYS-
TYR
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, LYS=Lysine, MLZ=N-Methyl-Lysine, ASP=Aspartic acid, ARG=Arginine, TYR=Tyrosine.   2
ACE-SER-SER-TYR-
TYR-SER-GLY-NH2
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, TYR=Tyrosine, GLY=Glycine, NH2=Amino group.   1
ACE-SER-THR-THR-
ALA-VAL
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, THR=Threonine, ALA=Alanine, VAL=Valine.   2
ACE-SER-TYR-VAL-
LYS-ALA
  ACE=Acetyl group, SER=Serine, TYR=Tyrosine, VAL=Valine, LYS=Lysine, ALA=Alanine.   1
ACE-SLZ-PTR-VAL-
ASN-VAL-PRO
  ACE=Acetyl group, SLZ=L-Thialysine, PTR=O-Phosphotyrosine, VAL=Valine, ASN=Asparagine, PRO=Proline.   1
ACE-THR-GLU-ASP-
VAL-VAL-CYS-CYS
  ACE=Acetyl group, THR=Threonine, GLU=Glutamic acid, ASP=Aspartic acid, VAL=Valine, CYS=Cysteine.   1
ACE-THR-PTR-GLU-
THR-LEU-NH2
  ACE=Acetyl group, THR=Threonine, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, LEU=Leucine, NH2=Amino group.   2
ACE-THR-VAL-ALA-
SER-SER-NH2
  ACE=Acetyl group, THR=Threonine, VAL=Valine, ALA=Alanine, SER=Serine, NH2=Amino group.   1
ACE-THR-VAL-ALC-
HSO
  ACE=Acetyl group, THR=Threonine, VAL=Valine, ALC=2-Amino-3-Cyclohexyl-Propionic acid, HSO=Histidinol.   1
ACE-TRP   ACE=Acetyl group, TRP=Tryptophan.   1
ACE-TRP-GLU-HIS-
ASA
  ACE=Acetyl group, TRP=Tryptophan, GLU=Glutamic acid, HIS=Histidine, ASA=Aspartic aldehyde.   1
ACE-TRP-GLU-HIS-
ASJ
  ACE=Acetyl group, TRP=Tryptophan, GLU=Glutamic acid, HIS=Histidine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   1
ACE-TRP-GLU-HIS-
ASP
  ACE=Acetyl group, TRP=Tryptophan, GLU=Glutamic acid, HIS=Histidine, ASP=Aspartic acid.   1
ACE-TYR-ASP-GLU-
SER-TPO
  ACE=Acetyl group, TYR=Tyrosine, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine.   1
ACE-TYR-ASP-GLU-
SER-TPO-ASP-GLU
  ACE=Acetyl group, TYR=Tyrosine, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine.   1
ACE-TYR-PRO-ILE-
GLN-GLU-THR
  ACE=Acetyl group, TYR=Tyrosine, PRO=Proline, ILE=Isoleucine, GLN=Glutamine, GLU=Glutamic acid, THR=Threonine.   1
ACE-TYR-VAL-ALA-
ASA
  ACE=Acetyl group, TYR=Tyrosine, VAL=Valine, ALA=Alanine, ASA=Aspartic aldehyde.   1
ACE-TYR-VAL-ALA-
ASJ
  ACE=Acetyl group, TYR=Tyrosine, VAL=Valine, ALA=Alanine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   1
ACE-TYR-VAL-ALA-
ASP
  ACE=Acetyl group, TYR=Tyrosine, VAL=Valine, ALA=Alanine, ASP=Aspartic acid.   1
ACE-TYR-VAL-ALA-
ASP-0QE
  ACE=Acetyl group, TYR=Tyrosine, VAL=Valine, ALA=Alanine, ASP=Aspartic acid, 0QE=Chloromethane.   2
ACE-VAL-ARG-SER-
LYS-TYR-PHE-LYS
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, ARG=Arginine, SER=Serine, LYS=Lysine, TYR=Tyrosine, PHE=Phenylalanine.   1
ACE-VAL-ASP-VAL-
3PX-ASJ
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, ASP=Aspartic acid, 3PX=(3s)-3-(Propan-2-Yloxy)-L-Proline, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   1
