EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF02134 - UBACT)
FAM PF02134
PID UBACT
DES Repeat in ubiquitin-activating (UBA) protein
IPR IPR000127
ANO 31
ALN 80
AID 0.347085
APH (((((((O46111_DROME/804-876:0.24255,O62624_SAISC/21-93:0.09228):0.06870,(((UBA1_CANAL/1-73:0.17656,(P92974_ARATH/876-947:0.38677,(Q9NF77_LEIMA/807-879:0.54059,Q9H3T7_HUMAN/848-920:0.26499):0.09739):0.05080):0.05196,UBA1_SCHPO/809-881:0.16688):0.09121,Q27481_CAEEL/905-977:0.19486):0.06993):0.15540,(Q9BRB2_HUMAN/807-879:0.08652,Q9DBK7_MOUSE/772-844:0.18891):0.21230):0.24934,(((O42939_SCHPO/335-405:0.30845,(Q9P3F0_NEUCR/342-412:0.13710,UBA2_YEAST/329-399:0.41440):0.02566):0.05735,(((Q9VSD9_DROME/357-427:0.30626,ULE1B_HUMAN/343-413:0.23772):0.08283,Q9NAN1_CAEEL/333-403:0.37962):0.02210,Q9SJT1_ARATH/335-405:0.45989):0.09205):0.26488,((UBA3_YEAST/189-263:1.00697,UBA3_SCHPO/253-325:0.25521):0.21090,(O15848_LEIMA/310-382:0.82214,(((Q19360_CAEEL/242-312:0.35571,(UBE1C_HUMAN/269-339:0.15317,Q9V6U8_DROME/247-317:0.21861):0.10766):0.13632,P90586_PHYPO/238-308:0.33525):0.14803,(ECR1_ARATH/244-314:0.12930,Q9LIZ6_ORYSA/244-314:0.14456):0.10152):0.26669):0.09162):0.60509):0.11314):0.62547,Q9YGM6_FUGRU/733-805:0.43385):0.31438,(O46111_DROME/705-767:0.17016,P93393_TOBAC/778-843:0.71952):0.38581):0.33408,Q9DEE8_XENLA/752-826:0.52202,UBE1_HUMAN/751-815:0.20835);
ATP (((((((O46111_DROME/804-876,O62624_SAISC/21-93),(((UBA1_CANAL/1-73,(P92974_ARATH/876-947,(Q9NF77_LEIMA/807-879,Q9H3T7_HUMAN/848-920))),UBA1_SCHPO/809-881),Q27481_CAEEL/905-977)),(Q9BRB2_HUMAN/807-879,Q9DBK7_MOUSE/772-844)),(((O42939_SCHPO/335-405,(Q9P3F0_NEUCR/342-412,UBA2_YEAST/329-399)),(((Q9VSD9_DROME/357-427,ULE1B_HUMAN/343-413),Q9NAN1_CAEEL/333-403),Q9SJT1_ARATH/335-405)),((UBA3_YEAST/189-263,UBA3_SCHPO/253-325),(O15848_LEIMA/310-382,(((Q19360_CAEEL/242-312,(UBE1C_HUMAN/269-339,Q9V6U8_DROME/247-317)),P90586_PHYPO/238-308),(ECR1_ARATH/244-314,Q9LIZ6_ORYSA/244-314)))))),Q9YGM6_FUGRU/733-805),(O46111_DROME/705-767,P93393_TOBAC/778-843)),Q9DEE8_XENLA/752-826,UBE1_HUMAN/751-815);
ATL 15.2494
DNO 30
DLN 240
DID 0.454439
