EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00503 - G-alpha)
FAM PF00503
PID G-alpha
DES G-protein alpha subunit
IPR IPR001019
ANO 25
ALN 402
AID 0.420073
APH (((((((GPA1_DICDI/9-354:0.44843,(GPA2_DICDI/3-354:0.33551,GPA2_SCHPO/7-353:0.75048):0.10391):0.04621,(GPA7_DICDI/44-390:0.65160,(GPA1_ARATH/11-382:0.70973,GPA8_DICDI/5-351:0.72384):0.13113):0.13072):0.09200,((GNAO1_BOVIN/5-352:0.18078,((GNAI_DROME/7-354:0.23209,GNAZ_HUMAN/5-353:0.34406):0.06850,GNAT1_BOVIN/1-348:0.36383):0.07788):0.12667,(GPA1_CAEEL/6-356:0.53933,(GPA3_CAEEL/6-353:0.20922,GPA2_CAEEL/6-355:0.41366):0.16249):0.15305):0.11005):0.06153,((GPA1_COPCO/7-351:0.24146,GPA1_NEUCR/7-352:0.17320):0.14779,GPA2_NEUCR/7-355:0.58608):0.14476):0.10385,(((GNA11_BOVIN/12-358:0.12600,GNAQ_DROME/6-352:0.17170):0.14894,GNA15_MOUSE/15-373:0.41285):0.16691,((GNA12_HUMAN/29-379:0.28288,GNA13_MOUSE/21-376:0.17110):0.14263,GNAL_DROME/105-456:0.36899):0.33217):0.13595):0.24880,GNAF_DROME/20-398:0.66632):0.35410,GNAL_HUMAN/15-380:0.19888,GNAS_SCHMA/12-378:0.22419);
ATP (((((((GPA1_DICDI/9-354,(GPA2_DICDI/3-354,GPA2_SCHPO/7-353)),(GPA7_DICDI/44-390,(GPA1_ARATH/11-382,GPA8_DICDI/5-351))),((GNAO1_BOVIN/5-352,((GNAI_DROME/7-354,GNAZ_HUMAN/5-353),GNAT1_BOVIN/1-348)),(GPA1_CAEEL/6-356,(GPA3_CAEEL/6-353,GPA2_CAEEL/6-355)))),((GPA1_COPCO/7-351,GPA1_NEUCR/7-352),GPA2_NEUCR/7-355)),(((GNA11_BOVIN/12-358,GNAQ_DROME/6-352),GNA15_MOUSE/15-373),((GNA12_HUMAN/29-379,GNA13_MOUSE/21-376),GNAL_DROME/105-456))),GNAF_DROME/20-398),GNAL_HUMAN/15-380,GNAS_SCHMA/12-378);
ATL 12.732
DNO 24
DLN 1206
DID 0.488039
DPH (((((((GNAO1_BOVIN/5-352:0.20170,(GNAZ_HUMAN/5-353:0.23546,GNAI_DROME/7-354:0.26815):0.05666):0.03686,GNAT1_BOVIN/1-348:0.25465):0.08940,((GPA1_COPCO/7-351:0.24641,GPA1_NEUCR/7-352:0.20702):0.07870,GPA2_NEUCR/7-355:0.44009):0.08498):0.08473,((GNAQ_DROME/6-352:0.34533,GNA15_MOUSE/15-373:0.32242):0.07810,((GNA12_HUMAN/29-379:0.20427,GNA13_MOUSE/21-376:0.23199):0.06645,GNAL_DROME/105-456:0.49135):0.17218):0.07369):0.07452,GNAF_DROME/20-398:0.45278):0.12310,((((GPA8_DICDI/5-351:0.45254,(GPA7_DICDI/44-390:0.37691,(GPA2_DICDI/3-354:0.25868,GPA1_DICDI/9-354:0.32635):0.05657):0.03793):0.11452,(GPA1_CAEEL/6-356:0.38732,(GPA3_CAEEL/6-353:0.21011,GPA2_CAEEL/6-355:0.33223):0.13719):0.08462):0.08709,GPA2_SCHPO/7-353:0.50009):0.06355,GPA1_ARATH/11-382:0.45303):0.18421):0.22498,GNAL_HUMAN/15-380:0.22774,GNAS_SCHMA/12-378:0.28662);
DTP (((((((GNAO1_BOVIN/5-352,(GNAZ_HUMAN/5-353,GNAI_DROME/7-354)),GNAT1_BOVIN/1-348),((GPA1_COPCO/7-351,GPA1_NEUCR/7-352),GPA2_NEUCR/7-355)),((GNAQ_DROME/6-352,GNA15_MOUSE/15-373),((GNA12_HUMAN/29-379,GNA13_MOUSE/21-376),GNAL_DROME/105-456))),GNAF_DROME/20-398),((((GPA8_DICDI/5-351,(GPA7_DICDI/44-390,(GPA2_DICDI/3-354,GPA1_DICDI/9-354))),(GPA1_CAEEL/6-356,(GPA3_CAEEL/6-353,GPA2_CAEEL/6-355))),GPA2_SCHPO/7-353),GPA1_ARATH/11-382)),GNAL_HUMAN/15-380,GNAS_SCHMA/12-378);
DTL 9.72327
RID 0.416648
RPH (((((((GPA7_DICDI/44-390:0.65022,(GPA1_ARATH/11-382:0.70680,GPA8_DICDI/5-351:0.72631):0.13080):0.13258,(GPA1_DICDI/9-354:0.45030,(GPA2_DICDI/3-354:0.33279,GPA2_SCHPO/7-353:0.75399):0.10439):0.04001):0.09506,((GNAO1_BOVIN/5-352:0.17895,((GNAI_DROME/7-354:0.23187,GNAZ_HUMAN/5-353:0.34368):0.06740,GNAT1_BOVIN/1-348:0.36409):0.08081):0.13205,(GPA1_CAEEL/6-356:0.54020,(GPA3_CAEEL/6-353:0.20784,GPA2_CAEEL/6-355:0.41490):0.16098):0.14858):0.10886):0.06040,((GPA1_COPCO/7-351:0.24054,GPA1_NEUCR/7-352:0.17287):0.15235,GPA2_NEUCR/7-355:0.58417):0.14557):0.11902,((GNAQ_DROME/6-352:0.27760,GNA15_MOUSE/15-373:0.40771):0.16418,((GNA12_HUMAN/29-379:0.28647,GNA13_MOUSE/21-376:0.16676):0.13330,GNAL_DROME/105-456:0.38225):0.35303):0.11409):0.23593,GNAF_DROME/20-398:0.65755):0.36434,GNAL_HUMAN/15-380:0.20048,GNAS_SCHMA/12-378:0.22318);
RTP (((((((GPA7_DICDI/44-390,(GPA1_ARATH/11-382,GPA8_DICDI/5-351)),(GPA1_DICDI/9-354,(GPA2_DICDI/3-354,GPA2_SCHPO/7-353))),((GNAO1_BOVIN/5-352,((GNAI_DROME/7-354,GNAZ_HUMAN/5-353),GNAT1_BOVIN/1-348)),(GPA1_CAEEL/6-356,(GPA3_CAEEL/6-353,GPA2_CAEEL/6-355)))),((GPA1_COPCO/7-351,GPA1_NEUCR/7-352),GPA2_NEUCR/7-355)),((GNAQ_DROME/6-352,GNA15_MOUSE/15-373),((GNA12_HUMAN/29-379,GNA13_MOUSE/21-376),GNAL_DROME/105-456))),GNAF_DROME/20-398),GNAL_HUMAN/15-380,GNAS_SCHMA/12-378);
RTL 12.5367
LNK GNA11_BOVIN/12-358:P38409:
LNK GNA12_HUMAN/29-379:Q03113:AC006028
LNK GNA13_MOUSE/21-376:P27601:M63660
LNK GNA15_MOUSE/15-373:P30678:M80632
LNK GNAF_DROME/20-398:Q05337:L09700
LNK GNAI_DROME/7-354:P20353:AE003560
LNK GNAL_DROME/105-456:P25157:M94285
LNK GNAL_HUMAN/15-380:P38405:L10665
LNK GNAO1_BOVIN/5-352:P08239:M16116
LNK GNAQ_DROME/6-352:P23625:M58016
LNK GNAS_SCHMA/12-378:P30669:M81085
LNK GNAT1_BOVIN/1-348:P04695:K03253
LNK GNAZ_HUMAN/5-353:P19086:J03260
LNK GPA1_ARATH/11-382:P18064:M32887
LNK GPA1_CAEEL/6-356:P28051:AY008124
LNK GPA1_COPCO/7-351:P30675:X68031
LNK GPA1_DICDI/9-354:P16894:M25060
LNK GPA1_NEUCR/7-352:Q05425:L11453
LNK GPA2_CAEEL/6-355:P22454:X53156
LNK GPA2_DICDI/3-354:P16051:M25061
LNK GPA2_NEUCR/7-355:Q05424:L11452
LNK GPA2_SCHPO/7-353:Q04665:D13366
LNK GPA3_CAEEL/6-353:P28052:AY008126
LNK GPA7_DICDI/44-390:P34045:L33847
LNK GPA8_DICDI/5-351:P34046:L33848
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........................xxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM GPA8_DICDI/5-351
ASQ QSRVQVEDKTNEQLDKYLVQAGKEGLLDFRILLLGAGESGKSTVVKQLKSIYKIQVDDDELHSYAVNIHKNTVLCMQVLLEAGETLGIELTDPET--.-KKRAINVKSFQFEPEV.....-KQMPVSIGLDIEELWRDEDIQKIWDRR...SEY.WFLDATPYYFENIQRFLDDDFVPTEEDCIMTRVRTTGISVTEFDE........GPVHFRVVDVGGQRNERKKWIHCFDD.VKALLFVVNLAGYDQVMFEDPS..QNRMQESLTLFGQICNNPIFSETPTFLVLNKKDLFEQMIQKTD--LSKCFPDYK---........-GG-.SDVKTALEFIQMKYQQKIQESN---...........KPLHTFHIAARYKKDIKYTWEEAKGILLEENKKVLMK
