Dbfetch

>KIPOP:DI500001 DI500001 KR 1020047013665-A/4: INTERNALIZING ANTI-CD-74 ANTIBODIES AND METHODS OF USE.
DVVMTQTPLSLPVSLGDQASISCRSSQSLVHRNGNTYLHWYLQKPGQSPKLLIYTVSNRF
SGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAEDLGLYFCSQSSHVPPTFGAGTKLEI