EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF03464 - eRF1_2)
FAM PF03464
PID eRF1_2
DES eRF1 domain 2
IPR IPR005141
ANO 35
ALN 149
AID 0.278914
APH (((((((((((ERF1_GIALA/150-287:0.33669,ERF1_TRYBB/146-278:0.32038):0.05292,ERF1_SCHPO/142-274:0.12455):0.09282,(((ERF1_BLEAM/145-277:0.17220,ERF1_CAEEL/153-285:0.12518):0.05469,(ERF1_PODAN/146-278:0.09136,O96203_PLAF7/141-273:0.15477):0.04453):0.02143,(ERF1_STYMT/150-282:0.19732,ERF1_TETTH/144-276:0.21174):0.08923):0.01556):0.03230,Q9BMX1_EUPAE/141-273:0.23003):0.24643,Q98RP4_GUITH/141-274:0.34673):0.62724,((RF1_AERPE/142-276:0.34429,RF1_SULSO/138-272:0.32407):0.25313,(RF1_PYRHO/142-275:0.15974,((RF1_METJA/141-274:0.27909,RF1_METTH/141-271:0.24220):0.12884,(RF1_THEVO/143-274:0.38277,(RF1_ARCFU/136-267:0.10409,RF1_HALN1/147-278:0.51217):0.12294):0.16760):0.08832):0.09970):0.25420):0.83321,((O29421_ARCFU/130-243:0.65627,Q9HPR5_HALN1/136-251:0.57233):0.19045,((O27679_METTH/143-263:0.45519,(Y174_METJA/133-251:0.60213,Q9V0V3_PYRAB/135-257:0.37834):0.19779):0.05692,(Q9YAZ5_AERPE/116-235:1.12769,P96026_SULSO/129-242:0.94325):0.41349):0.10767):0.16487):0.17056,(Q97BJ3_THEVO/132-244:0.54234,Q9HJ74_THEAC/132-244:0.12298):1.07571):0.79102,(((Q9ZT87_ARATH/136-268:0.66623,YNU6_CAEEL/136-268:0.39458):0.09135,PELO_DROME/136-268:0.16993):0.10774,PELO_HUMAN/136-268:0.18778):0.01960):0.27206,Q9USL5_SCHPO/136-268:0.36774):0.54109,DOM34_YEAST/66-199:0.07744,P79004_SACPS/141-274:0.26563);
ATP (((((((((((ERF1_GIALA/150-287,ERF1_TRYBB/146-278),ERF1_SCHPO/142-274),(((ERF1_BLEAM/145-277,ERF1_CAEEL/153-285),(ERF1_PODAN/146-278,O96203_PLAF7/141-273)),(ERF1_STYMT/150-282,ERF1_TETTH/144-276))),Q9BMX1_EUPAE/141-273),Q98RP4_GUITH/141-274),((RF1_AERPE/142-276,RF1_SULSO/138-272),(RF1_PYRHO/142-275,((RF1_METJA/141-274,RF1_METTH/141-271),(RF1_THEVO/143-274,(RF1_ARCFU/136-267,RF1_HALN1/147-278)))))),((O29421_ARCFU/130-243,Q9HPR5_HALN1/136-251),((O27679_METTH/143-263,(Y174_METJA/133-251,Q9V0V3_PYRAB/135-257)),(Q9YAZ5_AERPE/116-235,P96026_SULSO/129-242)))),(Q97BJ3_THEVO/132-244,Q9HJ74_THEAC/132-244)),(((Q9ZT87_ARATH/136-268,YNU6_CAEEL/136-268),PELO_DROME/136-268),PELO_HUMAN/136-268)),Q9USL5_SCHPO/136-268),DOM34_YEAST/66-199,P79004_SACPS/141-274);
ATL 19.6446
DNO 30
DLN 447
DID 0.41132
DPH ((((((((((((((((ERF1_TETTH/144-276:0.25102,((ERF1_CAEEL/153-285:0.17789,(ERF1_SCHPO/142-274:0.18455,(ERF1_TRYBB/146-278:0.30231,ERF1_GIALA/150-287:0.33068):0.11110):0.07334):0.05493,ERF1_PODAN/146-278:0.18490):0.05728):0.04802,ERF1_BLEAM/145-277:0.25527):0.08807,O96203_PLAF7/141-273:0.25655):0.06300,Q9BMX1_EUPAE/141-273:0.19647):0.10032,Q98RP4_GUITH/141-274:0.36356):0.33537,(((RF1_THEVO/143-274:0.35450,RF1_ARCFU/136-267:0.25052):0.08205,RF1_METTH/141-271:0.27454):0.08188,RF1_PYRHO/142-275:0.22452):0.21116):0.24450,P96026_SULSO/129-242:0.57609):0.11257,Q9YAZ5_AERPE/116-235:0.65632):0.14594,((O27679_METTH/143-263:0.40018,Q9V0V3_PYRAB/135-257:0.23787):0.11826,Y174_METJA/133-251:0.54805):0.06139):0.07297,O29421_ARCFU/130-243:0.38056):0.15226,Q9HPR5_HALN1/136-251:0.34307):0.12781,(Q97BJ3_THEVO/132-244:0.55101,Q9HJ74_THEAC/132-244:0.07686):0.50709):0.38493,((Q9ZT87_ARATH/136-268:0.57411,PELO_DROME/136-268:0.19875):0.12542,PELO_HUMAN/136-268:0.25319):0.05962):0.10924,YNU6_CAEEL/136-268:0.39287):0.16238,Q9USL5_SCHPO/136-268:0.31418):0.36141,DOM34_YEAST/66-199:0.14429,P79004_SACPS/141-274:0.21049);