DSQ CAATCACGTGTTCAAGTAGAAGATAAAACAAACGAACAATTAGATAAATATCTTGTACAAGCCGGTAAAGAGGGTTTGTTAGATTTTAGAATATTATTGTTGGGTGCTGGTGAAAGTGGTAAATCCACTGTTGTAAAACAATTAAAATCAATATATAAAATTCAAGTCGATGATGATGAATTACATAGTTATGCTGTAAATATTCATAAAAATACAGTACTTTGTATGCAAGTTTTATTAGAAGCTGGTGAAACTTTAGGTATTGAATTAACTGACCCCGAAACA------...---AAGAAAAGAGCAATTAATGTTAAATCATTCCAATTTGAACCAGAAGTT...............---AAACAAATGCCAGTTAGTATAGGTTTAGATATTGAAGAATTATGGAGGGATGAAGATATTCAAAAGATTTGGGATAGAAGA.........TCAGAATAT...TGGTTTTTAGATGCAACACCATATTATTTCGAAAATATTCAAAGATTTTTAGATGATGATTTCGTACCAACTGAAGAAGATTGTATTATGACACGTGTTAGAACTACAGGTATCTCTGTAACTGAATTTGATGAA........................GGTCCAGTTCATTTCCGTGTTGTTGATGTTGGTGGTCAAAGAAATGAAAGAAAGAAATGGATTCATTGTTTTGATGAT...GTTAAAGCATTATTATTTGTTGTAAATTTAGCTGGTTATGATCAAGTTATGTTTGAAGATCCTTCA......CAAAATAGAATGCAAGAATCATTAACATTATTTGGACAAATTTGTAATAATCCAATATTTTCAGAGACCCCAACATTTTTGGTATTAAATAAAAAAGATTTATTTGAACAAATGATTCAAAAAACTGAT------CTTAGTAAATGTTTCCCAGACTATAAG---------........................---GGTGGT---...TCAGATGTAAAGACAGCATTGGAATTCATTCAAATGAAATATCAACAAAAGATTCAAGAATCAAAT---------.................................AAACCTTTACATACATTCCATATTGCTGCTCGTTATAAAAAAGATATTAAATACACATGGGAAGAAGCAAAAGGTATACTTTTAGAAGAAAATAAAAAGGTTTTAATGAAA
TRN 10010101110011000
NAM GPA1_ARATH/11-382
ASQ HTEDTDENTQAAEIERRIEQEAKAEKHIRKLLLLGAGESGKSTIFKQIKLLFQTGFDEGELKSYVPVIHANVYQTIKLLHDGTKEFAQNETDSAKYMlS-SESIAIGEKLSEIGGr..ldYPRLTKDIAEGIETLWKDPAIQETCARG...NEL.QVPDCTKYLMENLKRLSDINYIPTKEDVLYARVRTTGVVEIQFSPvg..enkkSGEVYRLFDVGGQRNERRKWIHLFEG.VTAVIFCAAISEYDQTLFEDEQ..KNRMMETKELFDWVLKQPCFEKTSFMLFLNKFDIFEKKVLDVPLNVCEWFRDYQPVS........SGK-.QEIEHAYEFVKKKFEELYYQNTAPDr........vdRVFKIYRTTALDQKLVKKTFKLVDETLRRRNLLEAGL
DSQ CATACTGAAGATACTGATGAGAATACACAGGCTGCTGAAATCGAAAGACGGATAGAGCAAGAAGCAAAGGCTGAAAAGCATATTCGGAAGCTTTTGCTACTTGGTGCTGGGGAATCTGGAAAATCTACAATTTTTAAGCAGATAAAACTTCTATTCCAAACGGGATTTGATGAAGGAGAACTAAAGAGCTATGTTCCAGTCATTCATGCCAATGTCTATCAGACTATAAAATTATTGCATGATGGAACAAAGGAGTTTGCTCAAAATGAAACAGATTCTGCTAAATATATGttaTCT---TCTGAAAGTATTGCAATTGGGGAGAAACTATCTGAGATTGGTGGTagg......ttagacTATCCACGTCTTACCAAGGACATCGCTGAGGGAATAGAAACACTATGGAAGGATCCTGCAATCCAGGAAACTTGTGCTCGTGGT.........AATGAGCTT...CAGGTTCCTGATTGTACGAAATATCTGATGGAGAACTTGAAGAGACTATCAGATATAAATTATATTCCAACTAAGGAGGATGTACTTTATGCAAGAGTTCGCACAACTGGTGTCGTGGAAATACAGTTCAGCCCTgtggga......gagaataaaaaaAGTGGTGAAGTGTACCGATTGTTTGACGTGGGTGGACAGAGAAATGAGAGGAGGAAATGGATTCATCTGTTTGAAGGT...GTAACAGCTGTGATATTTTGTGCTGCCATCAGCGAGTACGACCAAACGCTCTTTGAGGACGAGCAG......AAAAACAGGATGATGGAGACCAAGGAATTATTCGACTGGGTCCTGAAACAACCCTGTTTTGAGAAAACATCCTTCATGCTGTTCTTGAACAAGTTCGACATATTTGAGAAGAAAGTTCTTGACGTTCCGTTGAACGTTTGCGAGTGGTTCAGAGATTACCAACCAGTTTCA........................AGTGGGAAA---...CAAGAGATTGAGCATGCATACGAGTTTGTGAAGAAGAAGTTTGAGGAGTTATATTACCAGAACACGGCGCCGGATaga........................gtggacAGGGTATTCAAAATCTACAGGACGACGGCTTTGGACCAGAAGCTTGTAAAGAAAACGTTCAAGCTCGTAGATGAGACACTAAGAAGGAGAAATTTACTGGAGGCTGGCCTT
TRN 10010101100011000
NAM GPA7_DICDI/44-390
ASQ LTRYREQKAVNKQIEKQLKEEKKIMDSELKLLLLGTGDSGKSTVVKQMKILHLEGYSQEERINQRQFVYRNIIEIAYSIIRGCGVLNLTIPSQFD--.---SICSSIEEIYETKN.....YTNLDKNVLKGVAELSKNESFINAANNS..gSNF.QLHSSSQYFLDDIARFSEEDYIPTDQDILYTRVASTSVSETRFSV........RGIKFRMIDVAGQRGHRDKWIHHFSE.VTAILFVISLCEYDQVLEEDGK..TNRMIESIKVFGDIINQRLFKDIPIILFLNKRDLFAEKIKKTG--ISICFPDYT---........-GPS.DDYEQSLVFLKKKILSANK--TS--...........KAVYTNVTTATDTTNIGHVFEAVKDILTRQTMEEGGI
DSQ TTAACTCGTTATAGAGAGCAAAAAGCAGTCAATAAACAAATTGAAAAACAATTAAAAGAAGAGAAAAAGATAATGGATAGTGAATTAAAATTATTATTACTTGGTACTGGTGATTCTGGTAAATCAACAGTCGTTAAACAAATGAAAATCTTACATCTTGAAGGTTACTCTCAAGAGGAAAGAATTAATCAAAGACAATTTGTTTATAGAAATATCATTGAAATTGCTTATTCAATCATTCGTGGTTGTGGTGTTTTAAATTTAACAATTCCATCACAATTTGAT------...---------TCAATTTGTTCATCTATTGAAGAAATTTATGAAACTAAAAAT...............TATACAAATTTAGATAAAAATGTATTAAAAGGAGTTGCAGAACTTTCTAAAAATGAATCATTCATTAATGCTGCTAATAATAGT......ggtTCAAATTTC...CAATTACATTCATCTTCACAATACTTTTTAGATGACATTGCAAGATTTTCAGAGGAAGATTATATACCAACAGATCAAGATATTTTATATACTAGAGTTGCATCAACATCTGTTAGCGAAACTAGATTTTCAGTT........................AGGGGTATTAAATTTAGAATGATTGATGTAGCAGGTCAAAGAGGACATAGAGATAAATGGATTCATCATTTTAGTGAA...GTTACAGCAATATTATTTGTAATTTCATTATGTGAATATGATCAAGTTTTGGAAGAAGATGGTAAA......ACTAATCGTATGATTGAATCAATTAAAGTATTTGGTGATATAATTAATCAACGTTTGTTCAAAGATATTCCAATCATTCTTTTCTTAAATAAACGTGATTTATTCGCAGAGAAAATTAAAAAGACTGGT------ATTTCAATTTGTTTCCCTGATTACACT---------........................---GGTCCATCC...GATGATTACGAACAATCTTTGGTCTTTTTGAAAAAGAAAATTTTATCTGCAAATAAA------ACTTCA------.................................AAAGCAGTTTATACAAATGTTACAACCGCAACTGATACAACTAATATTGGTCATGTTTTTGAAGCTGTAAAAGATATTCTTACTCGTCAAACTATGGAGGAAGGAGGTATC
TRN 10010101110011000
NAM GNAS_SCHMA/12-378
ASQ SEDAKTRSDANKQIEKLIEKEKKNFKSTHRLLLLGAGESGKSTIVKQMRILHIDGFSEREKKEKIDAIRKNLRDAICSIAGAMGSLKPPVKLELSEN.-RKLRDYILETASKPD-.....-FDYPPEFFTYCAKLWKDGGIQETFERS...NEY.QLIDCAKYFLDKALEVGAPNYIPSEQDILRCRVLTSGIFETKFSV........DKVNFHMFDVGGQREERRKWIQCFND.VTAIIFVAACSSYNMVLREDPS..QNRVKESLELLASIWNNRWLRNISVILFLNKQDLLTEKVLAGKSKIEVYFPHYATYQapadtlaeYRHEnSEVVRARFFFRDEFLKVTSNNNGGR...........HYCYPHLTCAVDTENIRRVFNDCRDIIQRMHLRQYEL
DSQ TCGGAAGATGCCAAAACGCGAAGCGATGCAAATAAACAGATTGAGAAATTAATTGAAAAGGAGAAAAAGAATTTTAAGTCTACACATAGACTGCTCCTTCTGGGTGCTGGAGAGTCTGGGAAGTCGACCATTGTTAAACAAATGAGGATATTGCACATAGATGGCTTTTCAGAACGAGAAAAAAAGGAAAAGATTGATGCAATCCGAAAAAACCTCCGTGACGCTATTTGTTCGATAGCTGGCGCTATGGGTTCTTTGAAACCACCAGTGAAGCTTGAACTCAGTGAAAAC...---AGAAAGCTAAGGGATTATATACTGGAAACTGCATCTAAACCTGAC---...............---TTCGACTATCCGCCGGAGTTTTTCACATATTGCGCCAAATTATGGAAGGATGGAGGTATACAGGAAACATTCGAAAGATCA.........AATGAGTAT...CAACTAATCGACTGTGCAAAGTATTTCCTTGATAAGGCTTTAGAGGTCGGCGCTCCAAACTACATCCCATCTGAACAGGATATTCTGCGCTGTCGTGTACTAACTTCCGGAATATTTGAAACCAAGTTCAGCGTG........................GATAAAGTTAATTTCCATATGTTTGACGTCGGCGGGCAGAGGGAAGAGCGCCGAAAGTGGATACAATGCTTTAACGAT...GTCACTGCCATCATTTTTGTCGCTGCCTGTTCTTCGTACAACATGGTCTTACGAGAAGATCCTAGC......CAAAACCGTGTAAAGGAGTCTTTAGAACTTCTTGCTTCCATATGGAACAACAGGTGGTTGCGAAACATATCTGTGATTCTCTTTCTTAACAAGCAAGATTTACTTACGGAGAAGGTTTTAGCTGGCAAGTCCAAGATTGAAGTTTATTTCCCGCATTATGCTACTTACCAAgctccagctgatacactagcagagTATCGTCATGAAaacTCAGAAGTTGTACGTGCCCGATTTTTCTTCCGTGATGAATTTCTTAAAGTAACATCAAATAACAATGGTGGACGT.................................CATTATTGTTATCCTCACTTAACGTGTGCAGTTGATACGGAAAATATCCGACGCGTATTCAATGATTGTCGTGATATCATTCAGCGAATGCACCTGCGGCAGTATGAATTA