DPH (UBA3_YEAST/189-263:0.63910,(((((((O42939_SCHPO/335-405:0.24819,(Q9P3F0_NEUCR/342-412:0.18888,Q9VSD9_DROME/357-427:0.26873):0.12562):0.07467,(UBA2_YEAST/329-399:0.37985,ULE1B_HUMAN/343-413:0.27704):0.08209):0.05610,Q9NAN1_CAEEL/333-403:0.31137):0.02729,Q9SJT1_ARATH/335-405:0.31598):0.05790,((((UBE1_HUMAN/751-815:0.26896,Q9DEE8_XENLA/752-826:0.33095):0.23842,Q9YGM6_FUGRU/733-805:0.39596):0.11264,(P93393_TOBAC/778-843:0.41266,O46111_DROME/705-767:0.25917):0.27603):0.28404,((Q9DBK7_MOUSE/772-844:0.12636,Q9BRB2_HUMAN/807-879:0.05014):0.25541,((Q27481_CAEEL/905-977:0.16640,O62624_SAISC/21-93:0.19622):0.03400,(((O46111_DROME/804-876:0.16439,Q9NF77_LEIMA/807-879:0.42279):0.14282,(UBA1_SCHPO/809-881:0.23877,Q9H3T7_HUMAN/848-920:0.32383):0.02707):0.09049,(UBA1_CANAL/1-73:0.19192,P92974_ARATH/876-947:0.34856):0.06467):0.05711):0.11029):0.12187):0.18108):0.36562,ECR1_ARATH/244-314:0.21211):0.09201,(((Q9V6U8_DROME/247-317:0.18955,O15848_LEIMA/310-382:0.69058):0.13986,P90586_PHYPO/238-308:0.34158):0.10789,(UBE1C_HUMAN/269-339:0.25538,Q19360_CAEEL/242-312:0.35417):0.08516):0.11623):0.16210,UBA3_SCHPO/253-325:0.34395);
DTP (UBA3_YEAST/189-263,(((((((O42939_SCHPO/335-405,(Q9P3F0_NEUCR/342-412,Q9VSD9_DROME/357-427)),(UBA2_YEAST/329-399,ULE1B_HUMAN/343-413)),Q9NAN1_CAEEL/333-403),Q9SJT1_ARATH/335-405),((((UBE1_HUMAN/751-815,Q9DEE8_XENLA/752-826),Q9YGM6_FUGRU/733-805),(P93393_TOBAC/778-843,O46111_DROME/705-767)),((Q9DBK7_MOUSE/772-844,Q9BRB2_HUMAN/807-879),((Q27481_CAEEL/905-977,O62624_SAISC/21-93),(((O46111_DROME/804-876,Q9NF77_LEIMA/807-879),(UBA1_SCHPO/809-881,Q9H3T7_HUMAN/848-920)),(UBA1_CANAL/1-73,P92974_ARATH/876-947)))))),ECR1_ARATH/244-314),(((Q9V6U8_DROME/247-317,O15848_LEIMA/310-382),P90586_PHYPO/238-308),(UBE1C_HUMAN/269-339,Q19360_CAEEL/242-312))),UBA3_SCHPO/253-325);
DTL 12.402
RID 0.345979
RPH ((((((((O46111_DROME/804-876:0.24269,O62624_SAISC/21-93:0.09305):0.06973,(((UBA1_CANAL/1-73:0.17769,(P92974_ARATH/876-947:0.38705,(Q9NF77_LEIMA/807-879:0.54172,Q9H3T7_HUMAN/848-920:0.26373):0.09750):0.05055):0.05200,UBA1_SCHPO/809-881:0.16588):0.09025,Q27481_CAEEL/905-977:0.19607):0.06850):0.16170,(Q9BRB2_HUMAN/807-879:0.08422,Q9DBK7_MOUSE/772-844:0.19281):0.20290):0.25290,((((Q19360_CAEEL/242-312:0.34060,(UBE1C_HUMAN/269-339:0.15734,Q9V6U8_DROME/247-317:0.21990):0.12132):0.17090,P90586_PHYPO/238-308:0.32673):0.13345,ECR1_ARATH/244-314:0.19224):0.26442,(O15848_LEIMA/310-382:0.81507,(UBA3_YEAST/189-263:0.97536,UBA3_SCHPO/253-325:0.29148):0.19388):0.06003):0.60763):0.06493,((UBA2_YEAST/329-399:0.41306,(Q9P3F0_NEUCR/342-412:0.12507,O42939_SCHPO/335-405:0.32344):0.02904):0.05650,((Q9SJT1_ARATH/335-405:0.44893,Q9NAN1_CAEEL/333-403:0.36622):0.03924,(Q9VSD9_DROME/357-427:0.30846,ULE1B_HUMAN/343-413:0.23492):0.07917):0.09982):0.30196):0.63931,Q9YGM6_FUGRU/733-805:0.41929):0.32293,(O46111_DROME/705-767:0.16521,P93393_TOBAC/778-843:0.72398):0.38508):0.34111,Q9DEE8_XENLA/752-826:0.52066,UBE1_HUMAN/751-815:0.20977);
RTP ((((((((O46111_DROME/804-876,O62624_SAISC/21-93),(((UBA1_CANAL/1-73,(P92974_ARATH/876-947,(Q9NF77_LEIMA/807-879,Q9H3T7_HUMAN/848-920))),UBA1_SCHPO/809-881),Q27481_CAEEL/905-977)),(Q9BRB2_HUMAN/807-879,Q9DBK7_MOUSE/772-844)),((((Q19360_CAEEL/242-312,(UBE1C_HUMAN/269-339,Q9V6U8_DROME/247-317)),P90586_PHYPO/238-308),ECR1_ARATH/244-314),(O15848_LEIMA/310-382,(UBA3_YEAST/189-263,UBA3_SCHPO/253-325)))),((UBA2_YEAST/329-399,(Q9P3F0_NEUCR/342-412,O42939_SCHPO/335-405)),((Q9SJT1_ARATH/335-405,Q9NAN1_CAEEL/333-403),(Q9VSD9_DROME/357-427,ULE1B_HUMAN/343-413)))),Q9YGM6_FUGRU/733-805),(O46111_DROME/705-767,P93393_TOBAC/778-843)),Q9DEE8_XENLA/752-826,UBE1_HUMAN/751-815);
RTL 15.0863
LNK ECR1_ARATH/244-314:O65041:AF051135
LNK O15848_LEIMA/310-382:O15848:AE001274
LNK O42939_SCHPO/335-405:O42939:AL022104
LNK O46111_DROME/705-767:O46111:Y15895
LNK O46111_DROME/804-876:O46111:Y15895
LNK O62624_SAISC/21-93:O62624:AJ003105
LNK P90586_PHYPO/238-308:P90586:U65651
LNK P92974_ARATH/876-947:P92974:U40566
LNK P93393_TOBAC/778-843:P93393:Y10804
LNK Q19360_CAEEL/242-312:Q19360:U40187
LNK Q27481_CAEEL/905-977:Q27481:Z68882
LNK Q9BRB2_HUMAN/807-879:Q9BRB2:BC006378
LNK Q9DBK7_MOUSE/772-844:Q9DBK7:AK004894
LNK Q9DEE8_XENLA/752-826:Q9DEE8:AB040073
LNK Q9H3T7_HUMAN/848-920:Q9H3T7:AB014773
LNK Q9LIZ6_ORYSA/244-314:Q9LIZ6:
LNK Q9NAN1_CAEEL/333-403:Q9NAN1:Z82062
LNK Q9NF77_LEIMA/807-879:Q9NF77:AL049768
LNK Q9P3F0_NEUCR/342-412:Q9P3F0:AL390092
LNK Q9SJT1_ARATH/335-405:Q9SJT1:AC006841
LNK Q9V6U8_DROME/247-317:Q9V6U8:AE003816
LNK Q9VSD9_DROME/357-427:Q9VSD9:AF218864
LNK Q9YGM6_FUGRU/733-805:Q9YGM6:AJ010348
LNK UBA1_CANAL/1-73:P52495:U13193
LNK UBA1_SCHPO/809-881:O94609:D87259
LNK UBA2_YEAST/329-399:P52488:Z48725
LNK UBA3_SCHPO/253-325:Q09765:Z54142
LNK UBA3_YEAST/189-263:Q99344:Y16891
LNK UBE1C_HUMAN/269-339:Q8TBC4:BC022853
LNK UBE1_HUMAN/751-815:P22314:X56976