DTP ((((((((((((((((ERF1_TETTH/144-276,((ERF1_CAEEL/153-285,(ERF1_SCHPO/142-274,(ERF1_TRYBB/146-278,ERF1_GIALA/150-287))),ERF1_PODAN/146-278)),ERF1_BLEAM/145-277),O96203_PLAF7/141-273),Q9BMX1_EUPAE/141-273),Q98RP4_GUITH/141-274),(((RF1_THEVO/143-274,RF1_ARCFU/136-267),RF1_METTH/141-271),RF1_PYRHO/142-275)),P96026_SULSO/129-242),Q9YAZ5_AERPE/116-235),((O27679_METTH/143-263,Q9V0V3_PYRAB/135-257),Y174_METJA/133-251)),O29421_ARCFU/130-243),Q9HPR5_HALN1/136-251),(Q97BJ3_THEVO/132-244,Q9HJ74_THEAC/132-244)),((Q9ZT87_ARATH/136-268,PELO_DROME/136-268),PELO_HUMAN/136-268)),YNU6_CAEEL/136-268),Q9USL5_SCHPO/136-268),DOM34_YEAST/66-199,P79004_SACPS/141-274);
DTL 13.5304
RID 0.270398
RPH ((((((((Q9BMX1_EUPAE/141-273:0.24282,((ERF1_BLEAM/145-277:0.16754,((ERF1_SCHPO/142-274:0.11080,(ERF1_GIALA/150-287:0.34255,ERF1_TRYBB/146-278:0.32901):0.06638):0.09166,ERF1_CAEEL/153-285:0.11903):0.03550):0.06453,((ERF1_PODAN/146-278:0.08632,O96203_PLAF7/141-273:0.16281):0.02027,ERF1_TETTH/144-276:0.27881):0.01915):0.02823):0.26946,Q98RP4_GUITH/141-274:0.31582):0.65896,(((RF1_THEVO/143-274:0.41812,RF1_ARCFU/136-267:0.18714):0.16270,RF1_PYRHO/142-275:0.22410):0.08611,RF1_METTH/141-271:0.28788):0.23194):0.80564,((O29421_ARCFU/130-243:0.67107,Q9HPR5_HALN1/136-251:0.56613):0.18814,((O27679_METTH/143-263:0.46195,(Y174_METJA/133-251:0.60053,Q9V0V3_PYRAB/135-257:0.38599):0.19494):0.05046,(Q9YAZ5_AERPE/116-235:1.13934,P96026_SULSO/129-242:0.93841):0.41382):0.11518):0.13095):0.18683,(Q97BJ3_THEVO/132-244:0.54205,Q9HJ74_THEAC/132-244:0.12748):1.07392):0.80383,(((Q9ZT87_ARATH/136-268:0.66999,YNU6_CAEEL/136-268:0.39555):0.09332,PELO_DROME/136-268:0.16958):0.10967,PELO_HUMAN/136-268:0.18715):0.03051):0.26431,Q9USL5_SCHPO/136-268:0.36873):0.54256,DOM34_YEAST/66-199:0.07774,P79004_SACPS/141-274:0.26634);
RTP ((((((((Q9BMX1_EUPAE/141-273,((ERF1_BLEAM/145-277,((ERF1_SCHPO/142-274,(ERF1_GIALA/150-287,ERF1_TRYBB/146-278)),ERF1_CAEEL/153-285)),((ERF1_PODAN/146-278,O96203_PLAF7/141-273),ERF1_TETTH/144-276))),Q98RP4_GUITH/141-274),(((RF1_THEVO/143-274,RF1_ARCFU/136-267),RF1_PYRHO/142-275),RF1_METTH/141-271)),((O29421_ARCFU/130-243,Q9HPR5_HALN1/136-251),((O27679_METTH/143-263,(Y174_METJA/133-251,Q9V0V3_PYRAB/135-257)),(Q9YAZ5_AERPE/116-235,P96026_SULSO/129-242)))),(Q97BJ3_THEVO/132-244,Q9HJ74_THEAC/132-244)),(((Q9ZT87_ARATH/136-268,YNU6_CAEEL/136-268),PELO_DROME/136-268),PELO_HUMAN/136-268)),Q9USL5_SCHPO/136-268),DOM34_YEAST/66-199,P79004_SACPS/141-274);
RTL 18.008
LNK DOM34_YEAST/66-199:P33309:L11277
LNK ERF1_BLEAM/145-277:Q9BMM3:AF317831
LNK ERF1_CAEEL/153-285:O16520:AF016452
LNK ERF1_GIALA/150-287:Q9NCP1:AF198107
LNK ERF1_PODAN/146-278:O59948:AF053983
LNK ERF1_SCHPO/142-274:P79063:D63883
LNK ERF1_STYMT/150-282:Q9BMM1:
LNK ERF1_TETTH/144-276:Q9U8U5:AB026195
LNK ERF1_TRYBB/146-278:Q9NAX8:AF278718
LNK O27679_METTH/143-263:O27679:AE000923
LNK O29421_ARCFU/130-243:O29421:AE001046
LNK O96203_PLAF7/141-273:O96203:AE001402
LNK P79004_SACPS/141-274:P79004:Z86109
LNK P96026_SULSO/129-242:P96026:U67942
LNK PELO_DROME/136-268:P48612:U27197
LNK PELO_HUMAN/136-268:Q9BRX2:AF139828
LNK Q97BJ3_THEVO/132-244:Q97BJ3:BA000011
LNK Q98RP4_GUITH/141-274:Q98RP4:AF165818
LNK Q9BMX1_EUPAE/141-273:Q9BMX1:AF298832
LNK Q9HJ74_THEAC/132-244:Q9HJ74:AL445066
LNK Q9HPR5_HALN1/136-251:Q9HPR5:AE005064
LNK Q9USL5_SCHPO/136-268:Q9USL5:AL109736
LNK Q9V0V3_PYRAB/135-257:Q9V0V3:AJ248285
LNK Q9YAZ5_AERPE/116-235:Q9YAZ5:BA000002
LNK Q9ZT87_ARATH/136-268:Q9ZT87:AF069497
LNK RF1_AERPE/142-276:Q9YAF1:
LNK RF1_ARCFU/136-267:O29048:AE001020
LNK RF1_HALN1/147-278:Q9HNF0:
LNK RF1_METJA/141-274:Q58239:
LNK RF1_METTH/141-271:O26964:AE000864
LNK RF1_PYRHO/142-275:O59264:AP000006
LNK RF1_SULSO/138-272:Q97W96:
LNK RF1_THEVO/143-274:P58227:AP000992
LNK Y174_METJA/133-251:Q57638:U67474
LNK YNU6_CAEEL/136-268:P50444:Z36238
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM RF1_HALN1/147-278
ASQ LYGLIVLDRRESNVGWLKGKRVQPVKSAESLVPGKQRKGGQSAQRFARLRLEAIDNFYQEVAGMADDLFVP-....-KRHEIDGILVGGPSPTKDEFLDGDYLHHELQD--.-----KVLG-KFDVSYTDESGLSDLVDA--GQAALAE
NAM RF1_PYRHO/142-275
ASQ AYGLITVEKNEATIGLLRGKRIELLDELTSNVPGKTRAGGQSARRYERIREQETHEFMKRIGEHANRAFLPL....LEKGELKGIIIGGPGPTKEEFVEGEYLHHELKK--.-----KILG-VVDISYHGEYGLRELVEK--ASDILRD
DSQ GCTTATGGCTTGATAACGGTTGAGAAGAATGAAGCCACCATAGGGCTACTTAGGGGGAAAAGAATAGAACTACTTGATGAGCTAACTTCTAATGTCCCTGGAAAGACGAGGGCTGGTGGACAGTCAGCTAGACGTTATGAGAGAATTAGAGAGCAAGAAACGCATGAATTCATGAAGAGGATTGGTGAACATGCAAACAGGGCGTTTCTTCCTTTA............CTTGAAAAAGGAGAACTAAAGGGAATTATCATTGGTGGCCCTGGGCCGACGAAAGAGGAGTTTGTTGAAGGGGAGTACCTACACCACGAGCTCAAGAAG------...---------------AAGATACTTGGA---GTCGTGGATATAAGCTACCATGGAGAGTACGGGCTTAGGGAATTAGTTGAGAAG------GCTAGCGACATATTGAGAGAT
TRN 10010101110011000
NAM RF1_ARCFU/136-267
ASQ LYGLIVLDRREATVGLLKGKRIEVLDWDTSMVPGKHRQGGQSSVRFERLREIAIHEFYKKVGEMASEALLPY....--KDKLIGILIGGPSPTKEEFYEGEYLHHELQK--.-----KVLG-LFDVGYTDESGLYELVEK--AKDVLQE
DSQ CTTTACGGGCTCATAGTCCTCGACCGAAGGGAGGCCACGGTGGGACTGCTTAAGGGCAAGAGGATAGAGGTCCTCGACTGGGACACGTCCATGGTTCCCGGAAAGCACAGGCAGGGAGGGCAGAGCAGCGTTAGATTTGAGAGGCTGAGGGAGATAGCAATTCACGAGTTCTACAAGAAAGTAGGAGAGATGGCCAGCGAGGCCTTGCTGCCTTAC............------AAGGACAAGCTGATCGGAATCCTCATTGGAGGGCCATCCCCTACAAAGGAGGAATTCTACGAGGGTGAGTACCTGCACCACGAGTTGCAGAAA------...---------------AAGGTGTTGGGG---CTCTTCGACGTCGGCTACACAGACGAGTCCGGGCTGTATGAGCTTGTGGAGAAG------GCGAAGGACGTTTTGCAGGAA
TRN 10010101100011011
NAM RF1_METTH/141-271
ASQ TYGLAVLDRKEATIATLKGKRIDILKTLTSGVPGKHKAGGQSQRRFDRLIDLAAHEFLKRIGEHMNEAFL--....-QIDDLKGIILGGPGHTKEEFLNGDYLHHELKK--.-----KVIT-TVDTSYTGEFGIREVIDK--SMDVLSE
DSQ ACCTATGGCCTCGCAGTCCTTGACAGGAAGGAGGCCACAATCGCAACCCTGAAGGGTAAGAGGATAGACATACTCAAGACACTCACCAGTGGGGTTCCAGGTAAACACAAGGCCGGTGGACAGTCCCAGAGGAGGTTCGACAGGCTCATAGACCTTGCAGCCCATGAGTTCCTCAAGAGGATAGGGGAACACATGAATGAGGCCTTCCTT------............---CAGATAGATGACCTCAAGGGCATAATCCTCGGGGGCCCGGGTCACACAAAGGAGGAGTTCCTCAACGGCGACTACCTCCACCATGAACTGAAGAAG------...---------------AAGGTCATAACG---ACTGTGGACACATCCTACACAGGGGAGTTCGGTATAAGGGAGGTCATAGACAAG------TCAATGGATGTTTTAAGTGAA
TRN 10010101100011000
NAM RF1_METJA/141-274
ASQ AYGVILVDRNEATIALVKGRNINILKKLTSGVPGKFKAGGQSARRLERLIDLAAHEFLQRVGQKANEQFLPL....LQEKKLRGILVGGPGHTKNEFVEGDYLHHELKK--.-----IVLD-TFDLCYTEEFGIRELLEK--AAPLLKD
NAM RF1_THEVO/143-274
ASQ IYGLIVIDRKEATVGFLNGTRIEVVENVQSQVPSKHHQGGQSSRRFERLIEIAANEFFKKVGEIANNAFIPR....--IKEIRAIFLGGPGATKEYFFEKDYLRNEVKD--.-----KIKD-LFDVGYTDESGLRELVEK--ASESIKD
DSQ ATCTATGGGCTCATTGTTATAGATCGAAAAGAGGCTACGGTAGGTTTCCTTAACGGTACGAGGATCGAAGTGGTTGAAAATGTTCAGTCTCAGGTTCCGAGCAAGCACCATCAAGGTGGTCAGTCATCGCGAAGGTTTGAGAGGCTTATTGAAATTGCTGCAAACGAATTCTTCAAAAAGGTAGGTGAAATCGCAAACAATGCTTTTATACCAAGG............------ATAAAAGAAATACGTGCTATTTTCCTTGGCGGCCCGGGAGCTACAAAAGAGTATTTCTTTGAGAAGGACTACCTGAGGAATGAGGTTAAAGAT------...---------------AAGATCAAGGAT---TTATTCGACGTTGGATATACTGATGAATCTGGTCTAAGGGAACTTGTTGAAAAA------GCCTCAGAATCCATAAAAGAT
TRN 10010101100011000
NAM RF1_SULSO/138-272
ASQ VYGLIIVERDEATIGLLKGARIEILEEIEGFVPGKHMMGGQSQRRIDRIIDEMYHNFLKEVGEKVNAYFMPF....VQNGKMKGVLLGGPGYAKEDFYKEDYVDYRIKN--.-----LILQPLIDVSDQGEVGLREMIMK--AEDLLKN
NAM RF1_AERPE/142-276