ACE-VAL-ASP-VAL-
ALA-ASA
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, ASP=Aspartic acid, ALA=Alanine, ASA=Aspartic aldehyde.   2
ACE-VAL-ASP-VAL-
ALA-ASJ
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, ASP=Aspartic acid, ALA=Alanine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   1
ACE-VAL-DMK-DMH-
ALA-CFT
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, DMK=3,3-Dimethyl aspartic acid, DMH=N4,N4-Dimethyl-Asparagine, ALA=Alanine, CFT=Trifluoromethane.   2
ACE-VAL-GLU-ILE-
ASA
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, ILE=Isoleucine, ASA=Aspartic aldehyde.   2
ACE-VAL-GLU-ILE-
ASJ
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, ILE=Isoleucine, ASJ=(3s)-3-Amino-4-Hydroxybutanoic acid.   1
ACE-VAL-LYS-GLU-
SER-LEU-VAL
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, LYS=Lysine, GLU=Glutamic acid, SER=Serine, LEU=Leucine.   1
ACE-VAL-NFA   ACE=Acetyl group, VAL=Valine, NFA=Phenylalanine amide.   1
ACE-VAL-THR-PRO-
VAL-SRZ-THR-ALA-
NH2
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, THR=Threonine, PRO=Proline, SRZ=Propoxy-L-Serine, ALA=Alanine, NH2=Amino group.   1
ACE-VAL-VAL-STA-
ALA
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, STA=Statine, ALA=Alanine.   1
ACE-VAL-VAL-STA-
ALA-STA
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, STA=Statine, ALA=Alanine.   3
ACE-VAL-Z3E-LEU   ACE=Acetyl group, VAL=Valine, Z3E=O-Benzyl-L-Threonine, LEU=Leucine.   1
ACE-VAL-Z3E-LEU-
KCQ
  ACE=Acetyl group, VAL=Valine, Z3E=O-Benzyl-L-Threonine, LEU=Leucine, KCQ=(3s)-3-[(2s)-2-Amino-3-Oxobutyl]pyrrolidin-2-One.   1
ACE-VR0-MEA-ASP   ACE=Acetyl group, VR0=N~5~-[N-(Methylcarbamoyl)carbamimidoyl]-L-Ornithine, MEA=N-Methylphenylalanine, ASP=Aspartic acid.   1
ACF   3-{[(2r,5s)-5-{[(2s)-2-(Aminomethyl)pyrrolidin-1-Yl]carbonyl}pyrrolidin-2-Yl]methoxy}-4-
Chlorobenzoic acid
  1
ACG   Modified acarbose pentasaccharide   1
ACH   Acetylcholine   11
ACI   6-Amino-4-Hydroxymethyl-Cyclohex-4-Ene-1,2,3-Triol   1
ACI-G6D-GLC-ACI-
G6D-BGC
  ACI=6-Amino-4-Hydroxymethyl-Cyclohex-4-Ene-1,2,3-Triol, G6D=6-Deoxy-Alpha-D-Glucose, GLC=Alpha-D-Glucose, BGC=Beta-D-Glucose.   1
ACI-G6D-GLC-ACI-
G6D-GLC-GLC
  ACI=6-Amino-4-Hydroxymethyl-Cyclohex-4-Ene-1,2,3-Triol, G6D=6-Deoxy-Alpha-D-Glucose, GLC=Alpha-D-Glucose.   1
ACI-GLC-GLC-GLC-
GLC-GLC-GLC-GLC-
GLC
  ACI=6-Amino-4-Hydroxymethyl-Cyclohex-4-Ene-1,2,3-Triol, GLC=Alpha-D-Glucose.   1
ACI-GLD-GLC-ACI-
G6D-BGC
  ACI=6-Amino-4-Hydroxymethyl-Cyclohex-4-Ene-1,2,3-Triol, GLD=4,6-Dideoxyglucose, GLC=Alpha-D-Glucose, G6D=6-Deoxy-Alpha-D-Glucose, BGC=Beta-D-Glucose.   1
ACI-GLD-GLC-ACI-
GLD-GLC-ACI-GLD-
GLC-GLC
  ACI=6-Amino-4-Hydroxymethyl-Cyclohex-4-Ene-1,2,3-Triol, GLD=4,6-Dideoxyglucose, GLC=Alpha-D-Glucose.   1
