Chemical Components in the PDB

pdbe.org/chem
spacer

PDBeChem : Atoms of Molecule

 Molecule : RCZ

Atoms of a chemical element, that composes a molecule

Total Number of Atoms: 73


Record Atom Name Symbol PDB Name Stereochemistry Is Aromatic Is Leaving Atom Charge X-Coordinate Y-Coordinate Z-Coordinate
1 C1 C C1 N Y N 0
2 C10 C C10 N Y N 0
3 C11 C C11 N Y N 0
4 C12 C C12 N Y N 0
5 C13 C C13 N Y N 0
6 C14 C C14 N Y N 0
7 C15 C C15 N Y N 0
8 C16 C C16 N Y N 0
9 C17 C C17 N Y N 0
10 C18 C C18 N Y N 0
11 C19 C C19 N Y N 0
12 C2 C C2 N Y N 0
13 C20 C C20 N Y N 0
14 C21 C C21 N Y N 0
15 C22 C C22 N Y N 0
16 C23 C C23 N Y N 0
17 C24 C C24 N Y N 0
18 C25 C C25 N Y N 0
19 C26 C C26 N Y N 0
20 C27 C C27 N Y N 0
21 C28 C C28 N Y N 0
22 C29 C C29 N Y N 0
23 C3 C C3 N Y N 0
24 C30 C C30 N Y N 0
25 C31 C C31 N Y N 0
26 C32 C C32 N Y N 0
27 C33 C C33 N Y N 0
28 C34 C C34 N Y N 0
29 C35 C C35 N Y N 0
30 C36 C C36 N Y N 0
31 C37 C C37 N Y N 0
32 C38 C C38 N Y N 0
33 C4 C C4 N Y N 0
34 C5 C C5 N Y N 0
35 C6 C C6 N Y N 0
36 C7 C C7 N Y N 0
37 C8 C C8 N Y N 0
38 C9 C C9 N Y N 0
39 CL CL CL N N N 0
40 H11 H H11 N N N 0
41 H12 H H12 N N N 0
42 H14 H H14 N N N 0
43 H16 H H16 N N N 0
44 H17 H H17 N N N 0
45 H2 H H2 N N N 0
46 H20 H H20 N N N 0
47 H21 H H21 N N N 0
48 H23 H H23 N N N 0
49 H24 H H24 N N N 0
50 H27 H H27 N N N 0
51 H28 H H28 N N N 0
52 H3 H H3 N N N 0
53 H30 H H30 N N N 0
54 H31 H H31 N N N 0
55 H33 H H33 N N N 0
56 H34 H H34 N N N 0
57 H37 H H37 N N N 0
58 H38 H H38 N N N 0
59 H4 H H4 N N N 0
60 H9 H H9 N N N 0
61 N1 N N1 N Y N 0
62 N10 N N10 N Y N 0
63 N11 N N11 N Y N 0
64 N12 N N12 N Y N 0
65 N2 N N2 N Y N 0
66 N3 N N3 N Y N 0
67 N4 N N4 N Y N 0
68 N5 N N5 N Y N 0
69 N6 N N6 N Y N 0
70 N7 N N7 N Y N 0
71 N8 N N8 N Y N 0
72 N9 N N9 N Y N 0
73 RU RU RU N N N 2