ASQ AIGIIIVERDQATIGLLKGARLEVLKELEGFVPGKHKMGGQSQRRYERIIEQMVDEFFKKVGEEASNLLVPL....AEKGVLKGVIVAGPGLAKQEFVEGNYLDYRLK---.----KILAPELVDVAYQGLQGLKEAVMK--AEKVVEA
NAM Q98RP4_GUITH/141-274
ASQ KIAFIILDGKGALFGILAGNNKEILYKLNVNLPKKHGRGGQSALRFSRIRIEKRTNFIRKICELADQYYLSD....FNKNFIEGLVIAGPADLKNELISSELFNEKLRE--.-----KILS-IIDISYGGEIGFNKAIEN--SSSVLDQ
DSQ AAAATAGCTTTCATTATACTTGATGGTAAAGGGGCACTGTTCGGAATATTAGCTGGTAATAATAAAGAAATTTTATACAAATTAAATGTAAATTTACCCAAAAAACACGGAAGAGGAGGTCAATCTGCATTAAGATTCAGTAGAATTAGAATTGAGAAAAGAACAAATTTTATTCGCAAAATATGTGAGCTTGCAGATCAATATTATCTAAGCGAT............TTTAACAAAAATTTTATTGAAGGTTTAGTAATTGCCGGACCAGCCGACCTTAAAAATGAACTTATATCATCAGAACTTTTTAATGAAAAGTTGCGCGAA------...---------------AAAATTTTATCC---ATCATTGATATTTCCTATGGAGGTGAAATAGGATTTAATAAGGCCATAGAAAAT------TCTTCTTCTGTATTAGATCAA
TRN 10010101100011000
NAM ERF1_GIALA/150-287
ASQ TFGFIIMDGKETLMATLSGTVRTILDRSTVDLPKKHGRGGQSSVRFARLREEARHNYVRKVAERANSLFISSgptgTNKPIVSGLILGGSADFKNVLSTSAIFDQRLQS--.-----IVMK-QIDINYGGEQGFNQAIEM--AGDTLKD
DSQ ACCTTCGGATTCATTATAATGGACGGTAAGGAGACGCTCATGGCCACACTGTCAGGTACTGTCAGGACGATTCTGGATCGATCCACCGTAGACCTGCCGAAGAAGCATGGGCGTGGAGGTCAGTCATCGGTTCGCTTTGCTAGGCTTCGTGAGGAAGCGAGGCACAATTACGTCCGCAAGGTCGCAGAAAGAGCGAACAGCCTTTTCATCAGCTCAgggccaacaggaACTAACAAGCCCATTGTTTCTGGACTCATTCTCGGCGGGTCAGCTGATTTCAAGAATGTACTCTCAACCTCCGCCATCTTTGACCAGCGTTTGCAGAGC------...---------------ATAGTCATGAAG---CAGATAGACATCAACTATGGGGGAGAGCAGGGCTTCAACCAAGCTATCGAAATG------GCTGGGGACACACTTAAGGAC
TRN 10010101100011001
NAM ERF1_TRYBB/146-278
ASQ KFGFIVVDGSGTTYATLCGSVKEKLSSFTVELPKKHGRGGQSKNRFARIRMERRHNYLRKVAEGATQLFITN....-DRPNIVGLVLAGSAEFKEVLYQSDLFDPRLK---.----AIVVK-VVDVAHPGDVGLNQAIDL--AADALSG
DSQ AAGTTTGGATTCATTGTTGTAGACGGTAGTGGCACAACCTATGCAACTCTTTGTGGGAGTGTGAAGGAGAAGCTGAGTTCATTCACCGTAGAGCTACCGAAAAAGCACGGAAGAGGTGGTCAAAGTAAAAATCGTTTCGCACGTATTCGTATGGAAAGGCGCCACAACTACCTTCGCAAGGTGGCCGAAGGCGCCACGCAATTATTTATAACAAAC............---GACCGTCCAAATATCGTGGGGCTCGTGCTTGCCGGTTCTGCTGAGTTCAAGGAAGTGTTGTACCAGTCAGATCTGTTTGATCCGCGCCTGAAA---------...------------GCGATCGTGGTGAAG---GTTGTAGATGTTGCCCACCCGGGCGATGTGGGCCTCAATCAGGCCATAGATCTC------GCGGCGGATGCGCTGTCTGGA
TRN 10010101100011000
NAM ERF1_TETTH/144-276
ASQ PFGFIVMDGQGALYANLQGNTKTVLNKFSVELPKKHGRGGQSSVRFARLRVEKRHNYLRKVCEVATQTFIS-....QDKINVQGLVLAGSGDFKNELSTTQMFDPRLAC--.-----KIIK-IVDVSYGGENGLNQAIEL--AQESLTN
DSQ CCTTTTGGTTTCATCGTTATGGATGGTCAAGGTGCTCTCTATGCCAATCTCCAAGGAAATACAAAGACAGTTTTAAATAAATTCTCAGTCGAATTGCCCAAGAAGCACGGTAGAGGTGGTCAATCATCAGTTCGTTTTGCACGTCTTAGAGTTGAAAAGAGACACAACTATCTTAGAAAGGTTTGTGAAGTCGCCACTTAAACTTTCATTTCC---............CAAGATAAAATTAATGTTTAAGGTTTAGTCTTAGCTGGTTCTGGTGATTTCAAGAATGAATTGAGTACTACATAGATGTTCGACCCTCGTCTTGCTTGC------...---------------AAGATTATCAAG---ATTGTTGATGTTTCTTATGGTGGTGAAAATGGTCTTAACCAAGCTATTGAACTC------GCTTAAGAATCTTTAACTAAC
TRN 00000100000000000
NAM ERF1_STYMT/150-282
ASQ KFGFIIVDGNGALYATLQGNSREILQKITVELPKKHRKGGQSSVRFARLREEKRHNYLRKVAELAGSNFITN....-DKPNVTGLVLAGNAGFKNELSETDMLDKRLLP--.-----IIVS-IVDVSYGGENGLNEAITL--SADALTN
NAM Q9BMX1_EUPAE/141-273
ASQ TFGFVVVDGSGCLFGTLQGNSRTILQQISVSLPKKHGRGGQSAPRFGRIREEKRHNYVRKVAELSTQHFIT-....DDRPNVKGLILAGSANFKNDLSGSDLFDKRLAE--.-----VVIK-IVDVSYGGENGFSQAISL--AEDALSN
DSQ ACTTTCGGATTCGTAGTAGTTGATGGTAGTGGATGACTTTTTGGAACTCTCCAGGGTAACTCAAGAACAATTCTCCAGCAAATTTCTGTAAGTTTGCCCAAAAAGCATGGAAGAGGAGGTCAATCTGCTCCAAGATTTGGAAGAATTAGAGAAGAAAAGAGACATAACTACGTAAGAAAGGTAGCTGAGCTTTCAACCCAACATTTTATTACA---............GATGACAGACCAAATGTAAAGGGACTCATTCTTGCAGGATCAGCAAACTTCAAAAACGATCTTTCTGGTTCAGATTTATTTGATAAAAGACTGGCGGAA------...---------------GTTGTAATTAAA---ATTGTTGATGTTTCTTATGGAGGAGAGAATGGATTCAGCCAAGCAATTTCTCTT------GCAGAGGATGCTCTTAGTAAC
