Family

Species: Apolipoprotein A/E (IPR000074)

Key Species

Key species Number of proteins FASTA Protein IDs
Danio rerio (Zebrafish) 18
Mus musculus (Mouse) 17
Homo sapiens (Human) 17
Caenorhabditis elegans 11

Taxa