EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF02524 - KID)
FAM PF02524
PID KID
DES KID repeat
IPR IPR003900
ANO 28
ALN 11
AID 0.495537
APH (((((((((((O50671_BORBU/63-73:0.42610,O07494_BORBU/46-56:0.21741):0.12103,Q45025_BORBU/46-56:0.10381):0.09489,O07494_BORBU/104-114:0.09994):0.18009,O50671_BORBU/153-163:0.00000):0.00000,P70812_BORAF/140-150:0.31076):0.21455,(((((O87446_BORTU/127-137:0.18675,Q44804_BORBU/176-186:0.10788):0.00000,(Q44866_BORBU/133-143:0.09721,O07494_BORBU/75-85:0.20911):0.09691):0.20455,(P70812_BORAF/64-74:0.50011,Q45025_BORBU/165-175:0.20772):0.00000):0.00000,Q44809_BORBU/111-121:0.31084):0.00000,P70812_BORAF/104-114:0.37178):0.00000):0.00000,Q44814_BORBU/151-161:0.09230):0.17686,((O87446_BORTU/54-64:0.35090,O87446_BORTU/189-199:0.00000):0.00000,O87446_BORTU/200-210:0.68876):0.52695):0.18522,((((O87446_BORTU/65-75:0.37796,O87446_BORTU/167-177:0.31175):0.00000,Q45025_BORBU/147-157:0.65953):0.31606,(P70812_BORAF/115-125:0.48579,Q44799_BORBU/122-132:0.00000):0.00000):0.00000,O51013_BORBU/60-70:0.32896):0.00000):0.27120,O87446_BORTU/109-119:0.31149):0.18534,(O50842_BORBU/108-118:0.02854,O50842_BORBU/90-100:0.39301):0.25351,O50842_BORBU/79-89:0.21701);
ATP (((((((((((O50671_BORBU/63-73,O07494_BORBU/46-56),Q45025_BORBU/46-56),O07494_BORBU/104-114),O50671_BORBU/153-163),P70812_BORAF/140-150),(((((O87446_BORTU/127-137,Q44804_BORBU/176-186),(Q44866_BORBU/133-143,O07494_BORBU/75-85)),(P70812_BORAF/64-74,Q45025_BORBU/165-175)),Q44809_BORBU/111-121),P70812_BORAF/104-114)),Q44814_BORBU/151-161),((O87446_BORTU/54-64,O87446_BORTU/189-199),O87446_BORTU/200-210)),((((O87446_BORTU/65-75,O87446_BORTU/167-177),Q45025_BORBU/147-157),(P70812_BORAF/115-125,Q44799_BORBU/122-132)),O51013_BORBU/60-70)),O87446_BORTU/109-119),(O50842_BORBU/108-118,O50842_BORBU/90-100),O50842_BORBU/79-89);
ATL 10.2226
DNO 28
DLN 33
DID 0.561889
DPH (((((((((((Q44814_BORBU/151-161:0.00000,(O07494_BORBU/75-85:0.10502,(Q44804_BORBU/176-186:0.15379,Q44866_BORBU/133-143:0.06224):0.07078):0.11242):0.01046,(((Q45025_BORBU/147-157:0.23794,O87446_BORTU/109-119:0.17024):0.09247,(((Q44799_BORBU/122-132:0.02906,(O51013_BORBU/60-70:0.03218,(O87446_BORTU/167-177:0.49225,O87446_BORTU/65-75:0.15361):0.21494):0.15000):0.03741,((O50842_BORBU/90-100:0.14973,O50842_BORBU/108-118:0.03853):0.09183,O50842_BORBU/79-89:0.15640):0.20813):0.09302,P70812_BORAF/115-125:0.13482):0.03939):0.08570,Q45025_BORBU/165-175:0.24158):0.14106):0.13279,P70812_BORAF/64-74:0.21181):0.02689,(Q44809_BORBU/111-121:0.06697,O87446_BORTU/127-137:0.40376):0.07630):0.03153,P70812_BORAF/104-114:0.20294):0.12534,P70812_BORAF/140-150:0.03610):0.11387,(O50671_BORBU/63-73:0.23726,O50671_BORBU/153-163:0.00000):0.02933):0.07547,(Q45025_BORBU/46-56:0.09691,O07494_BORBU/46-56:0.22833):0.14159):0.08053,O07494_BORBU/104-114:0.00000):0.38821,O87446_BORTU/189-199:0.05980):0.02474,O87446_BORTU/200-210:0.24603,O87446_BORTU/54-64:0.26260);