TRN 10010101100011000
NAM GNAL_HUMAN/15-380
ASQ GVDEKERREANKKIEKQLQKERLAYKATHRLLLLGAGESGKSTIVKQMRILHVNGFNPEEKKQKILDIRKNVKDAIVTIVSAMSTIIPPVPLANPEN.-QFRSDYIKSIAPITD-.....-FEYSQEFFDHVKKLWDDEGVKACFERS...NEY.QLIDCAQYFLERIDSVSLVDYTPTDQDLLRCRVLTSGIFETRFQV........DKVNFHMFDVGGQRDERRKWIQCFND.VTAIIYVAACSSYNMVIREDNN..TNRLRESLDLFESIWNNRWLRTISIILFLNKQDMLAEKVLAGKSKIEDYFPEYANYTvpedatpdAGED.PKVTRAKFFIRDLFLRISTATGDGK...........HYCYPHFTCAVDTENIRRVFNDCRDIIQRMHLKQYEL
DSQ GGCGTCGATGAAAAAGAACGACGCGAGGCCAACAAAAAGATCGAGAAGCAGTTGCAGAAAGAGCGCCTGGCTTACAAGGCTACCCACCGCCTGCTGCTCCTGGGGGCTGGTGAGTCTGGGAAAAGCACCATCGTCAAACAGATGAGGATCCTGCACGTCAATGGGTTTAATCCCGAGGAAAAGAAACAGAAAATTCTGGACATCCGGAAAAATGTTAAAGATGCTATCGTGACAATTGTTTCAGCAATGAGTACTATAATACCTCCAGTTCCGCTGGCCAACCCTGAAAAC...---CAATTTCGATCAGACTACATCAAGAGCATAGCCCCTATCACTGAC---...............---TTTGAATATTCCCAGGAATTCTTTGACCATGTGAAAAAACTTTGGGACGATGAAGGCGTGAAGGCATGCTTTGAGAGATCC.........AACGAATAC...CAGCTGATTGACTGTGCACAATACTTCCTGGAAAGAATCGACAGCGTCAGCTTGGTTGACTACACACCCACAGACCAGGACCTCCTCAGATGCAGAGTTCTGACATCTGGGATTTTTGAGACACGATTCCAAGTG........................GACAAAGTAAACTTCCACATGTTTGATGTTGGTGGCCAGAGGGATGAGAGGAGAAAATGGATCCAGTGCTTTAACGAT...GTCACAGCTATCATTTACGTCGCAGCCTGCAGTAGCTACAACATGGTGATTCGAGAAGATAACAAC......ACCAACAGGCTGAGAGAGTCCCTGGATCTTTTTGAAAGCATCTGGAACAACAGGTGGTTACGGACCATTTCTATCATCTTGTTCTTGAACAAACAAGATATGCTGGCAGAAAAAGTCTTGGCAGGGAAATCAAAAATTGAAGACTATTTCCCAGAATATGCAAATTATACTgttcctgaagacgcaacaccagatGCAGGAGAAGAT...CCCAAAGTTACAAGAGCCAAGTTCTTTATCCGGGACCTGTTTTTGAGGATCAGCACGGCCACCGGTGACGGCAAA.................................CATTACTGCTACCCGCACTTCACCTGCGCCGTGGACACAGAGAACATCCGCAGGGTGTTCAACGACTGCCGCGACATCATCCAGCGGATGCACCTCAAGCAGTATGAGCTC
TRN 10010101100011000
NAM GNAL_DROME/105-456
ASQ TPEELEQRYKSKEIDKFLEKEKHTFRRQVKLLLLGAGESGKSTFLKQMRIIHGVNFDYELLLEYQSVIYQNVIRGMQVLLDAREKLNIAWGSD----.--GREQDAYDAKLMECNs...lDVPKFMEYAPPISRLWQDRGIRRAFERR...REF.QISDSVSYFLDEIQRLATPDYVPTHKDILHCRKATKGVYEFCVKV........QNIPFVFVDVGGQRTQRQKWTRCFDSsVTSIIFLVSSSEFDQVLAEDRK..TNRLEESKNIFDTIVNNATFKGISIILFLNKTDLLEQKVCNPETDIRWYYPHFN---........-GNP.HSVLDVQNFILQMFMSVRRSSSI--...........SRIYHHFTTAIDTRNINVVFNSVKDTILQRNLNALML
DSQ ACCCCTGAGGAACTGGAGCAGCGCTACAAGTCCAAAGAGATTGATAAGTTCCTGGAAAAAGAAAAACACACCTTTCGACGTCAGGTTAAACTGCTGCTTTTAGGTGCTGGGGAATCTGGAAAATCAACTTTTCTTAAACAAATGCGAATCATTCATGGAGTTAACTTTGATTATGAACTGTTGCTGGAATACCAAAGTGTCATATACCAAAACGTTATAAGAGGTATGCAAGTCTTGTTGGACGCTCGCGAAAAATTAAACATTGCGTGGGGAAGTGAC------------...------GGCAGAGAACAGGATGCTTATGATGCCAAATTAATGGAATGTAATtca.........ctaGACGTACCCAAGTTTATGGAGTATGCACCACCAATAAGTCGACTGTGGCAAGATCGTGGCATTAGAAGAGCTTTTGAAAGAAGA.........CGTGAATTT...CAAATTAGCGATTCTGTAAGCTATTTCCTAGACGAGATTCAACGGCTAGCTACACCTGATTATGTGCCAACGCACAAGGACATATTACATTGCCGGAAGGCAACTAAAGGTGTTTATGAGTTTTGTGTGAAAGTT........................CAGAACATTCCATTTGTGTTCGTTGATGTTGGTGGACAGCGAACTCAACGTCAAAAATGGACTAGATGTTTTGATAGCtccGTAACATCCATTATATTTCTCGTATCTAGTTCGGAGTTCGATCAAGTTCTTGCGGAAGACAGAAAA......ACCAATCGTCTCGAAGAGTCAAAGAATATATTTGATACAATTGTCAACAACGCGACATTTAAAGGAATATCAATTATTTTATTTCTGAACAAAACAGACTTGCTTGAACAAAAAGTTTGCAATCCTGAGACTGACATTCGCTGGTACTATCCGCACTTCAAC---------........................---GGAAATCCA...CACTCAGTTTTAGATGTTCAGAACTTCATACTACAAATGTTTATGAGCGTTCGTCGCAGTAGTAGCATA------.................................AGTAGGATCTACCATCATTTTACCACAGCCATAGATACGCGTAATATTAATGTTGTCTTTAATTCTGTTAAGGACACAATACTGCAGCGTAACCTTAATGCTCTTATGCTT
TRN 10010101100011000
NAM GNA13_MOUSE/21-376
ASQ TNGEAEQQRKSKEIDKCLSREKTYVKRLVKILLLGAGESGKSTFLKQMRIIHGQDFDQRAREEFRPTIYSNVIKGMRVLVDAREKLHIPWGDNKNQL.-HGDKLMAFDTRAPMAAqg.mvETRVFLQYLPAIRALWEDSGIQNAYDRR...REF.QLGESVKYFLDNLDKLGVPDYIPSQQDILLARRPTKGIHEYDFEI........KNVPFKMVDVGGQRSERKRWFECFDS.VTSILFLVSSSEFDQVLMEDRQ..TNRLTESLNIFETIVNNRVFSNVSIILFLNKTDLLEEKVQ--VVSIKDYFLEFE---........-GDP.HCLRDVQKFLVECFRGKRRDQQQ--...........RPLYHHFTTAINTENIRLVFRDVKDTILHDNLKQLML
DSQ ACGAACGGCGAGGCCGAGCAGCAGCGCAAGTCCAAGGAGATCGACAAATGCCTGTCGCGGGAGAAGACCTACGTGAAGCGGCTGGTGAAGATCCTGCTGCTGGGCGCGGGCGAGAGCGGCAAGTCCACCTTCCTGAAGCAGATGCGGATCATCCACGGCCAGGACTTCGACCAGCGCGCGCGCGAGGAGTTCCGCCCCACCATCTACAGCAACGTGATCAAAGGTATGAGGGTGCTGGTAGATGCCCGAGAGAAGCTTCATATTCCCTGGGGAGATAACAAAAACCAGCTC...---CATGGAGACAAGTTGATGGCATTTGATACCCGCGCCCCCATGGCTGCCcagggg...atggtgGAGACTCGAGTGTTCCTGCAGTATCTTCCTGCTATCAGAGCCTTATGGGAGGACAGTGGTATACAGAATGCCTACGATCGGCGC.........CGGGAATTC...CAGCTGGGTGAGTCTGTAAAGTATTTCTTGGATAACTTGGATAAACTTGGAGTACCGGATTACATTCCATCACAGCAAGATATCCTGCTTGCCAGAAGGCCCACCAAAGGCATCCATGAGTACGACTTTGAAATT........................AAAAATGTTCCTTTCAAAATGGTTGATGTAGGTGGCCAGAGATCAGAACGGAAACGCTGGTTTGAATGCTTTGACAGT...GTGACGTCGATACTTTTCCTTGTCTCTTCAAGTGAATTTGACCAGGTGCTTATGGAGGACCGCCAG......ACCAATCGCCTTACAGAATCTCTGAACATTTTTGAAACAATTGTCAACAATCGGGTTTTCAGCAACGTCTCCATAATCCTCTTCTTAAACAAGACAGACTTGCTCGAGGAGAAAGTGCAA------GTTGTTAGCATCAAAGACTATTTCCTAGAATTTGAA---------........................---GGGGACCCC...CACTGCTTAAGAGACGTCCAAAAGTTTCTGGTGGAATGCTTCCGGGGGAAACGCCGGGACCAGCAGCAG------.................................AGGCCGTTGTACCACCACTTCACCACCGCGATCAACACAGAGAACATCCGCCTCGTGTTCCGGGACGTGAAGGACACGATCCTTCATGACAACCTGAAGCAGCTCATGCTG
TRN 10010101100011000
NAM GNA12_HUMAN/29-379
