TitleInitial Analysis of Complete Genome Sequences of SARS Coronavirus
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsYunHJia C, Ge GAO, YiHMing BAO, Lopez R, JianHMin WU, Tao CAI, ZhiHQiang YE, XiaoHCheng GU, JingHChu LUO
Journal遗传学报
Volume30