DTP (((((((((((Q44814_BORBU/151-161,(O07494_BORBU/75-85,(Q44804_BORBU/176-186,Q44866_BORBU/133-143))),(((Q45025_BORBU/147-157,O87446_BORTU/109-119),(((Q44799_BORBU/122-132,(O51013_BORBU/60-70,(O87446_BORTU/167-177,O87446_BORTU/65-75))),((O50842_BORBU/90-100,O50842_BORBU/108-118),O50842_BORBU/79-89)),P70812_BORAF/115-125)),Q45025_BORBU/165-175)),P70812_BORAF/64-74),(Q44809_BORBU/111-121,O87446_BORTU/127-137)),P70812_BORAF/104-114),P70812_BORAF/140-150),(O50671_BORBU/63-73,O50671_BORBU/153-163)),(Q45025_BORBU/46-56,O07494_BORBU/46-56)),O07494_BORBU/104-114),O87446_BORTU/189-199),O87446_BORTU/200-210,O87446_BORTU/54-64);
DTL 6.81954
RID 0.495537
RPH (((((((((((O50671_BORBU/63-73:0.42610,O07494_BORBU/46-56:0.21741):0.12103,Q45025_BORBU/46-56:0.10381):0.09489,O07494_BORBU/104-114:0.09994):0.18009,O50671_BORBU/153-163:0.00000):0.00000,P70812_BORAF/140-150:0.31076):0.21455,(((((O87446_BORTU/127-137:0.18675,Q44804_BORBU/176-186:0.10788):0.00000,(Q44866_BORBU/133-143:0.09721,O07494_BORBU/75-85:0.20911):0.09691):0.20455,(P70812_BORAF/64-74:0.50011,Q45025_BORBU/165-175:0.20772):0.00000):0.00000,Q44809_BORBU/111-121:0.31084):0.00000,P70812_BORAF/104-114:0.37178):0.00000):0.00000,Q44814_BORBU/151-161:0.09230):0.17686,((O87446_BORTU/54-64:0.35090,O87446_BORTU/189-199:0.00000):0.00000,O87446_BORTU/200-210:0.68876):0.52695):0.18522,((((O87446_BORTU/65-75:0.37796,O87446_BORTU/167-177:0.31175):0.00000,Q45025_BORBU/147-157:0.65953):0.31606,(P70812_BORAF/115-125:0.48579,Q44799_BORBU/122-132:0.00000):0.00000):0.00000,O51013_BORBU/60-70:0.32896):0.00000):0.27120,O87446_BORTU/109-119:0.31149):0.18534,(O50842_BORBU/108-118:0.02854,O50842_BORBU/90-100:0.39301):0.25351,O50842_BORBU/79-89:0.21701);
RTP (((((((((((O50671_BORBU/63-73,O07494_BORBU/46-56),Q45025_BORBU/46-56),O07494_BORBU/104-114),O50671_BORBU/153-163),P70812_BORAF/140-150),(((((O87446_BORTU/127-137,Q44804_BORBU/176-186),(Q44866_BORBU/133-143,O07494_BORBU/75-85)),(P70812_BORAF/64-74,Q45025_BORBU/165-175)),Q44809_BORBU/111-121),P70812_BORAF/104-114)),Q44814_BORBU/151-161),((O87446_BORTU/54-64,O87446_BORTU/189-199),O87446_BORTU/200-210)),((((O87446_BORTU/65-75,O87446_BORTU/167-177),Q45025_BORBU/147-157),(P70812_BORAF/115-125,Q44799_BORBU/122-132)),O51013_BORBU/60-70)),O87446_BORTU/109-119),(O50842_BORBU/108-118,O50842_BORBU/90-100),O50842_BORBU/79-89);
RTL 10.2226
LNK O07494_BORBU/104-114:O07494:U42599
LNK O07494_BORBU/46-56:O07494:U42599
LNK O07494_BORBU/75-85:O07494:U42599
LNK O50671_BORBU/153-163:O50671:AE000784
LNK O50671_BORBU/63-73:O50671:AE000784
LNK O50842_BORBU/108-118:O50842:AE000788
LNK O50842_BORBU/79-89:O50842:AE000788
LNK O50842_BORBU/90-100:O50842:AE000788
LNK O51013_BORBU/60-70:O51013:AE000794
LNK O87446_BORTU/109-119:O87446:AF062395
LNK O87446_BORTU/127-137:O87446:AF062395
LNK O87446_BORTU/167-177:O87446:AF062395
LNK O87446_BORTU/189-199:O87446:AF062395
LNK O87446_BORTU/200-210:O87446:AF062395
LNK O87446_BORTU/54-64:O87446:AF062395
LNK O87446_BORTU/65-75:O87446:AF062395
LNK P70812_BORAF/104-114:P70812:Y08413
LNK P70812_BORAF/115-125:P70812:Y08413
LNK P70812_BORAF/140-150:P70812:Y08413
LNK P70812_BORAF/64-74:P70812:Y08413
LNK Q44799_BORBU/122-132:Q44799:U45421
LNK Q44804_BORBU/176-186:Q44804:U45422
LNK Q44809_BORBU/111-121:Q44809:U45423
LNK Q44814_BORBU/151-161:Q44814:U45424
LNK Q44866_BORBU/133-143:Q44866:X87201
LNK Q45025_BORBU/147-157:Q45025:X87127
LNK Q45025_BORBU/165-175:Q45025:X87127
LNK Q45025_BORBU/46-56:Q45025:X87127
AMK xxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM O50842_BORBU/79-89
ASQ KVEKVRSELSA
DSQ AAGGTAGAAAAAGTAAGAAGTGAGCTTTCTGCA
TRN 10010101110011011
NAM O87446_BORTU/54-64
ASQ KLEKVEALLQA
DSQ AAACTTGAAAAGGTTGAAGCTCTTCTACAAGCT
TRN 11011101111011011
NAM O87446_BORTU/189-199
ASQ KIEKVESTLQA
DSQ AAGATTGAAAAGGTAGAATCAACCTTACAAGCT
TRN 11111111111111100
NAM P70812_BORAF/64-74
ASQ KNDSVGKNLDP
DSQ AAGAATGATAGTGTAGGAAAGAATTTAGACCCT
TRN 11111111111111110
NAM O50671_BORBU/63-73
ASQ EISFLEKNLQK
DSQ GAGATTTCTTTTTTAGAAAAGAATTTACAAAAA
TRN 11111101111011010
NAM O07494_BORBU/46-56
ASQ KIIDLEKNLRK
DSQ AAAATAATCGATTTAGAAAAGAATTTGAGAAAA
TRN 10010101110011010
NAM Q45025_BORBU/46-56
ASQ KLINVEKNLQK
DSQ AAATTGATTAATGTAGAGAAGAATTTGCAAAAA
TRN 11111101111011011
NAM O07494_BORBU/104-114
ASQ KINNVEKTLQK
DSQ AAGATAAATAATGTAGAAAAAACTTTACAAAAA
TRN 10010101110011010
NAM Q45025_BORBU/165-175
ASQ KIDSVEKGLNE
DSQ AAGATAGATAGTGTAGAAAAAGGGTTAAACGAA
TRN 10010101110011010
NAM Q44866_BORBU/133-143
ASQ KIDNVEKSLNQ
DSQ AAAATAGACAATGTAGAAAAGAGTTTAAATCAA
TRN 10010101110011010
NAM O87446_BORTU/127-137
ASQ KIDNVENNLNI
DSQ AAAATTGATAACGTTGAGAATAATCTTAACATA
TRN 10010101110011011
NAM Q44804_BORBU/176-186
ASQ KIDNVEKNLCL
DSQ AAAATAGACAATGTTGAAAAGAATTTATGTCTC
TRN 10010101110011010
NAM Q44814_BORBU/151-161
ASQ KIDTVEKNLNA
DSQ AAAATAGATACTGTAGAAAAGAATTTAAATGCC
TRN 10010101110011010
NAM O50671_BORBU/153-163
ASQ KIDSVEKNLQK
DSQ AAGATAGATTCTGTAGAAAAGAATTTACAAAAA
TRN 10010101110011010
NAM Q44809_BORBU/111-121
ASQ KIDAVEKNLHV
DSQ AAGATTGATGCCGTAGAGAAGAATTTACATGTT
TRN 11111111111111110
NAM P70812_BORAF/104-114
ASQ KIDFVEKNLET
DSQ AAAATCGATTTCGTAGAAAAGAATTTAGAGACT
TRN 11111101111011010
NAM O07494_BORBU/75-85
ASQ KIDTIEKSLNL
DSQ AAAATAGATACTATAGAAAAAAGTTTAAATCTA
TRN 10010101110011010
NAM P70812_BORAF/140-150
ASQ KIDTAEKNLKK
DSQ AAGATTGATACCGCAGAAAAGAATTTAAAAAAA
TRN 11111101111011010
NAM O87446_BORTU/200-210
ASQ EIQRVETTLKS
DSQ GAGATTCAAAGGGTTGAGACAACTTTAAAATCT
TRN 10110101110011010
NAM O50842_BORBU/108-118
ASQ RIEKVRSELKG
DSQ AGAATAGAAAAAGTAAGAAGTGAGCTTAAGGGT
TRN 10010101110011011
NAM O50842_BORBU/90-100
ASQ EIKTVRSELKG
DSQ GAGATAAAGACAGTAAGAAGTGAGCTTAAGGGT
TRN 10010101110011011
NAM O87446_BORTU/109-119
ASQ KIDNVRTELKS
DSQ AAAATAGATAATGTCAGAACTGAATTAAAATCT
TRN 10010101110011010
NAM O87446_BORTU/65-75
ASQ EIKSVKTELDN
DSQ GAGATTAAATCTGTTAAAACCGAACTTGATAAC
TRN 11011101111011011
NAM O87446_BORTU/167-177
ASQ KIDSKFNELDN
DSQ AAAATAGATTCTAAATTTAATGAACTCGATAAC
TRN 10010101110011011
NAM P70812_BORAF/115-125
ASQ KIDGLKNEFNA
DSQ AAAATAGATGGTTTAAAGAATGAATTTAATGCC
TRN 10010101110011010
NAM O51013_BORBU/60-70
ASQ KIDTVKSELTT
DSQ AAGATTGATACTGTTAAAAGTGAACTTACTACT
TRN 11011101111011011
NAM Q44799_BORBU/122-132
ASQ KIDSVKSELNA
DSQ AAAATAGATAGTGTTAAAAGCGAACTTAATGCT
TRN 10010101110011011
NAM Q45025_BORBU/147-157
ASQ KIDNVNNKVDY
DSQ AAAATAGATAATGTAAATAATAAAGTAGATTAT
TRN 10010101110011011
//