LNK ULE1B_HUMAN/343-413:Q9UBT2:AF090384
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM UBA3_SCHPO/253-325
ASQ NFEPDN--IRHIDWLVKRSIERANKFQIPsSSINRF....FVQGIVKRI-IPAVASTNAIIAASCCNEALKILTESNPFL
DSQ AATTTTGAACCAGATAAT------ATCCGACATATTGACTGGCTCGTAAAACGTTCTATCGAACGTGCCAATAAATTTCAAATACCCtctTCCTCAATCAATCGTTTT............TTCGTGCAAGGAATCGTAAAGCGTATC---ATACCAGCGGTTGCGTCGACAAATGCCATAATTGCCGCGAGCTGTTGTAACGAAGCATTAAAAATTTTGACGGAAAGCAATCCGTTTTTG
TRN 10010101110011000
NAM Q9V6U8_DROME/247-317
ASQ PLDGDD--PQHIGWIYERALERSNEFNIT.-GVTYR....LVQGVVKHI-IPAVASTNAAIAAACALEVFKLATSCYDSM
DSQ CCCCTCGATGGGGACGAT------CCCCAGCACATTGGTTGGATCTACGAACGGGCACTGGAGCGGTCCAATGAGTTTAACATCACC...---GGAGTGACCTATCGC............TTGGTCCAGGGCGTTGTCAAGCACATC---ATTCCAGCTGTGGCCAGTACCAATGCAGCCATTGCCGCCGCCTGTGCTTTGGAGGTCTTTAAGTTGGCCACCAGCTGCTATGACAGCATG
TRN 11011111101111111
NAM UBE1C_HUMAN/269-339
ASQ PLDGDD--PEHIQWIFQKSLERASQYNIR.-GVTYR....LTQGVVKRI-IPAVASTNAVIAAVCATEVFKIATSAYIPL
DSQ CCATTAGATGGAGATGAT------CCTGAACATATACAATGGATTTTCCAAAAATCCCTAGAGAGAGCATCACAATATAATATTAGG...---GGTGTTACGTATAGG............CTCACTCAAGGGGTAGTAAAAAGAATC---ATTCCTGCAGTAGCTTCCACAAATGCAGTCATTGCAGCTGTGTGTGCCACTGAGGTTTTTAAAATAGCCACAAGTGCATACATTCCCTTG
TRN 10010101110011000
NAM Q19360_CAEEL/242-312
ASQ SLDADD--PIHVEWVLERASLRAEKYNIR.-GVDRR....LTSGVLKRI-IPAVASTNAVIAASCALEALKLATNIAKPI
DSQ TCTCTTGACGCTGACGAT------CCGATCCACGTTGAATGGGTTCTCGAAAGAGCAAGTCTTCGTGCAGAAAAATACAATATTCGA...---GGTGTGGATCGTCGT............TTGACATCTGGAGTTCTAAAAAGAATT---ATTCCGGCTGTTGCATCAACAAATGCAGTTATCGCTGCATCATGTGCCCTAGAAGCTCTGAAATTGGCCACAAACATTGCCAAACCAATC
TRN 10010101100011001
NAM Q9LIZ6_ORYSA/244-314
ASQ PFDADD--AEHMQWIYSEALKRAELFGIS.-GVTYS....FTQGVVKNI-IPAIASTNAIVSAACALEALKLISGCSKTV
NAM ECR1_ARATH/244-314
ASQ TFDPDE--PEHMKWVYDEAIRRAELFGIP.-GVTYS....LTQGVVKNI-IPAIASTNAIISAACALETLKIVSACSKTL
DSQ ACCTTTGATCCTGATGAA------CCAGAACATATGAAGTGGGTTTATGATGAGGCTATCAGGAGAGCTGAGCTTTTTGGAATTCCA...---GGTGTCACATACTCT............CTCACACAAGGTGTGGTTAAAAACATA---ATACCGGCGATTGCTTCCACCAATGCGATAATATCTGCAGCTTGTGCACTTGAAACCTTGAAGATTGTGTCTGCATGCAGCAAAACACTT
TRN 10010101110011011
NAM P90586_PHYPO/238-308
ASQ KIDTDS--PDHMTWLYETAKKRAEQHKIQ.-GVTYK....LTQGVVKNI-IPAIASTNAIIAAACCNEAFKICTNSSGNL
