Sequence alignment between 1fe2(A) and UniProt seq P05979 (PGH1_SHEEP):

P05979 (PGH1_SHEEP): Prostaglandin G/H synthase 1 OS=Ovis aries GN=PTGS1 PE=1 SV=2
         10    20    30    40    50    60    70    80    90    100    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200    210    220    230    240    250    260    270    280    290    300    310    320    330    340    350    360    370    380    390    400    410    420    430    440    450    460    470    480    490    500    510    520    530    540    550    560    570    580    590    600
     ---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
UniProt: MSRQSISLRFPLLLLLLSPSPVFSADPGAPAPVNPCCYYPCQHQGICVRFGLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPEIWTWLRTTLRPSPSFIHFMLTHGRWLWDFVNATFIRDTLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNIAHDYISWESFSNVSYYTRILPSVPRDCPTPMGTKGKKQLPDAEFLSRRFLLRRKFIPDPQGTNLMFAFFAQHFTHQFFKTSGKMGPGFTKALGHGVDLGHIYGDNLERQYQLRLFKDGKLKYQMLNGEVYPPSVEEAPVLMHYPRGIPPQSQMAVGQEVFGLLPGLMLYATIWLREHNRVCDLLKAEHPTWGDEQLFQTARLILIGETIKIVIEEYVQQLSGYFLQLKFDPELLFGAQFQYRNRIAMEFNQLYHWHPLMPDSFRVGPQDYSYEQFLFNTSMLVDYGVEALVDAFSRQPAGRIGGGRNIDHHILHVAVDVIKESRVLRLQPFNEYRKRFGMKPYTSFQELTGEKEMAAELEELYGDIDALEFYPGLLLEKCHPNSIFGESMIEMGAPFSLKGLLGNPICSPEYWKASTFGGEVGFNLVKTATLKKLVCLNTKTCPYVSFHVPDPRQEDRPGVERPPTEL
     ...........................................................................................X............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PDB seq: -------------------------------PVNPCCYYPCQHQGICVRFGLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPEIWTWLRTTLRPSPSFIHFLLTHGRWLWDFVNATFIRDTLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNIAHDYISWESFSNVSYYTRILPSVPRDCPTPMGTKGKKQLPDAEFLSRRFLLRRKFIPDPQGTNLMFAFFAQHFTHQFFKTSGKMGPGFTKALGHGVDLGHIYGDNLERQYQLRLFKDGKLKYQMLNGEVYPPSVEEAPVLMHYPRGIPPQSQMAVGQEVFGLLPGLMLYATIWLREHNRVCDLLKAEHPTWGDEQLFQTARLILIGETIKIVIEEYVQQLSGYFLQLKFDPELLFGAQFQYRNRIAMEFNQLYHWHPLMPDSFRVGPQDYSYEQFLFNTSMLVDYGVEALVDAFSRQPAGRIGGGRNIDHHILHVAVDVIKESRVLRLQPFNEYRKRFGMKPYTSFQELTGEKEMAAELEELYGDIDALEFYPGLLLEKCHPNSIFGESMIEMGAPFSLKGLLGNPICSPEYWKASTFGGEVGFNLVKTATLKKLVCLNTKTCPYVSFHVPD----------------
                    --------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----        
                        40    50    60    70    80    90    100    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200    210    220    230    240    250    260    270    280    290    300    310    320    330    340    350    360    370    380    390    400    410    420    430    440    450    460    470    480    490    500    510    520    530    540    550    560    570    580