ASQ RDAEREARRRSRDIDALLARERRAVRRLVKILLLGAGESGKSTFLKQMRIIHGREFDQKALLEFRDTIFDNILKGSRVLVDARDKLGIPWQYSENEK.-HGMFLMAFENKAGLPV.....EPATFQLYVPALSALWRDSGIREAFSRR...SEF.QLGESVKYFLDNLDRIGQLNYFPSKQDILLARKATKGIVEHDFVI........KKIPFKMVDVGGQRSQRQKWFQCFDG.ITSILFMVSSSEYDQVLMEDRR..TNRLVESMNIFETIVNNKLFFNVSIILFLNKMDLLVEKVKTVS--IKKHFPDFR---........-GDP.HRLEDVQRYLVQCFDRKRRNRS---...........KPLFHHFTTAIDTENVRFVFHAVKDTILQENLKDIML
DSQ CGCGACGCGGAGCGCGAGGCCCGGAGGCGTAGCCGCGACATCGACGCGCTGCTGGCCCGCGAGCGGCGCGCGGTCCGGCGCCTGGTGAAGATCCTGCTGCTGGGCGCGGGCGAGAGCGGCAAGTCCACGTTCCTCAAGCAGATGCGCATCATCCACGGCCGCGAGTTCGACCAGAAGGCGCTGCTGGAGTTCCGCGACACCATCTTCGACAACATCCTCAAGGGCTCAAGGGTTCTTGTTGATGCACGAGATAAGCTTGGCATTCCTTGGCAGTATTCTGAAAATGAGAAG...---CATGGGATGTTCCTGATGGCCTTCGAGAACAAGGCGGGGCTGCCTGTG...............GAGCCGGCCACCTTCCAGCTGTACGTCCCGGCCCTGAGCGCACTCTGGAGGGATTCTGGCATCAGGGAGGCTTTCAGCCGGAGA.........AGCGAGTTT...CAGCTGGGGGAGTCGGTGAAGTACTTCCTGGACAACTTGGACCGGATCGGCCAGCTGAATTACTTTCCTAGTAAGCAAGATATCCTGCTGGCTAGGAAAGCCACCAAGGGAATTGTGGAGCATGACTTCGTTATT........................AAGAAGATCCCCTTTAAGATGGTGGATGTGGGCGGCCAGCGGTCCCAGCGCCAGAAGTGGTTCCAGTGCTTCGACGGG...ATCACGTCCATCCTGTTCATGGTCTCCTCCAGCGAGTACGACCAGGTCCTCATGGAGGACAGGCGC......ACCAACCGGCTGGTGGAGTCCATGAACATCTTCGAGACCATCGTCAACAACAAGCTCTTCTTCAACGTCTCCATCATTCTCTTCCTCAACAAGATGGACCTCCTGGTGGAGAAGGTGAAGACCGTGAGC------ATCAAGAAGCACTTCCCGGACTTCAGG---------........................---GGCGACCCG...CACAGGCTGGAGGACGTCCAGCGCTACCTGGTCCAGTGCTTCGACAGGAAGAGACGGAACCGCAGC---------.................................AAGCCACTCTTCCACCACTTCACCACCGCCATCGACACCGAGAACGTCCGCTTCGTGTTCCATGCTGTGAAAGACACCATCCTGCAGGAGAACCTGAAGGACATCATGCTG
TRN 10010101100011001
NAM GPA2_NEUCR/7-355
ASQ GKDDEAEASRSRELDKQIRADEKRLSKEVKLLLLGAGESGKSTILKQMKLIYAQGFSKNEKLEWRPVIFANILQSFRLIFDAMNEFNIKLEDEDN--.-EKNMVQMMVDYEMRG-.....DEPLPLEYFEPAKKLWQDSGVRQAIEKG...NEF.ALHDNLQYFCSDLDRLWDRNYVPSDQDLLRSRLRTTGITETVFDL........GQLTYRMFDVGGQRSERKKWIHCFEN.VNCLLFLVAISGYDQCLVEDKD..GNQMNEALMLWESIANSHWFTKSALILFLNKIDLFKEKLPRSPI-TNHGFTDYH---........-GPP.DDSKQASKYFMDKFRALNR-NPD--...........KEIYGHFTNATDTNLLKITMGSVQDMIIQRNLKQLIL
DSQ GGAAAGGACGATGAGGCTGAGGCCTCCCGGTCGCGCGAGCTAGACAAGCAGATCCGCGCGGATGAGAAGCGCCTGTCGAAGGAGGTCAAGCTGTTGCTGCTAGGAGCTGGTGAATCCGGCAAGTCTACGATTTTGAAGCAGATGAAGTTGATCTATGCACAAGGTTTCAGCAAAAATGAGAAGCTGGAATGGAGGCCTGTTATTTTCGCCAACATTCTGCAGTCGTTCCGATTGATCTTTGATGCGATGAATGAGTTCAACATCAAGCTGGAGGATGAAGATAAT------...---GAGAAGAACATGGTACAAATGATGGTCGATTACGAGATGAGGGGA---...............GACGAGCCTCTACCACTAGAATATTTCGAGCCAGCGAAGAAGCTATGGCAGGATTCAGGCGTCAGGCAAGCTATCGAGAAGGGC.........AATGAGTTT...GCGTTACATGACAACCTTCAGTACTTCTGCTCGGACCTGGACAGACTATGGGACAGGAACTATGTTCCTAGCGACCAGGATTTGCTGCGCTCGAGGCTACGAACGACTGGTATCACCGAGACTGTTTTCGACCTA........................GGCCAACTCACATACCGTATGTTTGACGTCGGTGGCCAGCGGTCGGAGCGGAAGAAGTGGATTCACTGCTTTGAGAAC...GTCAACTGCTTGCTGTTTTTAGTAGCTATCTCAGGTTACGATCAGTGCCTGGTTGAAGACAAGGAT......GGGAACCAAATGAACGAGGCCCTCATGCTCTGGGAATCGATCGCCAATTCTCACTGGTTCACAAAATCGGCCTTGATTCTGTTCCTCAACAAGATCGACCTTTTCAAGGAGAAGCTGCCCCGAAGCCCGATA---ACGAACCACGGTTTCACTGATTATCAT---------........................---GGCCCCCCG...GACGATTCTAAGCAGGCCAGCAAGTACTTTATGGACAAGTTCCGCGCGCTGAACCGG---AATCCGGAC------.................................AAGGAGATATATGGGCATTTCACAAACGCGACCGATACCAATCTTCTGAAGATCACCATGGGTTCCGTGCAGGACATGATCATCCAGCGAAACCTGAAACAACTTATCCTG
TRN 10010101100011000
NAM GPA2_CAEEL/6-355
ASQ SEEEKVGTLKSRAIDKEIKQLQTSEERTVKLLLLGAGECGKSTVLKQMRLLTSKQYTDEELLTQAKLVYTNIVIEMDHLVKAMPAAGLNFSDPMR--.-EHDVHMLTLYIKDMQH.....KN-FQQDAADHVEKLWKDPVVKRLYAERkelNIR.DIGDNTEYFFENLPRISKEDYHPNATDTLLLRTKTTGIVEVGFEI........KKVKFRVFDVGGQRSERKKWIHCFED.VNAIIFIAALSEYNEVLFEDET..TNRMIESMRLFESICNSRWFHNTNIILFLNKKDLFEEKIKKE--NIHKAFPEYR---........-G-E.QNYAETVAFIKTKFEALSN-NPK--...........KTFYVHETCATDTNQVQKILDSVISMIIQSNLHKSGL
DSQ AGTGAGGAGGAAAAAGTTGGAACACTGAAAAGTCGTGCAATTGATAAGGAGATAAAACAGTTGCAAACAAGCGAGGAACGAACTGTCAAACTATTATTGCTAGGAGCCGGAGAATGTGGAAAGTCAACGGTGCTCAAGCAGATGAGATTGCTCACGTCAAAACAGTACACAGATGAGGAACTTTTGACGCAGGCCAAGTTGGTATACACAAACATAGTTATTGAAATGGATCATTTAGTCAAAGCAATGCCAGCTGCCGGATTGAATTTTTCTGATCCGATGAGA------...---GAACATGATGTTCACATGCTGACCCTCTACATTAAAGATATGCAACAT...............AAAAAC---TTCCAACAAGACGCTGCAGATCATGTGGAGAAACTATGGAAAGATCCAGTAGTCAAAAGACTGTATGCCGAGAGAaaagaattgAATATTCGA...GATATTGGTGATAACACGGAATACTTTTTTGAAAACCTGCCAAGAATATCAAAAGAAGATTATCACCCAAATGCGACAGACACCCTTCTTTTGCGGACAAAGACAACTGGAATTGTAGAAGTTGGATTTGAAATT........................AAAAAAGTCAAGTTTAGGGTATTTGACGTAGGAGGTCAACGGTCGGAGAGAAAGAAATGGATTCATTGTTTTGAAGAT...GTCAATGCAATTATTTTCATTGCAGCGCTTTCCGAGTATAACGAAGTTTTGTTTGAAGATGAGACA......ACGAACCGAATGATCGAATCCATGCGACTTTTCGAATCAATTTGTAATTCTCGATGGTTCCATAATACTAATATTATCCTTTTCTTGAACAAAAAGGATTTGTTCGAGGAGAAAATCAAGAAGGAG------AATATTCATAAGGCGTTTCCGGAATATCGA---------........................---GGA---GAG...CAAAATTACGCTGAAACAGTCGCATTTATCAAGACGAAATTCGAGGCGCTTTCCAAT---AACCCGAAG------.................................AAGACATTCTACGTGCACGAAACATGCGCAACAGACACAAATCAAGTGCAAAAGATTTTGGATTCAGTAATTTCGATGATTATTCAAAGTAACCTACACAAATCTGGACTC
TRN 10010101100011000
NAM GPA3_CAEEL/6-353
ASQ SAEDKELTLKSKAIDKEMMQNHMSQQKVVKLLLLGAGECGKSTVLKQMRILHDHGFTAEEAEQQKSVVFNNTLQAMTAILKGMEALRMTFDKPIR--.-ENDAKFVMESHKMLQE.....AKVFPEELANAIQALWNDKAVQQVIAKG...NEF.QMPESAPHFLSSLDRIKLPDYNPTEQDILLSRIKTTGIVEVKFQM........KSVDFRVFDVGGQRSERKKWIHCFED.VNAIIFIAAISEYDQVLFEDET..TNRMIESMRLFESICNSRWFINTSMILFLNKKDLFAEKIKRTS--IKSAFPDYK---........-GA-.QTYDESCRYIEEKFDGLNANPE---...........KTIYMHQTCATDTDQVQMILDSVIDMIIQANLQGCGL