DSQ AAAATCGACACGGACAGC------CCGGACCACATGACGTGGCTCTACGAAACCGCGAAGAAGCGCGCGGAGCAGCACAAGATCCAG...---GGGGTAACTTACAAA............CTCACACAGGGCGTAGTGAAGAATATT---ATCCCTGCGATCGCGTCCACTAACGCTATTATCGCAGCCGCGTGCTGCAATGAAGCCTTCAAGATCTGCACCAACAGCAGTGGCAACTTG
TRN 11011101111011011
NAM O15848_LEIMA/310-382
ASQ LLNPDN--AEHVRWVTERARARQAAFGIGgAPIDDL....FTVGVIKNV-VPAVGFTNAYVAGQAVTELMKWLTGCAPEL
DSQ CTACTAAACCCCGACAAC------GCCGAGCACGTGCGCTGGGTCACGGAACGAGCACGAGCGCGCCAGGCCGCGTTCGGCATCGGCggcGCTCCGATCGACGACTTG............TTCACGGTCGGGGTAATCAAGAACGTT---GTGCCCGCCGTCGGCTTCACCAACGCATACGTGGCGGGGCAGGCCGTGACGGAGCTCATGAAGTGGTTGACGGGGTGTGCGCCGGAGTTG
TRN 11011111111111111
NAM UBA3_YEAST/189-263
ASQ YPDLNIESTADMEFLLEKCCERAAQFSIStEKLSTS....FILGIIKSI-IPSVSTTNAMVAATCCTQMVKIYNDLIDLE
DSQ TACCCTGATTTAAATATTGAGTCTACGGCGGATATGGAATTTCTGCTGGAGAAGTGCTGCGAAAGGGCTGCCCAATTTAGCATCTCAacaGAAAAATTATCAACAAGT............TTTATCCTGGGTATAATAAAGAGTATC---ATACCTAGTGTAAGCACTACGAATGCGATGGTTGCAGCGACATGCTGTACGCAGATGGTTAAGATTTATAATGATTTAATCGACCTGGAA
TRN 10010101100011000
NAM UBA2_YEAST/329-399
ASQ EFDKDD--ADTLEFVATAANIRSHIFNIP.-MKSVF....DIKQIAGNI-IPAIATTNAIVAGASSLISLRVLNLLKYAP
DSQ GAATTTGATAAAGATGAT------GCTGATACTTTGGAATTCGTCGCAACTGCTGCGAACATAAGGTCACACATATTCAATATTCCA...---ATGAAGTCCGTATTT............GACATCAAGCAAATTGCTGGTAACATT---ATCCCGGCTATTGCAACAACGAATGCTATCGTTGCCGGTGCATCGTCATTGATTTCACTGCGCGTTTTAAATCTTTTGAAATATGCCCCA
TRN 10010101100011000
NAM Q9P3F0_NEUCR/342-412
ASQ TFDKDD--EDTLDFVAASANIRSAVFGID.-RKSKF....DIKQMAGNI-IPAIATTNAIVAGLCVLEAFKVLKGHYEQA
DSQ ACCTTTGACAAGGACGAT------GAGGATACCCTGGACTTTGTCGCCGCGAGTGCCAACATTCGCTCAGCGGTGTTCGGTATTGAC...---AGAAAGTCAAAGTTC............GACATTAAGCAGATGGCTGGCAACATT---ATCCCTGCCATTGCGACAACGAACGCCATCGTCGCCGGTCTTTGCGTGCTGGAGGCATTCAAGGTCCTGAAGGGCCACTACGAGCAGGCC
TRN 10010101100011001
NAM O42939_SCHPO/335-405
ASQ SFDKDD--KDTLDFVAAAANLRAHVFGIQ.-QLSEF....DIKQMAGNI-IPAIATTNAVIAGLCITQAIKVLQGDLNDL
DSQ TCTTTTGACAAGGATGAT------AAGGATACATTGGATTTTGTAGCAGCGGCAGCTAATTTGCGTGCCCATGTATTTGGAATTCAA...---CAACTCTCTGAATTT............GACATTAAACAAATGGCTGGCAATATT---ATTCCTGCTATCGCAACCACAAATGCAGTCATAGCTGGACTATGTATCACGCAAGCTATCAAGGTTCTTCAAGGAGATCTCAATGATCTA
TRN 10010101110011011
NAM Q9NAN1_CAEEL/333-403
ASQ AFDKDH--AIIMSFVAACANIRAKIFGIP.-MKSQF....DIKAMAGNI-IPAIASTNAIVAGIIVTEAVRVIEGSTVIC
DSQ GCTTTTGATAAAGATCAT------GCAATTATTATGTCATTTGTGGCTGCTTGTGCCAATATTCGAGCGAAAATCTTTGGGATTCCG...---ATGAAATCACAATTT............GATATTAAAGCAATGGCTGGAAATATT---ATTCCAGCAATTGCATCAACTAATGCAATTGTTGCTGGAATTATTGTTACTGAGGCTGTGAGGGTGATTGAAGGATCAACGGTGATTTGT