ACI-GLD-GLC-GAL   ACI=6-Amino-4-Hydroxymethyl-Cyclohex-4-Ene-1,2,3-Triol, GLD=4,6-Dideoxyglucose, GLC=Alpha-D-Glucose, GAL=Beta-D-Galactose.   1
ACI-GLD-GLC-GLC-
GLC-ACI-GLD-GLC-
GAL
  ACI=6-Amino-4-Hydroxymethyl-Cyclohex-4-Ene-1,2,3-Triol, GLD=4,6-Dideoxyglucose, GLC=Alpha-D-Glucose, GAL=Beta-D-Galactose.   1
ACJ   5-[2-Chloro-4-(Trifluoromethyl)phenoxy]-2-Nitrobenzoic acid   5
ACK   (3ar,4r,6r,6ar)-4-(6-Amino-9h-Purin-9-Yl)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuro[3,4-
D][1,3,2]dioxaphosphol-2-Ol 2-Oxide
  2
ACM   Acetamide   22
ACN   Acetone   31
ACO   Acetyl coenzyme A   137
ACP   Phosphomethylphosphonic acid adenylate ester   142
ACQ   Diphosphomethylphosphonic acid adenylate ester   1
ACR   Alpha-Acarbose   29
ACR-GLC   ACR=Alpha-Acarbose, GLC=Alpha-D-Glucose.   1
ACR-GLC-GLC   ACR=Alpha-Acarbose, GLC=Alpha-D-Glucose.   1
ACR-GLC-GLC-GLC   ACR=Alpha-Acarbose, GLC=Alpha-D-Glucose.   1
ACR-GLC-GLC-GLC-
GLC
  ACR=Alpha-Acarbose, GLC=Alpha-D-Glucose.   1
ACS   1-[(1s)-Carboxy-2-(Methylsulfinyl)ethyl]-(3r)-[(5s)-5-Amino-5-Carboxypentanamido]-(4r)-
Sulfanylazetidin-2-One
  1
ACT   Acetate ion   3038
ACT-ACT   ACT=Acetate ion.   2
ACT-HEM   ACT=Acetate ion, HEM=Protoporphyrin IX containing fe.   3
ACT-NO2   ACT=Acetate ion, NO2=Nitrite ion.   1
ACT-PTR-03E-ASN-
NH2
  ACT=Acetate ion, PTR=O-Phosphotyrosine, 03E=1-Aminocycloheptanecarboxylic acid, ASN=Asparagine, NH2=Amino group.   1
ACT-PTR-1AC-ASN-
NH2
  ACT=Acetate ion, PTR=O-Phosphotyrosine, 1AC=1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, ASN=Asparagine, NH2=Amino group.   1
ACV   L-D-(A-Aminoadipoyl)-L-Cysteinyl-D-Valine   4
ACW   D-(L-A-Aminoadipoyl)-L-Cysteinyl-B-Methyl-D-Cyclopropylglycine   1
ACX   Alpha-Cyclodextrin (cyclohexa-Amylose)   12
ACY   Acetic acid   694
ACY-ACY   ACY=Acetic acid.   2
ACY-DAS-1TX-ABA-
NLE-LEU-PRO-TRP-
PRO
  ACY=Acetic acid, DAS=D-Aspartic acid, 1TX=(2s)-2-Amino-7-Methoxy-7-Oxoheptanoic acid, ABA=Alpha-Aminobutyric acid, NLE=Norleucine, LEU=Leucine, PRO=Proline, TRP=Tryptophan.   1
ACZ   Cis-Amiclenomycin   1

Above is a listing of ligands in PDB beginning with the letter A and part-code AC. The column on the right shows the number of PDB entries containing the given ligand. Other part-codes for this letter are listed in the index on the left.

You can use the index at the top to get to ligands starting with different letters. A drop-down menu gives you access to any given part-code. Alternatively use the search box at top right to search for codes or names.

Note that leading spaces in ligand names (or in names of Het Groups within ligands) are replaced by an underscore, "_". The page labelled "_" on the far right of the index at the top includes all the metal ligands.

  spacer

spacer