DSQ TCTGCAGAGGACAAAGAACTGACGTTGAAATCAAAAGCGATCGATAAGGAAATGATGCAGAACCATATGTCACAGCAAAAAGTTGTGAAGCTTCTGCTTTTGGGTGCTGGAGAATGTGGAAAAAGTACGGTTCTGAAACAAATGAGGATTCTTCACGATCACGGATTTACTGCAGAAGAGGCTGAACAACAGAAAAGTGTCGTTTTCAATAATACCCTTCAAGCAATGACTGCAATTCTGAAAGGAATGGAAGCACTTCGAATGACCTTTGATAAGCCAATTCGA------...---GAAAATGATGCAAAATTTGTGATGGAGTCTCATAAAATGCTCCAAGAA...............GCGAAAGTTTTCCCAGAAGAATTAGCAAATGCCATTCAAGCATTATGGAATGATAAAGCCGTTCAGCAAGTTATTGCAAAAGGA.........AATGAGTTC...CAAATGCCTGAAAGTGCACCACATTTTCTATCAAGTCTTGATCGTATCAAGTTACCCGATTATAATCCAACTGAACAGGATATTCTTCTGTCTAGAATCAAGACAACTGGAATTGTTGAAGTTAAATTTCAAATG........................AAAAGTGTAGATTTTAGGGTATTTGACGTTGGAGGTCAACGATCAGAGAGAAAGAAATGGATTCATTGTTTTGAAGAT...GTTAATGCAATTATTTTCATCGCTGCAATTTCAGAATATGATCAAGTTCTGTTTGAAGATGAGACG......ACGAATCGAATGATTGAATCAATGAGGCTGTTTGAATCAATTTGTAATTCACGATGGTTCATCAATACTTCAATGATTCTTTTCTTAAATAAGAAGGATTTGTTTGCCGAGAAGATTAAAAGAACTTCA------ATTAAATCCGCATTCCCAGACTATAAA---------........................---GGTGCA---...CAAACCTACGACGAATCGTGTCGATATATTGAGGAAAAGTTTGATGGATTGAATGCAAATCCAGAA---------.................................AAGACGATTTACATGCATCAGACGTGTGCAACAGATACAGATCAAGTACAAATGATTTTGGACTCAGTGATTGATATGATTATCCAGGCCAACTTGCAAGGATGCGGTTTG
TRN 10010101100011000
NAM GPA1_CAEEL/6-356
ASQ SRELVAQAKQNKIINTELDKAKKTDENIIKLLLLGAGESGKSTVLKQMKIIHNSGFSQEEISNKRNVVCANTVQAMGALLDGMKQLQFDFSTRVC--.-NAHEKLIRETLNDKAE.....YGPFSDAMFNALTELWADKGVQCAYDKR...EFF.YLHDSAKYFFDAIARVHTPNYVPTENDILHTRVPTMGVIEVNFTI........KGKFFRVFDVGGQRSQRKKWIHCFDD.AKAMIYVASLSEYDQVLLEDNT..TNRMHESIQLFKQVINNKYFVNTSVILFLNKIDLFEEKIVTKKRSLGIAFESFS---........-GPS.QDLNAAVAFVEKKYRSMAENKE---...........KNIYCHHTCATDTQQVQYVLDAVLDTILSTKLKGCGL
DSQ AGTCGAGAACTTGTAGCTCAAGCCAAACAGAATAAAATAATCAACACGGAACTTGATAAGGCCAAAAAAACCGATGAAAATATAATCAAATTATTGCTGTTAGGAGCTGGAGAGAGTGGAAAAAGTACCGTGCTGAAACAAATGAAAATCATCCATAACAGTGGATTCTCTCAAGAAGAAATATCAAATAAACGAAATGTTGTCTGTGCGAATACTGTGCAAGCAATGGGAGCATTGTTAGATGGAATGAAACAACTTCAATTCGATTTTTCAACCCGAGTTTGT------...---AATGCACATGAGAAGTTGATACGTGAAACATTGAATGATAAAGCTGAG...............TATGGACCATTCAGTGATGCAATGTTCAACGCACTTACTGAGTTGTGGGCGGACAAAGGAGTTCAGTGTGCATACGATAAGCGA.........GAGTTTTTT...TACCTTCATGATTCTGCAAAATATTTCTTTGATGCAATTGCAAGGGTTCACACTCCCAATTACGTACCAACTGAAAATGATATTCTGCATACACGGGTTCCAACAATGGGTGTTATAGAAGTTAATTTCACAATA........................AAGGGCAAATTTTTTCGAGTATTTGATGTGGGCGGACAGCGATCGCAAAGGAAGAAATGGATTCACTGTTTTGATGAT...GCAAAAGCTATGATATATGTTGCTTCGTTGTCAGAGTATGATCAAGTTTTATTAGAAGACAATACT......ACTAATCGAATGCACGAATCAATACAGTTATTTAAGCAAGTAATCAACAATAAATATTTTGTAAACACTTCAGTTATATTATTCCTGAACAAAATTGATTTATTCGAGGAAAAAATTGTTACCAAAAAACGAAGTCTTGGTATTGCATTTGAGTCATTTAGT---------........................---GGACCGAGC...CAAGATCTCAATGCAGCTGTAGCGTTCGTTGAAAAAAAGTATAGAAGTATGGCAGAGAACAAAGAG---------.................................AAGAACATTTATTGTCATCACACTTGTGCTACAGACACACAACAGGTGCAGTACGTACTCGATGCGGTTCTAGATACGATACTATCTACCAAACTGAAGGGATGTGGATTG
TRN 10010101100011000
NAM GNA15_MOUSE/15-373
ASQ TEEEKTAARIDQEINRILLEQKKQEREELKLLLLGPGESGKSTFIKQMRIIHGVGYSEEDRRAFRLLIYQNIFVSMQAMIDAMDRLQIPFSRPDSKQ.-HASLVMTQDPYKVST-.....---FEKPYAVAMQYLWRDAGIRACYERR...REF.HLLDSAVYYLSHLERISEDSYIPTAQDVLRSRMPTTGINEYCFSV........KKTKLRIVDVGGQRSERRKWIHCFEN.VIALIYLASLSEYDQCLEENDQ..ENRMEESLALFSTILELPWFKSTSVILFLNKTDILEDKIH--TSHLATYFPSFQ---........-GPR.RDAEAAKSFILDMYARVYASCAEPQdggr..kgsraRRFFAHFTCATDTQSVRSVFKDVRDSVLARYLDEINL
DSQ ACAGAGGAGGAGAAGACTGCCGCCAGAATCGACCAGGAGATCAACAGGATTTTGTTGGAACAGAAAAAACAAGAGCGCGAGGAATTGAAACTCCTGCTGTTGGGGCCTGGTGAGAGCGGGAAGAGTACGTTCATCAAGCAGATGCGCATCATTCACGGTGTGGGCTACTCGGAGGAGGACCGCAGAGCCTTCCGGCTGCTCATCTACCAGAACATCTTCGTCTCCATGCAGGCCATGATAGATGCGATGGACCGGCTGCAGATCCCCTTCAGCAGGCCTGACAGCAAGCAG...---CACGCCAGCCTAGTGATGACCCAGGACCCCTATAAAGTGAGCACA---...............---------TTCGAGAAGCCATATGCAGTGGCCATGCAGTACCTGTGGCGGGACGCGGGCATCCGTGCATGCTACGAGCGAAGG.........CGTGAATTC...CACCTTCTGGACTCCGCGGTGTATTACCTGTCACACCTGGAGCGCATATCAGAGGACAGCTACATCCCCACTGCGCAAGACGTGCTGCGCAGTCGCATGCCCACCACAGGCATCAATGAGTACTGCTTCTCCGTG........................AAGAAAACCAAACTGCGCATCGTGGATGTTGGTGGCCAGAGGTCAGAGCGTAGGAAATGGATTCACTGTTTCGAGAAC...GTGATTGCCCTCATCTACCTGGCCTCCCTGAGCGAGTATGACCAGTGCCTAGAGGAGAACGATCAG......GAGAACCGCATGGAGGAGAGTCTCGCTCTGTTCAGCACGATCCTAGAGCTGCCCTGGTTCAAGAGCACCTCGGTCATCCTCTTCCTCAACAAGACGGACATCCTGGAAGATAAGATTCAC------ACCTCCCACCTGGCCACATACTTCCCCAGCTTCCAG---------........................---GGACCCCGG...CGAGACGCAGAGGCCGCCAAGAGCTTCATCTTGGACATGTATGCGCGCGTGTACGCGAGCTGCGCAGAGCCCCAGgacggtggcagg......aaaggctcccgcgcgCGCCGCTTCTTCGCACACTTCACCTGTGCCACGGACACGCAAAGCGTCCGCAGCGTGTTCAAGGACGTGCGGGACTCGGTGCTGGCCCGGTACCTGGACGAGATCAACCTG
TRN 10010101100011001
NAM GNAQ_DROME/6-352
ASQ SEEAKEQKRINQEIEKQLRRDKRDARRELKLLLLGTGESGKSTFIKQMRIIHGSGYSDEDKRGYIKLVFQNIFMAMQSMIKAMDMLKISYGQGEHSE.-LADLVMSIDYETVTT-.....---FEDPYLNAIKTLWDDAGIQECYDRR...REY.QLTDSAKYYLSDLARIEQADYLPTEQDILRARVPTTGILEYPFDL........DGIVFRMVDVGGQRSERRKWIHCFEN.VTSIIFLVALSEYDQILFESDN..ENRMEESKALFRTIITYPWFQNSSVILFLNKKDLLEEKIM--YSHLVDYFPEYD---........-GPK.QDHAAAKQFVLKKYLACNPDPE---...........RQCYSHFTTATDTENIKLVFCAVKDTIMQNALKEFNL
DSQ TCGGAGGAGGCCAAGGAACAAAAGCGCATCAATCAGGAAATCGAGAAGCAGTTGCGCCGGGACAAGAGAGATGCGCGCCGCGAGCTTAAACTGCTACTACTGGGCACTGGCGAGTCCGGGAAGTCCACATTCATCAAACAGATGCGTATTATCCACGGCAGCGGTTACTCGGACGAGGACAAGCGTGGGTACATCAAGCTGGTTTTTCAGAACATATTCATGGCCATGCAGTCAATGATCAAGGCCATGGATATGCTGAAGATTTCCTACGGCCAGGGAGAGCATAGTGAA...---CTGGCCGATCTGGTGATGAGCATCGATTACGAGACCGTTACCACG---...............---------TTCGAGGATCCATACTTGAATGCCATCAAAACGCTGTGGGACGATGCTGGCATCCAGGAGTGCTATGATCGTCGT.........AGGGAATAT...CAGCTGACTGATTCAGCCAAATACTACTTGAGCGATCTAGCTCGAATTGAACAGGCTGATTACTTGCCAACCGAGCAGGATATTCTGCGTGCTCGAGTGCCGACAACTGGCATTCTTGAGTATCCATTCGATTTG........................GATGGCATTGTGTTTAGAATGGTAGACGTCGGTGGTCAGCGATCCGAGAGAAGAAAGTGGATTCATTGCTTTGAGAAT...GTGACATCAATTATATTTTTGGTAGCGCTATCGGAGTACGATCAAATCTTGTTTGAATCTGATAAT......GAGAATCGAATGGAGGAATCTAAAGCTTTATTTCGTACTATAATTACATACCCTTGGTTTCAAAATTCGTCAGTTATTCTTTTCCTGAATAAGAAGGACTTGTTGGAAGAGAAAATAATG------TATTCGCATTTGGTAGACTATTTTCCTGAATACGAT---------........................---GGTCCAAAA...CAGGATCACGCTGCGGCCAAACAGTTCGTTCTGAAAAAGTACTTGGCCTGCAATCCAGATCCCGAA---------.................................CGTCAATGCTATTCGCATTTCACAACGGCCACAGATACCGAAAACATCAAACTTGTGTTCTGCGCTGTCAAAGATACAATTATGCAAAATGCACTTAAGGAATTCAATTTG