TRN 00000001000000000
NAM ERF1_SCHPO/142-274
ASQ RFGFIVMDGHQTLYGVVSGSAREVLQRFTVDLPKKHGRGGQSALRFARLRDEKRHNYVRKVAEGAVQHFIT-....DDKPNVAGIVLAGSADFKTELGQSDLFDQRLQS--.-----RIIK-TVDVSYGGDAGFNQAIEL--AADTLSN
DSQ CGCTTCGGATTTATTGTTATGGACGGTCATCAAACTTTATATGGTGTTGTTTCTGGTAGTGCTCGTGAGGTTTTACAACGATTCACTGTCGATTTACCTAAAAAACATGGACGTGGTGGTCAATCTGCTCTTCGTTTTGCCCGTTTACGTGATGAAAAACGTCACAACTATGTTCGAAAGGTTGCTGAAGGTGCTGTGCAGCATTTTATTACT---............GATGATAAACCTAATGTTGCGGGTATTGTTCTTGCTGGTTCTGCTGATTTTAAAACGGAACTCGGTCAAAGTGACTTGTTTGACCAACGTCTTCAATCT------...---------------CGTATTATCAAG---ACTGTAGACGTCTCGTACGGTGGCGACGCTGGTTTTAACCAGGCTATAGAATTG------GCTGCTGATACTTTGTCAAAT
TRN 10010101110011000
NAM O96203_PLAF7/141-273
ASQ KFGFIIVDGNGALFGTIQGNTREVIRRFTVDLPKKHGRGGQSALRFARLRLEKRHNYVRKVAEVATSVFITN....-DKVNVTGIVLAGSADFKNDLLNSDMFDQRLFA--.-----KVIK-IVDISYGGDNGFNQAIEL--SSEALQN
DSQ AAATTTGGATTTATTATAGTAGATGGTAATGGTGCATTATTTGGAACAATACAAGGAAACACAAGAGAAGTGATTAGAAGATTTACCGTTGATTTACCAAAAAAGCATGGAAGAGGAGGACAGAGTGCTTTACGTTTTGCTCGTTTAAGATTAGAAAAAAGACATAACTATGTAAGAAAAGTAGCTGAAGTTGCAACATCTGTATTTATAACAAAT............---GACAAGGTGAATGTAACAGGTATCGTGTTAGCGGGTAGTGCTGATTTTAAAAATGATTTATTAAATAGTGATATGTTTGATCAGAGATTATTTGCA------...---------------AAAGTTATTAAG---ATTGTTGATATATCATATGGTGGAGATAATGGATTTAACCAAGCTATTGAATTA------AGTTCTGAAGCTTTACAGAAT
TRN 10010101110011000
NAM ERF1_PODAN/146-278
ASQ KFGFIVMDGNGALFGTLSGNTRDIVHKFSVDLPKKHGRGGQSALRFARLREEKRHNYVRKVAELAVQNFITN....-DKVNVMGIVLAGSADFKNDLNASDMFDQRLAT--.-----KVIK-VVDVSYGGENGFNQAIEL--ASETLGN
DSQ AAGTTCGGTTTCATTGTCATGGACGGTAACGGAGCTCTGTTCGGCACCCTGAGTGGAAACACCCGTGACATTGTTCACAAGTTCTCGGTCGATCTTCCCAAGAAGCACGGTCGTGGTGGTCAGTCCGCTCTGCGTTTCGCCCGTCTCAGAGAGGAAAAGCGTCACAACTACGTGCGCAAGGTTGCCGAGTTGGCCGTCCAGAACTTCATCACCAAC............---GACAAGGTCAACGTTATGGGTATTGTGCTTGCTGGTTCTGCCGATTTCAAGAACGATCTCAACGCCTCCGACATGTTCGATCAGCGTCTTGCCACC------...---------------AAGGTCATCAAG---GTTGTTGATGTGTCTTATGGTGGTGAGAACGGGTTCAACCAGGCCATCGAGTTG------GCTTCTGAGACCCTCGGCAAT
TRN 10010101100011011
NAM ERF1_CAEEL/153-285
ASQ KFGFIIMDGNGCLFGTLQGNTREVLHKFTVDLPKKHGRGGQSAVRFARLRNEKRHNYVRKVAENSVEQFIKN....-DKVTVAGLILAGSADFKTELGQSDMFDQRLQA--.-----KMIK-TVDIAYGGENGFNQAIEL--AADTLAS
DSQ AAGTTCGGATTTATCATTATGGATGGAAACGGTTGTCTGTTCGGAACACTCCAAGGAAACACTCGTGAAGTTCTGCACAAGTTCACTGTCGATCTTCCAAAGAAGCACGGTAGAGGAGGTCAATCTGCTGTCCGTTTTGCTCGTCTCCGTAATGAGAAGCGGCACAATTACGTCCGTAAAGTAGCTGAAAATTCGGTGGAACAATTTATCAAGAAC............---GACAAGGTTACAGTTGCTGGACTTATTCTTGCTGGTAGTGCAGATTTCAAGACAGAGTTGGGACAATCTGATATGTTTGATCAAAGACTTCAAGCC------...---------------AAGATGATCAAG---ACTGTCGATATTGCTTATGGTGGTGAAAATGGTTTCAACCAAGCTATTGAACTT------GCTGCCGATACGCTGGCAAGT
TRN 10010101100011011
NAM ERF1_BLEAM/145-277
ASQ KFGFIIIDGNGTLFGTLQGNTKEVLHKFSVDLPKKHRRGGQSALRFARLRMESRNNYLRKVAEQAVVQFISS....-DKVNVAGLIIAGSAEFKNVLVQSDLFDQRLAA--.-----KVLK-IVDVAYGGENGFTQAIEL--SADTLSN
DSQ AAGTTTGGATTCATCATCATTGACGGTAATGGAACCCTTTTTGGTACTCTCCAAGGAAACACAAAGGAAGTCTTACACAAATTCTCAGTTGACCTTCCGAAGAAGCATAGAAGAGGAGGTCAGTCAGCGCTTCGTTTTGCCAGGCTGCGTATGGAGTCCAGAAACAACTACCTCAGAAAAGTCGCTGAGCAAGCTGTGGTGCAGTTCATTTCTTCA............---GATAAAGTCAATGTCGCTGGACTTATCATTGCTGGGTCAGCTGAGTTCAAAAACGTGCTTGTGCAAAGTGACTTGTTCGACCAAAGACTTGCCGCT------...---------------AAGGTCCTGAAA---ATAGTGGACGTGGCTTACGGAGGAGAAAATGGGTTCACTCAAGCTATTGAGCTC------TCAGCAGACACTTTAAGCAAT
TRN 10010101100011000
NAM Q9HJ74_THEAC/132-244
