A-JCVI-117 - JCVI PFGRC Vibrio parahaemolyticus 21K v2 array primarily designed for strain AQ3810

Organism
Arabidopsis thaliana;Vibrio cholerae;Vibrio cholerae N16961;Vibrio parahaemolyticus;Vibrio parahaemolyticus AQ3810;Vibrio parahaemolyticus KXV237;Vibrio parahaemolyticus N16961;Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633
Description
Vibrio parahaemolyticus oligo array designed against strains AQ3810, N16961, KXV237, and RIMD 2210633
Version
v2
Provider
PFGRC (pfgrc-marray@jcvi.org);The J. Craig Venter Institute
Files
Array DesignA-JCVI-117.adf.txt