TRN 10010101100011000
NAM GNA11_BOVIN/12-358
ASQ SDEVKESKRINAEIEKQLRRDKRDARRELKLLLLGTGESGKSTFIKQMRIIHGAGYSEEDKRGFTKLVYQNIFTAMQAMIRAMETLKILYKYEQNKA.-NALLIREVDVEKVTT-.....---FEHRYVSAIKTLWNDPGIQECYDRR...REY.QLSDSAKYYLTDVDRIATSGYLPTQQDVLRVRVPTTGIIEYPFDL........ENIIFRMVDVGGQRSERRKWIHCFEN.VTSIMFLVALSEYDQVLVESDN..ENRMEESKALFRTIVTYPWFQNSSVILFLNKKDLLEDKIL--HSHLVDYFPEFD---........-GPQ.RDAQAAREFILKMFVDLNPDSD---...........KIIYSHFTCATDTENIRFVFAAVKDTILQLNLKEYNL
NAM GPA1_DICDI/9-354
ASQ ELGSPEEIKANQHINSLLKQARSKLEGEIKLLLLGAGESGKSTIAKQMKIIHLNGFNDEEKSSYKTIIYNNTVGSMRVLVNAAEELKIGISENNK--.---EAASRISNDLGDHF.....NGVLTAELAQDIKALWADPGIQNTFQRS..sEFQ.LN-DSAAYYFDSIDRISQPLYLPSENDVLRSRTKTTGIIETVFEI........QNSTFRMVDVGGQRSERKKWMHCFQE.VTAVIFCVALSEYDLKLYEDDT..TNRMQESLKLFKEICNTKWFANTAMILFLNKRDIFSEKITKTP--ITVCFKEYD---........-GP-.QTYEGCSEFIKQQFINQNE-NPK--...........KSIYPHLTCATDTNNILVVFNAVKDIVLNLTLGEAGM
DSQ GAATTAGGATCACCAGAAGAGATTAAAGCCAATCAACATATTAATAGTTTGTTGAAACAAGCAAGATCTAAATTAGAGGGTGAAATTAAATTATTATTGTTAGGAGCAGGTGAATCAGGTAAATCAACAATCGCCAAACAAATGAAGATTATCCATTTGAATGGTTTCAACGATGAGGAGAAGTCATCATATAAAACCATCATCTACAATAATACAGTTGGTTCAATGCGTGTGTTGGTAAACGCCGCTGAAGAATTAAAGATTGGAATCAGTGAAAACAATAAA------...---------GAAGCCGCCTCTAGAATCTCAAATGATTTGGGCGATCATTTC...............AATGGTGTGTTGACTGCAGAGTTGGCACAAGATATTAAAGCCCTTTGGGCAGATCCAGGTATTCAAAATACCTTCCAAAGATCT......tcaGAATTCCAA...CTAAAT---GATTCAGCCGCTTATTACTTTGATAGTATCGATAGAATTAGTCAACCATTATATTTACCATCTGAAAATGATGTTTTACGTTCAAGAACTAAAACAACTGGTATCATTGAAACAGTTTTTGAAATT........................CAAAATAGTACATTTAGAATGGTTGATGTTGGTGGTCAAAGATCAGAAAGAAAGAAATGGATGCATTGTTTCCAAGAA...GTTACAGCAGTTATCTTTTGTGTTGCCCTTAGTGAATATGATCTTAAACTTTATGAAGATGATACT......ACAAATAGAATGCAAGAGTCACTTAAACTCTTTAAAGAAATATGTAACACCAAATGGTTTGCAAATACTGCTATGATTCTTTTCTTAAATAAAAGAGATATTTTCTCTGAAAAGATTACAAAAACACCA------ATTACAGTTTGCTTCAAAGAATATGAT---------........................---GGTCCA---...CAAACTTACGAAGGTTGTTCAGAGTTTATCAAACAACAATTTATCAATCAAAATGAA---AATCCAAAG------.................................AAATCGATCTACCCACATTTAACTTGTGCCACTGATACTAATAATATCCTTGTTGTATTCAATGCTGTCAAAGATATTGTATTAAATTTAACTTTGGGTGAAGCTGGTATG
TRN 10010101110011000
NAM GPA2_DICDI/3-354
ASQ CASSMEGEKTNTDINLSIEKERKKKHNEVKLLLLGAGESGKSTISKQMKIIHQSGYSNEERKEFKPIITRNILDNMRVLLDGMGRLGMTIDPSNS--.--DAAVMIKELTSLQASivtdcWGELNEDQGKKIKALWTDPGVKQAMRRA...NEFsTLPDSAPYFFDSIDRMTSPVYIPTDQDILHTRVMTRGVHETNFEI........GKIKFRLVDVGGQRSERKKWLSCFDD.VTAVVFCVALSEYDLLLYEDNS..TNRMLESLRVFSDVCNS-WFVNTPIILFLNKSDLFREKIKHVD--LSETFPEYK---........-GG-.RDYERASNYIKERFWQINK-TEQ--...........KAIYSHITCATDTNNIRVVFEAVKDIIFTQCVMKAGL
DSQ TGTGCATCATCAATGGAAGGAGAAAAAACCAATACTGATATTAATTTATCTATTGAAAAAGAAAGAAAAAAGAAACATAATGAAGTTAAATTATTATTACTTGGTGCTGGTGAATCTGGTAAATCAACAATTTCAAAACAAATGAAAATTATTCATCAAAGTGGTTACAGTAATGAAGAAAGAAAAGAATTTAAACCAATTATTACAAGAAATATTCTTGATAATATGAGAGTATTATTGGATGGAATGGGAAGACTTGGAATGACAATTGACCCAAGTAATTCA------...------GACGCAGCAGTTATGATTAAAGAATTAACATCATTACAAGCATCAattgttacagattgtTGGGGAGAATTAAATGAAGATCAAGGTAAAAAGATAAAAGCCTTATGGACAGACCCAGGTGTCAAACAGGCAATGAGAAGAGCA.........AATGAATTTagtACATTACCAGATTCAGCTCCATATTTCTTTGATAGTATAGATCGTATGACATCACCAGTTTATATTCCAACTGATCAAGATATTTTACATACTCGTGTTATGACAAGAGGTGTTCATGAAACAAACTTTGAAATT........................GGTAAAATCAAATTTAGATTAGTAGATGTTGGTGGTCAACGTTCTGAAAGAAAGAAATGGTTATCATGTTTCGATGAT...GTTACAGCAGTTGTATTTTGTGTTGCCTTGTCCGAATATGATTTATTATTGTATGAAGATAATTCA......ACCAATCGTATGTTGGAAAGTTTACGTGTATTCAGTGATGTTTGCAATAGT---TGGTTTGTAAATACTCCAATCATTTTATTCTTAAACAAATCTGATTTATTCAGAGAGAAAATCAAACATGTTGAT------CTCTCTGAAACTTTCCCAGAATATAAA---------........................---GGTGGT---...AGAGATTACGAAAGAGCCTCAAACTATATCAAAGAACGTTTCTGGCAAATCAATAAA---ACCGAACAA------.................................AAAGCAATCTATTCTCATATCACTTGTGCCACCGATACAAATAATATTCGTGTCGTTTTTGAAGCTGTAAAAGATATTATTTTCACTCAATGTGTTATGAAAGCTGGTTTA
TRN 10010101110011000
NAM GPA1_NEUCR/7-352
ASQ TEEKEGKAR-NEEIENQLKRDRMQQRNEIKMLLLGAGESGKSTILKQMKLIHEGGYSRDERESFKEIIFSNTVQSMRVILEAMESLELPLADQRV--.-EYHVQTIFMQPAQIE-.....GDVLPPEVGNAIEALWRDAGVQSCFKRS...REY.QLNDSARYYFDNIARIAAPDYMPNDQDVLRSRVKTTGITETTFII........GDLTYRMFDVGGQRSERKKWIHCFEN.VTTILFLVAISEYDQLLFEDET..VNRMQEALTLFDSICNSRWFIKTSIILFLNKIDRFKEKLPVS--PMKNYFPDYE---........-GG-.DDYAAACDYILNRFVSLNQ-HET--...........KQIYTHFTCATDTTQIRFVMAAVNDIIIQENLRLCGL
DSQ ACAGAGGAGAAGGAGGGCAAGGCCCGG---AACGAGGAGATTGAGAACCAGCTCAAGAGGGATCGCATGCAACAACGCAATGAGATCAAGATGCTTCTTCTGGGTGCTGGTGAATCCGGAAAGTCGACCATCTTGAAGCAGATGAAGCTTATCCACGAAGGAGGTTACTCGCGCGACGAGCGCGAGTCGTTCAAGGAAATCATCTTCAGCAACACTGTGCAGTCCATGCGTGTCATTCTCGAGGCCATGGAGTCCCTAGAGTTGCCACTCGCCGATCAGCGCGTC------...---GAGTACCATGTCCAGACCATCTTCATGCAGCCCGCTCAAATAGAA---...............GGTGACGTGCTGCCTCCTGAGGTTGGCAATGCTATCGAGGCCCTCTGGAGGGACGCTGGCGTCCAGAGCTGCTTTAAGAGGTCA.........AGGGAATAC...CAATTGAACGACTCGGCAAGATACTACTTCGATAACATCGCTCGTATCGCCGCGCCCGACTATATGCCCAACGACCAGGACGTTCTGCGATCACGTGTCAAGACAACCGGTATTACGGAAACGACCTTCATTATT........................GGCGATCTTACGTACCGTATGTTCGATGTCGGTGGCCAGCGTAGCGAACGTAAGAAGTGGATCCACTGCTTCGAGAAC...GTCACCACCATTCTTTTCTTGGTCGCCATTTCCGAGTACGATCAGTTGCTTTTCGAAGATGAAACC......GTCAACCGTATGCAGGAGGCCCTTACTCTGTTCGATTCCATCTGCAACTCCAGGTGGTTCATCAAGACATCCATCATTCTTTTCCTCAACAAGATCGATAGGTTTAAGGAGAAGTTGCCGGTCAGC------CCGATGAAGAACTACTTCCCCGATTACGAG---------........................---GGTGGT---...GATGACTACGCTGCCGCTTGCGACTACATTCTCAACCGCTTCGTCAGTTTGAACCAG---CACGAGACC------.................................AAGCAGATTTACACGCATTTCACATGCGCGACGGATACCACACAAATTCGTTTCGTCATGGCTGCGGTCAATGATATCATTATCCAGGAGAACCTGCGTCTCTGCGGTTTG
TRN 10010101100011001
NAM GPA1_COPCO/7-351
ASQ GVDDEAKAR-NDEIENQLKRDRVMAKNEIKMLLLGAGESGKSTVLKQMKLIHHGGYSDQEKDSYKEIIFSNTVQSMRAILDALPALDLALQPAN---.-DARRATILAVPGQIE-.....AEVLPRDIADAIRQLWADPGLKEAVRRS...REF.QLNDSAVYYFNSIDRMSAPGYLPTDQDILRSRVKTTGITETTFKV........GELTYKLFDVGGQRSERKKWIHCFEN.VTALVFLVSLSEYDQMLYEDES..VNRMQEALTLFDSICNSRWFVKTSIILFLNKIDLFAEKLPAR---RSTYFPDFT---........-GG-.DNYDAACDYLLHRFVSLNQSAAT--...........KQIYAHYTCATDTQQIKFVLSAIQDILLQLHLRECGL
