Family

Species: Apolipoprotein A/E (IPR000074)

Key Species

Key species Number of proteins FASTA Protein IDs
Homo sapiens (Human) 20
Mus musculus (Mouse) 17
Danio rerio (Zebrafish) 17
Caenorhabditis elegans 8

Taxa