Get   for     ? 
 Site search     ? 
Catalytic Site Atlas Version 2.2.12
Find Annotated Site: PDB code:
Swiss-Prot code:
EC number:
Help
CSA Entries for UniProt/Swiss-Prot: P00918
CSA Entries:
12ca,  1a42,  1am6,  1avn,  1bcd,
1bic,  1bn1,  1bn3,  1bn4,  1bnm,
1bnn,  1bnq,  1bnt,  1bnu,  1bnv,
1bnw,  1bv3,  1ca2,  1ca3,  1cah,
1cai,  1caj,  1cak,  1cal,  1cam,
1can,  1cao,  1cay,  1caz,  1ccs,
1cct,  1ccu,  1cil,  1cim,  1cin,
1cnb,  1cnc,  1cng,  1cnh,  1cni,
1cnj,  1cnk,  1cnw,  1cnx,  1cny,
1cra,  1cva,  1cvb,  1cvc,  1cvd,
1cve,  1cvf,  1cvh,  1dca,  1dcb,
1eou,  1f2w,  1fql,  1fqm,  1fqn,
1fqr,  1fr4,  1fr7,  1fsn,  1fsq,
1fsr,  1g0e,  1g0f,  1g1d,  1g3z,
1g45,  1g46,  1g48,  1g4j,  1g4o,
1g52,  1g53,  1g54,  1h4n,  1h9n,
1h9q,  1hca,  1hea,  1heb,  1hec,
1hed,  1hva,  1i8z,  1i90,  1i91,
1i9l,  1i9m,  1i9n,  1i9o,  1i9p,
1i9q,  1if4,  1if5,  1if6,  1if7,
1if8,  1if9,  1kwq,  1kwr,  1lg5,
1lg6,  1lgd,  1lug,  1lzv,  1moo,
1mua,  1okl,  1okm,  1okn,  1oq5,
1ray,  1raz,  1rza,  1rzb,  1rzc,
1rzd,  1rze,  1t9n,  1tb0,  1tbt,
1te3,  1teq,  1teu,  1tg3,  1tg9,
1th9,  1thk,  1ttm,  1uga,  1ugb,
1ugc,  1ugd,  1uge,  1ugf,  1ugg,
1xeg,  1xev,  1xpz,  1xq0,  1yda,
1ydb,  1ydc,  1ydd,  1yo0,  1yo1,
1yo2,  1z9y,  1ze8,  1zfk,  1zfq,
1zge,  1zgf,  1zh9,  1zsa,  1zsb,
1zsc,  2abe,  2aw1,  2ax2,  2ca2,
2cba,  2cbb,  2cbc,  2cbd,  2cbe,
2eu2,  2eu3,  2ez7,  2f14,  2fmg,
2fmz,  2fnk,  2fnm,  2fnn,  2foq,
2fos,  2fou,  2fov,  2gd8,  2geh,
2h15,  2h4n,  2hd6,  2hkk,  2hl4,
2hnc,  2hoc,  2ili,  2nng,  2nno,
2nns,  2nnv,  2nwo,  2nwp,  2nwy,
2nwz,  2nxr,  2nxs,  2nxt,  2o4z,
3ca2,  4ca2,  4cac,  5ca2,  5cac,
6ca2,  7ca2,  8ca2,  9ca2
Which EBI biological databases are available and how do I access them? EBI Site Map