DSQ GGCGTCGACGATGAGGCAAAGGCCCGC---AATGACGAGATCGAGAACCAGCTCAAGCGCGACCGTGTCATGGCCAAGAACGAGATTAAAATGTTGCTGCTCGGTGCTGGCGAGTCCGGCAAGTCGACGGTCCTCAAGCAAATGAAACTCATCCACCACGGCGGCTACAGCGACCAAGAGAAGGATTCATACAAGGAAATCATCTTCTCCAACACCGTCCAGTCCATGCGCGCCATCCTCGACGCCCTCCCCGCCCTCGACCTCGCTCTCCAGCCCGCGAAC---------...---GACGCCCGCCGCGCGACCATCCTCGCCGTCCCCGGGCAAATCGAG---...............GCCGAAGTCCTCCCGCGCGACATTGCCGACGCCATCCGCCAGCTCTGGGCCGACCCCGGGCTGAAGGAGGCCGTGCGCCGCTCG.........CGCGAGTTC...CAGCTCAACGACTCGGCCGTGTACTACTTCAACTCGATCGACAGGATGAGCGCGCCGGGCTACCTGCCTACCGACCAGGATATCCTGAGGAGTCGTGTGAAGACGACGGGTATTACGGAGACGACGTTCAAGGTT........................GGGGAGCTCACGTATAAGCTGTTCGACGTGGGAGGGCAGAGGAGTGAGCGGAAGAAGTGGATTCATTGTTTTGAGAAT...GTGACGGCGCTGGTGTTTTTGGTGTCGTTGAGCGAGTACGACCAGATGCTGTATGAGGACGAGAGT......GTTAACCGTATGCAAGAAGCGTTGACGCTGTTCGACTCAATATGCAACTCGCGCTGGTTCGTCAAAACCTCCATCATCCTCTTCCTCAACAAGATCGACCTCTTCGCCGAGAAACTCCCCGCTCGC---------CGCTCGACCTACTTCCCCGACTTTACT---------........................---GGCGGC---...GACAACTACGATGCGGCGTGCGACTACTTGCTGCACCGGTTTGTGAGCTTGAACCAGAGTGCGGCGACG------.................................AAGCAGATTTATGCGCATTATACGTGTGCGACGGATACGCAGCAGATTAAATTCGTGTTGAGCGCTATCCAGGATATCCTGCTCCAGCTCCATCTCCGGGAGTGCGGTCTG
TRN 10010101100011001
NAM GNAZ_HUMAN/5-353
ASQ SSEEKEAARRSRRIDRHLRSESQRQRREIKLLLLGTSNSGKSTIVKQMKIIHSGGFNLEACKEYKPLIIYNAIDSLTRIIRALAALRIDFHNPDR--.-AYDAVQLFALTGPAES.....KGEITPELLGVMRRLWADPGAQACFSRS...SEY.HLEDNAAYYLNDLERIAAADYIPTVEDILRSRDMTTGIVENKFTF........KELTFKMVDVGGQRSERKKWIHCFEG.VTAIIFCVELSGYDLKLYEDNQ..TSRMAESLRLFDSICNNNWFINTSLILFLNKKDLLAEKIRRIP--LTICFPEYK---........-GQ-.NTYEEAAVYIQRQFEDLNRNKET--...........KEIYSHFTCATDTSNIQFVFDAVTDVIIQNNLKYIGL
DSQ AGCTCAGAGGAAAAAGAAGCAGCCCGGCGGTCCCGGAGAATTGACCGCCACCTGCGCTCAGAGAGCCAGCGGCAACGCCGCGAAATCAAGCTGCTCCTGCTGGGCACCAGCAACTCAGGCAAGAGCACCATCGTCAAACAGATGAAGATCATCCACAGCGGCGGCTTCAACCTGGAGGCCTGCAAGGAGTACAAGCCCCTCATCATCTACAATGCCATCGACTCGCTGACCCGCATCATCCGGGCCCTGGCCGCCCTCAGGATCGACTTCCACAACCCCGACCGC------...---GCCTACGACGCTGTGCAGCTCTTTGCGCTGACGGGCCCCGCTGAGAGC...............AAGGGCGAGATCACACCCGAGCTGCTGGGTGTCATGCGACGGCTCTGGGCCGACCCAGGGGCACAGGCCTGCTTCAGCCGCTCC.........AGCGAGTAC...CACCTGGAGGACAACGCGGCCTACTACCTGAACGACCTGGAGCGCATCGCCGCAGCTGACTATATCCCCACTGTCGAGGACATCCTGCGCTCCCGGGACATGACCACGGGCATTGTGGAGAACAAGTTCACCTTC........................AAGGAGCTCACCTTCAAGATGGTGGACGTGGGGGGGCAGAGGTCAGAGCGCAAAAAGTGGATCCACTGCTTCGAGGGC...GTCACAGCCATCATCTTCTGTGTGGAGCTCAGCGGCTACGACCTGAAACTCTACGAGGATAACCAG......ACAAGTCGGATGGCAGAGAGCTTGCGCCTCTTTGACTCCATCTGCAACAACAACTGGTTCATCAACACCTCACTCATCCTCTTCCTGAACAAGAAGGACCTGCTGGCAGAGAAGATCCGCCGCATCCCG------CTCACCATCTGCTTTCCCGAGTACAAG---------........................---GGCCAG---...AACACGTACGAGGAGGCCGCTGTCTACATCCAGCGGCAGTTTGAAGACCTGAACCGCAACAAGGAGACC------.................................AAGGAGATCTACTCCCACTTCACCTGCGCCACCGACACCAGTAACATCCAGTTTGTCTTCGACGCGGTGACAGACGTCATCATACAGAACAATCTCAAGTACATTGGCCTT
TRN 10010101100011001
NAM GNAO1_BOVIN/5-352
ASQ SAEERAALERSKAIEKNLKEDGISAAKDVKLLLLGAGESGKSTIVKQMKIIHEDGFSGEDVKQYKPVVYSNTIQSLAAIVRAMDTLGIEYGDKER--.-KADAKMVCDVVSRMED.....TEPFSPELLSAMMRLWGDSGIQECFNRS...REY.QLNDSAKYYLDSLDRIGAADYQPTEQDILRTRVKTTGIVETHFTF........KNLHFRLFDVGGQRSERKKWIHCFED.VTAIIFCVALSGYDQVLHEDET..TNRMHESLMLFDSICNNKFFIDISIILFLNKKDLFGEKIKKSP--LTICFPEYT---........-GS-.NTYEDAAAYIQAQFESKNRSPN---...........KEIYCHMTCATDTNNIQVVFDAVTDIIIANNLRGCGL
DSQ AGCGCAGAGGAGCGAGCCGCCCTCGAGCGGAGCAAGGCGATTGAGAAAAACCTCAAAGAGGATGGCATCAGCGCCGCCAAAGACGTGAAATTACTCCTGCTGGGGGCTGGAGAATCAGGAAAAAGCACCATTGTGAAGCAGATGAAGATCATCCACGAAGACGGCTTCTCTGGCGAAGACGTGAAGCAGTACAAGCCCGTGGTCTACAGCAACACCATCCAGTCCCTGGCAGCCATCGTCCGGGCCATGGACACTCTGGGCATCGAGTACGGTGACAAGGAGCGA------...---AAGGCCGACGCCAAGATGGTGTGTGACGTGGTGAGTCGGATGGAAGAC...............ACGGAGCCCTTCTCTCCAGAGCTGCTCTCCGCCATGATGCGACTCTGGGGCGACTCGGGGATCCAGGAGTGCTTCAACAGGTCC.........CGGGAATAT...CAGCTCAACGACTCTGCCAAATACTACCTGGACAGCCTGGACCGGATCGGGGCCGCCGACTACCAGCCCACCGAGCAGGACATCCTCCGAACCAGGGTCAAAACCACCGGCATCGTAGAAACCCACTTCACATTC........................AAGAACCTCCACTTCAGGCTGTTCGACGTCGGGGGCCAGCGGTCTGAGCGCAAGAAGTGGATTCACTGCTTCGAGGAC...GTCACGGCCATCATCTTCTGTGTCGCGCTCAGCGGCTATGACCAGGTGCTCCACGAAGACGAGACC......ACGAACCGCATGCACGAGTCTCTCATGCTCTTCGACTCCATCTGTAACAACAAGTTCTTCATCGATATCTCCATCATTCTCTTCCTCAACAAGAAAGATCTCTTTGGGGAGAAGATCAAGAAGTCACCT------CTGACCATCTGCTTTCCCGAGTACACA---------........................---GGCTCC---...AACACCTATGAAGACGCCGCCGCCTACATCCAAGCACAATTTGAAAGCAAAAACCGCTCACCCAAC---------.................................AAAGAAATTTATTGTCACATGACTTGTGCCACAGACACGAATAATATCCAGGTGGTATTCGACGCTGTCACCGACATCATCATTGCCAACAACCTCCGGGGCTGCGGCTTG
TRN 10010101100011000
NAM GNAI_DROME/7-354
ASQ TARDKEAIERSKNIDRALRAEGERAASEVKLLLLGAGESGKSTIVKQMKIIHDTGYSQEECEEYRRVVFSNTVQSLMVIIRAMGRLKIEFADPSR--.--TDIARQFFTHASAAD.....EGILLPEIVLLMKKLWADGGVQQSFARS...REY.QLNDSAGYYLNSLDRIAQPNYIPTQQDVLRTRVKTTGIIETHFSC........KQLHFKLFDVGGQRSERKKWIHCFEG.VTAIIFCVALSGYDLVLAEDEE..MNRMIESLKLFDSICNSKWFVETSIILFLNKKDLFEEKIKRSP--LTICFPEYT---........-GT-.NTFEEAANYIRMKFENLNKRKDQ--...........KEIYTHLTCATDTNNVKFVFDAVTDVIIKNNLKQIGL