TRN 10110101110011001
NAM ULE1B_HUMAN/343-413
ASQ IWDKDD--PSAMDFVTSAANLRMHIFSMN.-MKSRF....DIKSMAGNI-IPAIATTNAVIAGLIVLEGLKILSGKIDQC
DSQ ATATGGGATAAGGATGAC------CCATCTGCAATGGATTTTGTCACCTCTGCTGCAAACCTCAGGATGCATATTTTCAGTATGAAT...---ATGAAGAGTAGATTT............GATATCAAATCAATGGCAGGGAACATT---ATTCCTGCTATTGCTACTACTAATGCAGTAATTGCTGGGTTGATAGTATTGGAAGGATTGAAGATTTTATCAGGAAAAATAGACCAGTGC
TRN 10010101110011000
NAM Q9VSD9_DROME/357-427
ASQ AWDKDD--QPAMDFVAACANVRSHIFYIE.-PKSRF....ENKSMAGNI-IPAIATTNAITAGISVMRAFKVLEAKWEQC
DSQ GCTTGGGACAAGGACGAC------CAGCCAGCCATGGATTTCGTGGCGGCCTGCGCCAACGTGCGATCCCACATTTTCTACATTGAG...---CCAAAGTCAAGGTTC............GAGAATAAATCAATGGCGGGAAACATT---ATTCCTGCTATTGCCACCACAAATGCGATTACGGCGGGAATTTCCGTGATGCGGGCTTTCAAAGTGCTGGAGGCCAAGTGGGAGCAGTGC
TRN 10010101100011001
NAM Q9SJT1_ARATH/335-405
ASQ TFDKDD--QLAVEFVTAAANIRAESFGIP.-LHSLF....EAKGIAGNI-VHAVATTNAIIAGLIVIEAIKVLKKDVDKF
DSQ ACTTTTGACAAAGATGAT------CAGTTAGCTGTAGAATTTGTTACTGCTGCTGCAAATATCCGTGCTGAGTCTTTCGGAATTCCT...---TTGCACAGCCTTTTT............GAAGCGAAAGGTATTGCTGGAAACATT---GTTCATGCTGTTGCTACGACCAACGCCATTATTGCTGGTTTAATTGTCATTGAAGCAATCAAAGTGCTGAAAAAGGATGTGGACAAGTTC
TRN 11011101101011010
NAM UBA1_SCHPO/809-881
ASQ EFEKDDDSNHHIDFITAASNLRAMNYDIT.-PADRF....KTKFVAGKI-VPAMCTSTAVVSGLVCLELVKLVDGKKKIE
DSQ GAATTTGAAAAGGACGATGACTCTAATCATCACATTGACTTTATAACGGCTGCATCAAATTTGCGTGCCATGAATTACGACATCACA...---CCTGCGGATAGGTTT............AAGACGAAGTTTGTTGCCGGTAAAATT---GTACCAGCCATGTGTACATCAACTGCTGTCGTTTCAGGACTTGTATGTCTTGAGCTTGTTAAACTTGTTGATGGCAAAAAGAAGATCGAG
TRN 10010101110011001
NAM UBA1_CANAL/1-73
ASQ EFEKDDDTNHHIEFITAASNCRALNYGIE.-IADAH....KTKFIAGKI-IPAIATTTALVTGLVCLELYKVVDGKDDIE
DSQ GAATTCGAAAAAGATGATGATACCAACCACCATATTGAGTTTATTACTGCTGCATCTAATTGTAGAGCATTGAACTATGGTATTGAA...---ATCGCAGATGCACAC............AAGACCAAATTCATCGCTGGTAAGATC---ATTCCAGCTATTGCTACCACCACTGCATTAGTTACTGGGTTGGTTTGCTTGGAATTGTACAAGGTTGTTGATGGTAAAGACGATATTGAA
TRN 10110101110011010
NAM Q27481_CAEEL/905-977
ASQ DFEKDDDSNHHMEFITAASNLRAENYDIL.-PADRM....RTKQIAGKI-IPAIATTTAAVAGLVCIELYKVVDANGIPK
DSQ GATTTTGAGAAGGATGATGATTCTAACCATCATATGGAGTTCATCACGGCTGCATCGAATCTCCGAGCCGAAAACTATGATATTCTT...---CCAGCTGATAGAATG............AGAACCAAACAAATTGCTGGAAAAATT---ATTCCAGCCATCGCTACCACCACCGCAGCAGTTGCCGGTCTTGTTTGCATCGAACTGTACAAGGTTGTTGACGCAAACGGTATTCCTAAG