ASQ VYTAVAMDEDEAQIFLIHPYGIQQVGTVYSGRSGKYAEGNYSEA-----------SYFDQIVNALKNY----....-----SNSIIILGPGFARDRFARYCAQR-------.----GVNVIGSFPANRTDSGAVYEFITSADGAKLLSN
DSQ GTATACACCGCTGTAGCCATGGATGAGGATGAAGCGCAGATTTTTCTGATACATCCGTACGGAATCCAGCAGGTCGGCACTGTCTATTCAGGGAGATCCGGTAAATACGCAGAGGGCAACTATTCCGAAGCC---------------------------------TCATATTTCGATCAGATTGTGAACGCGCTGAAGAACTAC------------............---------------AGCAACAGTATCATTATTCTCGGCCCGGGATTTGCCAGGGACAGGTTCGCAAGGTACTGCGCTCAGAGG---------------------...------------GGAGTAAATGTCATCGGCAGTTTTCCGGCAAACAGGACTGATTCTGGCGCTGTTTATGAATTCATAACCTCCGCCGATGGGGCGAAGCTGCTGAGTAAT
TRN 10010101100011001
NAM Q97BJ3_THEVO/132-244
ASQ VYLAIALDDDEANVFIIHPYGIQQMGTIYSGRSGKYSESSYSET-----------SYFSAI-ENAIKQF---....-----KYPIIVIGPGFAKNGL--SAFLKER-----.----NYKVVAVSSSNRTDQGAIYEFISSEDGKKLISK
DSQ GTATACCTTGCGATAGCACTAGACGATGATGAAGCAAACGTGTTCATAATCCATCCTTACGGAATACAGCAGATGGGAACGATCTACTCAGGTAGATCAGGAAAATATTCAGAATCAAGCTATTCTGAAACT---------------------------------TCCTATTTTTCTGCTATA---GAAAATGCAATTAAACAGTTT---------............---------------AAGTATCCAATTATTGTGATCGGTCCAGGTTTTGCAAAAAACGGACTT------TCTGCATTCCTTAAAGAAAGG---------------...------------AATTATAAAGTAGTAGCTGTGAGTTCATCGAATAGAACGGATCAGGGTGCGATTTACGAGTTCATATCTTCTGAAGATGGAAAGAAACTGATAAGTAAA
TRN 10010101100011001
NAM Q9YAZ5_AERPE/116-235
ASQ TAVIAAVDYDEFALAVLAGHGMKILEDTSARLPGKDDPSREQEV----------EKYVDRAAKRIVEE----....AARHRSPIAVIAGPGQLKTSVAEKVQRAMP-----.-----SLKVATVDTSMGGVAGVREALRRESVTRILRE
DSQ ACTGCTGTAATAGCTGCGGTAGACTACGACGAGTTCGCCCTTGCTGTGCTAGCTGGGCACGGCATGAAGATTCTCGAAGACACTTCTGCTAGGCTCCCCGGAAAGGATGATCCGTCGCGGGAGCAGGAGGTA------------------------------GAGAAGTATGTGGACCGGGCTGCGAAGAGGATAGTAGAGGAG------------............GCGGCTAGGCACAGGTCTCCTATTGCCGTTATCGCAGGCCCCGGACAGCTCAAGACTAGTGTCGCCGAGAAGGTGCAGCGAGCCATGCCC---------------...---------------TCGCTCAAGGTAGCTACAGTAGACACATCCATGGGAGGGGTAGCAGGGGTTAGAGAAGCCCTCAGGAGGGAGAGTGTGACGAGGATTCTGAGGGAG
TRN 10010101100011011
NAM P96026_SULSO/129-242
ASQ IIALVDFDEY--LIAIPFEQGIKILSEKSLR-PLNEEEGIIEQNAL---------EIATELAEYVKQY----....----DPDAILLAGPGFFKEEVSKKVNAILK-----.----NKKIY-IDSVSSATRAGLHEVLKRDIIDKIMTD
DSQ ATAATTGCGTTAGTGGACTTTGACGAATAT------CTAATTGCAATACCGTTTGAACAAGGGATAAAGATCCTTTCAGAGAAATCATTAAGA---CCATTAAATGAGGAAGAAGGAATAATAGAGCAAAATGCATTA---------------------------GAGATTGCAACGGAGCTTGCAGAGTACGTAAAGCAATAT------------............------------GATCCTGATGCTATACTATTAGCTGGACCAGGATTCTTTAAAGAAGAAGTAAGTAAAAAGGTAAATGCTATTTTAAAG---------------...------------AATAAGAAGATTTAC---ATCGATAGCGTATCATCTGCTACTAGAGCGGGACTTCATGAGGTTCTAAAGAGAGATATAATAGACAAGATAATGACAGAT
TRN 10010101110011000
NAM Q9HPR5_HALN1/136-251
ASQ DVAIATVEEGEAHIHVVQQYGVDEQGSFTATT-GK---GEQN--------DRGRDELFGTLADALA------....--RMQADAIILAGPGFTKQDALDHITEEYPDLQ--.-----ETIT-MVDTSAVGGRGVHEVLKRGAVEDVQEE
DSQ GATGTCGCCATCGCCACCGTCGAGGAGGGGGAGGCGCACATCCACGTCGTCCAGCAGTACGGCGTCGACGAGCAGGGGTCGTTCACGGCGACCACG---GGGAAA---------GGCGAGCAGAAC------------------------GACCGCGGCCGCGACGAGCTGTTCGGGACGCTCGCGGACGCGCTGGCG------------------............------CGCATGCAGGCCGACGCCATCATCCTCGCCGGCCCCGGGTTCACCAAGCAGGACGCCCTCGATCACATCACCGAGGAGTACCCCGATCTCCAG------...---------------GAGACAATCACG---ATGGTGGACACGAGCGCGGTCGGCGGTCGTGGCGTCCACGAAGTCCTCAAGCGCGGTGCCGTCGAGGACGTCCAGGAGGAG
TRN 11011101101011011
NAM O29421_ARCFU/130-243
ASQ EIVMLTIEEGYAVAGVLRQWGVEEIFEERMGY-GK-GMG------------DSRKEFFGEVAAKL-------....-ESFDFKYLIVAGPGFAKNDFLDFLKERYPEMAKN.--------AVVVDVSSVGSRGFIEILKRRVVDKIVGE
