echo
spacer
View the latest EBI news stories and important announcements...
more

spacer

Catalytic Site Atlas

LITERATURE Entries in the CSA with UniProKB ID P00509

PDB code
1aam1aaw1ahe1ahf1ahg1ahx1ahy1amq1amr1ams1arg
1arh1ars1art1asa1asb1asc1asd1ase1asf1asg1asl
1asm1asn1b4x1bqa1bqd1c9c1cq61cq71cq81czc1cze
1g4v1g4x1g7w1g7x1ix61ix71ix81qir1qis1qit1toe
1tog1toi1toj1tok1x281x291x2a1yoo2aat2d5y2d61
2d632d642d652d662d7y2d7z2q7w2qa32qb22qb32qbt
3aat5eaa

HOMOLOG Entries in the CSA with UniProKB ID P00509

PDB code
1aam1aaw1ahe1ahf1ahg1ahx1ahy1aia1aib1aic1amq
1amr1ams1arg1arh1ari1ars1art1asa1asd1ase1asf
1asg1asl1asm1asn1b4x1bqa1bqd1c9c1cq61cq71cq8
1czc1cze1g4v1g4x1g7w1g7x1ix61ix71ix81qir1qis
1qit1spa1toe1tog1toi1toj1tok1x281x291x2a1yoo
2d5y2d612d632d642d652d662d7y2d7z2q7w2qa32qb2
2qb32qbt3aat5eaa1asb1asc
spacer
spacer