TRN 10010101100011011
NAM Q9H3T7_HUMAN/848-920
ASQ SFEKDDDHNGHIDFITAASNLRAKMYSIE.-PADRF....KTKRIAGKI-IPAIATTTATVSGLVALEMIKVTGGYPFEV
DSQ TCATTTGAAAAAGATGATGATCATAATGGACACATAGATTTCATCACAGCTGCATCAAATCTTCGTGCCAAAATGTACAGCATTGAA...---CCAGCTGACCGTTTC............AAAACAAAGCGCATAGCTGGTAAAATT---ATACCTGCTATAGCAACAACCACTGCTACAGTTTCTGGCTTGGTTGCCTTGGAGATGATCAAAGTAACTGGTGGCTATCCATTTGAAGTT
TRN 10010101110011001
NAM O62624_SAISC/21-93
ASQ GFEKDDDSNFHMDFIMAASNLRAENYDIP.-PADLH....KSKLIAGKI-IPAIATTTAAIVGLACLELYKVVQGHRKLQ
DSQ GGTTTTGAGAAGGATGATGACAGTAACTTCCATATGGATTTCATTATGGCTGCATCTAACCTCCGGGCAGAGAATTATGATATTCCC...---CCTGCAGACCTACAT............AAGAGTAAGCTGATTGCAGGAAAAATC---ATTCCAGCGATCGCAACTACCACGGCAGCTATTGTTGGCCTTGCGTGCCTGGAGCTATACAAGGTGGTACAGGGACACCGAAAGCTTCAG
TRN 11011101101011011
NAM O46111_DROME/804-876
ASQ EFEKDDDSNLHMDFIVACSNLRAANYKIP.-PADRH....KSKLIAGKI-IPAIATTTSVLSGLACLEVIKLIVGHRDLV
DSQ GAGTTTGAAAAGGACGACGACAGTAACTTGCACATGGACTTCATTGTGGCCTGCTCAAATCTACGCGCCGCCAACTACAAGATTCCG...---CCAGCGGATCGCCAC............AAGTCCAAGTTGATTGCTGGCAAAATC---ATACCTGCTATTGCCACCACCACGTCGGTGCTCTCTGGATTGGCGTGTCTCGAGGTGATTAAGCTGATCGTCGGCCACCGGGATCTCGTA
TRN 10010101100011001
NAM Q9DBK7_MOUSE/772-844
ASQ LFVKDDDSNFHVDFVVAATDLRCQNYGIL.-PVNHA....RIKQIVGRI-IPAIATSTAVVAGLLGLELYKVVSGLRSHG
DSQ CTGTTTGTGAAGGATGATGACAGCAACTTCCATGTGGACTTTGTGGTAGCAGCGACAGACCTGCGATGTCAGAACTACGGGATCCTA...---CCAGTTAATCATGCT............CGGATCAAGCAAATCGTGGGCCGGATT---ATCCCAGCCATTGCCACCAGTACAGCAGTTGTGGCAGGCTTACTGGGCCTGGAGCTGTATAAGGTGGTAAGCGGGCTCCGATCCCATGGT
TRN 11011111101111110
NAM Q9BRB2_HUMAN/807-879
ASQ MFEKDDDSNFHVDFVVAAASLRCQNYGIP.-PVNRA....QSKRIVGQI-IPAIATTTAAVAGLLGLELYKVVSGPRPRS
DSQ ATGTTTGAGAAGGATGATGACAGCAACTTCCATGTGGACTTTGTGGTAGCGGCAGCTAGCCTGAGATGTCAGAACTACGGGATTCCA...---CCGGTCAACCGTGCC............CAGAGCAAGCGAATTGTGGGCCAGATT---ATCCCAGCCATTGCCACCACTACAGCAGCTGTGGCAGGCCTGTTGGGCCTGGAGCTGTATAAGGTGGTGAGTGGGCCACGGCCTCGTAGT
TRN 10010101100011011
NAM P92974_ARATH/876-947
ASQ QFEKDDDTNYHMDMIAGLANMRARNYSVP.-EVDKL....KAKFIAGRI-IPAIATSTAMATGFVCLEMYKVLDGSHKV-
DSQ CAGTTTGAAAAGGACGATGATACCAACTACCACATGGATATGATCGCTGGGCTAGCCAACATGAGAGCAAGGAACTACAGTGTTCCC...---GAGGTGGACAAGCTT............AAAGCCAAGTTCATAGCCGGAAGAATC---ATACCCGCGATTGCGACATCAACTGCAATGGCAACAGGTTTTGTTTGCCTTGAGATGTACAAGGTCTTAGACGGGTCACACAAAGTA---