DSQ GAAATCGTGATGCTGACCATTGAGGAAGGTTACGCTGTTGCAGGAGTTCTGAGGCAGTGGGGTGTTGAGGAGATTTTTGAGGAGAGGATGGGCTAC---GGAAAG---GGTATGGGG------------------------------------GATAGCAGAAAAGAGTTCTTCGGAGAGGTTGCGGCAAAGCTT---------------------............---GAGAGCTTCGATTTTAAATACCTCATCGTTGCTGGACCGGGATTCGCCAAAAACGATTTTCTCGACTTTTTGAAGGAGAGGTATCCTGAGATGGCTAAGAAT...------------------------GCCGTTGTGGTGGACGTTTCCTCCGTCGGCTCAAGGGGCTTCATTGAAATTTTGAAGAGAAGGGTCGTTGACAAAATAGTTGGGGAA
TRN 10010101100011001
NAM Q9V0V3_PYRAB/135-257
ASQ KVMIVAMEDGEAEVAIVREYGLDFIASIRHNI------GG---KRYNVKREDEEKKFFHDVAKTIKDL----....IERENVQKVIVAGPGFYKENFYGFLRENYPELAGK.--------VVLDDTSMGGRVGVYEVIKRGTVDKVYTE
DSQ AAGGTAATGATAGTTGCGATGGAAGATGGTGAAGCTGAGGTTGCCATAGTTAGGGAGTACGGCTTGGATTTCATTGCCAGCATTAGGCACAACATT------------------GGGGGC---------AAGAGGTACAACGTCAAGAGGGAAGACGAGGAGAAGAAGTTCTTCCACGACGTTGCAAAAACAATCAAAGACTTA------------............ATCGAGAGGGAGAACGTCCAGAAGGTTATAGTTGCTGGCCCCGGATTCTATAAAGAGAACTTTTACGGGTTTCTTAGGGAGAACTATCCCGAGCTAGCTGGGAAG...------------------------GTCGTCCTGGATGACACGAGCATGGGGGGAAGGGTTGGCGTTTACGAGGTGATAAAGAGGGGAACCGTGGACAAGGTTTACACCGAA
TRN 10010101100011010
NAM Y174_METJA/133-251
ASQ KVLVVVMDDEEADIFEVRDYSIKEICSIKSHTSKKLD------YKIN---EELKKEYYHEIAKVLSE-----....---YDVDNILVAGPGFAKNSFYNFISSQYPELKNK.--------IVVESISTTSRAGLNEVIKRGIINRIYAE
DSQ AAGGTTTTAGTTGTTGTTATGGATGATGAAGAAGCAGATATCTTTGAAGTTAGAGACTACAGCATAAAAGAAATTTGCTCAATAAAATCTCACACTTCAAAAAAATTGGAT------------------TATAAAATTAAC---------GAAGAGTTAAAAAAAGAGTATTATCATGAAATAGCTAAGGTTTTGTCAGAG---------------............---------TATGATGTTGATAATATTTTGGTCGCAGGGCCAGGATTTGCAAAAAATAGCTTTTATAATTTTATTTCCTCTCAATACCCAGAGCTTAAAAATAAA...------------------------ATAGTTGTGGAGAGCATATCAACAACCTCAAGAGCTGGATTAAATGAGGTTATTAAAAGAGGAATTATTAATAGAATATATGCTGAA
TRN 10010101110011000
NAM O27679_METTH/143-263
ASQ KAIILVMEDDVAELGLIRQYGVEYRGPITGHIPGKRI---QQRDR-----GKLRREFYESIVESLQKY----....---GDLETIIIAGPGFYKSDFYDYLMERYPEIAKK.--------AVLENTGTGGRAGISEVLRKGTVERVSSE
DSQ AAGGCAATCATACTTGTAATGGAGGATGATGTCGCTGAACTGGGCCTCATAAGACAGTACGGGGTGGAGTACAGGGGCCCCATAACAGGCCACATTCCTGGTAAGAGAATA---------CAGCAGAGGGACCGG---------------GGTAAACTGAGGCGGGAATTCTATGAGAGCATCGTGGAGTCACTCCAGAAGTAT------------............---------GGAGACCTTGAGACAATCATAATAGCGGGACCAGGCTTTTACAAGTCAGATTTCTATGACTACCTCATGGAGAGGTATCCTGAAATCGCAAAGAAG...------------------------GCGGTACTTGAGAACACCGGGACCGGGGGGCGCGCCGGCATATCCGAGGTCCTTAGGAAGGGGACGGTTGAAAGGGTATCATCAGAG
TRN 10010101100011001
NAM Q9USL5_SCHPO/136-268
ASQ EIGAVVLDEGLANICLITDYMTILRQRIDQVIPRKR-RGDSSAYQ------KGLDKFYDSVFQSINSE----....FDFDKLKVVILASPGFVARGLYDYIFSMAVKLDLKqIVKSKNKFV-ILHSSTGHIHSLNEILKDPAVESKLAD
DSQ GAAATAGGTGCTGTGGTTTTAGATGAAGGTCTTGCCAATATTTGTCTCATTACAGATTATATGACCATCCTGCGTCAAAGGATTGATCAAGTGATTCCAAGGAAACGG---AGAGGGGACAGCAGCGCTTACCAA------------------AAGGGCCTTGATAAATTTTATGACTCTGTTTTTCAATCCATTAACTCAGAA------------............TTTGATTTTGATAAATTGAAAGTCGTTATTCTTGCTTCACCAGGATTTGTGGCTCGAGGCTTGTATGACTACATATTCAGCATGGCCGTGAAGTTAGACTTGAAAcaaATTGTTAAATCAAAGAATAAATTTGTC---ATCCTTCATTCTAGCACTGGTCATATTCATTCCCTTAATGAAATTTTGAAGGACCCTGCTGTTGAATCAAAACTAGCCGAC
TRN 10010101100011000
NAM YNU6_CAEEL/136-268
ASQ DVAAVVLHEGLANVCLITPAMTLTRAKIDMTIPRKR-KGFTSQH----------EKGLEKFYEAVSTAFMRH....VNLQVVKCVIVASRGFVKDAFMQHLIAHADANGKKfTTEQRAKFM-LTHSSSGFKHALKEVLETPQVALRLAD
DSQ GACGTGGCAGCTGTAGTGTTACACGAAGGACTTGCCAATGTTTGTCTCATAACTCCAGCCATGACGTTGACCAGAGCGAAAATTGACATGACTATTCCTAGGAAACGA---AAAGGATTTACAAGTCAGCAT------------------------------GAAAAAGGTCTAGAAAAGTTTTACGAAGCAGTCAGTACGGCTTTCATGCGTCAT............GTTAATTTACAGGTAGTAAAATGTGTAATCGTGGCTAGCCGTGGATTTGTGAAAGACGCATTTATGCAGCATTTAATAGCACATGCAGATGCAAATGGGAAGAAAtttACAACGGAACAAAGGGCAAAATTCATG---TTAACTCATTCTAGTAGTGGATTCAAACATGCATTGAAAGAAGTTTTAGAGACTCCTCAAGTTGCGTTGAGGTTAGCTGAT