DSQ ACAGCACGCGATAAGGAGGCCATCGAGCGGTCGAAGAACATCGATCGCGCCCTGCGGGCGGAGGGCGAGCGGGCCGCCTCGGAGGTGAAACTGCTGCTGCTGGGAGCCGGAGAGTCGGGCAAGTCAACGATTGTGAAACAGATGAAGATCATCCATGACACGGGCTACTCGCAGGAGGAATGCGAGGAGTATCGTCGCGTCGTCTTCAGCAACACGGTGCAGAGTCTAATGGTGATCATCCGCGCAATGGGACGCCTGAAGATCGAGTTTGCCGATCCGAGCCGA------...------ACGGACATTGCCCGCCAGTTCTTCACACACGCCTCTGCCGCCGAC...............GAGGGCATCCTGCTGCCCGAGATCGTGCTCCTGATGAAGAAACTCTGGGCAGACGGTGGCGTACAGCAGAGCTTCGCCCGATCG.........CGCGAATAT...CAGTTGAATGACTCGGCGGGATACTATCTAAATTCGCTGGATAGGATCGCGCAACCGAACTACATACCCACGCAGCAGGATGTGCTACGCACGCGGGTGAAGACCACTGGCATCATCGAGACACACTTCTCCTGC........................AAGCAGCTGCACTTCAAACTTTTCGATGTGGGTGGCCAGCGATCGGAGCGCAAAAAGTGGATTCATTGCTTCGAGGGC...GTTACGGCCATAATCTTCTGCGTCGCGCTATCAGGTTACGATCTAGTATTGGCCGAGGACGAAGAG......ATGAATCGTATGATTGAGTCCCTGAAGCTGTTCGATTCCATCTGCAACTCCAAGTGGTTTGTGGAAACATCCATAATACTGTTCCTCAACAAGAAGGATCTGTTTGAGGAGAAGATCAAGAGATCTCCG------CTGACGATATGCTTCCCAGAGTACACA---------........................---GGAACC---...AACACCTTCGAGGAGGCGGCCAACTACATTCGCATGAAGTTCGAAAACCTGAACAAGCGAAAAGACCAA------.................................AAGGAGATATACACGCATCTCACCTGCGCCACGGATACGAACAACGTGAAGTTCGTCTTCGATGCCGTCACCGATGTGATCATCAAGAACAATCTGAAACAAATTGGCTTA
TRN 10010101100011000
NAM GNAT1_BOVIN/1-348
ASQ GAGASAEEKHSRELEKKLKEDAEKDARTVKLLLLGAGESGKSTIVKQMKIIHQDGYSLEECLEFIAIIYGNTLQSILAIVRAMTTLNIQYGDSAR--.-QDDARKLMHMADTIE-.....EGTMPKEMSDIIQRLWKDSGIQACFDRA...SEY.QLNDSAGYYLSDLERLVTPGYVPTEQDVLRSRVKTTGIIETQFSF........KDLNFRMFDVGGQRSERKKWIHCFEG.VTCIIFIAALSAYDMVLVEDDE..VNRMHESLHLFNSICNHRYFATTSIVLFLNKKDVFSEKIKKAH--LSICFPDYN---........-GP-.NTYEDAGNYIKVQFLELNMRRDV--...........KEIYSHMTCATDTQNVKFVFDAVTDIIIKENLKDCGL
DSQ GGGGCTGGGGCCAGCGCTGAGGAGAAGCACTCAAGGGAGCTGGAAAAGAAGCTGAAAGAAGATGCTGAGAAAGATGCTCGAACCGTGAAACTGCTGCTTCTGGGTGCCGGTGAATCCGGGAAGAGTACCATTGTCAAGCAGATGAAGATTATCCACCAGGACGGGTACTCACTGGAAGAGTGTCTTGAGTTCATTGCCATCATCTATGGCAACACGCTACAGTCCATCCTGGCCATTGTGCGCGCCATGACCACACTCAACATCCAGTACGGAGACTCTGCGCGC------...---CAGGACGACGCCCGAAAGCTGATGCACATGGCAGACACCATCGAG---...............GAGGGCACGATGCCCAAGGAGATGTCAGACATCATCCAGCGGCTGTGGAAGGACTCCGGTATCCAGGCCTGTTTCGACCGAGCC.........TCAGAGTAC...CAGCTCAACGACTCTGCTGGCTACTATCTCTCAGACCTGGAGCGCCTGGTAACCCCGGGCTACGTGCCCACTGAACAGGATGTGCTGCGCTCCCGTGTCAAGACCACGGGTATCATTGAGACGCAGTTCTCCTTC........................AAGGACCTCAACTTTCGGATGTTCGATGTGGGCGGGCAGCGCTCAGAGCGCAAGAAGTGGATCCACTGCTTCGAGGGG...GTGACCTGCATCATCTTCATCGCGGCGCTGAGCGCCTACGACATGGTGCTGGTGGAAGACGACGAA......GTGAACCGCATGCACGAGAGCCTGCACCTGTTCAACAGTATCTGCAACCACCGCTACTTCGCCACCACGTCCATCGTGCTCTTTCTCAACAAGAAGGACGTCTTCTCGGAGAAGATCAAAAAGGCGCAC------CTTAGCATCTGCTTTCCGGACTACAAC---------........................---GGGCCC---...AACACGTATGAGGACGCCGGCAATTACATCAAGGTGCAATTCCTTGAGCTCAACATGCGACGCGACGTG------.................................AAGGAGATCTATTCCCACATGACATGCGCCACCGACACGCAGAACGTCAAGTTTGTCTTCGACGCTGTCACCGACATCATCATCAAGGAGAACCTCAAAGACTGCGGGCTC
TRN 10010101100011001
NAM GPA2_SCHPO/7-353
ASQ LSESGESKKLNSKIEKQIENASKKDKKIYKVLLLGASDSGKSTISKQIKILNKNGFSQEEIMTFIPVIRRNLLESAKTLVKIIVQKGINLDPLG---.--THNCEIIEKFNPTPG.....-ELINANIGQAITSLWSANSVRSCTYGN...-DS.VLIDSAPYFFSRADEICSRHYVPTIDDILRSRNSTLGISEISFTL........DHLQIRMFDVGGQRTERRKWIYCFEN.VNSIIFCVSLNDYDKKLYERAApeRNRLVESISLFDSIINSQWFMHSSIILFLNKFDLFRKKLEHVP--FQDYFPQYE---........-GK-.NSVKSITRYILWLFVNPSINRAK--...........HNIYPHITTAVDTSNIKVVFSAVKETILQHSLKEAGM
DSQ TTATCTGAAAGCGGTGAATCAAAAAAATTGAACAGCAAAATCGAAAAGCAGATTGAAAATGCCTCGAAGAAGGATAAAAAGATTTACAAAGTGTTGCTTTTAGGTGCCTCCGATAGTGGAAAAAGTACCATCAGTAAGCAAATCAAAATTCTCAACAAAAATGGGTTTAGTCAAGAAGAGATTATGACATTTATTCCGGTGATCCGACGAAACCTGTTGGAATCTGCTAAAACCCTTGTTAAAATTATCGTTCAAAAAGGTATCAACTTGGACCCTTTAGGA---------...------ACCCACAATTGCGAGATAATCGAAAAATTTAATCCAACTCCTGGT...............---GAGCTTATTAATGCTAATATTGGCCAAGCTATTACTAGTCTTTGGTCAGCCAATAGTGTTAGATCCTGTACATATGGAAAT.........---GATTCC...GTACTCATTGACTCTGCCCCTTACTTTTTTTCGCGAGCCGATGAAATTTGCAGTCGGCATTATGTCCCTACAATAGATGACATTCTCCGGTCTAGAAATAGTACTCTGGGTATTTCGGAAATATCGTTCACATTG........................GATCATTTGCAAATTCGAATGTTCGACGTTGGTGGTCAAAGAACCGAACGAAGGAAATGGATTTATTGTTTTGAAAAT...GTGAATTCAATCATATTTTGTGTTTCCTTAAATGATTATGATAAAAAGCTTTATGAAAGAGCCGCCccagaaCGCAATCGTTTGGTTGAAAGTATTTCTTTATTCGACTCTATTATAAACAGTCAGTGGTTTATGCATTCTTCTATCATTCTGTTTTTGAACAAATTTGATTTGTTTCGGAAGAAACTGGAACATGTTCCG------TTCCAGGATTACTTCCCCCAATATGAA---------........................---GGTAAA---...AATTCTGTTAAAAGTATTACCCGGTATATTCTTTGGTTATTTGTGAACCCTTCTATAAATCGGGCTAAG------.................................CATAATATATATCCTCACATTACCACCGCTGTAGACACATCTAACATAAAGGTTGTCTTTTCTGCCGTTAAGGAAACAATTCTACAACACAGTCTGAAAGAAGCGGGAATG
TRN 10010101100011000
NAM GNAF_DROME/20-398
ASQ MTHKEDQYPVSLDHHVLKDMAKGVRDTTVKILLLGTAESGKTTIIKQMRILHINGFTDDERREKIPEIYQNIHESILQLVGQMGVLGIDFGSCTS--.-ERSADYILSLPGSAP-.....-EYMNEEYCDHVTTLWNDVGIRACYDRS...NEF.PLLDSAKYFLDNFVRISDAEYIPSTEDILHSRKITTGISQITFRVpipksmggGEQQFQMYDVGGQRDQRNKWIQVFEG.IQAVLFLISCSEFDQNLREDPS..QNRLQEALKLFRAVWQNRFLASAGLIVFLNKYDIMERKIRAGK-HIVDYFPEYEDFCkr....pqQDNCfGESDWTKMFIKQKLVDITQEPFKRHsrnqvdlgtseRECYYHFTVATDTRCIRDVFCDVQKMILSENVSSMGL
DSQ ATGACCCACAAGGAGGATCAGTACCCGGTATCACTTGACCACCACGTGCTCAAGGACATGGCCAAGGGCGTGAGGGACACCACCGTTAAGATCCTGCTACTAGGCACCGCCGAGTCGGGCAAGACGACCATCATCAAGCAAATGCGGATACTGCACATCAACGGATTTACAGACGATGAACGGCGAGAGAAGATACCCGAGATATATCAGAACATCCACGAGTCCATCCTGCAATTGGTGGGTCAGATGGGAGTGCTGGGCATTGATTTCGGCAGCTGTACCAGC------...---GAAAGATCGGCGGACTATATCCTCTCCCTGCCCGGATCGGCACCC---...............---GAATATATGAACGAGGAGTACTGCGACCACGTCACTACTTTGTGGAACGATGTGGGTATTCGCGCCTGCTATGATCGCTCA.........AATGAGTTT...CCCCTGCTGGATAGTGCGAAATACTTCCTGGACAACTTTGTGCGGATCAGCGATGCTGAATACATACCCAGCACCGAGGACATTCTGCACAGCCGTAAGATCACCACCGGCATCTCGCAAATCACCTTCCGCGTAcccattcccaagagcatgggtggtGGCGAACAGCAGTTCCAAATGTACGATGTGGGTGGCCAAAGGGATCAGCGGAATAAGTGGATTCAGGTATTCGAAGGC...ATACAGGCCGTATTGTTCCTGATCTCGTGCAGCGAGTTCGATCAGAATCTGCGCGAGGATCCCAGC......CAGAATCGTTTGCAGGAGGCTCTGAAGTTGTTCAGAGCCGTGTGGCAGAATCGTTTCCTCGCCTCCGCCGGATTGATCGTGTTCCTCAACAAGTACGACATCATGGAGCGAAAGATTCGGGCCGGCAAG---CACATTGTGGACTACTTTCCCGAATACGAGGACTTCTGCaagagg............ccgcagCAGGACAATTGCtttGGCGAGAGTGACTGGACGAAGATGTTCATCAAACAGAAGCTGGTGGATATCACACAGGAGCCGTTCAAGCGACACtcacggaatcaggtggatctgggtacctcggaaAGGGAGTGCTACTACCACTTCACCGTCGCCACGGATACGCGATGCATCCGTGATGTCTTCTGCGATGTCCAGAAGATGATCCTCTCGGAGAACGTGTCCAGCATGGGCCTA
TRN 10010101100011001
//