TRN 10010101110011000
NAM Q9NF77_LEIMA/807-879
ASQ EFDKDDITNHHVQFITYCSNLRARAYSIP.-VADFN....QTKRIAGNI-IPAMVTTTSLVTGLVGFEMLKYLLIQFHHA
DSQ GAGTTCGACAAGGACGACATCACAAATCATCACGTGCAGTTTATCACGTACTGCTCCAATCTACGCGCTCGAGCCTACAGCATCCCT...---GTCGCAGACTTCAAC............CAGACGAAGCGCATCGCAGGCAACATC---ATCCCTGCCATGGTGACAACCACGTCTCTCGTCACGGGGCTCGTCGGCTTTGAAATGCTCAAGTACCTTCTCATCCAGTTCCATCACGCG
TRN 11011111111111111
NAM UBE1_HUMAN/751-815
ASQ PLTFDVNNPLHLDYVMAAANLFAQTYGLT.GSQDRA....AVATFLQSVQVPEFTPK----SG------VKIHVSDQELQ
DSQ CCGCTCACCTTTGATGTCAACAATCCCCTGCATCTGGACTATGTGATGGCTGCTGCCAACCTGTTTGCCCAGACCTACGGGCTGACA...GGCTCTCAGGACCGAGCT............GCTGTGGCCACATTCCTGCAGTCTGTGCAGGTCCCCGAATTCACCCCCAAG------------TCTGGC------------------GTCAAGATCCATGTTTCTGACCAGGAGCTGCAG
TRN 11011111101111111
NAM Q9DEE8_XENLA/752-826
ASQ PLTFNASTGLHVDYIMAAANLLASSYGIA.GSKDRA....AVVEILRNLKVPEFTPRSGVKIHVSDQEIQNAHASLDDNR
DSQ CCACTGACATTTAATGCGAGCACTGGGCTGCATGTGGATTACATCATGGCCGCTGCTAACTTGTTGGCGTCGTCCTATGGAATCGCT...GGCTCCAAAGACAGAGCT............GCTGTGGTGGAAATTCTCCGAAATCTAAAGGTGCCTGAATTTACTCCAAGATCTGGAGTCAAGATCCATGTATCGGACCAGGAGATTCAGAACGCTCACGCCTCTCTAGATGACAACCGC
TRN 10010101100011011
NAM Q9YGM6_FUGRU/733-805
ASQ TFDPDN--TTHMDYVVAAANLCAQIYGIK.GTRDRV....SIRQVLSNVAVPPFAVKSSVRIHLTDKEMEEAKECDESEK
DSQ ACCTTTGACCCGGACAAC------ACAACCCATATGGATTACGTGGTGGCGGCGGCTAATCTGTGCGCACAAATCTATGGAATCAAA...GGGACACGAGACCGCGTT............TCTATCAGACAAGTGTTAAGTAACGTCGCCGTGCCGCCGTTCGCTGTCAAATCCTCCGTGAGGATTCATCTCACTGACAAGGAGATGGAGGAGGCAAAAGAGTGTGATGAGTCTGAAAAA
TRN 10010101100011010
NAM P93393_TOBAC/778-843
ASQ QFSVDD--ASHLQFLLAASILRAETFGIL.-IPDWVkspqKLAEAVDKVIVPDFQPK----------KDVKIVTDEKATS
DSQ CAATTTTCTGTTGACGAT------GCCAGTCACCTTCAGTTTCTACTGGCAGCCTCTATATTACGAGCAGAAACATTTGGCATACTC...---ATTCCAGATTGGGTTaagtctcctcaaAAGTTAGCTGAAGCTGTTGATAAAGTGATTGTCCCCGATTTCCAGCCAAAG------------------------------AAAGATGTGAAGATTGTGACAGATGAGAAAGCAACCAGC
TRN 10010101100011010
NAM O46111_DROME/705-767
ASQ VFDVND--PMHLDFIYAAANLRAEVYGIE.QVRNRE....TIAELVQKVKVPEFKPR----SG------VKIETNEAAAA
DSQ GTCTTTGATGTCAACGAT------CCCATGCACCTCGACTTTATCTACGCAGCCGCCAATCTTCGAGCTGAGGTCTATGGCATTGAG...CAGGTTCGCAATCGCGAG............ACGATCGCAGAGCTGGTACAGAAGGTTAAGGTGCCCGAGTTTAAACCCCGT------------TCGGGC------------------GTGAAAATAGAAACCAATGAGGCAGCAGCCGCC
TRN 10010101100011011
//