TRN 10010101110011010
NAM PELO_DROME/136-268
ASQ DVAAVVMQEGLAHVCLITASMTLVRSKIEVSIPRKRK--G-SVQQHE--------KGLAKFYEQVMQSILRH....VDFDVVKCVLIASPGFVRDQFYDYMFQQAVKMDYKlLLDNKSKFM-LVHASSGFKHSLREILQDPAVLAKMSD
DSQ GATGTGGCCGCCGTTGTGATGCAGGAGGGATTAGCACACGTCTGCCTGATCACCGCCAGTATGACCCTGGTGCGGAGCAAGATAGAGGTCTCCATACCGCGCAAGCGCAAG------GGC---AGTGTCCAGCAACACGAG------------------------AAGGGACTGGCCAAGTTCTACGAGCAGGTTATGCAGAGCATCCTGCGGCAC............GTCGACTTCGATGTGGTCAAGTGTGTGTTGATTGCGTCGCCGGGATTCGTGCGCGATCAGTTCTACGACTACATGTTCCAGCAGGCGGTCAAAATGGATTACAAGctgCTGCTGGACAACAAGAGCAAGTTTATG---CTGGTGCACGCCTCCTCGGGATTTAAGCACTCCTTAAGAGAAATTCTACAGGATCCCGCCGTGCTGGCCAAGATGTCTGAC
TRN 10010101100011010
NAM PELO_HUMAN/136-268
ASQ DVAAVVMQEGLAHICLVTPSMTLTRAKVEVNIPRKRK-GNCSQH------DRALERFYEQVVQAIQRH----....IHFDVVKCILVASPGFVREQFCDYMFQQAVKTDNKlLLENRSKFL-QVHASSGHKYSLKEALCDPTVASRLSD
DSQ GATGTGGCGGCTGTGGTCATGCAGGAAGGCCTCGCCCATATTTGCTTAGTCACTCCCAGCATGACCCTCACTCGGGCCAAGGTGGAGGTGAACATCCCTAGGAAAAGGAAA---GGCAATTGCTCTCAGCAT------------------GACCGGGCCTTGGAGCGGTTCTATGAACAGGTGGTCCAGGCTATCCAGCGCCAC------------............ATACACTTTGATGTTGTAAAGTGCATCCTGGTGGCCAGCCCAGGATTTGTGAGGGAGCAGTTCTGCGACTACATGTTTCAACAAGCAGTGAAGACCGACAACAAActgCTCCTGGAAAACCGGTCCAAATTTCTT---CAGGTACATGCCTCCTCCGGACACAAGTACTCCCTGAAAGAGGCCCTTTGTGACCCTACTGTGGCTAGCCGCCTTTCAGAC
TRN 10010101100011000
NAM Q9ZT87_ARATH/136-268
ASQ DLAVVLMQEGLAQIFLVGRSVTSSRARIETSIPRKHGP---AIAGYE--------SALKKFFENVLQAFVKH....VDFSVVRCAVVASPGFTKDQFHRHLLLEAERRQLRpIIENKSRII-LVHTNSGYRHSLGEVLHAPNVMNMIKD
DSQ GATCTAGCTGTAGTTCTAATGCAAGAAGGACTGGCACAAATCTTCCTTGTGGGCAGAAGTGTGACAAGTAGCCGTGCACGAATAGAAACATCCATTCCTAGGAAGCATGGACCT---------GCAATTGCTGGTTACGAG------------------------TCTGCTTTGAAGAAATTTTTTGAGAATGTTCTGCAGGCCTTTGTGAAACAT............GTTGACTTCAGTGTCGTTCGCTGTGCAGTAGTTGCAAGTCCCGGCTTCACAAAGGATCAGTTTCATCGCCACTTATTGTTGGAAGCAGAAAGAAGACAACTGAGAcctATTATTGAGAATAAATCACGTATAATA---TTGGTGCACACAAACTCTGGATATAGACATAGCCTGGGTGAGGTTCTCCATGCCCCCAACGTGATGAATATGATAAAAGAT
TRN 10010101100011000
NAM P79004_SACPS/141-274
ASQ DTAAVVLQEGISHVCLLTASSTILKQKTEISMPKKKDA--TDINKFN----EKTEKFYRATYNAMMKN----....FNFDELRMIILCSPGFYAKALMEKILKYAEKEQNNsILENQEMFI-IAHCSTGYLQGITEVLRDPEYSTVLQN
DSQ GATACCGCGGCAGTGGTACTGCAAGAAGGAATTTCTCATGTTTGCTTATTAACAGCTTCTTCAACTATCTTAAAGCAAAAGACTGAAATTTCAATGCCCAAAAAAAAGGATGCG------ACTGATATTAACAAATTCAAT------------GAAAAGACTGAAAAGTTCTATAGAGCAACTTATAATGCAATGATGAAGAAT------------............TTCAACTTTGATGAATTAAGGATGATTATACTGTGCTCCCCAGGATTCTATGCAAAGGCTTTAATGGAAAAAATCTTGAAGTACGCAGAGAAAGAACAAAACAATtcaATTTTAGAGAACCAAGAGATGTTTATT---ATCGCCCATTGTTCCACTGGTTATTTACAGGGAATTACCGAAGTTTTAAGAGATCCTGAATATTCTACCGTACTGCAAAAT
TRN 10010101100011000
NAM DOM34_YEAST/66-199
ASQ DTAAVVLQEGIAHVCLVTSSSTILKQKIEYSMPKKKRT--TDVLKFD----EKTEKFYKAIYSAMKKD----....LNFDKLKTIILCSPGFYAKILMDKIFQYAEEEHNKkILDNKGMFF-IAHCSTGYLQGINEVLKNPLYASKLQD
DSQ GACACCGCGGCGGTCGTTTTACAGGAAGGGATCGCCCATGTTTGTTTAGTGACATCCTCCTCTACTATTTTAAAACAAAAAATTGAATATAGTATGCCAAAAAAGAAAAGGACT------ACTGATGTACTGAAGTTTGAT------------GAAAAAACTGAGAAATTTTATAAAGCAATTTACAGTGCAATGAAGAAAGAT------------............TTGAATTTTGATAAATTAAAGACTATTATTCTTTGCTCTCCAGGTTTCTACGCTAAGATATTAATGGACAAAATTTTCCAGTATGCCGAAGAGGAACACAATAAGaaaATACTCGATAACAAAGGAATGTTCTTT---ATAGCCCACTGCTCCACGGGCTACTTACAGGGCATTAATGAAGTTTTGAAAAATCCACTATATGCTTCAAAGCTGCAAGAT
TRN 10010101100011000
//